You are on page 1of 4

LAPORAN SIAP KERJA

TAJUK KERJA:
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN ALAT PEMADAM API
DI KOLEJ VOKASIONAL SEPANG
SYARIKAT:
SAFETY FIRE ENGINEERING (001871460-D)

TARIKH SELENGGARA:
01/12/2016 - 07/12/2016

KERJA PENYELENGGARAAN DISELIA OLEH :

MOHD ARIF BIN AHMAD TALIB
(PENOLONG JURUTERA KV SEPANG)

LOKASI
KESELURUHAN KAWASAN KOLEJ

KERJA PENYELENGGARAAN DISAHKAN OLEH :

.........................................................
PN.NORHANA BINTI MUSTAPHA
(PENGARAH KOLEJ VOKASIONAL SEPANG)

LAPORAN : MOHD ARIF BIN AHMAD TALIB
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN ALAT PEMADAM API
DI KOLEJ VOKASIONAL SEPANG

KEADAAN SEBELUM PENYELENGGARAAN

ALAT PEMADAM API JENIS DRY POWDER
(ABC) YANG TELAH DIGUNAKAN ATAU DI
BUAT MAIN OLEH PELAJAR DAN
MENYEBABKAN KEHILANGAN HOSE SERTA
KERJA-KERJA PENGISIAN SEMULA DRY
POWDER JUGA PERLU DI LAKUKAN

KEADAAN ALAT PEMADAM API
YANG TELAH DI GUNAKAN
MENYEBABKAN GAS TELAH
HABIS DAN TAG JUGA TELAH
DI TANGGALKAN.

PEMADAM API YANG TELAH DI
GUNAKAN DAN TAG JUGA
TELAH DI TANGGALKAN.

.
JUMLAH KESELURUHAN: 205 UNIT
DALAM KEADAAN BAIK : 138 UNIT
YANG TELAH DI GUNAKAN ABC: 63 UNIT
YANG TELAH DI GUNAKAN CO2: 4 UNIT
HOSE HILANG : 19 UNIT

.

LAPORAN : MOHD ARIF BIN AHMAD TALIB
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN ALAT PEMADAM API
DI KOLEJ VOKASIONAL SEPANG

KEADAAN SEMASA MENGUTIP DAN PEMERIKSAAN KUANTITI

KERJA-KERJA MENGUTIP KESELURUHAN ALAT PEMADAM API DI KAWASAN
SEPERTI :
1. BLOK AKADEMIK 4. BENGKEL AUTOMOTIF 7. KUARTERS GURU &
2. KANTIN 5. ASRAMA PUTERA DAN PUTERI KAKITANGAN
3. DEWAN BESAR 6. DEWAN MAKAN

KERJA-KERJA MEREKOD DATA
PEMADAM API SEPERTI :
1. TARIKH PENGELUARAN
2. TARIKH AKHIR
PENYELENGGARAAN
3. NO KOD SIRI TONG

LAPORAN : MOHD ARIF BIN AHMAD TALIB
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN ALAT PEMADAM API
DI KOLEJ VOKASIONAL SEPANG

KEADAAN SEMASA PEMULANGAN SETELAH SIAP
PENYELENGGARAAN

KERJA-KERJA PEMULANGAN SEMULA KESEMUA TONG PEMADAM API SETELAH
SIAP PENYELENGGARAAN DI KILANG UNTUK DI SERAHKAN SEMULA KE PIHAK
KOLEJ.

SEBELUM SELEPAS PENYELENGGARAAN
PENYELENGGARAAN

REKOD YANG TELAH DIKEMASKINI DAN PENYELENGGARAAN OLEH PIHAK
KONTRAKTOR DENGAN PENGESAHAN DARI PIHAK JABATAN BOMBA UNTUK TAHUN
2017 TELAH SELESAI DAN DI SERTAKAN MAINTENANCE RECORD UNTUK
PENYELENGGARAAN BERKALA BAGI SETIAP TAHUN.

LAPORAN : MOHD ARIF BIN AHMAD TALIB