You are on page 1of 8

Panimula

Barangay Pag-asa, isang barangay kung saan ang mga tao ay mula sa iba’t-ibang antas
ng pamumuhay. Sa kabila nito ay napapanatili ang kaayusan at pagkakaisa. Ang
barangay na ito ay pinamumunuan ni Kapitan Rodolfo Catologan. Siya ay isang lider na
responsable, mapapagkatiwalaan at maaasahang kapitan. Hindi lamang siya nanatili sa
kanyang opisana upang gampanan ang tungkulin sa barangay kundi tinitingnan din niya
ng personal ang kanyang nasasakupan . Madalas sa tuwing umaga ay nililibot niya ang
kanyang nasasakupan upang tingnan ang kalagayan nito.

Sa aming barangay ay binibigyan pansin ang mga pangunahing pangangailan ng mga
tao. Lubos na organisado ang mga pampublikong pasilidad na kailangan gaya sa
klinika at daycare center. Bagamat walang sariling paaralan pinamamahalaan ang
barangay Pag-asa . Nakikipagtulungan ito sa pangangailangan ng mga estudyante sa
karatig barangay na malapit lamang sa nasasakupan. Madalas din ang paglibot ng mga
kawani sa Health Center upang libutin ang mga tao lalo na sa kapakanan ng mga bata
para sa mga imunisasyon na ibinibigay ng Department of Health.
Lubos din ang atensiyon ng barangay sa kaayusan pangkapayapaan ng barangay pati
na sa kalinisan ng barangay. Mayroon ding lugar sa barangay na lubos na binabantayan
ng mga kapulisan sa loob ng barangay Pag-asa. Inaalerto ang pamayanan lalo na sa
kampanya ng Administrasyong Duterte kontra droga. Hinihimok ang mga nasasakupan
ang pagtalima sa batas at pag-iwas sa masamang bisyo. Kaya kasabay nito ay
nagsagawa ng mga proyekto ang barangay upang maiiwas ang kabataan sa bisyo gaya
ng liga ng basketball para sa mga kabataan at pagsasanay sa mga nais matuto ng
football. Nagbibigay din ng ilang pagkakakitaan ang barangay para sa mga
nasasakupan nito gaya ng oplan linis sa barangay.
Pasasalamat

Lumaki ako sa Barangay Pag-asa. Dito nalinang ang kaisapan ko tungkol sa
totoong mukha ng lipunan. Nakita ko ang maalwang pamumuhay ng ilan ngunit
nakita ko rin ang mga pamilyang lubos na hirap na mairaos ang araw-araw na
pamumuhay. Subalit sa kabila ng kahirapan sa buhay ay nakita ko kung paano
nila pinagpapatuloy ang buhay ng may pagsisikap at determinasyon. Natutuwa
ako at ipinagpapasalamat ang pagkakaisa ng mga nasa barangay upang maiayos
ang komunidad. Dahil dito ay lubos ang naitulong nito na pagbutihin ang pag-
aaral ko upang maging mabuting mamamayan hindi lamang sa aming komunidad
kundi maging sa aking bayang Pilipinas.
Paghahandog

Buong puso kong pinasasalamatan ang aming Kapitan na si Rodolfo Catologan na
walang sawang tumutulong at nagbabantay sa aming barangay. Kung hindi dahil
sakanya, ang aming barangay ay hindi magiging mapayapa at maayos. Inihahandog ko
din ito sa mga bumubuo sa barangay pag-asa at sa mga walang sawang tumulong ng
buong puso.
Nagpapasalamat din ako sa may kapal na siyang nagbibigay tatag at lakas. Sa
kaniyang pag-iingat at paggabay sa mga araw-araw na Gawain at sa mga biyayang
walang hanggan na siyang nangunguna na nagging dahilan kung bakit kami nananatili
at nagkakaisa ngayon.

Sangay ng mga Paaralang Lungsod
PAMBANSANG MATAAS NA PAARALAN NG OLONGAPO
LUNGSOD NG OLONGAPO

Barangay Pag-asa
(Mga Akdang Sinipi at Simula)

Ang Aming Barangay

Ang Pagtutulungan sa Barangay Pag-asa
(Sanaysay)
Maraming proyekto ang isinasagawa para sa aming barangay. Ito ay para sa ikabubuti ng mga
nasasakupan hindi lamang para sa mahihirap ngunit para din sa mga nakararami. Ilan sa
mga ito programa ng aming barangay ay ang pagsasaayos ng mga sirang kalsada
na matagal nang hindi nabibigyang pansin. Binigyang tuon din ang pagsasaayos,
paglilinis at pagpapalaki ng mga kanal upang maiwasan ang mabilis na pagbaha.
Isa pa sa proyekto para sa kapaligiran ay ang pagtatanim. Naglagay ang local na
barangay ng mga maliliit na kaukulang lugar para sa pagtatanim gaya ng mga
gulay at iba pang klase ng halaman.
Bilang pagsuporta naman sa administrasyong Duterte kontra droga ay
nakipagtulungan sila sa oplan tokhang. Gayundin, nagbigay ng proyekto ang
barangay para sa mga kabataan gaya ng liga ng basketball at football. Layon nito
na maiiwas ang mga kabataan sa masamang bisyo.
Pinagtutuunan din ng pansin ng barangay ang mga proyekto ng pamahalaan sa
pangkalusugan. Tinitiyak ng barangay health center na mabigyan ng atensyon ang
mga bata. Mayroon din proyekto para sa mga matatanda gaya ng libreng konsulta
sa mata at pagbibigay ng libreng salamin.
Napakarami nga ng mga nais na plano ang patuloy na sinisikap gawin n gaming
barangay. Kaya damang dama naming ang malasakit at pagbabago. Malaking
tulong ito hindi lamang sa pagpapagaan ng kabuhayan ng mga mahihirap kundi
napapaganda pa nito ang komunidad upang maging mapayapa at produktibo.

Mga Tauhan:
Ang Bayanihan sa Barangay Pag-Asa
Dula

Buwan na ng Hunyo. Ramdam na ang pagpasok ng tag-ulan. Mula sa katatapos
na balita ay papasok na ang isang inaasahang bagyo. Kabilang ang Zambales sa
matatamaan ng bagyong Goring.
Unang Tagpo (Sa Paaralan)
Guro: Mag ingat kayo mga bata. Mukhang mag sususpende ng klase bukas
dahil sa inaasahang malakas na bagyo.
Katy: Naku kapapasok pa lang natin, bagyo na agad.
Guro: Maaga ko kayong papauwiin ngayong araw upang hindi kayo
mahirapan sa pag sakay pauwi sa inyong mga tirahan.
Naging panaka naka ang malakas na ulan sa araw na iyon at nasuspende
kinabukasan ang klase. Hindi man dire diretso ang ulan ay binaha pa rin ang
kalsada dahilan upang suspindehin ang klase ng mas maaga upang di pa
maharap ang mga bata sa peligro.
Jason: Naku, huwag muna kayo dumaan dito. Medyo mataas ang tubig. Hintay
lamang at kukuha ako ng kahoy upang matungtungan ninyo.
Rose: Salamat Jason..Buti na lang at nakita mo ang kahoy na iyan at nakabota ka
upang di mabasa ang sapatos mo sa baha.

Ikalawang Tagpo: (Sa barangay hall)
Miko: Nagbilin ang kapitan na maghanda tayo. Sila kasama ng ilang kagawad ay
pupunta sa dulo malapit sa ilog upang ialerto ang mga naninirahan malapit doon.
Tere: May mga report na barado ang ilang kanal sa ilang lugar sa kabila ng oplan
linis natin para sa paghahanda sa tag-ulan.
Nilo: Naku oo nga. Sadyang marami pa rin pasaway at walang paki sa kapaligiran.
Sa tingin ko ay pwede natin iyong gawan ng paraan upang di gaano lumala ang
problema. Maglilinis kami ng mga barkada ko bago hanggat maliwanag at di pa
gaano malakas ang ulan.
Miko: Naku salamat Nilo. Ano ba ang pwede naming gawin upang makatulong din
sa inyo? Tiyak na matutuwa na naman si Kap dahil tunay na maaasahan ka sa
mga ganitong sitwasyon.
Nilo: Sa ganitong paraan na lang ako makakatulong para sa ating mga kababayan.
Pagtanaw ko rin ito ng utang na loob para kay Kapitan dahil di niya ako
pinabayaan noong kailangan ko ng tulong. Wala man akong malaking pera eh
kahit paano masaya ako sa simpleng bagay na magagawa ko.
Miko: Kukunin ko ang mga kagamitan para maumpisahan na. Sasama na ako.
Tere at Jun.. Kayo na ang bahala muna dito. Tawagan nyo na lamang ako kung
may kailangan.
Jun: Sige, ako na rin ang magsasabi kay Kap pagbalik nila.
Mabilis na nagsagawa ng oplan linis sina Miko..Tumulong din sa kanila ang ilang
kaibigan upang mapagaan ang trabaho. Dahil dito ay naisaayos ang problema sa
araw din iyon bago ang inaasahang pagpasok ng bagyo kinabukasan.
Sa simpleng bayanihan ay nagiging maalwan ang bawat sitwasyon kinahaharap
natin. Hindi natin kailangan ang malaking pera upang makatulong pero sa
simpleng paraan natin ay magagawa natin ang pagtulong na makikinabang ang
nakakarami. Yan ang isang Tatak Bayanihan sa Barangay Pag-asa
Tula