You are on page 1of 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU : 1 HARI : AHAD TARIKH : 1/1/2017

MATA PELAJARAN TAJUK IMPAK
TINGKATAN OBJEKTIF CATATAN
MASA AKTIVITI PENGAJARAN

SAINS Tajuk : DUNIA MELALUI DERIA KITA Perhimpunan
2D sekolah hari
8.30-9.30 Objektif : Di akhir pengajaran diharap pelajar pertama
dapat:

1. Memahami organ deria dan fungsinya.

Hasil Pembelajaran :

1. Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria
dengan rangsangannya.

Aktiviti:

Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima
deria, organ deria dan rangsangan.

Refleksi :

SAINS Tajuk : Taklimat Motivasi mula belajar sains
5PA
9.30-10.30 Objektif : Di akhir pengajaran diharap pelajar
dapat:
1. Memberi motivasi dan hala tuju pelajar
tingkatan 5

Hasil pembelajaran :
1. Mengetahui keputusan peperiksaan akhir
tahun
2. Mengetahui topik-topik tingkatan 5

Aktiviti :

Menunjukkan TOV dan ETR pelajar (Rujuk slaid
power point 1)

Refleksi :

00-1.00 Objektif : Di akhir pengajaran diharap pelajar dapat: 1. Hasil Pembelajaran : 1.BIOLOGI Tajuk : Pengenalan kepada Biologi 4ST 11. Menyatakan apakah biologi 2. Menyatakan bidang-bidang di dalam biologi Aktiviti : Menunjukkan slaid kerjaya di bawah bidang Biologi Rujuk Slaid Biologi Refleksi : SAINS Tajuk : DUNIA MELALUI DERIA KITA 2B 12. Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. organ deria dan rangsangan.00-12. Memahami Biologi Hasil pembelajaran : 1. Refleksi : . Aktiviti: Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria. Memahami organ deria dan fungsinya.00 Objektif : Di akhir pengajaran diharap pelajar dapat: 1.