You are on page 1of 57

Dalmacija

Toma arhidjakon:

Sada je Dalmacija priobalna pokrajina koja počinje od Epira, gdje je Drač, i proteže se sve do
Kvarnerskoga zaljeva, u čijoj je unutrašnjosti grad Stridon, koji je bio na granici između
Dalmacije i Panonije.

Мјесто на коме се налазио Стридон - Арежина бријег Bosansko Grahovo????

Štrigova (nekoć Stridon[nedostaje izvor]) je selo i općina u Međimurskoj županiji na sjeveru Hrvatske.

Страдун или Плаца је главна улица у старом градском језгру, али и у Дубровнику уопште.
Име „Страдун“ потиче од Млечана и подругљив је термин за велику улицу, а име „Плаца“
потиче одлатинске речи "platea", што значи „улица“.

U isto je vrijeme senat i rimski narod Dioklecijana, oca Maksimijanova, koji je bio rođen
u krajevima Dalmacije, imenovao carem zbog njegovih junačkih djela za državu…..
, dao je pored neke
vode sagraditi grad koji je po svojemu imenu nazvao Diokleja.
Budući da je bio podrijetlom iz Dalmacije, zapovjedio je da se pored Salone sagradi još
odličnija građevina u obliku utvrđenoga grada poput carske palače.

VII. Kako je osvojena Salona словени долазе из немачке и пољске или чешке разарају
далмацију. Међу словенима је и 7-8 угледних племена хрвата који се насељавају у
доњој далмацији и покоравају домаће становнике, остали словени вероватно исто
тако се смештају у горњој далмацији. Хрвати приме хришћанство аријанско од
заосталих гота. Словени неко време тероришу домороце и исцрпљују градове а онда
вођа свих словена нападне салону и разори је. После се салоњани избеглице обрате
цару ираклију и врате у салону а цар са словенима склопи мир.
……
Kako je pak došlo do konačne propasti, nije sasvim jasno. Mi ćemo, kao i u dosadašnjem
izlaganju, pokušati izloţiti dijelom ono što je napisano, dijelom ono što je došlo predajom a
dijelom slijedeći mišljenja drugih.
(СРБА)
Тотила-Бадуила рођен у Тревису, био је краљ Острогота.
Изабран је на тај положај после смрти свог ујака Илдибада и након кратке
владавине Ерарика 541. године.па до 552 год.)
(ово личи на Србе) ОКО 552 АЛИ НИЈЕ ИХ
ТОТИЛА ДОВЕО ОНИ СУ ДОШЛИ ИЗ ПОЉСКЕ А ТОТИЛА ИЗ ИТАЛИЈЕ. Sami
goti su vec bili u dalmaciji koja je bila deo totilinog kraljevstva koji je I rodjen u italiji I nije ni
bio ni blizu salone licno, vec je bila njegova vojska (

). А ПОСЛЕ ТОГА ЈЕ 552 ГОДИНЕ
inace goti su dosli pod hunima sa istoka НЕ ВЕЋ НА
ПОЗИВ ТОТИЛИН

The later history of the Lugians is uncertain, but some historians assume that the Lugians can be
identified with the tribe mentioned in Zosimus's New History (Historia Nova), as being Commented [ZP1]: For the next two years Probus would be on
defeated by the Emperor Probus in year 279 in the province of Raetia near the Lygis river (usually campaign against the Germans. The Franks, the Longiones, the
Burgundians and the Vandals were all defeated, despite their huge
identified with Lech river in modernAustria and Bavaria). Zosimus (Greek: Ζώσιμος [ˈzosimos]; also numbers.
known by the Latin name Zosimus Historicus, i.e. "Zosimus the Historian"; fl. 490s–510s) was a At one point he even captured the leader of the Longiones, called
Byzantine historian, who lived in Constantinople during the reign of the Byzantine Emperor Semnon. Although he let him return to his homeland with his
Anastasius I (491–518). surviving people once conditions had been agreed.
The campaigns were so successful, at one occasion sixteen German
chiefs are said to have knelt at Probus' feet. Hostages were taken to
Hrvatska je brdovita pokrajina, koja se nalazi na sjevernoj granici Dalmacije. Od davnine assure they remained peaceful and no less than sixteen thousand
Germans were recruited into the Roman army.
se taj kraj zove Kurecija, a narodi koji se sada тј у 12 веку nazivaju Hrvatima, nekada su
imali ime Kureti ili Koribanti; stoga Lukan kaže: Tamo se uzda u ratnički narod Kureta koje
hrani zemlja okružena Jadranskim morem. Zvali su ih Kuretima jer su ne zaustavljajući se trčali
od mjesta do mjesta i lutajući po šumama i gorama živjeli u divljini. Ćud su poprimili od
surovosti prirode u domovini i zbog toga su se poput zvijeri veselili surovom ratovanju,
napadima i pljaĉkama. Veoma ratoborni i ne libeći se izložiti se smrti najĉešće su se izlagali
neprijateljskome oružju. Mnogi ih
pjesnici spominju po nekom smiješnome vjerovanju. Kada dođe do pomrĉine mjeseca,
misle da ga duhovi grizu i uništavaju, stoga udaraju o sve mjedene predmete u kući, kao da
vjeruju da će mjesecu u nevolji pomoći ako bukom tjeraju zle duhove. Stoga će Vergilije:
Kureti koji o mjed udaraju. Izmiješali su se ti narodi i postali jedan narod koji je imao
sliĉan naĉin života, obiĉaje i jedan jezik. Imali su i vlastite vođe. Iako su bili pokvareni i
divlji, ipak su bili kršćani ali veoma sirovi.

(Хрвате)
СРБИМА
(ово личи на
Хрвате, који су дошли пре Срба и који со по ДАИ из Чешке и Пољске за рачлику од
срба који су из Немачке и Пољске).

Kako je već spomenuto, oni su МИСЛИ НА ХРВАТЕ napadali latinske stanovnike koji su
nastavali primorske krajeve a najviše Salonu, glavni grad ĉitave pokrajine. Taj je grad već
izgubio svoju nekadašnju moć i veoma je osiromašio. Grad nije imao dostojnoga upravitelja i
zbog toga su ga neprijatelji mogli lako osvojiti i opustošiti.

,

. Utaborio se s istoĉne strane grada, a drugom odjelu svoje vojske zapovjedio
podići logor sa zapadne strane iznad mora. Poĉeo je sa svih strana napadati Salonu napadajući
ĉas strijelama, ĉas kopljima. Jedni su s obronaka brda, koje se tamo uzdiže, vitlali prema
zidinama iz praćaka kamenje sa strašnom bukom, drugi su se polako približavali zidinama
zbijeni u jedan red i pokušavali probiti vrata. A Salonitanci su se hrabro odupirali rasuti po
zidinama, braneći se od neprijateljskih kopalja zaklonima i štitovima. Oni su isto tako na
neprijatelje valjali golemo kamenje; jedni su na one koji su se izdaleka borili bacali kamenje iz
bojnih naprava, a drugi su odašiljali strijele metaljkama i lukovima. I tako je više dana na razne
naĉine tekla borba s neodluĉnim ishodom. Ali što vrijedi ljudski trud kad nedostaje milost zaštite
Božje! Zbog mnogih će grijeha, zajedniĉkih i pojedinaĉno poĉinjenih, prema presudi višnje
osvete griješni grad biti razoren maĉem. Građani su bili izgubili razum i moć odluĉivanja, biskup
bijaše nikakav, upravitelj beskoristan, narod razuzdan, nisu znali što bi bilo pametno uĉiniti.
Jedni bijahu odviše plašljivi, drugi više od dopuštenoga samouvjereni. Tako je izvor propadanja
u poĉetku bio u samome gradu. A zatim neprijateljske ĉete nisu prestajale svakodnevno napadati
jadan grad. Salonitancima su već oslabile snage i svladavao ih je umor. Jedva su odbijali napad
mnoštva i gube ći nadu da će se moći oduprijeti, nisu više svim srcem branili zidine. Toliki ih
strah bio obuzeo da su pali duhom i svaki pojedini mislio je samo o bijegu.
Dogodilo se pak da su jednoga dana bogatiji građani potajno prenijeli svoje stvari do mora i
požurili ukrcati ih na brodove. Kad je to vidio ĉitav gradski puk, svi su žene i nejaka djeca u
gomili pojurili do Luke i nastojali ukrcati se na lađe i razbježati na sve strane. Grabili su iz kuća
štogod su mogli, a vika matrona i djevojaka u snaţnoj se buci dizala do neba. Sirotinja se također
s malim zamotuljcima žurila u luku i pokušavala se ubaciti na brodice. Jedni su gotovo goli i bez
iĉega jedva mogli uskakati u ĉamce, drugi plivati do brodova. Neke su u neuspješnom pokušaju
u buĉnoj gomili potopili valovi.
Neprijatelji su odmah provalili u grad i nisu prestajali s leĊa ubijati
bjegunce, pljaĉkati, ne štedjeti nikoga na svome putu i paliti kuće. Kad se
ubrzo jadan grad, napušten i bez zaštite vlastitih sinova, ispunio neprijateljskom
svjetinom, nije bilo nikoga da poštedi crkve, da se smiluje drevnim
zidinama i vrijednim palaĉama, nego su u navali bijesa zapalili ĉitav
grad i u kratko ga vrijeme pretvorili u prah i pepeo. Od tolika bogatstva
odnijeli su malo plijena. Najvećom su nagradom za pobjedu smatrali to
što su tako sjajan grad mogli uništiti uz neznatan gubitak vlastite vojske.
Tko bi mogao nabrojiti koliko su bijednih gradana, koliko nesretnih
djevojaka, koliko djeĉaka odveli u zarobljeništvo? Tko bi se mogao sjetiti broja onih koje
je požderao maĉ, koje je progutala vatra, koje je u bijegu usisalo more? A jadni građani,
gledajući lomaću mile domovine, nisu mogli žaliti, nije im bilo dopušteno za njom
plakati nego je svatko za sebe u strahu za vlastiti život žurio otploviti brodom. Niti je bilo
vremena da
se sazove vijeće, niti su mogli odluĉiti što treba uĉiniti za opći spas, nego je svatko u brizi
za svoju obitelj razmišljao kuda da krene sa stvarima koje je uspio izvući iz pokopane
domovine. Niti su to mogli sabrano uĉiniti jer su se u tolikom metežu i bez reda penjali
na lade bježeći glavom bez obzira da otac nije nalazio sina, niti sin oca, žena nije mogla
vidjeti muža, ni
muž ženu. Jedina bila im nada napustiti zemlju otaca. Oni koji su prije pobjegli nisu
ĉekali posljednje: oni koji su bili posljednji nisu mogli zadržati one koji su se žurili. Kao

da su bili pijani ili ludi, tražeći spas jedino u bijegu, nisu znali kojim sigurnijim putem
krenuti. Kako je žalostan bio prizor jadnih žena koje su ĉupale kosu, koje su se udarale
po grudima i obrazima!
Kako su jaukali i stenjali jer nisu znali od ĉega bjeţati — od ognja ili maĉa?

.................................................
...........................Smjestili su se u onom dijelu koji gleda na more, a ostali dio gradića ostavili su
praznim.
Tada poĉeše polako izlaziti i obraĊivati zemlju u blizini.
Kada su vođe Gota СРБА ĉuli da su se salonitanski građani vratili s otoka, odmah su
krenuli vojskom na njih, poĉeli pustošiti njihove nasade i ne dopuštati im izlazak iz grada.
Tada građani, međusobno se posavjetovavši,
moleći i tražeći da im bude dopušteno stanovati u Splitu i posjedovati
teritorij grada Salone na osnovi nekadašnjega prava.
Tako je i bilo. Postigavši sve što su željeli, izaslanici su se vratili k svojim sugrađanima
noseći sveti reskript gospodara vladara. Zapovijed je također poslana vođama Gota СРБА
i Slavena ХРВАТА uz strogu naredbu da ničim ne ometaju salonitanske građane koji žive
u Splitu. Kad su primili naredbu vladara, nisu se više usuđivali mašiti se oružja protiv
Splićana. Tada je među njima zavladao mir i Splićani su se poĉeli pomalo družiti sa
Slavenima ХРВАТИМА , baviti se trgovinom, sklapati s njima ţenidbene veze i ĉiniti ih
sebi bliskima i mirnima.

..............

XIII. Popis nadbiskupa o kojima postoji spomen

Slavenski хрватски su vođe poĉeli silno štovati crkvu blaţenoga Dujma darujući joj imanja
i mnoge posjede, radosna srca prinoseći desetine i davanja.
Bilo je u splitskoj crkvi mnogo nadbiskupa, kojima su na osnovi povlastice salonitanskoj
crkvi iskazivali poslušnost , kao sufragani od
davnine. Sami se nadbiskupi nisu nazivali splitskima nego salonitanskima. Pošto su,
zahvaljujući propovijedanju spomenutoga Ivana i ostalih salonitanskih nadbiskupa, vođe
Gota СРБА i Hrvata bili oĉišćeni od zaraznoga arijanskog krivovjerstva,te u Sklavoniji su,
osim biskupa u Dalmaciji, bile ustanovljene druge biskupske crkve:
, na zapadu je bio biskup siscijski, gdje
je blaţeni Kvirin muĉenik bio nekada biskupom.
Poslije propasti Salone u Splitu nalazimo ove starije nadbiskupe:
Justin je postao nadbiskupom godine utjelovljenja osamsto ĉetrdesete, Marin je bio
nadbiskup
, Ivan je bio nadbiskup godine Gospodnje devetsto ĉetrneste u doba kneza
Tomislava, Martin je bio nadbiskup godine Gospodnje devetsto sedamdesete u doba cara
Teodozija(nije postojao takav car) i kralja Drzislava. Taj je Martin bio rodom Splićanin.
On je za crkvu uĉinio veliki kalež s pliticom od ĉistoga zlata. Iza Držislava ostali su njegovi
sljedbenici imali naslov kraljeva Dalmacije i Hrvatske. Primali su oznake kraljevskoga
dostojanstva od careva carigradskih i nazivali su se njihovim eparsima ili patricijima. Vlast
nad kraljevstvom Dalmacije i Hrvatske pripadala im je po podrijetlu nasljedstvom od
otaca i pradjedova.
A granice kraljevstva bile su ove: na istoku Delmina(око Омиша ili dalmatinska zagora i
središnji deo poljica ante škrego), gdje je bio grad Delmis s nekom crkvom u kojoj je

pronađen zapis da ju je posvetio kapuanski biskup blaženi German, na zapadu
Karintija(Словенија) prema more sve do grada Stridona, gdje je i danas granica između
Dalmacije i Istre, sa sjevera od obale Dunava do Dalmatinskoga mora s ĉitavom
Maronijom(Паганија Неретва) i Humskom kneževinom.(Ово су границе из његовог
времена око 1240 када је Угарска владала овим подручјем а не из 9 или 10 или века)
U to vreme oko 1250 humska episkopija podpala je pod split a bosna pod kaloč, srpska
episkopija se graniči sa kaločkom mitropolijom na savi i dunavu valjda a trebinjska se
episkopija pruža da dračke mitropolije.

Kod Tome Goti su sinonim I za Srbe ali I za Hrvate. Po Tomi hrvati su samo deo mase
slovena koji se nastanjuju u Kuretiji-hrvatskoj. Nije Totila odveo Gote u Italiju već
Teodorik, sin Tiudimera 488 год.. Totila nije upao u Salonu već Teodadov vojskovodja
Gripa 536 godine koji i nije ušao u samu Salonu već u okolna utvrdjenja pred grcima ode u
Ravenu, a 537 se Goti vraćaju u Dalmaciju i trpe pomorski poraz, šta je posle bilo ne
piše.Izvori tada ne pominju slovene ali ne znači da ih nije bilo sa Gotima. Sloveni se
pominju kada upadaju 548 do Drača i u Ilirik 550, 551 kada ostaju da prezime 550/551.
Tada se kod romeja javlja sumnja da su slovenski upadi u vezi sa Totilom.
Kao da je u Dalmaciji zaostao jedan deo Gota posle 537 i novodoslih slovena od 550.
Salona pada tek oko 625-640 godine.
Rekao bih da sloveni osvajaju Salonu pre 629 i sukoba sa avarima a posle toga se mire sa
iraklijem i cak se pokrstavaju oko 640 . Posle smrti iraklija 641 snaga carstva opada a
sloveni osvajaju celu dalmaciju do dunava. 658 napad cara konstansa gine Stroil.
STROIL GINE OD GRKaA TE 626 DO 628 NASLEDI GA SVEVLAD DO 12 GOD DO
639-640 KADA UMIRE ON JE BIO NEPRIJATELJ GRKA. SELIMIR VLADA U
VREME IRAKLIJA MIRI ASE SA CAREM PRIMA HRIŠĆANSTVO SVE TO DO
SMRTI IRAKLIJA 641 I VLADA 24 GOD DO OKO 664 ON ĆE NASELITI ZEMLJU SA
MNOGO SLOVENA

VII. Kako je osvojena Salona словени долазе из немачке и пољске или чешке и
разарају далмацију. Међу словенима је и 7-8 угледних племена хрвата који се
насељавају у доњој далмацији и покоравају домаће становнике, остали словени
вероватно исто тако се смештају у горњој далмацији. Хрвати приме хришћанство
аријанско од заосталих гота. Словени неко време тероришу домороце и исцрпљују
градове а онда вођа свих словена нападне салону и разори је. После се салоњани
избеглице обрате цару ираклију и врате у салону а цар са словенима склопи мир.

суров и дивљи народ. . а трећи Остроил.(brus je znaci ostao na severu) .. други Тотила(rodjen u italiji kralj gota od 541 ).... Салону освајајау под строилом око 632 године и све остале градове далмације и по унутрашњости исто . свако од свог народа. (gde jel do Templane cak na Dunav???). и започели велику битку која јe трајала од јутра до мрака и по вољи Бога.. Међутим.. .. сео је након очеве смрти на његов престо и завладао након њега у својој родној земљи. Ту су испред њих дошли стратег prokonzul далмације Marselin и магистер милитум истре дукс гулфарис 610/611 године. кога нико не сме да упита зашто чини оно што чини.. Тако су обојица сакупили војску. Па тако... .. јер су табори били близу. изашли из своје земље. и много хиљада хришћана пало је од мача. Дошли су и утаборили се поред њих. по вољи и с пристанком најстаријег брата сакупили велику и јаку војску.. јер можда се неки велики грех крио код хришћана. да би се прославили. послао гласнике са писмом да сакупи војску да би могли заједнички да пруже отпор и одбране се.ГРС Са севера су дошли словени под вођом Строилом. у спорадичним окршајима. PROKONZUL DALMACIJE MARSELIN који је живео у великом и славном граду Салони. .. Тада су једни друге осам дана. заузели провинцију панонију после борбе и продужили према далмацији и стигли до Тарновине. нападали ови одавде они оданде. којим су владала три брата. који је био најстарији... Тада је . (tada je njihov vladar bi oTeodorik veliki 488-526 goti su vec bili u panoniji i napustili je pod teodorikom 488).. Словени се трајно насељавају у провинцију илирик и у далмацију. Део хришћана је страдао. а многи су одведени у робље. рањавали се и убијали. Осмог пак дана изашли су наоружани сви хришћани и пагани. После тога су заједно сасилним мноштвом . Брус.. Краљ постаје Свелад и влада србијом и поморјем са хрватском где је бан Порга. Тада гине Строил у провинцији превалис. Словени побеђују а гулфрарис гине а стратег prokonzul marselin далмације бежи у салону смртно рањен. јула 518) .. Њихова имена су била следећа: први је био Брус. ови одовуд они одонуд. (Анастасије I 491—9. синови краља Сенудслава(ne kaze gde su dosli do Templane)..

као што им је било речено. . будући да је војска Тотиле и његовог брата Остроила била велика. са мало војске. Razlika je 658- 378=280 (TEODORIK JE A NE TOTILA) Тотила је идући преко Истре и Аквилеје са својом војском кренуо у Италију(488 teodorik stize u italiju. будући да је био храбар човек. спремио и кренуо у бој. Па тако су они које је цар послао стигли и затекли Остроила. где је застао. Чувши пак његов син за очеву смрт дошао је са војском што је брже могао надајући се да ће затећи цареве људе како би осветио очеву смрт. јер није било никога ко је могао да му се супротстави. (samoovaj pasus je tacan TO JE TACNO). У међувремену је ) зато што је чуо да је овај остао са мало војске у граду Превалис. су са њих скинули ратни плен и . TARNOVINA U HRVATSKOJ VERZIJI Novietunum as Noviodunum Drnovo na savi kod ljubljane ILI JE TEMPLANA TRNOVO REKA TIMAVA IZMEĐU ISTRE I VENECIJE . а они који су били са њим дали су се у бег. по договору са својим великашима . Његов брат и водио сурове битке. Он се ипак. задржавши уз себе неколико војника . Повео се бој. али их није затекао. Totila je u italiji I rodjen). уместо оца и . и народ им се веома намножио(proslo je znaci dosta vremena 20 – 30 god). а . Templana trnovo Трново је насељено место у Карловачкој жупанији у Хрватској. Тада. све док није . Најзад. Административно припада општини Генералски Стол.

а обухватало је тврђаву. son of GISULF II Duke of Friulia & his wife --. " King Agilulf's reign was also marked by frequent Avar incursions into Lombard territory. and they were prepared to defend it if necessary. fled to the protection of Gisulf. The Natural History CHAP. Gisulf and Gaidoald of Trent were at odds with King Agilulf until they made peace in 602 or 603. Basilica of St Ambrosius). које се налазило на територији данашњег Земуна. цивилно насеље (у почетку лат. bur Ticinum. 28. Развило се на старијем келтском утврђењу током 1. m ([663]) as his second wife. The Historia Langobardorum states that "Agilwaldo" ruled for 25 years[280]." as Paul the Deacon calls them. rushed to Sicily to crush the rebellion. units from the exercitus Italie . Gisulf also took part in the confirmation of the succession of Candidianus to the patriarchate of Aquileia in 606. He was the son and successor of Gisulf I. a . Forty-five miles thence is Taurunum12. Gisulf also allied with the Avars to make war on Istria. GRIMOALD I Duke of Benevento.(-671. To elites of Histria. (25. He overthrew Godepert and installed himself as GRIMOALD King of the Lombards in 662[512]. where the Savus flows into the Danube…Ταύρουνον Таурунум је римско насеље у провинцији Доња Панонија (лат. the emperor in Constantinople was source of apowerful and privileged position. и трајало до 4. Inter haec quod mihi de Sclavis victorias nuntiastis…. To je zadnji pomen da je ziv poginuo je posle te godine a najkasnije 601 611.Pliny the Elder. The bishops of "the schismatics of Istria and Venetia. века Exercitus Italie Callinicus 599 pobedio slovene je I gazda istre ravene tako nesto Histria 599 papa gregorije pise o pobedi nad slovenima u istri od strane kalinika egzarha italije pominje I Gregorius . Gisulf was involved in the local church. . Gaidoaldus dux de Tridento et Gisulfus de Foroiuli" rebelled against Agilolf King of the Lombards but were pardoned Paulus Diaconus records that "Grimuald" married "Ariperti regis filiam" soon after starting to rule at Ticino[511]. Gisulf II of Friuli furlanija odmah do istre From Wikipedia. and a later invasion during which " " [279].)—PANNONIA. When Constans II was murdered in AD 668. as shown by Paulus Diaconus recording that "Agilulfus rex" made peace with the Avars which was later renewed. the free encyclopedia Gisulf II was the Duke of Friuli from around 591[1] to his death. canabae) и некрополу. from Campania and Histria. тачније на Гардошком брегу. Panonia Inferior).

590-610 (probably an honorary office in recognition of his pro-Byzantine stance) Ferluga je u svojim analizama naglasio da nakon Justinijanova rušenja gotske vlasti u Dalmaciji oko 538. proslo je oko 20 godina I Sloveni krecu na Ilirik. Обоје искварено од Полонија. Sloveni osvajaju Paononiju I stizu do Templane. Gisulf died in battle. Pred njih dolazi vojska iz Dalmacije i Istre. The Avars were a larger force. ο Peloviata«. tj dalmaciju oko 632. Papa šalje svoje pismo Marcellino proconsuli. His elder two sons. godine prvi spomen prokonzula nalazimo u pismu pape Grgura I. To prihvaća i Ferluga. Значи. however. Kako nakon toga nema o prokonzulima u Dalmaciji nikakvih vijesti sve do 986. док се на овом месту не истакне. Што се тиче имена »Valdevino«. Posle bitke kod Templane –Trnovine.84 Potentiana (Esztergom) Templana Potentiana ciuitate na dunavu kod Tate nema sansi polje kod tog grada je Tarnok völgy-dolina Trnovina Ево. Винодол. тο је. иако у хрватском преводу једнога дела Барскога родослова место овога имена стоји »Vunldemija«. posle izgubljene bitke dalmatinci I istrani se povlace u salonu oko 611. или. по свој прилици. да ли се исписаном реченицом хтело рећи.[2] When the Avars invaded Italy. Stroil posle osvajanja priobalne dalmacije razdvaja vojsku I zadrzava se u privalisu a sin mu sanulad odlazi u zagorje. да су Готи и Словени исто. godine. од чега је настало данашње Појани. Латини су изједлачивали Словене с Готима што ми већ и онако добро знамо. . Apollonia. and they soon overwhelmed the Lombards. POSLE NEUSPEHA KOD SOLUNA SRBI SE VRAĆAJU U DALMACIJU I OSVAJAJU I SALONU 626-628 GOD. and his duchy was overrun. заиста. код овога стоји »Pelonia.Stroil gine tada 632 a do 639 srbi I hrvati primaju hriscanstvo ili Car konastans 658 napada sklavonije I gine stroil u privalisu. да ли се хтело нагласити. Овде. DA ALI AVARI IMAJU TRAJAN MIR SA LOMBARDINA JOŠ OD 603 PA NAREDNIH PUNO GODINA TEŠKO DA JE BILA BITKA 611 The renegade Longobard duke Gisulf was dux Istriae from c. Gisulf's territory was the first they passed through. ILI SLOVENI ZAUZIMAJU PANONIJU GDE JE I TEMPLANA. То је засебно питање. није прилика да улазим у расправљање. iz 598. да су после Гота (словенизираних или не) нагрнули Словени и да је краљ Силимир њима напунио земљу. succeeded him.82 Po mišljenju E. Gisulf summoned a large army and went to meet them. које не спада строго у круг истраживања ο изворима за прве главе Барскога родослова. Mayera83 prokonzul je u Dalmaciji postojao i prije tog datuma. He left four sons and four daughters by his wife Romilda (or Ramhilde). У уводу Барскоме родослову вели се за дело »Libellus Gothorum« да га Латини зову »Sclavorum regnum«. KREĆU NA ZAPAD PREMA ISTRI A PREMA NJIMA KREĆE EGZARH PROKONZUL SALONE DALMACIJE I STRATEG ISTRE I VENECIJE BORBA JE NA PRILAZIMA ISTRI ZAGREB LJUBLJANA POSLE BITKE OKO 602 IMAMO PAX 603 AVARA I SLOVENA SA LOMBARDIMA I SLOVENI SE OKREĆU ILIRIKU JUGU TJ SOLUNU. што Шишић држи да је погрешка у писању место »Valdemija«. Tasso and Kakko. i to još od Justinijanova doba. Иначе се досељеници на Балкански полуоток све довде зову Готи. како је краљ Силимир напунио земљу Словенима.The most significant event of his reign occurred probably in 611.

После неког времена исти Срби одлуче да се врате у своје земље oko 629 ZARATE SA AVARIMA и цар их отпусти. владао 610—641 11 februar) . назив носи I NAPADNE ISTRU 611 I SOLUN 614-616-618 A POSLE I CARIGRAD SA AVARIMA 626.. 575—641. научивши их да правилно врше дела побожности. Ово име добише Срби. Када су прешли реку Дунав. јаве цару Ираклију да им додели другу земљу за насеље I NAPADNU DALMACIJU 632. Ο СРБИМА И ЗЕМЉИ У KOJOJ САДА ОБИТАВАЈУ Треба знати да Срби воде порекло од некрштених Срба. пошто je умро онај архонт Србин који je пребегао цару Ираклију STROIL.a цербулијани (τζερβουλιάνοι. Ηράκλειος. она некрштена.( u stavri 614-616 I 616 napadi na solun a 626 na carigrad sa avarima. των χαί άσπρων επονομαζομένων). του τότε το Βελέγραδον κρατοοντος). Када danasnja Бугарска беше jos под влашћу Ромеја tj pre доласка бугара умро је онај србин. OD 632. названих и Бели (από των άβαπτίστων Σερβλων. 629 svadja slovena I avara) znaci srbi 629 odlaze nazad preko dunava ali se po dogovru sa carem iraklijem naseljavaju u dalmaciju 629 630 otprilike tada srbi I hrvati postaju federati. цар Ираклије га прими и као место насељавања даде му у солунској теми Сервију (έντφ θέματι θεσσαλονίκης τα Σέρβλια). јер постадоше робови цара Ромејa. Мађарске].680***.32. по наследству завлада његов син SVEVLAD a потом унук SILIMIR и тако редом архонти из његовог рода VLADIN I RATIMIR I JOS JEDAN . и преко стратега који je тада управљао Београдом (δω του στρατηγού. њима je y суседству и Франачка NEMACKA. Тамо су дакле и ови Срби од давнине настањени. која отада тај.. насељених с оне стране Турске [тј.После извесног . (Ираклије I (грч. покају се. исто као и велика Хрватска BOHEMIA. изложи им хришћанско вероучење I POSTIGNU MIR SA IRAKLIJEM I POSTANU FEDERATI I PRIME HRISCANSTVO DO 639.у крају који се код њих назива Бојки (Βοίκι) POLJSKA I ISTOCNA NEMACKA . која се назива и Бела.) они који јевтину и сиромашнуобућу носе. Срби на језику Ромеја значи робови (δοολοι).па се стога и ропска обућа обично назива сербула (σέρβυλα). цар њих покрсти довевши свештенике из Рима (око 630 do 640) и.

sv. da zauvijek ne propadnu .. da kršćanske crkve nisu bile srušene u seobama naroda i barbarskimpohodima. На тај начин Рим се борио против других варвара који су се обрушавали на царство. foedus) да ће давати одређени број војника уколико царство буде нападнуто и да ће водити исту политику као и Рим. Foederati were still present in the Eastern Roman (Byzantine) army during 6th century. izabrani papa od 640. Slavenima. sv. Anastazija i još nekoliko izSalone (Solina) te sv. A pokrstavanje je pre toga I pada salone. Langobardima.) caru Konstantinu IV. To je prvi povijesni kontakt između Vatikana i hrvatskih krajeva. na kojem je osuđen nauk monotelizma.. da se ponovno podignu pa su relikvije otišle u Rim. relikvije solinskih mučenika: sv. Pismo je potpisalo 160 (ili 126) prisutnih biskupa-MEDJU NJIMA I ISTRA. волећи једни друге.58 O kojim bi se to Slavenima u to vrijeme moglo govoriti da među njima djeluju biskupi. Dujma. Belisarius' and Narses' victorious army (they reconquered Africa and Italy) included many foederati. Relikvije bi ostale u Dalmaciji i Istri.). U potvrdu ranijeg pokrštavanja Hrvata Mandić s pravom navodi pismo pape Agatona (678. da su u tijeku kristijanizacije. Stoga je poslao opata Martina u Dalmaciju i Istru. do 642. podrijetlom iz Dalmacije. našao je i ponio u Rim. године.–681. ako ne o Hrvatima u Dalmaciji Федерати (лат. Mavra biskupa iz Poreča. када их је цар Јулијан пустио да се населе у северној Галијиу којој је током претходног века дошло до значајног пада становника у замену за помагање у одбрани границе на Рајни. Opat Martin je kroz tri godine uspješno obavio povjerenu mu zadaću. a papa navodi da za rješavanje ovih vjerskih pitanja nisu zainteresirani samo ovdje prisutni biskupi nego i oni odsutni koji djeluju među narodima (gentes). koji su postali roblje. listopada 642.g. Gotima i Britancima… koji su iste vjere s nama. g. Galima. Nisu tada postajali uvjeti. Otkupio je mnogo zarobljenih kršćana i na papinu želju. а они би се обавезали споразумом (лат. A sta ako je salona pala posle smrti cara iraklija iste 641 u februaru je umro car a salone pala na prolece. Foederatus) су у Римском царству били народи којима је било дозвољено да се населе на територији Римског царства. s crkvenog sabora u Rimu godine 680. († 12. Францису прво германско племе које је добило статус федерата 358. a opat martin dolazi posle toga. da učvrsti vjeru i otkupi kršćane. Venancija. налазећи се у служби и потчињености према царевима Ромеја и примајући од њих доброчинства.g.броја година роди се од њих Вишеслав(Βοίσέσθλαβοζ) и од њега Радослав (Рοδόσθλαβος) и од његаПросигој (Προσηγόης тј Drosaico ili Drioxach) и од њега Властимир (Βλαστίμηρος) и до овог Властимира Бугари су живели мирно са Србима. Tesko konst porfir kaze da su avari ili sloveni osvojili salonu I celu dalmaciju u vreme iraklija ad aje onda on pozvaeo hrvate da ih isteraju Ivan IV. Francima.као блиски суседи.

Na sve ostalo vrijeme gotovo za 800 godina (tj. od 641. iz 598. dok za sada nema ni jednog identifi ciranog srebrenog ili bakrenog primjerka. ali raspra va o tome ovaj čas ne pripada našoj temi Od vladara koji nasljeđuju Heraklija.82 Po mišljenju E. već su se služili bizantskim. Teško je vjerovati da bi tko u onim burnim vremenima. od Konstantina II.-1102. godine. Ferluga je u svojim analizama naglasio da nakon Justinijanova rušenja gotske vlasti u Dalmaciji oko 538. odnosno numizmatičkih dokaza. god. i to još od Justinijanova doba. što je osobito značajno za čitavo vrijeme hrvatske države (850. Činjenica je svakako da je on skupio kosti mučenika i prenio ih u Rim jer to svjedoči pouzdan izvor.. Mayera83 prokonzul je u Dalmaciji postojao i prije tog datuma. solinske kovnice. godine prvi spomen prokonzula nalazimo u pismu pape Grgura I. do 641.. god.. bliže 639. ali za tu pretpostavku. pa do Justinijana II. U ovu problematiku bilo bi zanimljivo uključiti i odnose kasnijeg bizantskog kova nja prema onom ugarskom nakon 1102. dakle od 641. To prihvaća i Ferluga. Dugo zadržavanje zarobljenika u barbara sve do 641. uzme li se da je Salona pala 631. držao zarobljenike sve do 641. god. 1238 komada.. do pada Carigrada) u zbirci ima 673 komada. u Numizmatičkoj zbirci ima samo 11 zlatnika. nema nikakvih arheoloških.78 posto Ovako velik broj pripada vremenu od 491. Papa šalje svoje pismo Marcellino proconsuli. znatno nepovoljnija proporcija od prethodne tim više ima li se na umu da hrvatski vladari nisu kovali vlastiti novac. odnosno 64. i to potiče na misao da je pad Salone bio još koju godinu poslije 631. tj. pa dio Stockertove zbirke. S povijesnog stajališta mislim da je zanimljivo upozoriti da u zbirci takoreći nema primjeraka franačkog novca.Ako se vladarima od Anastazija506 do Heraklija 641 pribroje i barbarske emisije. onda to čini više od polovine ukup nog bizantskog fundusa u Muzeju. još je teže shvatiti ostane li se kod ranijeg datuma. dakle. tj. godine. god. tj. &c. To je.). Kako nakon toga nema o prokonzulima u Dalmaciji nikakvih vijesti sve do 986.. god. da je Salona pala 614. pa do 711. Prihvati li se međutim jedan od navedenih datuma (625. god. osim toga dužnost mu je bila da se pobrine i za zarobljenike koji su se nalazili u barbarskim rukama. punih 10 godina. . kao i venecijanskom.. tj. god. u razdoblju od 150 godina.. ostaje problem kako ćemo objasniti vijest o otkupljivanju zarobljenika od strane opata Martina 641. tj.84 EPISTLE IX Kalinik je grk iz carigrada Gregory to Callinicus.) kao datum razorenja Salone. osim pukog nagađanja. god. tj. god. ili 631. kao i ona tzv.

at this unsettled time. Ferluga. But I beg that the aforesaid most eloquent man may come with you. and you will prosecute your causes among men with all the more effect as with sincere and devout mind you maintain the causes of God. were he not in most mischievous error. you are still not therein enjoined to repel those who come to the unity of the Church. he may retire from attendance on you. 563. let him either communicate with the unity of holy Church. your to me most sweet Excellency ought to have considered carefully how that. was due not to his neglect but to his venality. the notary. As to the cause of Maximus. what we have determined. Prince of the apostles. and grant you a fulfilment of your desires. or I beg that he may not be a sharer of your counsels. not to compel those who are unwilling to come. you will learn from Castorius. if your Excellency should be unable to come owing to business that may arise. or that. there heretics cannot be arraigned. Wherefore I wonder that your Excellency has not in any way visited his fault in him. to the end that they may be aware how that in their times. if you recall under the yoke of the true Lord those whom you know to be the enemies of God.28 One can relate it to the widespread trend characteristic of the beginning of the “Lombard” invasion during which a number of renegades crossed to the Byzantine side and in return were rewarded with an offi ce and rule over the province. declared that he had lost it. “L’Istria. who took charge of the petition of the bishop who was wishing to return. if he does not come. in my opinion. although that order has been elicited.In the midst of what you have announced to me of your victories over the Sclaves. in the city of Rome. for where the lord Justinus gives advice. but only. . through the succour of Almighty God and your exertions. What I have decided as to the ordering of things in the island of Caritana. as in the case of gloriosus magister militum Gulfaris. Prince of the Apostles. &c.” 178. Gregory to Gulfaris. inasmuch as we can no longer stand against the importunity of your Sweetness. have been sent by your Excellency to the blessed Peter. EPISTLE XCIII Gulfaris je got ili longboard a podanik je egzarha I cara Gulfaris was probably a Lombard dux Ulfari. Or certainly. For hereby you will the more prevail over your enemies. And yet I soon blamed myself for wondering at this. Now as to your having desired that a copy should be shewn me of the order that has been sent to you for the defence of the schismatic. Moreover you tell us that you wish to keep the anniversary of Peter. know that I have been refreshed with great joy that the bearers of these presents. In the initial period of the ‘Lombard’ advance those commanders were predominantly of Lombard origin. that your Majordomo. Whence it is necessary for you with all speed to inform our most pious Emperors of these things. And we pray Almighty God to protect you with His mercy. schismatics are hastening to return of their own accord. and that afterwards he was got hold of by the adversaries of the Church: which proceeding. For I hear of him as a good man. hastening to be joined to the unity of holy Church from the island of Capritana . But I would have you know that this has caused me no slight distress. see PLRE III. who ruled over Histria in 599. your Excellency will learn through our most reverend brother and fellow-bishop Marinianus .

have reported such good things of your Glory as to inflame us ardently to return you thanks. however great be temporal affluence. XLVI. papa iali u svom pismu pisanom Maksimu hisJcupu solinskomu. quia post nos vixf^rint. you cherish them with continual admonition. conturbor^ quia per Istriae aditum iam Italiam intrare coeperunt. tenus valuissem. AfSigor in his^ qaae iam in vobis patior. Maximo episcopo salonitano. For we learn that. retribution for your so great well-doing. since he who shall have caused a sinner to be converted from the error of his way shall save his soul from death. quando ubique video. from such and so great a work. you are especially anxious to win souls. Ad Romanam veniens urbem communia filius. who come to us from the Istrian parts. among the cares of the government of those parts which has been committed to you. the retribution of eternal life. or at any rate prosperity. greeting you with fatherly affection. Have. con. it has its end. inflames you that you long with all your heart to restore the sheepfold of him to whom the keys were delivered by the Lord the Creator of all. you would have no one there separated from the Apostolic Church. as far as your desire goes. retains the certainty of its hope fixed.—so to protect with the succour of your defence those whom the Lord through you may grant to be restored to His fold that there may be no quarter to which those who are still in error may be able to resort for the accusation of such as return to sound counsels. glorious son. da Slorjeni nava^t^u krois Istru u Italiju. ut et foris a genti. and there will remain for you. deteriora tempora videbunt. Et quidem de Sciauorum gente. the Prince of the Apostles. which you have taken up.).—the limit of death. recalling whomsoever you can from the error of their schism into the bosom of Mother Church. He Himself will prosperously direct your actions here with the aid of His protection. ita^ ut in comparatione . in the eternal life which you long for. quia nobis peccata nostra respondeant. presbyter Veteranus. we exhort your Glory that you the more earnestly give effect to the zeal for the unity of our holy faith which the Author of unity Himself has given you. mjeseca srpnja. Grgur 1. Wherefore. and that. ita me po.The bearers of these presents. GregoriuS. a confident anticipation of divine retribution. But this pursuit of winning souls. For. And accomplish this also. to wit. For. and that so great love of Peter. and that you so take pains to recall the hearts of wanderers to the unity of the Church that.tristari. 600.bus et intus a peruersis iudicibus conturbemur. while you uphold the cause of God on earth. De Juliano autem Scribone quid dicam nescio.dagrae doloribus debilem reperit. Sed nolite de talibus omnino. wherein not only our admonition but also the words of the apostle confirm thee. and cover a multitude of sins (James v. ut fraternitatis tuae epistolis per me respondere nuila-. quae vobis valde imminet affligor vehementer et conturbor.

lacrimabiliter depraedati sunt Sloveni su pobili vojsku I orobili istru da li je to bitka kod templane Прво година 611 није сигурна то је тумачење друго неки мисле да је то раније око 606 Ово је из Павла ђакона .Paulus Diaconusca Historia Langobardorum –– 611 Hoc nihilominus anno Sclavi Histriam. interfectis militibus.

add 5509 years from September to December. et facta est pugna gravissima inter eos. interfectis militibus. In 537 Justinian decreed that all dates must include the indiction. Nije sigurno da je to bilo 611 kada je poginuo gisulf. where it remained throughout the rest of the Byzantine Empire.zatišje pred buru 602-612 Veliki slovenski i avarski napadi 612-626 istra italija 611 solun 614- 616-618 carigrad 626 Lagano opadanje rimskog Balkana posle 626. consequently. 5763 . germanus Theudelindae reginae. settling on 5492 BC. 788 franci osvajaju Istru od romeja posle rata 611 jevrejska 4372 357 378 611 254 5509 The Era of Antioch (5492 BC) and Era of Alexandria (5502 BC) were originally two different formations. However after the year AD 284 the two eras coincided. 40. lacrimabiliter depraedati sunt. About the year 462 the Byzantine Indiction was moved from September 23 to September 1. Упркос томе. and 5508 years from January to August. Rex vero Agilulf pacem cum imperatore in annum unum itemque in alterum faciens. Fokini balkanski pohodi? . Eo tempore rex Agilulf cum imperatore iterato pacem conposuit. Jump up^ To convert our era to the Byzantine era. cum Francis quoque iterato pacis concordiam renovavit. differing by 10 years. Hoc nihilominus anno Sclavi Histriam. the one being used before and the other after the accession of Diocletian. Occisus quoque est his diebus Theudepertus rex Francorum. 40. Posle 611 nema pomena o napadu slovnea na istru. de quo saepe iam diximus. becoming compulsory. у овом Истра Словени. Sequenti quoque mense martio defunctus est aput Tridentum Secundus servus Christi. 1. representing the present day beginning of the Church year. nemine sciente auctorem mortis ipsius. Salona po Tomi pada 625 godine. two distinct eras of Alexandria. киллинг војнике . Ima mišljenja da je to bilo ranije. There are. Кроз сузе опљачкана. qui erat dux in civitate Astensi. qui usque ad sua tempora succinctam de Langobardorum gestis conposuit historiolam. hoc ipso in tempore sagitta ictus interiit. Gunduald etiam. They were both much in use by the early Christian writers attached to the Churches of Alexandria and Antioch. so it was officially adopted as one way to identify a Byzantine year. 2. što se uklapa sa Orbinom I padom dalmacije 606 godine.

Venetiae etiam Histria conectitur et utraeque pro una provincia habentur' ИСТРА И ВЕНЕЦИЈА СУ ЈЕДНА ПРОВИНЦИЈА Yet Brown has demonstrated that some Istrian magistri militum were fully detached from Venetia and were presumably generals of its borders. and before 600 they reached the Isonzo (§oýa). the high incidence of Longobard military tombs in Friuli reflects not only the continuous function of the duchy as a border province - witness the Avar invasions of 610-11 and of 663/6. and indeed the province even became a land of refuge for fugitives like duke Rodoald. 670 and 715 mavro orbini Неки доказују да је словенски језик уведен у Далмацију и друге илирске провинције тек иза 606. Longobard and Avar attention shifted from Istria: the Avars and Slavs now pushed against Friuli. and possessed a strong military force which contributed troops in 668 to counter the rebellion provoked by the murder of Constans II in southern Italy. ab ortu Vistulae fluminis per inmensa spatia Venetharum natio populosa consedit.3 Aquileia maintained its religious importance. The Slavs. by 588 Celeia Цеље and Emona Љубљаба were lost to them. overran Savia within twenty years: in 579 Poetovio Птуј fell. године. 688. It remained an important logistical base for Ravenna. which then formed the frontier. The Istrians apparently made no move against the Friulian Longobards. када су дошли Словени. As noted. When stulf briefly held Ravenna in 750 he launched an attack against Istria. quorum nomina licet nunc per varias familias . its position opposite Grado also endowed it with military significance. and meanwhile settled along the borders of the Byzantine province. Since the Slavs are not attested in this area until the 590s when they reached the Frigido river. but the province only fell in 770 to Desiderius who maintained it until 774. although its patriarch . 538 both Dalmatia and Istria succumbed to Byzantine pressure. we should recognise the existence of an Istrian frontier against the Longobards after 568 After the early 7th century.was transferred to Cormons in c. а пре њих да се у Далмацији говорило латинским и грчким језиком.5746 5765 set under gastalds or dukes (collectively iudices) The institution of a Friulian Duchy was regarded as an indication of a pre-existing Byzantine ducal province centred on Cividale (Forum Iuliij and by c.rivalling the Byzantine one at Grado . and the Slavic raids of c. however.

Visla odvaja skitiju od germanije I izvire u sarmatskim planinama This island lies in front of the river Vistula. Иордан разместил их на склонах Западных Карпат «на безмерных пространствах» от истоков(izvora) Вислы. Савы (близ Любляны в Словении). сам Иордан упомянул его близ истоков Дуная. Город Новиетун. Danastrum et Vagosolam.et loca mutentur. именуемого Мурсианским. Современник Прокопия готский историк Иордан дал другую географическую локализацию склавинов: «Склавены [Sclaveni] живут от города Новиетуна [Novietunense] и озера. 2. 30 Scythia si quidem Germaniae terre confines eo tenus. поэтому в настоящее время исследователи склонны видеть в Новиетуне Невиодун на правом берегу р. non illum Asiae. V. до Данастра [Днестра].»[53] Мурсианское озеро не идентифицировано. регулярно происходивших в направлении Фракии и Иллирии. название которого в раннем Средневековье достоверно не известно. sed proprium. и из которого вытекает один из притоков реки Мура.III 17 Haec a fronte posita est Vistulae fluminis. В таком случае Мурсианское озеро идентифицируется с Балатоном. . which rises in the Sarmatian mountains and flows through its triple mouth into the northern Ocean in sight of Scandza. tendens usque ad flumina Tyram. danas Isaccea u Dobrudži 1. Такая локализация противоречила бы свидетельствам о набегах склавинов. separating Germany and Scythia. первоначально ассоциировался исследователями как Новиодун (совр. magnumque illu Danaprum Taurumque montem. qui Sarmaticis montibus ortus in conspectu Scandzae septentrionali Oceano trisulcus inlabitur.[54] Noviodunum može naime biti onaj u donjoj Meziji. id est Scythicum……………. Germaniam Scythiamque disterminans. определяющий западную границу ареала склавинов. вместо городов у них болота и леса. ubi Ister oritur amnis vel stagnus dilatatur Morsianus. principaliter tamen Sclaveni et Antes nominantur. 35 Sclaveni a civitate Novietunense et laco qui appellatur Mursiano usque ad Danastrum et in boream Viscla tenus commorantur: hi paludes silvasque pro civitatibus habent. и на север — до Висклы [Вислы]. Исакча в Румынии) близ устья Дуная. а также их соседству с гепидами и положению Мурсианского озера близ истоков Дуная.

It reaches even to the rivers Tyra. а то је правилно. id est septentrionali. that is. који се зове Дунав све од ušća уста до извора. ili Samo зато што где Ister Дунав istice протиче река или мочвара се шири Морсианус која иде и до река Дниестр.34……. quorum nomina licet nunc per varias familias et loca mutentur. V…. qui in aquilone vergit.. наиме северу. Персиду Хибериа. 4. the Scythian Taurus--all the way to Lake Maeotis. on the south by Persis. iuxta quorum sinistrum latus. The Marcal is a right tributary of the Rába which rises near Sümeg in the Bakony region of western Hungary. ab arctu. Скита Бик . namely the north. 31…………. 3. она је окружена Оцеан. circumdatur oceano. Hiberia. Introrsus illis Dacia est. AIbania.Скитија се граничи са Немачке gde se dunav siri u mocvaru Marcala I proteže se do Tirama ………….Scythia ……ab occidente Germanos et flumen Vistulae. Понту и najudaljenina tacka tj крајњем канал Истер. Hiberia. it is surrounded by Ocean. extending to the Taurus range--not the mountains in Asia but our own.не планинама у Азији. ab ortu Vistulae fluminis per inmensa spatia Venetharum natio populosa consedit. Сада se Скитија граничи sa земљиштem Немачке sve do изворa реке Истер и пространства mocvare Морсиан mura I marcal . Ponto atque extremo alveo Istri. Данастер и Вагосола.све до језера Маеотис. qui dicitur Danubius ab ostea sua usque ad fontem On the west are the Germans and the river Vistula. а Вагосолам велика Дниепр и Бик планински венац нису то у Азије. and the great Danaper. V. на арктичке страни. which is called the Danube all the way from mouth to source На западу Skitije су Немце и реке Висле. да је. на југу Албаније. Бик распону . on the arctic side. Albania. проширујући se do Kavkazai kaspijskog mora. Pontus and the farthest channel of the Ister. Она достиже чак до реке Тајра. ad coronae speciem arduis Alpibus emunita. . Скитija V (30) Now Scythia borders on the land of Germany as far as the source of the river Ister and the expanse of the Morsian Swamp. а велики Данапер. to jе. Danaster and Vagosola. a meridiae Persida.. Ima I river mures pritoka tise. Дниестр. али наша.

Иако њихова имена су сада разишли због разних кланова и местима. a subject race. spread from the Danaster to the Danaper. Near their left ridge. likewise hold the shore of Ocean. Имају мочваре и шуме за своје градове. (35) The abode of the Sclaveni extends from the city of Noviodunum and the lake called Mursianus to the Danaster. a Danastro extenduntur usque ad Danaprum. који нагибима према северу. Beyond them the Aesti. a very brave tribe ignorant of agriculture. which inclines toward the north. заузима велики пространство земљишта. quae pecoribus et venationibus victitat. реке које су путовање много дана 'распадати. (35) пребивалиште на Склавинија протеже од града Новиодунум и језера под називом Мурсианус на Данастер. где су поплаве . yet they are chiefly called Sclaveni and Antes. the Vidivarii dwell. frugum ignara. a people gathered out of various tribes. quae flumina multis mansionibus ab invicem absunt. а почетком у извору Висле. rivers that are many days' journey apart. the populous race of the Venethi dwell. Antes vero. али они су углавном звали Склавинија и антес. ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur. Though their names are now dispersed amid various clans and places. У близини њиховог левог гребена. The Antes. principaliter tamen Sclaveni et Antes nominantur. pacatum hominum genus omnino. who are the bravest of these peoples dwelling in the curve of the sea of Pontus. They have swamps and forests for their cities. To the south dwell the Acatziri. and beginning at the source of the Vistula. и на север све до Висле. Ad litus autem Oceani. Али на обали океана. 35 Sclaveni a civitate Novietunense et laco qui appellatur Mursiano usque ad Danastrum et in boream Viscla tenus commorantur: hi paludes silvasque pro civitatibus habent. Quibus in austrum adsidet gens Acatzirorum fortissima. ex diversis nationibus adgregati. where the floods of the river Vistula empty from three mouths. qui sunt eorum fortissimi. qua Ponticum mare curvatur. and northward as far as the Vistula. Тхе Антес. post quos ripam Oceani item Aesti tenent. who subsist on their flocks and by hunting. occupying a great expanse of land. Vidivarii resident. који су најхрабрији ових народа станова у кривини на мору Понту. шире од Данастер до Данапер. бројем становника трци у Венетхи становати. But on the shore of Ocean.

gde je mocvara morsian na izvoru Dunava. 20 mp. TACIT Germanija 117 GOD. S tim sto sui m gepidi u rumuniji I deli madjarske kao I danas Mursella se zove jedno mjesto u gornjoj Panoniji na cesti Savaria—Arrabona. Visla odvaja skitiju od germanije I izvire u sarmatskim planinama. На југу задржавати на Ацатзири. На западу Skitije су Немце и реке Висле.реке Висла празан од три уста. храбру племе игнорантски пољопривреде преживљавају на својим стадима и ловом. а људи се окупило из разних племена. предмет раса. и на север све до Висле. Иза њих Аести. Пребивалиште Склавинија протеже se од града Новиодунум u dobrudju и на Данастер. TACIT NE DAJE ISTOCNU GRANICU GERMANIJE ALI POMINJE VENEDE I NE ZNA DA LI SU GERMANI ILI SARMATI NE POMINJE SKITE. на арктичке страни. TACIT NE POMINJE VISLU ALI POMINJE LABU. prema Reciji i Panoniji. исто тако држите обалу океана. На западу Skitije су Немце и реке Висле. Nа југу Skitije najudaljenina tacka tj крајњем канал Истер. na utoku Marczale u rijeku Rabu. graniči se. rekama Rajnom i Dunavom. . Granica skitije prema nemackoj: Visla odvaja skitiju od germanije I izvire u sarmatskim planinama. od Sarmatije i Dakije odvajaju je uzajamni strah i planine. који се зове Дунав све од ušća уста до извора. она је окружена Оцеан. који се зове Дунав све од ušća уста до извора. на југу najudaljenina tacka tj крајњем канал Истер. od ove udaljeno. Видиварии становати. uzeta u najširem smislu ove reči. Sclaveni a civitate Novietunense et laco qui appellatur Mursiano usque ad Danastrum et in boream Viscla tenus commorantur sloveni od grada novi na uscu dunava do jezera mursa naq iyvoru dunava prema dnjestru prebivaju. gde je na izvoru Dunava tj jugozapadna granica Skitije. наиме северу.

све до језера Маеотис. проширујући se do Kavkazai kaspijskog mora. ili u Sarmate. На југу задржавати на Ацатзири. Пребивалиште Склавинија протеже se од града Новиодунум NA USCU DUNAVA и DUZ DUNAVA UZVODNO DO језера под називом Мурсианус PANONIJA на Данастер. који нагиnje према северу. prebivaju Венетхи. а почinje na извору Висле. Venede i Fene treba računati u Germance. Иза њих Аести. где су поплаве реке Висла празан од три уста. Ne bih umeo reći da li Peucine. SLOVENI SE ŠIRE POSTEPENO OD 518 ANTI PA 551 SLOVENI I TAKO DO 599. правник и сенатор и један од највећих античкихисторичара. 611 DOLAZE SRBI I HRVATI SA SEVERA.не планинама у Азији. храбру племе игнорантски пољопривреде преживљавају на својим стадима и ловом. а велики Данапер. а људи се окупило из разних племена. po . Имају мочваре и шуме за своје градове. Сада se Скитија граничи sa земљиштem Немачке sve do изворa реке Истер и пространства mocvare Морсиан. Скита Бик . али наша. 46. и на север све до Висле.У близини њиховог (sarmatskim planinama) левог гребена. GOTI SU OSVOJILI VENEDSKE I ANTSKE ZEMLJE ALI SU IH POTISNULI HUNI 376 NA BALKAN GDE SU HUNI STIGLI ZA NJIMA I OPET IH POBEDILI I PODJARMILI ZA ATILE OKO 450 POSLE PROPASTI HUNA GOTI ODLAZE U ITALIJU 488 DA PO NALOGU CARA ROMEJA PROTERAJU VANDALE STO I USPEVAJU ALI U RATU 537 -552 TOTILA GUBI OD CARA ALI I CARA POTISKUJU LOMBARDI 568 ALI I NJIH NA KRAJU FRANCI U ITALIJI. шире од Данастер до Данапер. да је. Антi. био је римски говорник. Али на обали океана. предмет раса. Данастер и Вагосола. Suitoni su poslednje svepsko pleme. Видиварии становати. Tacit germanija Публије или Гај Корнелије Тацит (лат. Peucini. заузима велики пространство земљишта. Publius или Gaius Cornellus Tacitus) (56-117). који су најхрабрији od ових народа станова у кривини на мору Понту. koje neki nazivaju i Bastarnima. реке које су udaljene е много дана 'puta. Бик распону . Она достиже чак до реке Тајра. исто тако држите обалу океана.

te su i oni počeli naličiti na Sarmate. agunt. ut Germani. inopia ferri. između Beča i Save (glavne varoši u njoj Siscium— Sisak i Sirmium—Mitrovica). cultu. partemque praedae petunt. ossibus asperant. hoc senum receptaculum. in plaustro equoque viventibus. blagim padinama planine Abnobe. Nec aliud infantibus ferarum imbriumque suffugium. foeda paupertas: non arma. dubito: quanquam Peucini. Passim enim comitantur. non penates: victui herba. quia et domos figunt et scuta gestant et pedum usu ac pernicitate gaudent. Ostalu granicu čini Okean. XLVI. graniči se. od Sarmatije i Dakije odvajaju je uzajamni strah i planine. Recija i Panonija su rimske provincije: prva između Bodenskog jezera. nonnihil in Sarmatarum habitum foedantur. ut incompertum. Dunava i Ina. Sordes omnium ac torpor procerum: connubiis mixtis. koji teče oko velikih poluostrva i ogromnih ostrva. ali bez Gornje i Donje Germanije (rimske provincije na levoj obali Rajne) i takozvane dekumatske pokrajine (agri decumates). quos quidam Bastarnas vocant. Cetera jam fabulosa: Hellusios et Oxionas ora hominum vultusque. prolazi kroz mnoge narode. non equi. Hi tamen inter Germanos potius referuntur. mogli bi biti Germanci. po tipu kuća. strmom vrhu recijskih Alpa. suas alienasque fortunas spe metuque versare. u najširem smislu“ obuhvata otprilike današnju Nemačku. quas. quam ut in aliquo ramorum nexu contegantur: huc redeunt juvenes. oni krstare kao razbojnici po šumama i planinama između Peucina i Fena.1 id. ut illis ne vote quidem opus esset. po načinu života. pa im je tako ogrubeo i spoljašnji izgled. quae omnia diversa Sarmatis sunt. na ovima žive plemena i vladaju kraljevi o kojima do skora nismo znali ništa. Dunav izvire na laganim. Peucinorum Venedorumque et Fennorum nationes Germanis an Sarmatis ascribam. . Idemque venatus viros pariter ac feminas alit. Venedi multum ex moribus traxerunt. koji svoj vek provode na kolima i konjima.. na šest rukava. ali svi su oni prljavi i zapušteni. rem difficillimam assecuti sunt. illaborare domibus. securi adversus deos. gerere: quod ego. druga na desnoj obali Dunava. Sarmatijom su Rimljani nazivali istočnu Evropu (od Visle i Karpata na istok). latrociniis pererrant. sede ac domiciliis. Venedi su dobili i njihov karakter. i najzad se. Rajna izvire na nepristupačnom. nose štitove. 1. probija u Crno More. Securi adversus homines. pa onda su dobri i neumorni pešaci — dakle se u tom pogledu potpuno razlikuju od Sarmata. in medium relinquam. Nam quidquid inter Peucinos Fennosque silvarum ac montium erigitur. quam ingemere agris. corpora atque artus ferarum. Sed beatius arbitrantur. Germanija. sermone. i mnogi iz njihovoga plemstva žene se od Sarmata i udaju tamo svoje devojke. Hic Sueviae finis.. i poznali smo ih tek za vreme prošloga rata. cubile humus: sola in sagittis spes. rekama Rajnom i Dunavom. „Germanija. uzeta u najširem smislu ove reči. Fennis mira feritas. pa onda polako savija na zapad i uliva se u severni Okean. vestitui pelles. sa Českom i jednim delom Austrije i Poljske.jeziku. Dakija ce uglavnom poklapa sa današnjom Rumunijom. Pri svem tom treba ih računati u Germance. prema Reciji i Panoniji. a sedmi rukav gubi se u barama. jer imaju stalne stanove.

birali su drugog glasnika. Ono je u prijateljstvu sa Rimljanima.41. Svepska plemena o kojima je reč. verovali su da im bog ukazuje milost i da će im uslišiti molbe. Dok su jedni držali tri koplja. Izvori za dačku religiju veoma su oskudni. Herodot prvi pominje Gete i ističe da oni veruju da ne umiru. Zalmoksis Getsko htonsko božanstvo. Ako koplja probodu glasnika i on odmah izdahne. a da je posle dobijanja slobode na Samu stekao veliko imanje i da je po povratku u Trakiju upoznao svoje neprosvećene saplemenike sa kulturnijim običajima Jonaca. dotle Hermundurima dragovoljno otvaramo svoje kuće i vile. U protivnom. zahvataju jednim delom i krajeve koji još nisu ispitani. flumen inclutum et notum olim. Svake pete godine Geti su kockom birali glasnika da bi Zalmoksisu preneo njihove molbe. Zalmoksis). najbliže nam je pleme Hermundura. . a sada se tek toliko zna da postoji. koja je nekada bila poznata i slavna. Zalmoksis se sakrio u podzemnu odaju i tamo proveo tri godine. Najuglednije građane pozivao je na gozbu i pripovedao im da će oni i njihovi potomci posle smrti stići u jedan predeo u kome će steći besmrtnost i uživati sva zadovoljstva. i zbog toga Hermunduri jedini od Germanaca ne trguju s nama na obali. nego ih puštamo u našu zemlju. i to na taj način što ga bacaju u vis i dočekuju na koplja. a ako se to ne dogodi. Čini se da su Geti poštovali Zalmoksisa kao veliko božanstvo zemlje. prorokom i zakonodavcem. drugi su glasnika bacali u vis i ako ga koplja probodu i on umre. In Hermunduris Albis oritur. Oni smeju prelaziti reku gde hoće i bez ikakvog nadzora. Svake pete godine šalju glasnika da Zalmoksisu prenese njihove molbe. Zalmoksis je katkad smatran i kraljem. Dok mi Germancima iz ostalih plemena najviše ako pokažemo naše oružje i naš logor. nego da pokojnici odlaze bogu Zalmoksisu ili Gebelezisu (prema novom čitanju Nebelizis). na šta ukazuju predanja o njegovom podzemnom stanu (v. U hermundurskoj zemlji izvire Laba. Pripovedalo se da je bio Pitagorin rob. a povezivan je i sa slavnim filozofom Pitagorom i pitagorejcima. smatraju da je za glasnika odabrana pogrešna ličnost pa biraju drugoga. gospodar mrtvih. i to čak i u najlepši grad provincije Recije. nunc tantum auditur. Ako pođemo sada Dunavom. Da bi ih u to uverio. onako kao što smo maločas išli Rajnom. verovalo se da im bog ukazuje milost.

116 Nam Gothorum rege Geberich rebus humanis excedente post temporis aliquod Hermanaricus nobilissimus Amalorum in regno successit. iuxta Meotida palude inhabitans in locis stagnantibus.Misleći da je umro. quae non levem armaturam in acie sua ex ipsis elegeret. 119 Post Herulorum cede item Hermanaricus in Venethos arma commovit. Gothorum tamen stabilitate subiacuit et tarditati. qui multas et bellicosissimas arctoi gentes perdomuit suisque parere legibus fecit. Sed quamvis velocitas eorum ab aliis crebro bellantibus evagaret. qui. Eluri nominati sunt. XXIII. gens quantum velox. quas Greci ele vocant. Quem merito nonnulli Alexandro Magno conparavere maiores. 117 Sed cum tantorum servitio clarus haberetur. non passus est nisi et gentem Herulorum. Habebat si quidem quos domuerat Golthescytha Thiudos Inaunxis Vasinabroncas Merens Mordens Imniscaris Rogas Tadzans Athaul Navego Bubegenas Coldas. Tračani su ga oplakivali. quamvis armis despecti. Nam praedicta gens. Ablavio istorico referente. magna ex parte trucidatam reliquam suae subegeret dicioni. ali kad se on četvrte godine među njima iznenada pojavio. quibus praeerat Halaricus. fecitque causa fortunae. ut et ipsi inter reliquas gentes Getarum regi Hermanarico servirent. 118 Nulla si quidem erat tunc gens. eo amplius superbissima. svi su poverovali u Zalmoksisove priče. sed .

king of the Goths. Thiudos. was strong in numbers and tried to resist him. Bubegenae and Coldae. Antes and Sclaveni. particularly when God permits an armed multitude to attack them. tamen tunc omnes Hermanarici imperiis servierunt. ut in initio expositionis vel catalogo gentium dicere coepimus. and some of our ancestors have justly compared him to Alexander the Great. tria nunc nomina ediderunt. yet at that time they were all obedient to Hermanaric's commands. Nam hi. praesertim ubi et deus permittit et multitudo armata advenerit. (120) This ruler also subdued by his wisdom and might the race of the Aesti. They were a people swift of foot. But though their quickness often saved them from others who made war upon them. Now the aforesaid race. (117) But though famous for his conquest of so many races. But a multitude of cowards is of no avail. succeeded to the throne. Sclaveni. idem ipse prudentia et virtute subegit omnibusque Scythiae et Germaniae nationibus ac si propriis lavoribus imperavit. Merens. Imniscaris. Vasinabroncae. ita facientibus peccatis nostris. in punishment for our sins. (119) After the slaughter of the Heruli. This people. whose chief was Alaric. . Rogas. though off-shoots from one stock. Hermanaric also took arms against the Venethi. and ruled all the nations of Scythia and Germany by his own prowess alone. Athaul. (118) for there was at that time no race that did not choose from them its light-armed troops for battle. Navego. Among the tribes he conquered were the Golthescytha. Mordens. yet they were overthrown by the slowness and steadiness of the Goths. have now three names. though despised in war. departed from human affairs and Hermanaric. had to serve Hermanaric. noblest of the Amali. as we started to say at the beginning of our account or catalogue of nations. dwelt near Lake Maeotis in swampy places which the Greeks callhele. who dwell on the farthest shore of the German Ocean. primum resistere conabantur. 120 Aestorum quoque similiter nationem. Though they now rage in war far and wide. he gave himself no rest until he had slain some in battle and then reduced to his sway the remainder of the tribe of the Heruli. Tadzans. qui quamvis nunc. He subdued many warlike peoples of the north and made them obey his laws. hence they were named Heluri. Sed nihil valet multitudo inbellium. king of the Getae. that is. id est Venethi. XXIII (116) Soon Geberich. as the historian Ablabius tells us. These people. Inaunxis. and on that account were the more swollen with pride. Antes. Venethi. and the lot of fortune brought it to pass that they.numerositate pollentes. qui longissimam ripam Oceani Germanici insident. ubique deseviunt. as well as the other tribes. ab una stirpe exorti.

eosque dum adgreditur prima congressione superatus. in eadem patria remorasse. decessione a Vesegothis divisos. ut valui.XLVIII. deinde fortiter egit regemque eorum Boz nomine cum filiis suis et lxx primatibus in exemplum terroris adfixit. renovatoque cum eo foedere super Vinitharium duxit . in Antorum fines movit procinctum. paululum se subtrahens ab illis suaque dum nititur ostendere virtute. Quos constat morte Hermanarici regis sui. rex Hunnorum. 247 Qui avi Vultulfi virtute imitatus. quamvis Hermanarici felicitate inferior. 248 Sed dum tali libertate vix anni spatio imperasset. tamen aegre ferens Hunnorum imperio subiacere. tam Ostrogothae quam etiam Vesegothae. Hunnimundi magni filio. qui iuramenti sui et fidei memor cum ampla parte Gothorum Hunnorum imperio subiacebat. ut dediticiis metum cadavera pendentium geminarent. necesse nobis est iterum ad antiquas eorum Scythicas sedes redire et Ostrogotharum genealogia actusque pari tenore exponere. Hunnorum subditos dicioni. dum utrique gentes. maiorum sequens dicta revolvi divisosque Vesegothas ab Ostrogothis ad liquidum sum prosecutus. in uno essent. 246 Et quia. Vinithario tamen Amalo principatus sui insignia retinente. non est passus Balamber. sed ascito ad se Gesimundo.

filius quondam regis potentissimi Hermanarici. 249 Tertio vero proelio subreptionis auxilio ad fluvium nomine Erac. quia filius eius. Nec valet aliquis commemorare. Balamber sagitta missa caput Venetharii saucians interemit neptemque eius Vadamercam sibi in coniugio copulans iam omnem in pace Gothorum populum subactum possedit.exercitum. id est Germano fratruele Iustiniani imperatoris. . diuque certati primo et secundo certamine Vinitharius vincit. quem nominavit Germanum. ut superius diximus. quo Valamer habitum repararet virilem. qui post haec contra Suavorum gente feliciter dimicavit. Beremud iam contempta Ostrogotharum gente propter Hunnorum dominio ad partes Hesperias Vesegotharum fuisset gente secutus. Mathesuenta Constantinopolim allata de secundo uiro. qui secundo principatus sui anno contra Gepidas movit exercitum magnaque de illis potitus victoria casu equi dicitur interemptus. dum utrique ad se venissent. ut quadraginta per annos in eius locum rex alius non succederet. quanta strage de Hunnorum Venetharius fecit exercitu. ut genti Gothorum semperum proprius regulus. 251 Quo defuncto sic eum luxerunt Ostrogothae. de quo et ortus est Vetericus. quamvis Hunnorum consilio. 250 Et mox defuncto Venethario rexit eos Hunimundus. acer in bello totoque corpore pulchritudine pollens. ita tamen. qui erat ex consubrino eius genitus Vandalario. Eoque defuncto successit Thorismud filius eius flore iuventutis ornatus. genuit postumum filium. qui iunctus Amalasuenthae filiae Theodorici. item Amalorum stirpe iam divisa coniunxit et genuit Athalaricum et Mathesuentam. imperaret. Veterici quoque filius natus est Eutharicus. Sed quia Athalaricus in annis puerilibus defunctus est. quatenus et illius memoriae semperum haberent in ore et tempus accederet.

and left their bodies hanging there to double the fear of those who . Ita tamen. ut ordo. XLVIII (246) Since I have followed the stories of my ancestors and retold to the best of my ability the tale of the period when both tribes. 252 Sed nobis. were united. quae tam fuit vilis. decurrat. and then clearly treated of the Visigoths apart from the Ostrogoths. although he had not the good fortune of Hermanaric. sed necessitas domini. crucified their king. quem coepimus. Thereafter he did valiantly and. ut saepe dictum est. Ex quibus per successione parentum Valamir in regno conscendit adhuc Hunnis eos inter alias gentes generaliter optinentibus. he withdrew a little from them and strove to show his courage by moving his forces against the country of the Antes. and remained in their country subject to the sway of the Huns. When he attacked them. ut vita mirabilis. id est Valamir Thiudimir Vidimir. ad Vandalarii sobulem. imperabant. Ostrogoths and Visigoths. Valamir vero pro altero iubebat ornando. Vidimer servire fratribus aestimabat. nisi optata cunctis nationibus in commune et Romanis mors Attilae proveniret. tribus editis liberis in gente Amala gloriatus est. quae trino flore pululabat redeundum est. Hic enim Vandalarius. etiam parricidium si iubet. ut ipsi Attilae Hunnorum regis imperio deservirent: quibus nec contra parentes Vesegothas licuisset recusare certamen. fratruelis Hermanarici et supra scripti Thorismudi consubrinus. quod utrique in sua pace tenebant. I must now return to those ancient Scythian abodes and set forth in like manner the ancestry and deeds of the Ostrogoths. But disliking to remain under the rule of the Huns. Sic eis mutua affectione se tuentibus nulli paenitus deerat regnum. Hermanaric. together with his sons and seventy nobles. Nec aliter ab Hunnorum dominio divelli potuit gens aliqua Scythica. implendum est. quando mirabilis Thiudimer pro fratris Valamir militabat imperio. he was beaten in the first encounter. 253 Eratque tunc in tribus his germanis contemplatio grata. (247) He rivalled the valor of his grandfather Vultuulf. It appears that at the death of their king. named Boz. as a terrible example. yet Vinitharius of the Amali retained the insignia of his rule. they were made a separate people by the departure of the Visigoths.

суочен са агресијом Алана и Хуна. but in such a way that one ruler of their own number always held the power over the Gothic race.века). would no longer endure it.. when they met each other unexpectedly at the river named Erac. but sent for Gesimund. Спомиње се у два римска извора: Савремени списи . Balamber shot an arrow and wounded Vinitharius in the head. the grand-daughter of Vinitharius. being mindful of his oath of fidelity. i.) и Гетика . (248) When he had ruled with such license for barely a year. Он га описује као "готски Александар" који је владао свим народима Скита и Германа као да су његова сопствена“. Now Gesimund. Hermanil Ubio se posle poraza od huna ostali goti pobegli su caru romeja 375/6 Vinidarije je ubio boza anta a njega su ubili huni 375/6 Tervingi pars alia Gothorum of the Drevljan nobility in the princely yard in Kiev and the massacre of five . Vinitharius prevailed in the first and in the second conflict. извесни Витимир изабран за новог краља. After a long contest. though subject to the Huns. . together with a great part of the Goths. remained under the rule of the Huns.Јорданес (историчар из 6. . Према Амиану.. који су напали његове територије 370-те године. Balamber renewed his alliance with him and led his army up against Vinitharius. and finally ruled all the people of the Goths as his peaceful subjects. део Скитије који су у том времену насељавали Готи. Gothic 'Tervingi' is of the same meaning as the Russian 'Drevljane'. Ерманарик је био "највећи ратоборни краљ". nor can any say how great a slaughter he made of the army of the Huns. Према Јорданесовој Гетици.e. so that he died. који је на крају извршио самоубиство.[1][2] Амиан такође каже да је после смрти Ерманарика. son of Hunimund the Great. (249) But in the third battle. king of the Huns.had surrendered.. Амиан каже да је "владао интензивно широким и плодним регионом“./330.. 'forest .после 391. Then Balamber took to himself in marriage Vadamerca. Balamber..Амиан Марцелин (римски историчар 325. Ерманарик је владао подручјем Оиума. Ерманарик (умро 376) је био готски краљ који је пре инвазије Хуна владао значајаним делом Оиума.

između Dnjestra i Dnjepra. Marsigni i Buri po jeziku i običajima srodni su sa Svebima. Kotini govore galskim. Svoje ugovorne obaveze su redovno ispunjavali sve dok ih oko602.Љутићи. koji su im. Manimi. Anti (Antes. Što je još najsramnije. i kasnije opet oko 580. pri svem tom pada u oči da su i ova božanstva braća. Kod Nahanarvala ima jedan starinski. veku Goti porazili i ubili njihovog kralja Boza. sigurno nije slovenskog porekla. од средњег тока ријеке Лабе на западу све до Одре на истоку и на сјевер до Балтичког мора укључујући и острво Риген. jer celu Svebiju preseca neprekidan planinski lanac. postaju saveznici Vizantije i na upravu dobijaju napušteni grad Turiju (Turris) na obaliDunava. opisuje Ante kao primitivne i varvarske nomade koji nisu imali kralja. veka Anti u nekoliko navrata napadaju Vizantiju. Sloveni između Visle i Dunava do Dnjestra. Kotini imaju rudnike gvožđa. Вилци или Велети су били савез племена Полапских Словена. nego su uglavnom sve gore i vrleti. који су у периоду од 10. ni tragova tuđinskog uticaja.. a božanstva su. Tacit germanija 3. već im je dodeljeno od drugih. Helvekoni. tako isto i kasniju hunsku okupaciju. kao tuđincima. Osi. koji sami imaju nekoliko državica. ex quibus latissime patet Lygiorum nomen in plures civitates diffusum. godine. među njima su najpoznatiji Ligijci. međutim. i oni. i zovu se Alci. Posle toga dolazi do sukoba Anta i Slovena oko 540. dok su Anti živeli na istoku. Dirimit enim scinditque Suebiam continuum montium iugum.[5] Kasniji istoričar Prokopije.[1] Po njemu su Venedi živeli oko Visle. iza Markomana i Kvada. Antes (Anti) i Sclaveni (Sloveni). ali ih car poražava i tako stiče nadimak Antikos. Poslednji pomen Anta nalazimo kod Teofilakta Simokate koji je opisivao prodor Avara. Elisiji. a Osi panonskim jezikom. Buri. U čitavoj oblasti gde stanuju ovi narodi nema mnogo ravnice. на југу су граничили са Лужичким Србима. Kotini. Helveconas. nametnuli Sarmati i Kvadi. u njemu služi sveštenik obučen u ženske haljine. Antai). Njihovo prvo pominjanje bilo je kod Jordanesa. među svima plemenima koja smo maločas spomenuli.U svom delu Getica Jordanes pominje tri plemena istog porekla: Venethi (Venedi). Helisios. Nahanarvalos.[6] Za vlade cara Justinijana u tridesetim godinama 6. najjači. O Antima imamo veoma malo saznanja. Manimos. Nahanarvali. već su svojim labavim savezom upravljali na demokratski način. po svojim osobinama. Najjači među ovim plemenima jesu Hariji. koji opisuje kako su ih u 4. da imaju iste običaje i istim jezikom govore. вијека насељавали подручје сјевероисточне Њемачке. S onu stranu toga lanca žive mnoga plemena. a i ona su posredna. srodna sa rimskim Kastorom i Poluksom. sveti gaj. — Hariji su. za vlade vizantijskog cara Justina I izvode snažan napad na teritorijuVizantije. до 12. nisu pokorili Avari. Harios. nalaze se Marsigni.[2] Prokopije piše da se Sloveni i Anti ni po čemu ne razlikuju. ANTI ….[7] Veoma oslabljeni stalnim ratovanjima Anti 545. Njihov naziv. ultra quod plurimae gentes agunt. Preživevši kako gotsku. i mladići. a da nisu Germanci dokaz je i to što plaćaju danak. pored toga što su . Anti 518. U hramu nema nikakvih kipova. uz obavezu da granicu duž dela toka Dunava brane od varvara. Valentissimas nominasse sufficiet. Na drugoj strani.

Toma splitski: The Lugii (or Lugi. pored Okeana. but some historians assume that the Lugians can be identified with the tribe mentioned in Zosimus's New History (Historia Nova). Butones. Ligians. ni kod njih nije sloboda ugrožena.Greater Poland. the Lugi Diduni (Λοῦγοι οἱ Διδοῦνοι) and the Lugi Buri (Λοῦγοι οἱ Βοῦροι) Tumacenje Hari Gari Garavi новокомпонована песма Gari gara nagari. dok se lola opari. Lygians. malo strožije nego što je to slučaj kod drugih germanskih plemena. Njima vladaju kraljevi.od prirode divlji. north of the Sudetes mountains in the basin of upper Oder and Vistula rivers. stanuju Rugiji i Lemoviji. Helveconas. biraju za napad samo mračne noći. Sva ova plemena nose okrugle štitove. umeju da se. i u onoj strahoti i mraku izgledaju kao mrtvi ustali iz groba. i svima vladaju kraljevi. 4th map of Europe). načine još strašnijim. Butones. najpre se pokolebaju oči. who according to Ptolemy were part of the Lugians. covering most of modern south and middle Poland (regions of Silesia. jer. Lygii. 100BC BC–300 AD in Central Europe. Lugi Omani (Λοῦγοι οἱ Ὀμανοὶ). veštački i koristeći se prilikama. u svakoj borbi. Helisios. Lugii Semnones Zumi. Lugians. Mugilones and Sibini—were part of a federation subjected to the rule of Marbod. Another mention might be a great people of 'Lupiones-Sarmatae' shown on a Latin map Tabula Peutingeriana generally dated to 2nd-4th century AD. ruler of the Marcomanni with their centre in modernBohemia 9 BC–19 AD. Mazovia and Little Poland). Manimos Lugi Omani (Λοῦγοι οἱ Ὀμανοὶ) Mugilones. (Tacitus treated them separately. Odmah iza njih. Mugilones and Sibini Lygiorum: Harios Garavi Lugi Buri (Λοῦγοι οἱ Βοῦροι) Buri Butones. pakleni prizor. bojadišu svoja tela. ali ipak. He writes that the Lugians were "a great people" and—together with other peoples like Semnones and the otherwise unknown Zumi.[ The Lugii are first mentioned in Strabo's Geographica. the Lugi Diduni (Λοῦγοι οἱ Διδοῦνοι) and the Lugi Buri (Λοῦγοι οἱ Βοῦροι) located on or near the upper Vistula in Germania Magna in what is now south Poland (Book 2. The later history of the Lugians is uncertain. Chapter 10. gari Gara i garise . as being defeated by the Emperor Probus in year 279 in the province of Raetia near the Lygis river (usually identified with Lech river in modernAustria and Bavaria).[3] With the Mugilones tribal name. Lugiones. Nahanarvalos. kratke mačeve.[1] The Buri. Ligii. Even the surviving '-il' could also be a suffix MAGLA MAGLEN Ptolemy mentions the Lugi Omani (Λοῦγοι οἱ Ὀμανοὶ). the suffixes can be removed straight away to leave 'Mugil'. Oni nose crne štitove. Nema toga neprijatelja koji je u stanju da izdrži ovaj neobičan. Most archaeologists identify the Lugians with the Przeworsk culture. or Lougoi) were a large tribal confederation mentioned by Roman authors living in ca. and as Suebian in language) took an important role during the Marcomannic Wars (166–180): the Romans were forced to organize a separate military campaign against them called 'Expeditio Burica' in 182-183 during the reign of emperor Commodus. Iza Ligijaca su Gotoni. Ptolemy does not mention the Vandals at all.

Ljudi ludzie ludzi Dulgubnii From Wikipedia. nejradši by jsem jí narval do koše najradije bih je ubacio u kantu Lugi Omani (Λοῦγοι οἱ Ὀμανοὶ). in an area Tacitus associated with the Chauci. Lippe. Tacitus describes them being to the north of the Angrivarii and Chamavi. so to the east of the position described by Tacitus. and the . Naha naga narvala nagurala nabila Mariah Carey se narvala do mini šatiček suknju Autobus to v Dejvicích narval do plotu a treba Autobus naboural udario do plotu Když vidím matku. Osi. and as having moved from the north into the area once belonging to the Bructeri. By the account of Tacitus. where the Chauci. the free encyclopedia The are a Germanic tribe mentioned in Tacitus' Germania (Chapter 34) as living in what is today northwest Germany. Nahan arval borbeni naháň hrôzu zastrašujući naháňa strach goni na strah tj strahovit Nahana rval ili Nahan arval: nagoni na borbu. Kotini. a pešaci nose još i poviše kopalja. Buri. on the North Sea coast.Buri бурый dimljeni garavi Lugi Buri (Λοῦγοι οἱ Βοῦροι) ili Harii Gari Gare garavi Ljudi poljski ludzi (luđi) The name Naharvali. just northwest of the area associated with the Angrivarii. Chapter 10). koja.) Ptolemy describes them near the Elbe. kako su goli ili u lakom ogrtaču. north of the Chamavi and Angrivarii. rat znači ratoborni Ili Naha narval nagi nabiti tj Konjanici imaju samo štit i frameu. Kotini govore galskim. were the Chasuarii. lugi umni Na drugoj strani. Retro Marsigni. Buri terga Marcomanorum Quadorumque claudunt. but would have also stretched down to the lands of the Cherusci andChatti. They are described as having the "Laccobardi" (Langobardi) to their north. or the variation Naha-Narvali (sometimes shown as Nahanarvali) Nahanarvalos nakana rval se Hrvati naganarvati slovački: naháň. The Dulgubnii in Tacitus are probably the same as Ptolemy's of the same region (Book 2. between Ems. iza Markomana i Kvada. So from Tacitus it appears that the Dulgubnii probably lived near the Weser. Osi. So they were probably the neighbours of the Dulgubnii on the east. on the Weser. (Many Germanic names are corrupted in Ptolemy's Greek.a goniti. Marsigni i Buri po jeziku i običajima srodni su sa Svebima. In this same area as the Dulgubnii. bacaju neobično daleko Slovacki narvala sise u brush. Cotini. nalaze se Marsigni. a Osi panonskim jezikom. the Chauci in his time lived not only along the whole German coast. The Chasuarii's name is thought to derive from the River Hase which feeds into the middle of the Ems from the east. češki: rval držati bacati je narvat rval se dosao u sukob sukobio se tj borio se rvat se boriti se rval je proslo vereme od rvat. and north of these. and Weser.

the Chasuarii had also moved away. and then the "Chamae" (Chamavi). Analogia może sugerować kult Flinsa wśród Dziadoszyców. and stretched from Ems to Elbe. AINORIX (1). Lugi Diduni (Λοῦγοι οἱ Διδοῦνοι) Dziadoszyce. In Ptolemy. FARIARIX (2).e. Angrivarii. east of the Abnoba mountains that run east of the Rhine (with the Tencteri apparently between Rhine and Abnoba at that point). Dziadoszanie. Vyatko as the forefather of the tribe. IANTVMARVS (4). between Ems and Weser. kronika Thietmara wspomina o spotkaniu władcy polskiego Bolesława Chrobrego z cesarzem Ottonem III na granicy okręgu plemiennego Diadesisi w miejscowości Ilva. gdzie obecnie stoi kościół św. Dedosese) – plemię słowiańskie lokalizowane na obszarze środkowego Bobru. ded językoznawcy tłumaczą jako dziad. lokalizowanej przez historyków na wschód od Szprotawy  1086. mieli posiadać 20 grodów. TITTO (3). Przedrostki dad. BIATEC Biatec was the name of a person. dokument praski określający północne granice biskupstwa wymienia Dedosize[12]. the Chamae. diad. COVNOS (1) a razby bez nápisu (2). tzw. Diedesisi. BVSSVMARVS (1). kronika Thietmara wspomina o bitwie pomiędzy wojami Chrobrego a rycerstwem niemieckim w puszczy Diadesisi. The Primary Chronicle names a certain tribal leader. w okolicach Szprotawy orazGłogowa gdzie rzekomo miałby znajdować się ich gród centralny. but the modern etymology places the word as a cognate to Veneti andVandals. Ili The Vyatichi or Viatichi (Russian: вя́тичи) were a tribe of West Slavs[1] or East Slavs who inhabited a part of the Oka basin. Dadosesani. zwłaszcza że jedno ze szprotawskich podań mówi o czczeniu w dawnych czasach bożka Flinsa na wzgórzu. Dziadosicze (lat."Suebi Angili" (Angles) to their south. V Mestskom múzeu v Bratislave sa nachádza najviac mincí s označením BIATEC (116). Andrzeja. w spisie plemion Geografa Bawarskiego jako Dadosezani/Dadosesani[1]. and Laccobardi have the Chauci directly on their north. NONNOS (SONNON) (76) a ďalej mince s označením DEVIL (15). być może zależne od nich było plemię Bobrzan  1000. Dedosize. Diedesi. And the Dulgubnii are no longer between the Chauci and the Chamavi and Angrivarii. still near the Weser. Diedesa. all the way to the coast. Na cześć zmarłych odbywały się wśród Słowian święta zwane właśnie dziadami.. To their east are the Angrivarii. BVSV (5). north of the Bructeri who are now on the Rhine. who appeared on the Celtic coins minted by the Boii in Bratislava (the capital of Slovakia) in the 1st century BC. Annały wymieniają je czterokrotnie:  Połowa IX wieku n. Compared to Tacitus. Według niektórych źródeł poprzez Bóbr graniczyli na zachodzie z serbołużyckim plemieniem Żarowian[13]. presumably a king. a ten zaś w polskim i litewskim folklorze oznaczał umarłego. COISA (1). Ptolemy mentions Casuari far to the south. obecnej Iławie[2][3][4][5][6][7][8]mylonej niekiedy z Iłową[9][10][11]  1015. The Vyatichi were mainly .

BIATEC Vyatichi or Viatichi (Russian: вя́тичи) IANTVMARVS јантомир само име на њебу иѕ полјсек псеудоним ЈАНТАР словенски наѕив ѕа ћилибар NONNOS Нинош нинослав DEVIL даба чешки ďábel ђаво враг BVSSVMARVS Божимир BVSV Божа или Buzhane (Russian: Бужане.: (victoire) [ mots et etymons de la langue gauloise : guerre et armement ] • mãros : (grand) [ mots et étymons de la langue gauloise : défauts et qualités ] • monnaies type Biatec (Les) [ monnaies ] . their king. Добит (?). Etymologie non résolue : "le grand victorieux . probablement un notable Boïen." Boïens (Pannonie) [ peuples de Pannonie ] • cobo. attesté sur des monnaies boîennes de Pannonie. Son nom signifie "Celui à la grande victoire". attesté sur des monnaies Boîennes de Pannonie trouvées à Bratislava. -u благостање.. probablement un notable Boïen. COISA Којша Kojša Miroslava презиме у словачкој AINORIX јанор FARIARIX COVNOS vepar kanec kanči kaban kabana COBROVOMARVS Коброва презиме. učiniti Кобр до победа. Son nom signifie "Celui au très grand désir". добијају Cobrovomarus . Cobisovomarus .engaged in farming and cattle-breeding.Important personnage celtique. and used to live in areas east of the Vistula river. "le grand victorieux". Due to some foreign invasion they moved to the East. obrový obr ober jako veliki ogromni kopriva koprživa kao da prži koprživa kobr.?. -a. attesté sur des monnaies Boîennes de Pannonie à la légende "COBROVMA".Important personnage celtique.Important personnage celtique. probablement un notable boïen. Ukrainian: Бужани) knez Višeslav VUISSASCLAVO BVSV BUSU VUSU VISI MIR Višemir (vvizemir) BVSSVMARVS Urkunde dieses Herzogs Visimir vom Jahre 1293 Vandals and Visimar. According to Nestor the Chronicler the Vyatichi were 'Lachy' (Lechites). similar to Lendians. Coviomarus ..

POSTOJI MESTI I SLOVACKOJ ILI CESKOJ KOBIŠOV MACCIUS MACCIA-US MAĆI MAČ MAĆEHA DOMISA EravisciImitating Roman Republican AR Denarius.Marus[1] sive Morava[2] (Bohemice: Morava) est fluvius principalis Moraviae. Fluvii pars inferior. вероватно значајан Боиен атестиран на Боиеннес валутама Панонска налазе у Братислави.Важно Селтик карактер. KOVIJA DEO TELA?? Na ''nekoj Koviji planini Riječi Kovija. uvijati se KOVIJA UVIJA KOVIJATI UVIJATI ALI I ŽIVETI COBISOVOMARUS Цобисовомарус . Етимологија нерешених: "велики победник. Freeman 4/E (pl. horseman rearing right. Dessewffy 511. quae utraque aggere fluctibus opposito coercetur et multis maeandris profluit. kviekati. postea limes inter Austriam et Slovaciam (91 km). čvorak svraki do kolena. kvikat. RAVIS Guntis Rāvis. knezove Domišu i Milutina. VI (1894). spominje Skender – paša 1486. Braću fra Anđelovu. -aju. godine ( Glasnik Zemaljskog muzeja. naříkat. Koviljka. 7). 29. plakat (o dítěti) neces zivjeti (kovijati) stane lišće kovijati i vehnuti . svraka vrani . qui in Danubium influit. Head of Jupiter right / DOMISA. sa značenjem opkoljavati. Chairman of the Board of Skonto Būve: IME U LITVANIJI . quod nomen regionis a flumine deductum est. vrabac čvorku ispod kljuna. limes est inter Cechiam et Slovaciam (circiter 50 km). -áš ned. brandishing spear. COVIOMARVS Ковијанић koviekati. potječu od sku. Koviljača. Fere tres partes Moraviae ad Marum affluunt.

" Овај назив потиче директно из корена Селтик * влато. head of Roma right in winged helmet with griffin crest / Horseman leaping right.DVTEVTI. AR Quinarius atevla vlatos Влатос . неизвесно је.50-30 BC. below horse rectangular tablet with inverted and intaglio inscription IRAVI (?). Detević VLATOS Gaul.значења.Лично име се појављује на полеђини на сребрњака приписују Реми. "Роиалти. великодостојници. а може врло лако припадати Суессионес. c. Remi. Vladoš je naselje u opštini Kolašin u Crnoj Gori ADNAN . под називом "Дениер АТЕВЛА / Влатос. принц приметио информације које додела ове Цоинаге на Реми.

KELTISCHE MÜNZEN NORICUM Westnoriker Adnamati JADNA MATI JEDNA MATI MAKEDONSKI EDNA ADNAMATI EDNA MATI ADNAMATI ARNAMATI ARNA MATI JARNA MATI VES .

06g..OVO SU ETRURSKA SLOVA V(F)ES…O boginja proleca VESNA KELTISCHE MÜNZEN OSTKELTEN OST-NORICUM Tetradrachme (Warasdin Typ A). Abschnittslinie am Hals geperlt.. Rs: Pferd nach links trabend. Noricum. Slg. . 2. Kopf r. v.1. darüber in venetischen Buchstaben FES. Jh. 5 . R. ders. 13. Männlicher Kopf mit Diadem und Lorbeerkranz nach links. 1989. Lanz 154.33 g. 6 (21/77). Vorzügliches Prachtexemplar. mit torquesförmigem Ohr//Reiter l. 19. 208-232 (VIa/19a). Der norische Tetradrachmenfund 1972 aus Haimburg in Kärnten. Noricum Tf. Göbl. Õ-Tetradrachme. Taf. COPO (?). Chr. 10. Göbl.

LL TI MATI IZ BUGARSKE .

Russian: ненцы). also known as Samoyeds NEMET V naopako je U Uenet VENET .The Nenets (Nenets: ненэй ненэче.

Помиње је и Хомер(II. лат. Ate). је у грчкој митологији била богиња заслепљености и душевног немира. (грч. Celtic Central Europe. богиња обмане. а према Хезиоду она је кћерка Ериде богиње свађе. XIX.OVE SU IY NORIKA Nemet je nemac madjarski ATTA Ата. 91) као кћерку Зевсову. ατή. West Noricum .

animal device. . Central Europe & Asia Minor.06g).IACCIO NCON Celtic Coinage. AR Tetradrachm (14. on walking horse. the large. to left.Reverse: Crested rider left. below. leaf ornaments. struck 3rd century BC. Dacian Plain. rolling locks of hair on forehead pushing wreath to back of head. Laureate and bearded head right of Zeus. Baumreiter type. holding leafless branch.

U d onjem d elu s t ru k a i m ala j e v eli k i cv et ni v enac. (3rd/2nd c. Helmschweifreiter type) ENGLESKA Camulodunum Ves nu s u Slov eni d oži v ljav ali k ao l ep u . n as m ej anu m lad u d ev ojk u ok i ćenu v enci m a i u b eloj h al ji ni . K os a joj j e bi la u k r aš e na cv et ni m zv oni m a. M a jk a v la žn a z em lja ( M a ti S yr a Z e m ia ) . Im al a je k ru p ne oči .Celtic AR tetradrachm (Serbia). BC.

od nos no Z em lj a s am a. болгарский — петък. словенский — petek. сербский — петак. чешский — pátek. начиная с понедельника:белорусский — пятніца. Мо́кошь (Ма́кошь) — богиня в славянской мифологии[2]. название пятницы происходит от числа «пять». начинающийся с Перуна. польский — piątek. U Poljs k oj je ona bi la p ozn at a k ao M atka Z i e mi a . MACCIUS . словацкий — piatok. k oja j e p ov ezan a s a s azv e žđ em Bi k a ( g rad Z em u n v erov at no j e d obi o i m e p o ov oj bogi nji m aj ci ) . хорватский — petak. a u Li t v ani ji k ao Z em y na. единственное женское божество. При перечислении кумиров богов Киевской Руси в «Повести временных лет» Мокошь замыкает список. M at i Vlažna Z em lja s am o je jed no od i m ena bog i nje m ajk e. В венгерском языке слово péntek является славянским заимствованием. AD N AM AT I AR N A M AT I J AR N A M AT I V ESN A BO G I N J A PR O L E Ć A M a te r Sva Pe ta k ita lij a n sk i V en er d ì p o b og in ji v en e r i -a f rod iti BI AT EC В большинстве славянских языков. n e bes k a k r av a. украинский — п’ятниця. идол которого стоял в воздвигнутом князем Владимиром киевском капище наравне с идолами других богов. U V e le so vo j knji zi sp ominj e s e k r av a Z em u n . поскольку пятница считалась пятым днём. в том числе и русском.

wearing crested helmet. Crawford 403/1. Scratches on obverse. Jugate heads right of Honos. Fufius Kalenus and Mucius Scaevola Cordus AR Serrate Denarius. 20mm. laureate. 3. clasping hands. 70 BC. UPOREDI SA BIATEC ISTO JE . KALENI below. CORDI in exergue. winged caduceus and ITAL behind Italia. Fufia 1.HO(NOS) VIRT(US) KALENI ITAL RO(MA) CORDI Lot description: Q. and Virtus. otherwise about Good Very Fine. Sydenham 797. RO behind Roma. HO behind. VIRT before / Italia standing right holding cornucopiae. Rome. and Roma standing left. 5h. foot on globe and holding sceptre.83g.

.1. . 3. Kr.Ancient Coins Celtic Podunajští východní Keltové. př. stol.

1554 -2/2 Ancient CoinsCeltic Eraviskové Denár. glóbus a kormidlo. dole RAVIT.1553 -2/2 ..04 g) -1/1 PO MENI ESURU Ancient CoinsCeltic Eraviskové Denár.Tetradrachma. Banát. Fleche. dole RAVIZCI. . Stylizovaná hlava Dia zleva / Jezdec na koni zleva před hlavou trojúhelník.OTA. Dembski. Slg. Dembski. Vousatá hlava Jupitera zprava.673 (14. oko tvoří kroužek / Žezlo s věncem. Transylvania.. glóbus a kormidlo. . oko tvoří kroužek / Žezlo s věncem. Göbl. Vousatá hlava Jupitera zprava. nahoře stylizovaný nápis. pod koněm symbol. Lanz. Slg.

a large province of the Roman Empire. The Eraviscan culture remained strong throughout the (early part of the) Roman occupation. Mid 1st century BC. which pictures Celtic dress and jewelry. a Roman military base. but what we do know is that they were a tribe of highly cultured Celts. Nonnos. was governed from the Roman garrison town of Aquincum. Pannonia Inferior. where waterways and land routes met. Another important centre of the tribe was Aquincum. around modern day Budapest. One of their main settlements/hillforts was on the Danube river. they struck a well-known. decorated their earthenware pots and even minted their own coins. During the first century BCE. thoroughly catalogued series of coins derived from Republican originals. This province was subsequently divided into two regions. From roughly 50 BCE until perhaps 20 BCE. the Eravisci were subdued by the Romans and absorbed into Pannonia. The Eravisci occupied much of Transdanubia (Hungary). The Boii.EravisciTerritory: Dunaújváros (Transdanubia) Tribal Capital: Gellért Hill (in modern Budapest. Evidence of this is found on tombstone reliefs. who worked with iron. situated on the right bank of the Danube at an important crossing. AR hexadrach . one of which. Some say they moved into the region from the North in the third and fourth century BCE. NONNOS CENTRAL EUROPEAN CELTS. Hungary) RAVIS RAVIT RAVISCI IRAVISCI Few things are known about the Eravisci. nowadays known at Gellért Hill.

die-flaw under chin. man-headed bull walking left. Ancient Coinage of Noricum.Celts. . about very fine. Stylized head of Apollo right / Horseman left. ECCAIO on tablet in ex. preparing to discharge spear. neooith in ex. 7. Neapolis (c. rev. Late 4th Century B. Carinthians. Carinthians Celtic. Eccaios. Nike flying above to crown him (SNG ANS 288. West Noricum.42g.C. Sambon 356). Imitative of Istros. Rutter 180. Campania.. AR Tetradrachm. scarce. diademed head of nymph left. Danube Region. AR Didrachm. Circa 2nd Century BC.395-385 BC).

D. DONAUKELTEN. TETRADR. THASOS. . V. NEOPOLIESCI KELTEN. IMIT.

.FGPIGRIK VHUAIURIT(s) Nije ovo FARIARIX vec etrursko pismo VUAIU RID VARIA VIM ILI LUCIAN LETTERS VLAIL RIM.... MIRLIALV ILI VGAIG MIRGILU ..

Назив келтског бога атест три натписа пронађени односно у Алба Јулији (Румунија) и Констанци (Румунија). Ce nom est gaulois. она признаје термини * буссу. Atpatinius (fils de?) Rufus. Ово име је галски. pénis" associé à *-maro "grand". 1033) I(OVI) O(PTIMO) BVSSVMARO ATPATINIVS RVFI V(OTVM) L(IBENS) [S(OLVIT)] M(ERITO) "Au très grand Jupiter Bussumarus. on y reconnaît les termes *bussu.qui signifie "lèvre. *bussu-maro signifie littéralement "au grand pénis". * Буссу-Маро дословно значи "велики пенис". COBROVOMARUS???? COBRONOMARUS SONNON NONNOS HONNOS JUNOŠ Busumarus BVSVMARUS Nom d'un dieu celtique attesté par trois inscriptions découvertes respectivement à Alba Iulia (Roumanie) et à Constanta (Roumanie). a accompli son voeu librement" Alba Iulia (CIL 3. 7748) .значи "усне пенис" у вези са * -маро "супер". Alba Iulia (CIL 3.

Important personnage celtique. покојник за кога је посвећује овај стелу. Он је тај који изгледа аутор овог уноса. Legio XXII Primigenia ("First Born". composé en *iantu-maros. Sentius Alexander a accompli son voeu librement" Constanta (CIL 3. Ово име је једињење хипоцористикуе лик у * ад-наманто. a title of the goddess Fortuna) . Ово име састоји * оглас-наманто значи "онај који иде на непријатеља.Важно Селтик карактер. Цобровомарус .). Aurelia Exorata. Son nom signifie "Celui au très grand désir". Deiotarus based on the Roman model. Иантумарус је био син Андедунис и јахач био у римској војсци.Лично име се појављује на погребне натпис откривена у Периге.. 14215) I(OVI) O(PTIMO) M(AXIMO) BVSSVMARIO G(AIVS!) ATIL(IVS) EVTYCHES AVG(VSTALIS) COL(ONIAE) APVL(ENSIS) PRO SALVTE SVA SVORVMQ(VE) OMNIVM EXEDRAM LONG(AM) P(EDES) XXX LATAM P(EDES) XXV CV[M AR]CV PEC(VNIA) SVA[E] F(E)CIT Cobrovomarus .. attesté sur des monnaies Boîennes de Pannonie. Incorporated in to the Legions by Augustus in 25 BC. attesté sur des monnaies Boîennes de Pannonie à la légende "COBROVMA".unistene legije XXII Dioteriana ili Legio XXII Primigenia "Prvorođena" ("Fortune's Twenty-Second Legion") po svetilištu fortuna primogenia Bila je smještena u Moguntiacumu (današnji Mainz).Лично име се појављује на неколико натписа откривених у Рајни долини. Cassius Exoratus VLP(I) EXORATI Legio XXII Deiotariana (Deiotarus) One of the original 28 Augustan Legions Foundation: Founded in 48 BC by the Allied client King of Galatia." Њено име значи "онај велику жељу. CAESIVS APER EQVITI IANTVMARO ANDEDVNIS F(ILIO) VARCIANO DESCR(IPTVM) ET RECOGN(ITVM) EX TABVLA AENEA QVAE FIXA EST IN CAPITOL(IO) AD LATVS SINISTR(VM) AEDIS THENSAR(VM) EXTRI(N)SECVS Périgueux (CIL 13.Important personnage celtique." или "онај који је непријатељ ---> веома непријатељски. DE[O B][VSSVMARO SENTIVS ALEXANDER V(OTVM) S(OLVIT) L(IBENS) M(ERITO) "Au dieu Bussumarus. probablement un notable boïen." Iantumarus . Иантумарус се помиње на овом дугом натписом (војни степен) обавља за време владавине Нерона (54-68 АД. Она је била жена упиус Екоратус." Legija adnamatinia CESSORINA naslednica ." Аднаматиус . Its symbol is unknown. imperante Traiano. што значи "онај који иде према непријатељу. Son nom. вероватно значајан боиен атестиран на Боиеннес панонска валуте са легендом "ЦОБРОВМА. signifie littéralement "Celui aux grandes ambitions". 11044) D(IS) M(ANIBVS) VLP(I) EXORATI MILITIS LEGIO(NIS) XXII ADNAMATINIA CESSORINA CONIVX POS(VIT) Аднаматиниа . probablement un notable du peuple des Boïens.

Лично име се појављује на погребне натпис откривена у Периге. Foundation:Founded by Gaius (Caligula) in 39 AD for his campaigns in Germania along with its twin legion XV Primigenia. amfiteatre i forum. has been preserved. Vesna was also known as the goddess of victory. Ime grada potiče od Petrocorii. покојник за кога је посвећује овај стелу. Na kraju trećeg veka nove ere Rimljani su grad okružili odbrambenim zidom i dali mu ime Civitas Petrocoriorum. for her blossoming season always overcame death and darkness. formirao car Kaligula u svrhu operacija u Germaniji. In one of these she is associated with Roamn Tutela. godine pre nove ere. Legio XXII Primigenia (Dvadeset druga "Prvorođena" legija) je rimska legija koju je godine 39. To je glavni grad departmana Dordonja. Temple de Vesuna Petrucoriorum TU JE NAENA STELA SA NATPISOM ADNAMATI I XXII LEGIJA ancient find spot Vesunna Petrucoriorum modern find spot Périgueux Transcription D(is) M(anibus) / Ulpi Exorati / militis legio(nis) XXII / Adnamatinia / Cessorina / coniux pos(uit) majuscule DM . Perige (fr.Its emblems were Hercules and the capricorn. Rimski grad je imao hramove. 27 m high). Thus Versunna would appear to be a goddess of fortune and good luck. Périgueux. Perigüers) je francuski grad u regionu Akvitanija. The settlement grew up around the indigenous sanctuary of Tutela Vesunna. latinske verzije keltskog naziva „četiri plemena“. shaped like a round tower (21 m in diameter. the central cella of which. oks. Ime je dobila po boginji Fortuni Primigeniji. a goddess of fortune. She was a very popular goddess among people because she replaced the cold embrace of winter. kupatila. Аднаматиниа . a kasnije su se preselili i osnovali grad Vesunna. Ovo je bilo ime ove regije pre Rimskog osvajanja. Kelti su tu osnovali naselje oko 200. Vesunna A Gaulish Goddess: The Noble One Vesunna is a Gaulish mother goddess known from thre inscriptions found in Germany and France. Lithuanian Vasara and the attested Gaulish spring goddess Vesunna Tutela Vesunna То је у многим случајевима се позивао истовремено Гениус и Фортуна у инсцриптионс2. Jacob Grimm goes so far as to suggests a linguistic relationship with the spring goddesses: Slavic spring goddess: Vesna. Она је била жена упиус Екоратус.

11775) [I]N H(ONOREM) D(OMVS) D(IVINAE) HERC(VLI) [.]O[....]IN(IVS) HO[NOR]ATVS [..... VLPI EXORATI IME ULPI I ZVANJE?? ILI PREZIME MILITIS LEGIO XXII ADNAMATINIA CESSORINA CONIVX POS SKUPA SA BRACNIM DRUGOM D(is) M(anibus) . 8357) ADNAMATIVS GALICANVS SORORI CARISSIM(A)E ET ADNAMATIVS SPERATVS CONIVGI [CONIVG(I)] DVLCISSIM(A)E ADQVE INCOM[PARAB(ILI)] TITV[L]VM PO[SVIT] Bonn (AE 1930..] [... In ancient Roman religion....] SABINIAN(VS) DIGINIANVS [...] S[...]S FELIX [.. ADN]AMAT[IVS] TAVRINV[S .. Cologne (CIL 13.]S FELIX [...] [. the Manes /ˈmeɪniːz/ or Di Manes are chthonic deities sometimes thought to represent souls of deceased loved ones....]IN(IVS) VIC[TOR] Dans la Province du Norique Karnburg (ILLPRON 165) BIRACONI ADN(A)MATI F(ILIO) ET MONTIAE BVCCIONIS F(ILIAE) ET MASC(V)LO F(ILIO) AN(NORVM) XXX .. 31) MERCVRIO GEBRINIO ADNAMATIVS DVBITATVS MI[L(ES)] LEG(IONIS) I M(INERVIAE) [ Dans la Province de Germanie Supérieure Stockstadt (CIL 13....]IN HO[NOR]ATVS [..] [..]IN() VIC[TOR ou FIRMIN(IVS) AVGVSTIO [ADN]AMAT(IVS) TAVRINVS S() SABINIAN(IVS) DIGINIANVS [..]INO ADN(AMATIVS) SVPERSTIS DEC(VRIO) COH(ORTIS) II HISP(ANORVM) V(OTVM) S(OLVIT) L(IBENS) L(AETVS) M(ERITO) Strasbourg (Deux lectures possibles : Finke 137 et ILTG 425) FIRMIN[IVS] AVGVSTIO [.] [.]O [..

montagne du Salève . an inscription. Baracspuszta [3] vagy Barotapuszta [7] IMA I U FRANCUSKOJ ??? Dans la vallée de l'Arve. Germany Epigraphy epigraph (plural epigraphs). Adnamatia (Anne.masse) Anamasci ou Adnamatia. ville gauloise.Place of finding: Mainhardt. Schwäbisch-Hall [Landkreis]. Baden-Wuerttemberg [State]. especially one on a building Inscription:---] / [Adnamati?]us Vic/torinus et Ad/namatia Spera/ta fili f(aciendum) c(uraverunt) Sperata prevod: se nada f(aciendum) c(uraverunt) PODIZE SPOMENIK  Tabula Peutingeriana (Pannonia) GRAD Annamatia/Adnamatia 17 = Dunaföldvár [1].