You are on page 1of 3

Observarea formativă a predării si învăţării

Profesor: Observator/ Mentor:

Şcoala/ Localitatea :

Data:

Disciplina : Clasa: a IX-a

Tema/Activitatea :Universul Adolescenţei- Cărţi Ora: 9-10

Total elevi: 26 Elevi absenţi: 4 Observare anunţata: da/ nu

1. Folosirea eficienta a
timpului
1.1 Toate materialele Da Nu Parţial
ajutătoare/resursele adecvate
au fost la îndemână
1.2 Ora a început la timp Da Nu Era în desfăşurare
1.3 Timp alocat activităţilor de Pe tot Marea O mica parte Deloc
învățare parcursul majoritate a din timp
observării timpului
2. Managementul clasei
2.1 Exista reguli/ proceduri Da Nu Nu s-au putut observa
administrative
2.2 Exista reguli pentru Da Nu Parţial stabilite
participarea la discuţii
2.3 Exista reguli pentru Da Nu Parţial stabilite
mişcare
2.4 Profesorul monitorizează Da Nu Câteodată
comportamentul elevilor
2.5 Profesorul ia măsuri în Da Nu Nu s-a observat comportament
cazul comportamentului inadecvat
inadecvat
3. Procesul instructiv-
educativ
3.1 Profesorul a explicat Da Nu Parţial
în mod obiectivele lecţiei
3.2 Activarea cunoştințelor Da Nu Nu s-a observat
anterioare ale elevilor
3.3 Profesorul foloseşte Da Nu Uneori
exemple relevante
3.4 Profesorul a explicat Da Nu Nu s-a observat
procesul de evaluare cu
exactitate
3.5 Sarcinile de lucru sunt Da Nu Parţial
clare
3.6 Diferenţierea este prezentă Da Nu Parţial Nu s-a observat
3.7 Profesorul încurajează Da Nu Parţial Nu s-a observat

2 Profesorul are un plan de Da Nu dezvoltare profesionala 8. Alte sarcini 8.1 Profesorul se achita de Da Nu toate sarcinile din fisa postului 8.4 Răspunsurile la întrebări Da Nu Câteodată Nu s-a observat sunt folosite pentru ajustarea instruirii 5.3 Utilizează metode multiple Da Nu Câteodată Nu s-a observat pentru a verifica progresul elevilor 4.1 Profesorul isi tratează Da Nu elevii egal 7.3 Activităţile sunt adecvate Da Nu Parţial grupului/ temei 7.gândirea critica si soluţionarea de probleme 3.8 Profesorul foloseşte Da Nu Nu s-a observat tehnologia in instruire 3.2 Folosirea informaţiei Da Nu Nu s-a observat diagnostice 6. Comunicare si relaţionare 7. Facilitarea instruirii 6.1 Elevii primesc feedback Da Nu Câteodată Nu s-a observat pentru munca la clasa 5.3 Profesorul are o atitudine Da Nu reflectiva .9 Elevii sunt implicaţi si Toți Majoritatea Câţiva Putini/ niciunul motivați 4.1 Alinierea la standarde Da Nu 6. Monitorizarea instruirii 4. Feedback-ul 5.2 Relaţia profesorului cu Foarte buna Buna Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare colegii 7.3 Profesorul încurajează Da Nu Câteodată Nu s-a observat interacţiunea si feedback-ul constructiv 6.2 Elevii primesc feedback Da Nu Câteodată Nu s-a observat pentru temele de casă 5.3 Relaţia profesorului cu Foarte buna Buna Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare părinții 8.1 Profesorul respecta Da Nu Parţial Nu s-a observat termenele si menţine standardele 4.2 Profesorul monitorizează Da Nu Parţial Nu s-a observat activitatea elevilor 4.

multimedia.2012 . Implicarea activă a tuturor elevilor în desfăşurarea lecţiei.2012 Semnătura observatorului/ mentorului: Monica Borş Data 10. Crearea motivaţiei pentru îmbogăţirea vocabularului englez. Apreciere: Foarte bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător Semnătura profesorului: Monica Borş Data 10. Comunicarea eficientă a elevilor între ei atât în Utilizarea mai multor materiale didactice. perechi cât şi în afara ei în identificarea Utilizarea într-o mai mare măsură a mijloacelor vocabularului corect. Rezumat Puncte tari Aspecte care pot fi îmbunătăţite Comunicarea profesorului cu elevii.05.05.