You are on page 1of 1

Dogmatörténet

3. óra

Lyonban élő Irenaeus üdvtörténeti, horizontális rendszert alkotott a teológiában, illetve Órigenész vertikális
rendszert alkotott.

Lyoni Irenaeus
„Kezdetben…”: A Biblia első szava egy időbeli kezdetet mutat, tehát van egy üdvtörténet.
Az első teremtés és az újjáteremtés kapcsolatban van egymással.
A gnózis egyik alaptétele az volt, hogy az anyagi világ rossz, amit egy gonosz Démiurgosz teremtette. A
megváltás az, hogy megszabadulunk az anyagtól.
Júdás evangéliuma: egy gnosztikus irodalom.
Nikolaiták cselekedetei: erkölcsi szabadelvűség, hiszen ez a test úgyis elporlad.

Az Ószövetség Istenét Irenaeus beledolgozza a rendszerébe. Korszakokra osztja a keresztyénséget:
- az ártatlanság kora
- a törvény kora
- Jézus Krisztus
- ami azóta történt, az előképei megvannak az Ószövetségben

Krisztus a második Ádám, és Mária a második Éva.

Az üdvtörténetben a bűnesetet megmagyarázza Irenaeus: „a bűnesetnek meg kellett történnie”.
Az angelológiája: nem jelentenek közvetítő szerepet Isten és ember között.
Krisztus a Sátánnak fizette meg az elégtételt (mert a Sátánnak a rabszolgájává vált).

Órigenész
Az egyik legtermékenyebb ókori író (egyesek szerint 2000 < írása volt). Fő műve: Peri arkhón (De principiis).

A legtöbb kultúra az időt körforgásnak tekinti; a keresztyénség pedig üdvtörténetet lát.
„Az idő betelik”: a múltnak hatása van az egészre. Én is része vagyok az üdvtörténetnek.
A Krisztus testében mindenkinek megvan a maga szerepe: mindenkinek szüksége van a másikra.

Az alexandriai iskolában nevelkedett, ahol a neoplatonizmus élt a legtovább. Már a keresztyénség előtt
Alexandriai Philo az Ószövetséget allegorikusan magyarázta.
529-ben Órigenészt utólag kiátkozta az egyház az orange-i zsinaton.

Vertikális rendszert alkotott. Az Atya mindennek a kezdete. Az Atya öröktől fogva nemzi a Fiút (és létrehozza a
Fiút), és az Atya öröktől fogva bocsátja ki a Szentlelket.
Az Atya a Fiún és a Szentléleken keresztül teremti az angyalvilágot. Megjelenik az ember is, mint teremtmény.

A bűneset következtében az ember lesüllyedt; és az angyalvilágban bekövetkezett egy lázadás (amiről a
Szentírás nem beszél).
Az ember sosem választ jó és rossz között: mindig a kisebbik rossz és a nagyobbik rossz között választ.

A Fiút második Istennek nevezi, és egy alárendeltségi viszonyt tételez föl.
Az ariánusok: theos: agennétosz (nem született)
Jézus: gennétosz -> genétosz (Istenné vált)

Órigenész azt gondolja, hogy ez a világ nem más, mint ennek a világnak a megjavulása (és végül Isten lesz
minden mindenekben).