You are on page 1of 18

SUBIECTE DREPTUL TRANSPORTURILOR

:

I. CADRUL JURIDIC INTERNATIONAL;
II. CARACTERUL SINALAGMATIC-BILATERAL AL CONTRACTULUI DE TRANSPORT;
III. CONTRACTUL CU TITLU ONEROS SI INFLUENTA ACESTUIA ASUPRA RASPUNDERII;1
IV. POZITIA JURIDICA A DESTINATARULUI;
V. OBLIGATIILE PARTILOR LA PUNCTUL INITIAL. ( PUNCTUL DE EXPEDITIE);
VI. ROLUL REZERVELOR FORMULATE DE TRANSPORTATOR IN DOCUMENTUL DE TRANSPORT CU
OCAZIA LUARII IN PRIMIRE A MARFII;
VII. OBLIGATIILE PARTILOR IN CURSUL DEPLASARII MARFII;
VIII. OBLIGATIILE PARTILOR IN IPOTEZA IMPIEDICARII TRANSPORTULUI PROVOCATA DE
CIRCUMSTANTE NEIMPUTABILE VREUNEIA DINTRE PARTI/OBSTACOLE OBIECTIVE;
IX. MODIFICAREA UNILATERALA A CONTRACTULUI DE TRANSPORT- Contraordinul si dreptul de
dispozitie ulterioara;
X. OBLIGATIA PARTILOR LA DESTINATIE ;
XI. GARANTIILE TRANSPORTATORULUI IN IPOTEZA NEPLATII PRETULUI DE TRANSPORTATOR SI A
CELORLALTE CHELTUIELI OCAZIONATE DE STRAMUTAREA MARFII;
XII. RASPUNDEREA TRANSPORTATORULUI. PARTICULARITATI.

1. CADRUL JURIDIC INTERNATIONAL:
I. RUTIER

a) CONVENTIA DE LA GENEVA 1956, modificata in 1978 si ratificata de Romania prin
decretul nr 451/1972.

Regulile din acest tratat vor guverna un contract care are ca obiectiv transportul marfii intre 2
state diferite dintre care cel putin unul dintre cele 2 state sa fie parte la aceasta conventie.

Conventia CMR 1956 se aplica asadar tuturor transporturilor international care au ca loc de
expeditie/destinatie Romania.

Conventia surprinde si ipoteza unui transport multimodal (combinat), efectuat prin intermediul
unor moduri de transport diferite, cu conditia ca marfa sa nu fie descarcata din vehiculul rutier, vehiculul
rutier e incarcat pe alte mijloace de transport ( feroviar, naval, fluvial, maritime).
1

Conventia va guverna si un transport initial rutier, pe sosele, care continua in baza aceluiasi
Page

contract, pe un segment maritime, vehiculul rutier fiind imbarcat la bordul navei. Transportul maritime

Transportatorul rutier. Potrivit Conventiei. in cadrul carora. printr-un act de regres.V se refera la tranportul de persoane. Page . Normele cuprinse in aceasta conventie reglementeaza transportul international feroviar care au ca punct de expeditie si de destinatie 2 state dintre care cel putin unul sa fie parte la aceasta conventie. FEROVIAR a) CONVENTIA DE LA BERNA 1980. transportatorul rutier va raspunde in cazul producerii unor prejudicii chiar daca originea acestora este localizata in etapa transportului nerutier. II. o etapa de transport este acoperita obligatoriu de un parcurs feroviar.I. 2.I. Transportatorul feroviar va raspunde pentru orice fel de prejudicii fata de destiatarul marfii 2 chiar daca aceasta a survenit in cadrul etapei maritime/fluviale. va acorda despagubiri beneficiarilor transportului deficitar asigurand integritatea marfii. transportatorul rutier asumandu-si deplasarea marfi. COTIF. Regimul juridic al transportatorului feroviar care si-a asumat un transport international printr-o scrisoare de transport international unica . Transportatorul rutier raspunde oricum de la care emana scrisoarea de transport va fi supus regimului raspunderii consfintit in Conventia de la Geneva atunci cand originea pagubelor nu este localizata. C. are deschisa calea recuperarii daunelor interese de la transportatorul maritim. transportul sa fie efectiv pe linii fluviale sau maritime (cu mijloace de transport specifice) inscrise in registrul COTIF de la Berna. Cuprinde 2 anexe: 1.este supus unor norme specific. Transportatorul rutier raspunde oricum asumandu-si intreaga deplasare chiar daca originea pagubei este localizata in perioada in care vehiculul rutier era imbarcat pe alte mijloace de transport si chiar daca nu i se poate reprosa vreo culpa de unde rezulta ca transportatorul raspunde pentru fapta altuia in conformitate cu normele care guverneaza regimul responsabilitatii specific acelei modalitati de transport ca si cum transportatorul rutier ar fi incheiat un contract de transport distinct pentru transportul marfii pe alte mijloace decat cele rutiere. in continuarea etapei feroviare sau pe portiunea de dinaintea etapei neferoviare. ratificat prin Decretul 100/1983. Amendata prin protocolul 1999 ratificata de Romania prin Legea 53/2002.M se refera la transportul de marfuri. Conditia SINE-QUA-NON aplicarii COTIF 1980 este urmatoarea:  In cadrul transportului integrat. se aplica si transporturilor multimodale. C. in calitate de solvent. dar tinand cont de particularitatile acestui tip de transport.

Lacunele Codului aerian in material contractului de transport international de marfuri trebuie completate cu dispozitiile Noului Cod Civil in material de contract de transporturi. insa transportul are o escala intr-un alt stat tert care poate sa nu fie parte la Conventie. modificata prin Protocolul Guadalajara 1977 care se aplica statelor care nu au ratificat Conventia din 1999.transportatorul maritim isi asuma o obligatie de rezultat de a asigura integritatea marfii cu consecinta rapunderii pentru oricare prejudiciu cauzat in legatura cu marfa produs in perioada in care marfa era in grija sa. IV. III. Conventia de la Hamburg.d. 1979. Conventia de la Hamburg nu a fost ratificata de Marile puteri care si protejeaza d. Normele reglementeaza contractul de transport aerian de marfuri. Modificata in 1968. b) CONVENTIA DE LA HAMBURG 1978. Ratificata de Romania prin Decretul 343/1981 reglementeaza transportul maritim acoperit de un conosament ( document de transport cu valoare negociabila). ambele parti la Conventia din 1999. al raspunderii armatorii nationali. TRANSPORTUL MARITIM a) CONVENTIA DE LA HAGA 1924. Se poate elibera de raspundere.p. Conventia de la Hamburg inaspreste raspunderea transportului maritime fata de expeditorii marfurilor atenuand astfel regimul favorabil transportatorilor maritime consacrat prin Conventia de la Haga. Se aplica in statele care reprezinta puteri maritime. Cel interesat trebuie sa dovedeasca vinovatia transportatorului maritim. Regimul juridic al raspunderii este cel consfintit de la Conventia de la Berna din 1980 modificata in 1999. bagaje si pasageri efectuat intre 2 puncte (plecare-sosire) din 2 state diferite. TRANSPORTUL AERIAN a) CONVENTIA DE LA MONTREAL 1999 . consfinteste un regim al transportului maritim aspru conform caruia. Inlocuieste Conventia de la Varsovia din 1929. Ratificata de Romania. Se aplica si transportului aerian ale carui puncte de plecare si de sosire sunt situate in acelasi stat. Conventia de la Haga cuprinde o lista de 17 cazuri exoneratoare a raspunderii transporatorului maritim care prezerva-n favoarea transportatorului maritim o prezumtie de nevinovatie.v. numai daca el si prepusii sai au luat toate masurile care se cereau ca sa se evite aparitia unui eveniment care a generat paguba/ intarzierea 3 Page .

care nu este parte in contract. aflata in litigiu. De exemplu. anumite cheltuieli accesorii avansate pe parcursul transportului reprezinta debite restante. cu conditia ca cel putin unul dintre acestea sa fie parte la Conventie. V. fiind platit la expeditie. Dreptul de retentie este neutralizat daca destinatarul marfii consemneaza la o unitate bancara suma restanta pretinsa de transportator. Reglementeaza contractul maritime international pe cai de navigatie interioara. Ratificata de Romania prin Decretul 404/2003. ci tert. pentru intarzierea la plata pretului de transport. 4 Page . CARACTERUL SINALAGMATIC-BILATERAL AL CONTRACTULUI DE TRANSPORT. desfasurat intre 2 state in care sunt situate locul de luare in primire a marfii. Exceptia de neexecutare nu trebuie confundata cu dreptul de retentie recunoscut in favoarea transportatorului. FLUVIAL a) CONVENTIA DE LA BUDAPESTA 3 OCTOMBRIE 2000. Transportatorul poate refuza eliberarea marfii. inclusiv pretul transportului atunci cand s-a convenit ca acesta sa fie platit la destinatie. EXCEPTIA DE NEEXECUTARE: Prin CT iau nastere. anumite reglementari recunosc posibilitatea invocarii exceptiei de neexecutare.  Riscul contractului. in conditiile in care pretul transportului. sa refuse transportul sau sa perceapa majorari de intarziere pentru rau-platnici. Fiind un contract sinalagmatic. Dreptul de retentie este indivizibil. obligatii reciproce. Specific CT. In parte. unde transportatorului I se permite. in sarcina ambilor parti. poate refuza eliberarea marfii la destinatie daca nu ii sunt acoperite cheltuielile de transport. este faptul ca poate da nastere si la obligatii in sarcina destinatarului. Transportatorul. in cazul contractului de transport feroviar in trafic intern.contractul de transport international de marfuri pe cai de navigatie interioara ( CMNI). CT produce efecte specific contractelor sinalagmatice.  Exceptia de neexecutare. 2. in virtutea acestui drept.  Rezolutiunea/rezilierea. pentru proba acestuia se cere indeplinirea conditiei multiplului exemplar.

Pretul este rezultatul unei negocieri libere intre expeditor si transportator. In ipoteza in care transportul e cu titlu gratuity. prezinta si unele ameliorari. va suporta toate consecintele patrimoniale produse transportatorului. In acest caz. care da un contraordin transportatorului fara a fi constrans de un obstacol cu caracter obiectiv.ne mai putand pretinde cocontractantului sa plateasca diferenta de pret a transportului corespunzator segmentului din itinerarul neparcurs. Grija. invincibil care impune intreruperea transportului si incetarea premature a efectelor contractului. Fiind un contract cu titlu oneros. va suporta riscul contractului. expeditorul.POSIBILITATEA REZOLUTIUNII: In cazul transportului fluvial. Transportatorul profesionist va raspunde pentru ceva mai usoara culpa ( etalonul bonus mercatores). Regimul inderogabil al raspunderii este aplicabil in mod exclusive in CT cu titlu oneros. transportatorul constatand ca expeditorul nu i-a predat marfa descrisa in contractul de transport poate cere rezolutiunea contractului cu efectul descarcarii marfii si plata a 1/3 din pretul transportului si eventual daune interese. 5 Page . se urmareste obtinerea unor avantaje reciproce. intr-un punct intermediar de pe itinerar. trebuie sa satisfaca un standard de exigente pretins unui model care si-ar indeplini cu rigoare regulile profesiei de transportator. imprevizibil. expeditorul hotaraste ca transportul sa ia sfarsit premature. transportatorul este indreptatit la pretul transportului proportional cu itinerariul parcurs. Riscul contractului nu trebuie confundat cu situatia in care. RISCUL CONTRACTULUI: Transportatorul confruntat cu un obstacol inevitabil. transportatorul are o lista de tarife determinate in primul rand de criteriul distantei. In calitate de debitor al obligatiei imposibil de efectuat. 3. Nu este exclus ca expeditorul marfii sa plateasca integral pretul transportului desi dispune incetarea CT prin suspendarea transportului inainte de finalizaea lui asa cum era prevazut in contract. Acest principiu. precautia pe care trebuie sa le manifeste transportatorul trebuie sa raspunda unui anumit standard de exigente pretinsa unui profesionist. dand satisfactie principiului RES PERIT DEBITORI . pe care clientul le poate accepta sau nu. transportatorul raspunde numai pentru culpa grava si intentie. Trasnportul se efectueaza in schimbul unui echivalent in bani denumit pret sau tarif. dar in cele mai multe cazuri. Diligenta pe care trebuie sa o manifeste transportatorul se apreciaza in abstracto. suporta riscul.CONTRACTUL CU TITLU ONEROS SI INFLUENTA ACESTUIA ASUPRA RASPUNDERII Contractul de transport este un act cu titlu oneros si comutativ. din alte motive decat cele obiective.

In incercarea de a califica pozitia juridical a destinatarului care nu e un tert desavarsit exista opinia conform caruia destinatarul ar fi un CESIONAR AL UNEI CREANTE DE TRANSPORT transmisa de catre expeditorul cedent. Desi destinatarul nu este parte in contractul de transport. POZITIA JURIDICA A DESTINATARULUI. De exemplu. Aceste intelegeri dintre expeditor si transportator sunt inopozabile destinatarului. Creanta se naste initial in persoana expeditorului urmand a fi transferata destinatarului. nu si o datorie. 4. De asemenea.  Destinatarul are dreptul de a-I fi eliberate marfurile asa cum sunt prezente in documentul de transport. se observa ca el devine titular al unor drepturi ( lui I se elibereaza marfa de catre transportator) si al unor obligatii in raport cu transportatorul. Consecinta este urmatoarea:  Cesionarul va putea invoca impotriva debitorului comun toate exceptiile pe care le-ar fi invocat cedentul. Destinatarul nu este parte contractanta originara. Destinatarul nu si manifesta vointa cu ocazia incheierii CT. cesionarul il substituie pe cedent in cadrul aceluiasi regim juridic care fundamenteaza creanta. o anumita situatie. la destinatie pretul transportului atunci cand aceasta plata nu este efectuata de catre expeditor. eventuale derogari. ar fi aceea intre expeditor si transportator care se refera la deficientele marfurilor inca de la luarea in primire a acestora de catre transportator. destinatarul poate invoca la destinatie exceptii personale. drepturi si obligatii care deriva dintr-un contract la care nu este parte. se naste avand un caracter bipartite si se stinge avand un caracter tripartit. CT. are obligatia de a plati. deteriorari sau lipsuri ale marfii sunt imputabile transportatorului. iar transportatorul nu poate invoca fata de destinatar exceptiile pe care le-ar fi invocate fata de expeditor. Destinatarul dobandeste drepturile si obligatiile decurgand din contractul de transportprin acceptarea acestuia sau a bunurilor transportate. Destianatarul. precum si obligatia de a acoperi celelalte cheltuieli si costuri ale transportului. Prin intermediul cesiunii de creanta se transfera un drept de creanta. A.  In cadrul CT. in sensul ca anumite pretentii ale destinatarului in legatura cu marfa care nu corespund descrierii din documentul de transport vor fi satisfacute de catre expeditor. 6 Page . Critici: 1. expeditorul a convenit cu transportatorul ca acesta sa nu raspunda pentru anumite situatii. partile contractante sunt : Expeditorul si Transportatorul. in scopul finalizarii operatiunii de stramutare a marfurilor. printr-o intelegere separata. 2. originale care nu apartin expeditorului. potrivit dispozitiilor legale. Destinatarul nu participa la incheierea CT. totusi el are drepturi si obligatii din acest contract. In cadrul unei cesiuni de creanta.

initiativa gerarii apartine GERANTULUI. noul creditor al sau. Intr-o opinie s-a sustinut ca destinatarul ar avea calitatea de GERAT. nu se aplica in cazul CT pt ca explica un RJ dintre expeditor. destinatarului ii revine obligatia sa suporte costurile ocazionate de stramutarea marfurilor. in contractul de transport prestatia de transport a marfii la destinatar ii apartine expeditorului si nu a transportatorului. Prin neatingerea rezultatului. Page . A. 3. Substituirea cedentului cu cesionarul. transportatorul fiind garantul intereselor sale. Transportatorul efectueaza o deplasare a marfii pentru ca si-a asumat aceasta obligatie in cadrul CT.nu este o initiativa proprie. Teoria gestiunii intereselor altuia.  In cadrul CT. ajuns la destinatie.Destinatarul este titularul unui drept nascut din CT nemijlocit in favoarea lui. Cesiunea de creanta presupune ca prin CT s-ar fi nascut o creanta in favoarea expeditorului pe care acesta o transmite ulterior destinatarului prin intermediul unui act juridic de creanta. astfel incat acesta sa-si indeplineasca obligatiile fata de cestionarul destinatar. transportatorul isi asuma obligatia de rezultat. reprezinta o operatiune unitara care are un caracter indivizibil. In CT.  In CT. dupa efectuarea prestatiei de transport. Conduita sa va fi comparata cu cea a unui model de trasnsportator care si-ar indeplini sarcinile intocmai prin presiunea standardului de exigenta pretins profesiei sale. ca urmare a acestui act trebuie notificat debitorului transportator. In concluzie. transportator si destinatar. transportatorul este in prezumat a fi in culpa. destinatarul este indreptatit la despagubiri in daune-interese. Pentru a-si inlatura vinovatia. un drept original inca de la incheierea contractului distincte de drepturile expeditorului in relatia cu transportatorul.  Este adevarat ca. Transportatorul raspunde pentru culpa LEVIS IN ABSTRACTA. transportatorul trebuie sa dovedeasca existenta unui eveniment de forta 7 majora care s-ar afla la originea prejudiciului. Critici:  In cadrul gestunii intereselor altuia ( GIA). Aceasta teorie ar explica inexistenta prealabila a unui contract incheiat intre transportator si destinatar ( T-D). Cesiunea de creanta. transportatorul raspunde pentru cea mai usoara forma de culpa LEVISSIMA. atunci cand marfa nu corespunde mentiunilor din documentul de transport indiferent de gradul/forma de vinovatie a transporatorului.

comanda de transport se circumscrie conditiilor prevazute in cadrul ofertei publice. Majoritatea doctrine retine pentru a explica pozitia juridical a destinatarului. Expeditorul in intelegere cu transportatorul. nu poate fi refuzata fara justificare. orice refuz al transportatorului reprezinta un abuz de drept. adica stipulantul cu promitentul) nu pot impune obligatii unui tert fara ca acesta prin propria vointa sa si le asume. exprimam opinia conform careia destinatarul detine in Contractul de transport marfa o figura juridical SUI GENERIS (ORIGINALA). Destinatarului ii revin obligatii. Termen suspensiv: Destinatarul nu poate exercita dreptul de a pretinde eliberarea marfii decat in momentul ajungerii acesteia la destinatie. destinatarul isi manifesta vointa de a se inrola in regimul contractual cuprins in contractul dintre Expeditor si Transportator. Nici aceasta teorie nu poate fi retinuta deoarece:  Stipuatia pentru altul este o exceptie de la principiul relativitatii de unde rezulta ca stipulantul si promitentul incheie un contract in favoarea unui tert. Orice comanda din partea potentialilor clienti. OBLIGATIILE PARTILOR LA PUNCTUL INITIAL. ce nu poate fi incadrata in alta categories au institutie juridica. Stipulatia pentru altul admite numai stipularea unui drept in favoarea tertului. totodata asumandu-si si statutul de parte survenita. se poate angaja raspunderea extracontractuala a transportatorului in scopul repararii prejudiciului.  Stipulatia pentru altul nu rezista atunci cand tertului i s-ar impune si obligatii. ( PUNCTUL DE EXPEDITIE) Transportatorul autorizat care detine licentele si brevetele necesare cerute de lege este intr-o stare permanenta de oferta publica. acesta nu poate fi tert beneficiar.  Stipulatia pentru altul presupune 2 raporturi juridice complementare: un raport juridic intre stipulant-promitent si un raport juridin intre promitent-tert. transportatorul schimband locul de destinatie sau persoana destinatarului. Obligatiile expeditorului sunt: 8 Page . In concluzie. mecanismul STIPULATIEI PENTRU ALTUL. Drepturile sunt afectate de un terment suspensiv si o conditie rezolutorie. Conditia rezolutorie: Dreptul destinatarului poate fi stins/desfiintat cu effect retroactiv atunci cand expeditorul isi va exercita dreptul potestativ la contraordine. Avand in vedere criticile evidentiate. Astfel. Destinatarul este titularul autonom de drepturi si obligatii nascute in CT ori ori prilejuite de CT. Cata vreme. B. CT se naste BILATERAL si se sfarseste dobandind un caracater TRILATERAL. 5.

. transportatorul va fi exonerate de raspundere. probeaza pana la proba contrara ca mentiunile din cuprinsul sau concorda cu realitatea. Obligatia sa solicite transportatorului un mijloc de transport compatibil/adecvat cu natura marfii ce urmeaza a fi transportata. aceasta poate fi rasturnata prin proba contrara. fiind cel in masura sa solicite transportatorului in cadrul unei comenzi de transport un mijloc adecvat. transportatorul este tinut sa faca notificari sau mentiuni corespunzatoare in DT. Daca la destinatie se constata ca marfa s-a degradat din cauza necunoscuta de transportator si a incompatibilitatii dintre mijlocul de transport si marfa. Obligatia de a asigura un ambalaj adecvat. il exonereaza de raspundere pe transportator in raport cu prejudiciile generate de o astfel de cauza. Expeditorul cunoscand marfa particularitatile marfii trebuie sa o pregateasca in prealabil asigurand conditiile necesare transportului. de la luarea marfii pana la destinatie. care sa raspunda standardelor prevazute de lege. proprietarul marfii cunoaste cel mai bine marfa. volumul. Documentul de transport are o functie probatorie. iar transportatorul nu detine informatii despre modul cum reactioneaaza marfa sub influenta unor factor biologici. Obligatia de predare a marfii la momentul si locul cuvenite. O pregatire insuficienta care antreneaza asupra integritatii marfii. 1. ambala marfa. Toate acestea sunt materializate in documentul de transport(DT). Transportatorul raspunde pentru integritatea marfii si stramutarea in bune conditii in perioada cand aceasta este in grija lui. Daca se constata neconcordanta intre datele din DT si marfa primita. Aceste masuri speciale trebuie luate pe timpul transportului tinand cont de natura marfii. transportatorul fiind indreptatit sa verifice concordanta dintre datele primate si marfa. Expeditorul. astfel incat aceasta sa reziste stramutarii. Obligatia expeditorului de a furniza date si informatii in legatura cu marfa. dimensiunea. Obligatia de a pregati. dotat cu echipamente sau utilaje aferente. Modul de manifestare a marfii pe timpul transportului este cunoscut de catre expeditor. 3. Este o obligatie subinteleasa in contract si izvorata din principiile LEX MERCATORIA UNIVERSALIS. astfel incat sa se asigure conservarea marfurilor pana la destinatie. Nu este exclus si un concurs de cauze: insuficienta pregatirii/preparare a marfii reprosata expeditorului si culpa transportatorului. 9 Page 5. containere in care acestea sunt organizate. 2. 4. greutatea marfurilor sau date despre colete. invocand culpa cocontractantului (expeditorului). fizici sau chimici. Expeditorul este obligat sa furnizeze date privind cantitatea. Documentul de transport creaza o prezumtie relative cu privire la exactitatea datelor.

acesta va fi supus unor penalitati de intarziere. expeditorul trebuie sa incarce marfa cand ii revine aceasta obligatie cui respectarea instructiunilor de transport. este prevazuta cu instalatii si echipamente adecvate.nu pericliteaza siguranta transportului si nici securitatea mijlocului de transport. dar nu este exclus ca obligatia eliberarii documentului de transport sa apartina transportatorului. expeditorul ramanane totusi obligat sa transmita transportatorului datale in legatura cu marfa spre a fi materializate in documentul de transport. OBLIGATIA TRANSPORTATORULUI MARITIM SAU NAVAL DE A PUNE NAVA IN STARE BUNA DE NAVIGABILITATE. fie de catre expeditor fie de catre transportator pe baza datelor furnizate de expeditor. (Se face referire la documentul de transport si reserve) 3. sa detina spatiile pentru depozitare marfii.d. OBLIGATIILE TRANSPORTATORULUI: 1. DE INCARCARE A MARFII. In aceasta situatie. Expeditorul trebuie sa predea o anumita marfa in cantitatea si volumul convenite pentru care transportatorul pune la dispozitie un mijloc de deplasare.p. Rareori revine transportatorului. Transportatorul nu poate invoca nici viciul de fabricatie care reprezinta un caz fortuit. In orice caz. DE LUARE IN PRIMIRE A MARFII DE CATRE TRANSPORTATOR In momentul luarii in primire a marfii de catre transportator se elibereaza documentul de transport. Nu trebuie sa se confunde incarcarea cu predarea/luarea-n primire a marfii. CONOSAMENTUL este elaborate de capitanul navei (document reprezentativ al marfii) reprezentantul armatorului. 2. Nu este exclusa nici ipoteza rezolutiunii contractului cu daune-interese. Obligatia de incarcare a marfii. este prestabilit termenul de incarcare a marfii. asa cum au fost incarcate si stivuite. Transportatorul este obligat sa se pronunte la faptul ca marfurile. Codul civil pune in sarcina expeditorului aceasta obligatie. nu este “purtatoare de boli”. Orice deficienta tehnica a mijlocului de transport care s-ar afla la originea pagubelor suferite este imputabila transportatorului. In transportul maritim prin contractul de NAVLOSIRE. 10 Nava trebuie sa corespunda d. acesta va raspunde pentru orice degradare a marfii. inexacte sau incomplete In transportul maritime. 4.v ethnic. SA ASIGURE UN MIJLOC DE TRANSPORT CORESPUNZATOR DPDV TEHNIC. Obligatia expeditorului de a intocmi documentul de transport. Page . Daca expeditorul preda marfa in cantitate mai mica suporta intregul pret al transportului. 7. Expeditorul raspunde pentru orice prejudiciu generat daca acele date nu sunt fidele. In masura in care expeditorul intarzie predarea marfii la punctul de expeditie. 6.

de colete. OBLIGATIILE PARTILOR IN CURSUL DEPLASARII MARFII. Transportatorul “victima” nu este tert. In cazul in care. se poate aprecia ca aspectul deficitar constatat este anterior luarii in primire a marfii. slabesc totusi forta probanta a documentului de transport. Nu se aplica regulile raspunderii civile pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general. drept pentru care transportatorul trebuie sa faca dovada culpei cocontractantului sau. transportatorul dovedeste ca suspiciunile. indoielile. cantitate. 7. Page . Se are in vedere obligatia fundamentala de stramutare a marfii in stare perfecta si a respectarii termenului de deplasare a transportatorului. acesta trebuie sa probeze legatura de cauzalitate intre suspiciunile sale pe care le-a avut in momentul luarii in primire a marfii si prejudiciile cauzate. ori din pricina unor insusiri la marfii sau din cauza ambalajului deficit. Astfel. 11 2. tehnice de verififcare a marfii. rezerva trebuie sa fie motivata in documentul de transport. Spre a se indeplini acest rol. Nu este vorba despre o raspundere delictuala. adica in afara perioadei lui de responsabilitate. Transportatorul are dreptul sa formuleze reserve in legatura cu faptul ca nu are mijloace rezonabile comerciale . Rezervele formulate nu inlatura raspunderea transportatorului in eventualitate in care s- ar constata la destinatie deterioararea sau degradarea marfii. se prezuma ca prejudiciul isi are originea in perioada in care marfa era in grija transportatorului. altfel acesta isi pastreaza forta probanta. Se va aplica regulile raspunderii civile contractuale. Transportatorului ii revine obligatia de deplasare si de eliberarea acesteia la destinatie in stare intacta. Transportatorului ii revine obligatia de a stramuta marfa la destinatie in stare perfecta dupa cum a luat-o in primire. Daca in timpul transportului marfa produce un prejudiciu transportatorului din pricina caracterului periculos al acesteia nedezvaluit transportatorului. Trebuie sa-I reproseze un viciu propriu sau aspecte care trebuiau lamurite de cocontractantul sau in momentul luarii in primire a marfii. este cocontractant al celui chemat sa rapunda. 6. rezervele sale avute/ formulate in momentul preluarii marfii se adeveresc. Desi nu-l exonereaza “DE PLANO” de raspundere pe transportator. Rezervele se refera la: nr. Paznicul unui bun raspunde obiectiv chiar fara a fi vinovat de prejudiciul pe care lucrul pe provoaca tertilor. ROLUL REZERVELOR FORMULATE DE TRANSPORTATOR IN DOCUMENTUL DE TRANSPORT CU OCAZIA LUARII IN PRIMIRE A MARFII. Transportatorul este obligat sa respecte itinerariul cuvenit. Daca la destinatie se constata deficient privind marfa. 1. Nu se poate indeplini obligatia de stramutare a marfii in stare intacta fara ca transportatorul sa nu asigure conservarea acesteia in timpul transportului. se declanseaza o prezumtie de culpa a transportatorului. volum necunoscute intrucat nu a avut posibilitatea sa verifice aceste aspecte ale marfii.

reliefeaza ca acesta a incalcat o obligatie de nu face pentru care este in intarziere si are ca effect suportarea pierderilor suferite. Daca transportul este suspendat ca urmare a unui contraordin al expeditorului. OBLIGATIILE PARTILOR IN IPOTEZA IMPIEDICARII TRANSPORTULUI PROVOCATA DE CIRCUMSTANTE NEIMPUTABILE VREUNEIA DINTRE PARTI/OBSTACOLE OBIECTIVE.  Din cauza unor obstacole care impiedica in mod obliectiv finalizarea transportului. aceasta negasindu-se in contract. Transportatorul este obligat sa manifeste preocupare in a salva sau gasi cele mai bune solutii in sprijinul interesului cocontractantului. Daca se abate nejustificat de la itinerariul. expeditorul poate denunta contractul. ea facand parte din principiul 12 LEX MERCATORIA UNIVERSALIS. transportatorul nu poate pretinde plata pretului transportului corespunzatoare traseului neacoperit din cauza obstacolului neimputabil. RES PERIT DEBITORI. forta majora sau starea de necessitate. Page . Un transport poate inceta premature fara a fi finalizat in urmatoarele situatii:  Expeditorul marfii valorifica dreptul la contraordine dispunand suspendarea transportului pe parcurs si eliberarea marfii inainte de sosirea la destinatie. astfel prevenindu-se sansa de aparitie a unor pierderi daca ar fi fost urmat traseul convenit. Riscul contractului este suportat de transportator. Nu are relevanta culpa si faptul ca forta majora ar elimina-o. adica abaterea nu este determinate de un caz fortuit. Prin urmare. transportatorul beneficiind de o prelungirea a termenului de deplasare. putea sa evite aparitia fortei majore. Se poate ajunge la concluzia ca s-ar fi produs prejudiciul indifferent daca transportatorul s-ar fi abatut sau nu de la itinerar.  Atunci cand transportul este impiedicat de un obstacol neimputabil transportatorului. transportatorul raspunde pentru toate prejudiciile care s-ar afla in legatura de cauzalitate cu aceasta abatere. transportatorul poate urma alta ruta. transportatorul are dreptul sa solicite instructiuni de la expeditor. In aceasta situatie. Acest drept la contraordin antreneaza obligatia expeditorului de a-l despagubi pe transportator pentru toate prejudiciile cauzate de executarea contraordinului. daca acesta nu se abatea de la traseu. Se prezuma ca. chiar daca ar genera costuri. transportatorul s-a abatut de la itinerariul stabilit. In ipoteza obstacolelor care obliga in mod fortuit continuarea deplasarii si finalizarea transportului. nu se poate discuta despre riscul contractului. dispunand eliberarea marfii in acel loc cu plata pretului transportatorului corespunzatoare rutei parcurse pana la locul obstacolului. In absenta unor instructiuni. In aceasta situatie transportatorul e tinut la daune interese pentru un prejudiciu partial. Faptul ca. 8.

acesta are dreptul sa returneze marfa contracost la locul de expeditie sau sa o depoziteze pe cheltuiala expeditorului. iar daca nu le primeste in 5 zile. nu trebuie confundat cu RISCUL CONTRACTULUI. transportatorul poate urma o alta ruta chiar daca ar genera costuri suplimentare. expeditorul poate suspenta transportul si cere restituirea bunurilor sau predarea lor altei persoane. Page . ea facand parte din principiul LEX MERCATORIA UNIVERSALIS. neexistand riscul deteriorarii marfii/ acumularii marfii de costuri uriase pe ruta alternative. Transportatorul confruntat cu obstacolul ar putea decide ca e mai bine pentru cocontractant. iar daca nu le primeste in 5 zile. transportatorul este obligat sa solicite instructiuni expeditorului. Daca nu exista ruta alternative.Contraordinul si dreptul de dispozitie ulterioara Conform Codului Civil. alteia decat celei mentionate in documentul de transport. Transportatorul poate hotara sa vanda marfa in locul in care se confrunta cu obstacolul atunci 13 cand costurile de depozitare nu ar fi acoperite de valoarea marfii ori marfa este perisabila si suporta o pierdere rapida de valoare. Transportatorul confruntat cu obstacolul ar putea decide ca e mai bine pentru cocontractant. Transportatorul este obligat sa manifeste preocupare in a salva sau gasi cele mai bune solutii in sprijinul interesului cocontractantului. 9. Dreptul la contra ordin este o expresie a vointei expeditorului. sa returneze marfa la locul de expeditie sau sa le depoziteze provizoriu pana la indepartarea obstacolului. MODIFICAREA UNILATERALA A CONTRACTULUI DE TRANSPORT. acesta are dreptul sa returneze marfa contracost la locul de expeditie sau sa o depoziteze pe cheltuiala expeditorului. aceasta negasindu-se in contract. fiind obligat sa plateasca transportatorului cheltuielile si contravaloarea daunelor care sunt consecinta acestui ordin. Transportatorul poate hotara sa vanda marfa in locul in care se confrunta cu obstacolul atunci cand costurile de depozitare nu ar fi acoperite de valoarea marfii ori marfa este perisabila si suporta o pierdere rapida de valoare. ori dispune dupa cum va crede de cuviinta. In cazul absentei unor instructiuni din partea expeditorului. acesta beneficiind de o prelungire. transportatorul este obligat sa solicite instructiuni expeditorului. Expeditorul exercita un drept potestativ de a da contraordine ce presupune incetarea transportului si eliberarea marfii inainte de a ajunge la destinatie antrenand obligatia acestuia de a-l despagubi pe transportator. neexistand riscul deteriorarii marfii/ acumularii marfii de costuri uriase pe ruta alternative. Daca nu exista ruta alternative. sa returneze marfa la locul de expeditie sau sa le depoziteze provizoriu pana la indepartarea obstacolului.

considerand ca transportatorul si-a indeplinit obligatiile de eliberare a marfii in stare intacta. destinatarul trebuie sa le remarce si sa le evidentieze in procesul-verbal de eliberare a marfii la destinatie. Destinatarul este obligat sa plateasca pretul transportului potrivit CT si alte cheltuieli in plus ocazionate de transport 3. transportatorul este tinut sa-l instiinteze pe expeditor in scopul transmiterii de instructiuni. La punctual de destinatie. Expeditorului ii sunt recunoscute dreptul la contraordine si dreptul de a da dispozitii ulterioare in timpul transportului prin modificarea unilaterala a CT. transportatorul trebuie sa-l notifice pe destinatar inainte de sosire. Marfa trebuie eliberata la locul/ termenul din contract. De regula. GARANTIILE TRANSPORTATORULUI IN IPOTEZA NEPLATII PRETULUI DE TRANSPORTATOR SI A CELORLALTE CHELTUIELI OCAZIONATE DE STRAMUTAREA MARFII Pentru efectuarea transportului. Daca marfa este perisabila. La expirarea acestui termen. In legatura cu viciile aparente ale marfii. 10.Obligatiile partilor in ipoteza unui transport efectuat in alte conditii decat cele initial convenite. In aceasta situatie. transporatorul angajeaza cheluielile. Daca expeditorul a convenit ca locul de destinatie alt loc decat domiciliul/sediul destinatarului. Expeditorul poate suspenda transportul prin dreptul la contraordin cerand restituirea marfii pe parcurs. Eliberarea marfii fara reserve din partea destinatarului. Expeditorul este obligat sa transmita instructiuni in 15 zile. aceasta datorie revenindu-I Page expeditorului in calitate de cocontractant. in lipsa instructiunilor.Transportatorul trebuie sa elibereze la destinatie marfa intocmai cum e descrisa in documentul de transport. transportatorul este indreptatit sa returneze marfa expeditorului pe cheltuiala acestuia din urma sau sa le vanda in locul de destinatie. daca prin contract nu se prevede altfel. destinatarul este indreptatit sa solicite verificarea marfii si mentiunile din documentul de transport. . creaza prezumtia de conformitate.Refuzul destinatarului de a lua in primire marfa sau imposibilitatea de gasire a acestuia. O ulterioara actiune in judecata cu pretinse vicii este inacceptabila. 2. transportatorul incaseaza pretul transportului la locul de expeditie a marfii. suporta taxele care la un 14 moment dat trebuie onorate de catre beneficiarul transportului. 11. OBLIGATIA PARTILOR LA DESTINATIE 1. aceasta poate fi vanduta de catre transportator fara a-l mai solicita pe expeditor.

Acest document. reprezinta doar o masura de constrangere. trasportatorului ii este atribuita calitatea de creditor 15 gajist atat in perioada in care detine bunul cat si in cele 24 de ore scurse de la predarea lui cu conditia ca Page destinatarul sa mai detina si alte bunuri. Legiuitorul roman. oricare retentor este si un creditor privilegiat. deoarece nu confera transportatorului garantat dreptul de a solicita pretul marfii in a-si satisfice creanta. In cadrul CT. exigibile si lichide.  Dreptul la gaj. titluri de valoare pot fi negociate ulterior momentului eliberarii marfii la destinatie. a consacrat in privinta dreptului de retentive si un privilegiu special mobiliar. transportatorul are anumite garantii care sunt date de lege. privilegiul se stinge.  Privilegiul mobiliar. De aici rezulta ca. Garantiile sunt:  Dreptul de retentive. destiantarul fiind nevoit sa satisfaca mai intai pretentiile transportatorului si apoi sa primeasca marfa. adica acele creante a caror valoare a fost stabilita in instanta. Privilegiul transportatorului acopera insa numai creantele certe. acesta este preferat. transportatorul dobandeste un statul de creditor privilegiat. Acesta. transportatorului nefiindu-I recunoscuta prerogative urmaririi bunurilor. Dreptul de retentive este o garantie imperfect. Daca a predat-o. Aceste garantii se refera la marfa transportata. cheltuielile de transport. existand posibilitatea sa ajunga in posesia altor persoane decat cea careia I s-a eliberat marfa. Dreptul de retentie. Din acest motiv. Transporattorul este obligat sa predea marfa acelei persoane legitimate prin documentul de transport si care poate prezenta la destinatie toate exemplarele originale ale DT. a cheltuielilor suplimentare sit axe accesorii sa fie suportate de catre destinatar cu ocazia eliberarii marfii la destinatie. adica transportatorul ar putea sa-si recupereze costurile din valorificarea marfii transportate. Numai in acest mod transportatorul este pus la adapost de eventualele pretentii venite din partea posesorilor ulteriori ai respectivelor documente. Avand in vedere riscul insolventei destinatarului. In concurs cu alti creditori chirografari. Privilegiul transportatorului este cata vreme marfa se afla in detentia sa. partile se inteleg ca plata pretului transportului. Privilegiul transportatorului reprezinta o garantie reala imperfect. care certifica dreptul de proprietate asupra marfii transportate. prin urmare. Dreptul de preefeerinta recunoscut transportatorului este un drept real incomplete. Dreptul de retentie ( de a refuza eliberarea marfii) nu mai subexista atunci cand destinatarul consemneaza la o banca diferenta de pret al transportatorului aflata in lititgiu. Transportatorul este indreptatit sa refuse eliberarea marfii la destinatie pana in momentul in care ii vor fi achitate . beneficiaza de un drept de retentive in ipoteza unui transport efectuat in baza unui document de transport la ordin sau la purtator. prin imobilizarea marfii. .

Neatingerea rezultatului atrage o prezumtie de culpa a transportatorului. Obligatia transportatorului este o obligatie de rezultat. Nu este sufficient ca transportatorul sa dovedeasca ca a avut in comportament ireprosabil. o Transportatorul raspunde numai pentru prejudiciile cauzate care au o sursa localizata in perioada in care marfa se afla in grja sa. In Transportul aerian. daca transportatorul ar face proba nevinovatiei. acesta ar putea fi exonerat. imposibile de prevazut sau de evitat. raspunderea transportatorului este mai severa decat cea consfintita in trasnportul international. Potrivit dispozitiilor Noului Cod Civil. PARTICULARITATI Transporatorul raspunde pentru orice prejudiciu rezultat din pierderea/deteriorarea/degradarea sau intarzierea marfii care fac obiectul contractului de transport. sa-si recupereze marfa obiect al gajului din mana tertuluiconservandu-si astfel garantia. transportatorul aerian isi extinde raspunderea inclusive pentru prejudiciile provocate inainte de incarcarea in aeronava ori dupa descarcarea la destinatie a marfii. Transportatorul roman. RASPUNDEREA TRANSPORTATORULUI. In transportul maritim international. absolut invincibil si inevitabil. Dreptul de gaj ii permite transportatorului ca in caz de deposedare involuntara. raspunderea transportatorului maritime acopera inclusive perioadele dinainte de incarcarea marfii si dupa descarcarea acesteia. Raspunderea are un fundament obiectiv. au prioritate in cadrul concursului dintre caz si ipoteca mobiliara ( garantia se va acorda cu prioritate creditorului care si-a inregistrat garantia reala mai inainte la arhiva. guvernata de Conventia de la Montreal. timp in care se efectueaza transportul cu alte mijloace de transport necesare. contractul de transport supus legii romane comporta cateva particularitati in materia raspunderii: Forta majora care exonereaza de raspundere transportatorul este definite in CC ca fiind acel 16 eveniment imprevizibil. o In dreptul intern. chiar inainte de incarcare a marfii si momentul eliberarii acesteia in mana destinatarului inainte/dupa descarcarea marfii. De aici rezulta ca transportatorul este degrevat de Page . o Raspunderea transportatorului este inderogabila in sensul ca nu poate fi limitata/ inlaturata prin intermediul unor clause contractuale. 12. Va trebui sa dovedeasca intentia unor evenimente care scapa controlului sau. guvernat de Conventia de la Hamburg 1978. culpa ce nu poate fi indepartata decat in conditii deosebit de severe prevazute de dispozitiile legale. Transportatorul inlatura vinovatia si este exonerate de raspundere atunci cand ar dovedi ca prejudiciul este cauzat de forta majora/ cazul fortuit. Aceasta perioada este cuprinsa intre momentul luarii in primire. pentru perioada in care transportul se efectueaza cu alte mijloace de transport care sunt necesare.

Transportatorul raspunde pentru oricare prejudiciu din deteriorarea marfii ori din intarzierea transportului. ori cele derivate dintr-un viciu ascuns al marfii. transportatorul nu raspunde pentru prejudiciile antrenate de: culpa cocontractantului. daca nu se dovedeste ca el/prepusi/mandatarii nu au putut lua in mod rezonabil masuri care sa combata un astfel de eveniment. b) Lipsei/defectuozitatii ambalajului. Aceeasi conceptie este retinuta si in cadrul conventia de la Budapesta privind transporturile fluviale. Transportatorul maritim este raspunzator pentru oricare prejudiciul suferit de marfa in perioada cand aceasta se afla in grija sa/prepusilor sai. cata vreme marfa se afla in grija sa. Forta majora nu mai comporta trasatura IMPREVIZIBILA ca in dreptul intern. 17 Page . De asemenea. fiind sufficient ca evenimentul sa fie IREZISTIBIL o In transportul maritim international (Conventia de la Hamburg). Aprecierea diligentei transportatorului. Indiferent de modul de transport.raspundere numai atunci cand evenimentul de forta majora este irezistibil pentru orice transportator care dispune de capacitate maxima de prevedere. Astfel. Conform Codului Civil art. Conceptul LATO SENSU al fortei majore este configurat astfel in dreptul international: o In transportul Rutier guvernat de Conventia de la Geneva. transportatorul este raspunzator pentru dauna survenita cu conditia ca evenimentul care a cauzat dauna sa fie in timpul transportului aerian. o In dreptul international. o Un regim deosebit de sever este adoptat in cadrul conventiei de la Montreal privind transportul aerian. nu se mai face deosebire intre forta majora si cazul fortuit care este reprezentat de un eveniment care in mod normal nu ar putea fi prevazut si nu poate fi invins sau inlaturat de catre un transporatator care are o diligenta medie. fapta tertului pentru care transportatorul nu este chemat sa rapsunda. a capacitatii acestuia de a prevedea este abstracta. 1991.grija. transportatorul nu raspunde daca pierderea/ deteriorarea s-a produs din cauza: a) Unor fapte in legatura cu incarcarea/descarcarea executate de expeditor sau destiantar. precautie. raspunderea transportatorului este definita. c) Expedierii sub o denumire corespunzatoare/incomplete a unor bunuri. d) Nerespectarea masurilor de siguranta necesare anumitor marfuri de expeditor e) Din cauza naturii bunului transportat f) Pericolul inerent al transportului de animale vii. in afara situatiei in care prejudiciul a fost generat de circumstante pe care transportatorul diligent nu le putea preintampina.

Page 18 .