You are on page 1of 24

‫ינואר ‪2018‬‬ ‫קורות חיים‬ ‫נעמי הדס לידור‬

‫‪ ,‬ת‪.‬ז‪050687300 :.‬‬ ‫נעמי הדס לידור‬ ‫שם‪:‬‬

‫‪ .1‬מרצה בכירה‪ ,‬פקולטה לרפואה‪ ,‬ביה"ס למקצועות הבריאות‪,‬‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬
‫המחלקה לריפוי בעיסוק‬
‫‪ .2‬ראש מסלול לתואר שני בשיקום בבריאות הנפש במחלקה‬
‫לריפוי בעיסוק‬

‫ראש ביה"ס הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש‬ ‫הקריה האקדמית אונו‬

‫מור ‪ ,19‬כפר סבא‪ ,44242 ,‬טל' בית‪09-7651825 :‬‬ ‫כתובת פרטית‬
‫טל' נייד‪054-6798118 :‬‬

‫‪ ,14.05.1951‬ישראל‬ ‫תאריך ומקום לידה‬

‫שוחררה )סיבות רפואיות(‬ ‫שירות צבאי‬

‫נשואה ‪2 +‬‬ ‫מצב משפחתי‬

‫‪-1/24-‬‬
‫ינואר ‪2018‬‬ ‫קורות חיים‬ ‫נעמי הדס לידור‬

‫א‪ .‬השכלה‬

‫תאריך‬ ‫תעודה‪/‬רשיון‬ ‫נושא‬ ‫שם המוסד‬ ‫תקופת‬
‫הקבלה‬ ‫מקצועי‬ ‫לימוד‬

‫‪1969‬‬ ‫בגרות‬ ‫תיכון חדש‪ ,‬ת"א‬ ‫‪1966-69‬‬

‫‪1972‬‬ ‫תואר ראשון )‪(BA‬‬ ‫ספרות עברית ופילוסופיה‬ ‫אוניברסיטת ת"א‬ ‫‪1969-72‬‬

‫לימודים לתואר שני בספרות‬
‫עברית )מחקר על כתביו של ש‪.‬‬ ‫אוניברסיטת ת"א‬ ‫‪1972-75‬‬
‫טשרניחובסקי(‬

‫תעודת מרפאה‬
‫‪1979‬‬ ‫ריפוי בעיסוק‬ ‫אוניברסיטת ת"א‬ ‫‪1977-79‬‬
‫בעיסוק‬

‫מסטר בבריאות‬ ‫אוניברסיטת‬
‫‪1991‬‬ ‫תעסוקתית‬ ‫בריאות תעסוקתית‬ ‫ת"א‪ ,‬פקולטה‬ ‫‪1989-91‬‬
‫)‪(M.Occ. H‬‬ ‫לרפואה‬

‫אוניברסיטת‬
‫דוקטור לפילוסופיה‬
‫‪1998‬‬ ‫פסיכיאטריה‬ ‫ת"א‪ ,‬פקולטה‬ ‫‪1993-98‬‬
‫)‪(Ph.D.‬‬
‫לרפואה‬

‫בדיקת תפיסת הדימוי העצמי וצרכי העבודה של אנשים עם מחלה‬
‫נושא עבודת המסטר‪:‬‬
‫פסיכיאטרית ובריאים‬

‫דר' אמנון בן‪-‬דוד‪ ,‬פרופ' נעמי כץ‪ ,‬פרופ' יגאל גינת‬ ‫מנחים של עבודת המסטר‪:‬‬

‫בדיקת יעילות הטיפול הקוגניטיבי דינאמי באמצעות העשרה‬
‫נושא עבודת הדוקטורט‪:‬‬
‫אינסטרומנטלית באוכלוסיית משתקמים הסובלים מסכיזופרניה‬

‫פרופ' שמואל טיאנו‪ ,‬פרופ' אבי וייצמן‪ ,‬פרופ' נעמי כץ‬ ‫מנחים של עבודת הדוקטורט‪:‬‬

‫‪- 2/24 -‬‬
‫ינואר ‪2018‬‬ ‫קורות חיים‬ ‫נעמי הדס לידור‬

‫ב‪ .‬לימודים נוספים‬

‫תאריך‬ ‫תעודה‪/‬רשיון‬ ‫תקופת‬
‫נושא‬ ‫שם המוסד‬
‫הקבלה‬ ‫מקצועי‬ ‫לימוד‬

‫בי"ח לוינשטיין‬
‫נוירו פסיכולוגיה וקוגניציה‬ ‫בשיתוף‬
‫‪1986‬‬ ‫סיום קורס‬ ‫הפקולטה‬ ‫‪1980-86‬‬
‫לרפואה של‬
‫אוניברסיטת ת"א‬

‫פרופ ראובן‬
‫‪ 5‬קורסים בנושא ההשתנות‬ ‫פוירשטיין וצוותו‬
‫הקוגניטיבית מבנית‪ ,‬תיווך‪,‬‬ ‫‪ ,‬המכון‬
‫‪1986‬‬ ‫סיום קורסים‬ ‫אבחון וטיפול‬ ‫הבינלאומי‬ ‫‪1980-86‬‬
‫לשינוי כושר‬
‫‪.‬‬ ‫הלמידה‪,‬‬
‫ירושלים‬

‫מכון מופת‪,‬‬
‫ללמוד מן ההצלחות של פרופ'‬
‫‪2012‬‬ ‫ביה"ס הגבוה‬ ‫‪2010-12‬‬
‫יונה רוזנבפלד‬
‫לעובדי הוראה‬

‫‪2011‬‬ ‫מאמנת‬ ‫אימון ליקויי למידה‬ ‫מכון מופת‬ ‫‪2010‬‬

‫‪- 3/24 -‬‬
‫ינואר ‪2018‬‬ ‫קורות חיים‬ ‫נעמי הדס לידור‬

‫ג‪ .‬ניסיון אקדמי‬

‫נושא‪/‬תפקיד‬ ‫מחלקה‬ ‫שם המוסד‬ ‫תקופה‬

‫מחקר על כתביו של המשורר שאול‬
‫מכון כ"ץ‬ ‫אוניברסיטת ת"א‬ ‫‪1972-77‬‬
‫טשרניחובסקי‬

‫מרצה בנושא השיקום בקהילה‬ ‫החוג לריפוי בעיסוק‬ ‫אוניברסיטת ת"א‬ ‫‪1983-86‬‬

‫בית הספר להכשרה‬ ‫משרד התעסוקה‬
‫הרצאות בנושא השיקום בקהילה‬ ‫‪1985‬‬
‫מקצועית‬ ‫והרווחה‬

‫מתאמת ומרצה של קורס ארצי של מנהלי‬ ‫בית הספר להכשרה‬ ‫משרד התעסוקה‬
‫‪1985‬‬
‫ועובדי מרכזי שיקום מקצועי‬ ‫מקצועית‬ ‫והרווחה‬

‫יוזמת‪ ,‬מקימה ומנחה קבוצות מרפאים‬
‫החוג לריפוי בעיסוק‬ ‫אוניברסיטת ת"א‬ ‫‪1986-96‬‬
‫בעיסוק העובדים בשיקום‬

‫מרצה ומרכזת את לימודי השיקום‬
‫החוג לריפוי בעיסוק‬ ‫אוניברסיטת ת"א‬ ‫‪-1986‬היום‬
‫בבריאות הנפש ‪ ,‬מרצה ומנחה סטודנטים‬

‫מרצה על שיקום האדם עם המגבלה‬
‫החוג לריפוי בעסוק‬ ‫אוניברסיטת חיפה‬ ‫‪1989-95‬‬
‫בקהילה‬

‫מרצה בלימודי תואר שני על שיקום האדם‬
‫האוניברסיטה‬
‫עם המגבלה בקהילה וטיפול קוגניטיבי‬ ‫בי"ס לריפוי בעיסוק‬ ‫‪1992-95‬‬
‫העברית י‪-‬ם‬
‫דינאמי‬

‫מורה בכירה בחוג לריפוי בעיסוק‬ ‫החוג לריפוי בעיסוק‬ ‫אוניברסיטת ת"א‬ ‫‪1994-2017‬‬

‫היחידה לתמיכה‬
‫מרצה על טיפול קוגניטיבי דינאמי‬ ‫בסטודנטים עם ליקויי‬ ‫מכללת בית‪-‬ברל‬ ‫‪1995-2000‬‬
‫למידה‬

‫מרצה ומנחה סטודנטים לתואר שני‬ ‫החוג לריפוי בעיסוק‬ ‫אוניברסיטת ת"א‬ ‫‪-1998‬היום‬

‫ראש לימודי תעודה של טיפול קוגניטיבי‬
‫החוג לריפוי בעיסוק‬ ‫אוניברסיטת ת"א‬ ‫‪-2001‬היום‬
‫דינאמי ויישומו במקצועות הבריאות‬

‫מרצה בקורס לשיקום בבריאות הנפש‬
‫ביטוח לאומי‬ ‫‪2006‬‬
‫בהנהלת הביטוח הלאומי‬

‫מרצה בקורס לאנשים מבוגרים עם ליקויי‬
‫ביטוח לאומי‬ ‫‪2007‬‬
‫למידה בהנהלת הביטוח הלאומי‬

‫יוזמת ומנהלת מסלול לימודים בתואר‬
‫החוג לריפוי בעיסוק‬ ‫אוניברסיטת ת"א‬ ‫‪ -2011‬היום‬
‫השני בשיקום בבריאות הנפש‬

‫מכללה אקדמית אונו‬
‫תוכנית ‪ Erasmus‬לחילופי מרצים בין‬ ‫)דר' נעמי הדס‬
‫הקריה האקדמית אונו ואונ' הרטפורדשייר‬ ‫לידור( ואוניברסיטת‬ ‫‪2016‬‬
‫באנגליה‬ ‫הרטפורדשייר )פרופ'‬
‫שולה רמון(‬

‫‪- 4/24 -‬‬
‫ינואר ‪2018‬‬ ‫קורות חיים‬ ‫נעמי הדס לידור‬

‫ד‪ .‬נסיון אקדמי נוסף‬

‫נושא‪/‬תפקיד‬ ‫מחלקה‬ ‫שם המוסד‬ ‫תקופה‬

‫יו"ר ועדת היגוי להקמת קורס לשיקום‬ ‫ג'וינט ומשרד‬
‫‪1987‬‬
‫פסיכיאטרי‬ ‫הבריאות‬

‫הכנת הצעה לבנית מודל שיקומי‬
‫מחלקה פסיכיאטרית‬ ‫בי"ח איכילוב‬ ‫‪1989‬‬
‫לנפגעי נפש‬

‫מרפאה לנפגעי‬
‫מחקר בדיקה של צרכים שיקומיים‬
‫נפש בתל‪-‬מונד‬ ‫‪1989‬‬
‫בקהילה‬
‫ובי"ח שלוותה‬

‫יו"ר ועדת קבלה לסטודנטים‬ ‫החוג לריפוי בעיסוק‬ ‫אוניברסיטת ת"א‬ ‫‪1990-2004‬‬

‫החברה הישראלית לשיקום‬
‫תכנון וארגון הכנס‬ ‫אוניברסיטת ת"א‬ ‫‪1991‬‬
‫פסיכו‪-‬סוציאלי‬

‫חברת הועדה ליסוד תוכנית‬
‫לאינטגרציה של הריפוי בעיסוק‬ ‫ריפוי בעיסוק‬ ‫קופת חולים כללית‬ ‫‪1991‬‬
‫בתהליכי שיקום‬

‫הביטאון הישראלי‬
‫עורכת עמיתה‬ ‫לריפוי בעיסוק‬ ‫‪1991-95‬‬
‫)‪(IJOT‬‬

‫יו"ר ויועצת שר הבריאות לשיקום‬ ‫המועצה הארצית לשיקום‬
‫משרד הבריאות‬ ‫‪2001-06‬‬
‫נפגעי נפש בקהילה‬ ‫נפגעי הנפש בקהילה‬

‫מפתחת ומנהלת אקדמית של קורס‬
‫קשת להורים ובני משפחה שיש‬
‫אוניברסיטת תל אביב‪,‬‬ ‫‪-2002‬היום‬
‫במשפחתם אדם המתמודד עם מחלת‬
‫נפש‬

‫העמותה‬
‫כתב העת הישראלי לריפוי‬
‫עורכת המדור במבט אישי‬ ‫הישראלית לריפוי‬ ‫‪ -2005‬היום‬
‫בעיסוק‬
‫בעיסוק‬

‫כתב העת ‪medicine‬‬
‫עורכת המדור דעת מומחה‬ ‫‪2009-2015‬‬
‫לפסיכיאטריה‬

‫מנהלת בית הספר הארצי לשיקום‬
‫הקריה האקדמית אונו‬ ‫‪ -2011‬היום‬
‫שילוב והחלמה‬

‫‪- 5/24 -‬‬
‫ינואר ‪2018‬‬ ‫קורות חיים‬ ‫נעמי הדס לידור‬

‫ה‪ .‬נסיון קליני‬

‫נושא‪/‬תפקיד‬ ‫שם המוסד‬ ‫תקופה‬

‫ראש היחידה לאבחון תעסוקתי‪ ,‬הכשרת סטודנטים‬
‫מרכז שיקום הרצליה‬ ‫‪1979-86‬‬
‫מאוניברסיטת ת"א‬

‫הנחית והכשרת צוותי שיקום בהקמת יחידות אבחון‪,‬‬
‫בי"ח שלוותה‬ ‫‪1982-83‬‬
‫שיקום תעסוקתי‬

‫בי"ח שלוותה‪ ,‬תל‪-‬השומר‬
‫וטלביה‪,‬‬
‫מנחה של צוותי שיקום‬ ‫‪1986-2000‬‬
‫מרכזי שיקום הרצליה‪ ,‬חולון‪,‬‬
‫פ"ת‪ ,‬כפר אונים ויבנה‬

‫מנחה של צוות אבחון בשיקום‬ ‫כפר עידוד‬ ‫‪1993-1995‬‬

‫יועצת ומנחת תלמידים עם לקויות למידה‬ ‫מרכז תמיכה במכללת בית‪-‬ברל‬ ‫‪1995-2005‬‬

‫יועצת ומנחת הקמה של יחידת אבחון‪/‬שיקום‬ ‫מחלקת שיקום בבי"ח תל‪-‬השומר‬ ‫‪1995‬‬

‫יועצת ומנחה ביחידה להערכה ואבחון דינאמי‬ ‫כפר אונים‬ ‫‪1996‬‬

‫יוזמת‪ ,‬מנהלת ומעבירה קורסים שונים העוסקים‬
‫בתפקידים שונים בתחום השיקום בבריאות הנפש‬
‫בקהילה‪ :‬קורס מנהלים‪ ,‬קורס צרכנים נותני שירות‪ ,‬קורס‬ ‫משרד הבריאות בשיתוף עם‬
‫‪-1998‬היום‬
‫מדריכים; קורסים שהיוו כבסיס לבניית התשתית לקיום‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬
‫בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות‬
‫הנפש‬

‫מנחת צוות שיקום‬ ‫בי"ח טירת הכרמל‬ ‫‪2000-2002‬‬

‫יועצת ומלווה פרויקטים מיוחדים בשיקום בבריאות הנפש‬
‫במשרד הבריאות‪ :‬צרכנים נותני שיורת‪ ,‬סוקרי איכות‪,‬‬
‫משרד הבריאות‬ ‫‪-2002‬היום‬
‫פרויקט תמיכה בסטודנטים עם מגבלה פסיכיאטרית‬
‫באוניברסיטאות‬

‫מייסדת ומנהלת אקדמית של פרויקט קשת – קורס‬
‫משרד הבריאות ואוניברסיטת‬
‫להורים ובני משפחה שיש להם בן משפחה עם מגבלה‬ ‫‪-2002‬היום‬
‫ת"א‬
‫פסיכיאטרית‬

‫יוזמת‪ ,‬בין המקימים ומלווה אקדמית את פרויקט‬
‫התמיכה באוניברסיטאות של סטודנטים עם מגבלה‬ ‫אוניברסיטת ת"א‬ ‫‪2003-2010‬‬
‫פסיכיאטרית‬

‫יועצת ומלווה פרויקטים מיוחדים בשיקום תעסוקתי עם‬ ‫משרד התעשיה המסחר‬
‫‪-2005‬היום‬
‫משרד התמ"ת‬ ‫והתעסוקה‬

‫משרד הבריאות עם מכללת‬
‫מנהלת בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה של‬
‫אריאל ומכון מגיד האוניברסיטה‬ ‫‪2007-10‬‬
‫משרד הבריאות‬
‫העברית ירושלים‬

‫מנהלת בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה של‬ ‫משרד הבריאות עם הקריה‬
‫‪-2011‬היום‬
‫משרד הבריאות‬ ‫האקדמית אונו‬

‫‪- 6/24 -‬‬
‫ינואר ‪2018‬‬ ‫קורות חיים‬ ‫נעמי הדס לידור‬

‫ו‪ .‬חברות ופעילות בארגונים מקצועיים‬

‫ארגון‬ ‫שנה‬

‫יו"ר הארגון הישראלי לשיקום פסיכו‪-‬סוציאלי אזור המרכז‬ ‫‪1990-95‬‬

‫תכנון וארגון הכינוס הארצי השני של החברה הישראלית לשיקום פסיכו‪-‬סוציאלי‬
‫‪1991‬‬
‫באוניברסיטת ת"א‬

‫חברה בהנהלת העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק‬ ‫‪1991-96‬‬

‫תכנון וארגון הכינוס הארצי השלישי של החברה הישראלית לשיקום פסיכו‪-‬סוציאלי‬
‫‪1994‬‬
‫באוניברסיטת ת"א‬

‫יו"ר העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק‬ ‫‪1995‬‬

‫חברה במערכת העיתון המקצועי "‪ "Work‬היוצא לאור בבוסטון‬ ‫‪1995-99‬‬

‫חברה בוועד המארגן של הכינוס הארצי השישי לריפוי בעיסוק‬ ‫‪1996‬‬

‫חברה בוועד המארגן של הכינוס השנתי לנפגעי נפש של משרד הבריאות‬ ‫‪1998‬‬

‫חברה בוועד המארגן של הכינוס הארצי השמיני של ארגון הישראלי לריפוי בעיסוק‬ ‫‪1998‬‬

‫יועצת אקדמית של פורום שיקום בבריאות הנפש של המרפאות בעיסוק‬ ‫‪-1998‬היום‬

‫חברה בוועד המארגן של הכינוס הארצי התשיעי של הארגון הישראלי לריפוי בעיסוק‬ ‫‪1999‬‬

‫חברה בוועד המארגן של הכינוס השנתי הרביעי לבריאות הנפש‬ ‫‪1999‬‬

‫ראש הועדה המארגנת לכינוס לזכרה של גב' נעמי להמן‬ ‫‪2000‬‬

‫יוזמת ומרכזת כנסי לימודי תעודה בנושא ההתערבות הקוגניטיבית דינאמית מדי שנתיים‬
‫‪2000-2010‬‬
‫באוניברסיטת תל אביב בבית הספר למקצועות הבריאות‬

‫מקימה ויו"ר המועצה הארצית לשיקום נכי הנפש בקהילה ויועצת שר הבריאות בנושא‬ ‫‪2000-2006‬‬

‫ראש הועדה המארגנת לכינוס על טיפול קוגניטיבי דינאמי וישומיו במקצועות הבריאות לציון‬
‫‪2001‬‬
‫פתיחת המסלול ללימודי תעודה‬

‫יועצת השדולה לשילוב אנשים עם מוגבלות בקהילה‪ ,‬במסגרת זו יזימה וארגון של יום הנכה‬
‫‪2001-2003‬‬
‫הבינלאומי בכנסת במשך שנתיים‪.‬הוצאת חוברת סכום דיוני הועדות של ימים אלו‬

‫חברה בועד המארגן של הכינוס הארצי ה‪ 11-‬של הארגון הישראלי לריפוי בעיסוק‬ ‫‪2002‬‬

‫יועצת אקדמית של הפורום לשיקום בבריאות הנפש של המרפאות בעיסוק‬ ‫‪-1998‬היום‬

‫בין מארגני הכינוס נגיש לחוק עם נציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות‬ ‫‪2007‬‬

‫בין כותבי נייר העמדה לפרק הנגישות בחוק השוויון בנושא התאמות לליקוי למידה‬
‫‪2008‬‬
‫באקדמיה‬

‫בין כותבי נייר העמדה לחוק הנגישות בחוק השוויון בנושא התאמות לסטודנטים עם‬
‫‪2009‬‬
‫מוגבלויות פסיכיאטרית‬

‫חברה במועצה המדעית של ארגון יספרא‬ ‫‪ -2010‬היום‬

‫‪- 7/24 -‬‬
‫ינואר ‪2018‬‬ ‫קורות חיים‬ ‫נעמי הדס לידור‬

‫ז‪ .‬השתתפות בכנסים מקצועיים‬

‫שם הכינוס‬ ‫שנה‬
‫אבחון פונקציונלי של נפגעי נפש כרוניים )ממושכים(‬
‫‪1987-91‬‬
‫כינוס במסגרת קורס לשיקום פסיכיאטרי על ידי הג'וינט ומשרד הבריאות‬
‫שיקום נכי הנפש בקהילה‬
‫‪1988‬‬
‫הרצאה בכינוס הארצי של מרפאות ריפוי בעיסוק‪ ,‬ירושלים‬
‫שיקום נכי הנפש בקהילה‬
‫הרצאה לארגונים שונים‪ ,‬כולל אנוש‪ ,‬מרכז שיקום פתח תקווה יחידת נכי נפש הרצליה‬ ‫‪-1990‬היום‬
‫וער"ן‪,‬‬
‫העשרה אינסטרומנטלית באוכלוסיות שיקום שונות‬
‫‪1990‬‬
‫הרצאה בכינוס הבין‪-‬לאומי בשורש‬
‫דילמות אבחוניות בשיקום נכי הנפש בקהילה‬
‫‪1991‬‬
‫הרצאה בכנס השיקום הפסיכו‪-‬סוציאלי‬
‫אבחון דינאמי קוגניטיבי בהשוואה לאבחון רגיל‬
‫‪1993‬‬
‫הרצאה בכינוס פסיכולוגים ‪ ,‬אוניברסיטת בר אילן‬
‫גישה דינאמית קוגניטיבית לפי פויירשטיין בטיפול בבעיות שפה‬
‫‪1995‬‬
‫הרצאה בכנס הארצי של קלינאיות תקשורת בזיכרון יעקב‪.‬‬
‫המדרג של ריפוי מקצועי‬
‫‪1996‬‬
‫הרצאה בכנס שאורגן על ידי אקי"ם‬
‫טיפול דינאמי קוגניטיבי של קבוצות הסובלות מסכיזופרניה‬
‫‪1996‬‬
‫הרצאה בכנס בין‪-‬לאומי לשינוי יכולת הלמידה בשורש‬
‫העשרה אינסטרומנטלית‬
‫‪1996‬‬
‫תיאום ופיקוח על פנל בכינוס השישי של הריפוי בעיסוק‬
‫הרצאה בכנס השנתי של החברה האמריקאית לריפוי בעיסוק )‪ ,(AOTA‬פלורידה‪,‬‬
‫ארה"ב‬
‫‪1997‬‬
‫‪"Examining the Efficacy of the Dynamic Cognitive Treatment through‬‬
‫"‪Instrumental Enrichment in Rehabilitation of Clients with Schizophrenia‬‬
‫טיפול קוגניטיבי דינאמי בעזרת מודל לפתרון בעיה במתבגרים הסובלים מקשיי למידה‬
‫‪1997‬‬
‫הרצאה בכנס בין‪-‬לאומי לשינוי יכולת הלמידה בשורש‬
‫טיפול קוגניטיבי דינאמי ומקומו בחינוך‬
‫‪1998‬‬
‫הרצאה בכינוס חינוך מיוחד במכללת תל‪-‬חי‬
‫טיפול קוגניטיבי דינאמי והשפעתו על תפקוד אנשים הסובלים מסכיזופרניה ונמצאים‬
‫בשיקום בקהילה‬ ‫‪1998‬‬
‫הרצאה בכינוס השנתי של משרד הבריאות על חולי נפש‬
‫תיאור מקרה‪ :‬טיפול במתבגר המוגדר כלקוי למידה שאינו רוצה לקרוא‬
‫‪1998‬‬
‫הרצאה בכינוס השנתי של הארגון הישראלי לריפוי בעיסוק‬
‫תפקוד וקוגניציה‪:‬‬
‫‪1999‬‬
‫ארגון והנחיה של פנל בכינוס המדעי התשיעי של הארגון הישראלי לריפוי בעיסוק‬

‫‪- 8/24 -‬‬
‫ינואר ‪2018‬‬ ‫קורות חיים‬ ‫נעמי הדס לידור‬

‫שם הכינוס‬ ‫שנה‬

‫הערכה של תפיסת הדימוי העצמי והצורך לעבוד אצל חולי נפש ואנשים בריאים בשיקום‬
‫‪1999‬‬
‫הרצאה בכינוס במכון סָ ִמיט‬

‫תפקוד וקוגניציה באבחון וטיפול של אוכלוסייה נכת נפש‬
‫‪1999‬‬
‫הנחיה של סדנה בכינוס השנתי הרביעי של בריאות הנפש‬

‫דילמות שיקומיות בבריאות הנפש‬
‫‪2000‬‬
‫הרצאה בכינוס לכינוס לזכרה של גב' נעמי להמן‬

‫עבודה קוגניטיבית דרך טיוטה‬
‫הרצאה בכינוס על הטיפול הקוגניטיבי דינאמי ויישומיו במקצועות הבריאות לציון פתיחת‬ ‫‪2001‬‬
‫המסלול ללימודי תעודה‬

‫דילמות בשיקום‬
‫‪2001‬‬
‫יו"ר פנל בכינוס השנתי של בריאות הנפש‬

‫טכנולוגיות ומחשוב בבריאות הנפש‬
‫‪2002‬‬
‫יו"ר פנל בכינוס הארצי האחד‪-‬עשרה של הארגון הישראלי לריפוי בעיסוק‬

‫הצגת הפוסטר‪Puzzle: Cognitive Affective Test (CAT) :‬‬
‫בכנוס הפן‪-‬פסיפי השלישי על שיקום‪ ,‬הונג‪-‬קונג‬ ‫‪2002‬‬
‫בשיתוף עם ‪V. Zeidelson, Dr. T. Yaros and Dr. M. Shneidman‬‬

‫ללמוד עם המטופל‪ :‬לימוד מנקודת מבט אחרת‬
‫‪2002‬‬
‫הרצאה בכינוס הארצי לשיקום בחטיבה לשיקום של העובדים הסוציאליים‬

‫הגישה הקוגניטיבית‪-‬דינאמית ‪ -‬בדרך אל ההחלמה‬
‫הרצאת מליאה בכינוס הקוגניטיבי הארצי הרביעי בנושא ההתערבות הקוגניטיבית בבריאות‬ ‫‪2002‬‬
‫הנפש‪ ,‬אוניברסיטת תל‪-‬אביב‬

‫הנערה שסירבה לקרוא‬
‫‪2003‬‬
‫הרצאה בכינוס המכללה האקדמית לחינוך "גורדון" בנושא‪ :‬מוח‪ ,‬למידה ולקות למידה‬

‫המועצה והשיקום הפסיכיאטרי‬
‫‪2003‬‬
‫הרצאה בכינוס איגוד הפסיכיאטריה בישראל‪ ,‬סניף תל‪-‬אביב‬

‫זכויות ואי‪-‬זכויות לאנשים עם מגבלה נפשית בקהילה‬
‫‪2003‬‬
‫הרצאה בכינוס איגוד הפסיכיאטריה בישראל‪ ,‬סניף תל‪-‬אביב‬
‫טיפול בילדה עם לקויות למידה שאינה רוצה לקרוא ‪ -‬רגש וקוגניציה שלובים זה בזה‬
‫‪2004‬‬
‫הרצאה בכינוס שנערך באום‪-‬אל‪-‬פחם בנושא קידום כישורי למידה‪ :‬כולנו למען החינוך בישראל‬
‫שינוי מעמד הריפוי בעיסוק‬
‫‪2004‬‬
‫הרצאת מליאה בכינוס הארצי השלושה‪-‬עשר של העמותה הארצית לריפוי בעיסוק‬
‫קש"ת – קידום שיתוף ותקשורת‪ ,‬קורס להכשרת הורים ובני‪-‬משפחה לתקשורת בדרך‬
‫קוגניטיבית‬
‫‪2004‬‬
‫הרצאה בשיתוף גב' איה חסדאי ומר דיוויד מוזס‪ ,‬בכינוס השלושה עשר של העמותה הארצית‬
‫לריפוי בעיסוק‬

‫‪- 9/24 -‬‬
‫ינואר ‪2018‬‬ ‫קורות חיים‬ ‫נעמי הדס לידור‬

‫שם הכינוס‬ ‫שנה‬

‫רגש וקוגניציה הולכים יד ביד ‪ -‬תיאור מקרה‬
‫הרצאה בכינוס הקוגניטיבי הארצי הרביעי בנושא ההתערבות הקוגניטיבית בבריאות הנפש‪,‬‬ ‫‪2005‬‬
‫אוניברסיטת תל‪-‬אביב‬

‫סביבות משתנות בתהליך השיקום‬
‫הרצאה בכינוס מתנסים במתנ"ס יד התשעה בהרצליה‪ :‬פנאי לשילוב‪ :‬אתגרים ומכשולים‬ ‫‪2005‬‬
‫בדרך‪ ,‬תוכנית עמיתים‬

‫יחסי ממשל ושטח‬
‫הרצאה ויושב ראש פנל בכינוס רופין לשילוב ושיקום נפגעי נפש בקהילה‪ ,‬מרכז האקדמי‬ ‫‪2005‬‬
‫רופין‪ ,‬עמק חפר‬

‫הגישה הקוגניטיבית דינאמית‪ -‬בדרך אל ההחלמה‬
‫הרצאה בכינוס בנושא‪ :‬הצבת מטרות חיים‪ ,‬המרכז הבינלאומי לקידום כושר הלמידה‪,‬‬ ‫‪2005‬‬
‫ירושליים‬

‫התפיסה הקוגניטיבית בעבודה על התארגנות בתחומי חיים שונים‬
‫‪2005‬‬
‫הרצאה בכינוס השנתי של ארגון "ביחד" ילדים ומבוגרים עם קשיי קשב וריכוז‪ ,‬תל‪-‬השומר‬

‫תמיכה בסטודנטים המתמודדים עם מוגבלויות נפשיות בעזרת התאמות לסטודנטים‬
‫המתמודדים עם ליקויי למידה‬ ‫‪2005‬‬
‫הרצאה בכינוס השנתי של השכלה נתמכת בבריאות הנפש‪ ,‬משרד הבריאות‬

‫ארגון הכינוס והרצאת המליאה בכינוס השנתי הארצי במסגרת לימודי תעודה בנושא‬
‫‪2005‬‬
‫ההתערבות הקוגניטיבית בבריאות הנפש‪.‬‬

‫השמים הם הגבול‬
‫הרצאת מליאה וארגון הכינוס השנתי הארצי במסגרת לימודי תעודה בנושא‪ :‬ההתערבות‬ ‫‪2006‬‬
‫הקוגניטיבית אצל ליקוי הלמידה בתחומי חיים שונים‪ ,‬אוניברסיטת ת"א‬

‫ההתערבות הקוגניטיבית‪-‬דינאמית והשפעתה על התפקוד הקוגניטיבי והחברתי של אנשים‬
‫עם מוגבלות פסיכיאטרית בשיקום בקהילה‬ ‫‪2006‬‬
‫בשיתוף גב' ורד שפיר קיסר‪ ,‬הכינוס השנתי של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק‬

‫שיתוף הצרכן בתהליך ההתערבות‬
‫‪2006‬‬
‫הנחיית פנל‪ ,‬הכינוס השנתי של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק‬

‫עמדות סטודנטיות לריפוי בעיסוק ולרפואה בנוגע לשילוב אנשים עם מחלה נפשית בקהילה‬
‫‪2006‬‬
‫הרצאה בשיתוף‪ :‬כדורי‪ ,‬א‪ .‬וחכם ק‪ ,.‬הכינוס השנתי של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק‬

‫הקשר בין יכולת קוגניטיבית ‪ ,‬תפקודים אקזקוטיביים ויכולת תפקודית לבין פעילות בגינון‬
‫בקרב מבוגרים הנמצאים בשיקום נוירולוגי ואורטופדי בבית‪-‬חולים‬
‫‪2006‬‬
‫הרצאה בשיתוף‪ :‬גב' ליבוביץ''‪ ,‬מ‪ .‬וירוס‪ ,‬ט‪ ,.‬הכינוס השנתי של העמותה הישראלית לריפוי‬
‫בעיסוק‬

‫אישיותו ועבודתו של פרופ' ראובן פויירשטיין‬
‫הרצאת המליאה וארגון הכינוס השנתי הארצי במסגרת לימודי תעודה‪ ,‬בשיתוף בין‬ ‫‪2007‬‬
‫אוניברסיטת תל‪-‬אביב והמכון הבינלאומי לשיפור כושר הלמידה בירושלים‬

‫‪- 10/24 -‬‬
‫ינואר ‪2018‬‬ ‫קורות חיים‬ ‫נעמי הדס לידור‬

‫שם הכינוס‬ ‫שנה‬
‫הרצאה בכנס עבודה עם משפחות בסטרטפורד על הנהר איבון באנגליה‪:‬‬
‫‪"Keshet project mediated learning experience intervention increases hope off‬‬ ‫‪2007‬‬
‫"‪family members coping with a relative with severe mental illness‬‬
‫שיתוף הצרכן בתהליך ההתערבות השיקומית‬
‫‪2008‬‬
‫הרצאה בכינוס הארבע‪-‬עשרה בנושא‪ :‬איכות הרפואה‪.‬‬
‫הרצאה בכינוס השנתי ה‪ 89-‬של החברה האמריקאית לריפוי בעיסוק )‪ (AOTA‬ביוסטון‪ ,‬טקסס‪:‬‬
‫‪"Keshet- A Program To Enhance Coping Skills Of Family Members Of Patients‬‬ ‫‪2009‬‬
‫"‪With Mental Illnesses, Based On The Dynamic Cognitive Intervention Model‬‬
‫הרצאה בכינוס ה‪ 12-‬של האיגוד הבינ"ל לחינוך קוגניטיבי )‪ ,(IACPE‬אוסנאברוק‪ ,‬גרמניה‪:‬‬
‫‪"Keshet project mediated learning experience intervention increases hope of f‬‬ ‫‪2010‬‬
‫"‪family members coping with a relative with severe mental illness‬‬
‫הרצאה במחלקה לפסיכולוגיה של אוניברסיטת אנטוורפן‪ ,‬בלגיה )בהזמנת פרופ' ‪:(Jo Lebeer‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪Dynamic Cognitive Intervention Application in rehabilitation of Mental Health‬‬
‫הרצאה באוניברסיטת בוסטון‪ ,‬במכללת סרג'נט למדעי הבריאות והשיקום‪ ,‬במרכז לשיקום‬
‫פסיכיאטרי בהזמנת דר' מריאן פארקש‪:‬‬ ‫‪2012‬‬
‫‪Cognitive Intervention Application in rehabilitation of Mental Health‬‬
‫החיים הכפולים של המשפחה‬
‫‪2012‬‬
‫הרצאת מליאה בכינוס הארצי הראשון בנושא המשפחה של משרד הבריאות אגף השיקום‬
‫ההדרכה בשיקום בבריאות הנפש‬
‫יושבת ראש הכנס שנערך בבית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש בקריה‬ ‫‪2013‬‬
‫האקדמית אונו‬
‫כנס משפחות ואנשי מקצוע‪" :‬ביחד‪ ,‬ללמוד מהכאב ‪ -‬לצעוד קדימה ‪ -‬ליצור את השלם‬
‫יושבת ראש בכנס שנערך בקריה האקדמית אונו על ידי בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה‬ ‫‪2013‬‬
‫בבריאות הנפש בשיתוף עם הג'וינט‬
‫הכנס הראשון על מחקר בשיקום פסיכיאטרי‬
‫יושבת ראש במשותף בכנס שנערך בקריה האקדמית אונו על ידי בית הספר הארצי לשיקום‬ ‫‪2014‬‬
‫שילוב והחלמה בבריאות הנפש והמוסד למחקר של בית הספר למקצועות הבריאות בקריה‬
‫האקדמית אונו‬
‫הרפורמה בבריאות הנפש‬
‫יושבת ראש הכנס שנערך בבית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש בקריה‬ ‫‪2014‬‬
‫האקדמית אונו בשיתוף משרד הבריאות‬
‫שימוש בגישות טיפול משלימות כהרחבת התפיסה השיקומית‬
‫יושבת ראש הכנס שנערך בבית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בבריאות הנפש בקריה‬ ‫‪2016‬‬
‫האקדמית אונו בשיתוף משרד הבריאות‬
‫הכנס ה‪ 22-‬של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק‬
‫‪2017‬‬
‫השתתפות בסדנא של למידה מהצלחות‬
‫הכנס ה‪ 22-‬של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק‬
‫השתתפות בסדנא של מיומנויות קוגניטיביות בעבודה )‪ ,"(CSW‬היכרות עם התערבות קבוצתית‬ ‫‪2017‬‬
‫קוגניטיבית בקרב אנשים עם מוגבלות נפשית המקבלים שירותי תעסוקה‬

‫‪- 11/24 -‬‬
‫ינואר ‪2018‬‬ ‫קורות חיים‬ ‫נעמי הדס לידור‬

‫ח‪ .‬רשימת פרסומים בכתבי עת‬
‫)‪ .(1‬מאמרים שפורסמו בעיתונים מדעיים‬

‫להמן‪ ,‬נ‪ ,.‬הדס נ‪,.‬‬ ‫‪.1‬‬
‫היחידה השיקומית במרכז הקהילתי לבריאות הנפש ביפו – תאוריה ויישום‬
‫‪ ,IJOT‬כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‪1992 ,H55-62 ,(2) 1 ,‬‬
‫הדס נ‪,.‬‬ ‫‪.2‬‬
‫ביחד – קבוצת מרפאות בעיסוק העוסקות בשיקום לקראת הקהילה‬
‫‪ ,IJOT‬כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‪1992 ,H69-77 ,(2) 1 ,‬‬
‫ארז‪ ,‬מ‪ ,.‬הדס נ‪,.‬‬ ‫‪.3‬‬
‫אספקטים ברכיבה על סוסים‬
‫‪ ,IJOT‬כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‪1992 ,H161-174 ,(4) 1 ,‬‬
‫מרוז‪ ,‬מ‪ ,.‬הדס‪ ,‬נ‪,.‬‬ ‫‪.4‬‬
‫היחידה להרגלי עבודה בשלוותה – טיפול תעשייתי עם מבט אל הקהילה‬
‫‪ ,IJOT‬כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‪1993 ,H32-37 ,(1) 2 ,‬‬
‫הדס‪ ,‬נ‪,.‬‬ ‫‪.5‬‬
‫אמיר הילד הדיסלקטי והדיסגרפי מנקודת מבט של אמא מתוך הרצאה שניתנה ב‪-‬‬
‫‪ 12.11.90‬בבית ספר‬
‫‪ ,IJOT‬כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‪1993 ,H169-172 ,(4) 2 ,‬‬
‫‪6. Hadas Lidor, N., Katz, N. Bar- Tal Y.‬‬
‫‪Worker role and work related needs of mentally ill and healthy people‬‬
‫‪Work, A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, 3 (1), 26-32,‬‬
‫)‪1993, (Impact factor: 0.779‬‬
‫הדס‪ ,‬נ‪,.‬‬ ‫‪.7‬‬
‫דוד‪ ,‬חיה ואילן ‪ -‬האם העשרה אינסטרומנטלית והגישה הדינאמית ענו על בעיותיהם?‬
‫עיונים בחינוך‪1994 ,‬‬
‫הדס‪ ,‬נ‪ ,.‬אלקלעי‪ ,‬ו‪ ,.‬לקס‪ ,.‬ש‪.‬‬ ‫‪.8‬‬
‫השוואה בין האבחון הקוגניטיבי‪-‬דינאמי לאבחון הקלאסי‪ ,‬סטנדרטי –תיאור מקרה‬
‫‪ ,IJOT‬כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‪1994 ,H192-201 ,(4) 3 ,‬‬
‫‪9. *Hadas Lidor, N., Katz, N.‬‬
‫‪Cognitive Rehabilitation: Occupational Therapy Models for Intervention in‬‬
‫‪Psychiatry‬‬
‫‪Psychiatric Rehabilitation Journal, 19 (2), 29-36, 1995, (Impact‬‬
‫‪Factor: 0.631, Rehabilitation: 58 of 71, 5-Year Impact Factor: 1.306).‬‬
‫‪ .10‬הדס‪ ,‬לידור נ‪,.‬‬
‫התיאוריה הקוגניטיבית דינאמית על פי פויירשטיין ויישומה בתחומי הטיפול השונים בריפוי‬
‫בעיסוק‬
‫‪ ,IJOT‬כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‪1996 ,H1-11 ,(1+2) 5 ,‬‬
‫‪ .11‬מתן‪ ,‬א‪ ,.‬הדס‪ ,‬לידור נ‪,.‬‬
‫טיפול קבוצתי על ידי "העשרה אינסטרומנטלית" עם אוכלוסייה הסובלת מסכיזופרניה‬
‫‪ ,IJOT‬כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‪1996 ,H12-28 ,(1+2) 5 ,‬‬

‫‪ .12‬גולדווסר‪ ,‬ש‪ ,.‬הדס‪ ,‬לידור נ‪,.‬‬
‫עבודה ב‪"-‬העשרה אינסטרומנטלית" עם ילדים הסובלים מבעיות רגשיות‪ ,‬בעיות קוגניטיביות‬
‫וקשיים חברתיים‬
‫‪ ,IJOT‬כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‪1996 ,H29-39 ,(1+2) 5 ,‬‬

‫‪- 12/24 -‬‬
‫ינואר ‪2018‬‬ ‫קורות חיים‬ ‫נעמי הדס לידור‬

‫‪ .13‬דהן‪ ,‬א‪ ,.‬הדס‪ ,‬לידור נ‪,.‬‬
‫אבחון כתיבה בעזרת שני מודלים‪ :‬אורייני וקוגניטיבי ודוגמאות לטיפול בשניהם‬
‫‪ ,IJOT‬כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‪1996 ,H40-61 ,(1+2) 5 ,‬‬
‫‪ .14‬שטמלר‪ ,‬ר‪ ,.‬הדס‪ ,‬לידור נ‪,.‬‬
‫שילוב עבודה על "תפיסה אנליטית" מתוך כלי "העשרה אינסטרומנטלית" בהתערבות‬
‫הטיפולית בתפקודי יום יום אצל חולה לאחר אירוע מוחי‬
‫‪ ,IJOT‬כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‪1996 ,H62-82 ,(1+2) 5 ,‬‬
‫‪ .15‬הדס‪ ,‬לידור נ‪,.‬‬
‫הילד הדיסלקטי והדיסגרפי בבית הספר‪ :‬מן המצוי אל הרצוי‬
‫הייעוץ החינוכי‪ ,‬כרך ‪) 3‬א(‪1998 ,‬‬
‫‪16. *Hadas Lidor, N.‬‬
‫‪Dynamic Cognitive Therapy According to Feuerstein in Learning and‬‬
‫‪Adaptation Difficulties‬‬
‫‪Work, A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, 11 (3), 349-‬‬
‫‪361, 1998, (Impact factor 2016: 0.715).‬‬
‫‪ .17‬הדס‪ ,‬לידור נ‪ ,.‬בוני‪ ,‬א‪,.‬‬
‫הכינוס הארצי השלישי לשיקום‬
‫‪ ,IJOT‬כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‪2000 ,H52-153 ,(4) 9 ,‬‬
‫‪18. *Hadas Lidor, N., Katz, N., Tiano, S., Weizman, A.‬‬
‫‪Effectiveness of Dynamic Cognitive Intervention in Rehabilitation of Clients‬‬
‫‪with Schizophrenia‬‬
‫‪Clinical Rehabilitation, 15 (4), 349-359, 2001, (Impact Factor: 2.403 Ranking:‬‬
‫‪Rehabilitation (SCI) 10 out of 65).‬‬
‫‪ .19‬בוני‪ ,‬א‪ ,.‬הדס‪ ,‬לידור נ‬
‫תפקיד הריפוי בעיסוק בהערכה‪ ,‬אבחון וטיפול על פי העקרונות של הסיווג הבינלאומי‬
‫לתפקוד‪ ,‬מוגבלויות ובריאות )‪;(ICIDH‬‬
‫‪ ,IJOT‬כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‪2001 ,H167-180 ,(4) 10 ,‬‬

‫‪ .20‬סהר‪ ,‬נ‪ ,.‬ליברודר‪ ,‬כ‪ ,.‬הדס‪ ,‬לידור נ‬
‫בדיקת רמת הידע ומידת ההתעניינות התעסוקתית בקרב תלמידי ביה"ס מפתן‬
‫‪ ,IJOT‬כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‪2003 ,H75-90 ,(2) 12 ,‬‬

‫‪ .21‬הדס‪ ,‬לידור נ‪ ,‬נווה‪ ,‬א‪ ,.‬וייס‪ ,‬פ‪,.‬‬
‫ממטפל למורה – כניסה לתפקיד הוראתי – שלב נוסף בהתפתחות הזהות המקצועית‬
‫‪ ,IJOT‬כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‪2003 ,H177-192 ,(4) 12 ,‬‬

‫‪ .22‬לכמן‪ ,‬מ‪ ,.‬הדס‪ ,‬לידור נ‪,‬‬
‫שיקום אנשים עם מוגבלויות נפשיות בקהילה‪ :‬מחלופות אשפוז לשילוב בקהילה ולהחלמה‬
‫הדעה הרווחת‪ ,‬ביטאון האיגוד הישראלי לרווחה חברתית‪2003 ,14-17 ,35 ,‬‬

‫‪ .23‬הדס‪ ,‬לידור נ‪,.‬‬
‫הדרך לשינוי מעמד הריפוי בעיסוק בחברה‬
‫‪ ,IJOT‬כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‪2004 ,H185-194 ,(4) 13 ,‬‬

‫‪ .24‬טאו‪ ,‬ע‪ ,.‬גולדהירש‪ ,‬ע‪ ,.‬הדס‪ ,‬לידור נ‪,.‬‬
‫בדיקת צרכים של נפגעי נפש המשתתפים בתכניות ל"השכלה נתמכת" ושל נפגעי נפש‬
‫שאינם משתתפים בתכניות‪ ,‬על פי הערכתם ועל פי הערכת מטפליהם‬
‫‪ ,IJOT‬כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‪2004 ,H209-229 ,(4) 13 ,‬‬

‫‪- 13/24 -‬‬
‫ינואר ‪2018‬‬ ‫קורות חיים‬ ‫נעמי הדס לידור‬

‫‪25. *Weissbrem-Padan, D., Vax, S., Naor, R,. Sahar, N., Askayo, H., Tsabar, O.,‬‬
‫‪Austin, O., Soffer, A., Bouni, O., Hadas-Lidor, N.,‬‬
‫‪Occupational therapy practice in Israel following the community-based‬‬
‫‪rehabilitation for people with psychiatric disability‬‬
‫‪WFOT Bulletin, 53, 36-43, 2006.‬‬
‫‪ .26‬הדס‪ ,‬לידור נ‪ ,.‬חסדאי‪ ,‬א‪ ,.‬ירוס‪ ,‬ט‪,.‬‬
‫קש"ת‪ -‬קידום שיתוף ותקשורת‪ ,‬קורס להכשרת הורים ובני משפחה לתקשורת בדרך‬
‫קוגניטיבית‬
‫‪ ,IJOT‬כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‪2006 ,H31-46 ,(1) 15 ,‬‬
‫‪ .27‬הדס‪ ,‬לידור נ‪ ,.‬ברקוביץ‪ ,‬י‪,.‬‬
‫מדור ממבט אישי‪ :‬סדנת הדרכה – כמו מעגלים על המים‬
‫‪ ,IJOT‬כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‪2006 ,H128-134 ,(2) 15 ,‬‬
‫‪28. *Hadas Lidor, N., Naveh, E., Weiss P.,‬‬
‫‪From therapist to teacher. Development of professional identity and the issue‬‬
‫‪of mediation.‬‬
‫‪Journal of cognitive Education and Psychology, 6 (1), 100-116, 2006.‬‬
‫‪ .29‬דהן‪ ,‬א‪ ,.‬הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬מלצר‪ ,‬י‪,.‬‬
‫סדנת ארגון זמן במסגרת המרכז לתמיכה בתלמידים עם לקויות למידה‬
‫סחי"ש ‪ -‬סוגיות בחינוך מיוחד ושיקום‪2006 ,87-97,(1) 21 ,‬‬
‫‪ .30‬הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬לכמן‪ ,‬מ‪ ,.‬בוני‪ ,‬א‪,.‬‬
‫הכשרה כתנאי לביצוע רפורמות‪ ,‬המקרה של הרפורמה השיקומית בבריאות הנפש‬
‫שיקומדע – ביטאון האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום‪2007 ,19-21 ,25 ,‬‬
‫‪ .31‬הדס‪-‬לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬בוני‪ ,‬א‪ ,‬לכמן‪ ,‬מ‪ ,.‬פלי‪-‬אלטיט‪ ,‬ת‪,.‬‬
‫שיקום ושילוב אנשים עם מוגבלויות נפשיות בקהילה‪ :‬מנוף להתפתחות מקצוע הריפוי‬
‫בעיסוק‬
‫‪ ,IJOT‬כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‪2007 ,H3-19 ,(1) 16 ,‬‬
‫‪32. *Speier Keisar, V., Hadas Lidor, N., Lachman, M. and Tal, A.,‬‬
‫‪The Efficacy of Dynamic- Cognitive and Social Functioning of Persons with‬‬
‫‪Schizophrenia in the community‬‬
‫‪The Israeli Journal of Occupational Therapy, 16 (1), E3-26, 2007‬‬
‫‪ .33‬הדס‪-‬לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬פלי‪-‬אלטיט‪ ,‬ת‪ ,.‬ויסברם פדן‪ ,‬ד‪ ,.‬לפידות‪ ,‬י‪,.‬‬
‫תיאום טיפול וחונכות‪ :‬דרך לשילוב בקהילה‬
‫‪ ,IJOT‬כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‪2007 ,H21-30 ,(1) 16 ,‬‬
‫‪34. *Hadas Lidor, N., Weiss, P.,‬‬
‫‪An academic diploma program as a lever for personal and professional growth‬‬
‫‪and empowerment‬‬
‫‪The Israeli Journal of Occupational Therapy, 16 (3), E61-74, 2007.‬‬
‫‪ .35‬הדס‪-‬לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬דהן‪ ,‬א‪ ,.‬כסיף‪-‬ויסברג‪ ,‬ל‪ ,.‬טבקמן‪ ,‬מ‪,.‬‬
‫תכנית תמיכה עבור אנשים עם מגבלה פסיכיאטרית באוניברסיטאות‬
‫‪ ,IJOT‬כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‪2008 ,H9-22 ,(1) 17 ,‬‬
‫‪ .36‬דהן‪ ,‬א‪ ,.‬הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬מלצר‪ ,‬י‪ ,.‬רויטמן‪ ,‬י‪,.‬‬
‫ארגון זמן ומשאבים – מתיאוריה למעשה‪ ,‬סדנה במסגרת המרכז התמיכה לסטודנטים עם‬
‫לקויי למידה )מאמר המשך(‬
‫סחי"ש ‪ -‬סוגיות בחינוך מיוחד ושיקום‪2008 ,59-75,(1) 23 ,‬‬

‫‪- 14/24 -‬‬
2018 ‫ינואר‬ ‫קורות חיים‬ ‫נעמי הדס לידור‬

37. *Lachman, M., Tal, A., Hadas Lidor, N.,
The implementation of the Recovery paradigm in mental health in the Israeli society
The Israeli Journal of Occupational Therapy, 18 (2), E21-34, (2009).
38. *Redlich, D., Hadas Lidor, N., Weiss, P., & Amirav, I.,
Mediated learning experience intervention increases hope of family members coping
with a relative with severe mental illness
Community Mental health Journal, 46, 409-415, 2009, (Impact factor 0.979).
.‫צ‬-‫ ב‬,‫ ברלוי‬,.‫ ג‬,‫ ברויר‬,.‫ נ‬,‫לידור‬-‫ הדס‬.39
‫רמת התקווה בקרב אנשים בעלי מוגבלות פסיכיאטרית ובעלי מוגבלות פיזית הנמצאים‬
‫בתהליך שיקום מקצועי‬
2009 ,H277-302 ,(4) 18 ,‫ כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‬,IJOT
,.‫ נ‬,‫לידור‬-‫ הדס‬,‫ א‬,‫ קזולין‬,.‫ ע‬,‫ לויט‬.40
‫ באבחוני נייר ועיפרון הדורשים‬Traumatic Brain Injury ‫הקשר בין תפקוד אנשים לאחר‬
‫יומיות‬-‫תפקודים אקזקוטיביים ובין תפקודם במטלות יום‬
2010 ,H95-114 ,(2) 19 ,‫ כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‬,IJOT
,.‫ נ‬,‫ הדס לידור‬,.‫ י‬,‫ מלצר‬,.‫ א‬,‫ דהן‬.41
– ‫קולות מהעבר ומההווה – תפיסתם של סטודנטים עם ליקויי למידה את עצמם ככותבים‬
(‫בתחילת המכינה ואחרי סמסטר ראשון בלימודים האקדמיים )מאמר המשך‬
2010 ,23-41,(1) 25 ,‫ סוגיות בחינוך מיוחד ושיקום‬- ‫סחי"ש‬
,.‫ מ‬,‫ לכמן‬,.‫ ע‬,‫ תלם‬,.‫ נ‬,‫ הדס לידור‬,.‫ י‬,‫ שרשבסקי‬,.‫ ו‬,‫קליינמן‬-‫ בלוש‬,.‫ א‬,‫ טל‬,.‫ ד‬,‫ רעה‬.42
‫ בדרך לפרופסיה‬:‫השיקום הפסיכיאטרי‬
2011 ,85-105 ,86 ,‫ביטחון סוציאלי‬
,.‫ נ‬,‫ הדס לידור‬,.‫ י‬,‫ מלצר‬,.‫ א‬,‫ דהן‬.43
‫אבחון כבסיס לבניית תכנית לקורס לסטודנטים בנושא כתיבה אקדמאית‬
2012 ,61-65 ,48 ,‫בטאון מכון מופ"ת‬
,.‫ ד‬,‫ זק"ש‬,.‫ נ‬,‫ הדס לידור‬,.‫ מ‬,‫ טנא רינדה‬.44
‫ נגישות ההשכלה הגבוהה לסטודנטים עם‬:"‫סוף כל סוף על אותו המדף עם אנשים אחרים‬
‫מוגבלות פסיכיאטרית‬
2013 ,H83-112 ,(2) 22 ,‫ כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‬,IJOT
45. *Shefa, S., Nahmani Asher, O. and Hadas Lidor, N.,
Comparison between static and dynamic forms of Rey Osterrieth Complex Figure
Test (ROCF) and their impact on the self-efficacy of people with mental illness in
the community
The Israeli Journal of Occupational Therapy, 22 (4), E85-103, 2013. (English
version of the same paper in the same volume, pages H284-297)
46. *Weiss, P., Shor, R. and Hadas Lidor, N.,
Cultural aspects within caregiver interactions of ultraorthodox Jewish women and
their family members with mental illness
American Journal of Orthopsychiatry, 83 (4), 520-527, (2013).
47. *Regev, S., Hadas Lidor, N. and Rosenberg, L.,
The Internet and Computer User Profile: a questionnaire for determining
intervention targets in occupational therapy at mental health vocational
centers
Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 25, 1-9, 2014.
48. *Hadas Lidor, N. and Weiss, P
Never Say Never to Learning - Dynamic Cognitive Intervention (DCI) for
persons with Severe Mental Illness.
Transylvanian Journal of Psychology, (Special Issue), 133-151, 2014.

- 15/24 -
2018 ‫ינואר‬ ‫קורות חיים‬ ‫נעמי הדס לידור‬

49. *Goldberg, M., Hadas Lidor, N. and Karnieli-Miller O.,
From Patient to Therapatient: Social Work Students Coping With Mental Illness.
Qualitative Health Research, 25(7), 887-98, 2015, (Impact Factor:
1.403, Ranking: Health Policy & Services 48 out of 75).
50. *Dorfzaun-Harif, I., Feuerstein, T., Ovadia, W., Ettinger, S., Loewinger, Y., Tvito,
H., Etzion, M., Rosenfelder, D. and Hadas Lidor, N.
An Innovative model for the Dynamic Neurocognitive Rehabilitation for
individuals with Acquired Brain Injury.
Transylvanian Journal of Psychology, 16 (1), 3-30, 2015.
51. *Hadas Lidor, N., Balush, V. K., Dudai, R. and Oren, R.,
Learning is at the Base of Change: The National School of Rehabilitation,
Community Participation and Recovery in Mental Health.
ISPRA newsletter No. 15, (special edition), Psychiatric Rehabilitation in Israel,
13-14, 2016.
52. *McGurk, S., Mueser, K., Katz, N., Tal, A., Hadas Lidor, N., Hoter-Ishay, H. and
Aloush, H.,
Cognitive Skills for Work Program for People with Severe Mental Illness:
Collaboration among the Center of Psychiatric Rehabilitation at Boston
University, "Shekulo Tov" Group and Ono Academic College.
ISPRA newsletter No. 15, (special edition), Psychiatric Rehabilitation in Israel,
25-26, 2016.
,.‫ ע‬,‫ נצר‬,.‫ נ‬,‫ הדס לידור‬.53
,‫ מחקר‬,‫תפיסות עובדים במערכת בריאות הנפש כלפי מעורבות צרכנים בתחומי טיפול‬
‫ יישום והערכה‬,‫ תכנון‬,‫ניהול‬
2016 ,H115-132 ,(3) 25 ,‫ כתב עת ישראלי לריפוי בעסוק‬,IJOT
,.‫ א‬,‫מילר‬-‫ קרניאלי‬,.‫ נ‬,‫לידור‬-‫ הדס‬,.‫ מ‬,‫ גולדברג‬.54
‫התפתחות מקצועית של סטודנטים לעבודה סוציאלית המתמודדים עם הפרעת נפש‬
2017 ,187-213 ,1 ,‫ ל"ז‬,‫חברה ורווחה‬
55. Weiss, P., Hadas-Lidor, N., Weizman, A., & Sachs, D.,
The effectiveness of a Knowledge Translation cognitive-educational
intervention for family members of persons coping with severe mental
illness.
Community Mental Health Journal, https://doi.org/10.1007/s10597-017-
0169-9 (2017)

‫ פרקים בספרים‬.(2)

1. Hadas Lidor, N., Katz, N.,
A Dynamic Approach for Cognitive Modifiability – Application in Occupational
Therapy
Occupational Therapy Cognitive Approaches for Adults with Cognitive
Dysfunction, Naomi Katz (ed.), April 1992.
2. *Hadas Lidor, N.,
Dynamic Cognitive Intervention in a Population Suffering from Schizophrenia
The Ontogeny of Cognitive Modifiability: Applied Aspects of MLE and IE, Kozulin
Alex (ed.), 1997.

- 16/24 -
‫ינואר ‪2018‬‬ ‫קורות חיים‬ ‫נעמי הדס לידור‬

‫‪3.‬‬ ‫‪*Hadas Lidor, N., Katz, N.,‬‬
‫‪Dynamic Model for Cognitive Modifiability: Application in Occupational Therapy‬‬
‫‪In Cognition and Occupation in Rehabilitation, Cognitive Models for Intervention‬‬
‫‪in Occupational Therapy, Katz, N., editor, 1998.‬‬
‫‪ .4‬הדס לידור‪ ,‬נ‪,.‬‬
‫גישה קוגניטיבית דינאמית בשיקום צעירים בקהילה‬
‫בספר "התנסות בלמידה מתווכת"‪ ,‬המרכז הבין לאומי לקידום כושר הלמידה‪ ,‬עורך פרופ' דוד‬
‫צוריאל‪ ,‬הוצאת "אח" בע"מ‪.1999 ,233-245 ,‬‬
‫‪ .5‬הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬בוני‪ ,‬א‪ ,.‬רווה‪-‬שונוולד‪ ,‬ד‪,.‬‬
‫תפקיד הריפוי בעיסוק בהערכה ואבחון של ליקוי‪ ,‬מוגבלות ונכות; הדגמת העקרונות‬
‫באוכלוסייה הסובלת מהפרעה פוסט‪-‬טראומטית‬
‫בספר "נכות נפשית" בעריכת בלייך‪ ,‬א‪ ,.‬סולומון‪ ,‬ז‪ ,.‬הוצאת משרד הביטחון‪ ,‬עמודים ‪145-‬‬
‫‪.2002 ,162‬‬
‫‪6.‬‬ ‫‪*Hadas Lidor, N., Weiss, P.,‬‬
‫‪Dynamic Cognitive Intervention (DCI): Application in Occupational Therapy‬‬
‫‪In Cognition & occupation across the Life Span, Edited by Katz, N., PhD, OTR,‬‬
‫‪2005.‬‬

‫לכמן‪ ,‬מ‪ ,.‬הדס לידור‪ ,‬נ‪,.‬‬ ‫‪.7‬‬
‫בדרך אל ההחלמה – שיקום ושילוב אנשים עם מוגבלויות נפשיות בקהילה‬
‫בספר "שיקום והחלמה בבריאות הנפש"‪ ,‬עורכים הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬לכמן‪ ,‬מ‪ ,.‬הוצאת ליטום‪,‬‬
‫‪.2007 ,117-130‬‬

‫שפיר‪ -‬קיסר‪ ,‬ו‪ ,.‬הדס לידור‪ ,‬נ‪,.‬‬ ‫‪.8‬‬
‫התערבות קוגניטיבית דינאמית והשפעתה על התפקוד הקוגניטיבי והחברתי של משתקמים‬
‫הסובלים מסכיזופרניה בקהילה‬
‫בספר "שיקום והחלמה בבריאות הנפש"‪ ,‬עורכים הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬לכמן‪ ,‬מ‪ ,.‬הוצאת ליטום‪,‬‬
‫‪.2007 ,361-394‬‬

‫הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬לכמן‪ ,‬מ‪ ,.‬שפיר‪-‬קיסר‪ ,‬ו‪,.‬‬ ‫‪.9‬‬
‫מנהל יחידת השיקום בקהילה כמוביל שינוי – מודל הכשרה‬
‫בספר "שיקום והחלמה בבריאות הנפש"‪ ,‬עורכים הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬לכמן‪ ,‬מ‪ ,.‬הוצאת ליטום‪,‬‬
‫‪.2007 ,395-408‬‬

‫‪ .10‬הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬חסדאי‪ ,‬א‪ ,.‬מוזס‪ ,‬ד‪,.‬‬
‫הכשרת הורים ובני משפחה לאנשים עם מחלה פסיכיאטרית – קש"ת – קידום שיתוף‬
‫ותקשורת‪ ,‬בדרך קוגניטיבית‬
‫בספר "שיקום והחלמה בבריאות הנפש"‪ ,‬עורכים הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬לכמן‪ ,‬מ‪ ,.‬הוצאת ליטום‪,‬‬
‫‪.2007 ,409-428‬‬

‫‪ .11‬הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬לכמן‪ ,‬מ‪ ,.‬אלון‪ ,‬ע‪ ,.‬רוטשילד‪ ,‬ש‪,.‬‬
‫ללמוד עם המטופל – למידה אחרת‬
‫בספר "שיקום והחלמה בבריאות הנפש"‪ ,‬עורכים הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬לכמן‪ ,‬מ‪ ,.‬הוצאת ליטום‪,‬‬
‫‪.2007 ,429-438‬‬

‫‪ .12‬הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬לכמן‪ ,‬מ‪ ,.‬שפיר‪-‬קיסר‪ ,‬ו‪,.‬‬
‫הגישה הקוגניטיבית דינאמית – בדרך אל ההחלמה‬
‫בספר "שיקום והחלמה בבריאות הנפש"‪ ,‬עורכים הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬לכמן‪ ,‬מ‪ ,.‬הוצאת ליטום‪,‬‬
‫‪.2007 ,517-534‬‬

‫‪ .13‬הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬וייס‪ ,‬פ‪,.‬‬
‫תמיד אפשר ללמוד – ההתערבות הקוגניטיבית עם אנשים הסובלים ממחלה פסיכיאטרית‬
‫בספר "שיקום והחלמה בבריאות הנפש"‪ ,‬עורכים הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬לכמן‪ ,‬מ‪ ,.‬הוצאת ליטום‪,‬‬
‫‪2007 ,535-554‬‬

‫‪- 17/24 -‬‬
‫ינואר ‪2018‬‬ ‫קורות חיים‬ ‫נעמי הדס לידור‬

‫‪ .14‬מוזס‪ ,‬ד‪ ,.‬הדס לידור‪ ,‬נ‪,.‬‬
‫יישום עקרונות התיווך בשיקום פסיכיאטרי – סיפורו של אמנון‬
‫בספר "שיקום והחלמה בבריאות הנפש"‪ ,‬עורכים הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬לכמן‪ ,‬מ‪ ,.‬הוצאת ליטום‪,‬‬
‫‪.2007 ,555-562‬‬
‫‪ .15‬דהן‪ ,‬א‪ ,.‬הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬כסיף‪ ,‬ל‪ ,.‬טבקמן‪ ,‬מ‪ ,.‬לכמן‪ ,‬מ‪,.‬‬
‫מה אפשר ללמוד מליווי סטודנט עם ליקוי למידה עבור סטודנט עם מוגבלות פסיכיאטרית –‬
‫הנגשה והתאמה‬
‫בספר "שיקום והחלמה בבריאות הנפש"‪ ,‬עורכים הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬לכמן‪ ,‬מ‪ ,.‬הוצאת ליטום‪,‬‬
‫‪2007 ,563-574‬‬

‫‪ .16‬בוני‪ ,‬א‪ ,.‬הדס לידור‪ ,‬נ‪,.‬‬
‫השתתפות החלמה ומה שביניהן‪ :‬תפיסות חדשות בעולם הבריאות‬
‫"נגישות החברה הישראלית לאנשים עם מוגבלות בפתח המאה ה‪ ,"21-‬עורכים‪ :‬פלדמן‪ ,‬ד‪,.‬‬
‫דניאלי להב‪ ,‬י‪ ,.‬חיימוביץ'‪ ,‬ש‪ ,.‬הוצאת משרד המשפטים‪2007 ,805-820 ,‬‬

‫‪ .17‬הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬לכמן‪ ,‬מ‪,.‬‬
‫בדרך אל ההחלמה – יישום חוק שיקום פגועי הנפש בקהילה‬
‫ספר אסופת מאמרים בנושא פסיכיאטריה שהתפרסמו בכתב עת "‪ ,"Medicine‬עורך פרופ'‬
‫חנן מוניץ‪ ,‬פורום מדיה בע"מ‪2009 ,217-220 ,‬‬

‫‪ .18‬הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬לכמן‪ ,‬מ‪,.‬‬
‫בדרך אל ההחלמה – עיצוב סביבות משנות‬
‫ספר אסופת מאמרים בנושא פסיכיאטריה שהתפרסמו בכתב עת "‪ ,"Medicine‬עורך פרופ'‬
‫חנן מוניץ‪ ,‬פורום מדיה בע"מ‪2009 ,221-224 ,‬‬

‫‪19. *Weiss, P., Hadas Lidor, N., & Sachs, D.‬‬
‫‪Family Caregivers’ Participation in Recovery: Communicating Cognition Based on‬‬
‫‪Dynamic Cognitive Intervention,‬‬
‫‪In N. Katz (Ed.), Cognition, Occupation, and Participation Across the Life Span,‬‬
‫‪Bethesda, MD: AOTA, 3rd ed. 2011, 71-92.‬‬
‫‪20. *Hadas-Lidor, N., Weiss P, and Kozulin A.‬‬
‫‪Dynamic Cognitive Intervention: Application in Occupational Therapy‬‬
‫‪In N. Katz (Ed.), Cognition, Occupation, and Participation Across the Life Span,‬‬
‫‪Bethesda, MD: AOTA, 3rd ed. 2011, 323-350‬‬
‫‪ .21‬הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬מן‪ ,‬ע‪ ,.‬רדליך‪ ,‬ד‪,.‬‬
‫"כמו מעגלים על המים"‪ :‬מודל קוגניטיבי דינאמי להדרכת צוות – אנשי מקצוע ובני משפחה‪,‬‬
‫הדוגמה של קורס קש"ת‬
‫בספר "הדרכה בשיקום מוכוון החלמה בבריאות הנפש‪ ,‬תיאוריה ומעשה"‪ ,‬עורכים פרופ' חנוך‬
‫ירושלמי וד"ר ורד בלוש‪-‬קליינמן‪ ,‬הוצאת הקריה האקדמית אונו‪2017 ,229-250 ,‬‬

‫‪ .22‬רדליך‪ ,‬ד‪ ,.‬הדס לידור‪ ,‬נ‪,.‬‬
‫שימוש בעקרונות ההתערבות הקוגניטיבית‪-‬דינאמית )‪ (DCI‬כמנוף לתקווה בתהליך ההדרכה‬
‫בספר "הדרכה בשיקום מוכוון החלמה בבריאות הנפש‪ ,‬תיאוריה ומעשה"‪ ,‬עורכים פרופ' חנוך‬
‫ירושלמי וד"ר ורד בלוש‪-‬קליינמן‪ ,‬הוצאת הקריה האקדמית אונו‪2017 ,251-262 ,‬‬

‫‪ .23‬הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬וייס‪ ,‬פ‪,.‬‬
‫קש"ת )קידום‪ ,‬שיתוף‪ ,‬תקשורת( ‪ -‬קורס בתקשורת קוגניטיבית דינמית להורים ובני משפחה‬
‫בספר "מאי נראות לשותפות ‪ -‬נתיבי ההתמודדות וההחלמה עם מחלה פסיכיאטרית‬
‫במשפחה"‪ ,‬עורכות ענת שליו ונעמי הדס לידור‪ ,‬כרך ב'‪.2017 ,99-116 ,‬‬

‫‪- 18/24 -‬‬
‫ינואר ‪2018‬‬ ‫קורות חיים‬ ‫נעמי הדס לידור‬

‫‪ .24‬וייס‪ ,‬פ‪ ,.‬הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬שור‪ ,‬ר‪,.‬‬
‫גורמים תרבותיים המאפיינים את האינטראקציה בין נשים חרדיות שהשתתפו בקורס קש"ת‬
‫לבין בני משפחתם המתמודדים עם מחלה פסיכיאטרית‪.‬‬
‫בספר "מאי נראות לשותפות ‪ -‬נתיבי ההתמודדות וההחלמה עם מחלה פסיכיאטרית‬
‫במשפחה"‪ ,‬עורכות ענת שליו ונעמי הדס לידור‪ ,‬כרך ב'‪.2017 ,379-404 ,‬‬
‫‪25. Weiss, P., Hadas-Lidor, N., & Sachs, D.,‬‬
‫‪Family caregiving across the life span: Participation and training from a cognitive‬‬
‫‪perspective,‬‬
‫‪In "Cognition, Occupation, and Participation Across the Life Span" (4th Ed.), N.‬‬
‫)‪Katz & J. Toglia (Eds.), (Chapter 18). Bethesda, MD: AOTA (2018, in press‬‬
‫‪26. Hadas-Lidor, N., Weiss, P. & Kozulin, A.,‬‬
‫‪Dynamic Cognitive Intervention: Application in Occupational Therapy,‬‬
‫‪In "Cognition, Occupation, and Participation Across the Life Span" (4th Ed.), N.‬‬
‫)‪Katz & J. Toglia (Eds.), (Chapter 25). Bethesda, MD: AOTA (2018, in press‬‬

‫ט‪ .‬ספרים‬
‫הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬לכמן‪ ,‬מ‪ ,.‬דויטש‪ ,‬ח‪),.‬עורכים(‪,‬‬ ‫‪.1‬‬
‫השיקום הפסיכו‪-‬סוציאלי בישראל‬
‫הוצאת מש"פ‪ ,‬תל‪-‬אביב‪.1992 ,‬‬
‫הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬לכמן‪ ,‬מ‪) ,.‬עורכים(‬ ‫‪.2‬‬
‫שיקום והחלמה בבריאות הנפש‪ -‬קריאה מנקודות מבט שונות‪ -‬פרקטיקה מדיניות ומחקר‬
‫הוצאת ליתום‪.2007 ,‬‬
‫הדס לידור‪ ,‬נ‪,.‬‬ ‫‪.3‬‬
‫ספר קטן על שינוי‬
‫הוצאת ליתם ישראל‪,‬‬
‫הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬דהן‪ ,‬א‪,.‬‬ ‫‪.4‬‬
‫ללמוד מן הכאב‪ /‬לצמוח מן האפילה‬
‫הוצאת ליתם‪ ,‬ישראל‪.2006 ,‬‬
‫הדס לידור‪ ,‬נ‪,.‬‬ ‫‪.5‬‬
‫ללמוד לריב נכון‬
‫הוצאת אחווה חיפה‪.2010 ,‬‬
‫שליו‪ ,‬ע‪ ,.‬הדס לידור‪ ,‬נ‪,.‬‬ ‫‪.6‬‬
‫מאי נראות לשותפות‪ -‬נתיבי התמודדות והחלמה עם מחלה פסיכיאטרית במשפחה‬
‫הוצאת הקריה האקדמית אונו‪.2017 ,‬‬

‫י‪ .‬פרסומים נוספים‬
‫‪ .1‬הדס לידור‪ ,‬נ‪,.‬‬
‫דילמות אבחון בשיקום מחלת הנפש בקהילה‬
‫פרקים בשיקום פסיכו‪-‬חברתי בישראל‪ :‬סדרת מאמרים מהוועידה השנייה של הארגון הפסיכו‪-‬‬
‫חברתי שהתקיימה באפריל ‪ ,1991‬אפריל ‪.1992‬‬
‫‪ .2‬עידן‪ ,‬ר‪ ,.‬לז'ה‪ ,‬ת‪ ,.‬הדס לידור‪ ,‬נ‪,.‬‬
‫העשרה אינסטרומנטלית ושימושה בשיקום נפגעי נפש‬
‫פרקים בשיקום פסיכו‪-‬חברתי בישראל‪ :‬סדרת מאמרים מהוועידה השנייה של הארגון הפסיכו‪-‬‬
‫חברתי שהתקיימה באפריל ‪ ,1991‬אפריל ‪.1992‬‬
‫‪ .3‬הדס לידור‪ ,‬נ‪,.‬‬
‫שיקום חולי נפש ממושכים‬
‫חוברת לציון ‪ 40‬שנה של ריפוי בעיסוק בישראל‪ ,‬ירושלים‪.1988 ,‬‬

‫‪- 19/24 -‬‬
‫ינואר ‪2018‬‬ ‫קורות חיים‬ ‫נעמי הדס לידור‬

‫הדס לידור‪ ,‬נ‪,.‬‬ ‫‪.4‬‬
‫יעילות הטיפול הקוגניטיבי דינאמי באמצעות תיווך ו"העשרה אינסטרומנטלית" באוכלוסיית‬
‫משתקמים הסובלים מסכיזופרניה‬
‫"בראי הנפש"‪ ,‬משרד הבריאות ואוניברסיטת תל‪-‬אביב‪ ,‬חוברת מס' ‪.2001 ,52-55 ,3‬‬
‫הדס לידור‪ ,‬נ‪,.‬‬ ‫‪.5‬‬
‫הגישה הנוירו‪-‬קוגניטיבית בבריאות הנפש ‪ -‬מבוא‬
‫"בראי הנפש"‪ ,‬משרד הבריאות ואוניברסיטת תל‪-‬אביב‪ ,,‬חוברת מס' ‪.2001 ,7-8 ,4‬‬
‫הדס לידור‪ ,‬נ‪,.‬‬ ‫‪.6‬‬
‫"העשרה אינסטרומנטלית" בעיבודה למקצועות הבריאות‬
‫"בראי הנפש"‪ ,‬משרד הבריאות ואוניברסיטת תל‪-‬אביב‪ ,‬חוברת מס' ‪.2001 ,67-68 ,4‬‬
‫פרוכטר‪ ,‬נ‪ ,.‬שפיר‪ ,‬ו‪ ,.‬הדס לידור‪ ,‬נ‪,.‬‬ ‫‪.7‬‬
‫טיפול במיומנויות חשיבה כאמצעי לשיפור תפקוד והסתגלות‬
‫"בראי הנפש"‪ ,‬משרד הבריאות ואוניברסיטת תל‪-‬אביב‪ ,‬חוברת מס' ‪.2001 ,69-74 ,4‬‬
‫‪8. *Lachman, M.; Tal, A. & Hadas Lidor, N.,‬‬
‫‪The Journey to Recovery for Persons with Psychiatric Disabilities in Israel‬‬
‫‪International News, Premier Issue, Vol.1, Number 1, Fall/Winter, International‬‬
‫‪Committee of IAPSRS, 2007‬‬
‫‪ .9‬הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬לכמן מ‪,.‬‬
‫רפורמה לבדה לא מספיקה‬
‫‪ Medicine‬פסיכיאטריה‪.2007 ,48-50 ,5 ,‬‬
‫‪ .10‬הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬לכמן מ‪ ,.‬אלון‪ ,‬ע‪ ,.‬רוטשילד‪ ,‬ש‪,.‬‬
‫ללמוד עם המטופל‪ ,‬למידה אחרת‬
‫‪ Medicine‬פסיכיאטריה‪.2008 ,40-44 ,7 ,‬‬
‫‪ .11‬הדס לידור‪ ,‬נ‪ ,.‬צין‪ ,‬א‪,.‬‬
‫בדרך אל ההחלמה – עיצוב סביבות משנות‬
‫‪ Medicine‬פסיכיאטריה‪.2008 ,24-27 ,9 ,‬‬
‫‪ .12‬דודאי‪ ,‬ר‪ ,.‬הדס לידור‪ ,‬נ‪,.‬‬
‫השיקום התעסוקתי בישראל ‪2008‬‬
‫‪ Medicine‬פסיכיאטריה‪.2009 ,18-22 ,10 ,‬‬
‫‪ .13‬בלוש קליינמן‪ ,‬ו‪ ,.‬הדס לידור‪ ,‬נ‪,.‬‬
‫קולה של הבחירה ושבירת מעגל חוסר האונים במסע ההחלמה‬
‫‪ Medicine‬פסיכיאטריה‪.2010 ,44-48 ,15 ,‬‬
‫‪ .14‬בוני‪ ,‬א‪ ,.‬ליפסקיה‪ ,‬ל‪ ,.‬חיים‪-‬ליטבסקי‪ ,‬ד‪ ,.‬הדס לידור‪ ,‬נ‪,.‬‬
‫ריפוי בעיסוק – תרומה‪ ,‬יעילות והשפעה‬
‫‪ Medicine‬פסיכיאטריה‪.2010 ,42-47 ,16 ,‬‬
‫‪ .15‬מוזר‪ ,‬ק‪ ,.‬מק'גורק‪ ,‬ס‪,.‬‬
‫תרגום והתאמה לעברית ע"י‪ :‬טל‪ ,‬א‪ ,.‬אלוש‪ ,‬ה‪ ,.‬נויברגר‪ ,‬ט‪ ,.‬חוטר‪-‬ישי‪ ,‬נ‪ ,.‬כץ‪ ,‬נ‪ ,.‬הדס לידור‪,‬‬
‫נ‪,.‬‬
‫‪ ,cognitive skills for work ,CSW‬מיומנויות קוגניטיביות לעבודה‪ ,‬חוברת לימוד‬
‫מהדורה ראשונה‪ ,‬גרסה עברית‪ ,‬תשע"ז‪.2016 ,‬‬

‫‪- 20/24 -‬‬
‫ינואר ‪2018‬‬ ‫קורות חיים‬ ‫נעמי הדס לידור‬

‫י"א‪ .‬פרסים‬
‫קבלת פרס אות מצוינות ע"ש דב ברונשטיין ז"ל של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק‪.‬‬ ‫‪2003‬‬
‫קבלת אות מטה מאבק הנכים ע"ש אריה צודקביץ‬ ‫‪2007‬‬

‫י"ב‪ .‬פעילויות והתנסויות אחרות‬
‫פעילות‬ ‫שנה‬

‫חברה בוועדה לטיפול באמצעות תנועה במרכז הבינלאומי לקידום כושר הלמידה‬
‫‪1994-1997‬‬
‫בירושלים )מכון פויירשטיין(‬

‫השתתפות בוועדות משרד הבריאות לקביעת מדיניות ונהלים של חוק שיקום חולי הנפש‬
‫‪1995-2000‬‬
‫בקהילה‬

‫חברה בוועדת מומחים בנושא צרכים של ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך‪,‬‬
‫‪1998‬‬
‫מכון ברוקדייל‬

‫חברה בוועדה הארצית לשיקום נפגעי נפש בקהילה‪.‬‬ ‫‪1999-2001‬‬

‫עורכת שותפה ל‪ 2-‬חוברות "בראי הנפש" – במה כתובה לעיון‪ ,‬תיעוד ואתגור בסוגיות‪,‬‬
‫נושאים ומפגשים בתחום בריאות הנפש חוברת מס' ‪ 3‬נובמבר ‪ ,1999‬חוברת מס ' ‪,4‬‬ ‫‪1999-2001‬‬
‫נובמבר ‪.2001‬‬

‫ראש ועדת הכשרה וחינוך במועצה הארצית לשיקום נכים בקהילה‪,‬‬ ‫‪2001-2006‬‬

‫חבר ועדת ההיגוי בנושא שיקום נפגעי ראש ומשפחותיהם במרכז הבינלאומי לפיתוח‬
‫‪2002‬‬
‫כושר הלמידה – מכון פויירשטיין(‬

‫חברה בוועדה המייעצת של ‪) ISPRA‬איגוד השיקום הפסיכיאטרי בישראל(‬ ‫‪ -2012‬היום‬

‫‪- 21/24 -‬‬
‫ינואר ‪2018‬‬ ‫קורות חיים‬ ‫נעמי הדס לידור‬

‫י"ב‪ .‬הנחית סטודנטים מסיימי לתואר שני‬

‫שייכות‬ ‫תאריך סיום‬ ‫שם‬
‫מנחה עמית‬ ‫שם עבודת התיזה‬
‫אוניברסיטאית‬ ‫‪ /‬בתהליך‬ ‫הסטודנט‬

‫השוואת העתקה והזכרון של הצורה המורכבת‬
‫פרופ' נעמי‬ ‫‪,2001‬‬ ‫של ‪ Rey‬בגישת אבחון דינאמי בין אוכלוסיית‬
‫אונ' תל‪-‬אביב‬ ‫פנינה וייס‬
‫כץ‬ ‫בהצטיינות‬ ‫משתקמים הסובלים מסכיזופרניה לאוכלוסייה‬
‫בריאה‬

‫ערכי עבודה והקשר לשביעות רצון מהבחירה‬
‫פרופ' אבי‬ ‫‪,2002‬‬ ‫אברך בר‬
‫אונ' תל‪-‬אביב‬ ‫המקצועית של מרפאים בעיסוק‬
‫ויצמן‬ ‫בהצטיינות‬ ‫מיכל‬
‫ופיזיותרפיסטים בשלושה תחומי התמחות‬

‫פרופ' אלכס‬ ‫‪,2002‬‬
‫אונ' תל‪-‬אביב‬ ‫‪ TVMS‬כמבחן סטאטי לעומת מבחן דינמי‬ ‫בר טל עינת‬
‫קזולין‬ ‫בהצטיינות‬

‫מידת העצמאות בביצוע פעילויות יומיום‬
‫אונ' תל‪-‬אביב‬ ‫ד"ר טל ירוס‬ ‫‪2005‬‬ ‫אינסטרומנטליות ואיכות חיים אצל אנשים עם‬ ‫הילה אסקין‬
‫סכיזופרניה‬

‫הקשר בין יכולת קוגניטיבית‪ ,‬תפקודים‬
‫אקזקיוטיביים ויכולת תפקודית לבין פעילות‬
‫אונ' תל‪-‬אביב‬ ‫ד"ר טל ירוס‬ ‫‪2005‬‬ ‫ליבוביץ מיכל‬
‫בגינון בקרב מבוגרים הנמצאים בשיקום‬
‫נוירולוגי ואורתופדי בבית חולים‬

‫תפיסת צרכים טיפוליים של צעירים עם צרכים‬
‫ד"ר מקס‬
‫אונ' תל‪-‬אביב‬ ‫‪2005‬‬ ‫מיוחדים‪ ,‬בעיניהם ובעיני הצוות המטפל‪,‬‬ ‫אלון עדנה‬
‫לכמן‬
‫במרכז שיקום נוער ת"א‬

‫פרופ' אבי‬ ‫השפעת הריקוד על דימוי העצמי של נכים‬
‫אונ' תל‪-‬אביב‬ ‫‪2005‬‬ ‫מיכל ביטון‬
‫עורי‬ ‫בכסא גלגלים‬

‫ד"ר מקס‬ ‫קוגניציה חברתית ותפקוד באוכלוסיית בריאות‬ ‫שפיר קיסר‬
‫אונ' תל‪-‬אביב‬ ‫‪2005‬‬
‫לכמן‬ ‫הנפש‬ ‫ורד‬

‫אפיון רמת הידע של עובדי שיקום תעסוקתי‬
‫האוניברסיטה‬ ‫ד"ר מקס‬
‫‪2006‬‬ ‫ממסגרות מפעל מוגן לעומת השמה נתמכת‬ ‫מיכל טבקמן‬
‫העברית‬ ‫לכמן‬
‫במרכיבי יסוד בשיקום הפסיכיאטרי‪.‬‬

‫פרופ' דליה‬ ‫השוואה בין תפיסת התקווה בקרב הורים‬
‫אונ' חיפה‬ ‫‪2007‬‬ ‫דורית רדליך‬
‫זקס‬ ‫שעברו את קורס קשת בתחילת הקורס ובסופו‬

‫"החלמה" והשתתפות בעיסוקים יומיומיים‬
‫פרופ' דליה‬
‫אונ' חיפה‬ ‫‪2008‬‬ ‫בקרב אנשים המתמודדים עם מחלת נפש‬ ‫נהורה סער‬
‫זקס‬
‫ומתגוררים במסגרות של "דיור נתמך"‪.‬‬

‫שביעות רצון נפגעי נפש מעבודתם במסגרת‬
‫ד"ר מקס‬ ‫תמר פלי‬
‫אונ' תל‪-‬אביב‬ ‫‪2008‬‬ ‫שירותי תעסוקה נתמכת של סל שיקום משרד‬
‫לכמן‬ ‫אלתית‬
‫הבריאות‬

‫‪- 22/24 -‬‬
‫ינואר ‪2018‬‬ ‫קורות חיים‬ ‫נעמי הדס לידור‬

‫תאריך‬
‫שייכות‬ ‫שם‬
‫מנחה עמית‬ ‫סיום ‪/‬‬ ‫שם עבודת התיזה‬
‫אוניברסיטאית‬ ‫הסטודנט‬
‫בתהליך‬
‫הקשר בין תפקודים אקזקוטיביים באבחונים‬
‫פרופ' אלקס‬ ‫‪,2008‬‬ ‫סטנדרטיים ובין תפקוד יומיומי בקרב בריאים‬
‫אונ' תל‪-‬אביב‬ ‫ענת לויט‬
‫קזולין‬ ‫בהצטיינות‬ ‫ובקרב אנשים לאחר ‪Traumatic Brain Injury‬‬
‫הנמצאים בשיקום יום בקהילה‬

‫ד"ר יובל‬ ‫קשר בין יכולות קוגניטיביות ליכולות‬
‫רוטשילד‬
‫אונ' תל‪-‬אביב‬ ‫בלוך‪ ,‬ד"ר‬ ‫‪2008‬‬ ‫הסתגלותיות בקרב מתבגרים הסובלים‬
‫שרון‬
‫מנדלוביץ‬ ‫מסכיזופרניה‬

‫השוואה בין שביעות רצון חולים פסיכיאטריים‬
‫אונ' תל‪-‬אביב‬ ‫ד"ר דינה לבל‬ ‫‪2008‬‬ ‫העובדים במפעל מוגן לבין העובדים בתעסוקה‬ ‫שרה דעאס‬
‫נתמכת בשוק החופשי‬

‫ניתוח המרכיבים המטה‪-‬קוגניטיביים והקשרים‬
‫אונ' תל‪-‬אביב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫ביניהם בקרב סטודנטים לקויי למידה בהשוואה‬ ‫יעל רויטמן‬
‫לסטודנטים שאינם לקויי למידה‬

‫הלימודים הגבוהים כקרש הקפיצה לעולם‬
‫פרופ' דליה‬ ‫הנורמטיבי‪ :‬נגישות ההשכלה הגבוהה‬ ‫מיכל טנא‬
‫אונ' חיפה‬ ‫‪2010‬‬
‫זקס‬ ‫לסטודנטים עם מוגבלות פסיכיאטרית‬ ‫רינדה‬
‫המשתתפים בתכנית להשכלה אקדמית נתמכת‬

‫השינוי בתפיסת התקווה אצל משתקמים‬
‫גילי‬
‫אונ' תל‪-‬אביב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫בשיקום בבריאות הנפש בעקבות השתתפותם‬
‫פרימרמן‬
‫בקורס סנגור עצמי‬

‫המכללה‬
‫פרופ' שמואל‬ ‫אבחון דינאמי ואבחון אקולוגי כמדדי ניבוי‬
‫האקדמית תל‬ ‫‪2011‬‬ ‫יפעת טבת‬
‫מלמד‬ ‫לתפקוד בקרב בעלי מוגבלות פסיכיאטרית‬
‫אביב‪-‬יפו‬

‫השפעת המשאבים הפנימיים והחיצוניים של‬
‫האם והתפיסה האימהית על תחושת‬
‫מכללת אריאל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫מיכל אפל‬
‫המסוגלות ההורית של אימהות עם מגבלה‬
‫פסיכיאטרית לעומת אימהות בריאות‬

‫בדיקת יעילות העבודה במועדונים החברתיים‬
‫מכללת אריאל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫ימית כהן‬
‫של עמותת אנוש‬

‫תפיסות עובדים במערכת בריאות הנפש כלפי‬
‫אוניברסיטת תל‬
‫‪-‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫מעורבות צרכנים בתחומי סינגור‪ ,‬מחקר‪ ,‬ניהול‪,‬‬ ‫ענת נצר‬
‫אביב‬
‫תכנון יישום והערכה‬

‫המעבר ממטופל למטפל‪-‬מטופל בעבור‬
‫ד"ר אורית‬ ‫מרים‬
‫אוניברסיטת חיפה‬ ‫‪2013‬‬ ‫סטודנטים לעבודה סוציאלית עם הפרעה‬
‫קרניאל‬ ‫גולדברג‬
‫פסיכיאטרית‬

‫נתוני תוצאות אבחון ה‪ D-LOTCA-‬באוכלוסיית‬
‫פרופ' אבי‬ ‫בריאות הנפש‬
‫אונ' תל‪-‬אביב‬ ‫‪2013‬‬ ‫רויית נאור‬
‫ויצמן‬ ‫ובחינת הבדל בין ביצוע סטאטי לביצוע דינאמי‬
‫באוכלוסייה זו‬

‫‪- 23/24 -‬‬
‫ינואר ‪2018‬‬ ‫קורות חיים‬ ‫נעמי הדס לידור‬

‫שייכות‬ ‫תאריך‬ ‫שם‬
‫מנחה‬
‫אוניברסיטאי‬ ‫סיום ‪/‬‬ ‫שם עבודת התיזה‬ ‫הסטודנ‬
‫עמית‬
‫ת‬ ‫בתהליך‬ ‫ט‬
‫בחינת תפיסת התפקוד המשפחתי בקרב‬
‫הורים לילדים בעלי לקויות למידה לאחר‬ ‫רפפורט‬
‫אונ' תל‪-‬אביב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2013‬‬
‫התערבות קבוצתית בגישה קוגניטיבית‬ ‫אנדראה‬
‫דינמית‬
‫קורס קש"ת – קידום‪ ,‬שיתוף ותקשורת‬
‫אוניברסיטת‬ ‫ד"ר רון‬ ‫רחל‬
‫‪2015‬‬ ‫בדרך קוגניטיבית‪ ,‬דינמיקה מול‬
‫חיפה‬ ‫שור‬ ‫קליין‬
‫אפקטיביות‪ ,‬ניתוח פרוטוקולים ותוצריהם‬
‫"הבדלים בממדים של תקווה וחוללות‪-‬‬
‫עצמית בעבודה בין אנשים המתמודדים‬
‫פרופ'‬ ‫הגר‬
‫אונ' תל‪-‬אביב‬ ‫‪2016‬‬ ‫עם מחלה פסיכיאטרית המועסקים‬
‫אבי ויצמן‬ ‫אלוש‬
‫כצרכנים נותני שירות לבין מתמודדים‬
‫המועסקים בתעסוקה נתמכת"‬
‫הבדלים בממד התקווה‪ ,‬החוללות‬
‫העצמית בעבודה וההשתתפות בין‬
‫פרופ'‬ ‫ליבי‬
‫אונ' תל‪-‬אביב‬ ‫‪2016‬‬ ‫מתמודדים הגרים עם בני משפחתם‬
‫אבי ויצמן‬ ‫הרפז‬
‫בהשוואה למתמודדים הגרים במסגרות‬
‫דיור בקהילה‬
‫התאמה תרבותית להתערבות תפקודית‪-‬‬
‫אוניברסיטת‬ ‫ד"ר לנה‬ ‫עיסוקית ‪ Action Over Inertia‬המיועדת‬ ‫אילנה‬
‫‪2016‬‬
‫תל אביב‬ ‫ליפסקיה‬ ‫לאוכלוסייה המתמודדת עם מחלות‬ ‫שוחט‬
‫פסיכיאטריות חמורות‬
‫דנה‬
‫אוניברסיטת‬ ‫פיתוח מערך התערבות לתפקיד 'מגשר‬
‫‪-‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫רייזברג‬
‫תל אביב‬ ‫קהילה' עבור מרפאים בעיסוק‬
‫ליפשיץ‬
‫אוניברסיטת‬ ‫התאמת קורס קשת להורים לאוכלוסיה‬ ‫רונית‬
‫‪-‬‬ ‫‪2016‬‬
‫תל אביב‬ ‫על הספקטרום האוטיסיטי‬ ‫בוזלי‬
‫פרופ'‬
‫שולה‬ ‫"תופרים חליפה אישית" הצעה למודל‬
‫עבודת‬
‫אוניברסיטת‬ ‫רמון‬ ‫הטמעה של תכנית "תקציב אישי"‬
‫דוקטורט‬ ‫יעל ברוך‬
‫חיפה‬ ‫ופרופ'‬ ‫לאנשים המתמודדים עם הפרעה נפשית‬
‫בתהליך‬
‫פייסל‬ ‫בישראל"‪.‬‬
‫אזיזה‬

‫‪- 24/24 -‬‬