You are on page 1of 12

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ ΕΝΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ

(ΕΝΟΧΙΚΗ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

ΑΞΙΑΣ 28.360,70 ΕΥΡΩ .-

(Aρ.Κ 901075)

===============================================

Στην Νίκαια σήμερα στις τριάντα μία (31) του μηνός Μαϊου

του έτους δύο χιλιάδες έξι (2006), ημέρα Τετάρτη , στο

γραφείο μου που βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών

Εφέσου αρ.14Α και Βοσπόρου, ιδιοκτησίας μου σε μένα τη

Συμβολαιογράφο και κάτοικο Πειραιά ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑ με έδρα τη Νίκαια

παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο αφ΄ ενός ο

Δημήτριος ΓΚΟΥΜΑΣ του Μιχαήλ και της Μαργαρίτας,

συνταξιούχος, γεννημένος στο Σοφικό Κορινθίας το

1945,κάτοικος Νικαίας επί της οδού Νικομηδείας αρ.39,με

έχει στη πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή του.Ο. Πειραιά.αριθμό δελτίου ταυτότητας Ρ. Ασφ. που φαίνεται με τα στοιχεία (Η-1) στο σχετικό σχεδιάγραμμα κατόψεως και πίνακα ποσοστών του μηχανικού Νικολάου Τσαλουχίδη που προσαρτώνται στο με αριθμό 833/78 συμβόλαιό μου.ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και τους .με ΑΦΜ. Δημητρίου ΓΚΟΥΜΑ το γένος Μιχαήλ Χωρίκη και της Ευθαλίας. γεννημένη στην Κόρινθο το 1961.102822960 Δ.548501/94 του ΙΑ΄Τ.5).Α Πειραιά . οικοκυρά.Υ Νικαίας και αφ΄ ετέρου η Σταυρούλα συζ.5). έχει επιφάνεια σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 5/10 (68.ολικό όγκο σε μέτρα κυβικά διακόσια πέντε και 5/100 (205.με αριθμό δελτίου ταυτότητας Μ.200408/82 του ΙΑ’ Παρ.39.κάτοικος Νικαίας επί της οδού Νικομηδείας αρ.Υ Νικαίας . οι οποίοι μου δήλωσαν ότι γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση και δεν επιθυμούν τη σύμπραξη δεύτερου Συμβολαιογράφου ή μαρτύρων τους οποίους αποκλείουν και με τη δική μου συγκατάθεση και ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου δια του οποίου δήλωσαν τα εξής: Ότι ο αφ΄ ενός συμβαλλόμενος Δημήτριος Γκούμας του Μιχαήλ . 1) μία οριζόντια ιδιοκτησία (αποθήκη) του ημιϋπογείου της πιο κάτω περιγραφόμενης οικοδομής. με ΑΦΜ.011659912 Δ.Ο.

αναλογία στο οικόπεδο σε μέτρα τετραγωνικά δέκα εννέα και 19/100 (19.78) και συνορεύει γύρω- γύρω με οδό Τηλεμάχου. 2) μία οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του τρίτου (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφου της ίδιας πιο κάτω περιγραφόμενης οικοδομής.ιδιόκτητο όγκο σε μέτρα κυβικά εκατόν εβδομήντα επτά (177). αναλογία στο οικόπεδο σε μέτρα τετραγωνικά έντεκα και 78/100 (11.συμμετοχή στις δαπάνες ανελκυστήρα διακόσια πενήντα χιλιοστά (250/1000) και .αναλογία όγκου κοινοχρήστων σε μέτρα κυβικά δέκα εννέα (19). έχει επιφάνεια σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα εννέα (59).19).συνολικό όγκο σε μέτρα κυβικά εκατόν ενενήντα έξι (196). περιλαμβάνει τρία (3) δωμάτια. με Η-2 οριζόντια ιδιοκτησία και όμορη οικία Ποζατζίδη. που φαίνεται με τα στοιχεία (Γ-1) στο σχετικό σχεδιάγραμμα κατόψεως και πίνακα ποσοστών του άνω μηχανικού Ν. με είσοδο και κλιμακοστάσιο.Τσαλουχίδη που προσαρτώνται στο με αριθμό 6242/81 συμβόλαιό μου.αναλογία συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ως και ψήφους ανά εκατό πενήντα τρία σε σύνολο χιλίων (153/1000).ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και τους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους εκατόν δέκα οκτώ χιλιοστά (118/1000) εξ αδιαιρέτου. κουζίνα και λουτρό. με οδό Νικομηδείας. Φύλλο 6 κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους ογδόντα χιλιοστά (80/1000) εξ αδιαιρέτου.

και αποτελούν τμήματα οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο που βρίσκεται στον Συνοικισμό ΝΕΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ της περιφέρειας του Δήμου Νικαίας .οδό πρώην Τηλεμάχου και ήδη ονομαζομένη Τουντουλίδου. κλιμακοστάσιο .Κ βάσει του με αριθμό 833/78 πωλητηρίου συμβολαίου μου και σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Νικαίας στο τόμο 120 και αριθ.και αριθμό…. ήδη .όπως αυτή ισχύει τροποποιημένη με το με αριθμό 6242/81 συμβόλαιό μου δωρεάς και τροποποίησης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας που και αυτό έχει μεταγραφεί νόμιμα στα ίδια βιβλία των μεταγραφών στο τόμο…. χώρο ανελκυστήρα. διέπονται δε από τις διατάξεις του Νόμου 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Α. Οι πιο πάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες φέρουν τους Αριθμούς ΚΑΕΚ κτηματολογίου 05 109 19 19 012/0/1 και 05 109 19 19 012/0/8 όπως φαίνεται από τα με ημερομηνία εκτύπωσης 9- 5-2006 αποσπάσματα κτηματολογικού διαγράμματος.συνορεύει γύρω-γύρω με οδό Νικομηδείας .πριν Δήμου Πειραιά . ακάλυπτο χώρο και ιδιοκτησίες αγνώστων .εντός του σχεδίου της πόλεως και επί της οδού Νικομηδείας επί της οποίας φέρει τον αριθμό 39 και Τηλεμάχου πρώην .3.

ως οριζόντιες δε ιδιοκτησίες με το με αριθμό 833/78 πωλητήριο συμβόλαιό μου και σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας που και αυτό έχει μεταγραφεί νόμιμα στα ίδια βιβλία των μεταγραφών στο τόμο 120 και αριθμ.αριθμός οικ.50). Το άνω οικόπεδο έχει έκταση σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα επτά και 50/100 (147. Οι πιο πάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες περιήλθαν στον ανωτέρω ως προς το οικόπεδο με το με αριθμό 6525/71 πωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Σολυγείας Δ.Νότια με οδό Τηλεμάχου . ήδη ονομαζομένη Τουντουλίδου σε πρόσωπο μέτρων εννέα και 50/100 (9.50). σε συνδυασμό με το με αριθμό 6243/81 συμβόλαιό μου δωρεάς και τροποποίησης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας που και .50).και αριθμό….Ανατολικά με οδό Νικομηδείας σε πρόσωπο μέτρων δέκα πέντε και 50/100 (15.όπως φαίνεται στο από Ιουλίου 1978 έτους τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του μηχανικού Ν.κατά τα κτίσματα με δικές του δαπάνες.Τσαλουχίδη που προσαρτάται στο 833/78 συμβόλαιό μου και συνορεύει Βόρεια με ιδιοκτησία Δημητρίου Θεσσαλονικέως σε πλευρά μέτρων εννέα και 50/100 (9..Μπάκουλη που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Νικαίας στο τόμο….50) και Δυτικά με ιδιοκτησία Παναγιώτου Ποζανζίδη σε πλευρά μέτρων δέκα πέντε και 50/100 (15. Φύλλο 6 ονομαζομένης Τουντουλίδου (τετράγωνο149.3.50).12).

δουλεία. μισθωτική σχέση και .και αριθμό….εκνίκηση από τρίτο πρόσωπο. αποζημίωση σε γείτονες ιδιοκτήτες. βάσει του άρθρου 1166 του Α.2753/1999 και για ορισμένο χρόνο ήτοι για μία δεκαετία (10ετία) από σήμερα.10 του Ν. μεταβιβάζει και παραδίνει λόγω δωρεάς εν ζωή ισχυρής και αμετακλήτου την ενάσκηση του ενοχικού δικαιώματος της επικαρπίας στις παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες προς την αφετέρου συμβαλλόμενη σύζυγό του Σταυρούλα συζ. προσωπική ή πραγματική. προσημείωση . ήτοι μέχρι τις 31 Μαϊου του έτους 2016 . οφειλή φόρων. Δημητρίου Γκούμα . απαλλοτρίωση.1) Ότι εγγυάται και υπόσχεται το δικαίωμα της ενάσκησης της επικαρπίας στις παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε βάρος. τελών και εισφορών.αυτό έχει μεταγραφεί νόμιμα στα ίδια βιβλία των μεταγραφών στο τόμο …. παραχωρεί.Κ και του άρθρου 20 του Ν.2238/94 περί φορολογίας εισοδήματος όπως ισχύει μετά το άρθρο 2 παρ. δημοσίων ή δημοτικών. Ο αφ΄ενός συμβαλλόμενος δωρητής δήλωσε πρόσθετα και τα εξής. ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ με το παρόν ο αφ΄ ενός συμβαλλόμενος Δημήτριος Γκούμας του Μιχαήλ .υποθήκη. χρέος . απαίτηση από κληρονομιά ή άλλη αιτία.

2) Ρώτησα τους συμβαλλόμενους σύμφωνα με το νόμο τονίζοντας τους ιδιαίτερα τις συνέπειες του άρθρου 117 του ν. επί των άνω οριζοντίων ιδιοκτησιών για μία δεκαετία από σήμερα . Δημητρίου Γκούμα . διένεξη και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα και δικαίωμα τρίτου. Φύλλο 6 χρήση. διεκδίκηση.3) Η αξία της ενάσκησης του δικαιώματος επικαρπίας. μεσεγγύηση. Η αποδεχόμενη Σταυρούλα συζ.δ 118/1973 όπως ισχύει σήμερα σε περίπτωση που δεν απαντήσουν ειλικρινά μήπως έγινε προηγούμενη γονική παροχή ή δωρεά από τον δωρητή προς την αποδεχομένη και αυτοί μου απήντησαν αρνητικά.δήλωσε ότι αποδέχεται με ευγνωμοσύνη και ευχαρίστηση αυτή τη δωρεά και ότι παρέλαβε την ενάσκηση του δικαιώματος της επικαρπίας των άνω οριζοντίων ιδιοκτησιών για μία δεκαετία από σήμερα. Σημειώνονται εδώ και τα εξής. καθορίστηκε στο ποσό των . κατάσχεση.2) Ότι αποξενώνεται από το δικαίωμα της ενάσκησης της επικαρπίας επί των παραπάνω οριζοντίων ιδιοκτησιών για μία δεκαετία από σήμερα . 1) Κατά την δήλωση των συμβαλλομένων ο δωρητής γεννήθηκε στο Σοφικό Κορινθίας και η αποδεχόμενη στη Κόρινθο και είναι συγγενής με αυτόν πρώτου (Α) βαθμού εξ αγχιστείας .για να υπολογιστούν οι φόροι και τα δικαιώματα σύνταξης.δηλαδή σύζυγος..

360.ακυρώσουν και γενικά να προσβάλουν το συμβόλαιο αυτό από την σύμβαση της δωρεάς που καταρτίστηκε για κάθε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία. 6 του άρθρου .Β') δήλωσαν σε μένα το Συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6) ΄Όπως δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι υπεύθυνα κατά το ν.Ο.70) . κάτοικο Νικαίας επί της οδού Νικομηδείας αρ. 7) Οι συμβαλλόμενοι διορίζουν αντίκλητό τους τον Δημήτριο Γκούμα. 4) Υποβλήθηκε από τους συμβαλλόμενους στην Δ.Ε. 5) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να ανακαλέσουν την δωρεά αυτή και να διαρρήξουν . 1276/1-10-2002 τ. όπως και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους. 713/Ζ-713/2006 δήλωση φόρου δωρεάς που προσαρτάται στο παρόν. 8) Οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.Κ.είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (28.Υ Νικαίας η με αριθμ.39.1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.

Β’ ) δήλωσαν σε μένα τη Συθμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. β) Βάσει του Νόμου 1337/83 το υφιστάμενο κτίσμα έχει ανεγερθεί πριν από την ισχύ του άνω Νόμου . βιότοπο.Κ 1276/1-10-2002 Τ.1599/1986 κατά τις οποίες Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών". σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.2242/1994 το ακίνητο που αναφέρεται στο παρόν συμβόλαιο δεν βρίσκεται σε ρέμα. ότι: α) Βάσει του Ν.ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/5-9-2002 ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ Υπουργού Εσωτερικών. βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό . Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος. Φύλλο 6 22 του Ν. ζώνη παραλίας.1599/1986 κατά τις οποίες "Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε. δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο.6 του άρθρου 22 του Ν. 8) Ο δωρητής. αιγιαλό.

839/10-7- 2000 τ. υπεύθυνη δήλωση του δωρητή στην οποία δηλώνει ότι δήλωνε το εισόδημα εκ των άνω διαμερισμάτων κατά τη τελευταία διετία.2459/1997 σε συνδυασμό με την ΠΟΛ.Υ.πρωτ.1009662/168/Α0012 ΠΟΛ. Β') και δεν υποχρεούται σε προσκόμιση βεβαίωσης περί μη οφειλής χρεών προς το ΙΚΑ.1012/3-2-2004 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και οικονομικών.Ο. αντίγραφο της οποίας θ΄ αποστείλω στην αρμοδία Δ. τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».Κ. ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Φ-21/116/2000 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Φ.Ε. στην οποία δηλώνει ότι δεν υποχρεούται σε .Υ .3220/2004 (ΦΕΚΑ' 15/28-1-2004) σε συνδυασμό με την με αριθμ. 2) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1014 και αρ.όφελος.όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 26 Ν.Ο. 2238/1994.1011295/35/0013/6-2-2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών υπεύθυνη δήλωση του δωρητή. Προσαρτώνται στο παρόν: 1) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του Ν. τηλεμοιοτυπία και αντίγραφο της οποίας θ'αποστείλω στην αρμοδία Δ.βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον.

Δ.Π).1629/1951 ¨περί φάρων¨ κατά τις οποίες γύρω από τους φάρους ορίζεται ζώνη ασφαλείας τους ακτίνας 200 μέτρων.Κ. 2308/1995.Α. εάν δε ανήκει στο Δημόσιο απαλλοτριώνεται υπέρ αυτού. εκμισθωθεί ή εκχωρηθεί σε ιδιώτη ή οργανισμό. πρωτ. όπως οι . 690/1948 του Ν.Δ. 4045/1960 του Π. 4343/1929. τις διατάξεις του Ν.Π .) τις διατάξεις του Ν. 1 329/1983 των νόμων 1828/1989. όπως ισχύει.Δ. όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 1337/1983. 651/1977. τις διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού κανονισμού (Γ. 3) Οι με αριθμ. από 17-7-1923 του Ν. 1577/1986. 2459/1997. του Ν.2467/2006 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της Δ. 4) Το με αριθμ. 2242/1994. του Ν.Ο.Ο. Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους: Τις διατάξεις του άρθρου 1509 του Αστικού Κώδικα.Μ. 720/1977. η οποία ζώνη εάν μεν ανήκει στο Δημόσιο δεν μπορεί να πωληθεί.Υ Νικαίας από το οποίο φαίνεται ότι ο δωρητής δεν οφείλει στο Δημόσιο.Δ. του Ν. 1882/1990. 2238/1994. του άρθρου 2 του Ν. 129/1989 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 80 και 81 του Ν. 1329/1983. και τις άλλες διατάξεις για τη φορολογία.Α. Φύλλο 6 υποβολή δήλωσης Φ. 2130/1993. 20982 και 20983/12-5-2006 βεβαιώσεις του Δήμου Νικαίας από τις οποίες φαίνεται ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ. 118/1973. του Ν.

.. καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος........ όπως ο νόμος ορίζει...νόμοι αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα...... για το οποίο με δύο (2) αντίγραφα εισέπραξα για τέλη και δικαιώματά μου ....... ευρώ................. οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν.. και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα..... για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι............................ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ . σε έξι (6) φύλλα....... και τα εκτελεστικά τους διατάγματα που απαγορεύουν το κτίσιμο και τη μεταβίβαση σε ορισμένα ακίνητα. καθώς και τις διατάξεις "περί μεταγραφής" του Αστικού Κώδικα και τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψής της... Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό...