You are on page 1of 1

IKRAR SUKAN

BAHAWASANYA KAMI

MURID-MURID

SK TAMAN DATO’ HARUN ( 2 )

BERIKRAR

AKAN MENGAMBIL BAHAGIAN

DALAM SUKAN TAHUNAN

KALI YANG KE – 18

DENGAN PENUH

SEMANGAT KESUKANAN

DAN MEMATUHI SEGALA

UNDANG-UNDANG

YANG MELIPUTINYA

UNTUK MEMAJUKAN

SUKAN SEKOLAH DAN

SUKAN NEGARA KITA