You are on page 1of 141

Az egész napos iskolára a személyre szabott pedagógiai al

-
kalmazása jellemző, ami elfogadja a változó és rendkívül
eltérő tanulói szükségleteket csakúgy, mint az ezekhez kap-
csolódó pedagógiai célokat, és egyben a sokféleség keze-
z ó és sokféle tan
to ul
vál elése ENI = tehe ói sz
lését örömforrásnak tartja. Ez az iskola nemcsak a tudását-
adás, hanem a tanulásszervezés színhelye is. Olyan műhely,
A
gg ük
öv tsé
amelyben a résztvevőknek egyéni tanulási céljaik, illetve
a nek n iskolája EN o
gé ek I=t n

ás

sé s-há
ezek megvalósítására szervezett programja van. Az egész
ség udá

az

gle
do
napos iskola – együttműködve az iskolán kívüli szerveze- sá

é

ss
alm


tekkel, ellátásokkal, szülőkkel – egész nap, az oktatás hagyo-

ye

t
e

ek
tad
eh
én
mányos keretei mellett több, a tanulókat és szüleiket célzó

tt pedagógia alk

ás+
Al
dm

és
trán
tevékenységnek is helyet ad.

tanu
E G É SZ N A P A Z I S KO L Á BA N? E G Y F E J L E SZ T É S A N ATÓM I Á J A

ség kezelése
e

célok elfogad
er

ykompenzáci
l
s

á
é

ss
k

z
a

e
n

r v
á

e
g

e

z
á
l

é
é
s

s ko
f
o

k
y

ó
o
n
b

-
s
ko

m
sza

e
ása
ói

p

gy
até
l

lex
nu

ü
itá

e
h
a

t
At

t
sa

é
r

ne
ás
y

st
ul ve

él
an ám lés
m At
sze og
atá
=
ENI sa

EGÉSZ NAP
AZ ISKOLÁBAN?
EGY FEJLESZTÉS ANATÓMIÁJA

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Egész nap
az iskolában?

EGY FEJLESZTÉS ANATÓMIÁJA

1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10.indd 1 2015. 08. 26. 8:49:47

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1. számú,
„XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz” című kiemelt projekt
átfogó célja a közoktatás fejlesztése, a fejlesztés szakmai, informatikai támogatása,
minőségbiztosítása és nyomon követése.

1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10.indd 2 2015. 08. 26. 8:49:47

Egész nap az iskolában? Egy fejlesztés anatómiája SZERKESZTETTE: KOVÁCS ERIKA – MAYER JÓZSEF BUDAPEST. 8:49:47 .indd 3 2015. 26. 08. 2015 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10.

A könyv megjelenését a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3. ERDÉLYI ANNA. Kőpatakiné Mészáros Mária.1-11/1-2012- 0001 számú. KERBERNÉ VARGA ANNA. tipográfia KISS DOMINIKA Tördelés PÁTRIA NYOMDA Borítóterv KISS DOMINIKA SCHULTEISZ HERMINA Borítófotó © THINKSTOCK © Bakóné Marcin Izabella.ofi. Kovács Erika.1. KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS MÁRIA. BOLLÓK GYULA. SZABÓ ILONA. Vígh Sára. koordináció) II. 8:49:47 . Szerzők: BAKÓNÉ MARCIN IZABELLA. KASZÁNÉ TÓTH KATALIN. 2015 © Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. www. Kerberné Varga Anna. századi közoktatás (fejlesztés. Felelős vezető ORGOVÁN KATALIN 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. Pozsgai Rita. az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. SALLAINÉ SIPKAI ZSUZSA. szakasz” című projektje támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával. Erdélyi Anna. Szobránc utca 6–8. PAPP GYÖNGYI. Kaszáné Tóth Katalin. Mayer József. STELCZNÉ KURUCZ ÉVA. SCHNELLBACH-SIKÓ DÓRA. Szabó Ilona.hu Felelős kiadó KAPOSI JÓZSEF Nyomás és kötés PÁTRIA NYOMDA ZRT. 26.indd 4 2015. Stelczné Kurucz Éva. 08. 2015 ISBN  978-963-682-888-2   Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1143 Budapest. Schnellbach-Sikó Dóra. KOVÁCS ERIKA. SEREGÉLYESNÉ P. MAYER JÓZSEF. „XXI. Sallainé Sipkai Zsuzsa. Bollók Gyula. Somogyi Péter. Papp Gyöngyi. SOMOGYI PÉTER. POZSGAI RITA. VÍGH SÁRA Lektorok GILICZE ZOLTÁN KÓKAYNÉ LÁNYI MARIETTA Olvasószerkesztő ALTBÄCKER EDIT Sorozatterv. Seregélyesné P.

indd 5 2015. ISKOLAPORTRÉK�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 80 Kőpatakiné Mészáros Mária – Mayer József – Vígh Sára: VI. KÉT ÉV UTÁN…�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 123 Kovács Erika – Kőpatakiné Mészáros Mária – Mayer József – Vígh Sára: VII. E  GY ELKÉPZELÉS ÉRLELŐDÉSE: A „NULLADIK ÉV” (1945) ÉS A KÖVETKEZŐ ÉVTIZEDEK �������������������������������������������������������������������������������������� 11 Kerberné Varga Anna–Mayer József–Schnellbach-Sikó Dóra–Vígh Sára: II. Szabó Ilona – Stelczné Kurucz Éva – Vígh Sára: V. A FEJLESZTÉS ANTROPOLÓGIÁJA���������������������������������������������������������������������������� 59 Bollók Gyula – Bakóné Marcin Izabella – Erdélyi Anna – Kaszáné Tóth Katalin – Mayer József – Pozsgai Rita – Papp Gyöngyi – Seregélyesné P. KÖZELRŐL������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 47 Kőpatakiné Mészáros Mária – Vígh Sára – Mayer József: IV. 08. Tartalomjegyzék KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6 Kőpatakiné Mészáros Mária–Kovács Erika–Mayer József: ELŐSZÓ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 Mayer József: I. A  Z EGÉSZ NAPOS ISKOLA KONCEPCIÓJÁNAK FOGADTATÁSTÖRTÉNETE �������������������������������������������������������������������������������������������� 29 Sallainé Sipkai Zsuzsa – Somogyi Péter: III. 8:49:47 . ÖSSZEGZÉS ÉS KITEKINTÉS������������������������������������������������������������������������������������ 133 FÜGGELÉK������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 134 A KÉRDÉS IRODALMA�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 139 5 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. 26.

Fontos volt számunkra az is. információkat. ezért ismeretekben és szakmai élményekben egyaránt gazdagodhattunk a program során. folyamatosan kitartottak az OFI munkatársai mellett. Jurisics Utcai Általános Iskolája Gyömöre Fábián Krisztina Horváth Sándorné Ivány Zsuzsanna Orbánné Tarró Melinda Jónásné Csalódi Éva Tóth Margit Kornélia Dr. 08. amelyek lehetővé tették. Köszönet illeti az alábbi intézmények vezetőit. illetve a pedagógusokat. Szabó Ilona Sárdiné Varga Ildikó Stelczné Kurucz Éva Sulyok Györgyi Mecsekaljai Általános Iskola Háry László Általános Iskola. hogy megosztották velünk tudásukat és tapasztalatai­kat. hogy támogatták a projektben részt vevő pedagógusokat. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A kötet anyaga nem készülhetett volna el azoknak a pedagógusoknak a közreműködése és segítsége nélkül. Boncásné Egri Gabriella Berettyóújfalu Karácsonyi Éva Bihari Csaba Katona Mária Ildikó Dobai Imréné Majoros Ferencné Papp Sándorné Postáné Szabó Katalin Pástiné Karácson Mónika Szászné Veres Julianna Tar Gáborné Kövy Sándor Általános és Alapfokú Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Művészeti IskolaGyömöre Általános Iskola Baranyai Etelka Bucsai Ferencné Boros Lajosné Pálné Molnár Csilla Kovácsné Beke Mária Papp Enikő Molnár Ilona Rácz Jánosné Tatár Sándorné Ungor Edina Bocskai István Református Általá. hogy a fejlesztés irányítói ki- dolgozhassák az egész napos iskola oktatási-nevelési programját. 26. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. Idejüket és energiájukat nem kímélve biztosítottak számunkra adatokat. Kovácsné Barta Ágnes Világi Hajnalka 6 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. 8:49:47 .indd 6 2015. Ercsi Eötvös József Általános Iskola nos Iskola -Papkeszi Orth László Bollók Gyula Orthné Varga Ildikó Ráczkevi Lajosné Sándor Melinda Seregélyesné P. akik jelentős szerepet vállaltak a projekt tartalmi elemeinek a fejlesztésében: Gyöngyösi Arany János Általános Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola Iskola Ádám Sándorné Bodnárné Lóski Andrea Balázs Edit Málik György Bojeczánné Vágó Veronika Szántó Lászlóné Juhászné Gambár Mária Utassy Erika Balmazújvárosi Általános Iskola II. akik leküzdve számos szakmai és adminisztratív nehézséget.

vala- mint Somogyi Péternek. Patrona Hungariae Katolikus Győr Városközponti Tulipános Iskolaközpont. aki kulcsfontosságú szerepet játszott a hálózat működtetésében és a projekt adminisztrációjában. 26. 08. Rákóczi Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Általános Iskolája Baginé Tápai Gabriella Fáriné Boros Erika Nagy Balázsné Molnárné Földes Ágnes Rátkainé Hegedüs Ilona Pestné Csábi Andrea Szalainé Tóth Ibolya Szliváné Rab Mária Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Abonyiné Szalai Rozina Balasi Bernadette Kelemen Sándorné Sebők Péter Hasonlóképpen köszönet illeti az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet azon munkatársait. 7 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. hogy a kutatási és fejlesztési tevékenység számára a lehető legoptimálisabb feltételeket biztosítsák. akik mindent megtettek annak érdekében.indd 7 2015. 8:49:47 . Budapest Általános Iskola Kossuth Lajos Általá- Guzsvinecz Bernadett nos Iskolája Kissné Cseh Judit Bakóné Marczin Izabella Kruppáné Kovács Katalin Erdélyi Anna Puzsárné Törőcsik Zsuzsanna Papp Gyöngyi Pozsgai Rita Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Szandaszőlősi Általános Iskola és Általános Iskola II. Hálásak vagyunk Strack Ádámnak a terve- zésben és a projekt folyamatos támogatásában nyújtott nélkülözhetetlen segítségéért.

A téli szünet után két hétig beteg volt Málni. és próbáltam még in- kább felkelteni az érdeklődését. órán nem figyel. 8:49:47 . Úgy mentem el. hogy mennyi sikerélményt ad neki (például hogy a kedvenc macskás könyvéből már egyedül el tudja olvasni a macskák fajtanevét. Arra is gondoltam. azért nem tornázik (közben ott van a suliszekrényben a frissen mosott tornaruha). A tanítónők szerint ekkor- tól kezdett romlani a helyzet. sokkal szívesebben maradna itthon játszani. hogy ha odafigyel. de itthoni viselkedése nem ezt mutatja – az első dolga hazaérkezéskor. hogy nem sikerült valami fényesen. nem ment iskolába. Hová lett a reggelente izgatottan iskolába készülő. Elmondásuk szerint már nem csacsog és játszik a szünetekben. Azóta ezen agyalok: mit tudok tenni? Leültem vele megbeszélni. hogy milyen aranyos. hogy (…) röviden ismertessük ezt az alakváltozást.hu/poronty/2010/03/08/sulinaplo_anya_nem_akarok_iskolaba_menni/) 8 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. Tegnap – életében először – azt mondta. hogy az előző fogadóórához hasonlóan majd megint megdicsérik a lányomat. (…) az egész iskola-dolgot. pél- dákat hoztam fel. és szeretgeti. amelyről máris letérni készül? (http://divany. nincs tornacucca. azt mondja. A napokban úgy látom. hogy talán kishúga születése változtatta meg ennyire. Hiába kérem. ha hagynám. hogy milyen fontos az iskola. délutánonként ön- szorgalomból gyakorló. (a téli szünet előtt született). A tanítónők ugyanis közölték. nem szeretne iskolába menni. nem jelentkezik. Ezzel megkönnyítjük azoknak a szociológiai vizsgálódásoknak a megértését. beszél hozzá. bent. a házi feladatot elbliccelné. „Meg kell elégedünk itt azzal. 08. találjak ki valamit. és úgy érzem. Arra kértek. figyelme elkalandozik.indd 8 2015. mennyire szépen tud írni stb. nem hegyezi ki a ceruzáit. kézmosás után megsimogatni a kicsit. hogy nagy gondok vannak a gyerekkel. melyek (…) hosszú távú folyamatok megértését állítják a szocio- lógia kutatás középpontjába (…) Norbert Elias „Sokkoló információkat kaptam a múlt heti iskolai fogadóórán.). 26. és mennyit jelentkezik. »Kár lenne érte!« – fo- galmaztak. A villámlátogatáson azonban kis híján lefordultam a székről. vidám gyerekem? Hogyan tudom visszaterelni az útra. dajkálja. figyelmes. visszahúzódó lett.

s egyúttal • hozzájárulhat a tanulók versenyképességének növelése mellett személyiségük gazdagí- tására. hogy az országban sok helyen alkalmazott valódi iskolaotthonos megoldást valósítják meg. az egyéni tanulói igények minél teljesebb körű kielégítésre. egész eddigi tevékenysége ellentmond ennek. kétségkívül jelentős szakmai eredményeket is felmutattak. Az egész napos iskola gyakorlatba ültetetése nem volt problémamentes.”3 Mindezek miatt – folytatta gondolatmenetét a szak- értő – „az egész napos iskola bevezetése csupán technikai megoldás lenne” annak a célnak az elérésére. mint az Or- szággyűlés oktatási és tudományos kutatási bizottságának elnöke kételyeinek hangot adva így fogalmazott: „Az egész napos iskolára való törekvés furcsa paródiává válik. kisebb részben pedig a támogató rendszer(ek) csekély hatékonysága miatt . Noha ezek széles körű elterjesztése még csak-csak megtörtént a kádári időszak egyes fázisaiban. hogy délután is lesznek köte- lező órák. 2 http://www.hu/belfold/2013/11/22/pokorni-parodia-az-egesznapos-iskola/ 3 http://index. Az utóbbinak javító szerepe van. másrészt azok közül a családok közül. Pokorni Zoltán. amely képes lehet a tanulói teljesítmények számottevő javítása mellett a korai iskolaelhagyók arányának a csökkentésére. hogy az iskola egyrészt megfeleljen azoknak a szülői igényeknek.hu/belfold/2011/09/03/egesz_napos_iskola/ 9 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. de nívós fenntartásukra és/vagy továbbfejlesztésükre nem kerülhetett sor többnyire az anyagi erőforrá- sok hiánya. 26. A kutatási és fejlesztési folyamatban részt vevő szakemberek törekvése- it nem titkolt módon kettős cél vezérelte: • Olyan programot/és vagy intézménytípust kívántak a fejlesztés során létrehozni. mint a napközi kötelezővé tételéből. de az oktatási államtitkárság tevékenysége alapján nem biztos. hogy nem áll másból.hir24. hogy amennyiben felemelik a pedagógusok kötelező iskolában töltött munkaide- jét napi hat és fél órára. amelyekről később majd szót ejtünk. Az államtitkár több érvet hozott fel a koncepció mellett: egyrészt saját tapasztalatai is megerősítették abban. hogy gyermekeik délutánonként változatos szakköri foglalkozásokon és tanulási programokon vehes- senek részt. mert ők ritkán tudnak megfelelően gondoskodni a délutáni felügyeletükről. nevezetesen az. Az első tanévben a délután négyig nyitva tartó iskolák megfelelő programok és a program bevezetéséhez szük- séges támogató rendszer hiányában nehezen tudtak megbirkózni ezzel a feladattal. Azok a kísérletek. Az oktatáspolitikai célkitűzés általában ugyanaz volt. amikor megteremtette az általános iskolai délutáni foglalkozások feltételeit. amelynek a célját az egész napos iskola nevelési-oktatási programjának a kidolgozása képezte. amelyekben mindkét szülő dolgozik. hogy az alternatív. hogy többen – így a korábbi oktatási miniszter. ELŐSZÓ Az egész napos iskola létrehozására irányuló kísérletek több évtizedes múltra tekintenek vis�- sza a hazai közoktatás és köznevelés 1945 utáni történetében. mód nyíljon azt osztálytermi munkával kitölteni. se iskolaszervezési kultúra nem áll mögötte jelen formájában. vagy másképpen.1 Nem véletlen. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben 2013 elején indult el az a jelentős forrásokra épülő fejlesztési munka. 1 Egy későbbi fejezetben bemutatjuk a koncepció fogadtatástörténetét is. egyre többen jelezték. vagy azt. csupán törvényi paragrafus” – fogalmazott. A legkevésbé viszont az képzelhető el. tanulással összefüggő terheket egy másképpen átgondolt szerkezetben arányosabban tudják elosztani a tanulás hatékonyságának növelése érdekében. 08. másrészt az a szándék. Az egész napos iskola gondolatának felelevenítésére és gyakorlatba ültetésére Hoffmann Rózsa államtitkársága idején nyílt mód. 8:49:47 . se forrás. Se tartalom. itthon is néhány helyen nagyon jól működik. hogy az oktatáspolitika jól mérte fel a valós társadalmi igényeket.2 Radó Péter.indd 9 2015. hogy a tanulókra nehezedő iskolai ere- detű. hátránykompenzáló pedagógiai elképzelést tervezne. oktatáspolitikai szakértő szerint „az egész napos iskola jelentheti azt. amelyek hátterében a modern munkaerőpiac kiépülése és ennek részeként a nők tömeges munkavállalása állt.

akiknek kisebb vagy nagyobb mértékben lehetőségük nyílt megis- merkedni a fejlesztők szándékaival és a fejlesztés során végzett munka egyes fázisaival. fejlesztési. REFLEXIÓK – MODULÍRÁS. illetve az ettől az állapottól − érthető módon − teljesen eltérő folyamatai iránt. SÉBEN VALÓ NYOMON EGYÜTT- RÉSZVÉTELRE KÖVETÉS MŰKÖDÉS 10 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. másrészt azoknak a személyeknek a reflexiói – legyen szó szakembe- rekről vagy laikusokról –.és eszmetörténeti bemutatása. Budapest. valamint az azok eredményeit alkalmazni kényszerülő iskolák világa által képzett sajátos „tudásháromszögben” lezajló tu- dástermelés magától értetődő. amelyekben iskolák és pedagógusok egymás munkáját tudják segíteni. 2015. • Az intézményszintű fejlesztés eredményeként az iskola és a pedagógusok módszertani és szemléleti megújulása folytatódjon. • A pedagógusok módszertani kultúrája gazdagodjon és a fejlesztés eredményeként ered- ményesebben tudják kezelni a tanulói sokféleséget. TÁMOGATÁS. ábra: A fejlesztés menete AZ EGÉSZ A VÁLLALKOZÓ PILOT PROGRAM NAPOS ISKOLA PEDAGÓGUSOK LEFUTTATÁSA NEVELÉSI- FELKÉSZÍTÉSE A 20 KIVÁLASZTOTT KUTATÁSOK. Az egész napos iskola fejlesztése projekt konkrét céljait a fejlesztés kezdetén meghatároztuk. támogassák a kuta- tási. 8:49:47 . OKTATÁSI PROGRAM KI. • A pedagógusok és a segítő szakemberek együttműködését segítsék. január 22. A kötetet olvasmányként ajánljuk mindazoknak. Mindezek ismeretében a kötet céljait egyrészt • egy fejlesztési szándék probléma. akik érdeklődnek az oktatáspolitikai dön- tések. BEVONÁSA FEJLESZTÉSE ÉS BEVEZETÉ. A szerkesztők 1. másrészt • egy konkrét fejlesztési célkitűzés megvalósulásának értelmező bemutatása képezik. innovációs tevékenységek az egész napos oktatás nevelési-oktatási prog- ramjának kifejlesztése során. • A pedagógusok az egész napos iskola fejlesztés és kutatás aktív résztvevői és alakítói legyenek.indd 10 2015. • Alakuljanak olyan hálózatok. a kutató-fejlesztő intézetekben zajló műhelymunkák. 26. • Az intézményben zajló fejlesztés legyen adaptív. Ez utóbbi esetben az elemzés módszertani keretét egyrészt azoknak a szakmai dokumen- tumoknak az értelmezései alkotják. INTÉZMÉNYBEN SZAKMAI INTÉZMÉNYEK PROGRAMJÁNAK DOLGOZÁSÁBAN MŰHELYMUNKA. A PARTNER. 08. amelyek közvetve vagy közvetlenül a fejlesztésben részt vevőktől származnak.

A szerző. (…) A 650/1945.) állította a demokratikus nevelés középpontjába. ám kevesek által olvasott Statisztikai Szemlében figyelemre méltó összehasonlító elemzés jelent meg Doroszlóy Gyula tollából. (A szerző azért választotta az 1937−38-as esztendőt.) 3 A gimnáziumok és polgári iskolák I−IV. 11 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. hogy az ilyen rendszer- rel folyt iskolai nevelés csak még jobban elmélyítette az egyes társadalmi osztályok közt az ellentéteket. Országos Köznevelési Tanács. Budapest. hogy megszűntek egyrészt azok az intézmények4 . hogy elsősorban a számok mentén hasonlítsa össze a Horthy-korszak is- kolarendszerét az 1945-ben létrehozott demokratikus köznevelési és közoktatási rendszerrel. E  GY ELKÉPZELÉS ÉRLELŐDÉSE: A „NULLADIK ÉV” (1945)1 ÉS A KÖVETKEZŐ ÉVTIZEDEK 1947 kora őszén a nagy múltú. Lásd John Lukács: 1945 − A nulla év. M. évforduló után. másrészt az intézményi infrastruktúrá- ban megmutatkozó –különbségeket eredményezett az intézmények között. hogy a szerkezetileg és eszmeileg is megújítani kívánt iskolarendszer számára 32 000 régi pedagógus állt rendelkezésre. „A régi iskolarendszer tehát arra volt beállítva. A népi demokrácia nem tűri az emberek származás. Európa Kiadó. mert akkor még a trianoni országterület adataival számolhatott és 1945−46-ra újra ez a helyzet állt elő. In: Demokrácia és köznevelés. társadalmi helyzet szerint. korábban eltérő céllal működő intézmény „összeolvasztásából” keletkezett. Az új iskolatípus bevezetése azonban az első pillanattól nem volt problémamentes. Az átszervezés két másik fontos eleme az volt.: Iskolarendszerünk 1937/38-ban és 1946/47-ben. 1996. 4 Általános továbbképző (ismétlő) iskolák. A szerző a változások érzékeltetéséhez az összehasonlító elemzés módszerét választotta. évfolyamáról van szó. amelyek (a népoktatás keretei között működve) korábban azok számára álltak rendelkezésre. 8:49:47 . gazdasági továbbképző (ismétlő) iskolák. 5 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 11 130/1945. de 1945-öt jelentős történelmi korszakhatárnak tartotta. o. ahol a koalíciós pártokat képviselő szakemberek tucatjai igyekeztek megismertetni a pedagógusokkal a változások lényeges elemeit és legfőképpen céljait. akik az „elemi mindennapi iskolát” – ma használatos kifejezéssel élve – rövid tanulói út után (két-há- rom év tanulás után) elhagyták. Budapest. Az új forma egyik legnagyobb előnyének azt tartotta.” A szerző hozzáfűzte.3 és ez a helyzet már az indulás pillana- tában jelentős – elsősorban a tanítás színvonalában. másrészt létrejöttek a dolgozók alsó és középfokú iskolái5 abból a célból. hogy már tízéves korukban társadalmi osztályok szerint részesítse nevelésben a gyermekeket. 26. rang. o. hogy már 1945 nyarán elkezdték szervezni az első továbbképzéseket. Nem csoda.indd 11 2015. Úgy vélte. hogy a 8 évfolyamos általános iskola „ingyenes és kötelező jelleggel” minden 6−14 éves gyermek művelődésének „új és kö- zös forrása” lesz. Elsősorban azért.M. Iskolakultúra. akik korábban „történelmi okok miatt” nem tudtak élni ezzel a lehetőséggel. I. o. 51. 3−15. Értel- mezése szerint az iskolarendszer társadalmi–politikai és a háborús évek miatt megváltozott gaz- dasági környezete alapvetően új feladatok elé állította az oktatási rendszer egészét. 2007/5. „A közoktatási rendszer átszervezése terén a leg fontosabb lépés az általános iskola megteremtése volt. További problémát jelentett az is. 1947/9−10.E. 352−357. mert több. Statisztika Szemle.E számú rendelet új alapokra helyezte az egész magyar közoktatást és az általános iskolát (kiemelés az eredeti szövegben: M. hogy utólagos tanulási lehetőséget nyújtsanak azok számára.2 A szerző az időszak utolsó évé- ben arra vállalkozott. rendelete 6  Szombatfalvy György: Az új nevelők felelőssége. 08.6 Nem véletlen tehát. amely nyomán új társadalmi és gazdasági rend bontakozott ki Magyarországon. 1945. vagy más szempontból való osztályokra bontását és így átkos szembeállításukat 1 A cím egyik felét John Lukács hasonló című könyve kapcsán választottuk. bár explicit módon ezt nem mondja ki. évfolyama mellett a volt népiskolák VIII. hogy a változásokat legjelentősebben az elmúlt korszak néhány intézménytípusának felszámo- lásában és az új kielégítő intézmények létrehozásának kettősségében lehet megragadni és érzékeltetni. Lásd erről: K elemen Elemér: Az általános iskoláról a 60. 2  D oroszlóy Gyula dr. hogy az lehetőséget biztosít minden tehetség érvényesülésének. J.

ahogy ez az alábbi ábrán is látható Nem célunk ezúttal azoknak a kampányoknak a bemutatása és elemzése. 08. hogy a ruganyos ágyban. Forrás: Statisztikai Évkönyv. nincs emberhez méltó élet” – fogalmaz- ta meg a lényeget Angyal János abban a nem csekély érzelmi töltettel bíró írásában.7 A változások azonban – mint ahogyan az várható volt – nem voltak zökkenőmentesek. hogy osztogassa. amelyeket – különösen a fordulat évei után – egyre inkább politikai meggondolásokból szerveztek. Behatol a legtávolabbi. 1947. (…) A demokratikus általános iskola mindenkinek a helyébe megy. ábra: A tanulók lemorzsolódása az átszervezett általános iskolákban (%) VIII. 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Bihar Szatmár Szabolcs Szolnok Tolna Abaúj Somogy Heves Csanád Fejér Zala Hajdú Baranya Bács-Bodrog Békés Dél-Pest Sopron Nógrád Borsod Veszprém Győr Vas Komárom Zemplén Észak-Pest Csongrád Nagy-Bp. lelki javakat: a műveltséget. a legelhagyatot- tabb falvak és tanyák világába is.és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelésügyi Osztályának kiadása. / A ngyal János: A demokráciában az iskola is a népé. 1949 – és saját szerkesztés egymással. VII. A hangsúlyt sokkal inkább a szakmai jellegű megoldásokra igyekszünk helyezni. 12 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. Ez azt jelenti.indd 12 2015. selyemhuzatos párnák közt született és ragyogó gyerekkocsikban. A mai olvasó számára sem jelent talán nagy meg- lepetést az. akár nem – nyolc éven át együtt kell ülniük az általános iskola padjaiban azokkal a gyermekekkel. amely a nevelők továbbképzését irányító tanulmánykötetben jelent meg. 26−27. A krónikus pedagógushiány mellett a legnagyobb gondot minden iskolafokozat és típus ese- tében a tanulók „lemorzsolódása” okozta. meg derűs gyermekszobákban nevel- kedett gyermekeknek – akár tetszik nekik és szüleiknek. 2. 8:49:48 . Egyetemi Nyomda. VI. (…) az iskolaköteles korban lévő gyermekek csak egyfajta iskolában járhatnak: a nyolcosztályos általános iskolába. és gyermekszoba helyett az utca porában vagy az alföldi mezőkön libák mellett érték el az iskolaköteles korhatárt. hogy a közoktatás reformját követelő demokratikus pártok közül 7 Továbbképzés és demokrácia: [A nevelők továbbképzését irányító tanulmányok] A Vallás. 26. akik talán szalmazsá- kon vagy durva pokrócon jöttek a világra. o. hogy a legkritikusabb a helyzet – hasonlóan a ma is tapasztaltakhoz – az ország legkevésbé fejlett területein alakult ki. terjessze ott a szellemi. Budapest. ami nélkül nincs igazi demokrácia. Nem tekinthető véletlennek.

Így érthető. hogy a diákok tanulmányaikhoz megkap- hassák azt a támogatást.o. amely az általános iskolai tantervvel függ össze. és a bentlakók is sok tekintetben nélkülözni kényszerültek. 13 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. azonnal kitűnik. hogy sokszor túlzsúfoltak voltak. és a tananyag mennyisége sem volt csekély. 8 A hátránykompenzáció egyik megoldását a de- mokratikus pártok a diákotthonok illetve a kol- légiumi rendszer kiszélesítésében látták. mégiscsak alkalmasak voltak arra.10 8 Széchy Éva: Honnan hová? – A kollégiumokról. 65. ugyanis a diákotthonokat – amelyek elsősorban a vidéken élő fiatalok számára nyújtott lakást. hogy „kiveszik” gyermeküket az iskolából. A kollégiumok mindamellett. A várható nehézségeket – habár nem ez volt a film célja – előrevetítette Radványi Géza Valahol Európában című filmje (1948. inkább kiegészítő” nevelési modellként jellemzik. 8:49:48 . átfogó iskolai-kollégiumi neveléshez” képest.és óratervet. hanem általában a művelődési feltételek ked- vezőbbé tételére is. 1994. hogy a kétféle forma szakmai meg- ítélésében jelentős különbség mutatkozik. Érdemes azonban megjegyezni. A kérdésnek van egy másik oldala is. Lásd ehhez: 1. amelyek a korábban már említett intézményi integráci- óból adódnak. étkeztetést és bizonyos mértékig felügyeletet – „pedagógiailag alacsonyabb. külterjesebb. szemben az „iskolai neveléssel komplex rendszerben összeforró. Az alábbi ké- pek jól illusztrálják a szándékot. többen az első pillanattól kezdve követelték – részben a háború előtti tapasztalatokra tá- maszkodva – a tanulásra fordítható idő tartamának és helyszíneinek a megnövelését. 08. Magyar Pedagógiai Társaság / Pro Educatione Gentis Hungariae Alapítvány. 1993. 10 A háború utáni években az iskolától elszokott tanulók visszaterelése az iskola és a tanulás világába nem is tűnt olyan egyszerű dolognak. 9 Leginkább azokban a családokban. amit ma a tanulás szempontjából kedvezőtlen.). OKKER. sok helyütt9 döntöttek úgy a szülők. Nevelésügyi Kongresszus. mert ezzel vélték ellensúlyozhatónak azt. In: A nevelésügy távlati fejélesztéséről (VI. a tanulás ellen ható családi környezetnek. Ha megvizsgáljuk az alábbi tantárgy.indd 13 2015. ábra 12. augusztus 25−28. A könyvtárak.). amely otthon nem állt rendelkezésre. 26. hogy a tanulók jelentős hányada miért főleg a felső tagozaton nem tudott megfelelni a követelményeknek. hogy az több szempontból is magán viseli azokat a sajátosságokat. o. illetve kiterjesztését. a tanulópárok és a jelen lévő tanári támogatás alapvetően alkal- mas eszköz volt nemcsak a tanulás hatékony- ságának és eredményességének a növelésére. A heti óraszámok – főképp a felső tagozatban – magasak voltak. Ha a különféle eredetű tanulási ku- darcokat követően még a nyolcadik év befejezése előtt érték el a tankötelezettség határát. más szóval hátrányos helyzetnek nevezünk. ahol már korai életkorban számítottak a gyermekek munkaerejére.

hu/nevelestortenet/?rovat_mod=archiv&act=menu_ tart&eid=32&rid=1&id=171 (Letöltés ideje: 2015. 25. német. II. Ez elodázhatatlanná tette az iskolák feladatainak kibővítését. IV. VIII. hány tanuló vette igénybe ezt az új formát. század első felében is működtek különféle fenntartók által üzemeltetett napközi otthonok. táblázat: Az általános iskola 1946-os óraterve  A TANTÁRGYAK NEVE I. a későbbi adatok azonban Surányi István: Alapfokú (általános iskolai) oktatás Székesfehérváron 1945−1948 között.) 14 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. rendelet az ötödik osztályban a választható tárgyak sorából az 1947−48-as tanévtől törölte a latin tantárgy tanítását. VII. VKM.kodolanyi. VI. Neveléstörténet. 11  2005. − − − − 3 3 3 3 orosz) Latin nyelv* − − − − 3 3 3 3 Társas ének és zene − − − − 3 3 3 3 Mértani rajz − − − − 2 2 2 2 * A 6300/1947.és erkölcstan 2 2 2 2 2 2 2 2 Magyar nyelv és irodalom 10 11 13 14 6 6 5 5 Történelem − − − − 2 2 2 2 Földrajz és néprajz − − − − 3 3 2 2 Az ember élete − − − − − − 2 2 Természetrajz − − − − 2 2 − − Természettan − − − − − − 3 − Vegytan − − − − − − − 3 Számolás és mérés 5 5 5 5 3 3 3 3 Rajzolás − 2 2 2 2 2 2 2 Ének 2 2 2 2 2 2 2 2 Testnevelés 2 2 2 2 2 2 2 2 Szabad beszélgetés − − − − 1 1 1 1 A közös tárgyak óraszáma 21 24 26 27 25 25 25 25 A választható tárgyak óraszáma − − − − 6 6 6 6 Heti óraszámok − − − − 3 3 3 3 Választható tantárgyak és gyakorlatok Gazdasági gyakorlatok − − − − 3 3 3 3 Műhelygyakorlatok − − − − 3 3 3 3 Kereskedelmi gyakorlatok.indd 14 2015. 01. gyorsírás − − − − 3 3 3 3 Háztartási gyakorlatok − − − − 3 3 3 3 Élő idegen nyelv (angol. 08. V.11 A háborút követő években került sor a nők tömeges munkába állására. ezek azonban nem álltak össze országos hálózattá. sz. III. Bár már a 20. szám http://www. francia. hiszen az oktató és nevelő tevékenyég mellett egyre nagyobb számú tanuló felügyeletéről és étkeztetéséről is gondoskodni kellett. évfolyam. 1. 26. olasz. 3−4. 8:49:48 . Az első évekről nem áll rendelkezésre pontos statisztika arról. és legfőképpen nem alkottak az iskolai szakmai munkával koherensen összefüggő rendszert. Hit.

n.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/mti-kepgyujtemeny/oktatas-1944-es-1948-kozott/ kepek-a-somogyi-bela-kollegiumrol és Bernáth József: Fényes szellők Tankönyvkiadó. a 1953−54 33 559 1031 924 88 1956−57 62 879 1769 1772 n. Az fent látható képek bepillantást en- gednek ebbe a világba. n. 15 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. a. 1965.hu/id-202-nevelok_es_iskolai_tanulok. táblázat: Napközis tanulók száma (fő) NAPKÖZIS NAPKÖZIS NAPKÖZIBEN KÉPESÍTETT TANÉV TANULÓK CSOPORTOK FOGLALKOZTATOTT NAPKÖZIS NEVELŐK SZÁMA SZÁMA TANERŐK SZÁMA SZÁMA 1948−49 18 704 n. Forrás: http://tudasbazis. 8:49:48 .html azt tükrözik. ahol sok esetben az alapvető. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Reismann János felvétele http://fejer. 1970. A diákotthonok és kollégiumok szerepét akkor érthetjük meg igazán. ha pillantást vetünk a háborút követő évek iskoláinak tényleges állapotára. Bp. 26. 317.indd 15 2015. o. 2.archivportal. 08. 1961−62 119 863 3174 3083 828 Forrás: idézi Füle Sándor: Az iskolai napközi otthoni nevelőmunka fejlődése és perspektívái. 1966. a.sulinet. hogy 1962-ig 1948-hoz képest szinte megtízszereződött a napközis tanulók lét- száma. tanuláshoz szükséges elemi feltételek sem álltak mindig rendelkezésre. Akadémia Kiadó. a.

s ezzel hozzájárul a tanulmányi színvonal emeléséhez. a változatos kulturális és technikai foglalkozások stb. hogy mind a két vagy adott esetben egy szülőnek igazolt munkahelye legyen. Néhány év elteltével megjelent egy kézikönyv a napköziotthon-vezetők számára13. értelmét a közösségben végzett közösségi munkában látják. ehhez ugyanis alapvetően arra volt szükség. A napközi ügye mellett elkötelezett szerző ezt így foglalja össze: „A gyakran változó jelenlegi személyi állomány. a ké- zikönyveknél többre lett volna szükség. az agy regenerálódása.12 A napkö- zik túlnyomó többsége ezekben az években többnyire nem volt más. felső fokon pedig 40 főben állapítja meg. „A Kommunista Párt általában nagy fontosságot tulajdonít annak. (…) nevelői munkájával növendékeit a szocializmus építésére kész. a sport. alkotó emberekké alakítja. A napközi otthoni nevelőmunka rendszerváltozás utáni problémái között (különösen 1996-tól) a napi foglal- kozási idő csökkenése okozott és okoz gondokat. néha a napközi otthoni gyer- mekek sorsa iránt is közömbös). hogy a kötet alapvetően a Rákosi-időszak éveinek a termé- ke. (…) A kommunista Párt ezért alsó fokon az osztályok létszámát 50 főben. Ezért is érdekes mai szemszögből nézve a tervezet néhány mondata. akik életük célját.) Az első években a minőségi szakmai munkát mindez jelentős mértékben gátolhatta. a délelőtti tanulás után elmaradhatatlan pihenés. továbbképzésének tennivalóit. a napirendbe alig férnek bele. Közzéteszi: Horváth Márton. 16 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. ezért magától értetődőnek tekintették. Ahhoz. az esetenkénti séták. A napközi otthoni nevelőmunka több évtized alatt kialakult gazdag tevé- kenységrendszere ebbe az időkeretbe nem fér bele. hogy az elmúlt évtizedek alatt valóban minőségi változás következhessen be. hogy a tanulói létszámok növekedése együtt járt a csoportlétszámok emelkedésével és a kedvezőtlen pedagógus/tanulói aránnyal. világháborút követő több mint fél évszázados történetében alapvetően nem változtak meg. hogy az egyes osztályok létszáma pontosan és szigorúan meg legyen határozva. Az eddig említett és még az elérhető szakirodalmi anyagok alapot adnak arra. 1953. 14 id. Pedagógiai Szemle. mint a tanulók délelőtt is használt osztályterme. hogy a napközi otthonok igazi nevelő szerepüket betölt- hessék. az iskolavezetők. ehhez nevelői irányítást és támogatást ad. Az itt leírt elképzelések a napközi 2. kiképzésének. az étkezés. hogy a minisztérium. Füle 322. jelentős gátja annak. hogy a tanulók ellátása és tanulásuk támogatása mellett az ideológiai nevelés fontosságát is hangsúlyozzák. A magas létszám lehetetlenné teszi az eredményes munkát. (…) biztosítja a másnapra való nyugodt készülés lehetőségét.”14 Nem hagyható figyelmen kívül. 1975/4. o. hogyan fogalmazták meg a szerzők a napközis tevékenység célrendszerét: „(…) a tanításon kívüli időben barátságos meleg otthont nyújt (…) a tanulóknak. a tanulás. A mai olvasó számára az sem magától értetődő. amely módszertani-szakmai támogatást nyújtott ehhez a tevékenységhez. Ilku Pál: A Magyar Kommunista Párt tervezete az új magyar népneveléshez. 08. a játék. A problémák ellenére ugyanakkor számos helyen betöltötték a napközik a feladatukat. 13 Újhelyi Tihamérné: Kézikönyv az általános iskolai napköziotthon-vezetők számára. amikor − különösen a nagyobb városokban − a tanítás váltott műszakban zajlott az általános isko- lákban. (Még kedvezőtlenebb volt a helyzet azokban az években.indd 16 2015. amely sokszor kiképzetlen (sőt. A táblázat adatait értékelve jól látszik. valamint a szocialista nevelés elmélyítéséhez. 12 A magas tanulói létszámokkal kapcsolatos problémákra már nagyon korán. a felső tagozatban 3 órára csökkentek. A napközi otthonba érkezés számos teendője. Számunkra ebből most az a fontos. A korábbi 5 órás foglalkozások az alsó tagozatban 3 és fél órára. 1945 januárjában felhívta a figyelmet a kommunista párt tervezete. hogy a termelésben vagy a hi- vatalban dolgozó szülők nyugodtan végezhessék munkájukat. az iskolafenntartók.” Dokumentumok a magyar nevelés történetéből. 26. hogy azokban az időkben a napkö- zikbe való bejutás sem volt egyszerű. A legna- gyobb problémát mégis a napközis tevékenységre nem felkészített pedagógusok nagy száma jelentette. a munkaközösségek összegezzék a napközi otthoni nevelők kiválasztásá- nak. Tankönyvkiadó. 8:49:49 .

− tette hozzá − hogy teljesen egyenlő feltételek még hosszú történelmi kor- szakon át sem fognak létrejönni. 25.”19 Végül azt állapította meg. 385. hogy az érintett tár- sadalmi osztályokból származó tanulók iskolai előrehaladása. szemben a szel- lemi dolgozók gyermekeinek 5. amelyek egyetlenegy napon sem maradhatnak el. hogy minden nap minden foglalkozásra sor kerüljön. In: Neveléstörténet. 19 uo.és felsőfokon nem a kívánt mértékben és minőségben valósult meg. amelyeknek a segítségével az érintett tanulók hátránykompenzációja megvalósítható lenne. 17 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. o. http://www. mint ahogy az a lakos- ság egészében elfoglalt arányuk (71. • Az iskola oldja meg a tanulási nehézségekből adódó feladatokat. 18 In: Pedagógiai Szemle.01. aki megállapította.”18 Bakonyi fő problémának azt látta. 08. hogy a középiskolákba a fizikai dolgozó gyermekei jóval csekélyebb arányban iratkoznak be. amely akkor az Országos Pedagógiai Intézet folyóirata volt. 5. hogy melyek lehetnek azok az eszközök. Természetesen nem arról van szó.hu/cikk. Harmadszor meg kellene oldani a napközi otthoni pedagógusok főiskolai szakirányú képzését és a hétévenkénti kötelező továbbképzését. hogy ne tegyünk adminisztratív eszközökkel származás szerint megkü- lönböztetéseket növendékeink között. Letöltés ideje: 2015. mert a család kulturális feltételrendszere nem teszi lehetővé a tanulás megfelelő szintű és hatékonyságú támogatását. továbbtanulása közép. Másodszor meg kellene ismerni és fel kellene használni a napközi otthoni neveléssel foglalkozó speci- ális magyar szakirodalmat. akik idővel a politikai.indd 17 2015. Füle Sándor: A 106 éves magyar iskolai napközi otthoni nevelés közügy (Vitaanyag) http://www. 26. s ezeket ne hárítsa szü- lőkre. De vannak alapvető tevékenységek. OKI. Füle Sándor: A 100 éves napközi otthonaink pedagógiai öröksége − és Európa. művészeti élet vezetői és irányító pozícióiba kerülhetnek. 16 Dr. hogy sikerül-e megfelelő arányban kinevelni a munkás.”16 A korai iskolaelhagyók problémája egyre erőteljesebben összekapcsolódott a kádári konszolidációs időszak káder.5%) alapján kívánatos lenne. A problémát az jelentette. hogy a szülők iskolai végzettségének meghatározó jelentősége van a „gyerme- kek otthoni segítésében. hogy „a proletárdiktatúra rendszerében leraktuk a szocializmus alapjait.6%-a morzsolódik le. Bakonyi ezt követően ja- vaslatokat tett arra. hogy hátrányos helyzetűnek – szemben a szellemi dolgozók gyermekeivel − a fizikai dolgozók gyermekei minősülnek. Mindezek ma a hiányosságok és a problémák között talál- hatóak. Egy foglalkoztathatóságot növelő program tanulságai. hogy a budapesti kö- zépiskolákból a fizikai dolgozók gyermekeinek a 37. ha valaki széthulló családban él. 8:49:49 . amelyet a hátrányos helyzetben lévő tanulók nevelésével összefüggő kérdések- nek szenteltek. hogy nem kedvez a (tovább)tanulásnak az sem. A szocializmus: osztálynélküli társadalom. Általában gondnak tartja. 15 Dr. 1967.hu/nevelestortenet/?act=menu_tart&rovat_ mod=archiv&eid=29&rid=1&id=90 -.kodolanyi. Több kutatásra hivatkozva megállapítja. 1967. 2008. Az azonban kétségtelen. A Bakonyi által kínált eszköz- tár mai szemmel nézve is rendkívül tanulságos elemeket tartalmaz.és értelmiségpolitikájában kulcsfontosságú rekrutáció kér- désével.”15 „Először a napközi otthoni pedagógusok belső (iskolai) és külső (társadalmi) kapcsolatrendszerét szükséges kiépíteni. melyek a következők: • Az önállóság fejlesztése az ismeretek megszerzésében. gazdasági. amelyben a politikai szükségszerűség. szociá- lis körülményeink között nem indulnak egyenlő feltételekkel a tanulók az iskolában.8%-val.php?id=516 17 Ezt másutt már megtettük. De az valószínű. FÁK program. kulturális ellátottságában. A vitaindító egyértel- művé tette. február 17-én került sor egy ankétra. A kérdés az volt.osztalyfonok. hogy a mi konkrét. A Pedagógiai Szemlében.17 de idézzük a vitaindítót tartó Bakonyi Pál szavait. lásd M ayer József: Kitörés.és pa- rasztszármazású tanulók soraiból azokat. 2004/2. Ezúttal nem ismertetjük részletesen a vitát.

25. 26. ellenőrzés 2.” 24 • Jellemző a kor egészére. amely a tanulók iskolás kor előtti fejlesztésére irányul.” 22 Mindez másképpen szólva azt jelentette. Kossuth Könyvkiadó. hogy elfeledkezhetnénk arról az évi 15–20 ezer fiatalról. 1976. Az intézmények gyakorlatán túl olyan művelődéspolitikai programnak az igényét fogal- mazza meg.indd 18 2015. s akik ily módon folyamato- san növelik (kiemelés: M. miszerint „a mobilitási folyamatokat az is- kolarendszer csupán közvetíti (…) ennélfogva a közoktatási rendszer egyedül nem oldhatja fel –csupán relatíve befolyásolhatja – a mobilitási egyenlőtlenségeket. már csak azért sem. o. 22 G azsó Ferenc: Iskolarendszer és társadalmi mobilitás. 31. a világnézet és az életmód meg felelő alakítását. hogy a változatlan formában működtetett iskolarendszer a jövőben sem lesz képes arra. részben pedig más szak­mai műhelyek- ben – már az 1960-as évek végén és a 70-es évek első felében az érdeklődés középpontjá- ba került. 24 id.179−180.1) Egységes tervezés. • Ezt az újszerű nevelő hatását nem a hosszabb felügyelet alatt eltöltött idő. akik nem végzik el az általános iskola nyolc osztályát. hogy a munkásrétegekből származó és a középrétegek teljesítménynormái szerint tehetséges és teljesítőképes egyének lehetőséget kapjanak egy másik rétegbe való átlépéshez. A korabeli lehetőségeket figyelembe véve az első kísérleti tervek az alábbi elvekre épültek: 1) Az egészségügyi követelmények érvényre juttatása 2) Pedagógiai és pszichológiai követelmények: 2. valamint a nyelvi hátrányok enyhítésére. Budapest.) az alacsony műveltségű színvonalú lakosság számát. J.20 a kedvezőtlen oktatási adatok kapcsán így fo- galmazott „Mindez azonban nem jelenti azt. 1977. Kossuth Könyvkiadó. 18 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. irányítás. hanem a peda- gógusok által alkalmazott módszerek biztosítják.3) Elméleti és gyakorlati tárgyak optimális aránya 2. Gondot okoz a felnőttoktatás alakulása is.” 21 Ugyanebben az időszakban Gazsó Ferenc is közzétett egy munkát az iskolarendszer és a társadalmi mobilitás közötti összefüggések- ről. amelyben megismételte korábbi álláspontját. amelynek az „elsődleges funkciója az. Az alapkoncepció a következő volt: • Az egész napos iskola nem a félnapos iskola meghosszabbítása. A Pedagógiai Szemlében lezajlott vita után egy évtizeddel a kor reprezentatív összegzésé- ben Köpeczi Béla. Mindenesetre igaz az. 08.” 23 Megoldásként olyan kompenzatórikus nevelési megoldást javasol a hátrányos helyzet ellensúlyozására.2) Tanórai és tanórán kívüli munka egysége 2. o. mű. 23 id. hogy a 25–39 éves népesség több mint egy ötöde nem végezte el az általános iskola nyolc osztályát. mű. • Újfajta nevelési intézményt takar – kibővült rendeltetéssel. • Nem az intézményes nevelés mennyiségi kiterjesztését jelenti. 35. hanem in- kább fokozta a kedvezőtlen helyzetű rétegek kulturális hátrányát. 21 id.4) Az oktatási folyamat korszerűsítése 20 A magyar kultúra harminc éve (1945−1975). hogy a mobilizációs folyamatok jellegén alapvető módon tudjon változtatni. 8:49:49 . mert „az iskola mindeddig lényegében nem csökkentette. bár az utóbbi években bizonyos fellendülés mutatkozik ezen a területen. o. • Az órai munka hatékonyságának növelése érdekében szükséges a differen­ciált foglalko- zások bátrabb alkalmazása. hanem a nevelés újszerű minőségként történő megjelenítését. • Szükséges továbbá a tanulók jobb és alaposabb megismerése. az összefoglaló készítője. hogy az egész napos iskola mint lehetséges modell párhu­za­ mosan – sokszor ugyanabban az intézetben (OPI). hogy az alacsony fokú általános műveltség akadályozza a munka színvonalának emelését. Nyilvánvaló – vonja le a szerző a következtetést –. mű. o.

• ez mélyebb „embert formáló” hatást fejt ki. Ebben élen járt az NDK. egészségügyi és higiéniai teendők Csehszlovákiában az egész napos nevelés bázisát a napközik és az iskolaklubok alkották. sport és turisztika e. A kísérlet a következő feltevésekre épült: • a tanulók több időt töltenek egy-egy pedagógussal. Bulgáriá­ban az egész napos iskola a napközi-otthon és az internátus között helyezhető el. társadalmilag hasznos munka b. természettudományos tevékenység c. ha a környezet-egészségügyi követelményeket. kulturális tevékenység A Szovjetunióban korán kialakultak a bentlakásos intézmények. 26. másrészt pedig azok az egész napos okta- tási/nevelési formák. Az 1967−68-as tanévben egy budapesti iskolában az alsó tagozaton próbálták ki az egész napos iskola-modellt. hogy az egész napos iskola olyan intézmény. 8:49:49 . • magasabb „neveltségi szint” érhető el.5) Az egész napos időgazdálkodás feltételeinek kimunkálása 2. a. hogy „a leg fejlettebb oktatási tevékenység hatásfoka is csak ak- kor lehet optimális. • jobban lehet a közösséget fejleszteni. „Ganztägige Bildung und Erziehung” = egész napos oktatás és nevelés). Az új típusú iskolával kapcsolatos elképzelések abban teljes mértékben egyetértettek. műszaki tevékenység d. általánosan képző tanulmányi munka b. hogy a tananyagmegértés és az önálló tanulás képessége javul. amely működése során eleve túllépi az iskola hagyományos kereteit.6) Személyiségfejlesztés 3) Szülőkkel és egyéb partnerekkel történő kapcsolat kiépítése. a tanulók társadalmi munkája f. A kísérletben arra számítottak. FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK A SZOCIALISTA BLOKKBAN A HATVANAS-HETVENES ÉVEKBEN A magyar fejlesztésekkel párhuzamosan több szocialista országban is megindultak a fejlesztések. a pedagógiai munka higi- éniájához tartozó előírásokat betartják.indd 19 2015. testi nevelés d. Ez esetben az egész napos iskolában a magas szín- vonalú oktató-nevelő munka a gyermekek túlterhelése és túlfáradása nélkül biztosítható. amelyek nem kapcsolódnak állami intézményekhez. A jellemző szovjet modell hat munka- területet jelölt ki az iskolák számára: a. szülők bevonása az iskolai tevékenységekbe – „nevelőpartnerként” való együttműködés. munkára nevelés c. kötelezettségeit. ahol nagyon korán tisztázták az elnevezéssel kapcsolatos fogalmak tartalmát is: („Tageserziehung” = nevelés. esztétikai nevelés e.” 19 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. 2. illetve az alábbi kérdéseket fogalmazták meg: • Hogyan vizsgálható az erkölcsi ítélőképesség helyzete a tanulóknál? • Milyen fejlettségi szinten van a feladattudatuk? A végső konklúzió az volt. 08.

A helyszín az iskola egyik tanterme. 1974. o. Az indoklás ma is helytálló: „A megőrzésre szorítkozó reggeli ügyelet elfárasztja és elkedvetleníti a gyerekeket.): Szabadidőtevékenység-modellek általános iskolai napközi otthonok. hogy kedv- vel. 27 id. s ugyanakkor a szabadidő élményét kell biztosítaniuk a számukra. A legnehezebb pedagógiai feladatok egyikét. akik „a legnehezebb pedagógiai feladatok egyikét vállalták: a szabadidő-tevékenységek vezetését. és itt nyílik lehetőség a tanulók önálló munkavégzésére. ezért két évvel később „Klubfoglalkoztatás” címmel újabb kötetet jelentetett meg. J. FPI. A kínálat a szerepjátékoktól (például az indián Tűzvirág-törzs születése) a dramatikus játékokon keresztül a hagyományos eszközökkel végezhető programokig (bábjáték.28 A kötet másik fontos módszertani javaslata az volt. valamint „hogy a klubfoglalkozatás kísérlet arra. A gyűjteményes kötet elsősorban az alsós napközis nevelőknek nyújtott konkrét segítséget. hogy a felső tagozat számára ennél többet és más módon.”31 A szülők számára. 08. 1974-ben a Fővárosi Pedagógiai Intézet egy gyűjteményes kötetet 25 tett közzé. 1976.és iskolaotthonos. mű: 110.” 26 A kötetben közölt tanulmányok többnyire gyakorló pedagógusok tapasztalatait dolgozták fel. hogy érzékelte a klubfoglalkozás és a nap- köziben zajló tevékenység szétválasztásának a célját.30 A bevezetőben hangsúlyozta.(Nagy Tamásné) 30 K ereszty Zsuzsa (szerk. akkor azt milyen módon tették. hogy „a hagyomá- nyos napközi és tanulószoba helyett (kiemelés: M.” 29 E programot az udvaron vagy a tornate- remben – nyitott ablak mellett – tartották célszerűnek lebonyolítani. o. iskolaotthonok. mert a szerző szerint „ez a tevékenységmodell akár korszerű tanóra is lehetne. A könyvek illusztrációit epidiaszkóppal vetítették ki. 26. amely különös figyelmet érdemel. A szerkesztő szerint olyan nevelőkről van szó. akiknek többsége nem biztos. (Bognár József) 28 Ugyanakkor arról nincs információ.indd 20 2015. hanem indítékai teszik szaba- didővé. A szoba tanórán kívül bármikor a csoport rendelkezésére állt. A tevékenységet nem tartalma. • szabadidőt. mű. o. klubok számára. A napi 10 órát isko- lában töltőknek • belső biztonságot nyújtó társas életet. ha kell. de hasonlóan konkrét formában kell támogatást biztosítani. zomán- cozás. 31 id. A szerkesztő valószínűleg ráérzett arra. egészséges életmódot biztosító eltöltésében jelölték meg. 7.): Klubfoglalkoztatás az általános iskolák felső tagozatán.” A klubfoglalkoztatás lényegét a • tanórákra való felkészülés mellett • a szabadidő hasznos. o. valamint a klubfoglalkoztatásban érintett pedagógusok számára kívánt módszertani segítséget nyújtani. 29 id. A napi foglalkoztatás rendje a következőképpen alakult:32 25 K ereszty Zsuzsa (szerk.) egész napos klub­szerű foglalkoztatási rendszerre térünk át. 26 id. 8:49:49 .” 27 A tanulók nem tanórai keretek között dolgozzák fel az „anya alakja az irodalomban” témát. 208. mű: 3. hogy ha programhoz kapcsolódtak az iskola pedagógusai. amelyet könyvtárszobának rendeznek be. 32 A modellek konkrét leírását lásd: Függelék 20 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. mű. mozaikkészítés) nyújt kínálatot. amelyben maguk választhatnak rendszeres és egy-egy alkalomra szóló (…) tevékenységet (…). amire szükségük van. mert „vezetniük” kell a gyereket. amelyben a napközi. lendülettel tudjanak önállóan dolgozni. annyi segítséget. FPI. hogy „a klubrendszer az általános iskola felső tagozatos tanulóinak tanórán kívüli foglal- koztatását jelenti”. hogy tanórán kívüli időben azt nyújtsa az iskola a 10–14 éveseknek. hogy az iskolákban a reggeli ügyelet helyett tartsanak reggeli tornát. • a tanítási órákra való felkészüléshez olyan helyzetet. úgy fogalmaztak. E programjavaslatok közül a könyvtári tevékenység az.

50−13. 21 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. A szabadidő eltöltésének fajtái: kulturális jellegű 17.indd 21 2015. kirándulás.00−17. hogy az egész napos iskola vagy a napközi ellátásával a „kevésbé értékes”. 34 Ekkor még hatnapos tanítás volt.45−14. film. 8:49:49 . táblázat: A napi foglalkoztatás rendje IDŐ PROGRAM 13. a klubfoglalkozásokat kevesen tudták maradéktalanul megvalósítani. Az FPI által útjára bocsátott következő kötet.00−16. Erről a jelzett kötet szerzője sem hagy kétséget:34 „Aki napközis csoport élére kerül.30 Szabadidő (szabadban) Ebéd 13. Kerülhet kényszerből (»majd csak elviselem addig. sakk.15 Ebéd 14. már a napközisekről szólt. ahol az iskolavezetés számára a nap- közi kényszerű teher.50 Érkezés az iskolából – a terem átrendezése Előkészület az ebédhez 12. társastánc. TIT-előadások stb. a javasolt időrend kevés kétséget hagy a felső tagozatosok esetében afelől. Lehet 19 vagy 54 éves.15−15. »amíg elvégzem a főiskolát«) anyagi érdekből.30−18.00 ebéd 14.30−14.00 klubfoglalkozások (képzőművészet.15−17.33 Amint az a táblázatban is jól látható.30 tanórákra történő felkészülés 16.30-ig tanítás 13. asztalitenisz.) Úgy tűnik. 08.00 Tanulás (korrepetálás) – közben szünettel hazamennek.30−13.00 pihentető foglalkozások (séta. játék.15 Szabadidő (szabadban) A tanulók 15. FPI. élhet padokkal berendezett. hogy a napközi (és a szaktantermek) „integrációja” szinte feleslegessé tette a klubokat: 4.30 manuális jellegű játék Heti 17. sokféle helyzetben lehet.” 33  K ereszty Zsuzsa : Bevezetés a napközi otthonos nevelőmunkába.45 Előkészület az ebédhez 13. Kerülhet olyan iskolába. kevéssé felkészült vagy éppen „leértékelt” pe- dagógiai munkaerőt bízták meg. 14 óra után a tanulók hazamentek.30-tól − − értékelés A másik problémát (amiről nyíltan alig-alig szóltak) az jelentette. táblázat: A napközi rendje a felső tagozaton IDŐ HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT 37 12. lehet egyetemi diplomás vagy csupán érettségi bizonyítvány birtokában. 3. 26. 1978. úszás) 15.35−12.00−15. amíg visszakerülök tanítani«. néhány félig-tönkretett játékkal ellátott teremben vagy jól felszerelt napközis traktusban.

OKI.php/iskolank/iskolatoertenet 22 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. A tanítási órák 45 percesek. Idővel – a 70-es évekre – a hátrányos helyzetű tanulók mellett egyre erőteljesebben ke- rültek a tehetséges tanulók az érdeklődés középpontjába. évfolyamok valamennyi osztályában iskolaott- honos rendszer szerint folyt a tanítás. melyben szülők is közreműködtek. létrehozva a többcélú/-szerepű árnyékiskola-rendszert. 08. A 2007-es tanévtől ezt ki tudtuk terjeszteni. Egyenletesebb terhelést biztosítva. hisz a tanító azonnali visszajelzést kap az elsajátítás mértékéről. Két tanító dolgozik a gyerekekkel. Elkerülhető az igen megterhelő mindennapos táskacipelés. ezt az időtartamot fokozatosan kívánjuk elérni. játék. Mi- vel a 6-7 éves gyermekek tartós figyelme 20-25 perc. a gyermek az iskolában – tanítói segítséggel – tanul meg tanulni. a tanóra fegyelméből való oldást teszi lehetővé. és elsőként az 1−2. A szociális kompeten- ciák fejlesztését a kompetencia alapú „C” típusú programcsomag megvalósításával oldjuk meg.indd 22 2015. de időnként mozgásos lazító játékot iktatunk be. részben délután történik. 37 http://amk. 8:49:49 . osztályok- kal. Az eltérő tanulási tempó miatt ebben az eset- ben a differenciált feladat adásával lehet az összhangot megteremteni. Az önálló tanulás részben délelőtt. Körülbelül egy hónap elteltével elérjük a 45 percet. Az én és a másik. Ennek tartalmai: Az én dimenziói. mely a gyerme- kek testi-lelki terhelhetőségétől függően lazítható. és ez újraértékeltette a tanításon kívüli pedagógiai tevékenységeket. amely 1982-től kiegészült a 3. így jelenleg az 1−4. Az én és a világ. „A napközi otthon megkapta a megelőzően óvodának használt. osztályokban megszervezett egész napos oktatás.bogard. A házi feladatokat az adott tantárgyból a tárgyat tanító pedagógussal készítik el a gyerekek. mind a szülő mindennapjait.35 Az igényesebb programok azonban mindinkább piaci alapokon kezdetek működni. a nap egészére 7.hu/index. szokások. illemtudó viselkedés kialakítása a feladat. hogy a gyermek életében rendszer legyen. 26. teherbírását is figyelembe véve. amely 4. 35 Ez volt a tömeges előkészítők és különféle típusú pályaválasztási programok időszaka. mely a kikapcsolódást. az esetleges hibákról. 2003. Az iskolaotthon közösségteremtő erejével kiegészíti a család szocializációs szerepét. A délelőtti és a délutáni időszakban is rendszeresen van szabadidő. A tapasztalatok és az igények alapján később mintegy húsz éven keresztül az 1−3. programokhoz könnyebben tud alkalmazkodni. Az egésznapos oktatás során a tanulók életkori sajátosságait. Így ő nemcsak tanít. Folyamatos felújítással. Ez nagyon sok előnnyel jár. a pihenést szolgáló szabadidős programok. tették alkalmassá a konyha. Az „egész napos” nagymértékben megkönnyíti mind a gyermek.15 között elosztva váltják egymást a tanítási órák. osztályok egész napos oktatási formában indulnak.55–16. évfolyamig felmenő rendszerben működött. ami a há- ború előtt a Zichy-birtok bérlőinek a tulajdona volt.és művészeti iskola. Az étkezésnél. kézműves foglalkozás. megosztva egymás között a tantárgyakat Az egész nap során fontos. a tanulási képességekhez igazított tanórákra való felkészülés. A kezdetekkor választható volt a szülők számá- ra elsőben az iskolaotthonos osztály. és hosszabbak a szünetek. A Sárszentmiklósi Ál- talános Iskolában 1974-től kísérleti jelleggel indult az egész napos oktatás.36 Néhány iskolában a kutatási és fejlesztési eredményekre támaszkodva megpróbálkoztak az egész napos iskola koncepciójának tényleges megvalósításával. 1980-tól ugyanitt kapott otthont a Marth Béla tanító által megálmodott. A reggel beszélgetőkörrel kezdődik. hanem segíti is az órára való felkészülést. zene. az órák kezdetben rövidebbek. ebédlő és a bővülő csoportok elhelyezésére. napi teendőknél a kulturált szabályok.” 37 EGÉSZ NAPOS OKTATÁS 1−4. 36 Lásd erről: M ayer József (szerk. hiszen a rendszeresen ismétlődő tevékenységekhez. szakkörök. Az alkalmazott munkaformák: kooperatív tanulásszervezés A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások beosztása rugalmasan kezelhető keret. könyvtárlátogatás. és ezek alapján azonnal korrigálhat. A szaba- didő eltöltésének lehetőségei: levegőn való mozgás. régi »kiskastélyt«.): A tanulók munkaterhei Magyarországon. ahol mesél- hetnek magukról. OSZTÁLY A programot Marth Béla pedagógus tervei szerint alakítottuk ki.

számú megbízása alapján). kooperatív módszerekkel. hogy ekkor még az új iskolatípus szabályozása nem készült el. amely differenciált fejlesztési lehetőséget kínál • a tanulási önállóság. 08. • a szabadidő-felhasználás önállósága terén. • a tanuló képessé tétele a társas kapcsolatok alakítására. vázlatírásra. J. Tankönyvkiadó. valamint a szabadidős tevékenységek rendszerét. o. 8:49:49 . 44 Eperjessy Gézáné: Mire jó az egész napos nevelés? Tankönyvkiadó. amelynek sajátos céljai vannak: • az egészséges és kulturált életmód szokásainak az elsajátítása.44 Ő már egyenesen az iskolai munka átalakításának szükségességéről beszélt. modern tanulásszerve- zési eljárásokkal fejleszteni. a tanítási időn kívül folyik. csak kísérleti szinten tartott.”43 A szerző értelmezése szerint az egész napos foglalkoztatás a nevelés kiterjesztése a tanórán kívüli időszakra. Ezt a helyi tantervünkbe is beépítettük. tanulási és szociális kompetenciáit kívánja komplex módon. és eredménye. hogy a gyerekek képessé váljanak az önálló ismeretszerzésre. célja az általános iskola céljával azonos. • A napközis foglalkozás. lényeg­kiemelésre.38 A napközik és az egész napos iskola nem teljesen tisztázott kapcsolatában fontos kiadvány volt a Füle Sándor által szerkesztett „A napközi otthonos nevelőmunka”39 című kiadvány. Lásd: Függelék Lásd erről: Füle Sándor (szerk. Az egész napos iskolában lehetőség van arra. Az elsősorban a napközi otthonról szóló tankönyvben helyet kapott dr.php/iskolank/iskolatoertenet 39 Tankönyvkiadó. 1980. 5. A gondolkodás és tanulásfejlesztés program kifejezetten a gyerekek gondolkodási. • Az iskolaotthonos oktatás csak az alsó tagozat esetében érvényes munkaforma.”40 (Kiemelés: M. A korábbiakhoz képest itt egy új célmeghatározás jelent meg. mű.42 A szerző megállapította. szövegfeldolgozásra. (az OM.bogard. Érdekessége ennek az anyagnak. de a távlatokban (negyedik évfolyam végére) mérhető. 1980. ha nem is rögtön. hogy „ráhangolódással” kezdődjön a tanítás. s egy közös reggeli után kezdődhet a „komoly” tanulás. b) A klubfoglalkoztatást. A tanulás tanítását − mivel nem képez külön tantárgyat − heti egy délutánon beiktattuk az órarendünkbe. hisz a gyerekek „kibeszélhetik” magukból. • a tanulók képessé tétele az önálló tanulásra. cselekvéses. • A klubfoglalkozásokon csak a felső tagozatos tanulók vesznek részt. Mindkét tanító látja a gyermeket az irányított és az önálló tanulás folyamatában. hogy egységessé tegye a tanítási-ta- nulási folyamatot és a tanítás. amelynek a legfontosabb célja. A szerző által készített napi és heti tervekből kettőt mellékeltünk. miköz- ben megpróbált különbséget tenni az egyes korábban kialakított – és finanszírozott – formák között. 1981. Nagy segítség ez a nap további részében. 36 275/1972. Bízunk abban. amely az Oktatási Minisztérium Pedagógusképző Osztálya közreműködésével jelent meg. felhasználására. Egy évvel később Eperjessy Gézáné kismonográfiát szentelt az egész napos nevelés kérdé- sének.): A napközi otthoni és az egész napos iskolai nevelőmunka.indd 23 2015. 38 http://amk.hu/index. 41 Az időterveket lásd: Függelék A 42 E zzel párhuzamosan már folyamatban volt e téma főiskolai szintű oktatása. hogy segíti a munkánkat. Rózsa Éva írása is Az egész napos iskolai (iskolaotthoni) nevelőmunka címmel. 43 K ereszty Zsuzsa: Az általános iskolai nevelés és oktatás tervének alkalmazása az egész napos foglalkoztatásában. 3. amit szeretnének. FPI. A szervezeti kereteket illetően két formát vázol fel: a) Az iskolaotthont. mint mondta. hogy „az egész napos ne- velés az általános iskolai nevelés szerves része. • személyiségfejlődésük érdekében a gyerekek képessé tétele a szabadidő megfelelő eltöl- tésére. 1980. amennyiben a szerzők szerint az „iskolai napközis otthonok és az egész napos iskolák sokat tehetnek az általános iskolák közötti színvonalkülönbségek megszüntetése érdekében. 23 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10.)41 Ehhez kapcsolódott 1980-ban az első olyan módszertani anyag. amely igyekezett haszno- sítani a korábbi kísérletek eredményeit. 40 id. 26. A cél.

Alapvetően úgy gondolta. 1990.. amely elsősorban demográfiai probléma volt. hogy a szerző a napközis nevelést „kényszerpályának” tartotta. 47 Lásd erről: Popper Péter.”50 45 id. o. 49 Kitűnt a sorból a Zsolnai-modell ismertetése mint az egyetlen olyan törekvés. 50 H agymásy Katalin: A pedagógusjelöltek felkészítésének lehetőségei és gyakorlata az egész napos nevelés feladatainak az ellátására. illetve osztotta meg gyakorlati tapasztalatait a résztvevőkkel. 8:49:50 . o. Márta (szerk. • felügyeletet. Nyíregyháza. hanem a megvalósításhoz szükséges eszközökkel is. „A probléma megoldását nem a tanítási órák számának növelésében kell keresnünk. Szabó G. 26. hogy igyekezett a napközis munkának (és a nap- közis nevelőknek) a tudományosság eszközeivel nagyobb presztízst biztosítani. hogy „a napközis gyerekek személyiség fejlődése a csak fél napot iskolában töltőknél kedvezőtlenebbül alakul. hogy a „hátrányosság érzése kiváltotta gátlá- sok.”45 A háttérben a váltakozó (délelőtt-dél- utáni) oktatás felszámolásának az igénye állt. Az évtized végén került sor a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rendezésében egy tudományos igényű konferencia megszervezésére az egész napos iskola témakörében. alternatív jelleggel. Csekély kivételtől eltekintve a napközis nevelők az iskola szakmai hierarchiáját tekintve erősen a másodvonalba tartoztak. védekező agresszivitás megszüntetésének s a hatékony nivellálásnak együttes eszközei a demokratikus közösségi életvitel és a vonzó. A kötet egésze azonban nem lépett túl azon. elsősorban azért. hogy az egész napos iskolai nevelésnek kedvező társadalmi fogadtatása van. amely igaz. mű. • fokozott törődést. In: Acta Academiae Paedagogiae Nyíregyháziensis. mert „a fizikai dolgozók. − október 1. Új paradigmát sejtetett.): Az egész napos nevelés tapasztalatai (Tudományos ülés 1988. • biztonságos légkört. de valóban működtette az egész napos iskolát. Szeged. 48 D r . 24 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. • szoktatási gyakorló terepet biztosít. A pszichológiai kutatások egyre inkább azt iga- zolták. Bp.”47 Erre egyelőre nem voltak megfelelő módszertani megoldások. 6. hanem olyan szervezeti forma kialakításában. szeptember 3o. mert a napközis nevelés a szociális problémákat igyekezett elsősorban megoldani. o. 183. s ebben a keretben mutatta be a kifejlesztett módszereket/megoldásokat. hogy a tanítási órák számának a növelése önmagában nem teszi lehetővé azt. o.”46 A helyzet azonban ennél bonyolultabb volt.indd 24 2015. a hátrányos helyzetű családosok gyermekei számára • tanulási segítséget. Jelentőségét inkább az adta meg. mű. Soha nem mondták ki. akiknek a munkáját többé-kevésbé a gyermek- felügyelettel azonosították. 08. változatos szabadidő-eltöltés. Márta arról beszélt. 46 id.) 11. 1981. 246. Másképpen közelítette meg a kérdést a nyíregyházi főiskola oktatója. mely a tanítási órán kívül is biztosítja az intézményes nevelést. hogy a társadalmi igényeknek megfelelően kerüljön sor a tanulók személyiség- formálásra. TOMUS 12/A Nevelési és Művelődéstudományi Közlemények. de a napközi (és minden ehhez kapcsolódó tevékenység) az iskolai munka egészét tekintve „másodlagos. Számára alapvetően az jelentette a problémát. A bevezető plenáris előadást tartó Szabó G. különösen az ebéd biztosításával.”48 A tanácskozás során gyakorlatilag mindenki az egész napos iskola címén a napközi- ről beszélt. amit az oktatási rendszer ténylegesen kínált. A legfontosabb megállapítás azonban az volt. leértékelt” tevékenység volt. Akadémiai Kiadó. Nemcsak a szemlélettel voltak gondok. A kriminális személyiségzavar kialakulása gyermekkorban. hogy „az elkövetkezendő években egyre több szó esik a tanítási időn kívül folyó nevelőmunkáról.49 A tanácskozás igazi újdonságot nem hozott.

melyben meg- valósulhat a nevelési és képzési folyamat egysége. „Az ún. amennyiben a nap egészével mint pedagógiailag tudatosan strukturált idővel gazdálkodik. tehát olyan időt. de differenciált tanítási-tanulási folyamatok szervezésével oldjuk meg. s ez az egész napos iskoláról szóló elképze- lést sem hagyhatta érintetlenül. amely alatt a gyermeknek nem kell. 53 id. hanem olyan időt. hogy eszmetörténeti szempontból közelítsünk e koncepcióhoz. (…) Továbbá: az »iskolai nap« részben tetszés szerint igénybe vehető időt is tartalmaz.”51 Ma már csak találgathatjuk. mű. gazdasági tekintetben egyaránt.”53 A tervezők az iskola egészét beillesztették a köznevelési-közművelődési rendszer in- tézményhálózatába. 25 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. illetve a tehetségfejlesztés lehetősége. o.
 „A művelődési hátrányok enyhítésének és a tehetség fejlesztésének pedagógiai-iskolai kerete egyaránt a diffe- renciálás. Ebbe a szisztémába épült bele két stratégiai kérdés. 184. de jelentős szakmai összefogással készült egy szintézis. ha ezt a szülők is igénylik. politikai. Az elképzelés kidolgo- zói számára az egyik kulcskérdés az úgynevezett „iskolai nap” definiálása volt. szolgáltatásokat. ahol „(…) az egész napos nevelés gyűjtőfogalom. 1990-ben új helyzet alakult ki társa- dalmi. 26. személyiség. művelődési. •  összehangoltan szervezi meg a tanórai és tanórán. A »kompenzálás« és a »tehetségnevelés« hatékonyságát elsősorban az biztosítja. mű. J. »iskolai nap« tehát az általánosan képző-nevelő iskolában nem a család kizárásával eltöltött időt jelenti. A szerző egész napos iskola koncepciójában a tanórán kívüli tevékenység hangsúlyozottan egyenrangú feladatként jelenik meg. A 80-as évek elején más megközelítésben. fakultatív és szabadon választ- ható tevékenységeket. 54 id. hanem – bár ettől az aspektustól nem teljesen elválasztható módon – a szervezés oldaláról. amely magában foglalja az egész napjukat iskolában töltő tanulók különböző időbeosztással és a pedagógusok közti munkamegosztással történő foglalkoztatását. csak lehet az iskolában tartózkodnia. o. az »elmaradókat« és »kiemelkedőket« együtt nevelve. J. 128. 52 M ihály Ottó (szerk. szociális-gondozói. 08. n.” (Kiemelés az eredetiben: M. é. a szülők közreműködésével tölthetnek el a gyerekek. hogy a „társadalmi igények” kielégítése milyen irányba vitte volna a fejlesztést az egész napos iskola koncepciójában. tehát az iskolában töltött napi időtartam nem bomlik ketté egy pedagógiai funkciójú és egy szociális funkciójú időre. 148.” „Az egész napos iskola tehát a nevelés egész napos rendszerének kiépítését jelenti oly módon.indd 25 2015.és közösségfej- lesztő feladatait.) 51 id.” 54 (Kiemelés: M. o. 8:49:50 . ha ezeket egy szervezeti keretben. ezzel is elősegítve és biztosítva mind az időfelhasználás. a kötelező.) „A már helyenként bizonyos évfolyamokon meglévő egész napos foglalkozás logikája már megelőlegezi a jövendőt. amelynek egy részét a család.): Vázlat a szocialista nevelőiskoláról. OPI. a tanulók művelődési hátrányainak kompenzációja. Ilyen előfeltételek mellett lesz a szocialista általánosan nevelő-képző iskola egész napos iskola. mű. mind a szolgáltatások komplexitását. ill. iskolán kívüli.52 Most nem az a célunk. hogy •  az iskola egyaránt betölti nevelési-oktatási. amely középpontjában az általánosan képző iskola fejlesztése állt.

iskolán kívüli szereplőknek az összhangját kellett (volna) megteremteni. és 4−8. Mégsem gondoljuk. A kor feltételei nem vagy csak részben kedveztek egy jelentős innováció rendszerszintű végrehajtásának. metodikai elvek szerint 1−3. tanulószoba működtethetők a klubnapköziben leírt szervezési. 1983. és 4−7. és napközis korrepetálási évfolyamokon belül 2−6. évfolyamon differenciált 1−3. tanulószoba 1. belül csoportközi 2−7. és 4−8. 26 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. 1−8. iskolaotthon. évfolyamon iskolaotthon. évfolyamban a tanulószobai 1−3. o. évfolyamon differenciált 1−3. 8:49:50 . évfolyamon lehetőleg homogén 1−8. évfolyam ellenőrzött. évfolyamon napközi a csoportlétszámok tanulás-irányítás (önálló. iskolaotthon 1−3. és 4−7. ellenőrzött. intenzív tanulószobai csoportok szabadidőben 7−8. Jól látszik. intenzíven segített foglalkoztatás napközi gyerekek a csoporton belül) szabadidőben 1. 08. ezek − önhibájukon kívül − nem tudták tudásukat továbbadni. iskolaotthon csoportszervezés és napközis korrepetálási évfolyamokon belül 3−8. évfolyamban a tanulószobai 1−3. évfolyam 6−7−8. táblázat: Szervezeti és szakmai megoldási lehetőségek KORSZERŰ SZERVEZETI. évfolyamon differenciált 1−3. metodikai elvek szerint 1−2. évfolyamon napközi. klubnapközi differenciált tanulás. intenzíven segített foglalkoztatás tanulószoba gyerekek a csoporton belül) szabadidőben 1. A bemutatott koncepció esetében a legnagyobb dilemmát – ahogy ez mindig is történni szokott – az elvi egyetértésen túl a bevezetés-alkalmazás „hétköznapi” problémája okozta. évfolyam lehetőleg homogén 1−8. és 4−7. 4−8 évfolyamokon a tanulási önállóság alapján szervezett csoportokban Forrás: Útmutató (Az általános és kisegítő iskolákban folyó egész napos foglalkoztatás igazgatói irányításához) OPI. gyerekek a csoporton belül) szabadidőben 8. 26. amely – ma használatos kifejezéssel élve – csak jelentős intézményfejlesztés árán lett volna megvalósítható. évfolyam ellenőrzött. hogy az intézményi szint számára e sokrétű elfoglaltságnak. csoportszervezés tanulás-irányítás (önálló. Szerkesztette: Bognár Mária − Horváth Judit 22−24. intenzíven segített foglalkoztatás napközi. adott esetben elté- rő helyszíneknek. évfolyam ellenőrzött. tevékenységének irányítás a csoportokon koordinálása belül. évfolyamon iskolaotthon. évfolyamon differenciált 1−3. hogy utópiáról volt szó. 5. napközi órakeretből ellenőrzött és csoportközi foglalkozások intenzív tanulószobai csoportok szabadidőben működtethetők a klubnapköziben leírt szervezési. belül csoportközi engedik. csoportszervezés tanulás-irányítás (önálló. belül csoportközi 8. évfolyam lehetőleg homogén 1−8.indd 26 2015. és 4−8. belül csoportközi 2−8. évfolyamon amíg az osztály. intenzíven segített foglalkoztatás osztályösszetétel gyerekek a csoporton belül) szabadidőben szempontjából homogén csoportok 1−7. Bár több helyütt modellértékű kezdeményezések születtek. évfolyam lehetőleg homogén 6−7−8. csoportszervezés tanulás-irányítás (önálló. ill. METODIKAI ELEMEK A TANULÁSI ÉS EGÉSZ NAPOS SZERVEZETI KERETEK SZABADIDŐ-TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSBAN 1−8. évfolyam órakeretből ellenőrzött és csoportközi foglalkozások napközi. évfolyamon Az iskola tanórán kívüli 4−8.

május 6−7-én.5 40 35 38. amelyek paradox módon erősítik az iskola szociális funkcióját. Ez nagyon hasznosnak és praktikusnak bizonyulhatott. amely erre a jelenségre próbált választ adni.56 Még beszédesebb adat az étkeztetésben részesülő tanulók aránya. hogy „feloldjuk a túlzott tanrendszerű oktatást olyképpen. A valóság azonban többnyire más volt. amely elsősorban a gyermekek egész napra kiterjedő felügyeletére és ellátására vonatkozó igényekben nyilvánult meg. Az intézményvezetők.2 39. ábra: A napközis tanulók aránya a közoktatásban (az összes tanuló százalékában) 50 45 46. a Pedagógiai Tanszék adjunktusa. 1966. 1983. Ezek kö- zül különösen fontos és átgondolandó e kérdés szempontjából a teljes foglalkoztatottság megszűnése és ezzel összefüggésben a munkanélküliség alakulása. A növekedés mögött – különösen az utóbbi évtizedben – bonyolult társadalmi-gazdasági folyamatok állnak.és napközis formákkal szemben.3 4. 3.8 10 5 8. Az egész napos iskolának mint új szervezeti formának a magasabb rendűségét emelte ki a hagyományos osztály. mert ezek olyan ténye- zők. Újra megerősödött az iskolával kapcsolatos szociális igény. 886. hogy a napközis ellátásban részesülő tanulók szá- ma évtizedről évtizedre emelkedett. de éppen a lényeg – a rendszereket integrálni kívánó komp- lexitás – veszett el benne. mert annak a lényegét az jelenti. 08. hogy az iskolák úgy léptek a század utolsó évtizedébe. és ezért nem tekinthető véletlennek az sem. 8:49:50 .): Útmutató (Az általános és kisegítő iskolákban folyó egész napos foglalkoztatás igazgatói irányításához). 27 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10.55 A szerzők alapvetőn a korábban már ismertetett sémákra (iskolaotthon. 26. klubnap- közi. A már említett egész napos iskolával kapcsolatos kísérlet első eredményeiről. o. az OPI-ban tartott tudományos ankéton számolt be Szabadkai Simonné. amely az intézményvezetőknek nyújtott se- gítséget. például az alábbi táblázat alapján ennek ellenére sokrétű szervezési és szakmai megoldásokban gondolkodhattak. 56 A 60-as évek második felében bekövetkezett létszámnövekedést a korabeli kutatók is érzékelték. amelyhez – elvben – a keretek megfelelőnek bizonyulhattak. tanulószoba) építve adtak „vezérfonalat” az igazgatók kezébe. OPI. 55 B ognár Mária−H orváth Judit (szerk. hogy a tanórán kívüli tevékenység presztízsét –és itt elsősorban a napközikről és különféle típusú klubformákról van szó – nem tudták számottevő módon megemelni. Az OPI-ban 1983-ban megjelent egy útmutató. hogy az egyik cél az egyes tevékenyégformák hatékonyságának a növe- lése volt. Mai szemszögből nézve is jól látszik.1 1. hogy a tantervi órák közé a régi értelemben vett napközis osztályon kívüli foglalkozásokat iktatunk. Az elmúlt közel 60 esztendő azt igazolta.4 37.” Pedagógiai Szemle 1966/10.indd 27 2015. ábra).3 30 25 20 15 18. Ezt mutatja az alábbi ábra (3. amely még erősebben mutat rá a szociális funkció fontosságára.3 0 1950/51 1955/56 1960/61 1970/71 1980/81 1990/91 2001/2002 2011/2012 Forrás: KSH-STADAT 2/6/4-2/2.

4. ábra. Napközis ellátásban és étkeztetésben részesülő tanulók
(az összes tanuló százalékában)

Napköziotthoni ellátásban részesül % Étkezésban részesül %

80

70 71 73
64,4 65,4 67,4
60 64 64,3
61,7 61,6
59,4
50
43,9 46,1 46,5
40 40,9 41,8 41,4 42,8
40,2 40,6 40,1
30

20

10

0
2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012
Forrás: KSH-STADAT 2/6/4-2/2.

ÖSSZEGZÉS

A feltárt anyag alapján elmondhatjuk, hogy az egész napos iskola gondolata különféle „alak-
változatban” megjelent a pedagógiai-szakmai gondolkodásban. Az elméleti alapok kialakítá-
sát azonban nem vagy csak elvétve követte annak gyakorlatba ültetése. Emiatt egyrészt
• nem kerülhetett sor az új szervezeti forma széles körű elterjesztésre, másrészt
• a fejlesztés fő irányát a napközik felé jelölték ki, amely lassan alternatíva nélküli meg-
oldássá vált. További problémát jelentett, hogy az egész napos iskolák (iskolaotthonok,
klubrendszerű oktatás) korábbi eredményeit nem sikerült hatékonyan beépíteni a nap-
közit célzó fejlesztésekbe, amely sok esetben valóban gyermekmegőrzővé vált.

A rendszerváltást követő időszakban történtek kezdeményezések az egész napos iskola
„újraélesztésére”. Néhány intézményi szintű jó gyakorlat megjelenése (és az oktatáspolitika
ingadozó támogatása) azonban egyelőre nem teremtette/teremthette meg a terepet e forma
széleskörű bevezetéséhez.

28

1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10.indd 28 2015. 08. 26. 8:49:50

II. A
 Z EGÉSZ NAPOS ISKOLA KONCEPCIÓJÁNAK
FOGADTATÁSTÖRTÉNETE

Nagy biztonsággal lehet állítani, hogy a közvéleménynek – így az éppen gyermekük révén
iskolahasználó szülőknek is – nagyon csekély tudása volt arról a szakmai kérdésről, amelyet
az előző fejezetben az egész napos iskola koncepciójának több évtizedes színeváltozása kap-
csán bemutattunk. Amikor a 2013–14-es tanévben bevezetett egyik legjelentősebb változás,
azaz az egész napos vagy egész nap tartó (csak nevében „egész napos”) iskola bevezetésének
szándéka tudatosult az érintettekben, azonnal éles viták robbantak ki a koncepció céljáról és
értelméről. Az egész napos iskola mellett és az ellene érvelők esetében a szemben álló feleket
nemcsak a kérdés szakmai igazságáról és érvényességről való hit, illetve tudás választotta
el és állította szembe egymással, hanem az esetek többségében az eltérő politikai térfélvá-
lasztás is. Így a vita több esetben messze túlmutatott az alapkérdésen, és sokkal inkább az
oktatási kormányzat által képviselt politika általános támadásáról és/vagy védelméről szólt.1
Különféle, a nyilvánosság számára is elérhető csatornákon folyt a vita. A problémát alapve-
tően az jelentette, hogy – csekély kivételtől eltekintve – olyan média-szakemberek szűrőjén
keresztül jutottak el az információk az olvasókhoz/nézőkhöz, akik nem voltak (feltétlenül)
felkészülve a kérdés interpretálására.
Az egész napos iskola bevezetésének nemcsak a szándéka, hanem gyorsan bekövetkezett
ténye is elsősorban a pedagógusokat érintette. Ezért nekik külön alfejezetet szentelünk.
A fogadtatás bemutatására kétféle módszert al­kal­maztunk:2
• Az első esetben az elemzés az e témával foglalkozó sajtómegjelenéseket vizsgálja oly
módon, hogy az elemzés köre a Google-kereső által talált cikkekre terjed ki.3 Az elem-
zésben nem az írások időrendjét vesszük végig, hanem tematikus csoportosítás alapján
elemzünk. A pedagógusok esetében az interjúzást választottuk. Egyrészt intézményve-
zetőket kerestünk fel, másrészt pedig azokkal a pedagógusokkal készítettünk reflexiós
anyagokat, akik pályázat útján kerültek az OFI által irányított fejlesztési programba.

TEMATIKAI TISZTÁZATLANSÁGOK – KOMPLEXITÁS VAGY ANOMÁLIA?

Az interneten található írásokat olvasva jól látszott az, hogy a szerzőkben jelentős fogalmi bi-
zonytalanság van a kérdéssel kapcsolatban, kevesen értették a különbséget az egész napos és
az egész nap tartó iskola között, ezért lényegében a törvény szövegére támaszkodva gyakor-
latilag összemosták a két, egymástól alapvetően különböző intézményi megoldást. A megje-
lenő korpuszok címei is ezt igazolták, de továbbolvasva, a szövegek maguk is tartalmaztak
általában valamilyen sommás vagy akár humorosnak/gunyorosnak szánt megjegyzést.4

1 Elég itt csak a vitában kitüntetett témákat sorba venni, amely vagy beágyazódtak, vagy a kontextusát alkották az
egész napos iskola bevezetése kérdésének: például pedagógusok kötelező óraszáma, mindennapos testnevelés,
életpályamodell, béremelés, Nemzeti Pedagógus Kar, iskolarendőrség, tankönyvügyek.
2 Ennek a megoldásnak az egyik oka az volt, hogy a média nem különítette el egymástól a szakmai
és az oktatáspolitikai kérdéseket, hanem közös és egységes problémaként, egymás kiegészítőiként kezelte azokat.
Igaz ez abban az esetben is, ha a megszólalókat nézzük. A szakmai és oktatáspolitikai szereplők, szakszervezetek,
szakmai szervezetek, döntéshozók, szakértők, szülők egyaránt megjelennek az írásokban, és nagy teret kapnak
a tanárok is, bár általában csak illusztrációként szerepelnek szavaik, ez pedig lehetőséget kínált a sarkított,
extrémebb álláspontok kiragadására.
3 A kereső által kiadott „nagyjából 658  000 találat  (0,23 másodperc)”  alapján megállapítható, hogy a téma
megjelenése az interneten jelentős. Ezen szövegek legnagyobb része sajtószöveg: a vezető lapoktól
a helyi orgánumokig, az interjúktól, elemző, tisztázó írásoktól az átvételekig sokféle szöveget – és számos
ismétlődést – tartalmaz. A cikkek legtöbbje a 2013. augusztustól napjainkig tartó időszakban született, de a korábbi
elképzelések bemutatására az ezt megelőző (2011−2012. évi) interjúk is rendelkezésre állnak.
4 Börtönt csinálnak az egész napos iskolából (Origo); Káosztanév, gondolatrendőrség? Bukás az egész napos iskola
(Sonline); Egész napos iskola: maradt a káosz (Hír24); Jön az egész napos iskola: így kaphat felmentést a gyerek
(Pénzcentrum); Unalom négyig – az egész napos iskola „haszna” (Vasárnapi Hírek Online)

29

1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10.indd 29 2015. 08. 26. 8:49:50

A felütést az Origó összefoglaló írása (2013. 09. 18.) adta meg, amely sok másik szöveg for-
rása lett a későbbiekben.

„A gyerekek, a szülők és maguk a tanárok is kényszerként élik meg, hogy szeptembertől délután négyig kötelező a
diákoknak az iskolában maradniuk. Az egész napos iskolaként emlegetett modell egy félresiklott ötlet, amit se az is-
kolák, se az oktatási államtitkárság nem tudott értelmesen kihasználni. A kudarcot a helyettes-államtitkár is elismeri.”

Az írás címe: „Börtönt csinálnak az egész napos iskolából”,5 bulvárosra sikerült. A szerző
szerint a döntés vidéken és a fővárosban eltérő módon okoz problémát, de úgy találta, hogy
mindkét esetben nehézségeket okoz a szülőknek és a gyerekeknek az egész napos iskola,
vagyis a négyig tartó iskolai jelenlét. Ennek egyik okaként azt említi, hogy több szülő vélemé-
nye szerint az iskola a délutáni órákban pusztán csak „gyermekmegőrző”, és mindössze egy
szülő mondta csak, hogy egyébként tartalmas programok vannak. Egy másik szakmainak
tetsző érv az volt, hogy a gyerekek megszokták a kötetlen délutánt, saját életritmusuk van,
amelyet ez a program megzavar.
Időközben nyilatkozott Pokorni Zoltán is, aki tisztában volt a kérdés szakmai oldalával. Ő
arra az álláspontra helyezkedett, hogy ne legyen kötelező, és a bevezetése fokozatosan tör-
ténjen, illetve reagált Hoffmann Rózsa államtitkár is.

„Hoffmann Rózsa az Origónak azt mondta, hogy szomorúnak tartja az elmúlt hetek tapasztalatát, mert a tör-
vényből szerinte nem következett volna, hogy egyszerű gyerekmegőrzővé degradálják az intézmények az egész
napos iskolát. A helyzet javítása érdekében az államtitkárság oda fog figyelni, hogy a jövőben mindenütt tarta-
lommal − érdemi programokkal, foglalkozásokkal − töltsék ki a kötelezően iskolában töltendő időt. Ennek meg-
valósulását állítása szerint ellenőrizni is fogják, és ha kell, tanácsokkal, javaslatokkal látják el az intézményeket”.

Többen úgy vélték, hogy a nyilatkozat szövegezése a sajtó számára gyakorlatilag a kudarc
beismerésének tűnt. A koncepció bevezetésének elhalasztásáról azonban nem gondolko-
dott az oktatáspolitikai kormányzat. A Hoffmann Rózsának volt egy korábbi nyilatkozata6 ,
amely szakmai szempontból sokkal pontosabb és érthetőbb volt:

„A szándék egyértelműen az, hogy azok a gyerekek, akikkel nem volna, aki foglalkozzék, mert mindkét szülő
sokáig dolgozik, az iskolában értelmesen tölthessék el az időt. Ez egy fokozatos átmenet a lassan általánossá
teendő egész napos iskola felé − fejtette ki az államtitkár.”

Az interjúban kitérnek az életpályamodell, az iskolarendőrség kérdésére is, tehát több té-
mát érintve szentelnek helyet az egész napos iskolának:

„sokan tévesen értelmezik a délután négy óráig tartó iskolai foglalkozásokat, az általános iskola számára a nyitva
tartás kötelező, de nem kell az összes diáknak ottmaradnia. Ha a szülők tudnak gondoskodni gyermekük ellá-
tásáról, kikérhetik őket az igazgatótól a kötelező órák után – mondta Hoffmann Rózsa.”

5 A cikk webcíme még visszafogottabb: http://www.origo.hu/itthon/20130918-hol-siklott-felre-a-szeptembertol-
kotelezo-egesz-napos-iskola.html
6 D elmagyar.hu, 2012. 09. 04.

30

1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10.indd 30 2015. 08. 26. 8:49:50

„Az Index birtokába került koncepció mindösszesen fél oldalon foglalkozik a köznevelési rendszer in- tézményei c. Az egész napos iskola. azt bevezetnék-e minden iskolában. igazgatói engedéllyel távol maradhat. 8:49:50 .) A cikk szerzője beolvasztotta írásába Radó Péter véleményét is. 11. A nyilatkozat érdekességét az adja.o. 03. 8 Arra a kérdésre. 31 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. Egy újabb interjúban7 az államtitkár még annyit mondott.) 9 u. Mint írják. A tervezetben csak annyi áll: »az alsó tagozaton a nevelés-oktatás egész napos keretben folyik. akkor azt az iskola mérlegelés nél- kül elfogadja. 26. Ebben az időszakban már a minisztérium háttérintézetében elindultak azok a fejlesztési tevékenysé- gek.” További problémákat vetett fel 2012 őszén dr. az általános iskola alsó és felső tagoza- ta céljukat és szervezési módjukat tekintve különböznek. akkor mégis miért vezetjük be a délutáni foglalkozások rendszerét. és ami összefügg a pedagógusok időbeosztásának változásával. Ugyanakkor a koncepció több részletet nem tisztáz: milyen for- mában valósulna meg az egész napos iskola terve. addig a felsőben a nevelés.« Míg az alsó tagozaton a nevelés. Se egész napos iskolát – a szó szoros értelmében – nem vezetünk be. szabadon választott foglalkozásokon és tanu- lóidőben. a kompetenciák fejlesztése és a minden- napos testmozgás mellett időt szánnának a szaktárgyi tanulmányokra való fokozatos bevezetésre és a középfokú tanulmányok folytatására való felkészítésre is. A felső tagozaton a nevelés-oktatás egész napos keretben folyik a tanítási órákon. 08. hogyan is lehet szülői oldalról értelmezni az iskolai nyitva tartás kérdését:9 „Az egész napos iskola tehát a köznevelési törvényben egy olyan sajátos nevelési forma – eddig is volt. fejezetben az általános iskola kérdésével. se a tanárok óraszáma nem növekszik.” Ugyanakkor újabb pontosítás született arról. ha a 7  I ndex 2011-es (09. mint a hatéves kori kötelező iskoláztatás. holott a törvényben egy nagyon jól definiálható jelenségre vonatkozik. amelyet a köztudatban egész napos iskolaként említenek. A tervezet nem részletezi. amelyek szakmai munícióval látták volna el az intézményeket. meghatározott ismeretek elsajátítása.. a pihenést. A délutáni foglalkozásokról a tanuló szülői kérésre. A fáziskésés okát nem kommunikálták. az alapvető kompetenciák fejlesztése. mint fogalom egyfajta rémszintagmaként járta be az országot. és összevont osztályokban is történhet. amelyben az egész napos iskola kérdését a pedagó- gusok kötelező óraszámának emeléséhez kapcsolta. amely az iskoláknak egy szűk körét érinti. Az a fajta változás. hogy egy-egy osztály vagy a teljes iskola az egész napra osztja el a tanórákat. hogy csak alsó tagozaton lesz kötelező az egész napos iskola. Joggal tehető fel a kérdés. így felelt: „Igen. A gyerekeknek értelemszerűen nem kötelező ezeken a foglalkozásokon ott lenni. például az. és valójában arra vonatkozik. Gloviczki Zoltán (akkor még közoktatásért felelős helyettes államtitkár) nyilatkozata. Ha a szülő a gyermeke felmentését kéri ezek alól. az étkezéseket és az egyéb tevé- kenységeket. viszont a kettő összefügg. amit a közvélemény nem vagy rosszul tudott. vagy hogy pontosan mit takar a tanulóidő. most is van és mindig is lesz –.hu (10.indd 31 2015. 8 oktatas. amit a hétköznapokban eddig iskolaotthonos képzésnek hívtunk. a művészeti nevelés és a mindennapos testmozgás a cél. vagy a délelőtti kötelező órák után milyen délutáni foglalkozásokon kellene a diákoknak részt venni. hogy mind a kettő városi legenda. a következőképpen néz ki: az iskoláknak délután négy óráig köte- lességük értelmes elfoglaltságot biztosítani a gyerekeknek. hogy van-e összefüg- gés az egész napos iskola és a pedagógusok kötelező óraszámának növelése között. hogyan osztanák el a kötelező órákat.

mert a szülei ezt szeretnék. Különböző felmérések eredményei alapján tudjuk. segít a házi feladat elkészítésében és gondoskodik arról. 8:49:50 . A kötelező délutáni foglalkozások célja részben az esélyek kiegyenlítése. hogy megtévesztő kommunikációt folytatunk. hogy tartalmasan töltse el szabadidejét. Abban a pillanatban. ritkábban élnek a szülők ezzel a lehetőséggel. hangsúlyozva: a kétkeresős családmodell mellett megnőtt az egyszülős családok száma. Számos iskolaigazgató egyetért ezzel. ráadásul megszűnt a három generáció együttélése. sportfoglalkozás és a többi iskolai elfoglaltság csak lehe- tőség. 08. és azt kell külön kérni. részben pedig a diákok számára értékes. életformájával indokolta a műsor a kötelező bevezetést: „A köznevelési államtitkárság szerint társadalmi igényeket elégít ki a szeptembertől hatályos intézkedés. rengeteget interneteznek. 23-án a Hír24 tisztázta a közvélemény számára Hoffmann Rózsa államtitkár asszonnyal. odáig fajulhat mindez. együtt élő többgenerációs családra pedig csak elvétve találni példát. szülő egyszerűen kikérheti a gyereket. rossz hatások érik őket. hogy elolvassa. A szülők kérésére az igazgatók felmentést adhatnak a foglalkozások alól. a bevezetés gyakorlati problémáinak megjelenését szintén megelőző) híre. Szóval legyen csak bent minden gyerek délután négyig az iskolában? Ezt igényli a társadalom többsége. Vagyis lehet menni edzésre. igény esetén öt óráig biztosítani a gyerek intézményben tartózkodását. Egyetlen pillanatig sem titkoltuk. hogy túl sok a változás.indd 32 2015.” Az óraszámváltozását és az egész napos iskola kérdését 2013. Így az iskolának kell gondoskodnia a diákokról. de utána. hogy a gyerek ne az iskolában legyen. életformája. hogy devianciába torkollik az életük. helytelenül jártak el. Csakhogy ez a mentalitás nem fér össze a nevelésközpontú oktatásirányítási filozófiánkkal. színes és szórakoztató programok biztosítása. ne adj Isten. Fordított esetben. de az elvárható minden  iskolaigazgatótól. hogy a legtöbb gyerek nem azért ül otthon a számítógép vagy a tévé előtt. hogy a gyerek részt vehessen rajtuk. Az elmúlt évtizedekben ugyanis jelentősen megváltozott a családok szerkezete.” A MEGVALÓSULT BEVEZETÉS PROBLÉMÁI Az egész nap nyitva tartó iskola tényleges bevezetéséhez kapcsolódott a Híradó10 (az Origo cikkét néhány nappal megelőző. s nincs odahaza a nagymama. aki foglalkozna a gyerekkel. hogy egy szülőnek külön kérnie kell azt.sokan emiatt váltottak iskolát a szünidő alatt. azt vissza kell utasítanom. a szülő írásbeli kérésére elen- gedhető a diák. igaz. A kötelező foglalkozásokon természetesen bent kell lenni. 08.” 10 MTVA. Előbbiek délután négy előtt még edzésre sem engedik el a sportoló diákjaikat . Ahol ezt megtagadták. A törvény úgy szól: az iskolának kötelessége négyig. Tudom. vagyis ha a szakkör. 2013. elkezdenek bandázni. Ezt az államtitkárság közölte az MTI kérdésére. „Ha arra céloz. A tanárok némelyike eddig úgy vélte. más viszont vitatkozik. ülnek a gép előtt. az egész napos iskola lényegi említése nélkül. 01. Ebből adódóan a napközben dolgozó szülők többsége nem számíthat arra. egyetlen kö- telessége van: megtartani az órákat. 26. 09. hogy a munkarend átszervezése kíséri a béremelést. Az MTI-re hivatkozva a családok megváltozott szerkezetével. hogy az iskolából hazatérő gyereket a nagyszülő ellátja. hanem otthon. akkor ez az opció föl sem merül a részükről. különben elkallódnak. rossz útra térnek. és helyesen alkalmazza a rendelkezéseket. A családok zömében a szülők reggeltől estig dolgoznak. 32 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10.

04. amelyek azzal foglalkoztak. közösségben tanulás). mondván. jót tesznek a gyerekkel. Sokak szerint semmilyen feltétele nincs meg annak. egyre nagyobb teret kaptak azok az írások. Részben szülőként. hogy a kormányközeli orgánumok keveset foglalkoz- nak a kérdéssel.) csak röviden.). hogy ezt az időt valódi tartalommal töltsék meg az intézmények. A kommentek az addigi vitákat képezték le. ha valóban egész napos iskolaként működik az iskola. „Az eredeti törvényhozói szándék az egész napos iskola bevezetésével az esélyegyenlőség előmozdítása. mert a későbbiekben gyakran tekintenek a sajtószövegek forrásként erre az írásra. 09. Ezzel szemben a Magyar Nemzet Online (2013. hasonló érdeklődést más írás megközelítően sem váltott ki.) 33 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. mert a média a szakmai „apró- munka” eredményei iránt – mint ahogyan korábban sem – most sem tanúsított különösebb érdeklődést.” 11 Idővel nyilatkozott az OFI nevében Varga Attila is. aki az intézeten belül az egész napos iskolára irányuló fejlesztést vezette.) megjelent írás címe: „Már ki is derült: nincsenek meg az egész napos iskola feltételei”. és megjelenik itt is a felmentés nem pontosan körül- határolt lehetősége. sok pedagógus véleményét is közvetítve. mindennapos testnevelés). A hangvétel ezekben a megnyilatkozásokban sokszor indulatokkal telített volt. amely során közel 500 komment keletkezett. a problémákat kerülve tájékoztat a kérdésről. 08. Mintát ad a kérelemhez. 09. A pedagógusok megszólalásai szakmai kérdéseket vetnek fel (motiválás. 30. Ez a nyilatkozat egy szociológiai problémára válaszként nevezi meg az egész napos iskolát. 2013. a délutánokat tartalmas és színes programokkal kell megtölteni. amivel más oktatáspolitikai erőtérbe állítja a kérdéskört. hogy a szülők maguk is belássák.” A szerző „elpuskázott lehetőségként” jellemzi az egész napos iskolát. főképp a felmentés bizonytalan feltételeit. Az újság megszólaltat egy szakszervezeti ügyvivőt is. Ezzel rámutat a törvény problémás pontjaira: 11 Marekné Pintér Aranka (Vasárnapi Hírek. A kommentelők száma itt volt a legmagasabb. nem volt lehetősége ennek a részletes kifejtésére. részben „laikus oktatáspolitikusként” közelítve a témához a kommentelők is ki- alakították a saját szekértáboraikat. A Pénzcentrum írása a szülői nézőpontot hangsúlyozza (2013. Marekné Pintér Aranka. Bár nyilatkozatában tartalmi kérdéseket is érintett. Általában is igaz. másrészt ennek a cikknek a kapcsán egy olyan erős társadalmi érdeklődés bontakozott ki a téma iránt. kötelező órákat téve a délutáni sávba. Ahogy telt az idő. 23. a KLIK vezetője arról beszélt. 22. Ugyanakkor éppen a felmenthetőség szempontjai kapcsán rávilágít arra a szakmai kérdésre is. Ebből a szempontból is érdekes az Origo elsőként említett cikke. feltehetőleg azért.indd 33 2015. Hoffmann Rózsa köznevelési államtitkár nevéhez köthető változtatás lépett érvénybe: ezek egyike az. illet- ve a kétkeresős családok helyzetének megkönnyítése volt. ha nem kérik ki az iskolából. Ugyanakkor az írás a témát szoros összefüggésben tárgyalja a töb- bi oktatási kérdéskörrel (például kötelező óraszám. illetve a hiányzás lehetséges következményeit vizsgálja. hogy mi történik. hogy az iskolás gyerekeknek délután 16 óráig elvileg kötelező az iskolában maradniuk. hogy célja az esélyek kiegyenlítése és − paradox módon − a szórakoztatás. 09. 8:49:50 . hány gyerek kért felmentést a délutáni iskolába járás alól. A Népszabadság internetes oldalán (2013. 08. 26. „Szeptembertől számos.

Az LMP kérésére 2013 október végére pontos adatok látnak napvilágot. hogy kötelező órák legyenek a délutáni órákban. „a törvény szerint a szülő kérésére az iskola igazgatója felmentheti a gyermeket a délutáni iskolai tartózko- dás alól. és alatta a pontos adatok a felmentésekről. hogy az elképze- lés megbukott. a par- lament oktatási bizottságának LMP-s alelnöke szerint az adatok azt mutatják. A jogi környezet támogatja azt is. 8:49:51 . 18-án. hogy a gyermekére összpontosíthasson. hogy arra nincs előírás. 08. (…) csakhogy a tanórák utáni valamilyen foglalkozás és felügyelet biztosítása nem újdonság. hogy egyes iskolák a 13 és 16 óra közötti sávba fogják tolni a máshogyan csak fokozott balesetveszéllyel megszervezhető kötelező testnevelésórákat. „Tömegesen kérik ki a gye- rekeket a kötelező napköziből”. családok aspektusából. 26. A szülők kérésére az intézményvezető elengedi a diákokat a délutáni iskolai foglalkozásokról. Az iskolák a délutáni foglalkozásokon a házi feladat elkészítésén túl gondoskodnak a felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokról. hogy a pedagógusok tanítási óraszámukon felüli kötelező intézményben eltöltendő idejét kitöltsék. amelyben a tárca megismétli a korábban már közreadott álláspontját: „Mivel a családok zöme kétkereső. Viszont ha kötelező 16 óráig iskolában lenniük a gyerekeknek. Azt viszont nem írja elő. Osztolykán Ágnes. sportolási lehetőségek- ről.) is: „az egész napos iskola bevezetéséről. hogy kérését a szülőnek indokolnia kellene. Jelenlegi formájában arra szolgál csupán. 06.” A pártok képviselői az eddig ismertetett szempontokhoz kapcsolódva fogalmazták meg mondanivalójukat. ha igény van rá. 02. így előfordulhat. annak feltételei továbbra sem adottak. felügyeletéről a nagyszülők tudnak gondoskodni. De még jobb. 26-án. Az LMP ugyanezen álláspontját feszegeti a Hvg. ezt úgy hívják. Akiknek tehát nem tetszik az új rendszer.” Ennek az ellentmondásnak a feltárása az egész napos iskola lényegi kérdését. és inkább a valódi egész napos iskolát kellene megvalósítani. és kevés olyan család van.hu (09. Ezzel foglalkozik a HVG 2103. hogy az állam is segítse a családokat. illetve az Eduline 10. A felmentés kapcsán az EMMI-hez fordul az ATV (2013. 09. hogy a szülők kérésére az iskolák kötelesek 16 óra helyett 17 óráig biztosítani a gyermekek felügyeletét. hogy napközi!” A Jobbik honlapján (átvéve az alfahir. Az általános iskolák ezért kötelesek délután négy óráig. Ebben az Eduli- ne-cikkben még a tankönyvellátási anomáliák is előkerülnek. már az első tanítási napon küldjék be kérelmüket a gyerekkel. szakkörökről. hogy minél több időt lehessenek együtt a gyermekükkel. és a problémák közül a családok együtt töltött idejének megrövidítését emeli ki: „több édesanya is feladta a szakmai karrierjét. ha személyesen teszik meg ugyanezt az iskolatitkárnál (…) A törvény mindazonáltal azt is előírja. Ezekről a szülő viszont már nem is kérheti el a gyermeket. fontos. sokan csak félállást vállaltak. A „kötelező napközi” mint megfogalmazás teljesen elsöpri az egész napos iskola illúzióját. illetve „16 óráig kötelező iskola: tízből hat felsős hazamegy az órák után” – ezek a címek.hu portálról) szintén ellenző szöveg jelent meg. Fontos kiemelni. délután öt óráig programokat biztosítani a gyermekeknek.indd 34 2015. akkor mindez fölösleges volt”. főként a vidéki gyerekek. Ez a szempont erő- sebb hangsúlyt kapott. ahol a három nemzedék együttélésének kö- szönhetően a gyermekek hasznos időtöltéséről. illetve a béremelés kérdései is. 10. gyakorlati megvalósíthatóságát érintette. 34 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10.) is. hogy 8 órakor kell kezdődnie a tanításnak.

Azonos szempontok ismétlődnek minden írásban: a család együtt tölthető ideje csökken. hogy a téma reprezentáltsága a sajtóban jelentős. hogy abban egyrészt a munkaidő meghosszabbodását („kötelező benntartózkodás”) látták. – Minden délutánra van elfoglaltsága.12 amelyben két kulcse- lem jutott kifejezésre: • a középosztályhoz tartozó családok stratégiája gyermekük taníttatásával kapcsolatban. utóbbit álta- lában a különórák és a sport előtt letudja.hu/somogy/kozelet/kaosztanev-gondolatrendorseg-bukas-az-egesz-napos-iskola-517646 35 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. Ha négyig iskolában lenne. ami az adott időpillanatban érthető volt.indd 35 2015. illetve • a kiváló családi körülmények között élő tanuló álláspontja.hu/somogy/kozelet/kaosztanev-gondolatrendorseg-bukas-az-egesz-napos-iskola-517646 http://www. piaci alapon szerveződő szolgáltatásokkal. vagy reggel kellene korábban kelnie. Befejezésként érdemes egy szülő és egy tanuló véleményét is idézni. nem tudna edzésre járni és külön angolra – magyarázta egy kaposvári szülő. másrészt pedig egy a nem kedvelt feladatok körébe tartozó több- letmunkát. emellett még a leckét is meg kell tanulnia. PEDAGÓGUSVÉLEMÉNYEK Más a helyzet a pedagógusokkal. – Meg aztán igazából senki sem marad bent a barátaim közül délutánra.” Összefoglalásként elmondható. aki tavaly 4. hatvan iskola és közel 400 pedagógus bevonásával. nincs infrastruktúra. hogy az iskolák egyelőre nem versenyképesek azokkal az iskolán kívüli. de arra is csak más feltételekkel. A fejlesztés megkezdése előtt probléma-azono- 12 http://www. amelynek alapvetően az volt az oka. szemben más oktatáspolitikai kérdések megítélésével. Komoly szakmai érveket nem hoztak fel. de nem ellentmondásos. de idővel ez a zavar elmúlt.sonline. 8:49:51 .8-as bizonyítványátlaggal büszkélkedhetett a megyeszékhely egyik elitnek tartott iskolájában. A pedagógusok iskolai benntartózkodásával szemben hangoztatott érvek másik csoportja azt az infrastruktúrát hi- ányolta. A médiában megszólaltatott – többnyire nevük elhallgatá- sát kérő – pedagógusok eleinte nem fogadták kitörő lelkesedéssel az EMMI terveit. Figyelemre méltó ez. „Ha négyig bent kellene maradnia a gyereknek. Olyan negatív. jelentős késéssel – egy pilotprogram ke- retében elindult az egész napos iskola működtetését támogató rendszer kidolgozása.sonline.– És edzésre sem érnék oda – tette hozzá a hatodikos fiú. pénzügyi háttér. amely a napi munkavégzéshez (például dolgozatjavítás. és ezt erősíti a többi. mert jelzi. 26. A kiemelt cikkek elemzése nagyon hasonló képet mutat. Ha valamire. Összekeveredett tehát két probléma. 08. A szülők és a pedagógusok véleményei alapján egységesen negatív kép rajzolódik ki. hogy a kudarc és a bukás előrevetítése valóban megalapozottnak tűnik. Korábban már utaltunk rá. hogy „azok többsége úgysem fogja ezt a formát” igényelni. nem elemzett írás is. miért hozzák el őket. legfeljebb a szülőkre hivat- koztak. una- lom van és gyermekmegőrzés. akiknek a szülei nem találtak ki valami indokot. a következő napra történő készülés) elengedhetetlenül szükséges. amelyeket az elit és a középosztály igényel gyermekeik versenyképessége növelése céljából. Gyakorlati- lag nincsen pozitív aspektusú hozzászólás. akkor csak hátránykompenzációra tartja alkal- masnak szinte mindenki az egész napos iskolát. csak azok a szerencsétlenek. hogy az OFI-ban – igaz. nincs megfelelő szakmai. amelyek nem mutatnak ezektől eltérést. este nyolckor tudna csak nekiállni tanulni. elmarasztaló képet tár elénk a sajtó az érintettek véleményének bemutatásával.

sőt a 6–7–8. amiből „fűre lépni tilos” park lett. Amúgy is minden egyes osztályunk elsőtől ötödikig vagy napközis vagy tanulószobás. De inkább bevállalják.indd 36 2015. amelyek kifejezetten a felzárkóztatásra irányulnak. nézzen utána. aki azt mondja. De gyakorlatilag ott is arányosan el kellene osztani az órákat… Miért nem sikerült ez? Már bennem is felvetődött… Azért nem sikerült.. Utána jött ki a törvény. és természetesen okafo- gyottá válik a napközi fogalma. 08. ez az egész világossá vált. olyan mennyiségű pluszt raknak rájuk délután. Egyetlen hely volt. amit mi tudunk biztosítani. És meg tudja fizetni. hogy ez működjön. − Zárójelesen hozzáteszem. akkor ők már nem tudnak részt venni benne. akiket budapesti iskolákban kerestük fel.. Nem tudtam. kézműves és az „ilyen-olyan” szakkörökön. hogy a középosztálynak járnak ide a gyermekei? Így van. Például most indítottunk egy bukásmegelőző programot. különórára stb. Kizártnak tartom. ez pedig az. de az elmúlt három évben már nem vállalták a szülők. akkor az iskolának kell gondoskodnia oly módon. Színjátszó szakkörünk is van. kerületben nincs sportcsarnok. amelyek ennek az időszaknak az intézményveze- tői gondolkodását jellemezték. hogy bármit − akár egy kis fogócskát − játsszunk. mert tanórákról ma- radnak le. hanem délelőtti − pihenőidővel is megtoldott − oktatás. szándék szerint az a fő különbség. 26. és napközibe se fognak menni. de ezek mind ülő foglalkozások. aminek egy régi tornaterme van. Úgy láttuk. Az egész V. Nálunk mindig az A osztály volt az. ha ezt mindenki akarja. hiszen mindenki részt vesz ebben az oktatásban. hogy fél ötig van ott a gyermeke. három. hogy a tantestületben mindenki. A tanulók fele hangszeres oktatásban veszt részt fél kettőtől. A többiek ülnek: az informatika. ami délután tanórai keretben folytatódik. Az én időmben én is ezt csináltam. hogy vagy áthelyezi másik osztályba. nálunk ab- szolút élő probléma. hogy ma. hogy mi az alapvető különbség. hogy a gyereknek jobb lenne. Ez kifejezetten arra irányul. hogy akik már olyan szinten nem tanulnak. azt megadjuk a gyerekeknek. sító céllal iskolaigazgatókkal interjúk készültek. Az interjúk elemzése kapcsán nyert információk beépültek a fejlesztők célkitűzéseibe. nincs zöldterület. 36 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. … magyarul szinte lehetetlenség. felzárkózzanak. Aki teheti. amire azt tudom mondani. Amikor a koncepciót megnéztem. 8:49:51 . … Én propagáltam. Az órák arányosan el vannak osztva. Nekem az első gondolatom az volt. A keretes részekben olvasható beszélgetések azokba a nehézségekbe – és egyúttal az útke- resés dilemmáiba – engednek bepillantást. Legalább tíz szülő lesz. hogy nem tud mozogni a gyerek. Ugyanúgy jut idő arra. Egyetlen olyan dolog van. négy vagy egy gyerek akad a tanulócsoportban. mert látják. és beiktatnak egy-két hosszabb szünetet az ebédidőben. megértem őket. korrepetálások követnek. Amit itt az utóbbi évtizedben a legtöbb iskola csinált. hiszen az utolsó stopliig mindent fizettek a tömegsport keretében. mivel nálunk van iskolaotthon. hogy ha egyetlenegy olyan gyerek is van az osztályban. az az iskolaotthonnak egy kifordult formája. mi a különbség az egész napos iskola és az iskolaotthon között. Nincs arra lehetőség. hogy pihenjenek a gyerekek. vannak. évfolyamban is vannak tanulószobák – tehát nézzük meg. ahol nem zenei oktatás folyik. egyéb szakkörök. ő haza szeretne menni egy órakor. hogy egy arányosan elosztott oktatás valósuljon meg: vagyis nem egy délelőtti oktatás. Elmennek magántanárhoz. Amit mi meg tudunk adni bármilyen formában. hogy az igazi iskolaotthonban is ez van. Igazolt labdarúgó voltam. Ez délutánra édeskevés. ami gyakorlatilag majdnem ugyanaz. … Kizsigerelik a gyerekeket. amit délután a házi feladat. sőt. . mint a napközi: kitolják az oktatást. és edzésre járnak. Tehát ők már ott nem fognak tanulni. Ma nincs ilyen. nem kérték. levegőztetés. A nálunk levő osztálylétszámok egyszerűen lehetetlenné teszik ezt. Persze. viszont fel van véve. vagy másik iskolát keres. mint arra. mert ez kizárólag egyetlenegy úton megy. sport. ha csak két. aki törvényt olvasó vagy tudó ember. … Nem hiszem. mert érzem. akinek a szülei ezt nem vállalják. hogy fogják megoldani. amiben le volt írva. 40-50 gyerek ésszerűen tudja használni azt a színteret. ahol minden szülő aláírta. Mivel ének-zene iskola vagyunk. kemény tízezrekbe kerül a családnak. Délután vannak szakkörök? Vagy akkor az sincs? Vannak. a 450-ből. itt Budapesten bármelyik igazgató fel tudna mutatni olyan 20-30 fős osztályt. De nem arról van szó. hogy ez egy 130 éves épület. tehát ha egy NB3-as szintű klubba megy el a gyermek. Természetesen vannak olyan szakkörök. de egy fillérje se bánta a családnak. sportfoglalkozásra viszi a gyermekét. hogy a házi feladatot elkészítsék. Ha ilyen szervezés mellett gondolkodunk az egész napos iskoláról. aki nem fogja engedni.

vagyis abban az idősávban meg lehetne oldani mindazt. − például azzal. Úgy érzem. ha egységesen. … A kötelezettség a tanévre szól. főleg azért. Például: az első osztályban azon vannak a szülők. Van. mint a mostani 22 óra. Ugye úgy néz ki. amiről most is beszélt nekünk. ahol ezt el tudom képzelni. nem fogja senki tudni tartani azt. hogy nem fér bele. Már sok-sok éve elvárás ez felénk. A lényege az lenne. . ami üres. ha a fűtést ki tudjuk fizetni. hogy azt a harmincvalahány órát mindenki itt. hogy valóban 4-ig tartana ez az időszak. amit bent kell tölteniük? Ez önmagában nem érinti az egész napos iskolát? Ez a benntartózkodás 22−26 óra közötti kötelező tanórai foglalkozást fog eredményezni. főként vidéken. mert nemcsak osztályokhoz kapcsolódik. az iskolában tölti. évfolyamtól vezetjük be. amit ingyen kell elvégezni. Nagyon nehezen tudom elkép- zelni. hogy nem lesz peda- gógus-elbocsátás. például a dolgozat javítása. hogy amit az állam biztosít. kerület. hogy 4 óráig elnyújtják az iskolákban a tanulást.. Alapszinten se pénz. A második szinten van feladat. hogy plusz órákat adott. mert a mostani napközisek hivatalosan már nem léteznek. hogy a kollégák ne tudnák elérni a 32 órát. Ahol az önkormányzat felvállalta (a pluszórákat). Ez az átlagos 8 óra lehet hasznos: ki lehet tölteni szakkörrel vagy olyan dolgokkal. tehát az ő felkészülésük is beletartozik ebbe. amibe ez be lett tervezve. Az egész napos oktatási 37 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. akkor ez nagyjából öt tanári állást jelent. és a mi koncepciónkba ezért nem fér bele. viszont úgy tudom. és nem is tudjuk biz- tosítani.indd 37 2015. 08. Attól nem félek. amit az államtitkár asszony mond. de mivel ez az elvárás a szülők részéről. mit gondol. akkor ezeknek a helye nincs meg. A mostani törvényi szabályokat végignézve ez az iskolaotthonnak lehet folytatása. és eltűnik a vezetőtanárok kedvezménye is. de ha 4 órán belül. Ha ez eltűnik. mert mi az ELTE külső gyakorló iskolája vagyunk. örülünk. hogy ne legyenek különbségek? Nagyon úgy tűnik. amelynek a keretében erre lehetőséget adunk. 21 osztályunk van. csak nem tudnak hozzá pénzt adni. hanem évfolyamokhoz. 8:49:51 . Úgy gondolom. Nem jellemző. szeptembertől ki- zárólag úgy oldható meg. ezért az egész pedagógiai programunkat ennek megfelelően alakítottuk ki. 26. Meglehetősen tág rendszer az. hogy a kötelező órákon felül a gyerekek más programokra is járjanak. Ugyanígy rengeteg (10-en felül van) a sportfoglalkozások száma. és ezeket sem tudjuk beiktatni. Bármilyen gálánsak a megoldási javaslatok. Tehát ezek a programok inkább iskolán kívül. Nem lesz egyszerű. a kísérés (rengeteg a kísérés. mennyire lenne működőképes? Mi nem tudjuk megoldani.. mert nagyon sok helyre mennek a gyerekek) nagyon komolyan fel- emésztik (az időt). ha tudta. ami a délutáni időben még a gyerekekre vár. de biztos. ezek a kisgyerekek 4 óra után nem bírják. amiket nem feltétlenül kell bent végezni. hogy fél 1-kor bemegyek a tanáriba. Nem vagyunk ezzel egyedül Budapesten. Mit fog jelenteni tanároknak a kötelező benntartózkodása. a harmadik szinten pedig a pluszt is kifizetik. Lesz. az a harmincvalahány óra. A meglevő órákon felül adta ezt az önkormányzat. akiknek több lesz a közvetlenül a tanórán vagy a gyermekekkel együtt töltött idejük. hacsak valamilyen módon nem követik az iskolák működését. amit nehéz összehangolni. a másik 15%-kal többet kereshet… Nem abból indult ki az egész koncepció. mert mindenki otthon van. hogy feladatok vannak. Tehát a túlóra elvész. hogy hogyan tarthatnánk meg a napközis kollégákat. A gond az. … Tíz és húsz óra pluszt adott az V. nem- csak a sport terültén. A tanévben nem fog változni semmi. Mi ezt az iskolában a 3. Az adminisztráció. Egy olyan tantárgyfelosztást kértek mindig tőlünk. van egy iskolai alapítványunk. vagyis az beépül ebbe. de ha négy óráig tanítunk. Már eleve lesznek olyan tanárok. Úgy gon- dolom. azért sem. Mi olyan környéken vagyunk. amikor több évfolyamhoz. úgyhogy ezért nem dolgozunk ezeken. Nem tudom. ezek voltak a szakkörös és egyéb órák. valamilyen kvóta szerint alkalmazzák. hogy az óvodában megkezdett idegen nyelvet folytassák a gyerekek. ezért egy iskola szervezésében ezt elég nehéz megol- dani. hogy míg a háromezer iskola közül az egyik része csak dicséretet kap. Ezeket egy szintre hozni nagyon nehéz feladat. 20-30 tanuló vizsgázik évente. Az egész napos iskola koncepciója Önöknek mit jelentene? Hogyan tudna kinézni itt az intézményben? Nem igazából szeretnénk bevezetni. ahol a szülők többségének nagyon fontos. mert nem látjuk a helyét. se feladat nincs. és nem az Önök szervezésében szervezésben valósulnak meg? Sok itt van helyben. A város kerületeinek a többsége a saját iskoláit az átlag fölé emelte. hanem más területeken is. ennek a helye biztos megvan: vannak olyan kerületek. ott megértették. hogy mégiscsak vannak különbségek. az kevés. iskolaszervezési eljárásait. mi lesz a gyakorlatvezetéssel. egy kicsit másképp. Gondolkodtunk rajta.

ha valahol megakadtak. de ez sem volt tel- jesen sikeres nálunk. és csak ezt követi az tanulás. Tudna még egy kicsit a gyakorlatról beszélni. Természetesen lehet kivétel: egy különleges alkalom. A kisebbeknek még szükségük van a napközis tanár jelenlétére. A guruló rendszert kipróbáltuk.indd 38 2015. A fogadóórának ez a klasszikus formája nálunk is működik. ak- kor azt az időt ügyelettel oldjuk meg. hogy ne arról szóljon. amit egyébként Svédországban láttam. Ebéd után van egy kis szabadidő. a szülői értekezletek során sorban állás van. Ahol gondok vannak. A felsősök már nem. vezetők ellenőrzünk. A tanulási idő ilyen értelemben tehát szent és sérthetetlen. ami sok évvel ezelőtt is volt már. Nem baj. 14-től 16 óráig van ez a bizonyos tanulószoba. hogy osztályonként egy-két gyerek nem jár napközibe. mamával együtt. rendszert guruló rendszerrel tudom a leginkább elképzelni. vagyis többségében igen. de most már igen. Elég sok tantárgyból van korrepetálás. az iskolában még működött iskolaotthon. ott viszont kötelező a kollégáinknak megtenni ezt a lépést: ha kell. Ezt úgy fogalmazzuk meg. hogy egyest kapott vagy. ha valaki nem jön. Már 5 éve vezettük be az egyéni fogadóóra rendszerét. hogy próbálunk közös programokat szervezni. ha lehetséges. évfolyamban is van. ha csak 5. de az alsósok 90%-a itt van. 26. mert minden évfolyam számára külön pedagógus volt kinevezve. ez egy nagyon fontos elem. akkor ez is egész napos. azaz a klasszikus változata. hogy a hagyományos fogadóórák. Az első időkben a kollégáim nem örültek neki. hogy a kisgyerek hogy tölti itt a napjának nagy részét. arról. akkor a tanszobát javasoljuk. Amikor fiatal voltam. évfolyamból van egy napközis csoport. hanem arról. akkor az egész családdal. − az iskola környéke lehetővé teszi a kinti játékokat. de emellett biztosítjuk az egyéni fogadóórát is minden évben. mint amit a pályázatban vagy az elvárásban megfogalmaztak. hogy kevés idő marad az igazi szabadidős foglalkozásra. A napközi nálunk nem annyira a gyermek megőrzésről szól. Ha akarjuk. milyen a nap- közi. akár matematikához. a szabad levegőn való mozgást. hogy mikor mi a fontosabb. így ők a napközis foglalkozáson vesznek részt. így volt már tapasztalatunk vele. Nagyon hálásak érte. Nagyon régi gyakorlatunk. amit a tantárgyfelosztás megenged. hogy nagy elvárásokat támasztanak az intézmény felé. Emellett még hogyan tudnak megjelenni a szülők a mindennapokban? Egyrészt azzal. a napközis kollégák előkészítik játékosan. Itt is több szaktanár van jelen a délutáni időpontban. 14 órától. Ez azt jelenti. 8:49:51 . vagy nem. hogy valami fontos dolog közbejött. mert ennek épp az lenne a lényege. A szülők szerepe hogyan alakul itt az iskolában? Eleve említette is. hogy elvigyék a gyerekeket. Amiért fáj a szívünk. A fiatalokat megtanítjuk rá. ko- moly munka folyik tehát. illetve ha a szülő jelzi. milyen otthon. Így próbálunk a családok felé is egy kicsit nyitni. a gyermekvédelmi felelőssel kimennek a családokhoz. hogy nem úgy figyel. amikor első osztályt kezd. és a szülők ebben partnerek. hogy a gyerekeknek legyen idejük ebédelni. ez sem kötelező. amikor a szülőkkel együtt próbáljuk ezt pótolgatni. 08. de egyre több tanító nénim teszi meg. Ha vannak olyan gyerekek. vagy amire Önök gondolnak. Augusztusban 38 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. Ehhez nevelési feladat is kapcsolódik: a késsel-villával evést nem árt első osztályban megtanítani. Aszerint. A magyar iskolákra ez nem jellemző. hiszen nem minden családból jönnek így a gyerekek. logikához vagy szövegértési kompetenciához. ami ahhoz kapcsolódik. Ettől függetlenül mi 5 óráig itt vagyunk az intézményben a gyerekek számára. Ezután következik a tanulás. illetve a tanulószobai létszámtól is függ. a tanulószoba? A felsősöknek mit kínálnak? Tanulószoba a felső tagozatban 6. Van olyan helyzet is. A napközinek nagyon komoly tematikája van. tehát a 3−5. osztálytól van. hogy egy osztály alkot egy napközi csoportot. hogy a tanulási időben nem engedjük. amikor a gyerek is itt van. tehát a gye- rekek azon is részt tudnak venni. tehát papával. A lényege. és ne 5 perc alatt kelljen elintézniük. illetve a házirendbe. amit mi. Tavaly például volt egy közös sportprogram a gyerekekkel és a szülőkkel együtt. Ott már összevont formában. Napközi az 5. vagyis hogy milyen a közösségben. Ott más feltételekkel működött. akik már önállóan tudnak tanulni. amit be kellett írni az új pedagógiai programba. amit épp tanultak. Ott már mások az igények. Mi már évek óta úgy szervezzük meg. például: van egy ebédeltetési sáv. Az elsősök nagyon hálásak szok- tak lenni. és a gyerekek házi feladatához vagy a másnapi készülés- hez adnak támogatást. hogy hogyan működnek a szakkörök. de vannak nálunk családi szombatok. Általában 6 órájuk van a gyerekeknek. csak egészen más. A napköziseknek van egy didaktikai játékgyűjteményük. hogy szeretnénk min- den szülővel találkozni. A viselkedés általában is fontos: hogy ülünk az asztalhoz. hogyan kelünk onnan fel … Úgy gondolom. és vagy bekerülnek a tanárokhoz a szülők. Alsóban egyébként mindig meg tudtuk oldani. Szaktanárok vezetik.

és ez 70-80%-ban a mai napig meg is valósul. hogyan élnek. hogy az idén ingyen mennek. történelmi versenyekre. Már a negyedikesek is bele szoktak kapcsolódni. és felsőben erre épülnek rá a szakkörök. tanulmányi kirándulásokról mesélne még. További nagy gond. Itt változó. egyrészt a művészetek. hogy minden tanító néninek legalább két órája legyen. Hosszútávon nem tudom. hanem egy hétre erdei iskolába mennek a gyerekek. kell-e. mert itt a kerületben a szociális háló elég jól működött. ha erdei iskolába mentek. aki inkább kézműves. így be tudtuk fizetni a gyerekeket. de lehet. osztálykirándulásokról. mi marad meg a központosítás révén. illetve ar- ról. A készségek fejlesztésére szoktunk alsóban fókuszálni. Ez nem a matematika oktatásáról szól. másik a magyarra szánjuk. A jövő zenéje. vagyis annak. Nemcsak sportra. de ha ezek nem is. aki úgy oldja meg. Még nem jött ki a tervezet. 26. Régen ez kötelezően választható volt. rajz. a másik a művészetek. hogy ez hogy működik az intézményben? Nagy kérdés a jövőnk. Rengeteg versenyre viszik a kollégáim a gyerekeket. A koncepciónk az volt. Ez azt jelenti. de főleg a matematika-logika nagyon keresett a szülők részéről. Ez volt az alapelv. tehát ez attól függ. a versenyekre nagyon komoly munka felkészíteni a gyerekeket. de ettől függetlenül a kollégáim azt mondták. Tehát nincs osztálykirándulás. ami az alsó évfolyamon végigmegy. hogy az egész iskolából körülbelül egy osztálynyi gyerek mindig itthon marad. a többire nem nagyon van órakeretünk. hanem inkább a logikájuk fejlesztéséről. hogy érdekel minket. hogy nem családlátogatásra megy. És ennek a finanszírozottsága mennyire megoldott? A kollégák pluszterhelése. Nagyon remélem. ahol nem engedik el a gyerekeket. művészeti. Tehát az erdei kirándulásokra megkaptuk a szülőktől a segélyeket. Külön. Most az „államosítás miatt” nem látom ennek a lehetőségét. hanem tehetség- gondozásra is. Általában úgy szoktuk megszervezni. legalábbis reméljük. hogy lehet-e. mert ez a gyerekekről és nem rólunk szól. Három lehetőség közül lehetett választani: az egyik a matematika-logika. Így próbáljuk a kevés órakerettel megoldani ezeket a szakköröket. hogy ez a következő évben működni fog-e. mint a táborozási pénzt meg tudtam oldani itt a kerület révén. Egyetlenegy kikötést szabtunk. Minden gyerek megy. akkor is megmaradnak a háziversenyek és az iskolák közötti együttműködés. Van tehát egy olyan ága is. és ennek alapján építet- tünk fel egy olyan pluszprogramot a gyerekeknek. hagyományos családlátogatás. illetve azok környékére jussanak el. Nem lehet tudni. 8:49:51 . ellátogat a családokhoz. hogy valakitől meg kell válni? Nem. erdei iskolázunk. 08. A másik kettő. Alsóban is egyre több kisgyerek szeretne külön szakkörre járni. de nem egy helyre. Ennek is nagyon örülnek a szü- lők. Felsőben a főtantárgyak mindegyikéből van plusz óra. 20 éve. hogyan tudunk együttműköd- ni. de az újban ez ugyanígy megmaradt. hogy melyik tanító néni hogyan akarja tanítani. Az anyagi lehetőségek kevésbé jelentettek gondot. Ez egy 24 órás műszak 5-6 napon keresztül. az informatika megalapozásáról. a délutáni órák belefér- nek az órakeretükbe? Eddig igen. Eddig mindig tudtam a kollégáimat finanszírozni. van. Egyiket a matemati­kára. hogy éppen kik vannak az adott évfolyamban. szabad-e elvárni ilyet a pedagógusoktól. készségfejlesztésről. és nemcsak korrepetálásra használjuk. hogy első osztálytól kezdve a gyerekek heti 2 órában teljesen játékos formá- ban tanulnak. aki énekes vagy rajzos. Ez azt jelenti. Az iskolai kirándulásokról. mint az énekkar. Milyen szakkörök működnek itt az iskolában? A mostani pedagógiai programunkban is volt lehetőség a válaszható órákra. hogy ennyi fizetés mellett ezt megtegyék. hanem egy közös kirándulást szerveznek. de úgy látom. Az elvek és a gyakorlat már kezdenek ütközni. hanem a prózamondó versenytől a Bolyai matematikaversenyen keresztül rajzversenyekre. van. Ez többnyire a régi. hogy a korrepetálás a kötött. hogy alsóban ügyelünk arra. hiszen vannak olyan családok. amit a mai anyagi helyzetben nehéz tartani. A másik lehetőség a művészetek. hogy a 8 év alatti gyerekek a nagyobb nemzeti parkokba. ami nem a klasszikus szakkör. Ezt a szülők 39 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. Nem kell emiatt azon gondolkodni. Több variáció létezik. a harmadik a testnevelés volt. De van. de a heti 5 órás testneveléssel ez most megoldódott.indd 39 2015. és nem lehet rábeszélni őket. és a 32 órába megint bele fog férni. de már láttuk. miben tudunk segíteni. hogy már régebb óta.

Nagy kérdés ezeknek a jövője is. és nem nekik kell a gyerekeket 5 után vagy később elvinniük. hogy ezen a téren is próbálnak újítani. akkor nem biztos. ahova rengeteg gyerekünk jár. plusz angol. Tudom. illetve egymáshoz jártunk órákat megbeszélni. Akinek családja van. de azért fiúk is akadnak. A másik modell a délelőtti tanulás és délután valamilyen szabadidős. Ha a szabadidős programokat nézzük. ha mi ezt csak 5 óra után fogjuk tudni biztosítani. és mindig nagyon boldogok. hanem egy külső cég vagy sportegyesület által hirdetett szakkörök. ugyanígy a szakkörökre is igaz az. jóból viszont kevés van. Ezek nem szerepelnek a mi tantárgyfelosztásunkban. ami valóban segítséget jelenten az iskola gyakorlatában? Ez nehéz kérdés (…) Kétféle alapmodell van: az egyik. ezeknek a délutáni programoknak szervezésében. akár egy tömbben lesz. akkor úgy hiszem. Nagyon jó együttműködéseink voltak a kerületi napi rendezvények során. utána a közoktatásból eltűnt. de elsődlegesen a személyes kapcsolatok szükségesek. hogy ezek is mind-mind költségtérítés nélküliek. és újat tud mutatni. Említette. plusz foci. aki alkalmas erre. A személyes kapcsolatok után jobban működne. amelyek ennek a módszertanát segítik? Azt gondolom. ha egy 30 órás továbbképzésről úgy jönnek vissza. illetve. hogy a szülőknek az a legnagyobb segítség. Ha ilyenben gondolkodnak. lehetne létjogosultsá- ga. A hálózati tanulással az a problé- mám. hogy ezt a két utat mennyire látjuk az intézményekben. Kérdés egyrészt. Viszont biztos. akkor mi lenne az Ön szerint. és mindig az volt. Az is kérdés. a hálózatosodásban. A Fazekas Gimnázium szervezte. hogy a mi tartalmi-módszertani fejlesztésünk ezekre a szabadabb idősávokra vonatkozik-e. 8:49:51 . volt tánc. ha ezek a kapcsolatok már nem lesznek meg. A pedagógusok mennyire nyitottak itt intézményen belül. Jelen pillanatban van a kerületnek egy föld- rajz-munkaközössége. hogy az erdei iskola szervezését próbálják ilyen módon megoldani. munkaközösségek működtek nemcsak iskolai. az ingyenes.1. mennyire tudjuk támogatni. tulajdonképpen finanszírozták.4-es pályázaton. mert így lehet kérdezni. hogy 4 óra után miképp lehet megszervezni. akár az egész napos iskolán kívül is. hogy − nem lesz. A kollégáim nem szívesen men- nek el. addigra tulajdonképpen minden „ki van pipálva”. akkor ennek biztos lenne helye. Lesznek szakértők. akár ezekben a kisebb. kompe- tenciafejlesztő tevékenység kombinációját takarja. Régen ez fővárosi szinten működött. régen voltak szabadidő-szervezők is. tudja. gimnáziumok- ban megmaradt. ha jó a képzés. amelyeknek mi adunk helyet. hogy mi az a segítség. hogy az iskoláknak maguknak kellene-e ezt megoldaniuk a saját pedagó- gusgárdájukkal. hogy szakmailag tudjunk hova fordulni. akinek épp ilyen feladatai voltak. amire igé­nyük van. ami Önöknek segítség lehet. és mi próbáltunk pályázni. Kérdés. de pár év múlva. hogy volt egy pedagógiai szolgáltatónk. illetve hogy ilyen belső fejlesztésben részt vegyenek? 40 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10.indd 40 2015. Ők ismerik egymást. a szülők részéről pedig elvárás. minden. hogy kerületi szinten eddig úgy működött. vagy lesz egy központi. ami a neten elérhető. vagy olyan továbbképzések. Ha nyernénk a 3. például egy olyan feladat. akkor ebben nagyon komoly táborozási és erdei iskolai lehetőségek lennének. hogy egymás óráit látogassák. hogy egészen délután 4-ig elosztjuk az összes tanórát. hogy ebből 8 óra „elég tisztességes” volt. aki − most megint úgy tűnik. Az is nagy kérdés. Ehhez fontos az internet vagy egy fórum. Szerintem Budapesten sok kerületben már nincs ilyen. tisztázni. hogy ki az. és még a mai napig is ezt teszi. hogy nagyon nagy szükség lenne arra. Például már 8-9 éve van egy együttműködésünk a Kis tálcika nevű egyesülettel. rövidebb sávokban. Vannak azonban olyan szakkörök. hanem akár a szabadidős tevékenységek vagy a kompetenciafejlesztések terén is. nemcsak szakmai területen. vagy fel lehet hívni. 08. A középiskolákban. ha reggel beadják a gyermeket. és közbeiktatjuk a szabadidős programokat. Ha olyasmit keresünk. és hogyan tovább. 26. hiszen volt úszás. hogy a jó továbbképzés soha nem árt. Azt gondolom. és mindenki számára nyitottak? Amit az iskola szervez. de ez más. akkor ezek mennyire fognak működni. ezek viszont költségtérítésesek. főként kislányok. és amikor értük jönnek fél 5-5 körül. ami jól jöhetne tőlünk.vagy módszerbank. hanem kerületi szinten is. Kérdés. hogy lesznek-e a jövőben. Ehhez a szülők nagyon ragasz­kodnak.

nemcsak egymás előtt. hogy az egész napos iskola bevezetésével kapcsolatos problémákat – ha egyelőre nem is rendszerszerűen – de legalább alaposan átgondolhassák. 41 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. Az igényük kialakult erre. Az OFI által irányított fejlesztésbe bevont pedagógusoknak módjuk volt megismerni az egész napos iskola bevezetésére és működtetésére irányuló program koncepcionális ele- meit és azt. Egyrészt azért mert „sok gyermek számára az iskola nyújtja a biztonságot és a meleg ételt”. hogy miért mutatkozik jelentős különbség a médiában nyilatkozó és az általunk kérdezett pedagógusok válaszaiban.indd 41 2015. amely az ENI-koncepció bevezetését intézményi szinten támogatni fogja. de egész más kollégákkal. Szinte minden esszében első helyen szerepel az iskola hátránykompenzáló szerepe. hanem azért is. Már az a gondunk. Az iskolát 99-ben össze- vonták. 08. A fejlesztésben részt vevő pedagógusok szakmai felkészítése egyrészt a program tartalmi elemeinek a kidolgozására. észrevételeiket arról. hogy éppen e miatt rákényszerültek. hogy a koncepció révén miért vál- hat az iskola a tanulók. és nekünk ki kellett találnunk.13 A pedagógusok túlnyomó többsége azt fogalmazta meg. főleg szakos felnőt- tekkel együtt dolgozni. hanem más felé is. és hogy az elsős gyerekek jöjjenek. Ezeket a gyerekeket meg kell tanítani tanulni. mert.” Ezeket a problémákat hagyományos pedagógiai eszközökkel nagyon nehéz kezelni. amelyek sikeressé tehetik a tanulói útvonalakat. A részt vevő iskolák pedagógusai olyan tanulókról is beszámoltak. hogy szerintük hol és milyen szerepe lehet az egész napos iskolának a köznevelési rendszerben. hogy a tanárok szükségesnek tartották az élethosszig tartó tanulás filozófiáját beilleszteni az oktatási rendszerbe. illetve erről kollégáikkal érdemben beszélgethessenek. Nem csak azért kell ezzel a kérdéssel foglakozni. hanem sokkal inkább arról. hogy a válaszadók fogalmazzák meg – részben önmaguk számára is –. hogy gyermekük tanulmányi munkáját nem tartják fontosnak. ” Többen hangsúlyozták. „A gyerekek igényeit felmérve kell a foglalkozásokat megszervezni. illetve az esélyegyenlőség meg- teremtése. 13 Természetesen nem hagyhatjuk indoklás nélkül. az EU-s pályázatok nagy lendületet adtak a kollégáimnak. A kérdések- ben elsősorban arra helyeztük a hangsúlyt. hogy a házat kellene bővíteni. de az ENI lehetőséget biztosíthat a nehézségek tompítására és kezelésére különböző felzárkóztató programok révén. hogyan látják az egész napos iskola bevezetésével kapcsolatos problémát. hanem hozzáállása is. és több idő jut egy-egy tanulóval foglalkoz- ni. de ez több mint 10 éves kemény munka eredménye. Szerintem egy nagyon innovatív gárda van itt a mi iskolánkban.” Több pedagógus jelezte. hogy az általunk kérdezett pedagógusok „érintetté” váltak egy K+F+I –típusú fejlesztési programban. és ott megmutatkozni. a szülőknél sem mindig érték a tudás és a megszerzéséhez szükséges tanu- lás. hogy „gyakran nem elsősorban a szülők hiányos műveltsége az oka. fontos volt ez nekünk. Az együttmű- ködés e korai fázisában arra kértük a tanárokat. másrészt egy támogató hálózati rendszer kialakításában és mű- ködtetésében történő szakmai részvétel feltételeinek a biztosítására irányult. A referenciaintézmény miatt meg kellett tanulnunk. Azt gondolom. „Sajnos a családi háttér sem mindig meg felelő. hogy az oktatáspolitika által meghatározott célrendszerhez miképp lehet majd hozzáilleszteni azt a támogatási rendszert. hogy az egyéni tanulási útvonalak kiépítése lehetne az egyik meghatározó eredménye az ENI-nek. hogy lehetőségük lesz a „gyengébb képességű tanulók felzárkóztatására és korrepetálására. 26.” Fontos azt is hangsúlyozni. mert a család életébe nincs „bekódolva” az iskolához való kötődés és a tanulás fontossága. a pedagógusok a gyerekek között nagyszerűen elvannak. a tanárok és a szülők számára is sikeriskolává. hogy tudjuk fenntartani azt. Ez azért egy nagy feladat. A tanárok fontosnak tartják azt is. 8:49:51 . hogy írják le gondolataikat. Alapvetően nemcsak arról van szó. A pályázatok miatt azok. hogy a szülők keressenek minket. akik számára „mentőövet” jelenthet az egész napos iskola. mert sok tanulónak a szülei nem tudnak segíteni a tanulmányaikban. akik rendkívül nehéz anyagi körülmények között élnek. az EU-s pályázat sem volt öncélú.

és a szülők is elismerik az egész napos iskola filozófiá- jának a lényegét. Sok beszámoló szól olyan „gyengébb képességű” tanulókról. Ezek az önmagukban is súlyos problémák alapjában határozzák meg a munka sikerét: vannak szülők. Sajnos ezeknek a gyerekeknek sokszor ön- maguknak kell megoldaniuk az iskolába járást. hanem a különböző szakmai programok keretében is elindulhat egy újfajta ENI-kommunikáció.indd 42 2015. történelmi események megünneplése) való részvételre. mert sok szempontból segítheti a pedagógust és a tanulót az egyéni tanulási stratégiák kidolgozásában. beszáradt edényekkel. lyukas ruhával és bizony nemegyszer a tetvességgel is. itt falun alacsony a szülők iskolai végzettsége. Az iskolában dolgozó pedagógusok egyönte- tű véleménye. sikerében. esetenként fehér helyett fekete falakkal.” … „Nálunk. akik „nem tudnak segíteni a gyereknek. és eljöttek az iskolába. mert a gyerekek a tanyavilágból érkeznek. tanyasi. hogy a tanulók és a tanárok jobban megismerjék egymást.” A tanárok véleménye szerint az ENI több lehetőséget ad az olyan programokra. Néhány százalékra tehető. jobb esetben otthon. Másrészt számos pedagógus látja úgy. Ilyen háttérrel lehetősége sincs a gyermeknek arra. önmaguknak kell gondoskodniuk a reggeli ébresztőtől kezdve a reggeliig mindenről. Különösen a viselkedéskultúra szabályait. hogy kedvezőbb és − a jövőt tekintve is − más dimenziót nyisson a pedagógusok. előrevivő minta arra. Különösen a téli hónapokban figyelhető meg ez a probléma: nagyon nehezen tudnak bejönni az iskolába. az étkezéssel kapcsolatos szokásokat. másrészt vannak olyan tanulók. akinek közép-. ruházkodási. alig fűtött.” Olyan intézmények is akadnak. amelyek segítségével jobban erősíthetik. illetve felsőfokú végzettsége van. hogy önerőből vagy szü- lői segítséggel továbblépjen. peremkerületi. mosatlan. hanem sokkal inkább a „gyengébb képességű” tanulóknak van 42 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. a tanulók. A szociális kompetenci- ák mellett a hétköznapi eligazodáshoz szükséges kompetenciák is erőteljesen megjelennek célkitűzéseikben: „Útmutatást és segítséget kell adni nekik az élet hétköznapi dolgaiban való eligazodáshoz. nincs pozitív.” Noha ezeket az iskolán kívüli problémákat nagyon nehéz kezelni. hogy jól döntöttek. Az iskolai programokon való szereplések során nem feltétlenül a mintatanulók jeleskednek. „akik örülnének. az túlhajszolt. az alapszintű társadalmi normák elsajátítását. valamint az agresszió kezelését hangsúlyozták. kinyúlt. mikor reggel felkeltek. akkor meglepő telje- sítményekre képesek. akik ha − a tanárok választása alapján – lehetőséget kapnak az iskolai rendezvényeken (karácsonyi műsorok. és a szülők számára. de – elmon- dásuk szerint – tisztában kell lenni a tanuló és a család élethelyzetével. Fontos lenne számukra. ami más szemléletet adhat. hogy az iskolának „megújulásra” van szüksége ahhoz. nincs ideje gyermekére. fejleszthetik a tanulók szociális kompetenciáit. Sokan ezért nem tudnak segíteni gyermeküknek a tanulásban. Olyan iskolai programok keretében kell sikerélményhez juttatni a gyerekeket. piszkos. A ne- hézségek említésekor többek között kiemelték a szülők alacsony iskolai végzettségét. hogy nem kell egyedül lenniük órákon keresztül. hogy a „gyerekek előtt nincs olyan szülői minta. Akinek van munkahelye. illetve a tanulói életutak megítélésében. Az esszékből kirajzolódnak azok a nehézségek. 8:49:51 . és a közlekedés sok eset- ben nem megoldott. Nemcsak a hagyományos tanó- rákon van erre módjuk. alig bútorozott élettérrel. hogy kikerüljön ebből az ördögi körből. más atmoszférát teremthet a tanítványok és a tanárok számára egyaránt. amelyekkel a tanárok mindennap talál- koznak. amely azt sugallná nekik. hogy a nap nagy részé- ben folyamatos megerősítésben legyen részük. 08. 26.” Nyílt terepen gyakran találkoznak ilyen és hasonló problémákkal: „Mint osz- tályfőnök gyakorta szembesülök családlátogatásaim során a mélyszegénységgel. mert a leckét nem értik. hogy iskolába járni jó és hasznos dolog. ahol nagyon komoly nehézségekbe ütközik a rendszeres is- kolába járás. fűtési gondjaik vannak. távol áll tőlük az iskola világa. részint azért. a sze- génységet és a munkanélküliséggel járó következményeket. és döntő mértékben befolyásolják a tanuló és a tanár eredményes munkáját. amelyek- nek köszönhetően a tanárok méltán lesznek büszkék a tanulók teljesítményére.” A pedagógusok meglátása szerint az egész napos iskolai együttlét azt is lehetővé teszi. ők maguk is szakmai sikereket érhetnek el.

A pedagógusok e tekin- tetben megosztottak: Hallhatunk olyan érveket. 08. mennyire lehet elvarázsolni ezeket a fiatalokat az iskolában kötelező- en előírt tudással. Nemcsak a tanórák keretében emelhetik ki az eredményeket.” De vannak pedagógu- sok. hiszen a családlátogatások során számos probléma merülhet fel. hogy olyan szakmai háttérprogramokat biztosít a tanulók számára. akik ezt nem szívesen vállalják fel. akkor mi megyünk ki hozzájuk. A pedagógusnak is ismernie kell a tanulók informá- ciós világát. mi volt az iskolában. Sokan gondolják. Természetesen előfordulnak sikertörté- 43 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. Az „aktuális problémák. Az iskolák számára az is nehéz-ségeket jelent. hogy „nekünk kell erőltetni a beszélgetést. Sok esetben az izoláltan dolgozó pedagógusok ragaszkodnak a számukra jól bevált mód- szerekhez. hogy a hagyományos vagy a megújult tanítási stratégiákkal mennyire lesz ered- ményes az ő munkájuk. hogy „semmi”. akik motiváltsága rendkívül alacsony szintű az egész napos benntartózkodás mi- att. Sokan úgy vélekednek a pedagógusok körében. milyen virtuális környezetben nevelkednek az iskola falain kívül. hogy a gyerekek más szemszögből nézzenek arra az intézményre. mert vannak olyan „tanárok. Ezek a visszajelzések azért válnak kulcskér- déssé az ENI-ben. A másik fontos szempont a szülőkkel való együttműködés kérdése. hanem a körülöttünk levő világ is. konfliktushelyzetek alakulhatnak ki. és törekedni kell arra. amelyek háttérbe szorítják az innovatív hajlandóságot” –vélte egy válaszadó utalva arra. hogy az ENI-ben dolgozik. és ezeket az in- formációkat mennyire tudják vagy akarják megosztani. „A megszokott tanítási kultúrához való ragaszkodás” gátat szab a megújuláshoz szükséges kereteknek. hogy az ENI valóban „örömforrás” legyen a gye- rek számára. Előfordul. gyakran kapja azt a klasszikus választ. lehetőségeknek. illetve képes egy új típusú tu- dásbázis kiépítésére és működtetésére a későbbiek folyamán is. A másik nagy problémát a tanárok abban látják. hiszen ha nem kérdezi meg. hogy „azt sem tudja a szülő. mert nemcsak a tanulók tanulás iránti attitűdjei változtak meg. Többen nagyon nehezen képzelik el. mit csinál a gyermekük egész nap”. akik hazaérkezésük után el sem moccannak a számítógép mellől”. így a „szülők számára is nyitottá válhat az iskola”. Egy pe- dagógus gondolatát idézve az ENI az. akiknek a gondolkodása nehezen befolyásolható. noha egy iskolában dolgoznak. hogy vannak olyan munkatársak. Az újdonság megjelenése nagyon sok esetben kettős szerepbe állította a tanárok jelentős részét. és hisz benne.indd 43 2015. hogy az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt az adminisztratív te- endő az iskolákban. A z-generáció megértése és nevelése fogja jelenteni az egyik legkomolyabb kihívást a tanárok számára. ahol jó együtt!” Ezeket az eszméket kell megvalósítani. ha nem csak egy-két tanár vallja azt. Az egész napos iskola sikerk- ritériumait illetően a tantestületen belül is merültek fel szakmai kételyek. ha egységben akar meg- újulni az adott intézmény. és váltanak pár szót. és így nehe- zebb meggyőzni őket az új. a gyerek miért is mon- daná? Mindenkinek ismerősen cseng. sok esetben korszerűbb pedagógiai módszerek alkalmazásáról. További komoly problémát jelent „a szoros együttműködés hiánya a pedagógusok között”. mi volt aznap. Ez a példa számos intézményre igaz lehet. ha a szülő megkérdezi. hogy sok esetben elszigetelten élnek a kollégák egymás mellett. Ne csak a szabadidő hasznos eltöltésének a helye legyen. Hiszen ezek a tanulók „a »couch potato generation«. sikerélményük.” Többen vélik úgy. A nem tanórához köthető programok lehetőséget adnak arra. hanem adja meg a „játszva tanulunk meg tanulni” lehetőségét. hanem az egész napos iskola révén meghatározó lesz az adott tanuló személye és teljesítménye. ahol tanulnak. és elsősorban ez legyen a központi célja. hogy az ENI biztosítani tudja a tanulók fejlődését. 8:49:51 . hogy az ENI akkor lesz sikeres és vállalható. ha nem jön be az iskolába a szülő. vagy az éppen „problémás gye- rekkel” kapcsolatos tapasztalatokat beszélik meg. hogy a megemelt óraszámok miatt csökkenni fog az érdeklődésük a tanulók és az iskola iránt. hiszen itt is nagy a pedagógu- sok felelőssége a tanulók kiválasztása során. 26. „ahol jó lenni. mert nélkülük nem lehet sikeresen működtetni az egész napos iskolát. hogy csak egy-egy értekezleten találkoznak. A pedagógusok többsége úgy látja. hogy mindenképpen változtatniuk kell az eddigi tanítási stratégiáikon. Ezeket a válaszokat fogja átírni az egész napos iskola azzal. amelyek után valódi élménybeszámolót fognak tartani.

elkendőzik azt. hogy a pedagógus „képviselje az iskoláját. így sok esetben „eredménytelen a szülővel való kommunikáció”. fegyelmi tárgyalások miatt).” Sokan több évtizedet töltöttek el a pályán. de nagy gyakorisággal fordul elő a gyermekek elhanyagolása. Sok esetben a szülők szégyellik problémáik feltárását mások előtt. akik csekély időt töltenek el az iskolában (többnyire az igazolatlan órák miatti adminisztráció. A problémát – a tanárok véleménye alapján – egyrészt az jelenti. más- részt nincs „reklámerejük” az iskola falain belül. Emellett akadnak olyanok is. netek is. hogy régiónként eltérően.” A tanárok hangsúlyozták. ennek ellenére van olyan pedagógus. és csak ten- getik az életüket. Építsenek ki „újszerű tanár-diák kapcsolatot”. amelyek megfelelőek. és „együtt tud működni”. szakmai előmenetele iránt. hogy nagyon fontosnak tartják a szakmai tudás mellett azt is. 26. azaz úgynevezett critical friends-ként tudnak együttműködni a közös sikerek elérésében. hogy legyenek nyitottak az innovációs törekvésekre. ha számtalan továbbképzésen vesz részt”. milyen képesítéssel rendelkezik az adott pedagógus. hogy milyen a „tanár személyisége”. ha érdektelen a munkatársai képzései.indd 44 2015. (Láttuk a szülők érdektelenségét. A továbbképzéseken szerzett tudásukat emeljék be a tanórákba. és amelyeket érdeklő- déssel fogadnak a tanulók. A tanárok esszéiből markánsan kirajzolódik. A  pedagógus – lehetőségei szerint – használjon ki minél több kommunikációs csatornát. hogy így gondolják? Többen számoltak be arról. ebből következően családi pótlék kérdése. akik önként. és minél elismer- tebb legyen”. aki „még akkor sem alkalmas. A mindennapi meg- élhetési problémák felemésztik a szülők jelentős részét. Elfogad- ják egymás ötleteit. „A szomorú tény az. és vegyék fel a kapcsolatot azokkal a szülőkkel is. az sok esetben kötelező érvényű.” Többek között ilyen és hasonló nehézségekkel találják ma- gukat szemben a tanárok. de a tanárok esetében is problémák merülnek fel e tekintetben!) Ennek a feladatnak a kap- csán többen fontosnak tartják. legyenek rugalmasak a tanítási-tanulási fo- lyamatokban. hogy „csak a szakma legjobbjai vegyenek részt a program- ban. 08. hogy a nehezen megközelíthető szülőkkel is fel tudja venni a kapcsolatot a gyermek minél 44 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. és ismertes- sék meg a többi kollégával is. érdekes foglalkozásokat tudjon kínálni” az iskola a tanulói számára. bár ezekből kevés van. amikor olyan rossz körülmények között élő családokról számolnak be a tanárok. hogy ezek a különböző mélységekben elvégzett tanfolyamok sok esetben nem épülnek be a tanítási-tanulási folyamatba. hogy milyen programot állítok össze. akik nem tudnak érdemben segíte- ni a gyermeküknek a tanulásban. kézzelfoghatóan és bújtatottan is. Ez független attól. hanem az igazgatón is múlik. akik fontosnak tartják a gyermek iskoláztatását. 8:49:51 . hiszen − ahogy megfogalmazták az érintett pedagógusok − „nagy felelősségünk van nekünk” abban. iskolához való viszonyát. javaslatait. szívesen ismerkednek az újdonságokkal. Összegezve: a tanárok a munkatársaiktól és majd az ENI pedagógusaitól azt várják. hogy mit jelent a nyilatkozók számára.” (Szükséges lenne megvizsgálni. akiket a gyerekek valamiért nagyon szeretnek. akikkel együtt dolgozik. ahogy tudják. hanem azoknak a kollégáknak is. hogy az ENI presztízst adjon. A kompetenciaterületeket megismerve számos továbbképzést kínáltak. Mindez igen komoly csapatmunkát és szoros szakmai együttműködést feltételez az iskolában dolgozó pedagógusok között. A tanárok túlnyomórészt úgy ítélik meg. átdolgozásait. milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie egy pedagógusnak ahhoz. hogy noha a kollégák elvégeznek egy-egy tanfolyamot. ha valaki „a szakma legjobbja”. Felmérik továbbá azokat a lehetőségeket. hogy erre a feladatra „nem minden pedagógus alkalmas”. amellyel hasznos és eredményes tevékenységet tudunk kínálni a gyerekeknek. Jelentsen sikerélményt a szülők számára is. Ez valószínűleg nemcsak az adott peda- gógus hibája lehet. Az iskola szá- mára olyan programcsomagokat dolgoznak ki.) Az iskolában mindig vannak és lesznek olyan pedagógusok. „Értelmes. hogy az ENI-filozófiát elsajátítsa a saját szakterületén. amelyekkel a tanulókat közelebb lehet hozni az iskola világához. Nemcsak a tanulók számára fontos. akik kételkednének a saját szakmai hátterükben: „Igazi kihívást jelent számomra. hogy az ENI-ben „olyan programcsomagot állítsunk össze. de mégis vannak közöttük olyanok. Vajon mi lehet az oka. hogy a gyermekük az adott iskolában tanul.

8:49:52 . de ne oly módon alakuljon ez ki. hogy a különböző. sikeresebb tanulmányi előmenetele érdekében. életkor és 50–54 55–59 60–64 családi állapot szerint.indd 45 2015. hogy a fiatalt fokozatosan nem fogja érdekelni az iskola. sok esetben egyénre szabott programok révén minél több gyermeket benn tartson az intézményben. amely megfogalmazásá- ban. értékítéleteiben elengedi például a „gyengébb képességű” tanulók stigmatizálását. hanem „a mindennap újat tanulók iskoláját” jelentse. hogy „te édes fiam gyenge képességű vagy…” mert ez egy idő után nemcsak az érintett tanulóban fog rögzülni. 08. 2009. illetve hogy a tanuló számá- ra az iskola ne stresszélményt adjon. hajadon –24 25–29 30–34 Elvált Özvegy 35–39 40–44 45–49 A népesség száma nem. hogy a tanár mindennap elmondja neki. 26. 65– Férfi Nő 100 30 000 90 80 25 000 70 20 000 60 50 15 000 40 30 10 000 20 5 000 10 0 0 100 80 60 40 20 0 0 20 40 60 80 100 Ezer lakos Ezer lakos Forrás: KIR – Pedagógusok életkor szerinti megoszlása Alsó tagozat Felső tagozat 30 25 26 20 18 15 14 10 12 9 5 5 1 0 0 1954–1960 1961–1970 1971–1980 1981– Forrás: ENI fejlesztésdi dokumentáció (OFI) 45 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. Az ENI-nek az a célja. Az ENI fi lozófiája alapján többek között egy új típusú nyelvezet elsajátítása is szükséges a pedagógusok körében. A ta- nulónak legyen önképe. január 1. ábra: A magyarországi népesség és a pedagógusok életkori összetétele a köznevelési rendszerben és az ENI fejlesztési programban Házas Nőtlen. 5−7. hanem az egész osztály előtt is. Ezek és az ehhez hasonló szemléletű megfogalmazások vezethetnek végül ahhoz.

hanem egyfajta kultu- rális szakadékra is. 8:49:52 . amelyek akadályozták az egyes pedagógusok további munkáját. Jól látszik. ami miatt sok más tényező mellett újra kell fogalmazni a hagyományos tanítási-tanulási stratégiákat. hogy a hazai népesség korösszetétele – hasonlóan sok más európai országéhoz – kedvezőtlenül alakul. Az egyik legjelentősebb problémát az okozza. 08. Összességében elmondható azonban. akik tapasztalataikkal és szakmai tudásukkal képesek lehetnek a későb- biekben az ENI-program szélesebb körű bevezetését támogatni. amelyeknek a használata ma a fiatalabb korosztályhoz köthető.indd 46 2015. hogy túlnyomó többségben a több évtizede pályán levő tanárok vettek részt a programban. AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLA FEJLESZTÉSE – PROJEKTBEN RÉSZT VEVŐ PEDAGÓGUSOK A pedagógusok életkorát áttekintve jól látszik. Az új (mobil és) infokommunikációs eszközök iskolai/tantermi jelenléte nemcsak a hagyományos. Sajnos voltak előre nem látható tényezők (például terhesség. 26. akár az országos akkreditált továbbképzésekbe bekapcsolódó szakértőkként. és így elhagyták az ENI-t. A korábbi évtizedekben. A kezdő fiatalok jelenléte szinte elenyésző. hogy olyan pedagógusok vállalkoztak az ENI-prog- ram kidolgozására. hogy az idősödő pedagógusok számára egyre nagyobb nehézséget jelent a manapság divatosan z-generációnak nevezett korcsoporttal való kom- munikáció. amely – ugyan a szakmák jellegétől füg­gően eltérő módon – de még- iscsak kedvezőtlenül befolyásolhatja az adott szakma presztízsének és (szűkebb értelemben vett szakmai perspektívájának) alakulását. Ezt a mintát követi számos szakmai csoport dolgozóinak életkori összetétele is. Az alábbi ábrák összevetése után bizonyos szempontból magyarázatot kaphatunk az el- mondottakra. koronként újratermelődő generációs szakadék jelenlétére mutat rá. a kommunikációt még nem gátolta meg azoknak az eszközöknek a jelenléte. váratlan pálya- módosítás). amikor a generációs különbségek elsősorban a divat és bizonyos szokások mentén jelentek meg. szaktanácsadókként. akár a kialakítandó bázi- siskolák pedagógusaiként. Így van ez a pedagógusok esetében is. 46 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. A pályakezdő tanárok esetében a program elindulásakor lelkesedést és innovációs szándékot tapasztaltunk.

hogy olyan iskolát kerestünk. hogy az érintettek – elsősorban a szülők és a pedagógusok – nem voltak tisztában azzal. hiszen a szakmai kommunikáció – értsünk alatta bármit is – időráfordítás nélkül nem valósulhat meg. 47 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. túlnyomórészt szo- ciálisan hátrányos helyzetben. Karl Johann Kautsky (Prága. Kutatásaink alapján ennek egyik oka az volt. 26. amit itt most nem tudunk tárgyalni. elég csak a helyettesítésekre vagy például az adaptációval együtt járó többletfeladatok költségvonzataira gondolni. egyrészt azt. III. Habár az elmúlt években számos hazai iskolában kialakították a saját gyakorlatukat. Az időtényező ezzel függ össze.) cseh–német szo- ciáldemokrata teoretikus és politikus volt. Forrá- sok alatt elsősorban olyan erőforrásokat értünk. Két dolgot azonban megjegyezhetünk. milyen céljai lehetnek ennek az iskolatípus- nak vagy programnak. amely pedagógiai programja. hogy érzékeltessük annak az összefüggésrendszernek a szükségessé- gét. általános iskolát (Grundschule) hozott létre. 1854. egy-egy intézményben lezajló fejlesztések többnyire az alternatív iskolák törekvéseit és gyakorlatát idézték. amelyek akár a támogató. amelyek a többségi intézmények számára – elsősorban szemléleti okok miatt – az elmúlt két évtizedben alig-alig vagy egyáltalán nem voltak követhetőek. amelyben lehetőség nyílt egyrészt az alsó tagozaton működő egész napos iskola működésének megismerésére. hogy az egész napos iskola koncepciójának vegyes fogadtatása volt. akár az adaptációt végrehajtó intézményben csak többleterőforrás bevonásával valósítható meg.1 Az egész napos iskola elterjesztésének/elterjedésének a kutatások alapján és a nemzetközi tapasztalatokkal összevetve akkor lehet reális esélye. Ennek számos oka van. KÖZELRŐL AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLA A GYAKORLATBAN Az előző fejezetben láthattuk. s ebben az esetben könnyű belátni. ha mögötte központi (állami) erőforrás és az ezt támogató oktatáspolitikai akarat húzódik meg. A bemutatásra kerülő intézmény a dortmundi Kautzky Grundschule.2 Ebben a városrészben nagyon sok bevándorlócsalád él. Kiválasztását az in- dokolta. 1 Ennek a gyakorlati vonatkozásait nem kell részleteznünk. hogy egy-egy fejlesztőiskola kapacitásai ezen a területen meglehetősen korlátozottak. s az idő(nyerés) olyan szakmai kapacitásokat igényel. 08.indd 47 2015. • hogy az egész napos iskola kialakítására irányuló. működési módja szerint ké- pes lehet a körzetben adódó problémák kezelésére. Ezért fordultunk ebben az esetben egy külföldi példához. Az iskola területileg egy „szociális gyújtópontban” (sozialer Brennpunkt) helyezkedik el. mintegy 240 tanulója van. aki az 1917-es forradalmat követően élesen szembefordult Leninnel és követőivel. ami kiemelten jelen van a látogatott intézmény minden- napi munkájában. Haláláig Marx nézeteinek hiteles képviselőjeként tartották számon. 1938. Ebből körülbelül 130 gyerek jár egész napos iskolába. amelyről fentebb említést tettünk. 2 Nem lehet véletlen a névválasztás sem. – Amszterdam. amelyek a támogató (mento- ri) tevékenységre irányulnak. A Kautzky Iskola nem nagy in- tézmény. A helyi közigazgatás éppen ezért olyan intézményt. ezek – egy bizonyos határon túl – nem váltak ismertté és elfogadottá. 8:49:52 . más- részt • az egy-egy intézményben lezajló sikeres fejlesztések adaptációjához – túl a szemléleti korlátok miatt – két tényezőre mindenképpen szükség volt: forrásokra és időre. másrészt a felzárkóztatás gyakorlatának megfigyelésére.

elakadási pontok megismerése azzal a céllal. ahol az utolsó tanítási óráról érkező gyerekek egy nagy teremben gyűlnek össze. amelyek három kérdés/cél köré rendeződtek: 1. már jól működő példa közvetlen tapasztalatainak megismerése. Az érkező tanulókat egy-két felnőtt (az OGS-team tagjai. 08. illet- ve a vezető fogadja. a gyerekek kicsik. és mindig van egy felelős a gyerekek között. a többi. játsz- hatnak a szőnyegen. hogy lepihenhetnek a kuckóban. ötletek. Jóval több tanuló. A fejlesztés folyamatában más. Mivel alsó tagozatról van szó. azaz a hagyományos tanítá- si-tanulási folyamatban vesz részt. de segítséget kérhet (és kap 3 Az út előtt az ENI-AF projekt munkatársai megfigyelési szempontokat állítottak össze. gazdagíthatja a reflexiók beépítésének forgatókönyveit. hogy iskolai élet tekintetében minden tanuló. aki el is szundít néha. de a felvételi számok emeléséhez további bővítésre lenne szüksége az intézménynek. illetve lehetősége van arra is. Az iskolának ez a része elsősorban „otthonpótlék”. és van. A házi feladat készítése az egyik közeli tanteremben történik. segíti. vagy ki kezdi házi feladattal a délutánt. illetve egy pihenősarkot is kialakí- tottak. egy a gyerekek számára ki- alakított élettér. hogy az OGS elsősorban egy szerkezeti forma. Ebben a teremben különböző játékok és játszásra vagy uzsonnázásra alkalmas asztalok találhatók. hogy az egész napos iskolai formát válassza. A nevelő is a teremben van. kártya és számtalan társasjáték. így a tanítás végén átmennek az OGS-be. hogy ki megy ebédelni. Mivel egyszerre csak 40 gyerek tud ebédelni. 2. A gyerekek aznapi programjától függően házirend szerint osztják be. hátteret ad a szocializá­ció támogatásához. és pihennek. és délben hazamegy. A legfontosabb szempont az. amely támogathatja a saját fejlesztéseinkre vonat- kozó reflexiós gyakorlat kialakítását. A bevándorlók körében nagyon sok a hátrányos helyzetű és/vagy az eltérő kultúrából adó- dóan nehézségekkel. Mindenki csendben dolgozik. aki vigyáz a szabályok betartására. el- mehet a házi feladatot írni. A pilotprogramban hasznosítható tapasztalatok gyűjtése. 8:49:52 . A gyerek járhat hagyományos módon délelőtt iskolába. de kilát a kis udvarra. 26. illetve család számára van választási lehe- tőség. hogy előre tájékozódhassunk a hazai fejlesztési koncepció és keretrendszer használhatóságáról. illetve egyéni játék közül lehet választani. fejlesztőjáték. playmobil. amely megteremtve a fejlődésükhöz szükséges körülményeket. Ilyen módon a szociális integráció mint feladat és kitűzött cél a tartományi oktatási vezetés számára kiemelten fontosnak bizonyult.indd 48 2015. mint ahány tanulót fel tudnak venni. illetve a terem kínálta játék- lehetőségek közül. tanulni. vagy ha úgy dönt. A gyakorlatban ez azt jelenti. A munkát egy-két felnőtt felügyeli. Az egész napos iskolát egy másik épületszárnyban helyezték el. 3 A Grundschule mint iskolafokozatot megnevező kifejezés a német rendszerben azt jelenti. akik mindig ott vannak). Ebben az esetben a tanítás végén átmegy a „nyitott egész napos iskolába” (offene Ganztags­schule – a továbbiakban OGS). és ott folytatódik a napja. illetve család igényelné ezt a szolgáltatást. hogy első osztálytól negyedik osztály végéig járnak ide a gyerekek. problémákkal küzdő család. 3. ahol 6-8 gyerek játszik. A működésről gyű- jtött adatok. ahova egyszerre 6 tanuló mehet. részben játszik. Rengeteg fejlesztő jellegű udvari játékuk van. A többiek választhatnak az udvari. amíg sorra kerül. A te- remben lego. A legszembeötlőbb tanulság az volt számunkra. 48 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10.

Azoknak a tanulóknak. hogy azok a fejlesztő órák is órarendi szerkezetben vannak. igaz legtöbbször két felnőttel. a programtól függően van. hanem kompe- tenciafejlesztés folyik. figyelni arra. illetve az OGS finanszírozásában oroszlánrészt vállaló karitász által biztosított lehetősé- gektől függenek. ami azt jelenti. Ezek 3−6 hónapos modulok. A tanulószoba kártyarendszerrel működik: ha valaki végzett. A délutáni programkínálat (Angebot) összeállítását több tényező befolyásolja. Ha nincs szabadon kártya.indd 49 2015. azaz várni kell. illetve többen arab országokból érkeztek. Az újonnan érkező gyerekek az osztály tanóráin kívül gyógypedagógus által tar- tott kiscsoportos foglalkozásokat is látogatnak. Még a testnevelés so- rán is legalább kétféle feladat végrehajtása zajlik párhuzamosan. A tanárok közösen kialakított szakmai vélemény alapján tesznek javaslatot arra. hiszen például a nyelvi nehézségek erősen befolyásolják a tanulási lehetőségeket. kap egy kártyát. ami 6 hónapos. illetve teljes osztálylétszám esetén szinte mindig rendel- kezésre áll a pedagógiai asszisztens. futball vagy röplabda közül választhatnak. Körben. Életkortól független heterogén csoportokat is szer- veznek. is) a felügyelő felnőttől. hogy lehetőség szerint az egyéni igények kielégítésre törekszik az iskola. Az egyéb tanulási képességek fej­ lesztésére is sávos időbeosztás sze- rint kerül sor. Fontos szempont. Nagyon gyakori a fél csoportnak tartott óra. ami egy 3 hónapos modul. Ez nem jelent szeg- regációt. Aki még nem beszél jól németül. Ezeken elsősorban nem a tananyagot tanulják. 4 Lengyelországból fél éve érkezett tanuló. jó han- gulatú. például a pszichomotorika nevű foglalkozást ajánlják. de a hangszertanulás egy tanévre szól. „Heterogenitás” és differenciálás a mindennapokban A második osztályba 20 tanuló járt: eb- ből 2 német családból származó kisgye- rek. az a saját évfolyamától független nyelvi fejlesztő órára jár. akkor teltház van a házi feladat- nál. illetve a család is választhat. Többféle zenei foglalkozás is van. 49 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. ahol nem az egy osztályba járó gyere- kek alkotják a tanulócsoportot. hogy senki se maradjon le a munká- ban azért. 26. azaz sok fejlesz- tőjátékkal. értettek németül. Bár órarend szerint ezeket matematika- vagy irodalomórának nevezik. és 10 fős csoportokban szervezik meg (de a nagy igény miatt egész évben folyamatosan kínálják). amely szintén választható. de a pedagógus mindig igyekezett lassan. A foglalkozásfajták a rendelkezésre álló pedagógusok szakértelmétől. Ők már jól beszéltek. a gyerekek igényei- től. A tanítási órák körülbelül 20 fős csoportokban folynak. hanem a hasonló problémákkal küzdők. fejlesztésére. Három különbö- ző időtartamú program van: három hónapos. ahol felmérik a gyerekek tanulási szükségleteit és már meglévő tudását. 08. akiknek a pedagógusok véleménye alapján szük- ségük lenne a pszichomotoros funkciók javítására. Nagyon sok a kooperatív technikával megtartott tanóra. 8:49:52 . és átadja a következőnek. inkább játékos ismerkedésnek tekinthetők. A délelőtti tanítási órák szerkezete bizonyos mértékig eltér a magyar rendszertől. hat hónapos. amivel vis�- szamegy az OGS-terembe. Rendszeres a sávos órarend. érthetően magyarázni. Akik nagyon szeretik a sportfog- lalkozásokat. a többiek törökök. ahol a pedagógusok főként a segítő-támogató szerepet töltik be. játékos. vagy egy nagy körben helyezik el a padokat minden osztályban. heterogén csoportokban végzik a feladatokat. illetve egész tanévet átfogó. gazdag eszköztárral. de a gyerek. mert még nem biztos a némettudása. hogy az adott gyermek milyen foglalkozásokra járjon. összefordított asztalok- nál tanulnak.

illet- ve előfordul. akinek láthatóan van szakmai tekintélye. Az igazgatónő általában jelen van ezeken a megbeszéléseken. és a gyerekeket is támogatja. Sokféle tankönyvet. A beszélgetések általában a munkához kapcsolódnak. illet- ve az OGS-re (offene Ganztagsschule). így előfordul. aki a gyerekkel foglalkozik. A gyere- kek német nyelven tanulnak az iskolában. Ez viszonylag nagy terhet jelent a gyermek és az iskola számára. 26. Gyakran jön be az igazgatónő. munkafü­ze­tet. szinte az órarenddel azonos időben. A szervezeti felépítés célja. hogy a pedagógus ott várja a tanulókat az óra kezdetekor. félnapos tanítási formára. 08. Ez a terv a tanév elején készül el. hogy a családok igényeinek. ugyanakkor ezekben a családokban nem ritka a különböző anyanyelvű szülő sem. ami a nyitott egész napos iskolát jelenti. A szünet vége előtt 3 perccel a tanáriban jelzik a pontos időt. amin az iskola igyekszik a lehető legválto- zatosabb eszközökkel és módszerekkel enyhíteni. A helyszíneket maguk választják ki egy kínálati listából. kisebb részének akár négy nyelvet kell megszoknia vagy tanulnia. illetve értékelését segíti a szakmai ülések rendszere. Az „egész naposba” járó gyermekeknél ez kiegészül a teljes OGS-team-mel. de akkor az összes teamtag véleményét képviseli. illetve − önálló munka esetén − segíteni a megoldás- ban. képzést. 8:49:53 . emellett mindenki tanul angolul. Elvárás. amelyik ezt az iskolát választja. de nem kötelező. A fe­la­datokat differenci- áltan osztják ki az órákon a tanulóknak. és természetesen hozzájuk is járnak máshonnan. de nemcsak tőle. A nyitott kife- jezés arra utal. előkészíti az órán használt eszközöket. SZERVEZETI MŰKÖDÉS Az iskola szervezeti szinten két fő ágra oszlik: a hagyományos. szükségle- 50 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. mint nálunk. hogy csak egyikük vesz részt. aki a legtöbb órán jelen van. kérheti ugyan az egész napos ellátást. A tanulók személyközpontú megközelítését. A szünetben olyan kolléga felügyel a gyerekekre. A többiek a tanáriban pihennek. akár pedagógus. A gyerekek nagy részének három. feladatlapot használnak a tanításhoz. a kollégák évente vesznek részt olyan óralátogatáson. Sok hospitálást tartanak a tartományon belül. hiszen a bevándorlók a családjukban még az eredeti anyanyelvüket beszélik. Ebben segít a pedagógiai asszisztens. több. ekkor mindenki elindul az osztályába. Ezen a megbeszélésen az összes olyan szakember részt vesz. Az órák közötti időt – ami mindig 15 perc − a tanári szobában töltik a pedagógu- sok. Havonta tartanak olyan teamülést. Ebben szerepelnek a tartomány által szer- vezett úgynevezett központi képzések. akinek lyukas órája lesz. beszélgetnek. a helyi intézményi szükségletek alapján kivá- lasztott továbbképzések. amelyen gyerekenként beszélik meg a problémákat. A pedagógusok továbbképzésére 5 évre szóló terve van az intézménynek. csakúgy. személyes dolgok ritkán kerülnek elő. anyagokat. saját kidolgozású tananyaga is van az iskolának. hogy a 20 fős osztályban egyszer- re 5-6 féle feladatot kell ellenőrizni.indd 50 2015. hogy az a család. egymástól is kérdezgetnek a kollégák. akár asszisztens. amit egy másik intézményben tarta- nak. továbbtanulási lehetőséget. és természetesen a pedagógusok személyes érdeklődésük sze- rint is választhatnak tanfolyamot.

év közben kikerülni gyakorlatilag csak akkor lehet. 8:49:53 . hogy ezeket a szokásokat átültessék az ott- honi környezetükbe is. mélyhűtött ételeket kapják a gyerekek. Az OGS-nek fontos feladata. hogy ha a szülő munkát kap. Az iskola vezetője a gyermekek étkeztetésére vonatkozó információkat az alábbiakkal egészítette ki: „Az egészséges táplálkozás fontos része a nevelési koncepciónknak. 26. Az étkezés költsége alapesetben 30 euró havonta. Ha a szülők munkanélküliek. Ezt a szerződést nagyon komolyan veszik. akkor a gyerek bekerül a programba. illetve igazolt jövedelmi viszonyok alapján a család is köteles hozzájárulni az étkezés költségéhez. A cél minél több gyerek egész napos ellátása. 51 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. A tartomány- ban törvény írja elő.. 08. a szülők dolgoznak. és minden jelentkező gyerek részt vehet a közös étkezéseken. akkor is kérheti a fel­vételét az egész napos prog- ramba a tanév elején. Ugyanígy szem előtt tartjuk az ételallergiában szenvedőket is. hogy az egészséges táplálkozás szempontjait szem előtt tartva gon- doskodjék a gyermekétkeztetésről. vagy a családsegítő hivatal (Sozialamt) erre javaslatot tesz. Ekkor az iskola a családdal egy. A felvételt alapvetően az határozza meg. és igényli. akkor másnaptól fel kell ven- ni a gyereket az egész napos ellátásba. ott több gyerek esetén csak kettőt tud elvállalni az OGS.indd 51 2015. A délutáni program­k ínálatból elsősorban a gyerek választ. illetve rendszeresen kerül friss saláta az asztalra. Feladatunknak tekintjük. abban az esetben év közben is. hogy felhívjuk a szülők figyelmét az egészségtelen élet. de figyelembe ve- szik a szülő kérését is. illetve ha a munkanélküli szülő váratlanul el tud helyezkedni. Az egész napos iskola létrehozásának a tartományi szabályozás szerint egyik alap- vető célja. amit tartós átutalási megbízással kell befizetni. Az ételek készítése során tekintettel vagyunk a muszlim gyerekekre: az ő ételeikhez nem használunk disz- nóhúst. A család felvételkor kérheti az egész napos iskolai formát. amelyeket itt az iskolában melegítenek fel étkezés előtt. ellenkező esetben magasabb lenne a költség. és az egész napos ellátást kéri. Ehhez szükségünk van a szülőktől kapott információkra. akkor – a gyerekkel egyeztetve – ők tesznek javaslatot a szerintük fontos programra. akkor jelentős kedvezményt kapnak. Az étkezés finanszírozása a fenntartó feladata. Ha már korábban is ebbe az isko­lába járt a gyerek. akkor – hacsak nincs nagy túljelentkezés – mindenképpen felveszik.és étkezési formákra. ha elköltözik a család. egészséges ételek összetétele (mindig legyen zöldség és csak kevés cukrot kapjanak). de nincs több- re lehetőség. mert csak 5 eurót kell fizetniük. a kiegyensúlyozott táplálkozás követelményeit szem előtt tartó. az adott tanévre szóló szerző- dést köt. Mivel itt nem főzhetünk. ezért felvilágosító munkát is végzünk. teinek minél jobban megfeleljen az iskola. Amikor a család beíratja a gyermeket az iskolába. hogy minél jobban segíthesse a családtagok munkába állását. az étkezési szabályok betartása lehetőséget ad a gyerekeknek arra. Ha az objektív feltételek meg- vannak ehhez: tehát van hely az OGS-ben. de főszabály az önkéntes jelentkezés lehetőségének a megtartása. így a délutá- ni foglalkozások kialakítása is a fejlesztési szempontok figyelembevételével történik. Ezt nem tartják jó megoldásnak. Ügyelünk az egészséges és változatos kosztra. A közösen fogyasztott. hogy a szülők dolgoznak-e vagy munka- nélküliek. a Hofmann-Menü nevű cégnél rendelt. Ha a pedagógusteam már jobban megismerte a gyermeket. Ahol az egyik szülő otthon van. Ezenkívül mindennap kapnak friss gyümölcsöt és zöldséget (nyersen). A szünetek alatt is kell fizetni.

Látható, hogy figyelembe veszik az eltérő kultúrákból érkező gyermekek étkezési szoká-
sait, illetve az egyéb speciális igényeket (például vegetáriánusok, diabetesben, különböző
ételallergiákban szenvedők), és ügyelnek a kulturált étkezés szabályainak a betartására is.
Mindennap van friss gyümölcs az asztalon, amiből délután minden gyermek szabadon fo-
gyaszthat.
A tanulói konferencia az OGS-ben egy olyan intézményesített, rendszeres gyűlés,
amelyen az egész napos iskola minden tanulója, pedagógusa és munkatársa részt
vesz. Működésének kimondott célja, hogy segítse kiépíteni és erősíteni a gyerekekben a
szociális viselkedést, a felelősségvállalást, a problémamegoldó képességet és a közösségi
érzést. Álláspontjuk szerint a szülői ház mellett az iskola a legmeghatározóbb a legtöbb gye-
rek számára. Többek között itt tanulják meg, hogyan képviseljék a véleményüket, hogyan
álljanak ki magukért, ahogy azt is, hogyan közeledhetnek egymáshoz, hogyan gondolkod-
janak önállóan, miképp lehet odafigyelni másokra, és elismerni a többieket. Tapasztalataik
alapján fontosnak tartják ezt a közösségi formát, mert a gyerekek személyiségfejlődésének,
nevelésének olyan területeire is tudnak így hatni, amelyek részint nagyon fontosak, részint a
hagyományos iskolai élet során nehezen formálhatóak.
Nagyon nagy jelentőséget tulajdonítanak
azoknak a problémáknak, amelyekkel a
gyermekek az együttélés során a csoport-
ban szembesülnek. A gyerekek hajlandóak
és képesek a szabályokat betartani, ha azt
tapasztalják, hogy ezek valóban segítenek a
problémák megoldásában. A csoportban
épp a perifériára szoruló gyerekek kapnak
ezzel értékes segítséget, lehetőséget a kö-
zösségbe való visszakerülésre. Kiemelten fi­
gyel­nek arra, hogy a Ki(nder)Ko(nferen-
z)-nek, állandó struktúrája, könnyen
betartható szabályrendszere legyen, így a
konferenciát már ismerő gyerekek kellő-
képp biztonságban érzik magukat ahhoz,
hogy a legnehezebb témákban is megnyi­latkozzanak, és részt vegyenek azok megoldásában.
A csoportban idővel kialakul a megfelelő hangnem az egymással való érintkezésben. A KiKo
hathetente ül össze, témától függően 30−60 perc időtartamra. A tanulószoba olvasósarkában
tartják, min­dig egy csoportban és egy vezetővel. A témákat 6 hét alatt gyűjtik össze a (gondok,
kívánságok számára felszerelt) postaládában, és a „nevelő” dönt a témákról, illetve azok sor-
rendjéről. A beszélgetést a nevelő vezeti egy előre kidolgozott forgatókönyv alapján.

A K i Ko CÉLJAI:
•  A tervek és kívánságok összegyűjtése
•  A felelősség átvétele
•  Konstruktív visszajelzések
•  Pozitív megerősítés megtapasztalása
•  Konfliktusok kibeszélése és megoldása
•  Nehéz helyzetben egymás megsegítése
•  Demokratikus folyamatok megtanulása, gyakorlása
•  Vélemény formálása
•  Döntés meghozatala önmagunkban arról, ha valamiről beszélni akarunk a csoporttal

52

1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10.indd 52 2015. 08. 26. 8:49:53

A K i Ko RÉSZEI:
•  Rituálék (például gyertyák, beszélő kő)
•  Az aktuális témák ismertetése
•  Vita
•  Összefoglalás
•  Emlékeztető a következő konferenciához

A KONFERENCIÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK:
•  Általános szabályok
•  A beszélgetés (hozzászólás) szabályai

A K i Ko SZEREPE A PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA:
•  Jó közérzetet biztosít, felkelti az érdeklődést az új problémák iránt, lehetőséget ad a gyerekek jobb megis-
merésére.
•  Aktív figyelmet biztosít a gyereknek, lehetőséget ad a moderátori szerepre.
•  Elősegíti a gyerekek meghallgatását, megértését.
•  Megtanulják elfogadni a gyerekeket azokban az esetekben is, ha nem akarnak megszólalni.
•  Támogatja a gyerekek elhatározásait. Türelmessé tesz, abban a tekintetben is, hogy kivárjuk, hogy a tanuló
elkezdjen tanulni.
•  A saját személyiséget háttérbe helyezi, segít tartózkodni az agresszivitástól.
•  Szavazásoknál segít megszokni az egyenjogúságot.
•  Segít a többség döntését elfogadni, az irreális tervek, célok korrekcióját lehetővé tenni.

Összefoglalva tehát láthatjuk, hogy a KiKo nevelési szempontból fontos szerepet tölt be az
iskolában a felnőttek és a gyermekek számára egyaránt. Alkalmat ad egyúttal a demokrácia
megtanulására és a demokratikus működés fenntartására, fejlesztésére.
A 8. számú ábrán láthatóak az iskola által nyújtott szolgáltatások, melyek egy része kiemel-
ten fontos. Ezekre különös hangsúlyt fektetnek, és folyamatosan jelen vannak az iskola éle-

8. ábra. Az OGS által nyújtott szolgáltatások

OGS pedagógusok által vezetett programok

• Házifeladat elkészítése
• Kreatív foglalkozások • Házi-
• Házi- feladat
• Játék, szórakozás
feladattal gondozása
• Nyelvi fejlesztés
kapcsolatos • Informatika
• Egyéni fejlesztés
teendők szakkör
• Esővízprojekt
• Nyelvi fejlesztés • Énekkar
(Biotop gondozása)
• Egyéni fejlesztés • Sportjátékok
• Ünnepek és
• Diszkalkulia fejlesztés • Úszás
ünnepségek
• Iskolai projektek • Kézilabda
• Szülők
• Football • Tánc
kávéháza
• Kézilabda • Tollaslabda
• Természetismeret • Mozgásfejlesztés
• Szociális tanulás
Külső partnerek, fizetett szakemberek
Tanórai pedagógusok által vezetett programok által vezetett programok

53

1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10.indd 53 2015. 08. 26. 8:49:53

tében. Azokat a szolgáltatásokat, amelyeket nem lehet belső erőforrásból megoldani, külső
partnertől veszi át az intézmény, és a fenntartó támogatásával, a tartományi hivatalok segít-
ségével biztosítja.
Az OGS jól láthatóan igyekszik ellátni azokat a feladatokat, amelyek a tanítási órán nem
teljes mértékben oldhatók meg, viszont a felzárkóztatáshoz elengedhetetlenek. A családokat
így egyrészt anyagilag mentesítik a fejlesztő- és különórák költségei alól, másrészt garanciát
kapnak arra, hogy gyermekük a szerintük szükséges színvonalú szolgáltatásokhoz jut hozzá.

SZABÁLYOZÁSI, TÁMOGATÁSI SZINTEK

Az intézmény működésének szabályozása, illetve támogatása többszintű. A törvényi sza-
bályozás két szinten történik. Vannak kérdések, amelyekben minden intézményre nézve a
szövetségi kormány (Bundesregierung), illetve a parlament által hozott jogszabályok vonat-
koznak (például tankötelezettség, alapfinanszírozás), de a legtöbb kérdésben a tartományi
igazgatás (Landesregierung) döntései szabályozzák az iskola működését. A Kautzky isko-
la működtetésében a helyi karitászszervezet is jelentős szerepet vállal például a
finanszírozás területén, amely egy, a karitász és a tartomány közötti megegyezés
alapján történik. Az OGS működtetésében jelentős a karitász szerepe. Az anyagi
támogatáson túl számos önkéntes munkával is segíti az iskolát.
Figyelemreméltó, hogy míg a finanszíro-
zás egy meghatározott arányban a tartomány
és a karitász feladata, addig az iskola függet-
lensége szakmai téren szinte érintetlen. A
működtetők ugyan gyakorolnak valamilyen
felügyeletet az iskola fölött, de ez leginkább
a minőségbiztosításban érhető tetten. Az
iskola belső életét, programját, pedagógu-
sainak továbbképzését, szakmai terveit a
tantestület és a szülők által közösen működ-
tetett bizottság irányítja. Ez a bizottság talán
a mi korábbi iskolaszékünk intézményéhez
hasonlítható leginkább, csak egész más ha-
táskörrel működik. Ennek megfigyelő tagja
a karitász képviselője is. Az iskola nagyon aktív kapcsolatban áll a környék intézményeivel.
Tekintettel a szociálisan hátrányos helyzetű családok nagy számára, a „család- és ifjúságsegítő
hivatal” (Jugendamt, a továbbiakban: Jugendamt)4 az egyik fő külső támogatójuk.

„Érdekes, hogy számos dologban a Jugendamt intézkedik, ezáltal olyan feladatokat vesz ki az iskola kezéből,
amelyek megzavarnák az iskola és a család kapcsolatát. Például az ebédhozzájárulást a család a Jugendamt­
nak fizeti, így, ha nem fizetnek, nem a pedagógus kerül összetűzésbe a családdal, illetve a gyerek számára
mindenképp biztosítják az étkezést. A Jugendamt feladata a finanszírozással kapcsolatos feladatok megoldása,
valamint, hogy utánanézzen, miért vált fizetésképtelenné a család.”

Az iskola sok esetben önállóan dönt a tartomány által biztosított lehetőségek igénybevé-
teléről. Például a tartományi ifjúsági sportnapon való részvételről vagy a „Minden gyermek
kezébe hangszert!” elnevezésű zenefejlesztő programban való részvétel mértékéről, ami azt

4 Talán a hazai családsegítőhöz áll a legközelebb ez a fogalom, de szélesebb hatásköre van.

54

1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10.indd 54 2015. 08. 26. 8:49:53

08. hogy a gyerekek megtanuljanak kerékpározni. 26. hogy a gyerekek minél többet mozogjanak. a tanítási rendbe beépítve találkoznak a projekttel. Valójában arra szolgál. amíg nem talál állást. A vezető pedagógus mellett ők segítenek megteremteni azt az »életteret«. A „K erékpársuli ” A Kerékpársuli minden gyermek számára olyan. az iskolában. felügyelni az udvari játékot. A tartomány is rendszeresen − legalább negyedévenként − szervez sporteseményeket az iskolák számára. akik nem járnak az egész napos isko- lába.” Az iskolában „Világítótorony” néven különleges programok működnek. sportolnak. tanít- ják az érdeklődő gyerekeket. Minden héten 4 óra pszichomotorika foglalkozáson vesznek részt a kivá- lasztott gyerekek egy képzett szakember – iskolai pedagógus – vezetése alatt. illetve segítettek a gyerekeknek a délutáni foglalkozásokra időben elindulni. Ez egyéb- ként az elhelyezkedését is elősegíti. 8:49:53 . jelenti. gyakorlati vizsgával. az önkéntes munka nagyon elterjedt. hogy heti két alkalommal különféle hangszeres zenetanulást biztosítanak. Azok a tanulók. A pedagógusok elmondása szerint ez az egyik legnépszerűbb projekt. amit együtt gondoznak. Az egymáshoz közel fekvő intézmények is gyakran rendeznek közös sporteseményeket. Németországban. mint egy tantárgy: egész tanéves program. ilyen pél­dául a „Bio- top” nevet viselő projekt.és vízkultúrát hoztak létre. hogy az iskola udvarán elkülönítettek egy esővizes tavat. Miközben elsajátítják. Pszichomotorika foglalkozás: A program célja a mozgás fejlesztése olyan gyerekeknél. ezek versenyek. a helyi rendőrség támogatásával. hogyan kell szabályosan közlekedni és egymásra figyelni. azaz egy növény. szükségle- teket. szeretnek ezzel foglalkozni. A ze- nepedagógusok helyben. munkanélküli fiatal. „A Kautzky iskolában az egésznapos részlegen 4 önkéntes fiatal dolgozik. figyelnek. és az önkéntes munkát is megszer- vezi. és ügyesednek is. és ebben egy önkéntes biológus segítségével egy „élőhelyet”. 55 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. A lényege. amit az OGS jelent náluk. A karitász számos szociális feladatot lát el a megyében. Az intenzív sportélet kialakításában. így jól össze tudja han- golni a felmerülő igényeket. de ennél jóval többről van szó. legyenek a szabadban. Sok mun­ka­­nélküli vé- gez szívesen önkéntes munkát a szakmá- jában. illetve a pedagógust is a tartomány biztosítja. a benti szabadidős játékokat. Ezek közül kettő pedagógia szakos főiskolás és kettő szociális területre készülő.indd 55 2015. Az egész­na­posok közül sokan választják ezt a programot. a sportnapok szervezésében nagyon aktívak: fontosnak tartják.és finommozgás) hiányosságaik vannak. mint másutt is Nyugat-Európában. és a hangszert. − szóval a »szülői« feladatokat látják el az OGS-ben. sportoljanak. akiknek a különböző mozgástípusokban (nagy. Ők járnak felváltva naponta segíteni az ebé- deltetésnél. barátságos mérkőzések.

még a legmozgékonyabb. megismerése. Pedagógiai Pedagógiai szabályok kialakítása tudatosság tudatosság célterületek célterületek kialakítása és elfogadása és elfogadása Szociális Szociális Együtt- Együttműködési és és kulturális képesség működési képesség kulturális integráció integráció Stabil társas - Stabil társaskapcsolatok kapcsolatok kialakítása kialakítása Az iskola programjában ezután az úgynevezett „kulcsmondatok” szerepelnek. amelyet érdemes (lehet) átvenni. ábra: Az iskola pedagógiai programja Egyéni Egyéni fejlesztés fejlesztés M Más kultúrák ás kultúrák Konfliktus Konfliktus megismerése. a pedagógusok és a gyerekek közös felelősséggel alakítják az iskolát úgy. és ez meg is látszott rajtuk. mindenféle. 26.indd 56 2015. amelyek az iskola küldetését fejezik ki. mert nagyon jól tükrözik azt a szemléletet. általuk játéknak megélt fela- datot kaptak. hogy letelt az idő. 5 Lásd erről: Függelék 56 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. Játszottak. Felszabadultan és vidáman mentek vissza az OGS-be a tornateremből.” A szülők. hogy mindenki jól érezze magát. amelyiket az elejétől a végéig minden percében élveztek a gyerekek. amelyben fontos. a tanulás és a tanítás háza. amelyet követendőnek tekinthetünk egy pedagógiai koncepció megalkotása- kor. „A tanórák és a délutáni foglalkozások között talán ez volt az. 9.” Az eddig elmondottakat szeretnénk alátámasztani az iskola pedagógiai programját bemu- tató ábrával. Érdemes ezeket is megismerni. „A Kautzky Általános Iskola a tanulók és a tanárok számára az élet háza. 8:49:54 . hogy az valóban az élet há- zává váljon a tanulók és a tanárok számára egyaránt. amikor kiderült. és amelytől az erőszak abszolút távol áll. Olyan jó gyakorlatot és szemléletet tükröz. 08. mozogtak. Csak akkor kezdtek elégedetlenkedni. amely mögött azonban jól látszottak a motorikus és pszichés fejlesztési célok. és indulat- és indulatkezelés elfogadása elfogadása kezelés Csoport- Csoportszabályok K örnyezet- Környezet. legnyughatatlanabb fiúk is békésen sétáltak át az udvaron. amely az alábbi elemekből áll össze:5 8.

8:49:54 . Ez számunkra azt jelenti. azaz a gyerme- kük mindennapjait. 57 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. Ő a konyháért. FEJLESZTÉSI OGS ÁTMENETEK TARTALMAK. 08. figyelembe véve a konyhai segítő tapasztalatait. tanárait. mint az ismeretek és a képességek közvetítése. Két fő önkéntes egészíti ki a szociális munkát vég- ző személyzetet. Négy fő állandó szociálpedagógus szakembert alkalmaznak: ebből egy részlegvezető. és 4-6 hetenként megjelenjenek az OGS-ben az ő gyerekükkel foglalkozó gondozókkal. hogy a szülők éljenek ezzel. társait. pedagógusokkal tar- tott konzultáción. Az iskola feladata. Az étlap összeállí- tásában azonban már a részlegvezető dönt. tálal. terít. iskolába fejlesztés • Vallás • Módszertani fejlesztés • Iskola.indd 57 2015. együttműködés •  Fegyelmezettség és a szabályok betartása •  Egészséges életmód 6. A munkába járó szülőkre és az otthon lévőkre tekintettel hetente több idő- pontban. ILLETVE FEJLESZTÉS KONCEPCIÓ (EGÉSZ NAPOS ISKOLA) A TANTERV • Általános tanítási • Általános fejlesz. Finanszírozási feladatokat lát el a tarto- mányi iskolafenntartóval kötött szerződés alapján. hogy a tanulás és a szociális kompetenciák éppoly fontosak. áttekintése • Művészet • Projektek • Nyelvi fejlesztés tanulás • Gondozási/gyermek- • Gender Mainstream­ • Korai fejlesztés felügyeleti munka az ing (nemek közötti (előkészítés) iskolában – vezér- egyenlőség) fonal • Értékközvetítés • Erőszak-megelőzés • Értékelés • Integráció • Pedagógusértékelés AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLAI RÉSZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A pedagógiai program OGS-re vonatkozó része az alábbi fő elemeket tartalmazza a szervezeti ügyekkel kapcsolatban: Az OGS fenntartója a dortmundi karitászegyesület. • Óvoda– • Igazgatás és szerve. • Iskolai élet • Sport kompetenciák • Olvasási kompe. 26. • /Szaktantárgyak egyeztetés • Egészség. táblázat: A pedagógiai program elemei TANÍTÁSI-TANULÁSI OKTATÁS. Legfőbb feladatunknak a nevelésbe ágyazott tanítást tekintjük. fenntartja a kapcso- latot az igazgatónővel és az OGS vezetőjével. tolerancia. aki egyúttal pedagógus és szociális szakember is. A karitász kapcsolattartóján keresztül tájékozódik. Szakmai kérdésekben az iskolai szakem- bereké a döntés joga. délelőtt és délután is lehetőséget biztosítanak a találkozóra. • Tanácsadás és • Angol nyelv • Éves célmeghatá­r ozás. kapcsolatot tart az ebédszállító céggel. Lehetőséget biztosítanak – és el is várják –. mo­sogat. ismeri a gye- rekek speciális étkezési igényeit. kezdés • A tevékenységek • Zene • Új médiák tencia fejlesztése • Tovább. • Együtt tanítás kezés az személyiség. AMIRE FELTÉTLENÜL MEG AKARJUK TANÍTANI A GYERMEKEINKET: •  Önállóság és felelősségvállalás •  Teljesítmény •  Erőszakmentesség. • Német koncepció tési koncepció iskola zeti felépítés • Matematika • Teljesítmény-értékelés • Egyéni fejlesztés • Jelent. egy pedig főállásban az iskola tanítója. − ahogy láttuk − alapvetően az. illetve az étkezésekért felel. hogy segítséget nyújtson a szülőknek abban. A konyhai segítő szintén a karitász alkalmazottja. hogy az iskolai élet részévé válhassanak. megismerjék az iskolai életet. és biztosítja a délutáni friss gyümölcsöt.

így kötetlen alkalom nyílik a véleménycserére. amelyen a szülők és a gyerekek együtt vettek részt. Ezeket a beszélgetéseket négy fő téma köré csoportosítják. A vezetés és a fenntartó igyekszik a gyermekek és a csalá- dok számára olyan szolgáltatást nyújtani. programokkal kapcsolatos információkkal •  Szülői kávéház (8-hetente) •  Nemzetek konyhája (4-hetente) •  Közös barkácsolás a szülőkkel és a gyerekekkel a különböző ünnepek előkészítéséhez •  Játékdélután – fejlesztő játékok megismerése •  Gyerekek színielőadása »» Projektekben és témahéten való részvétel •  Mesék idegen nyelveken – beszédfejlesztő projekt szülőkkel és gyerekekkel MILYEN TANULSÁGOKAT SZŰRHETÜNK LE A TAPASZTALATOKBÓL? A dortmundi OGS mindenekelőtt nyitott vagy önkéntesen választható egész napos for- ma. A négy fő téma: • A gyermek viselkedése. Ezen a fórumon született például javaslat a barkácsfoglalko- zásra. többek között a színjátszó kör számára. a házi feladattal való egyéni foglalkozás és nem utolsó sorban a „különórának” megfelelő. de természetesen bármilyen más kérdést is érinthetnek. igénybe vehető foglalkozások tartalmának a meghatározása is. Így ezek a bizalom erősítését. 26. A cél ebben a formában elsősorban a szociális ellátásnak és a napközbeni ellátás biztosításának a garantálása. J avaslatok . ahol a játékokat mindjárt ki is lehet próbálni. ahol lehetőségük van a beszélgetésre. A programokat a jó hangulat és a kötetlenség jellemzi. Kitalálták. piaclátogatás). amelyek az a szülőkkel való együttműködés hatására realizálódtak : •  Ismerkedési est a napirenddel. mint az iskolai életre. 8:49:54 . 08.és könyvkiállítást. A szülői délutánokon a pedagógusok és a szülők is jelen vannak. az elvárások meg- fogalmazására. rendőrség-. A közös programo- kon is teljes egészében az iskola pedagógu- sainak a felelőssége a gyermekek felügyelete. tűz- oltóság-. a családdal kialakított aktív és személyes kapcsolat. és segítettek néhány hasznos eszköz előállításában.indd 58 2015. hogy ez az ellátás sokkal jobban emlékeztessen az ott- honira. erről szól az étkeztetés minősége és módja. a szociális nevelés a lényege. és azóta időről időre megszervezik a játék. Ezt tükrözi például a szülőkkel. a szü- lői félénkség leküzdését is szolgálják. amelynek a fejlesztés. Az iskolán kívüli programokba is bevonják a szülőket (például múzeum-. de nagy hangsúlyt fektetnek arra is. 58 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. vásárlásában • Kapcsolatfelvétel a hivatalokkal és hivatalos intézményekkel Ezek olyan rendszeres alkalmak. hangulata az OGS-ben • Segítség a szülőknek a nyomtatványok kitöltésében • Tanácsadás és segítség az értelmes játékok kiválasztásában.

napirend. A címben azért használjuk az antropológia kifejezést. amelynek célját az egész napos iskola működését szabályozó nevelési-oktatási program kidolgozása ké- pezte. 2 Emellett készültek tematikus programok is (pl. amelyet a KLIK (állami) intézményfenntartó megjelenése okozott az iskolák világában. 8:49:54 . A kulcsszerepet az iskolák világában élő pedagógusok játszották. hogy az egész napos iskolát bevezető. és milyen pontosan meghatározott feladatokat kell majd elvégezniük. Azaz a pedagógiai újítás – programváltoztatás. azt tartalmi elemekkel megtöltő intézmények pedagógusainak mennyi időt kell majd az intézményben eltölteniük.) hasonló szisztéma alkalmazásával. hogy a nem állami fenntartású iskolák esetében lényegesen kedvezőbbek voltak az együttműködés és a fejlesztés keretfeltételei. szabadidős és egyéb programokat a naponkénti 8-10 órás szolgáltatás keretében. amely kreatív módszerekkel. A fejlesztés második fázisában a hangsúly a NOP-ok elterjesztésre helyeződött. A FEJLESZTÉS DILEMMÁI 3 A fejlesztés „nulladik” fázisában csak nagy vonalakban volt arról kialakult elképzelés. illetve a HÍD-programokra vonatkozó dokumentumok. Ez lenne az egész 1 Fejlesztő Pedagógia. Ez a tény izgalmas szakmai kérdéseket vetett fel a fejlesztés első pillanatától kezdve. óratervezéssel. IV. A korábbi hazai gyakorlatok alapján két lehetséges modell képe látszott kirajzolódni: • Olyan iskola. hogy a fej- lesztés (és az ennek az érdekében használt módszerek) nem az íróasztalnál. Komplex művészeti nevelés. 5. amelyeknek a kezelésére kialakított módszerek leírása egy újabb tanulmányt tenne szükségessé. hogyan alakítható ki az érintettek számára a fejlesztés sikere szempontjából optimális szakmai és jogi környezet. az iskolákban dolgozó pedagógusok bevonása a folyamatokba korábban nem tapasztalt bürokratikus mechanizmusokat eredményezett. A FEJLESZTÉS ANTROPOLÓGIÁJA Újítani egy tevékenységet – így a pedagógiát is – általában olyan. hogy az iskolákat és a partnereiket érintő kutatási-fejlesztési programok megvalósítása. hogy milyen szerkezeti-szervezeti keretek között célszerű az egész napos iskolát működtetni. mert hangsúlyozni kívánjuk. Ebben a fejezetben ennek a fejlesztésnek a genezisét igyekszünk bemutatni. A különbség a korábbi NOP-fejlesztésekkel szemben egy lénye- ges pontban vált különösen érzékelhetővé. 59 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. elsősorban azzal kapcsolatban. Azt is meg kell jegyeznünk. A bázisiskolák körül olyan „iskolabokrok” szerveződhetnek. az iskolák világában zajlottak. o.és tanév- szervezéssel „elosztja” az oktatással kapcsolatos iskolai-otthoni. M agyari Beck István1 Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben került sor arra a fejlesztésre. 08. 26. az ebből adódó nehézségeket itt nem érintjük. mert korábban itt készültek a szakiskolára. A kulcskérdést ekkor a finanszírozással összefüggő kérdések jelentették. hiszen egyáltalán nem volt tisztázott. Gyakorlati ismeretek stb. hogy az egész napos iskola keretrendszerének a fejlesztés 20 intézményben pedagógusainak aktív szakmai bevonásával lett tervezve2 . nevezetesen abban. 3 Noha rendkívül érdekes és feljegyzésre méltó az a változás. Ennek a fel- adatnak a megoldását részben azok az intézmények lesznek hivatottak megoldani. addig nem létezett vagy föl nem használt állítások bevezetésével lehet.indd 59 2015. Annyit jegyzünk meg. amelyeket erre az úgynevezett „bázisiskolai-szerepre” az OFI munkatársai felkészítenek. amelyek változást visznek a cselekvési programba. A nevelési-oktatási programok (továbbiakban: NOP) kidolgozása nem volt az intézet- ben előzménymentes. amelyek az egész napos iskolák ügyének (to- vábbi) megvalósítóivá és terjesztőivé válhatnak. 2005/2−3. hanem a terepen.

indd 60 2015. amely a napközit. UNESCO könyvek és Európai Közösségek Bizottsága: MEMORANDUM az egész életen át tartó tanulásról. kizárólag osztálykeretben jeleníti meg az egész napos iskolát.08. OKI.01. ami a gyakorlatra fordítva annyit je- lent. hanem az iskolai gyakorlatnak is követnie kell: 1) Az x tengely az LLL. napos iskola új modellje számára a legkedvezőbb kiindulási pont. 08. Inkább csak a hagyományos programok minőségi javításáról lehet szó. amelyek azokhoz az elvárásokhoz illeszkednek. amelyet nemcsak a fejlesztésnek. (vagy ezek helyett a felszaba- duló időben különféle típusú programokat. október 30. 1977. amelyet korábban is működtettek. 97−104. hogy az elképzelés támogatást kaphat a tehetősebb. különösen azt. 8:49:54 . amellyel azt vállalja. hogy a felső tagozatra történő kiterjesztésének nincs – vagy csak alig van – hazai előzménye. Az alábbi ábrán megkíséreljük az új paradigma- értékű modell magyarázatát. hogy arra készíti fel őket. ugyanakkor ezt a leg- nehezebb elterjeszteni és megvalósítani az intézményekben. o. A Jacques Delors-vezette Nemzetközi Bizottság jelentése az UNESCO-nak az oktatás XXI. 2003. • a tanulók elfogadják az iskola céljait. hogy az a tanulókat ké- pessé tegye az élethosszig tartó tanulásra. • Olyan iskola. hogy az egész napos iskola nem egy-egy területen jelent majd „hozzáadott ér- téket” az iskolák és a pedagógusok szakmai munkája számára. SEC (2000) 1832 60 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. Osiris Kiadó − Magyar Unesco Bizottság. mert az őket érő kihívásokra ezeknek a kompetenciáknak a birtokában tudnak megfelelő módon reflektálni. hogy mi lesz/lehet az általunk fej- lesztett „egész napos iskola” hozzáadott értéke a köznevelési rendszer számára?4 Alapvetően azt gondoltuk. hogy az életük alakításában a tanulás különféle elsajátított formái-nak (formális−infor- mális−non-formális) meghatározó jelentősége lesz. másrészt pedig Radó Péter blog-be- jegyzését: A hozzáadott értékről (Miért is kell integrálni?) http://oktpolcafe. legyen szó me- nedzsmentről. pedagógusokról vagy egyéb. tanulószobát működtet. E koncepciók végiggondolása azt a kérdést is felvetette.paradigmához való szoros kötődést jelzi. Lásd erről egyrészt: N euwirth Gábor: Útban a hozzáadott érték meghatározása felé. • a pedagógusok ebben a fejlesztésben mint élethosszig tanulni (akaró) felnőt- tek vesznek részt. A pályázatban szere- pet vállaló intézmény • mint tanuló szervezet vesz rész a programban.. akik elkötelezettek önmaguk fejlesztésében. törekvést tartalmaz. hogy ezek a tanulók az életükben bekövetkező változásokra („kihívásokra”) tanulással képesek reagálni. 20:06 5 O ktatás − rejtett kincs. 26.5 A koordináta-rendszer – amelyben a „rendszer” kifejezést nemcsak a szokásos matematikai értelemben alkalmazzuk – három komponenst. legyen szó a menedzsment működéséről. amelyeket az elmúlt két évtized során az uniós dokumentumok megfogalmaztak. Az egész napos iskolának a célrendszerét három komponens biztosítja. Budapest. amelyek illeszkednek az egész napos iskola pedagógiai koncepciójában megfogalmazott elvárásokhoz és célokhoz. • vagy éppen a szülőkkel folytatott kommunikáció minőségének a javulásáról. hogy az iskola egyik legfontosabb céljának azt tartsák. • a tanulói hiányzások és az iskolai konfliktusok számának a csökkenéséről. hanem az intézmény egészét tekintve idéz majd elő minőségi változást. Az egész napos iskola koncepciója ebben a megközelítésben – szakmai értelemben min- denképpen – új paradigmaként jelent meg. másrészt nem biztos. irányt. In: A középiskolai munka néhány mutatója 2002. 2000. valamint abban. Ennek a modellnek a hátrányát az jelenti. összetevőit és az erről folytatott vitákat most nem érintjük. az iskola keretei között dolgozó szakemberekről. • a tanulói eredményesség növekedéséről. 219. századra vonatkozó kérdéseiről. középosztályhoz tartozó családok részéről. o. 4  A „hozzáadott érték” fogalmának a tartalmát. Ebben a modell- ben az egész napos iskola kevesebbet tud „hozzátenni” az iskola törekvéseihez. Az iskolaotthonos megol- dás. hogy ebben és a további fejlesztésekben tanulással reagál a változásokra. Brüsszel. fejezet. jelentését.hu/2013.

fejezetben már említést tettünk. valamint • azoknak a kompetenciáknak a fejlesztése. koncepciókra és fejlesztésekre. úgymint • a tanulók versenyképességének a növelése (a tanulási eredményesség növelése). Nem kerül- hette el az sem a figyelmüket. felzárkózás. 1) Kulcskérdéssé vált a szülők munkaerő-piaci szerepvállalása. amely meg- oldja a gyermekeikkel kapcsolatos pedagógiai-mentális-szociális feladatok jelentős hányadát. • a tanulók személyiségének a gazdagítását célzó tevékenységek (művészetek. • a tanulási kudarcok csökkentését (felzárkóztatás. amelyekről az 1. korai iskolaelha- gyás megelőzése) célzó programok alkalmazása. amely olyan helyzetet teremtett. Hogyan illeszthető ez a koncepció a hazai pedagógiai kultúrába? Logikusnak tűnt a fejlesztők részéről. amely képes átvenni azokat a szülői/családi feladatokat. hogy az elmúlt két és fél évtizedben lezajlott társadalmi-gaz- dasági fejlemények nyomán a szülők részéről is kialakultak olyan új igények. hogy különféle típusú tevékenysé- gükkel a társadalmi kohézió megerősítését célozzák. hogy a munkavállalók a nap jelentős részét munkahelyükön töltik. 2) A munkanélkülivé váló szülők számára ez a forma az iskola szociális szerepének a felértékelődését jelentette mint olyan megoldás. sport) működtetése.indd 61 2015. 08. 8:49:54 . hogy mind az iskolának. egymást átható. Szá- mukra ezért értékelődik fel az egész napos iskola mint olyan szervezet. személyiség gazdagítás Tanulási kudarcok csökkentése Iskolai konfliktusok számának csökkentése Tanulással kapcsolatos motiváció erősítése Szülők bevonása VERSENYKÉPESSÉG TUDÁS – TANULÁSI KOMPETENCIA 61 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. 2) Az y tengely azt jelzi. Alapvetően e törekvéseknek négy meghatározó eleme van. 10. hogy a tanórai és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek célrendszerében egy sokrétű. amely összességében alkalmas lehet álta- lában a tanulók közötti különbségek csökkentésére (társadalmi kohézió erősítése). amelyeket a szülők/család már nem tud vagy nem akar (az adott helyzetben) ellátni. a szegregációra vagy bármiféle megkülönböztetésre irányuló törekvéseket. vagyis nem támogatják a kire- kesztésre. 3) Jól látható az ábrán az is a z tengely mentén. ábra: Az ENI-paradigma INKLÚZIÓ – SZOCIÁLIS KOMPETENCIA Tehetséggondozás. mind az iskola szervezetében szerepet vállaló személyeknek egyet kell érteniük abban. 26. amelyekre az iskoláknak mindenképpen reflektálniuk kellett. bonyolult együttes áll. korrepetálás. hogy a messzemenőkig támaszkodjanak azokra a szakmai előzményekre.

hogy a többgenerációs együttműködő családi modellek működésképtelensége miatt (például a nyugdíjas nagyszülők szegénysége. 3) Végül. ami egyenletesebb terhelést eredményez a diákoknál. 8:49:54 . idő előtti elhalálozása) az ENI – összefüggésben az 1−2. ami nem minden gyerek számára hozzáférhető. hogy hazai körülmények között bármelyik modell alkalmazható lenne. rugalmasabb napirend alakítható ki. megvitatása a továbblépés nélkülözhetetlen feltétele volt. hogy hatékonyan és eredményesen válhassanak megvalósíthatóvá az iskolai nap keretei között a felzárkóztatás. All-Year Schools.”7 „Pedagógiai nézőpontból (…) általában azt a formát nevezzük egész napos iskolának. D). olyanokat. amelyeket korábban akár párhuzamosan. amelyeket a hazai fejlesztésben felhasználhatunk. a sport és a művészeti vagy más jellegű tevékenységek is. meg kell említeni. USA) és a „Komprehenzív iskola” (SF) hatottak jelentősebb mérték- ben a gondolkodásunkra. 62 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. mégis fontos. olyan szolgáltatásokat nyújt. kénysze- rű munkavállalása. akár egy- mást gyengítve vagy kioltva az állam és a családok próbáltak megvalósítani.”8 A megszerzett tapasztalatok bizonyossá tették. hogy integrálja és szin- tetizálja azokat a törekvéseket. Bár az online kérdőívre9 az általános iskolák szűk köre válaszolt.6 Ami a nemzetközi modelleket ille- ti. 26. ahol a tanítás és a szaba- didős tevékenységek keverednek. 7 Darvas Ágnes−K ende Ágnes 2009. 9 A z online kérdőívről készült „Gyorsjelentés” az egész napos iskola archívumában található. A diák csak este megy haza. ellátásokkal is együtt- működve egész nap és egész évben az oktatás hagyományos keretei mellett több. hogy azt mérlegeljük. Szélesebb körű publikációjára nem került sor. hogy az egész napos iskola kapcsán indí- tott fejlesztés célja egy olyan új modell kialakítása lehet. Az ENI-vel kap- csolatban a hazai szakirodalomban korábban már keletkeztek olyan megállapítások. de cserébe már nincs házi feladata. Ezekből kettőt idézünk. amelyeknek a megállapításai (szakmai és finanszírozási szempontból) relevánsak lehettek fejlesztési törekvéseinkkel összefüggésben: „Az egész napos iskola olyan közösségi tér. tehetséggondozás és a sport vagy más tevékenység is. hogy a válaszadó intézmények többségében (és ez nemcsak a mi mintákra lehetett igaz) tanórán kívül a hagyományos szervezeti formák túlsúlya volt a 6 Fejlesztésünkben a nemzetközi törekvésekben megjelenített szakmai modellek közül elsősorban a „Kiterjesztett iskola” (extended school. Ugyan- akkor az egyes modellek között ebben a fázisban nem kívánunk bármiféle rangsort felállítani. Inkább arról volt szó. Izgalmas kérdés volt ebben a fázisban az iskolák fogadókészségének a feltérképezése az egész napos iskola koncepciójának lehetséges bevezetésével kapcsolatban. amennyiben a működtetéshez szükséges finanszírozási háttér rendelkezésre állna. pontban írtakkal – szerepet vállalhat egy új típusú. amelyben az iskolán kívüli szervezetekkel. 08. megállapítottuk. többszereplős gyermeknevelési modell kidolgozásában és működtetésében oly módon. néhány pontban megfogal- mazható tanulsággal járt: • Elsősorban azzal. 8 Sinka Edit 2011. Az elméleti konstrukció kidolgozásakor messzemenő módon építettünk a nemzetközi és a hazai szakirodalomban megjelentetett koncepciókra. elsősorban a gyerekeket. a tehetséggondozás. Olyan szerepeket is átvállal. és az iskolai nap kereteibe belefér a felzárkóztatás. az „egész napos. amely a már fentebb említett mo- dell elemei mellett biztosíthatják az ENI-szolgáltatásokat minden tanuló számára egy olyan szerkezetben. GBR). egész éves iskola” (All-Day. az egyes elképzelésekből melyek lehetnek azok az elemek. az „egész napos iskola” (Ganztagsschulen. ame- lyek értelmezése. ahol a tanítás és a szabadidős tevékenységek keverednek abból a célból.indd 62 2015. de szüleiket célzó szolgáltatás is helyet kap.

így viszonylag szűk merítési lehetőség adódott a döntéshozók számára. hogy milyen feladatot kell majd a közös munka során elvégeznie annak a négy személynek. hogy ezeknek a formáknak a működtetésé- ben − szinte bizonyosan − az iskola pedagógusainak jelentős része valamilyen formában érintett volt. klubok) ebben az időszakban szinte már alig kapnak szerepet. Budapest. hogy több – a ku- tatók érdeklődését felkeltő – intézmény pályázata végül formai hibák miatt nem kerülhetett a kedvezményezettek körébe. és az eredményességük is megkérdőjelezhető. 10 Össze kell vetni mindezt Németh Szilvia tanodai kutatásának az adataival. Világossá vált az is. amelyben közösen meghatároztuk. de arról nem kaptunk érdemi információt. Végül a pályázati kiírásoknak minden szempontból megfelelt iskolák pedagógusaival tör- tént meg a szerződéskötés. hogy milyen feladatra vállalkoztak Utólag visszatekintve ezen nem lehet csodál- kozni.): A tanoda típusú intézmények működésének. 08. Ha végigtekintünk az alábbi feladatlistán. hogy korábban milyen továbbképzéseken. hogy ezekből az „intézményekből” alig néhány működik az ország- ban. hogy el- láthassák a szerződésekben vállalt feladataikat. 8:49:54 . hogy ezt milyen státuszban tették (például alsóban vagy felsőben tanító pedagógus.10 KEZDETI LÉPÉSEK A programhoz csatlakozni kívánó pedagógusok az egész napos iskolára irányuló fejlesztés céljairól a pályázati kiírásból. tevékenységének elemzése (Kutatási beszámoló). akik egy-egy intézményt képviseltek a fejlesztésben. illetve fejlesztések- ben vett részt – nem rendelkezett. az ott alkalmazott módszerekről csak keveset tudhattunk meg. Ezeknek a „hiányoknak” a pótlásáról a felkészítő program során kellett gondoskodni. hogy érdemes-e ezeknek a régeb- bi formáknak az újraélesztésén munkálkodni. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk tehát azokat a szerepeket és az azokhoz kapcsolódó feladatokat. ám döntő fontosságú lépését annak a szereposztásnak a kije- lölése jelentette. 2008. hogy mit is takar egy nevelési-oktatási rendszer fejlesztése. illetve az OFI által szervezett konferenciákon és egyéb rendez- vényeken szerezhettek tudomást. hogy ehhez a fejlesztési tevé- kenységhez milyen szakmai kompetenciákra lesz majd szükségük. amelyekre a pedagógusoknak fel kellett készülniük annak érdekében. 26. szeptember 63 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. Lásd erről: N émeth Szilvia (szerk. hogy azok a pedagógusok mutattak igazából érdeklődést. kulcselemként jelent meg a tanodák kérdése. Számos. de a hagyományos szervezeti formák meg- létének „túlsúlya” nem volt megkérdőjelezhető. Más kutatások alapján látható volt. bár pontosabb úgy fogalmazni. TÁRKI-TUDOK. noha a tartalmukról. Érdekesnek tűnt ezekben a válaszokban a szakkörök magas aránya. hogy személyesen is kapcsolatba kerülhessenek azokkal a ku- tatókkal. hogy számos olyan tevé- kenység jelenik meg. Tovább nehezítette a helyzetet. Az érdeklődés az iskolák részéről jelentősnek mutatkozott. A felső tagozat esetében ez már nem volt ennyire egyértelmű (tanulószoba). láthatjuk. amelynek a megvalósításához szükséges feltételekkel a pedagógusok többsége – függetlenül attól. hogy a korábbi évtizedekben jelentős (módszertani-anyagi) támoga- tást kapott formák (klubnapközi. A beérkezett pályázatok száma az előzetes érdeklődés intenzitásához képest bizonyos mértékben csalódást okozott. jellemző (így elsősorban az iskolaotthon és a napközi). esetleg napközis nevelő). akik a program szakmai hátterét biztosították. Az együttműködés egyik első. Az első szakmai találkozások alkalmával vált világossá a pályázók számára. • Végül. de nem utolsósorban. akiknek módjuk volt arra.indd 63 2015. és valószínűleg arról sem. korábban élénken érdeklődő intézmény végül nem pályázott. hiszen a jelentkezők közül csak keveseknek volt arról fogalma. El kellett tehát azon gondolkodnunk. • Az is láthatóvá vált.

A táblázatban foglalt feladatok alapján egyértelművé válhatott. összeállításában. •  Kölcsönösen szakmai anyagokat biztosít •  Segíti a program véglegesítését. how-ját (technológiáját. •  B iztosítja az innováció terjesztését. •  helyi szintű (iskolánként havi négyszer) a tudáscsere megvalósításában. azaz foglalkozásokat tart. pedagógusok felkészítésében összehangolását szervezi. (illetve adminisztratív feladatait. és ők maguk is •  Ellátja a program minőségbiztosításának továbbadják az új tudást. vagy vesz részt partneriskoláinak a szervezésében részt abban tanácsaival. és iskolák közötti (kéthavonta egyszer) •  A szakmai program (előkészítés. folyamatot megfelelően dokumentálja. (vezetői. táblázat: Az ENI fejlesztési programban szerepet vállaló pedagógusok feladat. •  B iztosítja a projektben keletkező dokumentumok időbeni folytonosságát és megfelelő szakmai minőségét. •  Részt vesz a koncepció kidolgozásában •  a modulok kipróbálásában és a programírásban (például bizonyos (foglalkozásokat tart).és tevékenységlistája SZEREP FELADATOK KONKRÉT TENNIVALÓK Multiplikátor •  Szervezési. pedagógusi). pedagógusi. •  K apcsolatot tart az iskola fejlesztő/ •  Támogatja és segíti az elméleti és kipróbáló munkatársaival. akik a tartalomfejlesztés. szülői) beszélgetéseken. és működteti annak know- előírásszerű dokumentációját. Részt vesz (fejlesztő-kipróbáló. •  a hálózatépítésben. 64 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. 1 fő) a hálózatépítés lehetőségeit. •  a műhelykonferenciákon. 26. majd a kipróbálás végén összegzi. a partnereknek. véglegesítés) időbeli •  a z iskolák. 08. folyamatát és eredményeit. •  K ipróbálja a programot vagy a program •  a z iskolák. •  Segíti az implementációt támogató tanár. •  Részt vesz a bemeneti és kimeneti mérés •  Részt vesz a strukturált interjúkon szervezésében és lebonyolításában. a feladatvégzésbe. •  M egszervezi és ellenőrzi a kipróbálás folyamatának dokumentálását. kipróbálás. adminisztratív feladatokat lát •  Elkészíti. •  a közös szakmai megbeszéléseken. és működteti (programkoordinátor. •  Gondozza a résztvevők kapcsolattartását •  Részt vesz a fókuszcsoportos (vezetői. közötti hálózatépítésben. szervezésében és lebonyolításában. és kipróbálja •  a felkészítő tréning programjának mentor. •  Tevékenyen részt vesz az iskolák •  a műhelykonferenciákon. •  Pontosan kidolgozza. hogy a terjesztés során egyre érdekében. 2 fő) •  Tevékenyen részt vesz az iskolák közötti •  a koncepció kidolgozásában. pedagógusok felkészítésében bizonyos részeit.indd 64 2015. Hálózati koordinátor •  Szoros szakmai kapcsolatot tart Részt vesz („Metafejlesztő” – a részt vevő partnerintézményekkel. el (például találkozók előkészítése. a továbbképzési anyag összeállítását. A felkészítő képzés során erre he- lyeztük a hangsúlyt. 1 fő) belüli szerződéskötések). •  Részt vesz a szakmai munkában. •  Ellenőrzi a projektben keletkező •  Feltárja a program iskolai (és produktumok megfelelő nyilvántartását rendszerszintű) fenntarthatóságának és őrzését. illetve a hálózati együttműködés területén vállaltak feladatokat. szervező. iskolán a multiplikáció eljárásrendjét. hálózatépítésben. eljárásrendjét). alkalmazzák is saját gyakorlatukban). szolgáló interaktív felületet. több munkatárs mutat érdeklődést •  K apcsolatot tart a hálózat más a program iránt. modulok megírásában) és a teljes program •  a program véglegesítésében. intézményi program. kipróbálókkal. •  a program megírásában. látható elemeit. foglalkozáslátogatásokon. •  Tapasztalatait folyamatosan rögzíti. összeállításában. kiváltképp gyakorlati tapasztalatok átadását oly az adminisztratív feladatok ellátása módon. kapcsolódik be vevő munkatársaival. 8:49:54 . hogy a fejlesztés első fázisában a meghatározó szerep azoknak jutott. 7. – tanártovábbképző program •  Folyamatosan dokumentálja a kipróbálás elkészítésében. – tanártovábbképző program •  Részt vesz a bemeneti és kimeneti mérés elkészítésében. fejlesztés. •  Ellenőrzi a szerződések teljesítésének kialakítja. Modulfejlesztő •  K apcsolatot tart a részt vevő fejlesztőkkel.

hogy az intézmény vezetője személyében vesz-e részt ebben a fejlesztés- ben. A tantárgy-pedagógiát és Az egész napos iskola(i program) bármelyik variációja a tanulási folyamatot. az egész napos iskola számára készült nevelési-oktatási program intézményi szintű alkalmazása lesz a kulcsfeladat. nevelési-oktatási programja kerete között kidolgozott továbbképzési szisztéma lehetőséget kínál. táblázat: Szükséges változások a válaszok tükrében MIT KELL MEGVÁLTOZTATNI ANNAK ÉRDEKÉBEN. A kérdés tehát úgy fo- galmazódott meg. A konkrét feladatokon túl arról is szót kellett ejteni. HOGY AZ INTÉZMÉNY EGÉSZ NAPOS ISKOLAKÉNT MŰKÖDHESSEN. hogy egyáltalán nem mindegy. akik az iskolában vagy az iskolához kapcsolódva látják el a munkájukat. hogy alapvetően mind az iskolavezetés. A tanárszerepeket. Az egész napos iskolában a tanórai foglalkozások mellett ta- nórához kapcsolódó és/vagy tanórán kívüli foglalkozásokon is szerepet kell vállalniuk a pedagógusoknak. hogy mit kellene megváltoztatni annak érdekében. amelyekkel a pedagógusok egy része nem rendel- kezik. Az iskola külső kapcsolatrendszerét E koncepció jegyében bővíteni kell. Ez nem egyszerű feladat.indd 65 2015. A „tanórát”. a szülői szervezetekkel meglévő kapcsolatrendszer újrafogalmazása. A közvetlen feladat elvégzése sem ígérkezett könnyűnek. mert a cél(- rendszer) megváltoztatása alapvetően kihat mindazoknak a szakmai tevékenységére. ha az intézmény átfogó fejlesztésére kerül sor. VAGY AZ ISKOLA KÉPES LEGYEN INDOKLÁS – A HAGYOMÁNYOS OSZTÁLYOK MELLETT –EGÉSZ NAPOS ISKOLAKÉNT FUNKCIONÁLÓ OSZTÁLYOKAT. alapdokumentumainak a módosítását. vagy azoknak a megerősítése az új feladat kapcsán szükségessé válhat. illetve az iskolai időháztartás Elképzelhető. megfelelő minőségű programkínálatot tudjon biztosítani a tanulók szá- mára. Nyilvánvalóvá tettük. már csak azért sem. tele annak. Másképpen fogalmazva. hogy a fejlesztésbe bevont pedagó- gusoknak a későbbiekben milyen típusú nehézségekkel kell majd megküzdeniük. Ez bizonyos esetekben olyan pedagógusi kompetenciák meglétét felté- telezi. CSOPORTOKAT FENNTARTANI? Az „iskola küldetésnyilatkozatát” Az egész napos iskola bevezetése szükségessé teszi az iskola és „rejtett tantervét”. Egy későbbi fejezetben (lásd „Iskolaportrék”) látni fogjuk. 08. Az intézményben szerepet vállaló Meg kell oldani. hogy az érvényes kerettanterveket és az egész napos iskola nevelési-oktatási programjának tanítási-tanulási elemének harmonizációját el kell végezni. hogy az iskola változatos és sokszínű. A probléma. a délelőtti órákban) megtartott tanórák egységét a tanórához köthető vagy tanórán kívüli programok meg- bontják. Célszerűnek lát- szik – és ez nem lesz könnyű feladat – mindazoknak a bevo- nása. hogy a hagyományosan (általában nehezen változtatható mintázatait. hiszen ez az alapfelté- (partnerhálózatát). bevezetésének a másik fontos következménye az. A táblázatban foglaltak már előrevetítették. mind a tantestület esetében a legnehezebb feladatot az emberek szemléletének és attitűdjeinek a formálása jelenti majd. hogy milyen problémákkal kell majd szembenézniük akkor. vagy csak – eltérő intenzitással – támogatja a pályázatot benyújtó pedagóguso- 65 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. hogy az intéz- mény a küszöbön álló „reformot” súlyosabb megrázkódtatás nélkül legyen képes átvészelni. Különösen fontos ezen a területen a szülőkkel. 8:49:55 . s erre az egész napos iskola pedagógusok továbbképzését. akik az adott pillanatban éppen nem vesznek részt az egész napos iskolával összefüggő szakmai tevékenységben. amelyet itt elő- revetítünk. 8. alapvetően és elsősorban az intézmények pályázati kultúrájában gyökere- zik. 26.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK. hogy mi a fejlesztés va- lódi célja. akik a korábbi években már részt vettek egyéb. ábra). EGYÉNI TANULÓI SNI GONDOZÁS KORREPETÁLÁS DIFFERENCIÁLÁS SZOCI ÁLIS KOM PE TENCI ÁK FEJ LESZ TÉSÉHE Z KÖTHE TŐ ADOTT HELYZETBE ÖNISMERET EGYÜTTMŰKÖDÉS SZERVEZETBE BEILLESZKEDÉS SZ ABADIDŐ MINDENNAPOS HOBBI JÁTÉK EGÉSZSÉGES ÉLET TESTNEVELÉS SZ A K KÖ R KOMPLEX MŰVÉSZET. 26. amelyet a neve- lési-oktatási programban rögzítettünk (lásd 11. amikor előtérbe került az adott intézmény „bázisiskolai szerepvállalásának” a kérdése. FELZÁRKÓZTATÁS. hiszen voltak közöttük olyanok. valamint azokhoz a tantárgyakhoz kapcsolódtak. hogy a modulírók többsége olyan témá- kat választott. Csekély számban keletkeztek olyan tartalmi elemek. A második esetben – és ezt igazolta a fejlesztés második fázisa – ez nem így történt. Ugyanakkor a modulok illeszkedtek ahhoz a tartalmi elvárásrendszerhez. MODULOK ÉS HÁLÓZATOK Az elvégzendő feladatokra az intézet munkatársai készítették fel a pedagógusokat. 11. A nagy terjedelmű és bonyolult felépítésű modulok11 megírása önmagában sem volt tehát problémamentes. 08. A későbbiek- ben bemutatjuk. kat. amelyek a modulok elkészítés- hez nélkülözhetetlenek voltak.. 66 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. a mostanihoz sok tekintetben hasonlító fejlesztési programokban. 8:49:55 . amelyekhez hosszabb előtanulmányokra lett volna szükség. A cél ezért kettős volt. Az iskolákat – nemcsak a kommunikáció egyszerűbbé tétele miatt – területi alapon szerve- ződő mikrohálózatokba rendeztük. Az intézmények vezetői és a pályázatba be nem vont pedagógusok a változtatás szükségességének a mértékével akkor szembesültek. amelyek az iskolai élet hagyományos területeihez (ünnepek. Természetesen a pedagógusok előzetes tudása ezen a területen (is) nagy változatosságot mutatott. Egyrészt biztosítani kellett azokat a kompetenciákat. hogy ez dilemma milyen módon oldódott meg. ábra: Tartalmi elvárások TA NÍTÁ SI -TA NUL Á SI FOLYA M ATHOZ KÖTÖT T TEHETSÉG. TECHNIKA. hagyományok) vagy az évszakokhoz.. amelyeket a mo- dulíró tanított.indd 66 2015. Az első esetben az intézmény vezetője tisztában van azzal. Megfigyelhető volt. A fejlesztés e fázisában 600 modulnak kellett elkészülnie az alsó és a felső tagozat számára a 20 intézményben. A cél 11 A fejlesztés során használt modulsablont a Függelékben mutatjuk be.

Egyrészt az „iskolabokrokban” sor került egy széle- sebb szakértői és pedagóguskör bevonásával a modulok egy részének a gyakorlatban történő kipróbálására. ám a pályázatok zömét a pedagógusok készítik el. hogy a bázisiskolává válás kritériumrendszerének eleget tegyen. Bár látszólag ez volt a leglátványosabb produktum. hogy a fejlesztésben addig szerepet játszó intézményeket nem tekintettük automatikusan bázisiskoláknak. amit az 12  A bázisiskolai fejlesztéshez az elméleti alapokat több helyről merítettük. Világossá tettük. amelyekkel nem tanórai keretek között kellett foglalkoz- niuk. Kiindulópontul az szolgált. akik e paradigma(variánsok) alapján kívánnak a jövőben működni. évf. A BÁZISISKOLÁK KIALAKÍTÁSA A modulok elkészítése a fejlesztés első szakaszának a lezárását jelentette. 08. szám. Ebben a pillanatban vált egyértelművé. o. hogy a munkában részt vevő pedagógusok egyrészt beilleszkedtek abba a normarendszerbe. Ez utóbbi elem kapott meghatározó szerepet a modulok elkészítésében. Az elkészült modulok – még a végső szerkesztés előtt – kétféleképpen kerültek a nyilvánosság elé. Eredetiben in: British Journal of Educational Studies. motivációt erősítő tényezővé vált a további munkát illetően. 8:49:55 . amire fentebb már utaltunk. A magukat innovatívnak tartó intézmények ugyanis folyamatosan pályáznak. 2004. 67 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. mert bár az intézményekből négy-négy pedagógus már részt vett egy hosszabban tartó fej- lesztési folyamatban. E „bokortalálkozók” mellett sor került a fejlesztés egyes fázisaiban országos nyilvánosságot kapó konferenciák megrendezésére is. Egymás munkáinak a szak- mai megítélése nem volt zökkenőmentes. de tevékenységük az intézmény egészében megítélésünk sze- rint átütő hatást nem tudott kiváltani. ugyanakkor a program azt is tesztelhette. A fejlesztésben szerepet vállalók számára a program ked- vező fogadtatása fontos.indd 67 2015. hogy a közösen végzett munka során többségüknél számottevő változás következett be elsősorban a kutatási-fejlesztési tevékenységek megítélésében az abban történő szerepválla- lással együtt járó felelősség kérdéséről és nem utolsó sorban az intézményi fejlesztés reális le- hetőségeit illetően. illetve a bevezetéshez/működtetéshez szükséges tudáselemeket képes gyakorlatorientált módon átültetni mindazon intézményekbe. amelyeknek a mélysége a legtöbb esetben nem tette lehetővé az intézmény számára a további szerepvállalást. hogy a következő szakaszban már csak az intézmények kisebb hányada vállalkozott arra. a legnagyobb hasznot mégis az jelentette. • másrészt a hálózat keretei között történő egymástól tanulás. A mo-dulok szak- maiságát elsőként a hálózati partnerek között kötelező érvényű szakmai kommunikáció során kellett biztosítani. 417– 431. Különösen hasznos volt az Alma H arris −Christopher Chapman szerzőpáros által jegyzett Iskolafejlesztés nehéz terepen: útban a differenciált megközelítés felé című tanulmány. vagy legalábbis ezt megkísérelje. • egyrészt a hálózati működés elsajátíttatása. 4. december. amely képes működtetni az ENI-paradigma valamelyik variánsát.12 Mindez nem a véletlen műve volt. Fordította: Zsebe Márta. Ezek jó lehetőséget nyújtottak arra. A kritikai megjegyezések elfogadása és feldolgozása nem volt könnyű a pedagógusok számára. és csak a szükséges korrekciók elvégzését követően kerülhettek az anyagok az intézet által biztosított közös (intranet-) kommunikációs felületre. hogy koncepciónk szerint bázisiskola csak olyan intézmény lehet.. hogy korrigálni lehessen a felmerülő szakmai/ tartalmi problémákat. Az utóbbi kapcsán született felismerések vezettek oda. egyszerűen azért nem. a partnerek erőforrás- ként való használatának az erősítése volt. hogy a fejlesztési szándékban addig egységesnek mutatkozó intézményben törésvonalak jöttek létre. hogy a tanulók körében milyen fogadtatásra találnak azok a tartalmak. 52. 26. másrészt mérhető módon kaptunk arról visszajelzése- ket. amely a fejlesztés tudományos jellegéből következett.

mind a felmerülő problémák kezelésével kapcsolatban. 15 Forrás: R adó Péter: http://oktpolcafe. tudomásul vették. amely az intézmény egészének vagy nagyobb részének a működé- sét érinti. Sok esetben nem is az jelent gondot. amelyet a már hivatkozott tanulmány szerzői mutattak be (lásd: ke- retes szöveg). 22. mert az egyes iskolák változtatási képessége és hajlandósága jelentős mértékben eltér(het) egymástól. hogy ami történik. Azon a szinten. hogy azok megfelel- nek annak a modellnek.” 14 Feltehetőleg egyéb okok is közrejátszhattak a fejlesztés folytatásának a felfüggesztésében. 02. Nagyon nehéz meghatározni azt az időmen�- nyiséget. ahol a fejlesztésünk folytatását. esetleg teljes elvetésében. hogy miért kell az intézménynek tanuló szervezetté válnia. A cél mindenképpen az. 13 Lásd erről: Százdi Antal: Szakmai fejlesztés az iskolában. hogy az abban felsorolt ismérvek közül több ráillett a továbblépő intézményeinkre. ahol a megszerzett tudás intézményi szintű. s ez min- denképpen biztató volt a fejlesztés újabb fázisa előtt.indd 68 2015.hu/index. hogy nincs meg a jobbító szándék az iskola vezetőiben. hogy a pályázatok túlnyomó része nem jár – vagy nem feltétlenül jár – olyan követ- kezményekkel. iskola vezetése többnyire támogat.13 A fejlesztés korábbi szakaszában szerepet vállaló pedagó- gusok többnyire légüres térben találták magukat. amelyek egyrészt nem épülnek egymásra. hogy a tantestület egészétől vagy nagyobb részétől olyan szakmai-módszertani megújulást várjon el. amelyek nyomán az iskolavezetésnek rá kellene kényszerülnie olyan intéz- ményi szintű fejlesztésre. milyen feltételekkel tudják képességeiket fejleszteni. 26. hogy jól előkészítsék és maradéktalanul megvalósítsák innovatív elképzeléseiket. akik a változás centrumában állnak. tudatosan irányított szétosztása katalizátorként működve lendíthetné tovább az innovációt. a tantestü- let többségének a támogatását – különösen a bizonytalan külső (és anyagi természetű) támo- gatás hiánya miatt – nem tudták volna biztosítani. pusztán azért. hiszen egyrészt forráshoz juthatnak. hanem az. hogy rámutassunk arra a pontra. Nem arról van szó. hogy a továbblépéshez szükséges újabb fejlesztéseket kockázatosnak ítélték. amely nemcsak ebben az esetben. mind a tantestület többségétől elszigetelődött. hogy minden (különösen a szervezet egészét érintő nagyobb hordere- jű) változtatáshoz alapvetően időre van szükség. amellyel adott esetben forráshoz juthatna az iskola. másrészt pedig igazolást nyer(het) az intézmény innovációs hajlandósága. Megfigyelhető azonban. 17 Papkeszi. vagyis nem tudják megfelelően menedzselni elképzeléseiket. amely mind az in- tézmény vezetésétől. gondolatot. A továbblépésre vállalkozó intézmények esetében17 azt feltételeztük. amely komoly belső feszültségek nélkül biztosan nem oldható meg. 11. azaz intenzív bekapcsolódását feltételezte. hogy az iskola mennyire nyitott a szakmai fejlesztésre. Mint mindig. amelyek mégis vállalkoztak a folytatás- ra. „A tanulószervezeti megközelítés a gyakorlatra helyezi a hangsúlyt.hu/az-iskolafejlesztesrol-487/ . Szolnok. Azok az intézmények. Kecskemét. hogy milyenek a tanulni képes szer- vezetek. 02. az elsősorban a tanulókért van.valosagonline. vagy másképpen: nem kényszerül arra.” 16 A sikeres folytatáshoz alapve- tően azoknak a mentális kódoknak az egységességét kell biztosítani. tehát ők azok. hogy nem rendelkeznek megfelelő felkészültséggel ahhoz. Az alábbi szöveg állításai azért voltak fontosak a számunkra. amelyekre a közösen vallott és megerősített értékek és célok épülnek. Könnyen teszik ezt. másrészt nem jutnak el abba a fázisba. nincs kiterjedt külső kapcsolatrendszerük. eszmeiséget. inkább csak arról.14 A mellékelt ábra jól tükrözi annak a folyamatnak a bonyolultságát. letöltés ideje: 2015. Hódmezővásárhely. hogy nem értékelték volna az eddig elért eredményeket. mert úgy láttuk. amellyel az iskoláknak szembe kellett (volna) nézniük. hanem általában okát és eredőjét képez(het)i annak. Nem szorul különösebb indoklásra. hogy a tantestületben dolgozó pedagógusok (többsége)15elfogadja és képviselje azt a célt. mind az irányítás. A helyzet leírását fontosnak tartottuk abból a célból. 08.ofi. 8:49:55 . 16 Lásd erről: Újhelyi Mária: Tanuló szervezetek − szükségszerűségek és korlátok http://www. s arra keresi a választ. amelyre ebben az esetben egy-egy intézménynek szüksége lehet. www. mert a szükséges erőforrást. hogy miért válnak pazarlóvá intézményi szinten (is) azok az innovációk.hu/tudastar/szakmai-fejlesztes „Az iskola szakmai fejlesztését sokféle tényező befolyásolhatja előnyösen és hátrányosan. A ve- zetésben megfogalmazott döntések nélkül nem lehet elérni. nincsenek a fejlesztéshez szükséges információk birtokában. Győr. egy olyan vákuumban. Pétervására. ebben az esetben is lényegében az intézmény vezetésén múlik. Mezőkovácsháza (az iskolák listáját lásd Köszönetnyilvánítás című rész) 68 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. Nádudvar. amelyre a változás épül. Letöltés ideje: 2015.

08. és ez lehet a magyarázata annak. A szakmai továbbképzést az intézményfejlesztés kulcsának tekintik. alig van szükség formális ellenőrző rendszerekre. való beillesztése. Itt a legnagyobb kihívást az jelenti. kijelölése. IMPLEMENTÁCÓ Továbbképzés és egyéb (Operacionalizácó. hogy a fejlődésre való képességüket és a folyamatos fejlődést a nevelőtestület és a tanulókö- zösség folyamatos cserélődése. monitoring) 2. célok tanácsadói támogatás. amelyek képesek ötvözni az erőteljes belső elszámoltathatósági rendszert és az együttműködés kultúráját. 12. ezek az iskolák képesek reagálni a külső beavatkozásokra. hogy ezeknek az iskoláknak a nevelőtestülete folyamatosan együttműködik az iskolán belül és más iskolákkal is.2. ÖNÉRTÉKELÉS Külső itézményértékelés. Az erős fejlődési képességgel rendel- kező intézményekben a fejlődés és a tanulói eredmények javításának a belső feltételei adottak. Mivel a tanári munka alapja a bizalom és a kölcsönös tisztelet. kiválasztása. Ennek következtében az ilyen típusú szervezeten belül az autonómia jellemzi a szakmai kapcsolatokat. Röviden. mű 69 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. hogy miért bizonyultak eredményesnek egyes in- tézményekben a nehéz terepen működő iskolákat megcélzó programok. szükséges jó gyakorlatok erőforrások meghatározása 2. és mindenkit ösztönöznek saját szakmai érdeklődései és igényei feltérképezésére. akciók éves tervekbe pályázati források. 8:49:55 .3. ábra: A külső támogatás szerepe a fejlesztési folyamatban15 AZ ISKOLAFEJLESZTÉSI KÜLSŐ REFERENCIÁK FOLYAMAT ÉS KÜLSŐ TÁMOGATÁS 1. 26. a pedagógusok komoly szerepet vállalnak a napi munkát érintő és a stratégiai döntések meghozatalában. (A célok és más minőségről és eredmények eredményességről szembesítése) elérhető információ AZ ERŐS FEJLŐDÉSI KÉPESSÉGGEL RENDELKEZŐ ISKOLA A teljesítményük alakulásának megfordítására azoknak az intézményeknek van a legnagyobb esélye. ISKOLAFEJLESZTÉSI TERV ELŐKÉSZÍTÉSE Országos és helyi (A megcélzott problémák fejlesztési célok. szakmai szolgáltatások.indd 69 2015.18 18 Lásd: Alma H arris − Christopher Chapman (2004) − id. ÉRTÉKELÉS Külső intézményértékelés. külső szakértői támogatás. (A minőség más minőségről és és teljesítmény eredményességről szembesítése belső elérhető információ és külső elvárásokkal) 2. erőforrások és támogatások külső monitoring felhasználása. valamint a külső demográfiai változások ellenére is fenn tudják tartani. A kutatá- si eredmények azt mutatják.1.

az átmenetek kezelése. amelyben a pedagógusok nem tudták elérni a szakmai támogatásnak azt a minimumát. amely azokra elemeivel. (Itt csak annyit jegyzünk meg. másrészt ekkor jutottak hozzá azokhoz az alapvető szakmai információkhoz. és a majdani mű­köd­tetés is a vezetés feladatává válik. amely az alsó és felső tagozat a reflexiókra épült. Az intézmény felkészítéséhez a fejlesztők számára három „csomagot” dolgoztunk ki (lásd 13. Meghatároztuk az intézményfejlesztés lépéseit. mert ebben a szakaszban is akadt olyan intézmény. hogy ebben a fázisban minden továbblépő intézmény esetében kialakul majd a vezetés és tantestület egysége.). így a fejleszté- si időszak végére biztosan rendelkezni fogunk szakmai szempontból jól felkészült bázisisko- lákkal. reflexiós leveleket. E munkaközösség szerepvállalásuk kapcsán maguk és működtetésének célja elsősorban fogalmaztak meg. A kedvezőnek tűnő helyzet ellenére sem volt garantálható. a fejlesztők még az első sza- továbbképzési rendszer tikális és horizontális módon kaszban az ENI-ben történő folyamatos fejlesztésének építkezik. a moduláris sziszté- •  Végül nem utolsó sorban ma folyamatos fejlesztése és a bázis­intézmény kommu­ működtetése stb. szükségességével és tartalmi •  az alsó-felső keretrendszer elemeivel. másrészt az iskol- avezetés is megfelelően felkészülhessen az Egész napos iskola nevű program bevezetésének az előkészítésére. a honlap folyamatos frissítése/ működtetése. kóztatás. 8:49:55 . felzár- intézmények számára. amelyeknek a birtokában érdemi vitákat lehetett kezde- ményezni a szóban forgó kérdésekről. 19 A fejlesztésbe bevont pedagógusok időről időre készítettek un. másrészt pedig a fejlesztés környezetében bekövetkező változásokra. és ségességével.indd 70 2015. A képzésnek ebben az ENI nevelési-oktatási intézményben létrehozzanak az esetben már kidolgozott programjának egyes egy ENI-munkaközösséget. hogy vállavvvlók saját élményeik és lehet kevesebb. amelynek az volt a célja.) Az egyes intézmények tantestületeinek pedagógusai tehát ekkor ismerkedhettek meg egy- részt a fejlesztés céljával és eddigi eredményeivel. Erre az OFI által összeállított program alapján kerülhetett sor.) nikációs és disszeminációs tevékenységének menedzselésére történő felkészülés (pl. amelyeket még a fejlesztés korábbi fázisában részt vevő pedagógusok fogalmaztak meg. hogy a rendel­ke­zésre álló idő- ben kezdjék meg saját intézményük/tantestületük felkészítését a bázis­iskolai szerepkörre azoknak a kritériumoknak az alapján. ábra). alsó-felső vertikális kidoldozásának a szük­ munkaközösség). információs anyagok készíttetése stb. átadása az érdeklődő tehetséggondozás. amelyek egyrészt a fejlesztés adott stádiumaira reagáltak. tematikája is volt. hogy a tantestület többsége egyrészt megismerked- hessen. A döntő lépést az intézményvezetéssel folytatott eredmé- nyes kommunikáció jelenthette. hogy sejtéseink egy-egy esetben beigazolódtak. Mit vártunk el ebben a szakaszban a fejlesztőktől? Alapvetően azt. 08. amelynek kapcsán még értelmét látták volna a fejlesztésben történő tevékenységnek. amelyet •  az ENI-hez kapcsolódó belső tagjait magában foglalva ver. hiszen az intézményi hierarchia miatt nem cserélhető fel a sorrendiség. Ehhez a vitaalapot azok a reflexiós levelek19 képez- ték. Ezért itt a cél nem az esetben az volt. és pontos információkat szerezhessen a fejlesztés eddigi eredményeiről. és amelyet a továbblépés alapvető gátjaként jellemeztünk. 13. valamint egy működésének biztosítása •  olyan a keretrendszer (pl. amelyet fentebb már idéz­t ünk. amelyben •  a működtetés során felme- megtörténhet az ENI rülő valós kérdésekre/prob- elméleti és gyakorlati lémákra történő reflektálás kérdéseinek a bemutatása/ (pl. ábra: A szereplők felkészítése AZ ISKOLAVEZETÉS A MUNKAKÖZÖSSÉGEK A PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE FELKÉSZÍTÉSE FELKÉSZÍTÉSE Az iskolavezetés elköteleződése A tantestület tagjainak a fel­ nélkül ezt a programot készítését a fejlesztés második sem lehet az intézményben •  Az alapvető szándék ebben szakaszában is szerepet működtetni. amelyről már említést tettünk. mint a már meglévő munka. mert ez biztosíthatta annak a „szakadéknak” az elkerülését. 70 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. tapasztalataik alapján kezdhe- • a vezetés megismertetése közösségek mellett az tik meg. 26.

Igényként merül fel egy közösségépítő program/modul Jó közösségi kapcsolatok kialakítása kidolgozása. sem a célok. Idő és tér a szociális kompetenciák elsajátítására 12. hogyan vélekednek az ENI. lehetőség a korrepetálásra napos „benntartózkodás”) 12. fejlesztése. Ha a feltett kérdésekre adott válaszokat összevetjük a fenti táblázat adataival. sem a módszerek tekintetében nem tapasztalunk jelentős eltérést.koncepciójának. hatékonyabb tanár-diák kapcsolat kezelése. ha a tanuló az iskolában tartózkodik? 71 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. akik nem vettek részt közvetlenül a fejlesztésben. táblázat: Az ENI bevezetésének előnyei és hátrányai a válaszok alapján MILYEN ELŐNYEI LEHETNEK A TANULÓK SZÁMÁRA AZ MILYEN HÁTRÁNYOKKAL/PROBLÉMÁKKAL KELL SZÁ- EGÉSZ NAPOS ISKOLA BEVEZETÉSÉNEK? (AZ EMLÍTÉSEK MOLNI AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLA BEVEZETÉSE ESETÉN? SZÁMÁNAK CSÖKKENŐ SORRENDJÉBEN) (AZ EMLÍTÉSEK SZÁMÁNAK CSÖKKENŐ SORRENDJÉBEN) 11. Alapvető viselkedési normák. Együtt gondolkodás és együttműködés a szülőkkel Az egyik legfontosabb cél(ja) a programnak. 26. Az élethosszig tartó tanulás fontosságának A tanórán kívüli programok lehetőséget kínálnak a non-for- felismertetése mális/informális tanulási helyzetek/módszerek erősítéséhez. játékos programok megvalósítása A válaszadók fontosnak tartották kiemelni. hogy ahol szük- séges. A „couch potato generation” problémája és annak 15. hogy a kedvezőtlen családi mintákkal szemben felismertetése. hogy életkornak megfelelően a többletidő egy részét játékra fordíthassák a tanulók. csak reménykedni lehetett benne. Lehetőség a tanulók alaposabb megismerésére 14. Lehetőség a hétköznapi kompetenciák gyakorlati szabadidő hasznos eltöltése között megerősítésére 13. A szülőkkel való eredménytelen kommunikáció kompetenciafejlesztéséhez szükséges szintér 18. A szülők alacsony iskolai végzettsége mint problé. Az egyensúly kiépítésének nehézségei a tanulás és a 13. 20 A feltett kérdés a következő volt: Miért lehet hasznos. A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók között sikerélményhez juttatása 16. Érdekes. A problémás tanulók magatartásának javítása aktuális problémák által 18.indd 71 2015. és valóban elindítják az intézmény egészére ható belső fejlesztéseket. Bár ez kedvező jel volt a következő fázist illetően. a z-generáció meg nem értése kialakításának esélye 15. 9. A tanulók érzelmi intelligenciájának fejlesztése biztosítása 10. a célok új felfogásának sa- ját intézményben történő megvalósításának lehetőségeiről a felkészítést követően az intézmények vezetői és azok a pedagógusok. Erre a modulrendszerben a tanórákhoz kapcsolódó modul- területek fejlesztése tartalmakat látják a leghatékonyabb megoldásnak. Az egész napos iskola egyik fontos célja az lehet. az erkölcsi értékek Úgy vélték. tartalmas. képes legyen változtatni a szülők/család és az iskola kedvezőtlen irányú kapcsolatán. A sajátos nevelési igényű tanulók 17. A megszokott tanítási kultúrához való ragaszkodás kialakítása 19. A tanárok motiváltsága rendkívül alacsony (egész a felzárkóztatásra. A felelősség kérdése 14. hogy a maforrás (házi feladatoknál sok esetben nem tudnak tanulóknak iskola után már nem kell (szükséges) olyan fel- érdemben segíteni a gyermeküknek) adatokkal foglalkozniuk. 08. táblázat: Az ENI legfontosabb feladatai a megkérdezett pedagógusok válaszainak tükrében20 FELADAT/TÉMA MEGJEGYZÉS Tehetséggondozás és felzárkóztatás Ezt a két területet a válaszadók az egész napos iskola legfon- tosabb feladatának tartják. Az iskola nyitottabbá válása a szülők számára Nézzük meg. A szoros együttműködés hiánya a pedagógusok 16. mint például a házi feladat. A program során felmerülő tárgyi feltételek 19.20 10. Az innovatív hajlandóság háttérbe szorítása az 17. elsajátíttatása ezzel a megoldással nagyobb eredményt tudnak elérni a tanulóknál. hogy az intézményvezetők élnek a helyzet kínálta lehetőséggel. 8:49:55 . Eredményesebb. Kognitív képességek és a különböző kompetencia. Esély a gyengébb képességű tanulók számára 11.

hogy – bár nem ki- problematikus élethelyzete. hogy a tanulók nem tudnak tan ez sem jelenik meg – a tanulók ellátásának is kiemelkedő mit kezdeni magukkal. Melyek voltak tehát a leg- fontosabb kérdések. 26. vagy a már meglévő A tanuló sok esetben egyedül van vagy lenne ilyen irányú törekvéseit erősíteni tudja. gyermek-szegénység és annak következményei vissza- szoríthatóvá váljanak. 08. otthon a szülők munkavégzése miatt. és arra kívánna választ adni a maga eszközeivel. a kerettan- terv fog megnyugtató választ adni. mert a finanszírozással összefüggő problé- mák tisztázása még nem történt meg. táblázat: Szociális aspektusok A tanulók szociális helyzete és/vagy a család Mind a három válasz esetén jól látszik. hogy a feladatba történő bekapcsolódás előtt külső vagy belső továbbképzé- seken vegyenek részt. hogy az iskola milyen módon és mértékben ENI-pedagógus? „áll át” az ENI-paradigmára. már csak azért sem. Hogyan történik majd a szülők megnyerése a prog. felvetések FELMERÜLT KÉRDÉSEK A KÉRDÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK Szervezeti problémák az iskolában: Hogyan fog Alapvetően erre a felvetésre az egész napos iskolára készülő működni az ENI? nevelési-oktatási program(csomag) egyik eleme. hogy rammal kapcsolatban? Milyen (szociális hátterű) a jobb szocioökonómai státuszban lévő családok is az iskola családok igénylik majd az ENI-t? kínálta lehetőségekből választanak majd a piaci alapon megvásárolható szolgáltatásokkal szemben. 12. mondva – egyre erőteljesebben jelenik meg célként az. 72 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. szerepe lehet (például napi többszöri étkezés) abban. Ugyanakkor a velük való foglalkozás éppen az új szerkezeti és tartal- mi elemek alkalmazhatóságának az elmaradása miatt komoly nehézségeket vetett fel. Személyek kiválasztása: Bárki lehet majd Ez attól függ. vagy másképpen. A pedagógusok válaszait ebben a kontextusban célszerű értelmezni. hogy az ENI-pa- radigma éppen ezt a kérdést feszegeti. Az iskola által biztosított programok mellett – bár deklarál- Sokszor tapasztalható. A tárgyi feltételek biztosítása megtörténik-e? Az egész napos iskola bevezetése bizonyosan többletfor- – Hogyan történik majd a finanszírozás? rásokat igényel. elvárja-e az intézmény vezetése a tantestület tagjaitól. hogy a bandáznak. hogy az iskola szociális funkciót is betöltsön. Milyen pluszmunkát jelent a pedagógusoknak Az egész napos iskolában történő munkavégzés az ENI-program bevezetése? a kötelező tanórákon túl a felhasználható +6 órára épül. intézményi eredményesség) kulcsszerepe lesz az iskolahasználók döntéseinek. felvetések az esszékben? A belső továbbképzést végző fejlesztőink nem voltak könnyű helyzetben. például csellengenek. A pedagógusok itt is szembesülhettek azzal. Arra a kérdésre is választ kellett találni. A válaszadás azért volt nehéz. 8:49:55 . szerepére igyekeztek rákérdezni. Az egész nap nyitva tartó intézmények többségében „történt valami” a tanítási órákat követően az intézményben maradó diákokkal. Végül az sem tekinthető váratlannak. mert a tanulók egy része már ebben az időben is gyakorlatilag reggel héttől délután ötig volt az iskolában. Az iskola programkínálatától és azok minőségétől függ. hogy sokan az ENI megvalósításával kapcsolatos konkrét tennivalókra (szervezési/szervezeti problémák) és a pedagógusok helyé- re. Mikor lesz az intézmény „jó egész napos iskola”? A hagyományos szakmai minősítések mellett (kompeten- – Hogyan minősítik majd az ENI-ket? cia-mérések. és konkrét válaszokat kapni. hogy miképp lehet minél tartalmasabban eltölteni a rendelkezésre álló időt.indd 72 2015. ha meghosszabbított időben tartózkodnak az intézményben. táblázat: A legfontosabb kérdések. hogy a tanulók számára milyen haszonnal járhat. 11. amely a pedagógusok iskolai jelenlétét szabályozza. Ennek a mértékét a modellelemzések után tudjuk bemutatni.

nem az e témára összpontosító konferencia előadásaiból merítették. A 73 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. Sok más mellett nagyobb számban említették meg az alábbi tartalmakat: • a tanulók pénzügyi kultúrájának a fejlesztése • az identitástudat erősítése • a problémamegoldó készség erősítése • gyakorlatorientáltság a tanításban • környezetbarát iskola kialakítása • közösségépítés Ezen tartalmi elemek említésének azért van nagy jelentősége. családias •  megértő. táblázat: Az ENI-iskola és az ENI-ben dolgozó pedagógusok főbb jellemzői ISKOLA PEDAGÓGUS •  gyermekbarát. Az egész napos iskolára és az egész napos iskolában dolgozó pedagógusokra. az egyéni tanulási útvonalak kiala- kítására képes és azt működtetni tudó szakemberek jelenlétét is. szakmai és marketinganyagok készítése révén). akiknek az intézményei nem kerültek be a fejlesztésbe. prezentációk. elvárható céljaik/tulajdonságaik jellemzésére leggyak- rabban az alábbi kifejezéseket alkalmazták: 13. amelyek a modulokban megvalósuló tartalmi fejlesztés hiányosságaiból adódhatnak. Ezzel párhuzamosan igyekeztünk azon intézményvezetők részéről is információkat gyűjteni. Az ebben a körben választ adó intézményvezetők víziói szerint az egész napos iskola és az abban dolgozó pedagógus nem választható el egymástól. valamint a szakmailag jól képzett (továbbképzésekkel támogatott) és egymással együttműködni képes tantestület meglétét (fejlesztését). amelye- ket a fejlesztők megyei/települési vagy éppen kistérségi szinten tartottak. A cél elsősorban az volt. mert rámutatnak azokra a hiányokra. hogy a fejlesztés kritikus pontját az képezte. 08. Ekkor (és később még látni fogjuk) sokan voltak abban a helyzetben. igazságos •  értékközvetítő •  rendelkezik humorral •  innovatív •  példamutató •  nem szegregáló •  kiszámítható (értékelés) •  alkalmazkodóképes a változások tekintetében •  kiváló kapcsolatteremtő képesség Az ENI bevezetéséhez mindezek mellett nélkülözhetetlennek tartották a jelenlegi infra- struktúra fejlesztését. A bázisiskola legitimációjában különösen nagy szerepet kaptak azok a tájékozatók. 8:49:55 . Az eddig elmondottakból is kitűnhetett. hogy a gya- korlatban. hogy a prog- ram közel két éves időtartama alatt a részt vevő pedagógusok megszerezték azokat a szakmai (szakértői) kompetenciákat.indd 73 2015. beleértve ebbe a ma már evidenciának számító akadálymentesítést és lifteket. a mindennapokban mutassák be az egész napos iskola (lehetséges) működését. ami a bázisiskola feladataiból következik. ezért vált szükségessé ennek a „disszeminációs szakasznak” a beépítése a fejlesztésbe. amelyek alkalmassá tették őket a program- ba bekapcsolódni kívánó intézmények szakmai támogatására. annyit teljes biztonsággal állíthatunk. türelmes •  korszerű. Ha itt von- juk meg a fejlesztés mérlegét. illetve további fejlesztési szükségletekre. 26. mentorálására. hogy képesek-e fejlesztőink a saját intézményüket felkészíteni arra a feladatra. hogy információi­kat (szinte kizárólag) a „sajtóból” és egy-egy. hogy az intézményt abban az értelemben és szerepben pozícionálják. A formálódó „tudáscentrumok” megismertetése és megismerhető- sége nem magától értetődő. Az igazgatói reflexiók kitértek az ENI lehetséges tartalmi elemeire is. tudásközvetítő •  következetes. A fejlesztés ezen szakaszában is dolgozó szakemberek újabb kompetenciákkal gazdagít- hatták „repertoárjukat” (például előadások és műhelyfoglalkozások megtartása szélesebb nyilvánosság előtt.

A kérdőíves módszert is alkalmaztuk. gyengítheti (például megszokás. amely – adott esetben – viszonylag rövid felkészítést köve- tően alkalmassá teheti őket egy támogatói és tudásmegosztó-tudásbővítő szerep betöltésére azoknál az intézményeknél. AZ INTÉZMÉNYEK JELLEMZŐI 14. amelyek megerősítése és pótlása az intézmény számára nélkülözhetetlenek ahhoz. Fel- tártuk. hogy a pályán eltöltött hosszabb időszak alatt számos tapasztalat. hiszen az elmúlt évtizedek- ben ez – csekély kivételektől eltekintve – szinte minden intézmény esetében elmondható lett volna. a fejlesztők többségének a tantestületben elfoglalt pozí- ciója. 08. de van a kérdésnek egy másik oldala is. (lásd erről például a z. kompetenciák a tantestületben. a tantestület többségének „ellenállása” nem vezethetett átütő sikerhez. amelyet a fejlesztés első fázisában vettünk fel. A 17. 26. ábra a kompetencia-térkép egyik alapja. Ezen a területen ennél szerényebb eredményekkel kell megelégednünk. A tantestületek stabilitását jelzi ez az ábra. (A pe- 74 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. ábra: A kutatásba bevont intézmények tantestületeinek nem szerinti megoszlása (fő) Férfi 34 Nő 216 Nem válaszolt 2 % 0 50 100 150 200 250 300 Forrás: Az adatok minden esetben abból az online kutatásból származnak. amelyek az egész napos iskola programját kívánnák bevezetni. amelyekre az ENI-paradigma működtetése felépíthető és/vagy bevezethető lenne. A tisztánlátás kedvéért elkészítettük az iskolák tantestületeinek kompetencia-térképét. OFI_ENI_dokumentáció A fejlesztésbe bevont intézményekben a pedagógusok nem szerinti megoszlása rendkívül egyenetlen képet mutat. A fejlesztésbe bevont intézményekre az is jellemző. korszerű tudáselem birtoká- ba juthattak ezek a pedagógusok. Az ENI-paradigma bevezetését illetően – nem eltekintve a fent leírt szempontoktól – a kérdés az. hogy a tantestületnek ez az állandósága erősítheti. vagy ellenkezőleg. Egy későbbi fejezetben sort kerítünk az intézmény-specifikus adatok bemutatására és értelmezésére is. rendelkezésre álló idő csekély volta. Célunk az volt. Az alapkérdés az. hol van- nak azok a szakmai erények és hiányosságok. hogy az elmúlt három év- ben a pedagógusok milyen típusú/jellegű továbbképzéseken frissítették tudásukat. a változások elutasítása) az innovációs hajlandóságot. Az alábbi rövid összefoglalásban összesített in- tézményi adatokat közlünk. hogy a fejlesztésnek van egy „nem-specifikus” jellege. hogy fényt derítsünk arra. hogy tuda- tában voltunk e módszer hiányos voltának. 8:49:55 . Ez önmagában nem okoz meglepetést. hogy az egyik alapvető feladatát mint bázisiskola nagy biztonsággal képes legyen ellátni. hogy a tantestületekben kevés a fiatal pedagógus.indd 74 2015. Ez felvethet bizonyos kérdéseket. Ezúttal azonban – és később részletesebben érintjük ezt a szempontot – számunkra az a fontos. melyek azok az egyértelműen meglévő és/vagy látens módon feltárható szakmai tudá- sok.generáció és a felnőttek közötti kommunikáció problémája). Nevezetesen az. annak ellenére. amely miatt a fejlesztők több- sége számára a munkával kapcsolatos terhek jelentős mértékben növeked(het)nek.

eltérő időszakokban meg- szerzett tudáselemek. az egyes tudásrétegek hogyan épültek egymásra és egymásba. hogy vajon a szóban forgó intéz- mények képesek-e mind intézményi.indd 75 2015. vagy szétszórtan. Voltak-e a tudásmegosztásnak intézményesített fórumai. hiszen éppen a pályán eltöltött idő miatt a kérdés valójában az. hogy az elmúlt évben hogyan. hogy az egyes. Az SZFP-ben részt vevő. ábra. „ad hoc” jelleggel váltak ismertté a tantestület egy-egy tagja számára. munkanélküliségi ráta (%) 100 94 90 80 70 63 60 50 40 34 30 26 25 20 10 10 0 0-5 év 6-10 év 11-20 év 21-25 év 25 év felett nemválaszolt dagógusok tudásának összetétele azonban ennél komplexebb képet mutat. vagy a tudások csak informálisan. milyen rendszerességgel történt meg a különféle tudások megosztása és becsatornázása az intézményben. 15. illetve részt nem vevő iskolák igen válaszai az egyes fejlesztések jelenlegi használatára vonatkozóan. mind tagjaik szintjén támogatói/mentori tevékenységet 75 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. ábra: A kutatásba bevont intézmények tantestületeinek életkori megoszlása (fő) Nem válaszolt 36 51– év felett 65 41–50 év között 84 31–40 év között 49 21–30 év között 18 % 0 20 40 60 80 100 16. sporadikusan helyezkednek-e el a pe- dagógusok tudásbázisában. 08. 8:49:56 . Ha az adatokat abból a szempontból vesszük szemügyre. Ehhez hasonlóan fontos kérdés. más- képpen szerves egységet alkotnak-e. 26.

Különösen fontosnak tartjuk a saját szervezésű képzéseket. 8:49:56 . így az Ön munkájának a jó minőségű és eredményes elvégzését? A pedagógusok módszertani felkészültsége 14 A tanulók magatartása 93 Taneszközök hiánya 74 A tanulók fegyelmezetlensége 130 A roma és SNI tanulók jelenléte 88 A tanulók szegénysége 59 Az intézménnyel kapcsolatos finanszírozási gondok 122 0 20 40 60 80 100 120 140 ellátni. akkor a rendelkezésre álló szakmai kompetenciákból kiindulva a válaszunk „igen”. 17. A jövő szempontjából a legfontosabb azoknak a véleményeknek a feltérképezése – egyfajta attitűdskálának a kialakítása – amelynek a képzések szempontjából lehet meghatározó jelen- 76 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. 08.indd 76 2015. ábra: Az elmúlt három évben továbbképzésen vett részt? (említések számában) Nem válaszolt 45 Nem akkreditált országos továbbképzés 13 Saját intézmény által szervezett továbbképzés 77 Helyi(városi) akkreditált szervezésű továbbképzés 45 Megyei szervezésű akkreditált továbbképzés 39 Országos szervezésű akkreditált továbbképzés 95 Akkreditált országos konferencia 8 Phd képzés 0 Új diploma megszerzése 44 % 0 20 40 60 80 100 18. ábra: Az Ön véleménye szerint mi gátolja a pedagógusok. 26. hogy joggal – a tudásközvetítés egyik fundamentumát látjuk. amelyekben – reméljük.

hogy a legnagyobb gondot azok a tanulók jelentik. így az Ön munkájának a jó minőségű és eredményes elvégzését? A pedagógusok bérezése 36 Szaktantermek hiánya 18 A tanárok túlterhetlsége 161 Szakmai viták az iskola fenntartójával 6 A tanulók lemorzsólódása 4 FLuktuáció a tantestületben 1 Tartalmi szabályzók gyakori változása 52 % 0 50 100 150 200 tősége. így az Ön munkájának a jó minőségű és eredményes elvégzését? Nem állami szereplők jelentléte az oktatásban 6 Egy másik iskola közeli jelenléte 6 Létszámhiány a beiskolázásnál 23 A tantestület tagjainak eltérő véleménye az oktatás céljairól 18 A tanulók teljesítménye 70 A belső értékelés hiánya 4 A továbbképzések szinvonala 7 A külső szakmai kapcsolatok hiánya 4 % 0 20 40 60 80 20. ábrák ebben az esetben azt mutatják. 8:49:56 . akik valamilyen ok miatt a hátrányos helyzetű és/vagy különféle tanulási/magatartási problémákkal küzdők csoportjához sorol- hatók. Látjuk. amely a bázis­ 77 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. hogy a tantestületeket éppen ezeken a területeken kellene megerősíteni. 26. A 18–20. Jelen esetben ez annyit jelent. 08. amelyek leginkább akadályozzák a jó minőségű munka elvégzését. hogy valóban el tudják látni azt a feladatot.indd 77 2015. ábra: Az Ön véleménye szerint mi gátolja a pedagógusok. hogy a megkérdezett pedagógusok sze- rint melyek azok a tényezők. ábra: Az Ön véleménye szerint mi gátolja a pedagógusok. 19.

hogy a fejlesztés logikáját követve a legfon- tosabb feladat az lenne. amelyeknek a megoldása éppen az ENI-filozófia egyik sarkalatos pontját képezi. ezen belül el- sősorban a szemléletformálása és olyan módszertani eszközökkel történő ellátása. Nincs másról szó. Mindez összefügg a tanulók teljesítményével. amelyek a korábbiakban a szülői elvárások fundamentumát alkották. hogy elkezdődjön a pedagógusoknak a felkészítése. 08.indd 78 2015. Mindenképpen biztató. hogy megjelentek azok a célok is. 83 lásra 88 Szerettesse meg a tanulókkal a tanulást 55 Fejlessze a tanulók kézségeit. A helyzetet különösen nehezíti. (21–22. hogy ebben az alapvető kérdésben ebben a fázisban még nincs egység a tantestületekben. hogy komoly problé- mának tartják az SNI és a roma tanulók jelenlétéből adódó gondokat. amelyek túlmutatnak a továbbtanulásra vonatkozó hagyományos (és konkrét) igényeken. ábra) Látványosan visszaszorultak azok az elemek. A jelzett problémaegyüttes önmagában is elégséges indok lehet az egész napos iskola bevezetésre. Az adatokból jól látszik. iskolai szerepből következik. mint arról. amelyek segítségével az intézmény számára gondot jelentő problémák kezelhetővé válnak. amely nem jelent többet és mást. azt látjuk. 26. 21. hogy magas említés-számban jelentek meg azok a célkitűzések. azzal a feltétellel. kompetenciáit 136 Készítse fel a tanulókat az élethosszig tartó tanulásra Minél több ismeret biztosítása 135 % 0 20 40 60 80 100 120 140 160 78 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. hogy a célkitűzéseket illetően az ENI-filozófiája „megemelte a horizontot” a pedagógusok számára. amelyek nem (feltétlenül) kapcsolhatók egy-egy tantárgy célrendszeréhez. képességeit. hogy az egész napos iskola integratív szellemiségének fenntartása nem kérdőjeleződik meg. 8:49:56 . mint a hátrányos helyzetű és/vagy valamilyen kisebbséghez tartozó tanulók gyűjtőhelyét. Az ENI-filozófia gondolatrendszerének az intézményi szintű tudatosítása mint célrendszer a további fejlesztések szempontjából kulcskérdés. amelytől nem választható el az iskola – így a pedagógusok – teljesítménye sem. hogy a korábbi években tapasz- talhatókhoz képest elmozdulás történt. ábra: Miben látja Ön az iskola legfontosabb céljait a tanulókat illetően? Erősítse a tanulók fegyelmét 41 Tanítsa meg a tanulókat gondolkodni 43 Tanítsa meg a tanulókat tanulni 107 Neveljen szolidaritásra 159 Készítse fel a tanulókat a továbbtanulásra 64 Általános műveltség biztosítása 64 Készítse fel a tanulókat a munkaaerő piaci szerepválla. Másképpen megközelítve a kérdést. Vagyis: az egész napos iskola nem válik/válhat olyan „szegregátummá”. Jól látszik. elsősorban abban.

hogy a fejlesztés folytatása szempontjából mit tartunk kritikus pontoknak. holott az iskolának ez áll a rendelkezésére. azaz fontos az egyé(niségek)nek (a) sokszínűsége. amelyeknek a korrek- cióját a bázisiskolává váláshoz mindenképpen el kell majd végezni. ami jelentős mértékben hozzájárulhat az iskolában végzett szakmai munka ered- ménytelenségéhez. A fenti megközelítésben ugyanis háttérbe szorulnak mindazok a szempontok. vagyis olyan tényezőket nevesítenek. hogy néhány (alap)elvben és kérdésben megteremtődjön a tantestület egysége. azok. szociális körülményeik. agresszívitásának növekedése 204 A tanulók motiválatlansága az iskolával. hogy a problémák minden esetben az iskolán kívül vannak. 79 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. hogy „virágozzon sok száz virág”. Az egész napos iskola kialakítása éppen ennek az ellenkezőjét célozza meg. amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják az Ön és a tanulók közötti kapcsolatot? (említések számában) Jollégái egy részének alacsony szakmai felkészültsége és egysíkú módszertani kultúrája 58 A pedagógusok alacson bérezése 35 A hagyományos (tekintélyelvű) pedagógusi 55 szerep maradéktalan érvényesítése A tanulók fegyelmezetlenségének. de nélkülözhetetlen ezen belül az is.indd 79 2015. amelyekkel a fentebb jelzett problémák. 22. Az elmondottak célja elsősorban az volt. Az alábbi ábrán ugyanis látható. hogy rávilágítson arra a sokszínűségre. amelyek az iskola vagy a tantestület esetleges szakmai hiányossága- iból következő nehézségekre. ha nem is maradéktalanul. Márpedig ennek a szemlélet- nek a leküzdése minden megújulás/fejlesztés megkezdésének az „alfája és omegája”. 26. és építse be az intézményi kultúrába azokat az eszközöket is. ábra: Az alább felsorolt okok közül melyek azok. problémákra mutathatnának rá. Befejezésül – mintegy a kérdés összefoglalásaként – érdemes áttekinteni mindazt. Ebben a megközelítésben gondot okoz. hogy a pedagógusok jelentős része szerint a legnagyobb akadályt éppen •  a tanulók. hogy az intézmények és pedagógusaik magától ér- tetődőnek tekintik. ahol amellett. de nagyobb ha- tékonysággal válnak kezelhetővé. Ez természetesen eddig is így volt. azt. amely a tan- testületeket jellemzi. 8:49:56 . amelyeket kizárólag pedagógiai eszközökkel nem lehet ered- ményesen megoldani. 08. hogy továbbra is fenntartjuk annak a fontosságát. csak most a kérdést egy olyan fejlesztés aspektusából vetettük fel. a tanulással kapcsolatban 207 A szakmai felügyelet hiánya vagy rendszertelensége 1 Az iskolavezetés szakmai és emberi gyengeségei 1 A tanulók gazdasága 4 A tanulók problematikus szociokultúrális háttere 154 A szülők érdetelensége az iskolai 197 ügyekkel kapcsolatban % 0 50 100 150 200 250 Mindezekkel azonban éles ellentmondásban áll a továbbra is „ismeretcentrikusságra törek- vő pedagógia” továbbélése és a kompetenciafejlesztések fontosságának „nem felismerése”. hogy az iskola keresse meg. valamint •  a szülők és a társadalom iskolai problémák iránti érzéketlensége jelenti.

Az idei tanévtől felmenő rendszerben az ötödik osztályban is ezzel a tanulásszervezési formával próbálkozunk. 26. így oldva a viszonylagos szegregációs jelenségeket. Az elmúlt néhány évtizedben szinte minden tantárgyat tanítottam alsó és felső tagozaton egyaránt.indd 80 2015. Ebben az intézményben maga az intézményvezető volt az. Tudatosan. Az iskola 2008-as alapítása óta 40%-kal nőtt a tanulók létszáma. később tudatosan is kerestem a módot. •  A szülők érdeklődése nő. hogy a problémás élethelyzetben élő gyermekeknek a rendelkezésemre álló lehetőségeket kihasználva esélyt teremt- hessek a számukra optimális fejlődésre. ünnepkörökkel. hogy a település és a környék viszonylagos hátrányos helyzetét figyelembe véve tantestületünk az iskolaotthonos oktatási formát választotta az alsó tagozaton. hogy: •  Segít a tanulásban akadályozott tanulók felzárkóztatásában is. mert a sajátos szervezési formája miatt közvetlen visszajelzést kap a tanulóktól a tanórán elsajátítottakról. A pilotprogramtól azt várom. V. jó tantestületet kialakítani. művészeti programokkal kapcsolatban). •  Színesebb. hogy a pályázat segítségével valóban történjen meg az egész napos iskola gyakorlatának a kialakítása az intézményekben. amelyek részt vettek a fejlesztés minden egyes szakaszában. és ezáltal felkészítsük őket a lifelong learning életmódra. ahol családias hangulat van. jobban be tudjuk vonni őket a programjainkba. 8:49:56 . Itt a kollégákkal együtt a kilencvenes évek közepétől az „értelmi fogyatékos” tanulók részintegrációs programját dolgoztuk ki. Ezekben az iskolákban az iskolavezetés erőteljesen támogatta nemcsak a pályázatot. modulok használata) is be tudják mutatni a fejlesztés eredményeit. •  Az tapasztalhatjuk. hiszen azon túl. •  Fontosnak tartom. és ebből negyedik éve a jelenlegi iskolában. és a tehetséges gyerekek fejlesztésének is teret tud adni plusz időkeretben. kooperatív. A 2000-es évek elején az USA Nagykövetsége támogatásával öt államában volt szerencsém tanulmányozni az ottani oktatási rendszert. tanácsok- kal történő ellátására. hogy a tananyag mellett diákjaink különböző tanulási technikákat is elsajátítsanak. A fejlesztői team tagjainak megvolt a saját elképzelése az egész napos iskoláról. ahova őket is meghívjuk. Mindig a gyerekekre fókuszálva. és ebben maga mögött tudhatta az intézményfenntartó támogatását is. de sokszor igen nehéz körülmények kö- zött dolgozunk. Szabadidős programjainkba a szülőket-nagyszülőket is bevonjuk. hogy a diákok szívesebben járnak iskolába. •  Előnyős a tanárnak. ISKOLAPORTRÉK A következő fejezetben két olyan intézményt mutatunk be. de szerencsés módon ezeket hozzá tudták kapcsolni azokhoz az igényekhez és elvárásokhoz. Ezért ezek az intézmé- nyek különösen alkalmassá váltak az ún. 08. és összetartóbb közösségek jönnek létre. BALATON ÉS BERHIDA KÖZÖTT – PAPKESZI Az elmondottakhoz képest bizonyos szempontból más volt a helyzet a papkeszi iskolában. sok esetben gyakorlati példákkal (pl. (…) Tizenhat éve vagyok iskolaigazgató. élményszerűbb tanítási napok szervezhetőek a differenciált. amelyek az OFI által irányított programban fogalmazódtak meg. évente több alka- lommal szervezünk olyan programokat (egészséges életmóddal. Több mint 10 évig tanítottam „értelmi fogyatékosokat” összevont tanulócsoportokban. Nevelőtanárként a nyolcvanas évek végén kísérleti csoport vezetője voltam öt éven át egy fővárosi nevelőotthonban. hanem azt is. Ez többek között annak is köszönhető. jól működő iskolát hoztunk létre. A két hónap alatt 23 különböző oktatási intézmény életébe nyertem betekintést.(…) 80 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. aki a messzemenőkig pártolta és segítette a fejlesztést. hogy az itt dolgozó fejlesztők alaposan felkészültek az érdeklődő intézmények támogatására. érdekesebb. ahol sikerült az elmúlt évek- ben egy ütőképes. csoport- munkát előnyben részesítő – akár nyújtottabb óraszervezési lehetőségek miatt. „Eddigi pályafutásom során először talán inkább ösztönösen. bázisiskola-szerepre.

hogy kell a társakkal együtt feldolgozni a sikert és a kudarcot. ha teljesen ki vannak zárva a gyermek iskolai életéből. Szükség van a versenyhelyzetben való viselkedés tanulására. A szülőknek be kell bizonyítani. stratégiájuk. tematikusan tantárgycsoportokra. ahol nyo- mon lehet követni a gyermek fejlődését. a saját és egymás munká- jának értékelése során a kritikus gondolkodás alkalmazása egész életen át használható tudást nyújt a tanulóknak. differenciáló. amit később is bármikor tudnak alkalmazni. Létre kellene hozni egy tan- tárgyak feletti. nem jó. milyen iskolán kívüli elfoglaltságokra járatják gyermeküket. Erre a napra tenném a tehetséggondozást és a felzárkóz- tatást. A csoportban végzett munka. túlhajszolt. te- hetséggondozó. A tananyag csökkentésére is szükség lenne: szerintem a kevesebb tananyag segítené a tanulási módszerek ala- posabb elsajátítását. Lehetne vetélkedődélutánokat rendezni. és meg- szervezni az iskolán belül. 8:49:56 . hogy az ENI segíti a gyermeket. Valószínűleg egyes esetekben külsős szakember alkalmazására is szükség lehet. differenciálásra (például történelemnél). Mérőeszközöket kell kifejleszteni. hogy a 21. Sokan ezért nem tudnak segíteni gyermeküknek a tanulásban. alkalmazkodó lehetőségrendszert dolgoznak ki a kollégák számára. A kulcskompetenciák közül kiemelten fontosnak tartom a felzárkóztatásban a szociális kompetenciát. a tananyagok csomópontjaira koncentrálva. A gyerekek nem szoktak hozzá a rendszeres felkészüléshez. •  Konkrét információkat azzal kapcsolatban várok.indd 81 2015. amelyet egész élete során tud használni. a felgyorsult és sok- szor felületes világ kihívásaira jó válasz az egész napos oktatási rendszer. A heti két órás tantárgyakat szerintem egymás utáni két órára kellene tenni egy-egy nap. a gyakorlatias (alkalmazható) tudás megszerzése és a nevelés is nagyobb teret kaphat. nincs ideje a gyermekére. Az egész napos iskola csak a szülők támogatásával működhet jól. Észrevétlenül kialakulna a tantárgyak közötti integráció. Néhány százalékra tehető. ahol játszva tanulunk. hogy egy a mindennapi gyakorlatban használ- ható. a kooperatív technikák alkalmazása. valamint a szabad foglalkozások által kínált lehetőségekkel is gazdálkodhatnak a kollégák. amelyben a tanítási-tanulási folyamatok mellett a személyiségfejlesztés. hogy ehhez a tantestületeknek össze kell fogniuk. •  Az izgalmas alkotótevékenységen túl azt várom a programtól. 08. Szükség lenne egy előzetes felmérésre. hiába van erről szó osztályfőnöki órán. amely során megkérdeznénk a szülőket arról. Csak pénteken adnék házi feladatot. egy óra alatt (45 perc) megoldható. Akinek van munkahelye. Tantárgyfelosztásunkban az órarendi órákat 10%-ban meghaladó fejlesztő. az egyéni órákat. A diákoknak nincs megfelelő tanulásmódszerük. akinek közép-. A gyermek olyan eszköztudást szerez. Nálunk. megerősítés a funkciója vagy az előzetes tudás megszerzése egy későbbi tananyaghoz. hogy felfedezzék a kapcsolódási pontokat. összevetni az iskola tantestületében rejlő lehetőségekkel. 26. felzárkóztató. Ezek közül kellene a legvonzóbbakat kiválasztani. ami segítené a gyerekeket abban. alkalmanként tanul- gatnak. „Mit gondolok az egész napos iskoláról? Az egész napos iskola megvalósításához megváltoztatnám a tantárgyak heti elrendezését. itt falun alacsony a szülők iskolai végzettsége. illetve fel- sőfokú végzettsége van. •  Úgy látom. mit tanul a gyermeke az iskolában. lehetne ismétlés. mert a szülőnek tudnia kell. Az egész napos iskolában olyan tanulási stratégiát kapnak. Úgy gondolom. Szerintem a napi egy-egy óra szétszabdalja a gyerekek napját. így sokkal több idő maradna a kulcskompetenciák fejlesztésére.” Az intézményvezető elképzeléseivel a fejlesztésbe bekapcsolódott pedagógusok is tudtak azonosulni. Nem kellene feltétlenül az éppen tanított tananyagra építeni. Szükség lenne egy év eleji és év végi mérésre a fejlődés nyomon követhe- tősége érdekében. kooperatív munkára. hogy a program során kidolgozandó modulokat hogyan lehet a gyakorlatban a jelenleg működő rendszerünkbe beilleszteni. gondolkodá- sát. az anyanyelvi és kommunikációs kompe- tenciát és az önálló. 81 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. hogy valóban fejlődni tudjanak ezeken a területeken. Kiemelten fontosnak tartom az értő olvasás és a problémamegol- dó képesség fejlesztését. annak megismerésére. század első évtizedében tapasztalható társadalmi elvárásokra. hatékony tanulás fejlesztését. Az ENI keretében szakemberek segítik a gyerekeket abban. egyéni órát építettünk be. rugalmas. illetve az önálló órák. ezen felül a délutáni szakkörök. induktív gondolkodásra épülő feladatokból álló tesztsorozatot.

anyagiasabb. akiket nevel. hogy nincs kész a házi feladat. Alkalmasak vagyunk-e rá? Alkalmasak-e pedagógusok a differenciálásra. Ennek a szónak nagy jelentősége van a mai nevelésben. hogy tehetséges tanulók vesztek el a család. azaz álláslehetőséget tud nyújtani kollégáknak. − sokszor érdekesebbé teszi a tanulást. mert ebben látom a legszélesebb tárát a fejlesztés- nek: lehetővé teszi az interdiszciplináris látásmód kialakítását. 26. kellő odafigyeléssel. Nem kell azon aggódnia. A kézikönyvek használatára meg kell ta- nítani a gyermekeket. minden rezzenésre ezer rezzenéssel válaszolnak. hogy a gyerekek nagyon ingerszegény környe- zetben élnek. Azt értettem. És mi rohanunk a világban. hogy „bezzeg az én időm- ben”. hogy 16 óráig biztonságban tudja gyermekét. Az előzőekben felsorolt problémák mind megoldhatóak eb- ben a rendszerben. A könyvtárnak fontos szerepe van a felzárkóztatásban. a gyerek azt sem tudja. Terhelni kell a terhelhetőt. 8:49:56 . a sokoldalú tanulásszervezési módot. érdektelenné. számítógépeket. hogy minőségi munkát tudjak végezni. mint minden- kiből kihozni a legjobbat. családi közegből kerülnek ki. a pedagógusnak kell úgy szerveznem az idejét. türelemmel. idegenebb lett. A pedagógusnak nem kell minden órán azzal szembesülnie. Nekünk azonban nincs más feladatunk. hogy miért szükséges. kivel „lóg”. majd elkezdenek alkal- mazkodni. míg gyermekeink egy darabig nézik tehetetlenül. hol. és mindent visszaadnak. hogy kell kiválasz- tani a megfelelő forrást. hogy azok a gyermekek. A tehetséggondozásra is nagyobb lehetőséget látok.indd 82 2015. személyesebbé. tehetséggondozásra. Biztosítani kell a megfelelő infrastruktúrát: könyvtárat. 08. változatosabbá. A szülő szempontjából megnyugtató. Egyénre szabottan kell sokszor meghatározni a fejlesztési területeket. hogy tehetségét ki tudjam bontakoztatni. biztos. hogy nagyon megváltozott körülöttünk a világ. Pedagógiai pályám kezdetén én is sokszor mondtam.” Tudomásul kell vennünk. Az ENI keretében további szakemberekre van szükség. figyelmetlenné. nem igazán láttam át. és segítené a csoportmunkát. ismeretterjesztő művek. A szülőknek fontos. és még sorolhatnám. és a kor igényeire reagálva differenciálni. A gyermek jövője szempontjából is fontos szerepe van az iskolának. mert ők is lehetőséget és segítséget kapnak. Ennek legfontosabb bázisa lehet az iskolai könyvtár. különórá- kat is igénybe vehet. Számomra hatalmas kihívás ez a lehetőség. Az eddig szerzett tapasztalataim és tudásom minden morzsáját mozgósítanom kell. fejlettebb. más-más társadalmi. minden ezzel kezdődő mondatomat törölném a szótáramból. milyen lehetőségeket tud nyújtani a könyvtár. és fejleszteni a rászorulót. mint »bezzeg az én időmben«. állhatatossággal. hogy a tanítás- ban hatékony és fejlesztő legyen. differenciáltabb. és el kell fogadnunk. tudják. A tehetséges gyerekek számára nem jelent hátrányt az otthoni háttér. motivációs. Leginkább azt vállalnám ebben a programban.1 „Amikor először hallottam azt a szót. a gyors keresésre. hogy a saját korosztályával fogja az idejét eltölteni. nekem. A lustább. Esetleg olyan szakköröket. − és ne tagadjuk. Az iskola fejlesztési lehetőséghez juthat. ha megfelelő számban (legalább 4-4 darab) állnak rendelkezésre szótárak. hogy nem kell egyedül lenniük órákon keresztül otthon. állás- megtartó szerepe lehet az óraszámok növekedése esetén. Nem uniformizálhatjuk a gyermekeket. Mindent leképeznek. de a „hogyanját” elképzelni sem tudtam.”2 1 Ráczkevi Lajosné 2 Stelcné Kurucz Éva 82 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. Az ENI keretében meg lehet tanítani a őket a jegyzetelésre. Felgyorsult. enciklopédiák. felzárkóztatásra? Az elmúlt évtizedekben megváltoztak a társadalmi elvárások az iskolával szemben. lexikonok. és mások az érdeklődés középpontjában lévő ismeretek. Legalább két tanulói számítógép lehetőséget nyújtana az információkeresés gyakorlására. nincs itt a felsze- relés. További nagy előnye a gyerekek számára. hogy másképp van. felkészüléssel. sportszereket. Hatékonyabbá. Most. hanem neveljen is. a lényeg kiemelésére. hiszen a gyerek tehet a legkevésbé arról. Nekik fokozott figyelemre van szük- ségük. kulturális. Sokszor szembesültem már azzal. szemtelenné. hogy megvizsgáljam. feszültebb. A családlátogatások egyik tapasztalata. Az elvárások tisztázása feltétlenül fontos feladat az iskola és a pedagógus számára egyaránt. Szakmai fejlődést jelent számomra. hogy az iskola ne csak oktasson. Annak következetes betartása pedig erkölcsi kötelessége mindegyik félnek. figyelmetlenebb. vagy megtalálni a leghatékonyabb tanítási módsze- reket. hol tartanak a tananyaggal. hogy differenciálás. melyeket nem engedhetett meg magának korábban. Azt is figyelembe kell vennie az iskolának. de tehetséges tanuló ott van az iskolában. hogyan kell csinálni. (…) Az egész napos iskola a jövő oktatási formája. mert nem volt elég erős az iskolai hatás a továbbtanulás szempontjából. Így válnak túlmozgásossá. érzéketlenebb. a társadalom süllyesz- tőjében. Ezt a funkcióját akkor tudja betölteni. mert lehetnek okosak. Mások a célok. és kevésbé érthetnek meg dolgokat. Tisztában kell lenniük a különböző források megbízhatóságával.

hogy pályázatírásra szakosodott vállalkozások készítik el az intézmények számára a pályázati any- agot. hogyan működik az egész napos iskola koncepciója a gyakorlatban. amelyet tudásmenedzselésként. 83 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. Ennél a megállapításnál azonban fontosabb a tantestület életkori összetételének a vizs- gálata. 8:49:56 . Jól látszik a 23. A szakmai tudás alkalmazásának hatékonyságát és eredményességét azonban számos tényező befolyásolja. egyszerűbb azokban az esetekben a helyzet. amely alapján megbizonyosodhatnánk arról. mert a bázisintézménnyé válás kritériumát két elem képezte: » » a bázisintézménynek be kell tudnia mutatnia. Az elképzelésekkel szemben ott állt az iskola „valósága”. Az elmondottak alapján válik egyértelművé. Ez azonban megítélésünk szerint a fej- lesztés sikerességének egyik kulcsa lehet. hogy többnyire olyan pedagógusokról van szó. és » » ennek a gyakorlatnak a bevezetésére fel kell tudnia készíteni. amelyek az egész napos isko- la tanítási-tanulási elemének a részét képezik. közösségi terek.indd 83 2015. illetve megtanulták a hálózati együttműködés szakmai és technikai elemeit. Ezek feltárására is kísérletet teszünk. illetve a bevezetés folya- matában folyamatos támogatást kell nyújtania azoknak az intézményeknek. gyakran rendkívül professzionális módon megtanulták. s nem utolsó sorban igyekeztek megfelelni a kötelező tudományos normáknak. Ebben a folyamatban a pályázat szerzői elsajátították /megerősítették a tartalmi fejlesztéshez szükséges kompetenciáikat (pél- dául szövegírás. hogy vajon a pályázat megvalósításának valóban megvannak-e az intézményi szintű feltételei. hogy a szerepet vállaló intézményben rendelkezésre áll-e az a kompetencia- együttes. MIT ÜZENNEK AZ ISKOLA „ALAPADATAI”? A kérdőívekre kapott válaszokból jól látszik. udvar stb. amelyet az épület és berendezései (tantermek. egymással összefüggő feladatrendszer szempontjainak kellett megfelelnie: • Egyrészt létre kellett hozni azokat a szakmai tartalmakat. Véleményünk szerint minden pályázat esetében el kellene készíteni a „kompetencia-leltárt”. hogy miért tartjuk nélkülözhetetlen- nek azt a képességét az intézménynek. a tantestület egészének mint erőforrásnak az igénybevételeként írhatunk le. amikor a kompetencia jól dokumentálható módon jelenik meg bizonyítványok. sem módunk nincs annak a kifejtésére. A fejlesztés során az iskolának két. tanúsítványok formá- jában.) alkotnak. akik mögött akár 3  Itt most sem helyünk. ábrán. másképpen fogalmazva a tantes- tület és az infrastruktúra. illetve annak megvalósításához szükséges kompetenciaegyüttesek között. tudáselosz- tásként. hogy milyen szakadék tátong a kompetencia megírásához. A vezető számára itt minden „átlátható”. elsajátították. ahol a tantestület létszáma akár a közepes vagy nagy városi iskolákhoz képest mindenképpen csekélynek látszik. Közis- mert. 26. akik azt igénylik. elsősorban azok az attitűdök. Az iskola tantestületének a többségét – hasonlóan az ország számos iskolájához – itt is nők alkotják. amely nélkülözhetetlen a fejlesztés végrehajtásához! Erre az elemzésre azért vál- lalkozunk. szertárak. 08. hogy ebben az esetben egy kistelepülésen ta- lálható intézményről van szó. Sok esetben megfigyelhető. hogy a pályázatíráshoz – felismerve az abban rejlő lehetőségeket – szükséges nyelvezetet és a sablonok kitöltésének technikáit sokan. Ezeket a fejlesztés kapcsán nem lehet figyelmen kívül hagyni. • Másrészt a fejlesztőknek meg kellett oldaniuk a tantestület egészének a bevonását a fejlesz- tés eredményeinek a megismerésébe és azok alkalmazásába. aminek a jelentőségét – különösen a pá- lyázatírás-megvalósítás szakaszát figyelembe véve – nem kell külön hangsúlyozni. kollégáival napi szinten léphet közvetlen kapcsolatba.3 Ami a kompetenciák feltárását illeti. hogy érzékeltessük a különféle típusú pályázatok benyújtásával kapcsolatos in- tézményvezetői felelősség kérdését. Nézzük meg. amelyek a felmerülő fejlesztéssel kapcso- latos véleményekben ölthetnek testet. Ez azért volt elengedhetet- lenül szükséges. szerkesztés).

ÚTBAN A PEDAGÓGUSPÁLYA FELÉ Az elmúlt években lezajlott. akik nem nappali tagozaton végezték tanulmányaikat 84 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10.4 A nappali tagozat a hallgatók számára intenzív tudományos környezetet biztosított. tanárokra irányuló kutatások nagyon ritkán vagy egyáltalán nem vizsgálták azt. 08. Másképpen fogalmazva. de a tanulásról – és annak különböző formáiról – elegendő tapasztalatot kínálhatnak a jövendő pedagógusai számára. amelyek ha másról nem is. Nemek és kor szerinti megoszlás 21-30 év 1 31-40 év 3 41-50 év 7 51 . hogy – különösen a felsőfokú tanulás – milyen környezetben történt. (To- 4 Meg kell jegyeznünk.év 3 nem válaszolt 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 több évtizedes tanítási múlt áll. hogy a fejlesztés eredményes végrehajtásán túl azoknak a feladatoknak is megfelelhessen. ábra. Másrészt azt is célszerűnek tartottuk vizsgálni. hogy a pedagógusok „tanulási útvonalai” hogyan alakultak addig az időpontig. amíg elnyerték az iskolai munkához nélkülözhetetlen diplomát.indd 84 2015. amelyek a bázisiskolai szerepből következnek. Egyrészt azért. hogy a rendszerváltás előtti időszakban − ennek történelmi okaira most nem tudunk kitérni − többnyire lebecsülték azokat. többnyire másfél évtizedet meghaladó tanulási útvonalakról van szó. részben pedig a kisebb csoportokban működtetett szemináriumok megtartásával kulcsszerepet ját- szottak. 8:49:56 . Az egész napos iskola prog- ram kapcsán – mint láttuk – ezt nélkülözhetetlennek tartottuk. amelyben a tudományos végzettségű főiskolai/egyetemi oktatók részben a plenáris előadások. A válaszadó neme (fő) Férfi 2 Nő 13 % 0 20 40 60 80 100 Forrás: Itt és a további ábráknál a kutatás során alkalmazott kérdőívek A válaszadók életkora (fő) 24. A levelező/esti tagozatra járó hallgatók ebből keveset érzékeltek. 23. 26. hogy a főiskolai/egyetemi tanulmányok milyen rendszerű képzés keretében folytak. ábra: Nemek és kor szerinti megoszlás – 1. Ezért van nagy jelentősé- ge annak. mert itt – kivétel nélkül – hosszú. a tantestület zömének (elvben) elegen- dő tanítási tapasztalat áll a rendelkezésére ahhoz. hiszen számukra az úgynevezett konzultációk gyakorlatilag kimerültek a plenáris előadások megtartásában.

a tudományosságot biztosító létesítményeinek a használatában. most nem tulajdonítunk annak nagy jelentőséget. 85 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. feleleveníthető élményekkel). hogy az iskola pedagógusainak a többsége általános iskolai tanulmányait kistelepülések iskoláiban végezte. hiszen mindenki befejezte a tanulmányait a tanítóképző vagy a tanárképző főiskolákon. esetleg a családot sújtó politikai indíttatású probléma vagy egyszerűen a tanuló részéről megnyilvánuló érdektelenség. hogy a tantestület valamivel több mint egyhar- mada nem nappali rendszerben végezte tanulmányait. amelyek szükségesek lehetnek az in- tézményben napi szinten felmerülő problémák megoldásához. később az internethasználat lehetőségei. hogy az érettségit követően a tanuló felsőfokú tanulmányokat folytasson. a családi elvárásokkal történő szembeszegülés.5 A táblázat számszerűsített ábráiból kitűnik. hogy a tantestület jelenlegi tagjai kivétel nélkül az általános is- kolát követően érettségit (is) nyújtó intézményben folytatták tanulmányaikat. A középiskola befejezését követően 5 Figyelembe véve a „történelmi szempontokat”. Az alábbi ábrákon a tanulási útvonalakat foglaltuk össze. 08. így mindenképpen rendelkezik azokkal a tapasztalatokkal (saját. például a gyengébb tanulmányi eredmény. mint például a tanszéki vagy intézményi könyvtárak. Bár nem magától értetődő.indd 85 2015. 26. hogy miért került sor az érettségit követően „évkihagyásra”. hogy az érettségit követően erre mikor került sor. 8:49:57 . Rendkívül kedvezőnek tűnik a jelen helyzet szempontjából. ábra: Az általános iskolát követően milyen iskolatípusban tanult tovább? (fő) Gimnázium 5 Szakközépiskola 10 0 20 40 60 80 100 vábbi okok miatt feltehetőleg kevéssé részesülhettek a felsőoktatási intézmény számos más. Kérdés azonban. de fontos annak a megemlítése. Álta- lában az a hazai gyakorlat (sok esetben ez fontos elvárás a család részéről). ön- képzésre épülő tanulás segítségével kellett vagy lehetett pótolni.) A hátrányokat az egyéni. 25. Milyen településtípuson található az az általános iskola. A mintában szereplők ezt a feladatot megoldották. ábra. Több oka lehet ennek. ahol Ön nyolcadikos tanulmányait végezte? (fő) Budapest 1 Megyeszékhely 0 Város 3 Falu 10 Egyéb 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26.

27. 26. 08. ábra: Mikor kezdte meg felsőfokú (főiskolai. egyetemi) tanulmányait? (fő) Közvetlenül az érettségit követően 8 Egy évet kihagyott az éretségit követően 3 Egy évnél többet hagyott ki at érettségit köve- tően 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 29. nem pedagógiai jellegű 0 Felsőfokú szakmai (OKJ) végzettség 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28. 8:49:57 . Milyen felsőfokú befejezett tanulmányokkal rendelkezik? (az említések számában) Főiskola – tanítóképző diploma 9 Főiskola – tanárképző diploma 6 Főiskola – egyéb diploma 1 Egyetemi diploma 0 Egyetemi diploma. ábra: Milyen módon (munkarendben) szerezte meg az első főiskolai / egyetemi diplomáját? (fő) Nappali tagozaton 8 Esti tagozaton 1 Levelező tagozaton 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 86 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10.indd 86 2015. ábra.

Valószínű.) 6 Ennek a jelentőségét nemcsak a jelenlegi munkaerő-piaci helyzet és a fiatalok munkába állásával összefüggő nehézségek miatt érdemes hangsúlyoznunk. Jól látszik. hogy a pedagógusok ebben az iskolában hány tanévet töltöttek el. 08. hogy ki és mi- lyen okok miatt („saját döntés szakmai ismérvek alapján”) került a szóban forgó intézménybe. 30. hogy mekkora problémát jelent azoknak a pedagógusoknak a tapasztalatlansága az ilyen és hasonló kérdésekben.15 év 3 6 .6 Jelenleg a tantestület zöme több mint egy évtizedes munkavállalói – ez esetben iskolai ke- retben szerzett – tapasztalattal rendelkezik. A munka- erőpiacon szerezett tapasztalatok később a tanítási gyakorlat során − például a pályaválasztá- si tanácsadás kapcsán − rendkívül jól hasznosíthatók. Jelenleg hány évnyi iskolában/iskolákban töltött munkaviszonnyal rendelkezik? (fő) 0–5 év 1 6–10 év 3 11–20 év 7 21–25 év 25 év felett 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 31. amit nem tartunk kedvezőtlen fejlemények. akik egész életüket gyakorlatilag különböző iskolák falai között töltötték. összeszokott munkavállalói közösségről beszélhetünk.5 év 5 0 1 2 3 4 5 így többen vélhetőleg munkába álltak. 87 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. 8:49:57 . hogy stabil. hanem amiatt az egyébként ritkán hangsúlyozott tény miatt is. Ez részben az életkorukból adódik.10 év 4 0. és vizsgálatunk szempontjából ez is kedvező képet mutat. hogy biztosan több mint fél évtizede ebben az intézmény- ben tanít.ábrákat. ami azt jelzi. hogy ennek a helyzetnek a kialakulásában szerepet játszott az is. Jelenlegi munkahelyén mennyi az eltöltött évek száma? (fő) 21 . 26. ábra. ábra.indd 87 2015.év 2 16 . de számunk- ra ebben az esetben fontosabb szempont volt.20 év 0 11 . hiszen 9 fő nyilatkozott úgy. (Lásd 25–32.

A 34. Ezúttal nem vizsgáljuk – már csak azért sem. számú ábra bal oldalán egy táblázatban foglaltuk össze azt. 08. hogy a tantestület tagjai a diploma megszerzését követően milyen szakmai programokon vettek részt (folytattak tanulmányokat) annak érdekében. mert 0 voltak itt korábbi kollégáim Ezt választottam. amelyek az ENI-program bevezetése kapcsán fontossá válhatnak. s ha igen. 32. A 34. mert jó híre volt az iskolának 0 Ezt választottam.indd 88 2015. mert itt volt 7 nekem tetsző szakmai kihívások 0 1 2 3 4 5 6 7 8 AZ INTÉZMÉNY „KOMPETENCIA-TÉRKÉPE” A fejlesztés eredményességét – vagy legalábbis annak az esélyét – alapvetően meghatároz- hatja az a tény. az intézményen belül milyen formában. másrészt 88 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. mert ilyen jellegű kimutatásokkal nem rendelkezünk – hogy a nem főiskolai/egyete- mi jellegű képzések szakmai minősége valóban tartalmazott-e „hozzáadott értéket” a már meglévő kompetenciákhoz. hogy megtörtént-e a megszerzett tudás megosztása. A 34. hogy a nem lefedett a területekre irányuló tartalmi elemek mégis meg- oldhatóvá válnak a tantestület számára. hogy e képzések révén milyen tartalmú tudás áramlott be az intézménybe. 26. amelyek – kü- lönösen az újabb diploma megszerezésére irányulók – több éven keresztül munka mellett vették igénybe a pedagógusok idejét és energiáját. Egyelőre annak a vizsgálatára sincs módunk. hogy korábban megszerzett tudásukat szinten tartsák. ábra azt mutatja. hogy a rendelkezésre álló kompetenciák számos területet lefednek. hogy az iskola pedagó- gusai az elmúlt években nagyjából teljesítették a továbbképzésekkel kapcsolatban általában kötelező követelményeket. Ha a kettőt összevetjük. ábra adatai azt mutatják. illetve újabb elemekkel gazdagítsák. hogy az egész napos isko- la tartalmi működtetéséhez szükséges elemek milyen tanórai vagy tanórán kívüli pedagógiai folyamatokhoz kapcsolhatók. ha- nem tartalmi összevetésük azokkal a kompetenciaszükségletekkel. részben a pedagógusok folyamatos önkép- zése miatt. ám nem mindet. Tanulmányunkban nem a továbbképzések száma érdekes. amelyekkel a tantestület tagjai – az alapképzettségükön túl – rendelkeznek. Függetlenül a képzés „szintjétől inkább azt vesszük szemügyre. 8:49:57 . mert ez volt 0 a legközelebb a lakóhelyemhez Ezt választottam. A jobb oldalon azok a „kompetenciák” láthatók. Hogyan került Ön a jelenlegi iskolájába? (említések számában) Egyéb ok 1 Itt tanítottak a szüleim 0 Ebbe az iskolába jártam 2 Véletlenül kerültem ide 4 Ezt választottam. ábra. láthat- juk. A gyakorlatban ez két dolgot jelent(het): a) egyrészt azt. hogy a tantestület tagjainak a többsége biztosan részt vett képzésben.

hogy mindez érint(het)i az iskolában végzett szakmai munka minőségét. amelyek nem a rutinjellegű feladatok megoldásához szükségesek. sokszor azoknak a kompetenciáknak az igénybevételét. amelyek az életmód/ életszínvonal fenntartásához nélkülözhetetlenek. hogy ebben az iskolában senki nem 89 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. A végzett munka jellegéről és időtartamáról csak becsléseink lehetnek. 08. másképpen azokkal a többletmunkákkal. hogy az adott iskolában a fejlesztésben történő közvet- len vagy akárcsak közvetett részvétel többletidőt igényel. amely biztosítéka lehet azoknak a szakmai reflexióknak. ha a fennmaradó időt nem kell (feltétlenül) jö- vedelemszerző tevékenységgel eltölteni. 26. VÉLEMÉNYEK – A SZAKMAI MUNK A SZŰKEBB ÉS TÁGABB KÖRNYEZETE Az iskolákban zajló szakmai munka nem választható el attól az „élet-egésztől”. Az elmúlt három évben milyen továbbképzésen vett részt? (az említések számában) Új diploma megszerzése 9 Phd képzés 0 Akkreditált országos továbbképzés 1 Országos szervezésű 6 Megyei szervezésű akkreditált képzés 1 Helyi (városi) akkreditált képzés 0 Saját intézmény által szervezett továbbképzés 3 Nem akkreditált országos továbbképzés 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b) annak is lehet realitása. hogy olyan tartalmi elemeknek a feldolgozására/alkalmazá- sára nem kerül sor. és mint láttuk. 33. hogy az iskolai munkára fordított többlete- nergia (és idő) akkor párosulhat minőséggel. amelyek révén az egyéni tanulói igények kielégítése lehetségessé válik. A munkavégzés minőségére ezért jelentős kihatással van mindaz a tevékenységegyüttes. Az elmondottak miatt fontos tudni. Nyilvánvaló tehát az összefüggés. hogy pluszjövedelemhez jusson. amely biztosíthatná a nyugodt és kiegyensúlyozott szakmai munka lehetőségét? Az alábbi táblázatban azt látjuk. amelyek szakmai szempontból (teljesen) idegenek a pedagógu- sok számára. amelyek- ben a pedagógusok – közalkalmazottként és magánemberként – élnek. Az egész napos iskola működtetése feltételezi az intézmény/tantestület folyamatos tanulá- sát. ábra. A SZAKMAI MUNK ÁT BEFOLYÁSOLÓ ATTITŰDÖK.indd 89 2015. amely összefügg a jövedelemszerzéssel. hogy a hazai pedagógusok többsége – nem feltétlen szakmájába vágó – különmunkát végez annak érdekében. de leszögezhetjük. Mekkora lehet az a jövedelem. 8:49:57 . Közismert.

ábra: Jelenlegi jövedelmével mennyire elégedett?(fő) Teljes mértékben 1 Nagyjából 14 0 20 40 60 80 100 válaszolta azt. amelyek az érde- 7  A válaszok értékelésénél nem árt az óvatosság. 08. mert a többség a jelenlegi bér 50-100 százalékos emelésével értene egyet.indd 90 2015. tanfelügyelői továbbképzés mérés-értékelés. háztartás-ökonómia-életvitel. hiszen olyan kérdésről van szó. vezetőképző (pedagógus szakvizsga) tanügy-igazgatási (szakvizsga).. 8:49:57 . hogy a pedagógusok milyen szakmai és szakmán túli tényezőkben látják azokat az akadályokat. s ez többé-kevésbé összhangot mutat az oktatási kormányzat élet- pályamodelljében megfogalmazott elképzelésekkel. hogy a hazai viszonyok figyelem- vételével nem születtek irreális válaszok. Számszerűsítve az igényeket. 34. FELZÁRKÓZTATÁS. A programmegvalósítás szempontjából a legfontosabb kérdés az.. EGYÉNI TANULÓI SNI GONDOZÁS KORREPETÁLÁS DIFFERENCIÁLÁS SZOCI ÁLIS KOM PE TENCI ÁK FEJ LESZ TÉSÉHE Z KÖTHE TŐ ADOTT HELYZETBE ÖNISMERET EGYÜTTMŰKÖDÉS SZERVEZETBE BEILLESZKEDÉS SZ ABADIDŐ MINDENNAPOS HOBBI JÁTÉK EGÉSZSÉGES ÉLET TESTNEVELÉS SZ A K KÖ R KOMPLEX MŰVÉSZET. ábra: Tartalmi működtetés és kompetenciák TA NÍTÁ SI -TA NUL Á SI FOLYA M ATHOZ KÖTÖT T TEHETSÉG. hogy egyáltalán nem elégedett a jelenlegi jövedelmével. amelyről még ebben a formában sem nyilatkozik mindenki szívesen. azt látjuk. a pályán eltöltött idővel – és egyéb. 90 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. TECHNIKA. 26. idegen nyelvtanárok számára rendezett tudományos konferencia művészeti tantárgyak integrált tanítása a nyelvoktatásban mindennapos testnevelés 35. TERMÉSZETTUDOMÁNYOK.7 Bizonyosan az életkorral. itt nem látható körülményekkel – függenek össze a válaszok.

26. 08. hogy a pedagógusok egyfajta „akadály- struktúrát” vélnek felfedezni. A táblázat értelmezése most nem azt a gyakorlatot követi. ábra. 36. amelyet a tantestület akár saját (korábban már képzé- seken részt vett). amit a hagyományos adatfeldolgozó tanulmányok alkalmaznak. ábra. Számszerűsítse azt a nettó jövedelmet (fizetést). Ebben az esetben például egy belső továbbképzés révén. A táblázatból látszik. amelyeket a tantestületnek minél hamarabb or- vosolnia kell.5 3 3.5 2 2. 8:49:57 . 91 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. amelynek vannak kiugróan magas értékeket képviselő kom- ponensei. Jelenlegi jövedelmének hány százalékos emelésével lenne teljes mértékben elégedett? (fő) 10%-os 0 20%-os 2 50%-os 7 100%-os 4 100%-nál magasabb arányú 0 Nem válaszolt 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 37. Az eredményes munkát gátló tényezőket olyan kompetenciahiányként fogjuk fel.indd 91 2015.5 mi munkát megnehezíthetik.5 1 1. amellyel Ön teljes mértékben elégedett lenne? (fő) 180–220 4 230–260 2 270–350 2 360–400 3 410–500 2 Nem válaszolt 2 0 0. amennyiben bázisiskolaként kíván tevékenykedni. akár külső szakértő felkérésével szervezhet meg.5 4 4.

hogy a hiányzó pedagógus(ok) pótlása nehezen oldható meg. ám az új és magas értékű válasz már a napi munkához köthető. 92 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. 38. 26. veszélyeztető tényezőként8 a pedagógusok • vagy olyanokat jelölnek meg. 08. ugyanakkor fontos elemként jelenik meg a tanulók iskolán belüli túlterheltsége. amelynek orvoslásáról az egész napos iskola bevezetése lesz hivatott gon- doskodni.és munkaközösség-vezetői (szintű) kompetenciákról és szükség esetén azok fejlesztéséről van szó. a tanulók magatartá- sával/motiválatlanságával összefüggő kérdések). az intézmény mű- ködéséből fakadó vagy a kollégák szakmai hiányosságaival összefüggő problémát. Ezt a hiányt erősítették meg a következő válaszok is. Megjegyezzük. hogy a szak- mai szempontokat mennyire érvényesítették az intézményi dokumentumokban.indd 92 2015. vagy olyanokat. jelezve. ábra. hogy a szakmai munkát nehezítő. adminisztrációval kapcsolatos munkaterhek). hogy a tantestület tagjainak a többsége nem lát olyan. Új. A válaszok bizonyos mértékben fedik a korábban adottakat. amely jelentős nehézséget okozna a szakmai feladatok ellátásában (mint például a továbbképzések elhanyagolása). Ezen a ponton továbbhaladva ugyanezt a kérdést konkrétabbá tettük a „jelenleg” kifeje- zés beiktatásával. Bár a kérdés ezúttal a pedagógusok és a tanulók közötti kapcsolatra vonatkozott. jól látszik. Ez az a probléma. hogy munkáját jó minőségben és eredményesen végezze el? (említések számában) A társadalom érdektelenságe 5 Az iskolafentartó döntései 0 Az iskolavezetésben mutatkozó szakmai hiányosságok 0 A zülők érdektelenslége a gyermekeik tanulányaival kapcsolatban 11 A tanulók motiválatlansága és fegyelmezetlensége 11 Az önművelésre fordított kevés idő energia 4 A továbbképzések elhanyagolása 0 0 2 4 6 8 10 12 A magas értéket elnyerő komponensek csoportosítása nem jár tanulság nélkül. Véleménye szerint mi gátolja a pedagógusokat. 8:49:57 . főképp a finanszírozás szempontjából nélkülözhetetlen tantárgy. amelyeket a tantestület több mint 50 százaléka megjelölt. mert jól látszik.és órafelosztásban.) Ebben a kontextusban az intézmény. részben a tantestület alacsony létszáma miatt. tár- sadalom érdektelensége. (Erre még a későbbiekben visszatérünk. amelyekre nincs ráhatásuk (intézmény finanszírozása. így Önt is abban. • amelyeknek a kezelése például az egész napos iskola programjában alapvetőn nélkü- lözhetetlennek látszik (például a szülők érdektelensége. hiszen az intézményi működés áttervezésének a kulcsát elsősorban az adja. hogy itt is a tanulók magatartásbeli és 8  Veszélyeztető tényezőként itt azokat a válaszokat rangsoroltuk.

ábra. de szerepet kaptak a szakmai célok között az ENI-filozófiában megfogalmazott alaptételek is. illetve az Ön munkájának az eredményességét? (említések számában) Létszámhiány a beiskolázásnál 2 A tantestület tagjainak eltérő álláspontja 4 az iskola céljairól A tanulók teljesítéménye 0 A belső értékelés hiánya 1 A továbbképzések színvonala 0 A külső szakmai kapcsolatok hiánya 1 A pedagógusok módszertani felkészüetlensége 0 A tanulók magatartása 5 Taneszközök hiánya 8 A tanulók fegyelmezetlensége 7 A roma és SNI tanulók jelenléte 2 A tanulók szegénysége 1 12 Az intézménnyel kapcsolatos finanszírozási gondok 0 2 4 6 8 10 12 14 tanulással kapcsolatos motivációs hiányosságai. másrészt pedig – és ez a jelen fejlesztés szempontjából különösen fontos – ha nem is a legmagasabb emlí- tésszámban. 08. a tanulók (és közvetve a család) szociokultu- rális helyzete. amelyekben elsősorban a civil szereplők mondják el véleményeiket. 8:49:57 . Véleménye szerint milyen okok csökkenthetik iskolájának. Az előzőekben láttuk. amit már a korábbi fejezetekben be- mutattunk: egyrészt a kérdést illetően a többi iskolában megjelenő elképzelésekkel. 39. amely különösen nagy fennakadást jelentett volna a munkában. Mindenképpen vizsgálni szerettük volna azonban. hogy a tantestület gondolkodására jelentős mértékben hatot- tak az elmúlt évek közoktatási-köznevelési rendszerében zajló történések.indd 93 2015. Ezeket a szempontokat kell a továbbiakban magukévá tenniük a tantestület tagjainak is. valamint a szülők érdektelensége okoztak problémákat. Ebben az esetben jól látszik. ezért általában az iskola (a tanítás) céljaira kérdeztünk rá. bár ezt nem jelöltük olyan „esetnek”. másrészt azokkal az interjúkkal. 93 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. hogy alsó vagy felső tagozaton tanítanak-e. függetlenül attól. hogy egyfajta gondként jelent meg a tantestület tagjainak eltérő véle- ménye a szakmai kérdésekben. 26. Az itt elmondottakat érdemes összevetni mindazzal.

megtartása 2 Az iskola nem elég vonzó szakképzési kínálata 0 0 1 2 3 4 5 6 94 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. 26. 8:49:57 . ábra. Mi jelenti az Ön számára a legnagyobb gondot jelenlegi szakmai munkájával kapcsolatban? (említések számában) Taneszközökkel való ellátottság 12 A tankönyvkínálat 3 A tanulók iskolán belül túlterhetsége 11 A tanulók iskolán kívüli elfoglaltsága 1 A tanárok módszertani felkészültsége 0 A tanárok szakmai felkészültsége 0 A tanulók gyenge tanulmányi eredményei 5 A tanulók hiányzása 0 0 2 4 6 8 10 12 14 41. 40. ábra.indd 94 2015. 08. Mi jelenti az Ön számára a legnagyobb gondot jelenlegi szakmai munkájával kapcsolatban? (említések számában) Egyéb 4 Az Ön iskolai jövedelme 1 A szakképzésben használt eszközök elöregedése 4 A szakmai programohoz szükséges eszközök hiánya 3 Az intézmény finanszírozásából adódó gondok 4 A hiányzó pedagógusok helyettesítése 5 A jó szakemberek meszerzése.

indd 95 2015. ábra. amelyek erőteljesen tükrözik azt. ame- lyek éppen ezeknek a dokumentumoknak a hatására következnek be az oktatás világában. hogy a pedagógusok többsége egyáltalán nem vagy csak ritkán olvas olyan ok- tatáspolitikai dokumentumokat. 8:49:58 . amelyeket nem tud közvetlenül a tan­órai tevékenység során hasznosítani.9 Szinte biztos. 10 a tanulással kapcsolatban 0 2 4 6 8 10 12 14 42. ha a tanulók nem úgy viselkednek. ahogy az „elvárható lenne”. elsősorban az. Ennek ellenére kritikusan fogadják mindazokat a döntéseket. Az elmúlt másfél évtizedben a különféle társadalmi és szociális hátterű tanulók integrációja vált 19 Itt csak utalunk azokra az elmúlt században készült képekre. Tanár-diák viszonyra ható okok − Az alább felsorolt okok közül melyek azok. 26. 95 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. 13 agresszivitásának növekedése A tanulók motiválatlansága az iskolával. hogy a pedagógusok számára – különösen a tanó- rán – mindenképpen problémát jelent a rendezetlen tanulási környezet. 08. amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják az Ön és a tanulók közötti kapcsolatot? (az említések számában) Kollégái egy részének alacsony 1 szakmai és módszertani felkészültsége 2 A pedagógusok alacsony bérezése A hagyományos (tekintélyevű) pedagógusi 3 szerep maradéktalan érvényesítése A tanuló fegyelmezetlenségének.b ábra. Tanár-diák viszonyra ható okok − Az alább felsorolt okok közül melyek azok. amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják az Ön és a tanulók közötti kapcsolatot? (az említések számában) A szakmai felügyelet hiánya 1 vagy rendszertelenség Az iskolavezetés szakmai 0 és emberi gyengeségei 0 A tanulók gazdasága A tanulók problematikus 10 szociokulturális háttere A szülők érdektelensége 13 az iskolai ügyekkel kapcsolatban 0 2 4 6 8 10 12 14 A kérdéskör lezárásául megállapíthatjuk. változásokat. 42. hogy milyennek kell lenni egy tanteremben a tanórán a rendezett tanulási környezetnek.

(Oktatási Minisztérium. ha az egész napos iskola megszervezése során kialakulnának azok a módszer- tanok is. A kérdésre adott válaszok némi bizonytalanságot tükröznek a tantestületben. amely nemcsak a közvéleményt. 96 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. 43. amelyek képesek lennének alkalmazni azt a technikát.10 10 Az egész napos iskola egyik kulcsfontosságú célkitűzése az. mű: 14. hogy ezeknek a problémáknak a kezelésére tett – sok esetben kiváló – szakmai megoldásoknak hosszú múltja van.indd 96 2015. amelyek célja éppen a tanulói sokszínűségből következő igények kielégítése lenne. szokatlanul erős érzelmi töltéssel megfogalmazva: „Az általános iskola szerepének teljesítése érdekében: – minden rendelkezésre álló eszközzel akadályozza meg a tanulók lemorzsolódását. hogy a közel 30 évvel ezelőtti Az általános iskola nevelési és oktatási terve I. hogy megakadályozza az idő előtti iskolaelhagyást. speciális fejlesztő és támogató stratégiák alkalmazásá- nak a nélkülözhetetlenségét. ábra: Miben látja Ön az iskola legfontosabb céljait a tanulókat illetően? (az említések számában) Készítse fel a tanulókat 0 a munkaerő-piaci szerepvállalásra 5 Szerettesse meg a tanulókkal a tanulást Fejlessze a tanulók készségeit. OPI) című dokumentumban is szerepel ez a célkitűzés.) − általában mindent tegyünk meg a tankötelezettség megvalósításáért”. J. oly módon. hogy az együttnevelés során is érvényesüljenek azok a differenciált szempontok és gyakorlatok. kompetenciáit Készítse fel a tanulókat 9 az élethosszig tartó tanulásra Minnél több ismeret biztosítása 0 Erősítse a tanulók fegyelmét 3 Tanítsa meg a tanulókat gondolkodni 15 Tanítsa meg a tanulókat tanulni 6 Neveljen szolidaritásra 0 Készítse fel a tanulókat a továbbtanulásra 2 Általános műveltség biztosítása 6 0 2 4 6 8 10 12 14 16 az egyik legfontosabb kérdéssé. kötet. amikor még nem fejezte be az általános iskolai tanulmányait. hogy a tanulással összefüggő kudarcok csökkenthetővé válnak. A megoldást első- sorban az jelentené. Az egész napos iskola szervezésének ép- pen a tanulók együttnevelése az egyik kulcseleme. Ez volt az a téma. (Kiemelés: M. csökkentsük minimumra a tanévveszteséget. A legsúlyosabb gond ez. hanem a pe- dagógustársadalmat is több tekintetben megosztotta. amely a differenciálás során eljut odáig. 1978. mert az egyénre szabott „útvonalak” lehetnek a garanciái annak. az iskola idő előtti elhagyását. ha egy tanuló túlkorossá válva már akkor eléri a tankötelezettségi korhatárt. Csak jelezzük. o. Az egyéni fejlesztési tervek mögé a tanuló számára bejárható tanulási útvonalat is meg kell tervezni. 08. 26. 13 képességeit. Teljes sikerről azonban ennek ellenére nem számolhatunk be. hogy felismeri az egyénre irányuló. Itt csak utalunk rá. de hasonlóképpen szinte kezelhetetlen következményekkel jár az is. 8:49:58 . id.

26. csak megjegyezzük. ábra: Egyetért-e Ön az alábbi állításokkal?(fő) A heterogén A kormány A kedvezőnek A roma tanulók tanulói integrációs látszó pedagógus/ szegregációja (külön csoportok törekvései tanuló arány önmaga. A tanítással összefüggő munkateher részét képezi a tanórákra történő felkészülés. hogy a következő évtized- a javítását az ha a szakmailag alkalmatlan ben jelentősen növekedjen pedagógusok­tól a jelenleginél egyszerűbb a közoktatásban dolgozó férfi módon szabadulhatnánk meg pedagógusok aránya az intmézmények vezetői Nem értek egyet vele 3 2 Részben egyetértek vele 6 7 Egyetértek vele 5 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A pedagógusok munkaráfordítása az egész napos iskola programjában – alapvetően a szak- mailag lefedett és koordinált kötelező intézményi bent tartózkodással – természetesen meg- növekszik. 08. hogy soknak vagy kevésnek találjuk a készülésre fordított időmennyiséget. 97 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. osztályokban tanítása) létrehozásával javíthatják ban nem határozza javíthatja az iskolában javul az oktatás az iskolai munka meg az oktatás zajló szakmai munka minősége eredményességét minőségét minőségét 1 Nem értek egyet vele 2 1 9 7 Részben egyetértek vele 7 4 5 5 Egyetértek vele 4 9 0 A közoktatásban működő intézmények A pedagógusok fizetésének 100%-os ereményességét javíthatja az egész napos emelése azonnal eredményezné az oktatás iskola modell széleskörű alkalmazása minőségének a jelentős változását Nem értek egyet vele 1 7 Részben egyetértek vele 7 6 Egyetértek vele 4 2 Segítené az oktatás minőségének Kulcsfontosságú az. amelyet most nem értékelünk abból a szempontból (sem).indd 97 2015. 8:49:58 . amelyeket a programot bevezetni szándékozó intézmények támogatása kíván meg. 44. amely ebben az esetben kiegészül a tanórákhoz kapcsolódó vagy szabadidős – ám kötött tartalmú – programokra irányuló felkészüléssel. hogy a bázisiskolává válás esetében ez még kiegészül azokkal a „mentori” feladatokkal. Az alábbi ábrákon „önbevalláson ala- puló” óramennyiséget látunk.

nagyon szűkös körülmények között. Innen néhány lépés a játszótér. 1870-től Paksi Károly tanító vezetésével 6-osz- tályosra. A tornatermet a tanulók mellett szívesen használ- ják a településen lakó fiatalok is. azzal összefüggő egyéb tevékenységek) történő felkészülés becsült időtartama (fő) 0-1 óra 2 1-3 óra 9 Naponta 3-5 óra 2 5 óránál több 0 Nem válaszolt 2 0-1 óra 1 1-3 óra 5 Hetente 3-5 óra 7 5 óránál több 0 Nem válaszolt 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLA PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA EGY KISTELEPÜLÉSEN Papkeszi Veszprémtől és a Balatontól körülbelül 10−15 km-re fekszik. sportolhatnak a tanulók. Kistelepülésről van szó. tanulószobás és az iskola- otthonban tanuló gyerekek jelenleg a szomszédos óvoda egyik kis épületében ebédelnek. Az egész napos iskola bevezetésével kapcsolatos térátala- kítás és térfejlesztés jelenleg is zajlik az intézményben. az iskola tornateremmel és 3 szakteremmel bővült. 98 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. ábra. Az iskola hatalmas udvarral rendelkezik. szigetelték az épületet. Az épületen látványos változás történt. A szakmai programokra (tanórák. Az elmúlt években – mint ez a képeken jól látható – a régi iskolaépület megújult. 8:49:58 . ahol alsós és felsős tanu- lók is szívesen töltik az idejüket. 08. 26. mert a menzás. majd fokozatosan nyolcosztályosra bővült az általános iskola. az épület mögött füves és aszfaltozott sportpályán játszhatnak.indd 98 2015. 45. A mostani cél egy saját ebédlő építése. ezenkívül felújították. hiszen a lakosok száma kisebb-nagyobb ingadozásokkal − mint az alábbi ábráról ez leolvas- ható − ez elmúlt 25 év során 1500−1700 fő között volt. amely napjainkban is folytatódik. A településen már 1830-ban négyosztá- lyos református iskolában tanultak a gyerekek. kicserélték a nyílászárókat.

01. 1991. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 1997. 01. 1995. hogy református vagy katolikus vallásukat gyakorolják-e (másra eddig nem volt igény). Gyakran vesznek részt egymás programjain. 01. 8:49:58 . 01. 01. 01. 2004. 01. 01. 99 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. 2008. 01. 26. 2009. 01. Az intézményben 1. igen jó kapcsolat alakult ki. 01. 01. Ez különösen nagy segítséget jelent a szülők- 11 Az intézmény 1992-ben vette fel a Bocskai István nevet. osztályig iskolaotthonos oktatás folyik.indd 99 2015. 01. és ott készül fel a másnapi tanórákra. 1998. mind a katoli- kusok számára vallásuknak. 1993. Mind a reformátusok. 01. osztálytól kezd- ve tanulhatnak a gyermekek angol nyelvet. 01. 01. 01. Forrás: KSH. 4. Az iskolában 1−4. 01. A környék iskoláival. Az itt tanuló diákok szabadon választhatnak. 01. 2007. 01. 2014. ami megoldást nyújt az óvoda és az iskola közötti átmenet problémáinak enyhítésére. 2001. 01. 46. versenyein a gyerekek. 01. 2005. 1992. http://www. 01. 01. A reformá- tus egyházközség mint fenntartó az Önkormányzattal együttműködve szinte változatlan személyi és technikai feltételekkel alapította meg. 01. ábra. 01.ksh. 01. 2011. 2013. 1996. 01. 01. koruknak és mentalitásuknak megfelelő hitoktatást biztosít az iskola. Az iskolaotthonos oktatás-nevelés már a felső tagozatban is megvalósul. 01. A tanárok. 01. osztálytól informatikát. 01.kereses A Bocskai István11 Általános Iskolát 2008-ban az önkormányzat megszüntette. 01. 01. 08. 01.hu/apps/hntr. 2000. 1999. Papkeszi lakónépességének alakulása 2000 1750 1500 1250 1000 750 500 250 0 1990. 1994. minden gyerek 4 óráig az iskolában marad. 01. 2006. működteti és tartja fenn a Bocskai István Református Általános Iskolát. különösen a református iskolákkal. 01. 2002. nevelők is a keresztény értékrend alapján gyakorolják hivatásukat. 2012. 01. 2010. 01. 01. 2003. 01. 01.

de a községi könyvtár is csupán pár percre található. szabadon kérdezhet- nek. Átgondolva. a délelőtt során 5-6 órán vettek részt. A délutáni foglalkozások alatt valósul meg a fejlesztés. Úszásoktatást is szerveznek Balatonfűz- főre. A legfontosabb változtatást az jelenti. Ennek érdekében a tanárok a speciálisan nekik szóló és hozzájuk közel álló módszereket alkalmazzák: a repertoár a játékos feladatoktól az internet felhasználásáig terjed. oldottabbak ezek a foglalkozások. hogy az iskola egyre erőteljesebben alkalmazza azokat a szakmai és tartalmi elemeket. a történelemmel és az angol nyelvvel küszködők kapnak arra lehetőséget. hogy melyik a tanuló számára a leginkább célravezető módszer az adott tantárgy gyorsabb és mélyebb elsajátítására. A gyerekek. hogy felzárkóz- zanak társaikhoz. hiszen a gyerekek már fáradtak. átgondolt módszertan és egyéni fejlesztési tervek alapján. fejlesztőpedagógusok. A tanulók rendelkezésére áll a körülbelül 2000 könyvet tartalmazó is- kolai könyvtár. hogy csak rájuk irányul a figyelem. 08. rajz. akik erre rászorulnak. citeraok- tatás és karate. és erre járhat az év során. A fejlesztés egyénileg. akik rendkívül lelkesek: sokfélére akarnak járni. Hatodik éve folyik iskolaotthonos oktatás alsó tagozaton. amelyek jelentős mértékben segíthetnek – különösen a hátrá- nyos helyzetű tanulók esetében – a továbbtanulási mutatók javulásában. valamint szaktanárok segítségével. A tanulók szabadon kérdezhetnek. a tehetséggondozás. játékosabbak. Ezért minden gyerek maximum két szakkört választhat. asztalitenisszel ismerkedhetnek meg a sportolni szerető tanulók. Hatékonynak bizonyult a tanulóik fejlesztésében. számítástechnika. a tanárok a tanulási kompetenciák javítása érdekében is tesznek erőfeszítéseket. ünnepségeket rendeznek a tanárok. hogy megbeszéljék. szabályait. Már a tanév elején felméri az iskolavezetés az osztályfőnökök bevonásával. szülők. A tantárgyak közül elsősorban a matematikával.indd 100 2015. taná- rok elfogadták. hogy tanítás után is bent maradjanak az iskolában. hogy lemaradásukat pótolják. 26. angol szakkör. jut idő arra. sőt számos szakkör is mű- ködik. Az iskolai sportkör keretein belül kosárlabdával. 100 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. 8:49:58 . amelyek a tanulók szabadidejének színvonalas eltöltését is lehetővé teszik. így néptánc. hogy a felsős tanulók nem igénylik. osztályban is bevezették az egész napos iskolai oktatási rendszert. ami nehézséget okoz. A foglalkozásokon a tanulók aktivizálása a cél. háztartástan. mert a korrepetáláson-felzárkóztatáson túl ebben az időszakban lehet megszervezni azo- kat a programokat. A tanítók és a tanárok választják ki azokat a tanulókat. A tavalyi tanévben felmenő rendszerben az 5. Ál- talában az volt megfigyelhető. ezért oda is könnyen eljutnak. amelyek kialakításában maga is részt vett. illetve. Az iskola az oktatáson kívül további tartalmas programokat kínál: ve- télkedőket. hogy milyen szakkört szeretnének választani a tanulók. hol maradtak el a tananyag elsajátításában. mert közülük csak kevesen tudnák támogatni a gyermekeiket a tanulásban. A tanulók érzik. Az egész napos iskola fejlesztésébe történő bekapcsolódás magával hozta annak a lehető- ségét. Az iskola számára ez azért válik kulcskérdéssé. a magyar nyelv és irodalommal. könyvtár. hogy a felső tagozatos tanulók délutá- ni időkeretben történő felzárkóztatását hogyan tudja az intézmény megvalósítani. míg a tanár látja. Mivel ezek nagy része a délutáni órákon történik. miniprojekteket. ahova az iskolabusz szállítja a diákokat. A veszprémi színházi előadásokat is minden évben több osztálynyi érdeklődő gyerek tekinti meg. szavalóversenyeket. Focisuli is működik az iskolában: a tanulók szakember segítségével sajátíthatják el a futball technikáját. illetve kis csoportban történik. de ez a korábbi évek tapasztalatai alapján a tanulás rovására megy. így lazábbak. tanulmányi versenyeket. nek.

ahol szintén megállják a helyüket. Az iskolában 1−6. vetél- kedőkön. hogy bejussanak a veszprémi Lovassy László Gimnáziumba vagy a pápai gimnáziumok programjába.és tantárgyakhoz kapcsolódó vetélkedőkre is sor kerül. 08. misé- ken vesznek részt. A legkiemel- kedőbb eredmény. Minden évben sor kerül a Bocskai Napok rendezvénysorozatra. hogy összegyűjtötték az ábrázolt ruhadarabokat és egyéb kiegészítőket. Ők 16-an vannak. Kétévenként szavalóversenyt is szerveznek. megyei és országos versenyeken mérhetik össze tehetségüket. A rajztanár különböző képzőművészeti alkotásokat választott ki. 101 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. így március 15. majd megszólaltatták az alakokat. kreativitásuk. örömmel vettek részt benne.. Ezt a programot mindig képzőművészeti kiállítás is kíséri.indd 101 2015. történelemből. kórusfesztiválokon. ÉLETRE KELTETT KÉPEK A projekt célja az élményszerű találkozás a műalkotásokkal. A tanév során többször vannak csendes napok. de erre az időre esnek a szakkörök is. iskolai és társiskolai. amely lecsendesíti őket. amelyre mindig meghívják a környező református iskolák tehetséges tanulóit. a kultúra napja. Egy héten két nap is reggeli áhítattal kezdődik.. és az iskolában tanító tanárok választják ki. Miután a gyerekek megismerkedtek az alkotókkal és a művekkel. szép sikerek- kel vesznek részt a vidám vetélkedőn a Magyar Népmese Napján. A műalkotások megjelenítéséhez saját testüket. a tanulók nagyon lelkesen. Alsó tagozatos korukban „szépkiejtési” és helyesírási versenyeken indulnak. A tanulók minden hónap első hétvégéjén a felekezetüknek megfelelő istentiszteleteken. matematikai és informatikai versenyeken. Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra. A projekttel egy iskolai és egy veszprémi képzőművé- szeti rendezvényen. bemutattak egy-egy szereplőt. A tanulókat ezekre a versenyekre a tanítók és a szaktanárok választják ki. így csak a 7−8. egyé- niségüket. osztályosok járnak napközibe. történelmi és anyanyelvi versenyeken. az alkotva „tanulás”. itt tanul- nak. Ezeken egy-egy osz- tály tanulói színvonalas műsort mutatnak be a többieknek. reformá- tus játszóház. október 6. készítik fel őket arra. Az egész napos iskola programjához illeszkednek a nemzeti és vallási jellegű ünnepek is. és készítik fel. a költészet napja. 8:49:59 . A tanulók versenyeken. például angol nyelvből. osztályig egész napos iskola működik. így a tanulók részben ott töltik a délutánjaikat. illetve a reformáció napjához kötődő rendezvények. A délutáni időben 16 óráig tartózkodnak az iskolában. közvetlen környezetüket használták fel. Az egész napos iskola fejlesztésének következő időszakában a legfontosabb feladat a tartalmi elemek (modulok) beillesztése és alkalmazása lesz a fent vázolt szisztémába. és alkalmat ad vallásuk gyakorlására. egyúttal fejlődött esztétikai érzékük. oly módon. koncentrálóképességük. A projekt rendkívül sikeres volt. amelyen játékos sport. hogy minden évben 2-4 tanuló bejut az Arany János Tehetséggondozó Programba. Ezek a gyerekek igen hátrányos körülmé- nyek közül származnak. október 23. a Hangvillában mutatkoztak be. a látvány élvezetének kialakítása. 26.

valamint a református egyház valamelyik gyülekezete lehet. előzetes megállapodás alapján több egyházi jogi személy együttesen.és Társadalomtudományi Kar − Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet. évi I.hogyamáraktívésaleendő1. hogy az utóbbi években országszerte megszaporodtak az egyházi iskolák és ez- zel összefüggésben az egyházi intézménybe járó tanulók száma. hogy az intézmény a re­formátus egyház12 fenntartásába került. Műszaki Pedagógia Tanszék. Az összetartozás fontos jel- lemzője. A hagyományok ápolása felemelő érzést adhatnak szülőnek. a négy egyházkerület (Dunántúli.gondotfordítarra. 1995. szakdolgozat. hogy a hagyományok ápolása többnyire minden közösség életében fontos. hogy büszkeséggel tölti el a résztvevőket. 8:49:59 .reformatus.indd 102 2015. BME Gazdaság. Mi késztet(het)i a szülő(ke)t arra.13 • A válaszokban legtöbben az iskola hagyományainak ismeretét – és ettől nehezen levá- lasztható módon az iskola szokásrendszerét – jelölték meg. törvény. hogy gyermekeik egy közösséghez tartoznak. Iskolánk is. jövője sincs” – hallható. 08. Duna-melléki.hu/data/documents/2012/03/14/1995_I_2005_II_tv. hogy akár világnézeti meggyőződésük ellenére is felekezeti iskolába járassák gyermeküket? Ha beíratják. Az egész napos iskolával összefüggésben fontos kérdés. ami összefüggésben lehet azzal. 26. mintsokmásiskola. hogy miért választják az elmúlt években egyre magasabb számban a szülők a papkeszi iskolát? A válasznál nem kerülhető meg a korábban már említett tény.pdf 13 Lásd erről: Stelczné Kurucz Éva: Az egyházi iskolák rendszere. Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak.osztályosszülőkneknyílt napon mutatkozzon be. Minden iskola életéhez szervesen hozzákapcsolódnak az évek vagy akár évtizedek alatt kialakult hagyományok. hogy részesei lehetnek azok megőrzé- sében. „Akinek nincs múltja. vezetése. Az iskola ezen az alkalmon betekintést enged a belső 47. (A kutatás adatai a térség négy intézményéből származnak. akkor a következő megállapításokat szűrhetjük le. Ettől érzik a szülők. irányítása. Úgy tűnik. továbbadásában. A papkeszi iskolában ennek megfelelően például 1993 óta rendezik meg év- ről-évre a Bocskai Napokat a diákok és a szülők nagy megelégedésére. gyermeknek egyaránt. Az sem vitatható.) 102 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. hogy a diák jól érezze magát? Ha a papkeszi iskolára irányuló kutatás adatait figyelembe vesszük. az egyházmegyék. megvalósítják-e a szülők által támasztott követelményeket ezek az iskolák? Kielégítik-e a gyermekek tudásvágyát? El tudják-e érni. különösen a kistelepülések esetében fontos a személyes tapasztalatszerzés a szülők számára. Tiszán-inneni és a Tiszántúli). • Az iskola mellett szóló másik ok az iskola pedagógiai programjának ismerete. ábra: A pedagógiai program ismeretének szerepe az iskolaválasztásban iskolánkénti bontásban Csajág 16 Csopak 19 Enying 18 Papkeszi 19 nem 26 nem válaszol 2 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 12 A református iskolák fenntartója a Magyarországi Református Egyház (a Zsinat). Magyarországi Református Egyház közoktatási törvény http://www.

08. a zárt közösség14 megmutatja magát szakmai oldalról is. ábra: A nyílt napon való részvétel szerepe az iskolaválasztásban iskolánkénti bontásban. ábra: A tanítónő személyének szerepe az iskolaválasztásban iskolánkénti bontásban Csajág 16 Csopak 14 Enying 13 Papkeszi 19 nem 36 nem válaszol 2 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 világába. az iskolaváró foglalkozások (nyílt napok).indd 103 2015. szüleikkel már a beíratás előtt elkezdhetik a jó kapcsolat kialakítását. A fenti adatokkal összefüggésbe hozhatóak a kifejezetten az első osztályba készülő gyer- mekeknek szóló programok. Lásd erről a már korábban bemutatott dortmundi példát! 103 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. Nem hanyagolható el a szülői/tanulói döntésben a jövendő tanító szerepe sem. 48. sport. ha édesanyjuk. és a gyerekek barátkozhatnak az iskola 14 A „zárt közösségre” irányuló szemlélet feloldása az egész napos iskola kialakításának az egyik kulcskérdése lesz. 26. Csajág 18 Csopak 18 Enying 16 Papkeszi 20 nem 24 nem válaszol 4 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 49. mert az alsós pedagógusok megismerik a leendő első osztályosokat. ezért az iskolában kézműves. Részben azért hasz- nos ez. 8:49:59 .és játékos matematikafoglalkozást tartanak a leendő elsős tanítók. édesapjuk látja őket egy számukra fontos környezetben. A gyermekeknek is pozitív visszajelzést adhat.

a körzethatárán kívüli gyermeket is felveheti. esetleg a szomszédos. Így van ez a Papkeszi iskola esetében is. Ha egy intézmény létszámkerete engedi. ábra: A vallás szerepe a gyermekek életében iskolánkénti bontásban Csajág 11 Csopak 2 Enying 19 Papkeszi 9 nem 58 nem válaszol 1 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 51.indd 104 2015. A válaszadók- nak mégis csupán 42%-a jelölte meg fontos tényezőnek gyermeke keresztyén szellemben való nevelését. A szülők számára nem elsődleges szempont az iskolák ideológiai ta- nítása. a tanítójukkal. 08. hogy iskolások lesznek. Az egyházi iskolák fontos célkitűzése. Mindennek a függvényében érdekes volt az a helyi szintű tapasztalat. Közismert. 50. A tanév első napján nem idegenként lépik át az iskola küszöbét. hanem már előre büszkeséggel tölti el őket. ha a települések önkormányzatai erről megállapodást kötnek. ábra: Az iskola közelségének szerepe az iskolaválasztásban iskolánkénti bontásban Csajág 11 Csopak 9 Enying 4 Papkeszi 16 nem 57 nem válaszol 3 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 légkörével. kis lélekszámú település. hogy a falvakban működő általános iskolák beiskolázási körzete maga a falu. ahol valamilyen ok miatt nincs alapfokú ok- tatási intézmény. keresztyén embereket neveljen. hogy a szülők iskolavá- 104 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. 26. 8:49:59 . hogy hívő. Minden egyházi iskola pedagógiai programjában ott szerepel ez a nevelési cél.

szomszédokon. Ennek a tényleges mértéke nehezen megítél- hető. 14% Honlapon olvastam. és ez így van a nagyobb települések – a főváros vagy a megyeszékhelyek – esetében is. 39% Láttam az iskola honlapját. ismerősökön vagy idősebb gyermekeik iskoláztatása révén nyert tapasztalatoknak. ami megfelel a szülők elváráshorizontjának. Az iskolák általában nagy gondot fordítanak a tájékoztatásra és az adott intézmény népszerűsítésére. amit „hátránykompenzáció” és/vagy „felzárkóztatás” kifejezéssel jelöltünk. de a kisebb (és sokszor zártabb) közösségek esetében a jelentősége nem alábecsülhető. honlapot készítenek.indd 105 2015. ábra: A templom hatása az iskolaválasztásra iskolánkénti bontásban Csajág 1 Csopak 2 Enying 4 Papkeszi 2 nem 85 nem válaszol 6 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 lasztási szempontjai között nem szerepelt fontos helyen az iskola lakóhelyhez való közelsége. 08. 15% Újságban olvastam. hogy biztosítsa a tanuló számára azt a továbbtanulási lehetőséget. a szájhagyománynak. hogy a szülők milyen mértékben veszik igénybe az egyes (helyi) médiumokat. Mindezek mellett jelentős szerepe van a közvetlen. 26. 14. 65% Óvodában láttam a plakátot. 52. milyen forrásból értesülnek a szülők az iskoláról. de kétség kívül támaszkodnak az innen nyerhető információkra is. hogyan vélekedtek a szülők az iskola arra irányuló te- vékenységéről. Az iskolaválasztást befolyásoló tényezők közül azt is érdemes vizsgálni – különösen a szó- ban forgó kistelepülések esetében –. rádiók adásai) kihasználnak iskolájuk népszerűsítésére. egyéb kiadványban. 8:49:59 . Bár eltérő mértékben. 27% Kulcskérdés annak a megítélése. táblázat: A média és egyéb kiadványok szerepe az iskolaválasztásban ÁLLÍTÁSOK IGENNEL VÁLASZOLÓK ARÁNYA Olvastam az iskoláról újságban. hogy megfogalmazódik az iskolával szemben az a követelmény. Nehezen ítélhető meg. és minden egyéb lehetőséget (például a helyi kábeltévék. A korábban leírtak tükrében nem szükséges újra hangsúlyozni. és ez a tény fontos szerepet játszik-e a választásukban. hogy honnan. Az alábbi táblázatban az erre irányuló szülői törek- vésekről láthatunk adatokat. Papkeszi esetében ez vélhetőleg így van. hiszen az adatok ezzel kapcsolatban kedvező szülői elégedettségtől számolnak be. 105 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. Szóróanyagokat.

Délutánonként röplabda-. az iskolai hiányzások csökkentése. mivel a szülői pozitív példák száma csekély. 26. értékteremtő pedagógi- ai programmal rendelkező. a mun- kanélküliek. ahol magas a hátrányos helyzetű családok. a pályaválasztás tudatosabbá tétele. dzsúdó.3 4.05 4. 8:49:59 .7 3.indd 106 2015.5 4. 53.és közösségfejlesztő prog- ramot. A cél elsősorban 106 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10.1 3. gyermekközpontú. így a nevelő- testület közös döntést hozva bevezetett egy komplex személyiség. a magatartási formák újramintázása az egyéni szintekhez igazított egyéni célok kialakításával. a szülőkkel és más társadalmi szereplőkkel való kapcsolat erősítése. Különös figyelmet fordítanak a tehetséges gyerekek felkarolására. 08. hogy a gyerekeket elég nehéz motiválttá tenni.53 4. Mindezekből következik. A hagyományos módszerek kudarcot vallottak. A tanulók beiskolázása részben a tehetséggondozást (emelt szintű testnevelésoktatás).15 4. A gyermekek felzárkóztatásával való elégedettség összesen és iskolánkénti bontásban átlag 4.5 Összesen Csajág Csopak Enying Papkeszi ISKOLA A RÁBA MENTÉN A Győri Kossuth Lajos Általános Iskola megújult. több mint 130 éves.6 3. melynek alapja a csoportban nevelés.9 3.és röplabdaoktatással. a közösségi munka és a társadalmi elfogadás eredményességéért nagyon sokat fára- doznak az iskola pedagógusai. Az intézmény Győr olyan városrészében helyezkedik el.53 4.és sárkányhajó-edzésein vehetnek részt a sportágak iránt érdeklődő diákok. a tanulmányi eredmények javítása. részben a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését. Az iskolában a mindennapos testnevelés oktatás keretében több éve sikeresen fog- lalkoznak dzsúdó.7 4. részben a kisebbségi oktatást szolgálja. A tanulás. nagy múlttal rendelkező iskola. a szakképzettség nélküliek és a roma lakosság száma.és a Vízi Sport- centrum kajak-kenu. ábra.

mert sokéves ta- pasztalattal és számos bemutatható gyakorlattal rendelkezik az integrált oktatás terén. változatos. 26. hogy újszerű. cigány kisebbségi népismereti oktatás. SNI-integráció. több éve alkalmazzák a kéttanítós oktatást. akik ezek alapján határozzák meg az egyéni céljaikat. évfolyamon kezdődik. Ezek alapján tűzik ki az osztályok a saját csoportcéljaikat.és viselkedésminták újratanítása) nevelési filozófiára épülő. segíti és motiválja a gyerekeket. táblás játékok. szociális hátrányok enyhítése. múzeumpedagógia. életre nevelő program ez: a gyerekek a céljaik teljesítéséért minden tanórán virtuális pénzt. természeti és környezeti nevelés. A csoportfeladatok. hogy a sport és a művészetek különböző területeivel ismertessék meg őket. hogy a megkeresett pénzükért az iskolai „Aranybánya” nevű boltban tárgyakat vásároljanak. LENA Program. amelyek alternatívát kí- nálnak a zavaró viselkedések helyett a tanulók számára. egyéni bónuszok számtalan lehetőséget biztosítanak arra. A Pressley Ridge16 Magyarország Alapítvánnyal kialakult együttműködésük keretében a 2010−11. Annak érdekében. A szülőkkel és a gyerekekkel együtt fogalmazzák meg azt a „szerződést”. amelynek révén az érzelmileg zavart és magatartási nehéz- ségekkel küzdő gyerekek képessé válnak tanulmányaik sikeres befejezésére. „aranyat” keresnek. A projektoktatás és a komplex tanítási napok immár több mint tíz éve szerepelnek a tantervben. projektek. a nap végén pedig az értékelő beszélgetőkörrel. élményalapú tanulásszervezési módszereket alkalmaz. tantárgyi felzárkóztatás. német nyelvvel. Az iskola egyik erőssége. 8:50:00 . 16 A Pressley Ridge Magyarország Alapítvány anyaszervezete több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az érzelmi és viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek segítése területén. az. elvárásokat. egyéni és csoportos vis�- szajelzésekkel zárul. hogy a tanulók „valós” élethelyzetben gyakorolja- nak és tanuljanak meg elfogadható szociális magatartási formákat. A program ke- retein belül az osztály közösen határozza meg a mindennapi iskolai életre vonatkozó szabá- lyokat. Az értékelési rendszer hatékonyan alkalmazható magatartási problémák kezelésére. elsősorban azért.15 A Nyugat-ma- gyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karának fejlesztő. A tanulók minden tanóra végén röviden értékelik céljaik elérését. komplex nevelési napok. erdei iskola. magatartá- si és viselkedési nehézséggel küzdő gyerekek oktatási és nevelési programját. a napi célok. Az alapítványról bővebben a http://www. vagy az iskolai által szervezett programokon részt vegyenek. színház. hogy még több figyelmet szentelhessenek a náluk tanuló gyerekeknek. A tananyag változatos.és gyógypedagógus szakos hall- gatóinak gyakorlati helyszíneként is működik az iskola. A program hatására erősödnek azok az új magatartásminták. így biztosít- va a lehetőséget tehetségük kibontakoztatásához. élménypedagógia. A modell bevezetésével az iskola egy olyan módszer alkalmazását biztosítja.hu/ oldalon olvashat. fejleszti a mindennapi fel- nőtt életben szükséges kompetenciákat. sport. 107 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. feladatok meghatározásával indul.pressleyridge. önismeret és személyiségfejlesztés. Hetente nyílik alkalmuk arra. 08. de szakkör formájában lehetőség van az angol nyelvvel való ismerkedésre is. illetve a csoportot a maga- tartásváltozás folyamatában és a pozitív célok ki- tűzésében. színes. és a keresetüket egy egyéni értékelő lapon rögzítik. egyéni élményeken alapuló megközelítése a felfedezés öröméhez juttatja a gyerekeket.indd 107 2015. A nyelvoktatás a 4. 15 Tehetséggondozás. ifjúsági klub. United Way Biztonságos Iskola Program. a célok megvalósulásának értékelésével. A tanítási nap mindig a napindító beszélgetőkörrel. A tanórán kívüli tevékenységek széles skáláját vonultatják fel a szakkörök. Magatartási menedzsmentrendszer. tanévtől felmenő rendszerben bevezették a Re-EDu- cation (magatartási. drámapedagógia. amely a tanulók következő negyed- éves feladatait tartalmazza.

hiszen a gyerekek nem tehetnek arról. akiknek legnagyobb része teljes bizalommal fordul hozzánk. Az egész napos iskolára vonatkozó fejlesztésben ebben az intézményben is meghatározó elem. kirándulni. hogy segítsek a hátrányok leküzdésében. és akkor lehetne őket fokozatosan bevonni a foglalkozásokba. tanévtől az 1−2. nem válaszolja meg a kérdéseiket. csapatban dolgozva megtapasztalhatják mennyivel hatékonyabb és élvezetesebb a tanulás. leckét – amit otthon. ami a ta- nuláshoz nélkülözhetetlen. hogy a gyermekük jobb életet éljen. szülői segítség nélkül. melyhez nagy segítséget jelentenének a különböző személyiségfejlesztő és önismereti játékok. a minél érdekesebb és sokszínűbb oktatásra és nevelésre. hogy lenne olyan tanuló. Folyamatos és fokozatos szocializációs megerősítést kel- lene biztosítani számukra. amelyek a mindennapi élethez szükségesek. „Az egész napos iskola lehetővé tenné. ezért minden segítséget örömmel fogadnak az iskola részéről. osztályban napköziotthonos foglalkozás segíti a másnapi felkészülést. mert tartalommal tölti meg. Rendszeres. Mi viszont minden lehetőséget megragadunk az új módszerek kipróbálá- sára. évfolyamon egész napos iskolai oktatás folyik. hogy jól döntöttek. lehetővé tegyük számukra a nyíltságot. Kevésnek van szakmája vagy állandó munkája. Pro- jektmunkákban. Lehetőségük lenne arra. önmaguknak kell gondoskodniuk a reggeli ébresztőtől kezdve a reggeliig minden olyan tényezőről. a munkaerő-piaci és társadalmi integrációra. Elképzelhetőnek tartom. mennyire alkalmazható. hogy a gyermekek lelkivilágát megismerjük. így alkalmuk lenne a spontán korrepetálásra is. önállóan nem készítenek el. melyekre otthoni keretek között nincs lehetőségük. őszinteséget. Ezért fontos számukra. például abban. Ha a gyerekek lelkileg biztos alapon állnak. Útmutatást és segítséget kell adni nekik az élet hétköznapi dolgaiban való eligazodáshoz. A nehéz iskolai terepből adódóan csak az empatikus és innovatív pedagógusok maradnak meg a tantestületben. hogy a célokat és módszereket illetően erős egyetértés van az iskola vezetése és a pedagógu- sok között. mindennapos a kapcsolatunk a szülőkkel. 8:50:00 . mennyi ismerettel rendelkeznek. és a 6. hogy kevesebb legyen az otthon vagy az utcán céltalanul eltöltött szabadidő.) Sokszor a gyerekek olyan alapismeretekkel sincsenek tisztában.indd 108 2015. és visszajelzéseket kapjunk. Sajnos ezeknek a gyerekeknek sokszor önmaguknak kell megoldaniuk az iskolába járást. A 2013-ban elkezdett OFI-s fejlesztés eredményeként a 2014−2015. Nem tudnak pozitív példát mutatni.” 108 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. hogy napjuk nagy részét olyan közegben töltsék el. hogy valaki meghallgassa. és akkor is hiányosan – a pedagógusok segítségével készítsék el. vagy csak ritkán. illetve alkalmazható-e egyáltalán a miénktől eltérő viszonyok között. vagy olyan szabadidős lehetősége lenne. 26. hogy az eddig használt módszereinket mások számára is elérhetővé tegyük. Az alapvető problémát az jelenti. mely azt sugallná nekik. hiszen szerencsés esetben 8 általánossal rendelkeznek. Fontos lenne továbbá. amikor reggel felkeltek és eljöttek az iskolába. amelyek révén a gyerekek játszva fejleszthetnék önmagukat. A program lehetőséget nyújt szá- munkra. hogy a nap nagy részében folyamatos megerősítésben legyen részük. ha lehetőséget tudnánk biztosítani arra. melyek segítenének neki akár a mindennapi életben. hogy a mindennapi házi feladatot. a 3−4. melyre otthoni keretek között nem nyílna módja. ráébredhetnek arra. a 7−8. (Például senki nem viszi őket állatkertbe. Jut idő − az iskola hagyományos kereteiből kilépve – tapasztalva tanulni. Az egész napos iskola bevezetése az eddig vázolt szakmai törekvéseket erősítheti. A szülők nem kaptak követhető mintát a gyereknevelés- re. a saját korosztályát foglalkoztató kérdésekre választ kapjon. amely megmutatja ne- kik a helyes irányt. Ezeket a gyerekeket meg kell tanítani tanulni. Szeretnék. hogy milyen környezetbe születtek. hogy az iskolában tanuló gyerekek előtt nincs olyan szü- lői minta. de még sokszor a közvetlen lakókörnyezetükön kívüli világot sem ismerik. hogy a számára megfelelő és szükséges foglalkozásokon töltse idejét. és ez jót tesz az önbizalmuknak is. és esélyt adhatna a gyerekeknek a kitörésre. évfolyamon iskolaotthonos oktatásban tanulnak a diákok. Az egész napos iskola segít. akkor lehetne az ismereteiket tágítani. hiszen velük sokszor senki nem beszélget otthon.” „Mindig fontos feladatomnak tekintettem. de nem az ő kezükben van a megoldás. 08. Mindenképpen időt kellene fordítani arra. akinek csak arra lenne igé- nye. hogy iskolába járni jó és hasznos dolog. Eközben rendszerezhetik eddigi tudásukat. hogy a gyerekek olyan dolgokkal is megismerkedhessenek. De az egész napos iskolának nem csak erről kell szólnia! Le- hetőséget kaphatna minden gyermek arra. ahogy ezt az alábbi idézetek mutatják.

eredmé- nyes. MERT… •  játszva tanulhatnak. tehetségek jobban a gyermeküknek). illetve ahova a tanulmányaik befejezése óta •  ha a gyerek szívesen jár iskolába. amely egymást követő. sosem voltak. Az eddig eltelt idő arra is lehetőséget kínált. Az alábbi táblázat a fejlesztés elvi elemeinek a gyakorlat számára történő „lefordítását” tartalmazza.” A fejlesztés során a tantestületben rögzítették. élmények és programok •  erősödik az egymástól történő összekovácsolják őket). internetes adatgyűjtéssel. a tananyaghoz kötődő témát. •  hasznosan töltik az idejüket (nem ők szerény anyagi lehetőségeik •  a másoktól kapott ötletek is csavarognak. tanulás révén az egyének közötti szakmai kooperáció. ahol még iskolai végzettsége és iskolai leküzdésében. egymáshoz kapcsolódó fejlesztésekre épül. •  tehetségüket jobban meg tudják változott az oktatás. történelem tantárgyakhoz kapcsolódó- an. innovációt serkentő) ez a program a gyerekeknek. Ha végiggondoljuk az olvasottakat. mert ezekre lehet építeni a továbblépéshez szükséges újabb szakmai/fejlesztési törekvéseket. ének. a hagyományos tanórai rend felbomlik. A kialakult álláspontok mögött gyakorlatilag egy új módszertani kultúra (to- vább)fejlesztésének és alkalmazásának az elemei jelennek meg. feladatokkal és eszközökkel. A lehető legtöbbféle megközelítésben nyúlunk a témához. •  gyermekük segítséget •  célzottan segítheti •  kinyílik számukra a világ (olyan kap a tanulásban (a szülők a gyermeket hátrányai helyekre jutnak el. Egész nap a téma feldolgozásával foglalkozunk. 26. hogy ennek az intézménynek a műkö- désében a kulcselemet egy olyan innovációs hajlandóság jelenti. amelyek a későbbiekben projektnapokká váltak. táblázat: Az ENI kínálta előnyök JÓ A GYEREKEKNEK. melyhez hozzáren- delünk négy komplex oktatási napot. hogy miért lesz hasznos (jó. részt gyermekük. nem bandáznak). zenével. élménykoncert- tel. 15. előadással. Bár az iskolánkban folyó munka nagyon sokszínű. a szülőknek és a pedagógu- soknak. mert betekin- tést nyújt magának a fejlesztésnek a természetébe. kézműves tevékenységgel. hogy a fejlesztés során szerzett tapasztalatok megfogalmazásra kerüljenek. amelyeket elemek kipróbálására.17 17 Lásd erről: az erős fejlődési képességgel rendelkező iskola leírását a Fejlesztés antropológiája fejezetben! 109 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. kipróbálhatókká válnak. MERT… JÓ A PEDAGÓGUSOKNAK.indd 109 2015. így ők már •  a szülőkkel való kapcsolat mutatni. fizika. 8:50:00 . Az egész napos iskolában mindezek a tevékenységek egységbe foglalva jelenhetnek meg egységes célokkal. mégis sokat jelent majd. miatt nem tudnak biztosítani. Rendszeresen tartunk interaktív tanórát külső környezetben a biológia. és a •  közösséggé válnak (a közös mindennapokba beépíthetővé. például drámajátékkal. tánccal. kémia. bábjátékkal. eltelt idő alatt nagyon sokat könnyebb tanítani is. •  a programban lehetőség nyílik a felszínre kerülhetnek. jól látszik. ha tervszerűen folyik valamennyi tevékenység. jól példázva annak folyamatjel- legét. illetve a még rejtett nem tudnak segíteni minőségivé válik. környezetismeret. kirándulással. Ennek keretében a tanév elején meghatározunk egy. interaktív kiállítással. rajz. földrajz. mint •  olyan programokon vehet a közösen fejlesztett tartalmi a hagyományos órakeretben. „1997-ben indítottuk el iskolánkban a komplex oktatási napokat. mozgással. MERT… JÓ A SZÜLŐKNEK. Ezeknek az összefoglalása azért tanulságos. 08. magyar irodalom. szülők nem viszik el őket).

boksz. •  Minden tanuló talál magának olyan területet. és a győztes csapat egy évre hazaviheti a vándorserleget.indd 110 2015. de főleg a focipályákon. hogy az élet minden területén fellépjen a rasszizmus és a diszkrimináció ellen. Az iskola 7. •  A lemaradókra jut idő. pólók tervezése. festése. a legjobb kapust és a legjobb csatárt külön jutalmazzák. 8:50:00 . ahol sikerhez juthat. A legsportszerűbb játékost. •  Az egyéni sikerek motiválják a csoportot. TAPASZTALATAINK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLAI OKTATÁSSAL KAPCSOLATBAN: •  A tanulók egyéni fejlődési ütemének megfelel az oktatás-nevelés tartalma. •  A pedagógusok több időt tölthetnek az egyes gyerekekkel.18 18 A foci mellett természetesen vannak más – sporttal összefüggő – programok is az iskolában. de mindenképpen megjelenik. pingpong. erősödik a motivációja. éve tagja a mozgalomnak. 08. piros lap a rasszizmusnak. rasszizmus elleni feliratú lufik röptetése. Célja. így például interjú válogatott játékosokkal. A cél az. lábtenisz. •  Sokféle választási lehetőség jelenik meg. Az akció keretében minden év- ben futballbajnokságot rendeznek. zöld kártya a fair playnek. 26. •  A szabadidős tevékenység beépül a tanórák közé. megbeszélése. mindennapos testnevelés „FUTBALLAL A RASSZIZMUS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLEN” A „Futballal a rasszizmus és a megkülönböztetés ellen” program 10 éves múltra tekint vissza Európában. BŐVÜLŐ LEHETŐSÉGEK: •  A kipróbált tevékenységek kapcsán újabb igények és lehetőségek •  Táblás játékok bevezetése •  MUSE-program a 3. 110 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. osztályban •  Versenyfelkészítések 
A Tehetségpont-hálózat hatékonyabb kihasználása •  Hobbik és szakkörök igény szerinti alakítása •  Kirándulások mint modulok •  Dzsúdó. bringasuli. Minden év októberében egy hétig 37 ország több mint 700 rendezvénnyel vesz részt a mozgalomban. Az Európa Bajnokságon is minden meccsen viselték a csapattagok a karszalagot a rassziz- mus elleni tiltakozást tartalmazó a felirattal. •  A szociális hátrányok kompenzálása nem „egyórás” tevékenység. plakátok tervezése. futball- videók megtekintése. A program az alapvető célkitűzések mellett kulcsszerepet tölt be a tanulók tanórán túli időtöltésében. antirasszista témájú filmek. a focin keresztül irányítsa a figyelmet a rasszizmus és a diszkrimináció egyre erősebb térhódítására. •  A tehetséges diákok kibontakozhatnak. amelyekben a szóban forgó célkitűzés – más és más formában. jobbak lesznek a tanulmányi eredmények. az oktatási ütemezés változatossága révén javul a figyelem. kiállítás az eddigi programokból. hogy a legnépszerűbb sporton. röplabda.

Magyarországon ez az egyetlen általános iskola. 8:50:00 . Zenevarázs tehetség- gondozó műhelyük népdalok és modern dalok feldolgozásával foglalkozik. duett. Ezekről a rendezvé- nyekről rendszeresen beszámol a városi televízió is.19 ZENEVARÁZS TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY ÉS KÉPES VILÁG A tehetségműhelyekben a diákok lehetőséget kapnak képességeik kibontakoztatására. partnereik. 08. a társintézmények és tanulók szülei jönnek el. Képes Világ nevű képzőművészeti tehetséggondozó műhelyükben a gyerekek olyan változatos technikákkal is megismerkedhetnek. 111 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. melynek keretében minden évben az adventi időszakban gyertyagyújtó ünnepségeket rendeznek. tánc. melyre az egész városból és a környező településekről jönnek a tanulók magukat megmérettetni. hogy az intézmény 2011. Nem kell különö- sebben hangsúlyozni. A tehetségnapon ének. 19 Megjegyzendő. Városi szinten ezzel az intézmény hagyományt teremtett. a városi vezetők. Az elkészült mű- vekből rendszeresen tartanak kiállítást az iskola könyvtárában és a közelben levő művelődési házban.és kórusváltozatban. vers.és technikaórákon nem találkoznak. Az „Integrációs karácsony” programra. amely ebben a mozgalomban részt vesz. Számos zenei és énekes versenyen szerepeltek már szép eredményekkel. hogy a hátrányos helyzetű tanulók esetében – nemcsak a jelenben.indd 111 2015. 26. valamint az iskola falait is az itt készített képekkel díszítik. óta regisztrált tehetségpont. és rendszeresen kapnak meghívást a városi rendezvényekre. autentikus cigányzene. amelyekkel a hagyományos rajz.és mesemondás kategóriában indulnak a gyerekek. ROMA TEHETSÉGNAP ÉS INTEGRÁCIÓS KARÁCSONY Évente rendezik meg a Roma tehetségnapot. de a múltban is – miért van különösen nagy jelentősége a sportnak és a sporttal összefüggő különféle típusú tevékenységeknek.

hogy az ország sok száz intézményéhez hasonlóan ebben az intézményben is a pedagógusok többségét a hölgyek alkotják. Ennek során azt a módszert alkalmazzuk. mert annak ellenére.50 51 - Nem válaszolt 20  Ezért itt magunk is arra törekszünk. AZ INTÉZMÉNY KOMPETENCIA-TÉRKÉPE Ennek az intézménynek is bemutatjuk a kompetencia-térképét. akiknek – sok esetben – az iskolai munkaterheken túli feladatokkal (család.indd 112 2015. amelynek forrásai az iskolák társadalmi és gazdasági környezetében lelhetők fel. 08. háztartásvezetés. hogy az adatok elemzésekor többször is visszautalunk az előző alfejezetben bemutatott és elemzett szempontokra. mégis számos olyan hasonló problémával kell szembenézniük és megküzdeniük az intézményeknek. hogy az intézményi szintű fejlesztéseknek erős 54. 55.30 31 . hogy a bemutatott innovációs folyamatok vajon milyen többletterheket jelentenek azoknak a személyeknek. ha- nem a hasonlóságok és a különbségek elemzésére is.20 Az alábbi ábrákból hamar kitűnik. hogy jelentős eltérések vannak a két településtípus között. Nem és kor szerinti megoszlás 8 7 7 7 6 5 5 4 3 2 2 1 1 0 21 . ami nemcsak a bemutatott intézményekben zajló fejlesztések „műhelytitkaiba” történő bepillantásra jó lehetőség. hogy segítsük a külső reflexiók kialakítását. 8:50:00 . Számos egyéb ok mellett azért esett erre a két intézményre a választás. ábra: Nem és kor szerinti megoszlás Férfi 4 Nő 2 % 0 20 40 60 80 100 Forrás: Az adatok minden táblázat esetében a kutatás során használt kérdőívekből származnak. Az ed- digi kutatások kevéssé vizsgálták. 26. gyermeknevelés) is meg kell birkózniuk.40 41 . ábra. Ezért is izgalmas végiggondolni. 112 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10.

hogy a pedagógusok többsége már általános iskolai tanulmányait is „nagyvárosi” iskolákban végezte. Az itt eltöltött évek fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni a későbbi. többségük bizonyosan egyrészt jó tanuló volt – vagy legalábbis nem kirívóan rossz –. amelyekre az előb- biekben céloztunk. Ami az egyéni életutakat illeti. ábra. amely azt mutatja. A pedagógusok többsége főiskolai diplomával rendelkezik. hogy a pedagógussá válásban megha- tározó szerepet játszó főiskolai évek a válaszadók többsége számára – ha nem is jelentette a sokat emlegetett „gondtalan diákéveket” – mégiscsak nappali tagozaton történő tanulással 113 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. 26. pályakezdő pedagógusok. ha gyermekként a tapasztalatok átélése. hogy csekély számban vannak jelen a fiatal. a válaszok azt tükrözik. A korábbi gondolatmenetet tovább erősíti az a tény. hogy a rendszerváltást követő két évtizedben a pedagó- guspályára történő bejutatás feltételei sok szempontból könnyebbé váltak. hogy a jelenlegi tantestület tagjainak túlnyomó többsége vagy azonnal vagy egy év kihagyás után kezdte meg tanulmányait. Milyen településtípuson található az az általános iskola. elemzése a tudatosság egy másik szintjén történt. ahol Ön nyolcadikos tanulmányait végezte? (fő) Budapest 0 Megyeszékhely 17 Város 2 Falu 3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 57. Sejtéseinket a tantestület életkori megoszlása lát- szik alátámasztani. Ennek nem mond ellent az sem. ami erősítheti sejtésein- ket. ábra: Az általános iskolát követően milyen iskolatípusban tanult tovább? (fő) Gi mnázium 15 Szakközépiskola 6 0 20 40 60 80 100 „nemhez” kapcsolható dimenziója van. tanári munkavégzés szempontjából. 56. mindez elmondható azokra a feladatokra is.indd 113 2015. Az általános iskolát követően kivétel nélkül mindenki érettségit (is) nyújtó intézménytípusban tanult tovább. 08. még akkor sem. másrészt rendelkezett azzal a (családi) háttérrel. Noha a tanulmányi eredményeikről nincsenek közvet- len adataink. Látjuk. 8:50:00 . viszont a többiek mögött – s ez szakmai szempontból nagyon fontos – akár több évtizedes múlt is állhat. de egy-egy esetben előfordul az ennél maga- sabb képesítés is. amely lehetővé tette a felsőfokú tanulmányok folytatását.

hogy a nem nappali tagozaton végzett tanulmányokat nem vagy kevéssé tartjuk értékesnek. de ez nem befolyásolta a tanulmányok fo- lyamatosságát. eltérő okokkal és célokkal pénzkereső tevékenységet is folytattak. Milyen felsőfokú befejezett tanulmányokkal rendelkezik?(fő) Főiskola – tanítóképző diploma 14 Főiskola – tanárképző diploma 4 Főiskola – egyéb diploma 4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 59. hogy a munka mellett végzett tanulmányok a dolog jellegéből adódóan sok esetben állítják szinte megoldhatatlan helyzetbe azokat. 8:50:01 . ábra. 114 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. hogy többen a tanulás mellett eltérő intenzítással. egyetemi) tanulmányait?(fő)ik?(fő) Közvetlenül az éretségit bövetően 14 Egy évet kihagyott az érettségit követően 7 Egy évnél többet hagyott ki az érettségit követően 1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 60. Feltételezhető. 26. a dolgozatok elkészítéséhez nélkülözhetetlen könyvtári tevékenység inspiráló jellege) „továbbélése” kedvezően hathat a későbbi. Állításunkat alátámasztják az elmúlt évtizedek kedvezőtlen „lemorzsolódási” adatai is e munkarendeket illetően.indd 114 2015. csak arra utalunk. 21 58. telt el. akik ilyen feltételek mellett végzik tanulmányaikat. Mikor kezdte meg felsőfokú (főiskolai. A nappali tagozaton történő tanulásban jelen levő erős kontextuális hatások (például a különféle típusú szemináriumok intenzív tudományosságra törekvő légköre. Milyen módon (munkarendben) szerezte meg az első főiskolai/egyetemi diplomáját? (fő) Nappali tagozaton 18 Esti tagozaton 1 Levelező tagozaton 3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Mindezzel természetesen nem azt akarjuk mondani. szakmai munkavégzéshez szükséges/nélkülözhetetlen tanulmányok folytatásához is. ábra. 08. ábra.

22 22 Itt csak megjegyezzük. ahol a tantestület tagjainak hosszan tartó szakmai együttléte. de né- hány esetben a véletlennek is lehetett szerepe a döntésben. 8:50:01 . 26. Jelenleg hány évnyi iskolában/iskolákban eltöltött munkaviszonnyal rendelkezik? (fő) 0–5 év 3 6–10 év 1 11–20 év 6 21–25 év 4 25 év felett 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 62. A fenti ábrán ugyanis jól látszik. Több olyan intézménnyel is találkoztunk. hogy sokan nem bánták meg a döntést. bizonyos. milyen okok miatt hozták meg a válaszadók azt a döntést. A 15. 08. a változás/változtatás ellen hatott. hogy éppen ebben az intézményben szeretnének tanítani. hogyan. Bárhogy is vélekedjünk a motivá- ciók okairól. Az elmondottak részben azzal is összefüggnek. ábra. elsősorban az intéz- mény jó hírneve és a személyes kapcsolatok voltak a legfontosabb motivációs tényezők. a tantestület és az intézményvezetés évtizedeken át tartó változatlansága nem az innovációt erősítette. számú táblázatban azt látjuk. 61.indd 115 2015. ábra). hogy az elmondottak ellenkezőjére is számos példát lehetne idézni. ábra. 115 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. ábra). hanem ellenkezőleg. hogy a tantestület tagjai a diploma megszerzését követően folyamatosan a pedagóguspályán végezték a munkájukat (62. hogy a tantestület tagjainak a többsége már legalább másfél évtizedet töltött el az intézmény falai között (61. Jelenlegi munkahelyén elöltött évek száma (fő) 0–5 év 5 6–10 év 2 11–15 év 2 16–20 év 4 21 év felett 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Egy tantestület stabilitása az igényes szakmai munka előfeltétele. Ezért fontos annak a tisz- tázása.

Amikor a jövedelemmel kapcsolatos elégedettségükről kérdeztük őket. Az okokat nem szükséges hosszabban boncolgatni.indd 116 2015. hiszen a mun- kafeltételek és -körülmények rendkívül nehezek. 8:50:01 . hanem arra is felkészült. táblázat adatai azt igazolják. kedvezőtlenek. hiszen az iskola szakmai munkájának eddigi bemutatása. amely befolyásolná és/vagy ellehetetlenítené az 23 Egy finomabb elemzéssel azt is ki lehetne mutatni. 17. Náluk is kézenfekvő lenne azoknak a stratégiák­-nak az alkalmazása. kollégáim. 1 Véletlenül kerültem ide. hogy az elmúlt három évben ez a tevékenység intenzív volt. De itt nem ez törté- nik vagy legalábbis nem olyan mértékben. hogy a tantestület már nem- csak folyamatosan tanul és tudást gyűjt. intézményi szervezésű rendezvények száma is magas értéket mutat. 08. 26. amit az életpálya-modellel kapcsolatos (sokak számára biztató) információk jelenthettek. 116 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. hogy a saját. de ettől most eltekintünk. táblázat: Hogyan került Ön jelenlegi iskolájába? A DÖNTÉS OKA A VÁLASZADÓK SZÁMA (FŐ) Ezt választottam. önmagában is elegendő ok lehetne. ami a kérdés hátterében húzódik meg: A tantestület tagjainak szakmai elkötelezettségét az eddigi adatok is igazolhatnák. a 16. 2 A tantestület tagjai folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken. Mindenképpen szót érdemel az az összefüggés is. hogy az igények számszerűsíthető nagysága és az életkor között milyen összefüggés mutatkozik. mert itt voltak korábbi csoporttársaim. 1 Egyéb ok.23 Ebben szerepe lehet annak is. hogy a tanultakat továbbadja. A 63−65. de ez még erősebb hangsúlyt kap a jövedelmmel kapcsolatos „elégedettségi mutató” tanulmányozása kapcsán. hogy a megélhetéshez szükséges forrásokat más területen (például az árnyékis- kola-rendszerben vagy egyéb módon) végzett munkával teremtsék meg. valamint az a tény. Még- is. mert itt volt a nekem leginkább tetsző állás 7 Azért választottam. amelyek arra irányulnak. hogy az igények viszont a realitás szintjén mozognak. hogy az iskolában dolgozó pedagógusoknak a szakmai munkával összefüggő ter- hei magasak. számú ábrákon jól látszik. 1 Itt tanítottak a szüleim. 4 Ezt választottam. hogy alapvetően elégedetlen. az mindenképpen figyelemreméltó. hogy az intézmény megyeszékhelyen található. a több- ség egyértelműen azt a választ adta. 16. táblázat: A pedagógusok által választott továbbképzések jellege A TOVÁBBKÉPZÉS JELLEGE AZ EMLÍTÉSEK SZÁMÁBAN Új diploma megszerzése 3 Akkreditált országos konferencia 20 Megyei szervezésű akkreditált konferencia 8 Helyi(városi) szervezésű akkreditált konferencia 8 Saját intézmény által szervezett továbbképzés 9 Nem akkreditált továbbképzés 3 Láttuk. Ez érthető is. 5 Ebbe az iskolába jártam. mert jó híre volt az iskolának. amiben annak a bizonyítékát is láthatjuk.

ábra.Szinte bizonyos. milyen feladatok várják az intézménybe jelentkező pedagóguskat. hogy ezt jelölték meg legtöbben mint a szakmai munka minősége szempontjából legnagyobb terhet jelentő tényezőt. ahonnan a tanulók érkeznek a győri iskolába. egyrészt a pá­ lyá ­zók szakmai kompetenciáinak a bővülése miatt. hogy a pályázatokban rejlő kiegészítő jövedelemszerzés lehetőségét egyre többen felismerték.indd 117 2015. Megfigyelhető. akik képesnek érzik magukat a kedvezőtlen körülmények kiegyensúlyozására. kevés kétséget hagy afelől. hogy ha a pályázati tevékenység nem járna többletjövedelemmel. 64. testi-leki kondicíójára. 08. 63. Nem tudjuk pontos adatokkal alátámasztani. amelyek egyre erőteljesebben szakosod- nak napi munkájuk mellett erre a tevékenységre. ami jelentős mértékben hat ki a pedagógusok személyisé- gére. azok kedvezőtlen hatásainak a megváltozta- tására. ábra: Jelenlegi jövedelmével mennyire elégedett? (fő) Teljes mértékben 1 Nagyjából 10 Egyáltalán nem 11 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Az a környezet. másrészt az anyagi biztonság messzemenő módon hat a pedagógusok testi-lelki-szellemi kondíciójára. hogy vannak olyan pedagóguskörök/-csoportok az intézményekben. Ezek után nem meglepő. Jelenlegi jövedelmének hány százalékos emelésével lenne teljes mértékben elégedett? (fő) 10%-os 0 20%-os 2 50%-os 7 100%-os 9 100%-nál magasabb arányú 3 Nem válaszolt 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 Nyilvánvaló. egy idő után nem végezne senki sem ilyen tevékenységet. Nem vitatható. sejtéseink azonban lehetnek. hogy csak azok tudnak ezen a munkahelyen megkapaszakodni. iskolában végzett szakmai tevékenységet. Ez embert próbáló feladat. 8:50:01 . Ennek közvetlen és közvetett haszna egyaránt van. hogy a szakmai ambíciók mellett motivációs elemként a többletjövedelem megszerzésének a lehetősége is megjelenik. hogy a folyamatosan elnyert pályázatok milyen mértékben lehetnek alkalmasak többletjövedelem szerzésére. 117 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. amelyet „visszafordíthatnak” a mindennapi tevékeny­ség­be. 26.24 A tapasztalatok azt mutatják.

65. Kérjük. illetve álta- lában az iskolával. ábra. Az Ön véleménye szerint mi gátolja a pedagógusok. illetve tanulmányi előmenetele iránt. számszerűsítse azt a jövedelmet (nettó fizetést). a bűnözés visszaszorítása) bevonására is szükség lenne. amikor a megoldáshoz más jellegű eszközök (például munkahely és rendszeres jövedelem biztosítása. Egy komplex. mert az iskolának csak pedagógiai eszközök állnak a rendelkezésére egy olyan helyzetben. Egy másik szintet jelent a problémastruktúrában. A probléma kezelése nem egyszerű. 8:50:01 .indd 118 2015. de a korábbi válaszok alapján láthattuk: annak ellenére. Nem vá- lasztható el ettől a ténytől a tanulók tanulással kapcsolatos ambicíóinak a hiánya. és úgy vélik. 08. hogy ezt a külső tényezőt a válaszadók nem befolyásolhatják. amelyet többnyire feleslegesnek éreznek. ábra. Közvetlenül ezzel függ össze az elmúlt évek során megnövekedett adminisztrációs teher. hogy e feladatok elvégzése jelentős időt vesz el a tanulókkal tölthető foglalkozásokból. Az alacsony jövedelem mint probléma- forrás ebben az összefüggésben is megjelenik. így az Ön munkájának a jó minőségű és eredményes elvégzését? A túlórák magas száma 0 A pedagógusok iskolán kívüli elfoglaltságai 1 13 A tanárok lelki-szellemi kondíciója 0 A szakmai továbbképzéseken való részvétel A munkájukkal összefüggő 13 adminisztációs tevékenység 0 2 4 6 8 10 12 14 118 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. amellyel Ön teljes mértékben elégedett lenne? (fő) 150–200 9 250–300 10 310–350 6 360–400 3 410–500 0 Nem válaszolt 3 0 2 4 6 8 10 12 14 66. 26. hogy a családok többsége egyáltalán nem érdeklődik a gyermekük tanulmányai. igyekeznek különféle stratégiákkal tompítani a kedvezőtlen hatását. a tanulással kapcsolatos kedvezőtlen attitűdje.

a tanulási környezet védelmét. amelyhez természe- tesen a maga korlátozott eszköz.és feltételrendszerével a tantestület is igyekszik hozzájárulni. Milyen céljai lehetnek egy olyan iskolában dolgozó pedagógusközösségnek. illetve az Ön munkájának az eredményességét? 119 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. 26. így az Ön munkájának a jó minőségű és eredményes elvégzését? Az egyre több problémás tanulóval 6 való foglalkozás 11 Az alacson jövedelem 3 A szakmai kooperációk hiánya 0 A továbbképzések elhanyagolása 4 Az önművelésre fordított kevés idő és energia 0 2 4 6 8 10 12 14 c­ saládokra és iskolákra egyaránt irányuló támogatási rendszer kidolgozása és alkalmazása feltehetően több téren tudna segítséget nyújtani. különösen annak tükrében. Az iskola vonzereje már rövidebb időn belül is jelentősen nőhet. A helyzetet az sem könnyíti meg. sokan ko- moly problémának érzik a tanulók neveléséhez feltétlenül szükséges taneszközök hiányát és a nem megfelelőnek ítélt tankönyvkínálatot. Néhány esetben a beiratkozás- nál tapasztalt kedvezőtlen tanulói létszám is gondként jelentkezett. bár ők is úgy látják.indd 119 2015. hogy az esetek többségében arról van szó. és jelenleg is zajlik az iskola korszerűsítése. hogy a helyi szintű dön- téseknek alkalmazkodniuk és reagálniuk kell a mindenkori oktatáspoli­t ikai változásokhoz. hogy az iskolafennartó döntéseit következetlennek ítélik meg. 08. Az Ön véleménye szerint mi gátolja a pedagógusok. esztétikusabb elrendezése minden bizonnyal kedvezően fogja befo- lyásolni a tanulói viselkedést. ábra. 18. 67. táblázat: A tanári munka eredményességét csökkentő tényezők a válaszok tükrében PROBLÉMA AZ EMLÍTÉSEK SZÁMA A tanulók motiválatlansága és fegyelmezetlensége 9 A szülők érdektelensége gyermekeik tanulmányaival kapcsolatban 8 A társadalom érdektelensége 9 Az iskolafenntartó döntései 7 Bár az elmúlt években elkezdődött. 8:50:01 . ahol a különféle típusú devianciák magas százalékban fordulnak elő? Ha a fenti kérdésre 25 A feltett kérdés a következő volt: Az Ön véleménye szerint milyen okok csökkenthetik iskolájának. ahol a tanulók túlnyomó része többszörösen is hátrányos helyzetűnek minősíthető.25 A megújuló iskola vizuális látványa. hogy a városvezetés az iskola környékén is elindított egy városrész-rehabilitációs programot. A legfontosabb feladat elsősorban az ala- csony iskolázottsági szint újratermelődésének a megakadályozása lenne. a belső terek hangulatos(abb).

hogy a kedvezőtlen adottságokkal rendelkező homogén tanulói csoportok oktatása nem lehet cél. ábra). Ezért is fontosak azok a törekvések. szinte bizonyosra vehető. Figyelembe véve a tanulók már többször említett kedvezőtlen családi hátterét. ábra. de semmiképpen sem fogadható el „végső célként”. hogy az alacsony említésszámú válaszokról a belső fejlesztéseken mindenképpen érde- mes szót ejteni (lásd például szolidaritás és a munkaerő-piaci szerepvállalás említésében megmutatkozó disszonanciát). azonnal látszik. A következő kérdésekre adott válaszok a szakmai egység meglétét lényegében nem kérdőjelezik meg.indd 120 2015. amit egyébként a válaszadók túlnyomó többsége itt megfogalmazott. 8:50:01 . Miben látja Ön az iskola legfontosabb céljait a tanulókat illetően? Általános műveltség biztosítása 3 Készítse fel a tanulókat a továbbtanulásra 10 Neveljen szolidaritásra 1 Tanítsa meg a tanulókat tanulni 18 Tanítsa meg a tanulókat gondolkodni 9 Erősítse a tanulók fegyelmét 4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Mivel az intézmény kompetencia-térképét vesszük górcső alá. amelyhez megfelelő terepet a ta- nórai foglalkozásokhoz kapcsolódó (már bemutatott) programok biztosítanak. amelyek a tanulói közösségre kedvező hatást gyakorolhatnak. 26.” A válaszadók fele a heterogén tanulócsoportok megítélésében bizonytalan (lásd 69. Nem vitás. hogy a középfokú tanulmányok folytatásának támogatása – külö- nösen érettségit (is) nyújtó intézményben – ezen az oldalon nem vagy csak ritkán várható. nevezetesen arra. ami iskolán kívüli okok miatt alakult ki. adott válaszokat vizsgáljuk. hogy a tanulókat ké- pessé tegyék a hatékony és eredményes tanulásra. amelyek 120 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. amely nélkül az iskola befejezése és a továbblépés sem garantálható. 08. amelyek a „kapunyitógató kompetenciák” kialakítására és megszilárdítására irányulnak. Alapvetően abban (is) látjuk a heterogén csoportok előnyeit. A fejlesztés sikerének az egyik zálogát a tantestület tagjainak az alapvető értékek- ben és célokban képviselt egysége biztosíthatja. amelyek arra irányulnak. hogy a szegregáció lehet pillanatnyi helyzet. 68. ugyanakkor néhány esetben bizonytalanság tapasztalható amiatt. Jó példa erre a kutatás során vizsgált állítás: „A heterogén tanulói csoportok létrehozásával javul az oktatás minősége. Ezért fontos a tanuláshoz szükséges kompetenciafejlesztés mellett az érzelmi és szociális kompetenciák fejlesztése. jelezve. • A tanulókra irányuló fejlesztés valóságos célja ezért messzebre mutat. • Az első szinten jelennek meg azok a célok. hogy a megfogalmazott célrendszer két szintet tartalmaz. hogy ott lehetőség van – a jelen helyzet esetében – például olyan tanulói mintáknak a megjelenítésre. annyit érdemes megjegyez- ni. ami egyértelműen az ilyen jellegű tapasztalatok hiányára vezethető vissza. Másképpen fogalmazva: prioritást azok a törekvések élveznek. hogy a tanulók társadalmi hátterét tekintve gyakorla- tilag homogénnek tekinthető az intézmény. hogy az évek során elősegítsék vagy legalább megalapozzák a későbbi munkaerő-pi- aci szerepvállalást.

69. ábra. Miben látja Ön az iskola legfontosabb céljait a tanulókat illetően?

6
Minél több ismeret biztosítása

Készítse fel a tanulókat 7
az élethosszig tartó tanulásra

Fejlessze a tanulók készségeit, 14
képességeit, kompetenciáit

3
Szerettesse meg a tanulókkal a tanulást

Készítse fel a tanulókat 11
a munkaerő-piaci szerepvállalásra
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

70. ábra: Egyetért-e Ön az alábbi állításokkal?

A heterogén A kormány A kedvezőnek A roma tanulók
tanulói integrációs látszó pedagógus/ szegregációja (külön
csoportok törekvései tanuló arány osztályokban tanítása)
létrehozásával javíthatják önmagaban nem javíthatja az iskolában
javul az oktatás az iskolai munka határozza meg az zajló szakmai munka
minősége eredményességét oktatás minőségét minőségét

2
Nem értek egyet vele 1
6
20
13
Részben egyetértek vele 14
5
0
7
Egyetértek vele 7
11
2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

• egyrészt a roma tanulók középfokú továbbtanulásának elősegítésére,
• másrészt pedig olyan programok szervezésére irányulnak, amelyek lehetőséget biztosí-
tanak az eltérő szociális és kulturális helyzetben élő családok és tanulók számára a kap-
csolatteremtésre.

A 70. ábrán erős szakmai egyetértés mutatkozik meg azon szándék tekintetében, amely az
egész napos iskola programjának a bevezetésére irányul. Ezt magától értetődőnek tekintjük,
hiszen ha nem ezt tükröznék a válaszok, akkor az a fejlesztés egészét kérdőjelezné meg.
A tantestület tagjai a tanórai és tanórán kívül programokra hasonló válaszokat adtak, mint
a másik bemutatott intézmény pedagógusai. Ez nem is lehet másképpen: az intézmények szá-
mára ugyanis adottak a kerettanterv előírásai, a tanórák száma és az az időkeret, amelyben
az iskolát működtetni kell.
Az „Iskolaportrék” fejezet célja az volt, hogy konkrét példákkal támassza alá, miért lehet a
fejlesztések szempontjából meghatározó, ha az iskola vezetője/vezetése nem csak
elvben ért egyet a pályázat(ból következő fejlesztés) célkitűzéseivel, hanem azok-
nak tevőleges részesévé is lesz.

121

1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10.indd 121 2015. 08. 26. 8:50:01

71. ábra: Egyetért-e Ön az alábbi állításokkal?

A közoktatásban működő intézmények A pedagógusok fizetésének 100%-os
ereményességét javíthatja az egész napos emelése azonnal eredményezné az oktatás
iskola modell széleskörű alkalmazása minőségének a jelentős változását

Nem értek egyet vele 1
1

Részben egyetértek vele 2
13

Egyetértek vele 19
8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Ezért válhat a fejlesztés autentikus intézményfejlesztéssé, azaz tényekre alapozott, terv-
szerű változtatási folyamattá, amelynek a célja minden egyes tanuló tanulási eredmé-
nyességének a növelése és a tanulást támogató feltételek megteremtése. Az ilyen mó-
don felkészülő bázisiskolák egyrészt önmagukra is hatnak az intézményre irányuló speciális
adaptálás révén, másrészt felkészülnek arra, hogy ennek a végrehajtására másokat is felkészít-
senek, illetve támogassanak. Ezért válik magától értetődővé, hogy a fejlesztés az intéz-
mény vezetésének a támogatásával, irányításával és részvételével zajlik, és a megva-
lósításáért, valamint annak eredményességéért a(z) (intézmény)vezetés felel.26

72–73. ábra: Mennyi az Ön által megtartott szakmai programokra (tanórák,
azzal összefüggő egyéb tevékenységek) történő felkészülés
becsült időtartama? (említések számában)

0–1 óra 1

1–3 óra 16
Naponta

3–5 óra 1

5 óránál több 0

5 óra 1

5–10 óra között 7
Hetente

10–20 óra között 10

20 óránál több 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

26 Forrás: Intézményfejlesztési Szaktanácsadó Képzők Képzése,OFI, 2011. (Qualitas – ppt. elődás)

122

1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10.indd 122 2015. 08. 26. 8:50:02

VI. KÉT ÉV UTÁN…

Két év telt el az egész napos iskola fejlesztése során. Az eltelt időszak arra mindenképpen
alkalmas volt, hogy mind a szakemberek, mind a szülők számára világossá váljék, hogy az
„egész nap nyitva tartó iskola” nem azonos az egész napos iskolával. Mint láttuk, az általános
iskolák nyitva tartásának új és kötelező szabályozása eredetileg nem rendelkezett olyan tar-
talommal, amely a megnyújtott időtartamú iskolában való benntartózkodás célját és értelmét
− különösen a középosztályhoz tartozó − családok számára − világossá tudta volna tenni, és
el tudta volna fogadtatni velük. Ennek az egyik alapvető oka az volt, hogy nem vált és nem
válhatott egyértelművé, hogy az iskolák képesek lesznek a megnyújtott időintervallumban
olyan minőségű szolgáltatásokat nyújtani a tanulók számára, amelyek biztosíthatják a szülő-
ket afelől, hogy a következőkben már nem kell piaci alapon megvásárolniuk azoknak a szol-
gáltatásoknak a nagy részét, amelyek gyermekeik versenyképességét erősíthetik, és egyúttal
személyiségüket gazdagíthatják.
Jelenleg még nem mértékben, de kezdik éreztetni a hatásukat azok a szakmai törekvések,
amelyek arra irányultak, hogy az iskolákat szakmai és módszertani szempontból megerősít-
sék annak érdekében, hogy a fenntartói és szülői elvárásoknak egyaránt megfelelhessenek.
Ebben a fázisban a bázisiskolák fejlesztésében vezető szerepet játszó pedagógusok interjú-
kat készítettek az iskolák világához különféle formában kapcsolódó szereplőkkel. A zárófeje-
zetben ebbe a változatos véleményegyüttesbe nyújtunk betekintést.

TANKERÜLETI VÉLEMÉNYEK

A tankerületek vezetői úgy látták, hogy az egész napos iskola bevezetése nem ütközhet na-
gyobb nehézségbe, ha ehhez megfelelő források járulnak. Felhívták azonban a figyelmet arra
is, hogy a modell színvonalas alkalmazásához sok helyütt módszertani és szemléleti meg-
újulásra lesz szükség. Azt is egyértelművé tették, hogy a fejlesztés maga után vonja az iskola
alapvető dokumentumainak az átgondolását, sőt újrafogalmazását. A felső tagozatot illetően
már problematikusabbnak ítélték meg a kérdést, részben azért, mert a szülők ebben az élet-
korban sok iskolán kívüli programra küldik gyermekeiket. Ahhoz, hogy ezek a tanulók az
iskolai szolgáltatásokat vegyék igénybe, mindenképpen javítani kell azok minőségét, csak
úgy tudnak versenyben maradni a magániskolákkal, illetve a piaci alapon nyújtott szolgálta-
tásokkal szemben.

„Szakmai akadályt nem látok, de biztos, hogy bizonyos területeken változtatásokra van szükség, elsősorban a
pedagógusok szemléletváltására. Azt hiszem, a módszertani váltás nagyon szükséges. Persze nem mindenütt,
mert szerencsére ma már ezeket a módszereket sok helyen a TÁMOP-os, korábban a HEFOP-os pályázatoknak
köszönhetően jól ismerik a pedagógusok, de azt gondolom, hogy egy paradigmaváltásra feltétlenül szükség
van. Leginkább az elfogadás, befogadás képessége fontos annak érdekében, hogy a gyerekek fejlesztése egyéni
képességeikhez mérten megvalósulhasson. Nagy módszertani eszköztárral kell rendelkezni továbbá ahhoz,
hogy a különböző gyerekeket a napnak minden szakában fejleszteni tudja az iskola. A pedagógusoknak is meg
kell alaposan ismerniük ezt az újfajta modellt, mert azt gondolom, hogy ez nem általános, és a köztudatban
más él az egész napos iskolával kapcsolatban. Ha ez sikerülne, és bevezetésre kerülne, mindenképpen szem
előtt kell tartani, hogy az alapdokumentumokat át kell dolgozni. A pedagógiai programot, az SZMSZ-t, és még
sorolhatnám a többi dokumentumot, amelybe bele kellene venni. Ezen túlmenően a pedagógus-továbbképzé-
seknél vagy a 120 akkreditált pont hétévenkénti összegyűjtése során is figyelembe kellene venni. Aktualizálni
kell az ötéves pedagógus-továbbképzési és az évenkénti pedagógus-beiskolázási tervet is. Véleményem szerint
a versenyképes tudás mindenképpen eljutna a tanulókhoz. − Nagy reményt fűznék hozzá, mert a nevelés terü-
letén is tudnánk pluszt nyújtani, és meggyőződésem, hogy ez a modell nagyon jól tudná támogatni az iskolát

123

1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10.indd 123 2015. 08. 26. 8:50:02

hogy a délután folyamán a gyermek ne csak melegedni maradjon bent az iskolában.. 08. megvalósítható. ha annak megvannak az anyagi feltételei. valószínűleg nem matematika. bár nincs ismere- tem arról. „dúsítani”. hogy ez az új forma talán mégsem annyira új.) Az alsósoknál az iskolaotthonos megoldás nagyjából jól működő rendszer. hanem olyan foglalkozások legyenek. Ez az új rendszer teljesen más. közösségben létezni. Azért is fontos ez. hogy ezek milyen fajta tanórák. Eddig is tartalmasan töltötték ki a pedagógusok a délutáni időszakot. mert délután már nem tudnak a gyerekek annyi információt megjegyezni. Az egyéni fejlesztés is nagyon fontos lenne. abban. hogy egy az egyben átveszik. Felső tagozaton nehezebb megvalósítani. Nem biztos. ezt is lehet természetesen gazdagítani. villával enni. Egy megszólaló egyáltalán nem tartotta szerencsésnek.indd 124 2015. egyrészt úgy látták. Bár a kérdés részleteiről nem rendelkeztek átfogó ismeretekkel. hanem ellenőrzött körülmények között az iskolában felügyelet mellett maradva töltsék a napjukat. eddig is voltak szabadidős tevékenységek és sportfoglalkozások. megnő azon tanulóknak a száma. hogy ez nem egy „világrengető” újdonság. Ezek nem egyszerű dolgok (. azt gondolom. azzal semmi gond nincsen.” „Azt mindenképpen fontosnak tartom.” ÖNKORMÁNYZATI NÉZETEK A megkérdezett önkormányzati képviselők véleményüket árnyaltabban fogalmazták meg. 26. ami nem követendő. hogy pénzbe kerül az. hogyan kell késsel. A gyerekek nagy része láthatólag el van hanyagolva. ha akar. Ezt olyan programokkal célszerű megtűzdelni. Természetesen lehetnek sztenderdek. hogy a családban történő nevelés gondja is visszahull a pedagógusra. hogy az iskola tartalmas programokat tudjon szervezni. Ezen a területen az állami oktatásnak is lépnie kell. amelyekből az iskolák válogathatnak.. nem is csekély összeget. Eddig azt gondolta az ember. ha az intézményekben délután is tartanának tanórákat. hogy alsó tago- zatban is. Ha a gyereknek megvan a programja. mert eddig is azt gondolták az emberek. Ezért viszont a gyerek lovagolni jár. ezért is fontos. pár száz lelkes faluban élő gyermek- nek. minden délután az iskolában maradni. mint amennyire azt hirdetik. és ez valószínűleg iskolánként különbözni fog. Van egy réteg. Készülhet egy olyan internetes adatbázis is. hogy valószínűleg megszűnnének. amelyek a gyerekek érdeklődésére számot tartanak. Ez a helyzet nem igazán szerencsés. mert olyan mintát lát otthon. amely a fejlődésüket szolgálja. foglakozások. Az a fontos. (…). A magyar társadalom jelentős részénél ott tartunk.” „Mivel már megvalósult. amelyek a fejlesztését szolgálják. Legyenek olyan 124 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. hogy az állam megpróbálja a gyereket kimenekíteni a családi körülményei közül. Valamilyen alapítványi hozzájárulás címén a szülő befizet egy bizonyos összeget. (…) Természetesen üdvözlendő az alapvető cél. − lehetőség szerint minél tartalmasabban. de ötletet adhat az ő iskolájában való adaptációhoz. úgy gon- dolom. vívni jár. „Az egész napos iskola arról szól. a jó gyakorlatokat cserélni tudjuk az iskolák között. hogy csak akkor szabad bevezetni. hogy a délelőtti tanítási órák után a napköziben vannak fejlesztések. mint amit gondoltunk. fallabdázik. Ezért kell a gyereket már 3 éves korban óvodába küldeni. Úgy gondolom. hogy egész nap olyan környezetben legyenek. vagy talán mérsék- lődnének az egyes tanulók közötti különbségek. Természetesen arra fel kell készülni. de felső tagozaton különösen. 8:50:02 . mert az utóbbi években a család már nem tölti be a régi funkcióit. másrészt úgy vélekedtek. hogy nemcsak délelőtt vannak tanórák. Ugyanakkor azt is látni kell. Számos lehetőséget kínál neki az iskola. Ez előnyt jelenthet egyébként a KLIK-nek is: mivel hálózatosan működünk. amelyik csavarog. „Az egész napos iskola egy „furcsa” kifejezés. akik nem szeretnének minden nap. ha akar. hanem délután is. hogy megtanulja a mosdót használni. Felső tagozaton vannak hiányok. hogy az iskola egész napos. ahol össze lehet gyűjteni azokat a jó gyakorlatot. balettozik. Más az érdeklődési köre a nagyvárosi iskolába járó és más a vidéki. Ezt magániskolák komoly pénzért már régóta csinálják. hogy a gyerekek ne csavarogjanak napközben. − ami az egyik problémája −. hogy ez miben változott.

ahol emelt óraszámú oktatás folyik matematikából. az a mi iskolánk struktúrája.” 125 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. További ok a sávos oktatás. aki 12 osztályban tanít három különböző tantárgyat.” INTÉZMÉNYVEZETŐI ÉS INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTESI VÁLASZOK Az egész napos iskola bevezetésében különösen érintett intézményvezetők elsősorban a be- vezetéssel összefüggő gyakorlati kérdésekre irányították rá a figyelmet. A pedagógus nem jöhet fel reggel 8-kor. akkor a komfortérzetét is növelni kell. akinek a gyermekénél úgy láttuk. Mindez érinti a pedagógust is. 3-kor. Nem könnyű erre tapasztalat nélkül bármit is mondani. se a 40 órába. másrészt ez a forma további terhet jelent(- het) az amúgy is leterhelt pedagógusok számára. Alsó tagozaton könnyebbnek látom a megvalósítását. Mindenképpen többletet adna ez a konstrukció. felvételi előkészítőket mind délután tartjuk. Érdekeltebbé tennénk a diákokat. mert ezek nélkül hiába tartunk foglalkozást.indd 125 2015. és a délutáni elfoglaltságuk nemcsak iskolai jellegű. akkor egyébként nem lenne rossz ötödik évfolyamra is kiterjeszteni. Ez a szaktanárt és a gyerekeket egyaránt érinti. (…) Akkor oldható meg. hogy a 6. Ez elég sok elfoglaltságot jelent a gyerekeknek. A másik ok. másrészt itt. Csak azért nem szabad tartani. azaz 14 órától tudtuk megszervezni. akinek nincs szakköri órája. A pedagógusok egy része nyitott erre. 08. 2-kor. mert azt gondolom. hogy szerepeljen a kínálatban. Igaz ebben az évben meg tudtuk valósítani.és németnyelvoktatás.vagy kézműves foglalkozást tartson. követhetőbbé válna a felkészülésük. de igen nagy igénybevételnek van kitéve. ha ki sze- retnénk szélesíteni. és sokáig ott tartózkodik. valamint nagyobb szerep juthatna az egyéni fejlesztésre is. és nem kapcsolódnak közvetlenül a tanórák- hoz. Előfordul. nehezen tartják elképzelhetőnek. a rendszergazdánk. ha megvannak a tárgyi és szakmai feltételek.” „Sajnos azt tapasztaljuk a felső tagozatban. hogy az eszközellátottság hiányos. számba vettem. A humánerőforrás nagy ré- sze rendelkezésre áll. amelyek valamilyen pluszt adnak a gyerekeknek. A másik tényező a szülő. Külön felkészülést igényel. „Úgy gondolom. hogy azok kérvényezzék a 16 óráig való benntartózkodás alóli felmentést. Itt. babzsákokra. Otthon. hogy évfolyamonként egy időben van a matematika. hogy három órától tudnak a gyerekek feljönni. A mindennapos testnevelés legalább ekkora akadályt jelenthet az egész napos oktatás bevezetésében. hogy egy- részt a szükséges szakértelem rendelkezésre áll. azonban az iskola mindenképpen segítséget igényelne. Ehhez azonban szabadidős feladatokat segítő eszközökre. Valószínűleg jó megoldás lenne. órában volt. hogy a gyerekek kivívják a szülőknél. angol és német nyelvből. mint a felsőben. a mi iskolánkban igazán nagy változásokat igényelne. 26. mivel most már a hetedik évfolyamnál tartunk. hogy nagy szüksége lenne a délutáni benntartózkodásra. és ezek általában délutáni elfoglaltságok. de tavaly például csak a 7. ahol több tantárgy esetében is emelt szintű vagy tagozatos jellegű oktatás (is) folyik. Ezeknek az összehangolása igen nehéz feladat lenne. ami nehe- zíti az iskolára való teljes körű kiszélesítését. talán egy pedagógus van. hogy hogyan kezdjen bele ennek a megvalósításába. A mi iskolánkban a 16 óráig tartó kötelező benntar- tózkodást a hetedik és a nyolcadik évfolyamon mindössze 7 tanuló igényli. Ha ez nem lenne. pontosabban a felső tagozaté. ami azt jelenti. Azokban az intézményekben. rendszert vinne tanulóink életébe. szőnyegekre. Tulajdonképpen a dél- után 4-ig tartó foglalkoztatást is megpróbáljuk minél színesebben megoldani. 8:50:02 .” „Nem mondám. Nem tudom. A veszélyt abban látom. miközben nincsenek meg a megvalósítás feltételei. foglalkozások. az angol. 10-kor. az egész napos iskola bevezetése struktúraátalakítással megvalósítható. díszítésre és sok egyébre is szükség lenne. és a tehetséggondozó foglalkozások szintén délután zajlanak. Másrészt van olyan peda- gógusunk is. hogy megvalósíthatatlan. Úgy látták. különösen a felső tagozat esetében. ahogy egész napos iskolaként a terhek elosztása történne. Intézményünket is egy kicsit át kellene formálni. affinitás és a téma iránti érzékenység szükséges ahhoz. órában legyen. a felső tagozaton a szakköröket. mennyire élnének ezzel a lehetőséggel. akit nem érint a délutáni elfoglaltság. hisz ha a gyermek korán érkezik az iskolába. hogy a pedagógus dráma. Ezenkívül a tárgyi feltételek biztosítása is nélkülözhetetlen. Év elején levelet intéztünk több olyan szülőhöz. tanulásra. se a 32 órába nem férne bele.

Miután sok helyen ők állnak közvetlen kapcsolatban a tantestület tagjaival. mennyi a visszajáró pénz. mert szerintem nem ez a fontos). A délelőtti tanítási órákat megszakíthatná egy-egy szabadidős tevékenység. Megfelelő eszközellátás. hogy a tanórák után ebédelnek. és kettőtől fél négyig tanulószobai foglalkozás áll rendelkezésükre. Az alsóban jobban el tudom képzelni. kézművességhez kapcsolódó foglalkozásokon vehetnének részt. Szükség van a felzárkóztatásra és a tehetségek kiemelésére is. Így már évek óta megoldjuk. hogy délelőtt és délután is értelmes közegben tanuljanak a gyerekek. 08. hogy ez a forma nehezen fog működni. és ami igazából nem az adatjellegű információk tanulására irányul (például. hogy a tanulók délutáni foglalkoztatását feltétlenül az iskolának kellene ellátnia. korrepetálásokra. A többiek viszont a szakkörök. és a délutáni foglalkozásokból is részt vállalnak mindketten. ami hozzásegíti őket a mindennapi életben való boldoguláshoz. addig biztos. Persze volt olyan véle- kedő is. akkor körülbelül tudják. hogy a tanórák a délutáni foglalkozások keretében hogyan oldhatók meg. a másik humán tárgyakat.. Több időt kell biztosítani a felkészülésre. pedagógiai asszisztensek szükségesek. hogy a tehetséggondozásra kevesebb idő jutna. és a tanítók is el tudják képzelni. A felső tagozaton eddig az ötödikesek igényelték a tanulószobai fog- lalkozást. „A pedagógusok már így is idejük nagy részét az intézményben töltik. Jelenleg a szülők 70%-a igényli a 16 óráig tartó benntartózkodást. ha elmennek egy boltba vásárolni. ahol szükséges. Például..” „A szülők igénye az egész napos iskolával kapcsolatban az intézményünkben változó. aki azt feszegette. ami azt jelentette. amelyekre a tanórákon idő hiányában nem kerül sor. ami a szakmai munka rovására menne. hogy például az egyik nevelő reáltárgyakat tanít. így ők többféle módszerrel tudják biztosítani az egész napos „értelmes” foglalkozást. Egy másik vélemény szerint nem biztos. ez a forma további terheket róna a pedagógusokra. Ki-ki az érdeklődési körének megfelelőn. kompetenciáknak a közvetítésére és fejlesztésére. Attól félek. Amíg a szülőknek van alternatívája más intéz- ményekbe íratni a gyermekeket. A többi tanulóval a szülő vállalja az otthoni foglalkozást. úgy látják. A legkritikusabban az a szakember fogalmazott. ahol a településen működő közművelődési vagy civil intézmények képesek megfelelő szolgáltatásokat nyújtani. A társadalom szemléletváltása nélkül pedig még nehezebb lesz a bevezetése. zenéhez. Délután ke- rül sor a szakkörökre. hanem teljesen testközeli dolgokkal foglalkoznék. ami jobban segít nekik a mindennapi életben eligazodni. Nem az mutatná meg a tájékozottságukat. Ezekben az osztályokban minden osztályhoz két nevelőt rendeltünk. (. Nekik nem volt kötelező nyolctól négyig bent lenni. hogy az egész napos iskola bevezetése a teljes oktatási rendszer átalakítása nélkül nem lehetséges. Ez a jelenlegi helyzetben nehézkes. Ez nehezen oldható meg. vagyis olyasmit tanuljanak. Az iskolánkban úgynevezett guruló-rendszerű oktatás valósul meg. hogy föld- rajzból megtanulja. hogy mennyire felkészültek. korrepetálás és egyéb felkészítő foglalkozások után elmentek az iskolából. 8:50:02 . 26. hiszen eddig is nyolctól 17 óráig biztosítottunk a gyerekeknek foglalkozást. Az intézményvezető-helyettesek jóval szkeptikusabban közelítették meg ezt a működési formát. Ugyanis az alsó tagozatosoknál semmi gondot nem okozott az iskolánkban. hogy sok ismeretük van a világról. A gyerekek a délutáni időkeretben a mozgáshoz. Pedagógus segíti a munkát. ne csak be legyenek „zárva” az iskolába. aki úgy vélte. szabadidős tevékenységet végeznek. hogy a megnövekedett idő alkalmas lehetne azoknak a gyakorlati és életközeli ismereteknek. ami azt jelenti. a tehetséggondozást is be lehetne építeni a délelőtti tevékenységekbe. különösen ott nem. ami nem a hagyományos isme- retszerzést célozza meg. Bonyo- lult számomra. Az egész napos iskola bevezetésével még növelnék a terheiket. miből mennyit bányásznak az egyes országokban.) A közoktatás teljes átalakítása nélkül nehezen tudom elképzelni. hogy ez működőképes lesz. ezt nagyjából fejben össze tudják adni.” „Több olyan órát vagy foglalkozást gondolnék jónak az egész napos iskolában. Át kellene alakítani az iskolák struktúráját. A felzárkóztatásokat.” „Egy ideának tartom a jelen felé. A pedagógusoknak szemléletben kell változniuk. A tanórákra való felkészülés a napi teendők után már csak otthonra marad. A je- lenlegi szervezeti rendszerben ez nehezen oldható meg.indd 126 2015. A rendelet után nagyon sok szülő jelezte – különösen a hetedik és nyol- cadik osztályosoké – hogy annyira sokrétű a gyerekek délutáni elfoglaltsága. hogy így ezt nem látják értelmes 126 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10.

mert nincs nagy különbség a jelenlegi és az új munkabeosztás között. hogy ne kelljen a gyerekeket más intézménybe vinni. hogy különbséget lát- nak az egész nap nyitva tartó iskola és az egész napos iskola között. Az a pedagógus. Azt gondolom. nyelvórákra járnak. Nem hiszem. Természetesen ők is járnak előkészítőkre. nem tudnak megfelelően felkészülni másnapra. ha túl sokáig húzódnának el a foglalkozások. „A veszélyt a nagyfokú túlterhelésben látom a leginkább. hogy egy intézményen belül megvalósuljon a tehetséggondozás is és a rászoruló tanulók felzárkóztatása. már csak azért is. A szülők egyre nagyobb terheket raknak az iskola vállára. a hetedikesek és nyolcadikosok eléggé ellenállnak. néptáncra. ha ezeket a dolgokat is átvesszük tőlük. Éppen ezért úgy látom. de nincsenek nyolctól négyig az iskolában. a gyakorlásra. hogy ebben az évben az ötödik és hatodik osztályosoknak kell elindítani a tanulószobai foglalkozásokat. aki erről beszélt. Ezzel a másnapi készülés is megoldott lenne ebben az 127 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. mert a délutáni foglalkozásokon már nagyon fáradtak a gyermekek. A szabadidős tevékenységeket nem feltétlenül csak délutánra időzíteném. Vannak olyan gyerekeink..” „Az ötlet tetszik. olyan helyzetben. ha nem lesz kötelező. A tanulási órákat és a kötetlenebb foglalkozásokat felváltva osztanám be. kötelezni semmiképpen sem szabad. „Jónak tartom abban az esetben. hogy a kisebb településeken erre a formára nem lesz különösebb igény. 26. hogy az új forma kedvező lehet a családok számára abban az esetben. a döntés lehetőségét a család számára. hiszen gyermekük felügyelet alatt lenne. szakkörökre. a családi nevelés ellen hat(hat). mivel szabadabban kellene ezeket kezelni. Ott gondot jelentene. ha tehetik. A korábbi véleményekhez képest minden- képpen új volt az a felvetés. … Több időt hagynék a gyerekek felzárkóztatására. ha délután négy óráig kötelező lenne az iskolában tartózkodni. szakmai szempontokkal alátámasztott leírását adta annak.” „A tanórák rendjén mindenképpen változtatnék. A szülők biztosan támogatnák. ha választási lehetőséget nyújt a családok számára.. hiszen ott a szülők lehetőség szerint hamar hazaviszik a gyermekeket. A mai családokban már szívesen veszik. akik szakosztályokban sportolnak. lehetőségként kel- lene a szülők elé tárni. akár művészeti oktatás keretében. hogy mindenki szívesen venné. Nem vagyok benne biztos. hogy sze- retnének-e élni ezzel a lehetőséggel. nagyon pontos. időtöltésnek. Ha késő délután megy haza a gyermek.indd 127 2015. … Ez a törekvés arról szól. egyre inkább ránk hárít- ják a felelősséget. amit ő az egész napos iskoláról gondolt. amit nem feltétlenül az iskolának kell megoldania. és megadja a választás. A becsületesebb gyermek még otthon is tanulni kényszerül. 8:50:02 . nyolcadik osztályban sok a „tanulós” tantárgy. 08. mert ott a szülők. A hetedik. Az általuk választott. A felső tagozatban nem biztos. hogy az ifjúsági otthon vagy a Szórakaténusz játszóház rengeteg hasznos szabadidő-eltöltési lehetőséget biztosít a gyerekeknek. valamint olyan pluszt adjon akár hagyományőrzés.” Az alsó tagozaton tanítók között fogalmazódott meg a legtisztábban.” TANTESTÜLETI VÉLEMÉNYEK A tantestület tagjai közül a munkaközösség-vezetők inkább azt hangsúlyozták. már nem foglalkoznak vele. hogy a kisebb falvakban túl nagy esélye lenne. A mi iskolánk megyeszékhelyen van. Nincs lehetősége a megfelelő családi együttlétre. a tehetséggondozásra. és a házi feladatát is elvégezné. és eldönthetik. Az iskola falain túlra is kivinném a programokat. Ugyanakkor itt is megjelent az az aggodalom. szeretnék hamarabb elvinni a gyerekeket. Nagy változást nem jelentene a gyermekek számára sem. . és a házi feladat is elkészüljön a délután folyamán. hogy ez a struktúra működne. hogy a gyerme- kek egész napos iskoláztatása a családi élet. iskolánk által kínált szabadidős tevékenységekre járnak.

így a szakkörök számának. konkrét megvalósíthatósága. Az első számú aggályom. Leginkább az iskolaotthonhoz hasonlító berendezkedésre tudok gondolni. hogy a tanulók egész napját értelmesen lehessen megszervezni. Úgy gondolom. akkor ne is beszéljünk egész napos iskoláról! Egy osztályhoz legalább két pedagógus kell.1 „Szerkezetében a 45 perces órák rendjét el kell felejteni. Ha belegondolunk. A nevelést és oktatást oly módon kellett volna felosztani. amelyek szükségesek az egész napos iskola hatékony működéséhez… Azt gondolom. fejlesztő pedagógus. könyvtár rendelkezésre állnak. melyek szerint létszámbújtatásnak minősül. Ennek sok oka van. Játékok.” „Véleményem szerint a mostani. hogy osztályonként legalább két peda- gógus foglalkoztatása szükséges a feladat elvégzéséhez. hanem az elmélet gyakorlati. pedagógus. Tanulás.” 1 Sok szempontból hasonlóan nyilatkozott egy hitoktató is. ami egy kicsit enyhébb változtatás. tartalmas szabadidő − boldog elégedett nem túlterhelt gyermek. 8:50:02 . hogy a délelőtti és délutáni tanítási időszakban biztosítva legyen a tanulók részére az új ismeretek. ez csak egy elmélet.indd 128 2015. tananyagok. annak ellenére. edző. illetve szülő. szakmai szempontból úgy oldható meg az egész napos iskola. ahogy jelenleg az oktatás vezetése az iskolákat támogatja. gyakorlás. hogy rengeteg a délutáni elfoglaltság. nem az egész napos iskola napirendjének az összeállítása a „nagy szó”. Aggályaim is vannak azonban. akkor még otthonosabbá kell tenni a környezetünket. követelmények el- sajátításának a lehetősége. amihez szükség lehet akár a bútorzat átalakítására. illetve idő a kulturált. illetve a csoportlétszámok visszaesésére lehetne számítani. Másképp nem fog működni. akkor véleményem szerint ez magában hordozza azt a veszélyt. hogy napjainkban azok az elvek érvényesülnek. Ha tömbösítés esetén délelőtt 120 perc a tanítási idő. Sokkal több játékra. a felzárkóztatásra. 08. és nem utolsó sorban az iskolát játékokkal és IKT-s eszközökkel kell felszerelni. mellette a pihenés. A tantárgyi követelményeket csökkenteni kell. de a változatos tevékenységek biztosítása érdekében szükség lenne drámapedagógus. Ehhez osztályonként két pedagógusra lenne szükség. Mindenképpen sokkal több támogatást kell nyújtani az iskoláknak. amely szerint a kulcskérdést nem az elméletek kitalálása jelenti. Véleményét rendkívül kategorikusan fogalmazza meg. Az órák időbeosztása ennek megfelelően jóval rugalmasabb és kötetlenebb. hogy a magas tantervi követelményeket nem tudjuk teljesíteni. oktatóeszközre van szükség ahhoz. fejlesztő-. de elsősorban az időhiány. hogy a tanórákat és egyéb foglal- kozásokat délután 16 óráig egyenletesen elosztva szervezik meg. a megvalósítása a „nagy szó”. továbbá a mindennapi testedzésre. a tanulók arányos terhelését figyelembe véve. mint tömbösítéssel. „Szerintem jelenleg nem adottak azok a feltételek. Az anyagi és tárgyi feltételeket ehhez az iskolához külön kell biztosítani. Ezen érdemes elgondolkodni. ha egy osztályhoz két pedagógust adunk. Ha a gyerekek egész nap az iskolában lesznek. − azt jelenti (illetve kellett volna jelentenie). csak nevében egész napos iskolával szemben a tényleges egész napos iskola − amint azt a neve is mutatja. 26. amely tartalmazza mindazokat a fel- tételeket. Otthonosabbnak kell lennie. hogy két osz- tályra jut három pedagógus. tehetséggondozásra. ha sokkal több pedagógust alkalmaznak. vagyis nem oldható meg másképp. de gondolkodhatunk úgy is. Úgy nem megy. nyugodt étkezésre. hogy szerintem a mi iskolánkban megoldható. játék. amelyek véleménye szerint elengedhetetlenek az egész napos iskola bevezetéshez. köny- vek. ami a pedagógusok kezében van.” A felsőben tanító pedagógus konkrét listát készített. esetben. Nyilvánvaló. Mindenképpen más körülményeket kell terem- teni az egész napos iskolában. a következő tanítási napokra történő felkészülés. tánctanár és más szakember munkájára is. kikapcsolódás. oktatási eszközökre.” 128 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. hiszen az egész napos nevelés rendkívül eszközigényes. Némi anyagi ráfordításra is szükség lesz. ez a másik nagy és szükséges változtatás.

gyakran találkozom vele. amikor megyek érte. mert délután. hogy a családoknak ehhez joguk van. hogy tanulószoba van. ami inkább abból származik. hogy a tanulóknak próbálnak tartalmas programokat szervezni az iskolában.” „Nyilatkozni természetesen csak szülői szempontból tudok. fejlett módszertani kultúrával rendelkező pedagógushoz szintén pénz kellene. akik maguk szeretnék megoldani gyermekük tehetséggondozását. és mikor javít az a tanító néni. A pedagógusok felkészültek. Úgy látom. Meg kellene változtatni az oktatás szerkezetét. feldolgozási formáját. illetve a család együtt szeretné tölteni az esti néhány órát. Nem tudom. 8:50:02 . és látom hátrányát. mint terem. Látom előnyét. Az egyéni igények kielégíté- sére kellene törekedni. hanem materiális dolgokat. Egy részük számára – ha már egész napos az iskola – a legfontosabb az lenne.” „Úgy képzelem el az egész napos iskolát. „Több programot. ehhez pénzre van szükség.” „Az egész napos iskola foglalkozásaihoz eszközök és anyagok kellenek. tehát az egész napos iskolának is látom a hátrányát. de a kivitelezéssel kapcsolatban némi hiányosságot tapasztalok nap mint nap. ha valamiből jó. hogy a gyermekemnek elkészül minden leckéje. akkor tehetséggondozásra.” „Az egész napos kötelező iskolai benntartózkodás elveszi a családoktól a gyermek nevelési-oktatási lehetősé- gét. Elképzelhetőnek tartanám azt is. hogy nem vagy csak csekély mértékben marad idő a családi együttlétek számára. hogy mindenre jusson idő. hogy ez teljesen jó. Más részük abban látna komoly előrelépést. pedagógusoknak. amelyek aggasztónak tartják az iskolai idő ilyen módon történő megnövelését. ha szükséges felzárkóztatásra. (…) Szakmai szempontból valószínűleg megoldható. amelyek közül a gyermekek szabadon választhatnak. hogy például úszásoktatásban részesüljenek. A tapasztalatom és a gyermekem elmondása szerint jóval többet dolgozik az iskolában. Abban az eset- ben. Az iskola különféle foglalkozásai még az iskola épületének bővítését is igényelnék. „Alapvetően jó véleménnyel vagyok az ötletről. Végül előkerültek azok a szempontok is. A szabadidejében változatos programokon vehet részt. férőhelyek. Délután négy után nem szeretnénk az iskolai lecké­vel foglalkozni. ha iskola után a gyermekeknek már nem kellene iskolai jellegű problémákkal (például a házi feladat elkészítésével) foglalkozniuk.” „Szakmai szempontból biztosan nehézséget okoz a közoktatási törvény által megfogalmazott egész napos iskola megszervezése. Elfogadhatónak találnám azt is. és ezenkívül a fennmaradó időben még arra is lehetőség van. ha a gyermekemnek mindig elkészülne a leckéje. pedagógusok létszáma. Úgy gondolom. ha a gyermek délutánja úgy van kitöltve. de nekem az lenne a legfontosabb. 08. hogy abban az intenzív tanulásnak is van ideje. Valahogy másképpen kellene szervezni a délelőtti és a délutáni foglalkozásokat. A külföldön már kipróbált egész napos iskolai modellekkel lehetne próbálkozni. a tananyag mennyiségét.indd 129 2015. mikor készül a következő napra. hogy civil szervezetek is részt vesznek az iskola életében. Az iskolában van lehetősége a foglalkozások között étkezésre. amely nem a szakmaiságot jelenti. aki akár a megelőzéssel és a gyógyítással kapcsolatban is rendelkezésére áll a diá- koknak. vagy elmehes- senek színházi előadásokra. ha nem marad otthonra belőle. magántanáraikat maguk szeretnék kiválasztani. iskola által nem biztosított foglalkozásra hordjuk gyermekünket. A gyerekeknek lehetőséget arra. akinek reggel átadom a gyermekemet. Ehhez is pénz kellene. illetve a munkaidőkeretüket se léphessék át a pedagógusok”. de néhány olyan körülményen kellene változtatni. hogy a gyer- 129 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. hogy ténylegesen elkészüljön az aznapi házi feladattal. Az iskolában dolgozó pedagógusok jelenleg kevesen vannak ehhez a feladathoz. akkor az a véleményem. hogy az iskolában iskolaorvos működjön. Több. Vannak olyan családok. hangversenyre. SZÜLŐI IGÉNYEK ÉS MEGLÁTÁSOK Az iskolai szakemberek mellett megszólaltak a szülők is. mint amit a hírekben hallottam. A hátrányát is látom már most. mert egyéb. verse- nyekre való felkészülésre. ha az iskola délutánonként gazdag programkínálatot – akár iskolán kívül is – tudna biztosítani a tanulóknak. 26. esetleg a délelőtti időkeretben is. Különóráikat. mert úgy vé- lik.

iskolakezdés előtt egy órával megy el otthonról. értékelni. A szombat-vasárnapot tudom erre felhasználni. hogy legyen. nem jelent különösebben nagy újdonságot ez a forma. ami a családé kellene. 26. 08. A hangsúlyt inkább arra helyezik. Sajnos az elmúlt évek tapasztalatai alapján.” EGYÉB VÉLEMÉNYEK ÉS FELVETÉSEK Egy védőnő praktikus témajavaslatokat vetett fel az egész napos iskolában megvalósítható programkínálat számára. akkor feltételezhetően fél nyolcra ér be. akkor erre nincs lehetőségem az iskolai időszak alatt hétfőtől péntekig. akik egyéni fejlesztésre. hogy a rendelkezésre álló. mert sok tanuló miatt jelenleg ilyen az iskolabusz menetrendje. Az együtt dolgozó pedagógusoknak nagyon jól és nagyon összehangoltan kell dolgozniuk. hogy különösen azok a pedagógusok. Tehát a rendszernek a rugalmassá tétele elodázhatatlan feladat. ruhát. amelyhez a gyermek személyes jelenlétére van szükség (például venni kell neki valamit.” „A legfontosabb és legnehezebb feladat megítélésem szerint a pedagógusok szemléletformálása lesz. felzárkóztatásra. hasznosan telik. ha nem lenne egész napos iskola. Mind délelőtt. megnövelt időt a rászoruló és számos problémával küzdő gyermekek – lehetőség szerint – egyéni fejlesztésére kellene fordítani. ha a délutáni időszak tényleg effektív tanulással. mind délután lehetőség van a szabadidő jó kihasználására. Nem igazán a módszerek újdonsága. és csaknem másfél órával az iskola után érkezik haza. hiszen sok pedagógus részleteiben már használt hasonló módszereket. − és ez az óvodákra is jellemző − egyre inkább nö- vekszik azoknak a gyerekeknek a száma. Az elméleti oktatáson túl a gyakorlat elsajátításán lenne a hangsúly. Közvetlenebb és tabumentes lehetőséget ad az egészségfejlesztésre.” AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK VÉLEMÉNYE A köznevelési rendszer más szintjén dolgozó óvodapedagógusok számára úgy tűnik. Ennek van egy olyan hátránya. és a hagyományos keretek között erre nem mindig van lehetőség. hanem differenciálásra. akik már hosszú évtizedek óta sikeresen működnek ezekkel a módszerekkel. hogy ha bármiféle olyan igény merül fel. és ez a módszer szerintem erre megfelelő lenne. mekem reggel. cipőt). és habár az együttlétre lehetőséget ad a közös vásárlás is. 8:50:02 . felzárkóztatásra szorulnak. esetleg tehetséggondozásra.indd 130 2015.” 130 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. hogy az egész napos iskola teljen hasznosan. Arra gondolok. Tegyük fel. hogy miért van erre szükség. esetleg megkérdőjelezik. Ennek ellenére az egész napos iskolát saját meglátásom sze- rint tudom tolerálni. és nem veszem hozzá az utazást. hogy az egészségnevelésnek nagyobb teret kellene biztosítani az általános iskolákban. fél nyolctól tart ez az idő- szak délután négyig-fél ötig. A kötelezően oktatandó egészségnevelési témákon kívül a bűnmegelőzési témaköröket kiemelten kellene tárgyalni. de nem lennék erre rákényszerítve. vagy kiemelkedő tehetségük miatt tehetséggondozásra van szükségük.” „Lehetőséget kellene adni arra. A délutáni kötet- len programok erre jó színteret adhatnak. hogy ne csak gyermekmegőrzésről szóljon az egész napos iskolai rendszer. Jónak tartom. a tananyagot az egész napra bontsák le. mivel eddig is sikeresen tudták végezni a dolgukat. „Védőnőként annyit szeretnék megjegyezni. „Azt gondolom. az egyéni képességek fejlesztésére is legyen mód. Ha csak az iskolában töltött időt nézem.

amelyik nem azért fogja elutasítani.. 8:50:02 . Az esélyegyenlőség jegyében pozitívnak tartanám. hogy mi a lényeg. hogy kinek a szülője milyen szinten ér rá. akinek a számára szinte kötelezővé tenném. például magániskolába járatja a gyerekét vagy olyan sportra. hanem a gyermek utaztatása. Ha most a saját életemre gondolok. vagy más probléma miatt hátrányos helyzetben vannak. Milán: Én sem szeretnék. mert ismeri a módszerét. Ha nagyon leegyszerűsítem. mivel én otthon voltam a gyere- kekkel. Ha általánosságban gondolkodom. sok esetben egyszavas válaszokat. Akkor néztem ennek utána. Például annak a gyereknek. akkor nem biztos. hanem – mondhatnám − divatból. amikor a saját gyermekeim voltak iskolaköteles korúak. amely elsősor- ban az iskolákkal kiépítendő szakmai együttműködésre és egy (akár közös) gazdag program- választék kiépítésre irányulhatna. tudtam velük foglalkozni. Krisztián: Szeretnék. De ahhoz. az találjon más alternatívát. „Igazából nekem a régi napközi otthonos ellátás jut eszembe. lesz egy olyan réteg. akinek akár a betegségéből kifolyólag nagyon pozitív lenne a szülők elfoglaltsága miatt. átjárhatóságot kell feltételeznem a progra- mok között. hogy nagyon sokszor nem az ezekre a tevékenységekre befizetett összeg a sok. ha valaki furulyázni szeretne. Van. hogy az iskoláról kell mikrofon előtt nyilatkozniuk. mert ez másfajta módszert kíván. Az egész napos iskoláról nekem a napköziotthonos iskola jut eszembe. Ha igen. sport. Az egész napos iskola színvonalas működtetésében jelentős szerep juthatna (hárulhatna) a civil szervezetekre. Ez magya- rázza a rövid. én szeretnék. vagy ismeri magát az iskolatípusnak azt a képességét. Ha arra gondolok. ha ez valóban így.indd 131 2015. hogy az ő gyerekét hogyan fejleszti vagy nem fejleszti. azt gondolom. akiknek nincs olyan családi hátterük. ami szintén sokba kerül anyagilag és időben egyaránt. Úgy gondolom. 26. mivel otthon tudtam lenni a gyerekekkel.” GYEREKEKKEL FOLYTATOTT INTERJÚK TAPASZTALATAI Befejezésül bemutatunk egy rövid beszélgetést hetedik osztályos tanulókkal. olyan intenzitással. akkor nem anyagi szempontokon múlik.. Mindenképpen tanulságos az egyes tanulók közötti véleménykülönbség. Máté: Nem. hogy valaki 8 órán keresztül dolgozik. vagy ha humán beállítottságú. furulyázhatna. a pedagógustársadalom hogy fog tudni átállni a régi poroszos módszerről. Egyrészt van olyan társadalmi réteg. és van olyan réteg. olyan választékkal. akkor focizhatna.és szabadidős tevékenységet. akinek nincs tehetsége a focihoz. hogy ha például valaki focizni szeretne. aki ezt nem tudja biztosítani. Minden bizonnyal az egész napos iskolaforma választható bevezetése ezekben a szervezetekben is elindíthat egy olyan gondolkodási folyamatot. valóban programszerűen működ- ne. miért igen? Ha nem. például színdarabot. Dániel: Nem szeretnék. hogy teljesen pozitívnak gondoljam. tulajdonkép- pen azzal teszem egyenlővé. amely szinte státuszszimbólumnak tekinthető. és el tudtam vinni őket különórákra. és ők hazajártak. miért nem? 131 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. A tanulók rit- kán kerülnek olyan helyzetbe. akkor pozitív dolognak tartanám. Szülőként tudom. hogy biztosítva lenne mindenképpen azoknak a gyerekeknek is. egyéb foglalkozásokra. amely – ha nem is mindig „szakmai alapon” – de leképezi a fel- nőttek világát. olyan szabadidős tevékenységeket és egyebeket foglalna magában. Sokat fog számítani ennek a tevékenységnek a megértetése. hogy kell. és mindent megoldhatna az iskolán belül. bár személy szerint engem nem érintett. Nem pedagógiai szempontból utasítja el. …. Szeretnétek-e egész napos iskolába járni? Balázs: Hát. 08. akkor megint pozitívnak tartom.

132 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. azokon is sokat írunk. milyen lenne egy jól működő egész napos iskola? Ahol például nem kellene olyan sokat írni? Krisztián: Mondjuk a tankönyvek helyett olcsóbb táblagépek kellenének. Milán: Ha modern felszerelések lennének. és ha hazamegyek. meg új dolgokat is tanulunk. Vagy hangfelvételek. 14 ezerért. meg mindenféle dolgokról. Mit gondoltok arról. és akkor hallgatni. hogy sokkal fáradtabbak. Krisztián: Alacsonyabb padok kellenek és a székek helyett babzsákok. Meg elő is tudjuk nagyon gyorsan szedni. és akkor ugyanúgy előjön. hogy mi volt. Balázs: Igen. az viszont jó. és ha olyan óránk van. Balázs: Igen. meg fel tudjuk venni a hangot. Viszont tényleg az a hátránya. Krisztián: Nagyon olcsón lehet venni ilyen tabletet. ha táblagépek lennének min- den padba beépítve. Dániel: Ami előnye lenne. és a tábla is érintőképernyős lenne. amit Krisztián mondott. úgy még az is sok lenne. egyből elalszom. − Fél hatkor érek haza. amik érdekesek. amit kell. a hátránya meg az. Máté: Sokat írunk. és újabb dolgokat tanulhatunk meg az életről és az állatokról. meg az ilyen dolgokkal. Akkor milyen lenne az az iskola. akkor azon bepötyögjük. azért mert egész nap tanulhatunk. Krisztián: Tulajdonképpen az egész iskolában többet lennénk. De milyen az? Balázs: Szerintem jó lenne. és az lehet. akkor a saját hangunkat előtte meg tudjuk hallgatni. akkor csak elővesszük. 8:50:02 . otthon alig tudnánk beszélgetni. 26. hogy fárasztóbb lenne sokkal. hogy nem lenne otthon már gond esetleg a házi feladat sem. és ha felelünk. hogy számotokra milyen előnyökkel vagy hátrányokkal járhatna az egész napos iskola? Máté: Kevesebb szabadidő. meg ebben az évben két napon is hét óránk van. Máté: Sötétedésre érnénk haza télen. mert sokat tanulok. amit írunk. Miért nem? Dániel: Mert így nem egész naposan is elég fárasztó. Milán: Vagy Barbi néni puha széke. Krisztián: Itt barátok közt vagyunk. Hogyan tudnátok azért elképzelni. és az elmenti. fájlmegnyitás. 08. Krisztián: Tegnap is sötétben értem haza. hogy nem lenne olyan jó. hanem. ha nem írni kellene. mint hétköznap a családdal. mert sok óránk van. hogy sokkal okosabbak is lennénk. Máté: Könnyebb lenne táblagépeken írni. amiken órán le tudjuk írni. Jó. Balázs: Szerintem az előnye az lenne. Milán: Szerintem is. Balázs: Ha felvesszük a hangot is előző órán. ahol nem kell „ilyen” sokat írni? Dániel: Hát jobb. sokat írunk. ha a székek is kényelmesek lennének.indd 132 2015.

akiknek nem volt lehetőségük arra. a tanórai tevékenységeken túlmutató formákat az iskolák számára. A napközis nevelők többsége határozottan arra törekedett. különösen azokban az esetekben. általában úgy. sem- mint az iskolán belüli pozícióból. akik ezt a te- vékenységet „kényszerpályaként” élték meg és át. amelyek reményeink szerint túlmutatnak e konkrét fejlesztés keretein. de sokkal inkább a tanulmányi versenyeken. VII. és emiatt a délután is – mind iskolán belül. Amikor nyilvánosságra került az a döntés. amely a szociális ellátástól az iskolával összefüggő feladatok elvégzésén keresztül egészen a tanulók mentális fejlesztéséig húzódott volna. A felső tagozatokban működtetett úgynevezett tanulószobák és az ezekhez kapcsolódó korrepetálások/felzárkóztatások egyre inkább jelezték. hogy a napköziben végzett munkának a szakmaiságát. akkor minden egyéb. hogy gyermekeik szá- mára piaci alapon vásárolhassák meg mindazt. a napközikben végzendő szakmai tevékenységnek a presztízsértéke nemcsak az iskolákban volt rendkívül alacsony. hogy a napközi. mert maga a konstrukció volt az. amely a gyermekek egész napos iskolai felügyelete kapcsán képes lett vol- na kielégíteni azt a komplex – a családok részéről érthető módon jogos – igényrendszert. amelyek a szakkörök és klub(napközik) kialakítására irányultak. Nem csoda tehát. hogy ezekben a helyzetekben a „gyermekmegőrzés” funkciója erősödött fel. Az iskolaotthonok esetében bizonyos szempontból azért volt más a helyzet. annak tartalmát senki sem becsülte sokra. Az oktatáspolitika a társadalom- ban megfogalmazódó igényekkel összhangban (például a nők tömeges munkába állítása) igyekezett reagálni ezekre az igényekre. noha ennek a területnek is voltak feladat. de a szülők szemében sem képviselt egyenértéket a „napközis nevelő” az osztályokban tanító pedagógusokkal.és munkatervei. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet fejlesztése a múlt eredményeinek és tévútjainak a tanulmányozására építve gondolta végig a tennivalókat. hogy a szervezeti és tartalmi változások bevezetéséhez elsősorban időre és forrásokra van szükség. amelyek valamilyen módon alkal- masak voltak (vagy lehettek) a tanulók egész napos (vagy napon át tartó) foglalkoztatására. Arra igyekeztünk felhívni a figyelmet konkrét példáink alapján. amely képes volt arra. már csak az érintettek szakmai felkészültségén múlhat. 08. Ha ezek rendelkezésre állnak. idővel egy kön�- nyen leírható sablon – „ebédeltetés – házi feladat elkészítése – szabad foglalkozás” – alapján elvégezhető tevékenységgé vált. 133 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. hogy az oktatáspolitika kötelező érvényűvé te- szi az általános iskolák egész napos nyitva tartását. ami akár a tanuló versenyképességének a nö- velését. A források hiánya mellett ennek más okai is voltak. mind pedig a szülők körében – szakmai értelmet (is) nyert. még nem vált világossá. elsősorban komoly anyagi forrásokra épülő támogatás. Ezért sem lehet azon csodálkozni. Ebben a kötetben annak a tanulságait igyekeztünk megfogalmazni. és ennek következtében a tovább- tanulás kapcsán jelentős eredményeket voltak képesek felmutatni. 8:50:02 . ÖSSZEGZÉS ÉS KITEKINTÉS Az egész napos iskolával kapcsolatos elképzelések időről időre felbukkantak a nemzetközi (és így a hazai) neveléstudományi szakmai törekvésekben. ahol a tehetséggondozás révén a tanulók akárcsak tanul- mányaikban. Sok helyütt nem is maradtak eredmény nélkül.indd 133 2015. nem kevés problémát okozva a pedagógusok és a tanulók számára. mai szóval szakmai programja. 26. hogy alapvetően megbontsa a hagyományos délelőtti tanítási órák – délutáni egyéb foglalkozások sémát. hogy szakjának megfelelő tanórákhoz és ennek megfelelően presztízshez juthasson az intézményben. Idővel ezt színezték azok a törekvések. Így a „guruló rendszerben” dolgozó kéttanítós modellekben a presztízshierarchia sokkal inkább a tanítók személyiségéből. hogy a tanítási órákon túli időszakot milyen szervezeti keretek között és milyen tartalmi elemek alkalma- zásával képzeli el. ami a fejlesztés sikeréhez feltét- lenül szükséges. akár személyiségének a gazdagodását szolgálhatta. Ez részben azzal (is) összefüggött. A koncepciók mögött azonban sohasem állt olyan. szakmai felkészültségéből adódott. sok esetben azok sem. hogy a leggyakoribbá váló formának. hogy kidolgoztatott olyan. Nyilvánvalóvá vált. hogy ezeket a szolgáltatásokat azok a családok veszik inkább igénybe.

08. C. 134 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10.indd 134 2015. D OKUMENTUMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁRA IRÁNYULÓ SZAKMAI TÖREKVÉSEKBŐL B. 26. 8:50:03 . FÜGGELÉK A.

indd 135 2015. I II. III. 08. 135 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. 8:50:04 . 26.

játszhat tovább. igény esetén fél 6-ig vigyáznak a gyerekekre. A színjátszó. foci.és a drámafoglal- kozás. de közben kezet moshatnak. változó projektek. relaxáció …) Jelentkezési forma: A szabad választástól a tantestületi javaslatig. Akinek van másik foglakozása. úszás …) • tánc. elfogadása „A délutáni programok (Angebot – ajánlat. erdei iskola …) • Rendszeres ajánlatok (informatika. Az adott foglalkozás végén a gyerekek visszamennek az OGS-terembe. Ilyenek például: • kirándulások • ünnepek • szabadidős programok (motorkerékpár. • Egyéni fejlesztés • Konfliktus.” A rendszeres szolgáltatásokon kívül vannak egyéb igénybe vehető lehetőségek. 8:50:04 . fejlesztőfoglalkozás …) • OGS-pedagógusok (kreatív foglalkozás. valamint a fejlesztő- játék 50 perces. színház.és indulatkezelés • Csoportszabályok kialakítása és elfogadása • Szociális és kulturális integráció • Stabil társas kapcsolatok kialakítása • Együttműködési képesség fejlesztése • Környezettudatosságra nevelés • Más kultúrák megismerése. kínálat) 14 órától kezdődnek. progra- mok. Esővíz projekt) • Külső partnerek (informatika. 26. a motorika. zenetanulás …) A programokat megvalósító személyek: • Tanítónők (házi feladat. a foglalkozás típusától függően. Akinek nincs aznapra más programja.indd 136 2015. Fél ötig van hivatalosan nyitva az OGS. színház. 08. a zeneóra. kórus. cirkusz • erdei iskola. természetismeret. ping-pong. 50 perces. KIEGÉSZÍTÉS A KÖZELRŐL CÍMŰ FEJEZETHEZ A PROGRAMAJÁNLATOK STRUKTÚRÁJA − DORTMUND A kínálati terv függ: • A gyerekek érdeklődésétől • A külső intézmények ajánlataitól • A fejlesztés pedagógiai koncepciójától • Az ellátás időtartamától Folyamatosság biztosítása: • Egyszeri ajánlatok (előadások. az arra megy. illetve másfél órás terjedelemben. színház …) • Felmenő rendszerű ajánlatok (énekkar. úszás. Pedagógiai célterületek: A pedagógiai célok teljesen megfelelnek az iskola pedagógiai programjának. pihenhetnek. témahét • szünidei ellátás • kalandpark. játék. B. illetve a kerékpártanfolyam másfél órás. mozi • projekt-. városi könyvtár és a városi ifjúsági szabadidőközpont meglátogatása 136 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. gyümölcsöt ehetnek.

. Kommunikációs Tanulási Szociális és egészséges petenciák kompetenciák kompetenciák életvitellel kapcsolatos kompetenciák * több cél is megfogalmazható A modul teljes időkerete: ___________ óra 1. ………………………….indd 137 2015. altéma címe: óra II. 2. altéma címe: óra I. nincs évfolyamhoz kötve KÉSZÍTETTE/KÉSZÍTETTÉK: …………………………………………………………………………… AZ ISKOLA NEVE: …………………………………………………………………………… A modul végleges változatának kialakításban közreműködtek (bokoriskolák szakértői): 1. 08. FŐTÉMA 5. . ………………………. 8:50:04 . altéma címe: óra 6. altéma címe: óra A MODUL KAPCSOLÓDIK A KÖVETKEZŐ Téma: Téma: MODULOKHOZ*: Évfolyam: Évfolyam: EZEKNEK A SZÁMA NÖVELHETŐ 137 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. ………………………… 2. évfolyam ……………………….……………………… 3. ………………………… 5.. A MODUL CÍME ………………………………………………… A MODUL FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE: ……………………. 26.… AZ ISKOLA NEVE: …………………………………………………………………….. C. altéma címe: óra 4. ………………………. MODULTÉRKÉP A MODUL KIEMELT ÉS ÁLTALÁNOS CÉLJAI CÉL 1 CÉL 2 CÉL 3 CÉL 4* A modulban fejlesztendő kom. 6. altéma címe: óra 3. FŐTÉMA 2. A FEJLESZTÉS SORÁN HASZNÁLT MODULSABLON A modul kódja: ………………….

1 Az altéma címe: 1. A tanuló a modul elvégzése után képes lesz: _______________________________________________________ felismerésére _______________________________________________________ bemutatására _______________________________________________________ elkészítésére 2.2 Az altéma rövid leírása: 1. önértékelés: 1. SZERVEZÉS. 8:50:04 . illetve hogy mit kell tennie a pedagógusnak. ANYAGIGÉNY EGYÉB. Alapvető feltétel. feladat leírása** (Itt kell megadni az egyes programokat. hogy nem kell hozzá professzionális szakismeret.4 A feldolgozáshoz szükséges eszközök: 1. Altéma: 1. illetve ezt követően el tudják végezni a feladatokat. 08.5 A feldolgozás során alkalmazott módszer(ek) leírása: – forgatókönyvek* (célszerű figye- lembe venni az egyes iskolák eltérő feltételrendszerét) 1. A tanulókhoz köthető létrehozott (személyes) produktumok: 3. SPECIÁLIS IGÉNY A modul teljes megvalósításához szükséges szakmai háttér: Például: A modulnak az a sajátossága.6 A modul produktumai: Értékelés. Főtéma: 1. feladat leírása: 2. feladat leírása: . a foglalkozások konkrét leírását.indd 138 2015. hogy a tanulók el tudják olvasni az eléjük kerülő szövegeket és tartalmukat többé-kevésbé megértsék. __________________________________________________________________________________________________ Pedagógiai háttér: Például: A modul minimális mértékben épít a tanulók előzetes tudására. A tanuló(csoport) által létrehozott (csoportos) produktumok: A MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK/MEGOLDÁSOK: BECSÜLT A MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES KÖLTSÉGEK SZAKMAI KOMPETENCIÁK (PÉLDÁUL: RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK. PARTNEREK BEVONÁSA STB. MODULLEÍRÁS Ajánlott feldolgozási mód Bevezetés I. 26. __________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ 138 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10..) 1.. VAGY KÜLSŐ ERŐFORRÁS ALKALMAZÁSA SZÜKSÉGES) TÁRGYI ESZKÖZÖK UTAZÁS.3 A feldolgozáshoz szükséges idő: 1.

Ezeket a tanulmányokat országos folyóiratokban. Ezért a szakmai szempontból fontos elemeket tartalmazó két dokumentumot a kötet első és hátsó belső borítóján közöljük. Háttértanulmány. 67−88. 2014/1.opkm. hogy a koncepció kidolgozása kapcsán hol állunk. OFI M ayer József – Schnellbach Sikó Dóra – Kőpatakiné Mészáros Mária – Vígh Sára: Az egész napos iskola.indd 139 2015. amelyeknek a feltárása az ezt megelőző időszakban történt. Ezekről egyrészt az első fejezet lábjegyzeteiben lehet tájékozódni. 34–47. A tanulmányok 2013 és 2014 során készültek. az aláb- biakban megnevezett háttértanulmányokban. 8:50:04 . az alábbiak szerint: Kőpatakiné Mészáros Mária – M ayer József – Schnellbach Sikó Dóra –Varga Attila: Az egész napos iskola nevelési-oktatási programjának részvételi alapú fejlesztése. 26. Háttértanulmány. Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda. ahogyan az egész napos iskola kon- cepcióját igyekeztünk a szélesebb szakmai nyilvánosság számára kommunikálni. ezek megismétlésre itt nincs szükség. OFI M ayer József – K erberné Varga Anna – Vígh Sára: Az egész napos iskolával kapcso­l atos törekvések megjelenése a hazai közoktatásban. A KÉRDÉS IRODALMA Az egész napos iskolával kapcsolatos nemzetközi és hazai szakirodalom a lábjegyzetben ta- lálható megszorításokkal megtalálható az OPKM online katalógusában. 139 1506359_OFI_Egész nap az iskolában_0820_10. OFI Kovács Erika – Kőpatakiné Mészáros Mária – Sallainé Sipkai Zsuzsa: Az egész napos iskola nevelési oktatási programjában az alsó és felső tagozatra (felzárkóztatás) vonatkozó pedagógiai koncepció elsődleges megközelítése. o Ezek a tanulmányok abban az értelemben „trilógiát alkotnak’”.hu/pages/modules/opac/ opac. A cím­szó 56 tételt tartalmaz.php?fn=ss Azokat az anyagokat. 08. a dokumentumok egyenkénti átnézésével gyűjtöttük össze. o. − Gyorsjelentés az online kérdőívről. Háttértanulmány. Új Pedagógiai Szemle. 267–284. Háttértanulmány. o Kőpatakiné Mészáros Mária – M ayer József: Egész nap az iskolában? In: Tartalmi és szervezeti változások a köznevelésben. amelyeknek most már – ebben az össze- függésben – történeti értéke van. Hajdúszoboszló 2014. amelyeknek a prezentációs anyagait (például ppt-dokumentumok) itt nem soroljuk fel. Az előadások mel- lett éltünk azonban a poszterek adta lehetőséggel. Kőpatakiné Mészáros Mária – M ayer József –Vígh Sára: Egész nap az iskolában? Iskolakultúra. Mindezekkel párhuzamosan számos konferencián tartottunk előadásokat. Háttértanulmány. http://opac. K erberné Varga Anna: Törekvések a tanulók felzárkóztatására a közoktatási intézményekben 1990−2013. illetve konferenciakötetben tettük közzé. könyvtári munkával. Országos Közoktatási Konferencia. OFI M ayer József – K erberné Varga Anna – Vígh Sára: Felzárkóztatást segítő tankönyvek. OFI Kőpatakiné Mészáros Mária – M ayer József – Schnellbach-Sikó Dóra – Kovács Erika – Sipkainé Sallai Zsuzsanna – Vígh Sára: Egész napos iskola alsó és felső tagozat. 2014/1−2. Brosúra. OFI A fejlesztés során időről időre tanulmányokban foglaltuk össze. munkafüzetek a közelmúlt iskolai gyakorlatából. hogy érdekes betekintést ad- nak egyrészt a fejlesztés menetébe. Suliszerviz Pedagógiai Intézet. október 7–9. másrészt az OFI szerverein elérhető. XVI. Háttértanulmány. OFI K erberné Varga Anna – Kovács Erika – Kőpatakiné Mészáros Mária – Sallainé Sipkai Zsuzsa – Vígh Sára: Pedagógiai értékelési eszközök. másrészt pedig abba.

ami elfogadja a változó és rendkívül eltérő tanulói szükségleteket csakúgy. a tanulókat és szüleiket célzó tt pedagógia alk ás+ Al dm és trán tevékenységnek is helyet ad. az oktatás hagyo- ye t e ek tad eh én mányos keretei mellett több. illetve a nek n iskolája EN o gé ek I=t n ás sé s-há ezek megvalósítására szervezett programja van. sá é tő ss alm zá tekkel. tanu E G É SZ N A P A Z I S KO L Á BA N? E G Y F E J L E SZ T É S A N ATÓM I Á J A ség kezelése e célok elfogad er ykompenzáci l s á é ss k z a e n r v á e g e z á l é é s s ko f o k y ó o n b - s ko m sza e ása ói p gy até l lex nu ü itá e h a t At t sa é r ne ás y st ul ve él an ám lés m At sze og atá = ENI sa EGÉSZ NAP AZ ISKOLÁBAN? EGY FEJLESZTÉS ANATÓMIÁJA Európai Szociális Alap BEFEKTETÉS A JÖVŐBE . Az egész ség udá az gle do napos iskola – együttműködve az iskolán kívüli szerveze. és egyben a sokféleség keze- z ó és sokféle tan to ul vál elése ENI = tehe ói sz lését örömforrásnak tartja. szülőkkel – egész nap. hanem a tanulásszervezés színhelye is. mint az ezekhez kap- csolódó pedagógiai célokat. Ez az iskola nemcsak a tudását- adás. Olyan műhely.Az egész napos iskolára a személyre szabott pedagógiai al- kalmazása jellemző. A gg ük öv tsé amelyben a résztvevőknek egyéni tanulási céljaik. ellátásokkal.