You are on page 1of 4

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Nama Guru: Minggu :Oktober 2017

Tarikh: 4/10/2017 Hari : Isnin
Mata Pelajaran Perniagaan
Tingkatan/ Kelas 5 Sastera 1
Masa 8.00-9.00
Standard 3. 3 : Sumber Pembiayaan Perniagaan
Kandungan
Standard 3.3.1 : Mengenalpasti sumber pembiayaan untuk sesebuah perniagaan
Pembelajaran
3.3.2: Menghuraikan jenis pembiayaian dalaman dan luaran yang
sesuai untuk sesebuah perniagaan
BBB/BBM Buku teks, Flash Card (Logo sumber pembiayaian), lembaran kerja dan
kertas sebak

Guru akan bergerak dari satu kumpulan ke kumpulan yang lain sebagai fasilitator. Langkah 4 Murid diberi latihan pengukuhan menggunakan lembaran kerja yang diberikan Penutup Guru membuat ulasan dan rumusan daripada hasil dapatan dan pembentangan murid EMK Nilai : kerjasama KBAT: Peta Minda PAK 21: Gallery Walk Gaya pembelajaran: Penemuan inkuiri dan Pembelajaran kolaboratif Refleksi/ Catatan Ulasan Penyemak . Pembentangan diteruskan mengikut giliran.Aktiviti Induksi (5 minit) Pembelajaran Guru memaparkan logo jenis2 bank. Langkah 1 Guru membimbing murid mengembangkan idea mereka bagaimana mendapatkan sumber pembiayaian untuk mengembangkan perniagaan. Langkah 3 Aktiviti Gallery Walk Kumpulan pertama akan membentangkan hasil dapatan mereka di hadapan murid kumpulan dua dan kumpulan tiga. Guru mengarahkan murid untuk menyatakan jenis sumber pembiayaian berdasarkan logo. Langkah 2 Murid-murid dibahagikan kepada 6 kumpulan a) Sumber pembiayaian dalaman b) Sumber pembiayaian luaran: (bank) c) Sumber pembiayaian luaran : (Syarikat kewangan ) d) Sumber pembiayaian luaran: ( Syarikat pajakan & pemfaktoran) e) Sumber pembiayaian luaran: (Syarikat Jaminan Kredit Malaysia) f) Sumber pembiayaian luaran: (Agensi kerajaan) Setiap kumpulan akan berbincang selama 20 minit tentang topik masing- masing. institusi kewangan dan agensi kerajaan.

LAMPIRAN :SUMBER-SUMBER PEMBIAYAIAN .