You are on page 1of 6

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava ÎNSCRIERI
Aleea Jupiter Nr.12, 720256
E-mail: scoala8suceava@yahoo.com festivaltezaurvalah@yahoo.com
Pagina web: http://scoala8suceava.ro
Tel/fax:+40 0230 550012

REGULAMENT
∞TEZAUR VALAH∞
Festival-Concurs Județean de Etnografie și Folclor cu participare internațională
Ediția I, 2018
ORGANIZATOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 SUCEAVA

Inițiator/coordonator: Prof. înv. primar Marioara Rotaru
Director: Prof. Corina Larionescu
1. SCOP
Festivalul – Concurs de Etnografie și Folclor ∞TEZAUR VALAH∞ este deschis
participării copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 6-18 ani și are drept scop valorificarea
caracteristicilor zonelor etnofolclorice din care aceştia provin, cultivarea identității culturale și
lingvistice, însușirea de valori ale culturii naționale și universale, abordarea interculturalității
prin educarea respectului față de obiceiuri și tradiții, promovarea folclorului ca element al
patrimoniului cultural naţional.
Manifestarea își propune să faciliteze afirmarea unui profil identitar pozitiv al
comunității românești și al etniilor conlocuitoare, cunoașterea, aprofundarea, conservarea și
valorificarea folclorului din diferite zone aflate în spații geografice locuite de
populații românești- România, Ucraina (Regiunea Cernăuți și Transcarpatia- Maramureșul
istoric), Republica Moldova, Serbia (Voivodina-Banatul sârbesc, Timocul sârbesc ), Bulgaria
(Regiunea Vidin, Valea Timocului ). De asemenea, ne dorim să oferim participanților de
aproape și de departe posibilitatea de a lega noi prietenii și viitoare colaborări. În contextul
Centenarului Marii Uniri de la 1918, proiectul se transpune într-un concept nonformal al
diversității, continuității și unității culturii tradiționale în timp și spațiu, un prilej de solidarizare
prin intermediul valorilor naționale ca embleme identitare.
Activitatea principală (spectacol folcloric la scenă deschisă) va avea loc de Ziua
Mondială a Educației- 5 Octombrie 2018, iar activitățile premergătoare (secțiuni cu
participare indirectă) se vor derula în perioada ianuarie-mai 2018.

2. GRUP ȚINTĂ
- 800 elevi din învățământul preuniversitar- nivelurile primar, gimnazial și liceal
3. SECȚIUNI
 Interpretare
 Coregrafie de grup
 Comunități etnice/etnii conlocuitoare

cu acompaniament/negativ (specificați în fișa de înscriere titlul cântecelor și transmiteți negativele în momentul înscrierii pe adresa de e-mail a festivalului). cântec de seceriș. obiceiuri familiale.com Pagina web: http://scoala8suceava.12.B. 8 Suceava ÎNSCRIERI Aleea Jupiter Nr. înmormântare etc. prin viu grai): cântec de cătănie. unde să se regăsească tipologia zonei etnofolclorice prin varietate. tradiţii şi practici cu caracter moral sau religios. -horit tradițional/cântece cu caracter ritualic (Horitoarele cântă cântece foarte vechi învăţate şi transmise din generaţie în generaţie. -se va evidenția relația dans-muzică-strigături-costum.  COMUNITĂȚI ETNICE (grupurile pot participa la oricare dintre secțiuni/subsecțiuni)  Etnii conlocuitoare din Județul Suceava  Etnici români din Ucraina. Republica Moldova.  SOLIST VOCAL -se vor prezenta două piese (un cântec doinit/nu este obligatoriu pentru elevii din categoria învățământ primar. -timp alocat: 10 min.A. cântec satiric. nuntă.ro Tel/fax:+40 0230 550012 PARTICIPARE DIRECTĂ SPECTACOL FOLCLORIC (folcloristică muzicală și coregrafică) Toți participanții trebuie să fie costumați corespunzător și să cunoască detalii despre caracteristicile zonei folclorice de provenineță și despre compoziția ținutei populare autentice! 3. 720256 E-mail: scoala8suceava@yahoo.cu acompaniament/negativ). -autenticitatea pieselor. Hora de scăldătoare a noului născut. SECȚIUNEA INTERPRETARE  GRUP VOCAL FOLCLORIC -prezentarea a două piese: o piesă în tempo lent+o piesă în tempo mișcat.rituri de trecere: ex. Serbia . -timp alocat: 10-12 minute.MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Școala Gimnazială Nr. impactul vizual. costume populare autentice și expresivitate artistică. cântec patriotic. obiceiuri calendaristice cu dată fixă sau cu dată mobilă). -timp alocat: 10-12 minute. -prezentarea trebuie să fie cât mai originală. -ținuta scenică. -costum popular tradițional din zona de proveniență. pentru ambele piese. originalitate în grai și interpretare. SECȚIUNEA COREGRAFIE DE GRUP (Formații artistice) Notă: Un grup poate să participe la mai multe secțiuni/subsecțiuni. baladă sau cântec epic + un cântec măsurat. -prezentarea unui joc popular autentic în forma sa nealterată. . ținută scenică și costum popular reprezentative pentru zona folclorică de proveniență. -la înscriere se vor trimite negativele pieselor în format electronic pe adresa de e-mail a festivalului. 3.DANS POPULAR TRADIȚIONAL/DANS FOLCLORIC COREGRAFIC -prezentarea unei suite de dansuri tradiționale din zona etnofolclorică de proveniență.  OBICEIURI TRADIȚIONALE -prezentarea unui obicei sau a unei secvențe din obiceiul folcloric specific zonei de proveniență (datini. -calitatea mesajului transmis. frumusețea și originalitatea costumului popular. -autenticitatea pieselor. ritul de nuntă etc. ca documente atașate. Bulgaria. -fiecare grup participă cu recuzita proprie.  COREGRAFIE DE GRUP. -timp alocat: 6 min. cu tempo mișcat din zona de proveniență.com festivaltezaurvalah@yahoo.

.Lapbook astronomie populară (cunoștințe de astronomie populară izvorâte din nevoi practice de orientare în timp și spațiu.. legende despre cer etc. TOATE MATERIALELE ÎNSCRISE PENTRU PARTICIPARE INDIRECTĂ vor fi aduse sau expediate pe adresa Școlii Gimnaziale Nr. numele și prenumele elevului. 8 Suceava.cerul văzut ca un ceas agrar. reviste care au contribuit la pregătirea acestui act istoric. 8 Suceava ÎNSCRIERI Aleea Jupiter Nr.C. bucăți de pânză sau hârtie milimetrică cu semne cusute) 3.miniaturi . specificându-se titlul.. constelații pastoral-agrare. mitologie stelară populară românească. LINIA. farmacia verde. știința sanitară a poporului reflectată în credințe. Ladă de zestre din zona . de planificare a activităților gospodărești pe anotimpuri/luni/săptămâni/zile. Cernăuți. de aceea recomandăm ca lucrările trimise la această secțiune să fie rodul muncii în echipă a elevilor. CERCUL pe obiecte de artă populară ale zonelor etnografice din judeţul Suceava/etc.Lapbook medical-folcloric (tradiții folosite în slujba sănătății. artă meșteșugărească Notă: Fiecare fotografie va fi printată în format A4 și etichetată în colțul din dreapta/jos (pe etichetă se va menționa denumirea fotografiei.. EXPOZIȚIE-CONCURS DE DESIGN TRADIȚIONAL .) Notă: Lapbook sau “cartea de ținut în poală” este o metodă educațională interactivă practică dedicată muncii în echipă. constelații românești tradiționale.SECRETARIAT.. monumente dedicate acestor personalități. Chișinău. ***Lapbook CENTENAR-MAREA UNIRE (artizani ai Marii Uniri.D.constelații religioase.com festivaltezaurvalah@yahoo.Broderii utilizate în ornamentarea locuinţelor . . ghidul cerului.Stilul tradițional în arhitectura casei. superstiții. zoomorfe şi antropomorfe pe obiecte aparţinând artei populare .Cusături tradiționale (ștergare. constelații ale originii poporului român. Suceava 720256. evenimente locale la vremea Marii Uniri etc.Lapbook Modele geometrice în arta populară: PUNCTUL. Sunt acceptate maxim 2 fotografii pentru fiecare participant.com Pagina web: http://scoala8suceava.Str. școala. structura cerului și a conexiunilor dintre pământ și cer în satul tradițional românesc. etc. ROMBUL. SECȚIUNEA ȘTIINȚE POPULARE – FOLCLOR MEDICAL ȘI ASTRONOMIE POPULARĂ EXPOZIȚIE-CONCURS DE LAPBOOK .Fotografie veche de familie din zona/satul/regiunea/raionul . toate acestea folosite în popor pentru diverse afecțiuni). numele cadrului didactic îndrumător.Țesături tradiționale.interpretarea populară a cerului. Aleea Jupiter Nr.Motive florale. obiceiuri..12.leacuri și rețete populare cu plante de leac.Fotografie veche de familie . geometrice. rugăciuni. . Costum popular din zona .Lada de zestre . . TRIUNGHIUL. numele elevilor care au contribuit la realizarea acestuia. SECȚIUNEA ETNOGRAFIE –LOCUINȚE ȘI MEȘTEȘUGURI EXPOZIȚIE-CONCURS DE FOTOGRAFIE .. incantații.. 12. PĂTRATUL. numele cadrului didactic îndrumător.Costume populare cu motive tradiționale dintr-o anumită zonă etnofolclorică .). Alba-Iulia. capitalele Marii Uniri- București. batiste.MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Școala Gimnazială Nr. 720256 E-mail: scoala8suceava@yahoo. clădiri în care s-au luat decizii legate de actul de la Alba Iulia. școala de proveniență. Proiectul de grup va fi etichetat..ro Tel/fax:+40 0230 550012 PARTICIPARE INDIRECTĂ (secțiuni premergătoare festivalului/ februarie-mai) 3.

un premiu III și două mențiuni pentru fiecare categorie de concurs. în funcție de sponsorizări. un premiu II. Certificarea activității se va face în baza Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.D. Extras din Regulamentul de organizare a activităților cuprinse în CAE: Art. univ. 3035 /10. Fac excepție situațiile în care doi sau mai mulți participanți obțin același punctaj în concurs.com Pagina web: http://scoala8suceava. (2) Modul de jurizare și modul în care se acordă premiile vor fi precizate în regulamentul festivalului-concurs.com festivaltezaurvalah@yahoo.Norme morale în vechime (obiceiul pământului. respectiv 10 februarie-10 iunie 2018.E. să atragă atenția asupra diversității în toate formele ei și să stimuleze dialogul între oameni.(1) La toate proiectele organizate sub formă de concurs se pot acorda premii (I.festivaltezaurvalah@yahoo.Culegere material folcloric de pe teren (conform fișelor-model: Fișa informatorului/Fișa faptului folcloric. magie. pe baza fişei de înscriere ce va fi transmisă pe adresa de e-mail a festivalului. cu număr de înregistrare al instituției inițiatoare. astronomie și medicină populară. Notă: Biblioteca Vie își propune să promoveze respectul pentru drepturile omului și demnitatea umană. SECȚIUNEA MICI-MARI CERCETĂTORI DE ETNOGRAFIE ȘI FOLCLOR (publicare materiale în culegere ISBN. de concurenți (individuali /formații/ansambluri) pentru fiecare categorie de concurs. legea omeniei. precum și documente de mulțumire pentru parteneri sau sponsori. specialist Etnologie și Folclor) .trăite sau auzite de la înaintași.secțiunile cu participare directă. respectiv partenerii sau sponsorii pot acorda și premii speciale. povești și povestiri din vremea Marii Uniri etc. ***Înscrierile se fac în intervalul 10 ianuarie-10 mai 2018. școlare și extrașcolare. descântec. ci oamenii.Percepții și prejudecăți față de rolul femeilor și al bărbaților în societatea tradițională. (3) Se vor acorda un premiu I.01. mențiuni și premii speciale. Coordonatorul/îndrumătorul fiecărui grup care dorește să participe în cadrul festivalului trebuie să consulte înainte Regulamentul de organizare a activităților cuprinse în Calendarul Activităților Educative. fără a depăși numărul total de premii și mențiuni.III). religie. acordate participanților/grupurilor/formațiilor artistice se precizează și numele profesorului coordonator. rememorând și navigând printre stereotipuri.II. (8) Pe diplomele pentru premii.com . sfatul de judecată. (6) În cadrul fiecărui proiect pot fi eliberate diplome de participare și diplome pentru premii și mențiuni.ro Tel/fax:+40 0230 550012 PARTICIPARE ON-LINE CU ÎNREGISTRARE VIDEO 3.MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava ÎNSCRIERI Aleea Jupiter Nr.) *∞∞∞∞∞∞∞∞*∞∞∞∞∞∞∞∞*∞∞∞∞∞∞∞∞*∞∞∞∞∞∞∞∞*∞∞∞∞∞∞∞∞*∞∞∞∞∞∞∞*∞∞∞∞∞∞ INFORMAȚII UTILE Festivalul va debuta cu o paradă a costumelor populare. de-a lungul existenței în satul tradițional. dans. figuri emblematice în comunitate.2012.III și mențiuni nu poate depăși 25% din nr. împărtășind cu privitorii frânturi din propriile experiențe existențiale. protagoniștii înregistrărilor vor fi membri ai comunităților tradiționale care aleg să fie cărți deschise pentru public.secțiunile cu participare indirectă și online. referent științific/ prof. la pas pe arterele principale de circulație în centrul municipiului Suceava. ierarhia familiei. legi nescrise asupra a ceea ce se cuvine.II. fără posibilitatea susținerii unor probe de departajare. conform OMECTS Nr. SECȚIUNEA Ҽ-Biblioteca Vie –experiențe existențiale în comunitatea tradițională Ҽ-Biblioteca Vie este locul în care povestitori nu sunt cărțile.12.III sau mențiuni revine juriului concursului. Participanții la această secțiune vor trimite înregistrări video . prejudecăţi. 3. ostilitatea față de străinii care apar în comunitate. fruntașii satului etc. bocet. Consiliul bătrânilor. .obicei. cântec vechi. Decizia de acordare a mai multor premii I. tabuuri prejudecăți despre români și etnici. legendă. 720256 E-mail: scoala8suceava@yahoo. respectiv al Inspectoratului Școlar Județean.format letric și electronic.17. .). (7) Instituția organizatoare poate elibera adeverințe pentru profesorii implicați în organizare.II. (4) Numărul total de premii I. caz în care se poate acorda același premiu/mențiune pentru punctaje egale. (5) Instituția organizatoare.

juriul.com festivaltezaurvalah@yahoo. stil interpretativ.com Pagina web: http://scoala8suceava.com. II. ritmice.autenticitate (grai/corectitudine lingvistică. premiul pentru autenticitatea repertoriului. concurenţii trebuie să fie capabili să ofere informaţii despre repertoriul prezentat şi ținuta populară purtată. II.5 Octombrie 2018 vor intra DOAR grupurile/formațiile/ansamblurile  NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE! . 720256 E-mail: scoala8suceava@yahoo. iar pregătirea pentru concurs sa fie făcută conform criteriilor de jurizare. premiile I. Concurenţii sunt rugaţi să respecte cu stricteţe regulamentul concursului. poate hotărî neacordarea unor premii.  În cursa pentru câștigarea Trofeului Festivalului-Concurs de Etnografie și Folclor TEZAUR VALAH. Hotărârea juriului este irevocabilă. realizator radio/tv emisiuni folclorice). Este obligatorie prezența la Parada costumelor populare. pe secţiuni şi categorii de vârstă în funcţie de numărul celor înscrişi în concurs. la termenele prevăzute.III vor fi inscriși fără preselectie la Festivalul de Colinde și Datini Strămoșești TREC MAGII PRIN VATRA MOLDOVEI- Botoșani (decembrie 2018).MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Școala Gimnazială Nr. ţinând seama și de reprezentarea diversificată şi echilibrată a zonelor/subzonelor folclorice. agogice) . Numărul total de membri ai fiecărui grup va fi de 10-25.II.festivaltezaurvalah@yahoo. originalitate . PREMIILE FESTIVALULUI  Se vor acorda la fiecare categorie de vârstă şi fiecare subsecţiune: TROFEUL. RESPONSABILITĂȚILE ORGANIZATORULUI Organizatorul stabilește ordinea de intrare în concurs. Organizatorul poate asigura contracost (la cererea scrisă a participanților) cazare și masă la prețuri convenabile. particularităţi vocale) . în consens cu organizatorii. consultant cultural-artistic/reprezentant al Centrului pentru susținerea tradițiilor.ro Tel/fax:+40 0230 550012 RESPONSABILITĂȚILE PARTICIPANȚILOR Pentru validarea înscrierii se expediază fișa de înscriere (completă și corectă) cu toate informațiile solicitate. Ediția I.dinamica. ori redistribuirea lor pentru alte subsecțiuni/categorii. ansamblurile folclorice și soliștii evaluați cu premiile I. profesor universitar/ Etnologie și folclor. Participanții/grupurile care nu respectă regulamentul anunțat vor fi descalificați din concurs. tempoul și agogica (calități dinamice. claritate timbrală. III. La cererea juriului.calităţi interpretative (intonaţie.se acordă note de la 7 la 10. ținută). Grupurile vocale. În funcţie de nivelul evoluţiei participanților. JURIUL FESTIVALULUI Jurizarea Festivalului – Concurs de Etnografie și Folclor ∞TEZAUR VALAH∞ va fi asigurată de profesioniști în domeniul etnografiei și folclorului (interpret consacrat de muzică populară. 8 Suceava ÎNSCRIERI Aleea Jupiter Nr. maestru coregraf consacrat.AUTENTICITATE (70%) și VALOARE ARTISTICĂ (30%) .  Se vor acorda premii de excelență: premiul de popularitate. III (+medalii) .expresivitate artistică. fiecare grup va aduce un steag tricolor în mărime internațională și o pancartă ce-i va purta numele și localitatea de proveniență. anunțate în timp util. expresivitatea conținutului . premiul pentru recuzită folclorică.12. 2 mențiuni la fiecare subsecțiune expozițională (participare indirectă) . ******Criterii generale de evaluare în cadrul concursului: . 2 menţiuni (participare directă) și premiile I.amplitudine vocală.omogenitate și armonizare (grupuri) . premiul pentru cel mai autentic costum. Organizatorul poate elibera adeverințe de sponsorizare/voluntariat/organizare îndrumătorilor/coordonatorilor care înscriu participanți la secțiunile festivalului și doresc să sponsorizeze manifestarea cu 5 ron/membru grup sau doresc să ajute fizic la pregătirea manifestării. pe adresa de e-mail a festivalului.

rotaru82@yahoo. INVITAT SPECIAL Grigore Gherman Persoana de contact: Inițiator/coord. 0743. e-mail: mari.00.com festivaltezaurvalah@yahoo. Grup Facebook asociat paginii: FESTIVAL-CONCURS 'TEZAUR VALAH' SUCEAVA.ro Tel/fax:+40 0230 550012 Toți concurenții vor primi diplome de participare.MMXVIII. Concursul va fi amplu mediatizat în presa scrisă. Marioara Rotaru Tel.12. Aleea Jupiter Nr.ro E-mail înscrieri festival: festivaltezaurvalah@yahoo.12 ∞TEZAUR VALAH∞ Ediția I.com Pagina web: http://scoala8suceava. 720256 E-mail: scoala8suceava@yahoo. la secțiunile cu participare directă. 8 Suceava ÎNSCRIERI Aleea Jupiter Nr.Festivalul-Concurs de Etnografie și Folclor ∞ Tezaur Valah ∞ Suceava. radio şi televiziune.827.MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Școala Gimnazială Nr.058.com Pagina Facebook a festivalului. Str. Recitalurile câștigătorilor: vor susține recitaluri concurenții care au obținut trofeul festivalului și trofeul fiecărei categorii de vârstă.55. Școala Gimnazială Nr. 0230.X. 8 Suceava. 5. festival: Prof. Suceava . 12 Tel/fax.