You are on page 1of 2

Nacionalni park Prokletije proglašen je 2009. god. Površina Nacionalnog parka je 16.630 ha.

Park je smješten u graničnom prostoru između Crne Gore i Albanije, i između podgoričko –
skadarske kotline na jugozapadu i Metohije na sjeveroistoku. Glavna karakteristika Prokletija
su reljef i bogatstvo voda. Na teritoriji Parka su dva rezervata prirode Hridsko jezero i
Volušnica. Posjetioci Nacionalnog parka Prokletije mogu uživati u brojnim atrakcijama:
vidikovcima, netaknutim planinskim pejzažima na sniježnim vrhovima, planinskim jezerima,
pećinama, pećinskim crtežima, dubokom kanjonu sa prirodnim mostom, prirodnom polju
borovnica, tradicionalnim ruralnim kućama.

Flora crnogorskih Prokletija u velikoj mjeri ima karakter srednjoevropske flore sa značajnim
učešćem arkto-alpijskih i submediteranskih elemenata. Veliki broj vrsta su endemične,
endemoreliktne, reliktne, rijetke, a mnoge vrste su ljekovite i medonosne. Na teritoriji Parka
registrovano je preko 1700 biljnih vrsta, a izdvojeno je 40 tipičnih biljnih zajednica. Šume su
jedno od najznačajnijh prirodnih bogatstava. Najrasprostranjenije su visoko-ekonomske šume,
koje mjestimično imaju prašumski karakter, zatim zaštitne i na kraju šikare i niske šume.
Karakteriše ih vertikalna zonalnost. Životinjski svijet Prokletija karakteriše velika
raznovrsnost, a najzastupljeniji su insekti, vodozemci, gmizavci, ptice i sisari. Veliki broj
insekata su endemične vrste, a neke vrste su zaštićene Zakonom. Fauna vodozemaca i
gmizavaca je raznovrsnog porijekla. Najznačajniji fenomen koji se javlja na području
Prokletija je neotenija. Na području Prokletija je zabilježena 161 vrsta ptica. Najznačajnije
vrste ptica su: siva čaplja, čaplja kašikara, krža, bradan, bjeloglavi sup, orao zmijar, jastreb,
kobac, mišar, soko lastavičar, sivi soko, lještarka, krstokljun i dr.

a padine izuzetno strme. Maja Kolata (2.528 m) i Maja e Rosit (2. na severu Gusinjsko-plavska dolina i najzad na istoku planina Bogićevica. Odlike Nacionalni park Prokletije odlikuje se krečnjačkim i dolomitskim sastavom stena. koje su se formirale u oligo-miocenu. pećine.534 metara).524 m).600 hektara sa okolnom zaštitnom zonom od približno 6. Ukupna površina je oko 16.Položaj Nacionalni park Prokletije ograničen je sa juga visokim grebenima planine i albanskom granicom. Vrhovi su najčešće oštri i nazubljeni. Najviše tačke su Zla Kolata (2. .200 hektara. uvale i dr). Predeo je izuzetno neprisupačan sa brojnim visokim vrhovima i kraškim oblicima (jame. na zapadu je reka Grnčar.