You are on page 1of 4

Apariţia Republicii Moldova în cadrul comunităţii internaţionale este legată de Declaraţia de

Independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991. Declaraţia Independenţei, reprezentând un punct
culminant al mişcării de emancipare politică şi naţională, a însemnat o deschidere a Republicii Moldova către
marea familie a statelor europene şi întreaga civilizaţie, oferind societăţii şi elitelor politice moldovene noi
orizonturi şi înainte de toate perspectiva unor contacte multidimensi-onale benefice cu lumea liberă, pentru
care Republica Moldova rămânea o adevărată terra incognita.77 Etapa iniţială în dobândirea statalităţii şi a
calităţii de subiect de drept internaţional a Republicii Moldova este legată de primii paşi în vederea obţinerii
unor atribute de stat de fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească din cadrul URSS - decretarea
limbii de stat şi reintroducerea alfabetului latin la 31 august 1989, aprobarea drapelului şi a stemei de stat (27
aprilie şi, respectiv, 3 noiembrie 1990), adoptarea Declaraţiei de Suveranitate a Republicii la 23 iunie 1990 şi
schimbarea denumirii oficiale a statului la 23 mai 1991. Pe parcursul anilor următori Moldova desfăşoară o
activitate intensă de afirmare pe plan internaţional prin aderarea la un şir de organizaţii internaţionale: la 30
ianuarie 1992 la Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa; la 2 martie 1992 Republica Moldova
devine membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite; la 4 mai 1992 devine membru al Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii; al Fondului Monetar Internaţional; al Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; la 12
august 1992 al Băncii Europene pentru Reconstruc-ţie şi Dezvoltare.

La 25 iunie 1992 Republica Moldova participă împreună cu alte state în calitate de membru fondator la
instituirea organizaţiei regiona-le Cooperarea Economică la Marea Neagră. În vederea includerii în circuitul
internaţional cultural Republica a aderat la UNESCO la 27 mai 1992 şi la Uniunea Latină la 12 decembrie
1992. Concomitent cu eforturile de integrare în organizaţiile şi structurile internaţionale, pe parcursul anilor
1992-1993 s-au extins relaţiile bilaterale. Spre sfârşitul anului 1993, Republica Moldova era recunoscută de
peste 120 de state, având relaţii diplomatice cu peste 80 de ţări. Au fost deschise primele ambasade ale
Republicii Moldova peste hotare la: Bucureşti (24 februarie 1992), Moscova (16 octombrie 1992), Kiev (26
mai 1993), Bruxelles (21 iunie 1993), Minsk (6 octombrie 1993), Washington (9 decembrie 1993); la 5 iunie
1992 a început să funcţioneze Reprezentanţa permanentă a Republicii Moldo-va pe lângă ONU. Totodată la
Chişinău au fost deschise primele ambasade străine ale: României (24 ianuarie 1992), SUA (29 martie 1992),
Ucrainei (martie 1992), Federaţiei Ruse (iunie 1992), RFG (noiembrie 1992) ş. a. Importante momente în
afirmarea statalităţii Republicii Moldova şi a calităţii de subiect de drept internaţional le-au constituit alegerile
parlamentare pe bază de pluripartitism, care au avut loc la 27 februarie 1994 şi elaborarea noii Constituţii care
intră în vigoare la 27 august 1994. Constituţia Republicii Moldova devine astfel cadrul juridic al relaţiilor
bilaterale şi al colaborării multilaterale cu alte state. Primele luni ale anului 1994 au coincis cu începutul unei
noi etape în politica externă a statului, etapă, pe parcursul căreia, o dată cu extinderea relaţiilor bilaterale,
datorită creării bazei legislative a acestora, a început diversificarea şi aprofundarea lor. În această perioadă
Republica Moldova aderă la noi organizaţii internaţionale, consolidându-şi totodată poziţiile în organizaţiile
cu care colaborarea se stabilise în perioada precedentă. Un moment important pentru Moldova îl constituie
ratificarea la 8 aprilie 1994 de către Parlament a documentelor de constituire a CSI. Republica Moldova a
aderat la Uniunea Economică a CSI, menţinând colaborarea comercial-economică şi abţinându-se de la

În 1994 a început colaborarea reală a Republicii Moldova cu Uniu-nea Europeană. cursul reformei economice şi integrarea în structurile euro-atlantice. care puteau sprijini procesele democratice din Republica Moldova. O atenţie specială s-a acordat dezvoltării relaţiilor cu ţările occidentale. Iniţial Republica Moldova a avut statut de invitat special al Adunării Parlamentare a acestei organizaţii şi în această calitate a semnat Convenţia europeană privind protecţia mediului sălbatic şi a habitatelor naturale şi Convenţia culturală europeană. Republica Moldova a devenit membru al Consiliului Europei la 13 iulie 1995. a semnat peste 700 de acorduri bilaterale. Sofia. 2. În această direcţie de colaborare s-a luat în consideraţie faptul că SUA. 17 cu sediul la Bucureşti. Din aceste motive Republica Moldova a depus eforturi pentru intensificarea extinderii dialogului politic cu ţările occidentale. Este necesară constatarea faptului că astăzi Republica Moldova este recunoscută de majoritatea absolută a statelor lumii. Administraţia Americană şi Congresul SUA şi- au exprimat în permanenţă atitudinea favorabilă faţă de Republica Moldova. 12 la Kiev. BSEC. UNESCO ş. În străinătate activează 21 de misiuni diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova. Consolidarea relaţiilor cu Statele Unite ale Americii a constituit o constantă a politicii externe a Republicii Moldova. Aceasta se întâmplă la 13 iulie 1995. s-au stabilit relaţii cu NATO. La Chişinău funcţionează reprezentanţele şi oficiile mai multor organizaţii inter-naţionale: Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. . care este ratificat de Parlament la 3 noiembrie 1995 şi a intrat în vigoare la 1 iulie 1998. iar în Moldova sunt acreditaţi peste 70 de ambasadori dintre care 12 cu sediul la Chişinău. După semnarea în martie 1994 de către preşedintele Republicii a Documentului-cadru al acestui program. câţiva la Budapesta. Ţinând cont de prevederile Constituţiei cu privire la neutralitatea permanentă a statului. interesele statului sunt repre-zentate datorită acreditării prin cumul în peste 50 de state. Praga şi Atena. UNICEF. precum şi Convenţia- cadru privind protecţia minorităţilor naţionale. întreţine relaţii diplomatice cu peste 110 state. O deosebită atenţie a fost acordată dezvoltării relaţiilor cu Consiliul Europei. fapt ce a constituit o condiţie statutară pentru aderarea la Consiliul Europei. 1. când Republica Moldova este admisă ca membru cu drepturi depline al Consiliului Europei. Marea Britanie şi Franţa sunt membre ale Consiliului de Securitate al ONU şi membri influenţi ai majorităţii organizaţiilor internaţionale. este semnatară şi a ratificat peste 200 de convenţii internaţionale. sprijinind consecvent republica în cadrul relaţiilor internaţionale în problema soluţionării conflictului transnistrean şi retragerii contingentului militar rus din stânga Nistrului. reprezentanţa permanentă a Fondului Monetar Internaţional. a. Organization of the Black Sea Economic Cooperation 1992 – formator. accentul punându- se în primul rând pe colaborarea în cadrul Programului Parteneriatul pentru Pace. La momentul aderării Republica Moldova a semnat Convenţia europeană a drepturilor omului şi protocoalele adiţionale la aceasta. îndeosebi după semnarea la 28 noiembrie 1994 a Acordului de Parteneriat şi Cooperare. a fost elaborat Programul individual al Parteneriatului pentru Republica Moldova.participarea la acordurile militare. reprezentanţa permanentă a Băncii Mondiale. Misiunea OSCE. 17 la Moscova. CE. Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi.

CIS. Moldova in next April will sign a new programme on financing with the International Fund for Agricultural Development (IFAD) with a budget of 24 million dollars. precum și de la partenerii donatori activi în Moldova. Moldova contributed € 325. both through investment projects which help attract foreign direct investors. of which five million dollars will represent grants. mai rezistent la schimbările climatice. pentru Republica Moldova au fost aprobate cinci Proiecte IFAD. 3 FEBRUARIE 1995: Republica Moldova aderă la Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD).000 to the Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P) Fund in 2015. Restul fondurilor necesare vor trebui să fie mobilizate prin Programul de Cooperare Tehnică al FAO. Rosca. 1992. has said. . Republica Moldova a aderat la Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) în anul 1996. The EBRD is continuing to finance regional and municipal water supply companies and is looking into ways to modernize district heating and solid waste management and promote public- private partnerships (PPPs) in the sector. The EBRD project for Balti District Heating will receive funding from the E5P. EBRD. Commonwealth of Independent States 1991 . din 1999. . esursele financiare necesare pentru a obține rezultatele prevăzute în programul de cooperare însumează aproximativ 9. . GUAM.formator 4. The International Development Association June 30. nemijlocit acordate de IFAD). între Moldova și FAO.010 EBRD helps cut energy use and carbon emissions in Moldova with EU and Swedish support he EBRD is supporting measures to improve the business environment. European Bank for Reconstruction and Development 5 May 1992 Capital Subscription (€ 000) 30.9 mln. precum și consolidarea dezvoltării rurale sunt obiectivele unui acord semnat joi. Victor. FAO.75 milioane $.5 mln. the director of the Consolidated Unit for Implementation of IFAD Programmes. International Bank for Reconstruction and Development On April 24. 8 decembrie. Susținerea sectorului agroalimentar din Moldova pentru ca acesta să devină mai competitiv pe plan internațional. rganization for Democracy and Economic Development on 6 to 7 June 2001 – formator. USD (dintre care 68. IFAD. Astfel. din care 4. ale căror beneficiari direcţi sunt peste 93 de mii de gospodării. în valoare totală de 116. 3. mai durabil. Toate cele cinci FAO va contribui la promovarea unei agriculturi durabile și competitive în Moldova. IANUARIE 2007: este deschis Oficiul de ţară al FAO la Chişinău. IDA. 1993. IBRD. din partea guvernului național. as well as through engaging with the Moldovan he EBRD is investing in projects which help Moldova develop value-added exports – especially in manufacturing and agribusiness sectors – which will be competitive in regional markets.5 milioane $ sunt deja disponibili.

что гуманная и упорядоченная миграция приносит пользу. Interpol. IOM. OSCE. как мигрантам. International Monetary Fund is an international organization which aims at promoting international monetary cooperation. has signed an agreement to provide a US$4 million credit line to Banca Comerciala Victoriabank SA (Victoriabank). 2 martie 1992. The Republic of Moldova has accepted the IMF’s Articles of Agreement through the Parliament Decision no. Moldova has taken decisive steps including the introduction of its national currency in November 1993. Главный принцип работы МОМ заключается в том. September 7. 28 September 1994 The INTERPOL National Central Bureau (NCB) for Moldova is part of the MIA’s Police Division. International Organization for Migration Миссия МОМ в Молдове открылась в 2001 году. UN. International Finance Corporation Chisinau. for on-lending to small and medium-sized enterprises (SMEs) in the country. Moldova. 2001─The International Finance Corporation (IFC). the private sector arm of the World Bank Group. as well as promoting exchange rate stability. 30 January 1992. staffed. однако Республика Молдова стала официально членом-государством в 2003 году. 1107 of 28 July 1992 and has become the IMF member as of 12 August 1992. facilitating the expansion and balanced growth of international trade. . так и обществу. towards financial stabilization and structural transformation.IFC. which included stand-by and systemic transformation facility (STF)1 credits from the IMF. IMF. supported by a concerted program of external assistance. one of the leading banks in Moldova. as well as additional financing from other multilateral and bilateral sources.