You are on page 1of 1

Sekolah Kebangsaan Brickfields 2

Jalan Sultan Abd. Samad
50470 Kuala Lumpur

Ruj.kami:
Tarikh :2 Januari 2017
Pn Salmurni Abd Rauf
Tuan/Puan
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TAHUN: 2017

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan telah dilantik sebagai Pentaksir Sekolah bagi
mata pelajaran : __________________________________

3. Pihak sekolah amat berbesar hati di atas kesudian tuan/puan menerima pelantikan ini.

4. Kerjasama dan komitmen tuan/puan dalam menjalankan tanggungjawab ini amat kami
hargai.

Sekian, terima kasih

__________________________________

s.k.;fail timbul