You are on page 1of 1

MATLAMAT KURIKULUM

1. Meningkatkan Pencapaian Peratus Lulus UPSR


Dan Peratus 6A UPSR Setiap Tahun.

2. Memastikan Semua Murid Tahap Satu Menguasai


4M Sebelum Melangkah Ke Tahap Dua.

3. Melahirkan Murid Intelek, Cergas Fizikal Dan


Mental Serta Berakhlak Mulia.

TARGET UPSR 2018

PEMAHAMAN : 97.6%
PENULISAN : 98.0%
BAHASA INGGERIS : 88.1%
MATEMATIK : 85.7%
SAINS : 96.8%

PERATUS LULUS : 80 %
BILANGAN 6A : 12 ORANG
GRED PURATA SEKOLAH (GPS) : 2.60