You are on page 1of 1

Masurarea Marimilor Electrice 2017-2018

Tema de casa 1

1. Numiti unitatile de masura si explicitati expresia lor in unitati de baza SI pentru:


• capacitatea electrica, Nmod5=0;
• inductia campului magnetic: Nmod5=1;
• tensiunea electrica: Nmod5=2;
• permeabilitatea magnetica: Nmod5=3
• rezistenta electrica, Nmod5=4

2. Un voltmetru numeric (3 1/2 digit) are urmatoarele date tehnice pentru domeniul de
masurare de 200V (tensiune alternativa):
Rezolutia Exactitatea
? ∆U=±(m R +n d); m=1; n=5;
Exprimati rezultatul masurarii daca valoarea indicata a fost U=12.3 V.
Aceeasi intrebare daca voltmetrul este utilizat pe domeniul de 20V si valoarea indicata ar fi fost
12.34 V

3. O tensiune alternativa are urmatoarea expresie:


u t   Uˆ  0.4  a  sin(2  f  t )  b  sin(4  f  t ) ;
2
0  a  1; 0  b  1; Uˆ  300   (1  N mod 2) V
3
a) Schitati variatia tensiunii u(t) pe durata a (1+Nmod3) perioade ale semnalului pentru a = 0 si
b=0.4
b) Estimati indicatia unui aparat magnetoelectric cu redresor etalonat pentru valori efective in
cazul in care se masoara u(t) pentru a = 0.4 si b = 0.
c) Calculati valoarea efectiva a tensiunii de la punctul b)
d) Estimati indicatia unui aparat magnetoelectric in cazul in care se masoara u(t) pentru
a=0.068 und b = 0.034

4. Fie semnalul periodic de tensiune u(t) cu variatia in timp descrisa (pentru o perioada T) de
graficul din figura alaturata, unde U=5(1+0.5Nmod2) V. Tensiunea u(t) se masoara simultan
cu un voltmetru feromagnetic V1 (domeniul de masurare 10V si clasa de exactitate
c=0.2(1+4Nmod2) si un voltmetru magnetoelectric cu redresare V2, cu domeniul de
masurare 10 (1+9Nmod2) V si clasa de exactitate c=0.1. Rezistentele interne ale
voltmetrelor sunt Ri. Care este indicatia fiecaruia dintre voltmetre ? Exprimati rezultatul
masurarii in fiecare caz, daca distributia erorilor este uniforma.

N este numarul de ordine in catalog