You are on page 1of 2

PENYEBARAN ISLAM PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIAH

SEJARAH LATAR BELAKANG SEMANGAT JIHAD UMAT


TAMADUN KERAJAAN ABBSIAH ISLAM PD ZAMAN
ISLAM ABBASIAH

KESAN POSITIF KHALIFAH2 TERKENAL FAKTOR PENYEBARAN


PENYEBARAN KJAAN ABBASIAH ISLAM PD ZAMAN
ISLAM ABBASIAH

- Akidah STRUKTUR FAKTOR FAKTOR


- Ilmu pengetahuan KJAAN ABBASIAH LUARAN DALAMAN
- Kebudayaan
- Sistem
kemasyarakatan

A. Sejarah Tamadun Islam

- Terbinanya Negara Islam pertama semasa zaman Rasulullah saw di Madinah

- Selepas kewafatan Rasulullah saw ianya diteruskan oleh Khulafa al-Rasyidin, Bani

Umayyah dan Bani Abbasiah

- Di zaman Kjaan Abbasiah, tamaddun Islam mencapai zaman keemasan. Umat Islam

mencapai zaman kejayaan dalam aspek penyebaran Islam, pendidikan, sains dan teknologi,

ekonomi serta ketenteraan

B. Latar belakang Kerajaan Abbasiah

- Nama kerajaan Abbasiah di ambil sempena nama bapa saudara Rasulullah saw

" al-Abbas"

- Penubuhannya adalah untuk merealisasikan idea keturunan Bani Hashim yg menganggap

kepimpinan Negara layak disandang oleh mereka sahaja.

- Kjaan Abbasiah memerintah lebih daripada lima kurun yg bermula pada tahun

132H/750M hingga tahun 650H/1258M ditubuhkan dengan resminya oleh Abu Al-

Abbas As-Saffah

- Keluasan kerajaan Abbasiah merangkumi 2/3 dunia yang meliputi benua Afrika, Asia

dan Eropah.