You are on page 1of 3

TEST ZE SŁOWOTWÓRSTWA –KLASA VI

Anna Szczuka

1. Który z wyrazów jest niepodzielny słowotwórczo?


a. odbity
b. bić
c. bicie
d. wbić

2. Który wyraz był pierwszy?


a. noga
b. nożny
c. nóżka
d. podnóżek

3. Masz wyrazy: 1) rysownica, 2) kopiarka. Który jest starszy?


a. obydwa powstały bardzo dawno
b. 1
c. 2
d. nie wiem

4. Którą z wymienionych form nie interesuje się słowotwórstwo?


a. nauczycielka
b. nauczyciel
c. uczyć
d. nauczyciele

5. W którym punkcie formant został poprawnie wyodrębniony?


a. wstążk/a
b. wstą/żka
c. wstąż/ka
d. wst/ążka

6. Który spośród wyrazów jest podzielny słowotwórczo?


a. trwać
b. deszcz
c. trzmiel
d. wyuczyć

7. W rodzinie wyrazów: morze, morski, przymorze, nadmorski- występują oboczności:


a. o : ó
b. r: rz
c. s : rz
d. p : rz

8. Co trzeba zrobić, żeby sprawdzić, czy wyraz „narożnik” jest dobrze napisany?
a. odmienić przez przypadki
b. sprawdzić, czy w obrębie rodziny wyrazów są wymiany „ż” na „g”, „dz” lub
„h”
c. odmienić przez liczby
d. oddzielić formant przedrostkowy

9. W którym punkcie podano formanty „zgrubiające”?


a. –ek, -ik
b. –utka, -uśka
c. –alnia, -arnia
d. –sko, -ur

10. W którym punkcie podano wyrazy, które już wypadły z użycia?


a. koparka, komputerowy,
b. maturalny, egzaminacyjny,
c. operator, dźwigowy,
d. węglarz, smolar
11. W którym punkcie podano wyrazy utworzone przez poetów i raczej nie używane w
języku codziennym?
a. poić, stroić,
b. zagwiżdżać, wdudnić
c. pisać, rysować
d. biegać, przebiegać

12. W którym punkcie podano poprawnie rodzinę wyrazów?


a. domek, domostwo, zadomowiony, domownik
b. nauczyciel, uczeń, nauczanie, profesor
c. dom, budowla, willa, budynek
d. dziecko, dzieciaczek, uczeń, dzieciak

13. Formant to:


a. cząstka słowotwórcza, od której tworzy się nowe wyrazy
b. podstawa słowotwórcza
c. wyraz podstawowy
d. cząstka słowotwórcza, przy pomocy której tworzy się nowe wyrazy

14. Powstają nowe wyrazy, ponieważ (wskaż błędną odpowiedź):


a. powstają nowe przedmioty i zjawiska, które trzeba nazwać,
b. język żyje- wypadają z niego wyrazy niepodzielne
c. chcemy dokładnie nazwać wszelakie odcienie uczuć i cech
d. znudziły nam się stare wyrazy

15. Określ, jaka jest funkcja formantu „-ec” (połamaniec, oberowniec, płaczliwiec):
a. tworzy nazwy wykonawców
b. tworzy zdrobnienia
c. nazywa ludzi o charakterystycznych cechach
d. nazywa miejsca

16. Oto wyrazy: młodszy, lepszy, śmieszniejszy. Która reguła dotycząca ich pisowni jest
słuszna?
a. wyrazy są błędnie zapisane, bo po d, p, k, pisze się „rz”
b. wyrazy są poprawnie napisane, bo po spółgłoskach bezdźwięcznych piszemy
zawsze „sz”
c. wyrazy są poprawnie napisane, bo stopień wyższy przymiotników tworzy się
przy pomocy przyrostka –szy lub –ejszy
d. wyraz „młodszy” piszemy przez „t”

17. Twój kolega z równoległej klasy tak podzielił wyrazy przy przenoszeniu: 1) ro-zmiar,
2) nad-jechał, 3) przew-ażnie, 4)od-jazd. Które wyrazy podzielił prawidłowo?
a. 1. i 4.
b. Wszystkie
c. 2. i 4.
d. Ani jeden wyraz nie został dobrze podzielony

18. Wyraz „milutki” jest:


a. źle napisany, bo wymienia się na „miło”
b. jest dobrze napisany, bo przyrostek –utki zawsze piszemy przez „u”
c. dobrze jest napisany, bo wszystkie zdrobnienia pisze się przez „u”
d. właściwie, nie wiem

19. Jak można podzielić przy przenoszeniu wyraz „trzmiel”?


a. trz-miel
b. t-rzmiel
c. trzm-iel
d. nie wolno dzielić tego wyrazu, ponieważ jest niepodzielny