You are on page 1of 2

Doe-opdracht PO4: Ruimte van bezinning

Bezinning: “Een (rust)moment om na te denken, waarbij je inzicht en inkeer kan komen. “


Andere woorden die erbij passen zijn: 1) Beraad 2) Berouw 3) Besef 4) Bewustzijn 5)
Bezonnenheid 6) Gewetensonderzoek 7) Helder besef 8) Heroverweging 9) Het nadenken
10) Inkeer 11) Kalmte 12) Meditatie 13) Overleg 14) Spijt 15) Wroeging.

Voor deze opdracht lever je uiteindelijk een presentatie met je idee, een uitwerking en
toelichting in. In de les volgen dan de presentaties. Voor 12 februari moet je presentatie
met ontwerpen via Magister zijn ingeleverd.

Voor deze opdracht ontwerp je een ruimte van bezinning. Soms hebben leerlingen of
medewerkers behoefte aan een moment voor zichzelf, een moment om even bij te komen,
om stil te staan bij iemand die niet meer bij ons is, om even na te denken over wat echt
belangrijk is, noem het maar een moment van bezinning.

Op Broklede hebben we geen stilteruimte of een plek die bedoeld is om even weg te zijn
van alle dagelijkse en schoolbeslommeringen. Het zou mooi zijn als deze plek er toch komt
en dat jij daar een blijvende bijdrage aan levert.

Ontwerp daarom een bankje/ruimte van 1,5m x 1,5m dat geschikt is om even weg te
dromen of even bij te komen. Bedenk ook op welke plek dit bankje terecht moet komen
(binnen Broklede of in de nabije omgeving). Het best ontwerp wordt besproken met de
directeur!

Bespreek de keuze van je idee tussendoor met je docent voordat je begint met uitwerken.
Voor de kaders en overige algemene eisen van de opdracht kijk naar het
beoordelingsformullier. Voor de inhoud van de opdracht kun je verder op de website
kijken en ga je in de les aan de slag.
Om een ruimte van bezinning te ontwerpen moet je rekening houden met de wensen en
eisen van de mensen op school. Verplaats je dus in anderen: waar hebben zij behoefte
toe?! Daar gaat het uiteindelijk om: verder kijken dan je eigen behoeftes en smaak.

EXTRA VOOR ABSENTE LEERLINGEN BIJ DE EXCURSIE NAAR DE KERK

Ben je niet met naar de Kerk mee geweest dan voer je de volgende
opdracht uit en lever je die voor het eind van het lesuur per mail bij je CKV
docent (HOU) in:
Maak een zelf geschreven verslag, van 1A4, van 2 religieuze plekken
(boedistisch, katholiek, moslim, …) van bezinning en 1 niet religieuze
(werkplekken, buiten, algemeen meditatief, …) plek van bezinning. Per plek
een afbeelding/voorbeeld en een alinea aan tekst. Hierin leg je uit wat het
is, waarom je het gekozen hebt, waarom het een ruimte van bezinning is en
hoe ze dit voor elkaar krijgen, wat jij ervan als inspiratie voor je eigen idee
gebruikt. Je vermeld je naam, klas en bronnen erbij.
Beoordelingsformulier Doe-opdracht PO4
Ruimte van bezinning

Beoordelingspunten en toelichting Max.


punten
Algemeen: Opdracht is op tijd ingeleverd via Magister. Verder is het 2
algemene idee origineel en het ontwerp sluit goed aan bij het thema
bezinning.
Proces: Minimaal 5 schetsen van verschillende ideeën. Bij elke schets heb 3
je inspiratie en uitleg toegevoegd. Elke schets licht onder andere toe waar
het is, hoe het gemaakt is (materiaal, kleur, vorm) en waarom het zo
gemaakt zou moeten worden.
Ontwerp en uitwerking: Eén idee is uiteindelijk goed uitgewerkt als 3
ontwerp met maten en locatie. Dit kan een maquette zijn met een
achtergrond foto van de gekozen locatie.
Presentatie: Het proces, ideeën en het uiteindelijke ontwerp worden via 2
een pakkende pitch gepresenteerd in de les.
TOTAAL 10