You are on page 1of 5

Document:

STENOGRAMA Şedinţei Secretariatului CC al PCR din ziua de


1 mai 1974 de ---

http://www.romlit.ro/stenograma_edinei_secretariatului_c
c_al_pcr_din_ziua_de_1_mai_1974

1974 mai 1, Bucureşti. Decizia în cadrul Secretariatului CC al PCR de reducere substanţială a tirajelor, formatului, numărului
de pagini şi ritmului de apariţie a ziarelor şi revistelor, precum şi suprimarea unora dintre ele1. Motivele principale invocate de
către N. Ceauşescu au fost necesitatea economisirii hârtiei şi ameliorarea conţinutului publicaţiilor din punct de vedere
ideologic. Măsurile luate au dus şi la restrângerea cu mai mult de o pătrime a personalului din redacţii, cei disponibilizaţi
trecând în bună măsură în aparatul de propagandă propriu-zis.

Au participat tovarăşii Nicolae Ceauşescu, Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, Ilie Verdeţ, Cornel Burtică, Miron Constantinescu,
Mihai Gere, Ştefan Andrei.
Au fost invitaţi tovarăşii Paul Niculescu-Mizil, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Chivu Stoica, Mihai Dalea, Ion Coman, Ion
Gheorghe, Nicolae Guină, Gheorghe Necula, Mircea Maliţa, Emil Bobu, Teodor Vasiliu, Emilian Nucescu, Gheorghe Petrescu,
Zaharia Stancu, Alexandru Ionescu, Filimon Ardeleanu, Ştefan Pavel, Constantin Mîndreanu, Larisa Munteanu, Paul Nagy,
Traian Ştefănescu, Constantin Opriţă, Constantin Mleşniţă, Marin Dragnea, Constantin Mitea, Adrian Păunescu, Octavian Paler.

Şedinţa a început la ora 10 şi s-a terminat la ora 13,10.


A prezidat tovarăşul Nicolae Ceauşescu.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Înainte de a trece la ordinea de zi, să discutăm materialele în legătură cu presa. Noi am avut ieri o
discuţie la Secretariat şi am ajuns la nişte hotărîri cu privire la o îmbunătăţire a apariţiei presei pentru a evita unele paralelisme şi
consumul excesiv de hîrtie şi, totodată, de a micşora maculatura care se strînge şi care se dă la retopit, fără să fie folosită. Am
făcut ceva în această privinţă. Nu avem pretenţia că am făcut totul, totuşi aş vrea să vă informăm, ca să putem trece la aplicarea a
ceea ce am hotărît. Dintr-un consum total de 54.000 tone de hîrtie, am ajuns la hotărîrea ca să reducem anual cu 16.500 tone, ceea
ce ar însemna să ajungem la 38.000 tone.
Tov. Aurel Duma2: Vom ajunge la un consum de 42.000 tone.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Cum aşa?
Tov. Aurel Duma: Sînt unele care nu apar aici.
Tov. Nicolae Ceauşescu: O să le vedem şi pe acestea. Sigur, este o reducere nu prea mare, dar este acceptabilă. O să vă arăt. La
„Scînteia” se reduce cu 2.380 tone, rămîne cu 12.000 tone. La „România liberă” se reduc 887 tone şi rămîn cu 3.200 tone. La
„Scînteia tineretului” se reduce cu 700 şi ceva şi rămîn cu 2.100 tone.
Acestea vor fi cele trei ziare centrale care vor apare în continuare zilnic, vor fi cotidiene. Pentru ziarul „Scînteia” vor rămîne
12.000 tone hîrtie, avînd în vedere că apare într-un tiraj de circa 1 milion şi se pare că se vinde tot. O să discutăm şi o să venim şi
cu hotărîrea să se anuleze orice abonament, în afară de cîteva. În rest, cine vrea să fie abonat, s-o facă pe socoteala lui, nu pe
seama instituţiei. Ziarul „Munca” va apare săptămînal, în format mic şi deocamdată îi punem la dispoziţie circa 350 tone hîrtie.
Aici este trecut 400 tone, dar este greşit. Noi am discutat ieri să mai reducem ceva, ca să mărim rezerva. „Munca” va apare cu 8-
12 pagini, adică odată va avea 8 pagini şi odată 12 pagini.
Ziarul „Scînteia” se propune să apară de 7 ori, adică în fiecare zi, deşi ar trebui totuşi să le lăsăm o zi liberă ca să se odihnească şi
tovarăşii de la „Scînteia”. A mai fost odată aşa şi ar fi bine ca să aibă şi acum o zi liberă. De exemplu, să nu apară în zilele de
luni, dar atunci lunea să apară „România liberă”. Deci să lăsăm celor de la „Scînteia” o zi liberă, că nu este nici o nenorocire dacă
„Scînteia” nu apare o zi, mai cu seamă că radioul şi televiziunea transmit ştiri de atîtea ori pe zi. Atunci să procedăm în felul
acesta şi corespunzător să faceţi calculul cît reprezintă hîrtia şi să o scădem din cele 12.000 tone. Aceasta ar însemna cam 1.000
de tone, deci să rămînă pentru „Scînteia” 11.000 tone hîrtie sau mai bine 10.500 tone sau 10.600. „România liberă” să apară de 6
ori pe săptămînă, însă faceţi în aşa fel ca atunci cînd nu apare „Scînteia” să apară „România liberă”.
„Scînteia tineretului” să apară de 6 ori pe săptămînă, deşi ar putea să apară de 5 ori.
Tov. Cornel Burtică: Lăsaţi să apară de 6 ori.
Tov. Nicolae Ceauşescu: „Elöre” să apară de 6 ori pe săptămînă şi să-i rămînă 820 tone. „Neuer Weg”, tot de 6 ori – 600 tone.
„Satul socialist” va apare săptămînal, tot în 8-12 pagini, cu 300 tone hîrtie. „Sportul” să apară de 5 ori pe săptămînă – şi aşa este
mult –, nu de 6 ori, cît se propune aici, şi va avea 1.000 tone hîrtie. Se propune aici ca „Informaţia Bucureştiului” să apară de 6
ori pe săptămînă.
Tov. Gh. Stoica: Aşa apărea şi pînă acum.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Ce-ar fi totuşi ca „Informaţia Bucureştiului” să apară în format mic?
Tov. Octavian Paler: Are un volum mare de informaţii.
Tov. Nicolae Ceauşescu: M-am uitat la ea. Am şi propus astăzi să facem o redacţie unică pentru presa centrală şi ar fi suficient,
pentru că, în afară de cîte un articol luat de la cîte cineva, se publică aceleaşi materiale. Informaţiile externe sînt aceleaşi,
informaţiile interne la fel şi mai este cîte unul care scrie cîte un articol, dar din care nu înţelegi nimic. Am pus astăzi trei ziare pe
masă şi toate seamănă leit nu numai în ce priveşte pagina internaţională. În toate scrie acelaşi lucru numai aşezarea este diferită,
după imaginaţia fiecăruia. Noi am mai vorbit nu o dată că nu este nevoie să reia toate aceleaşi ştiri. Ştirile internaţionale se dau de
către televiziune de 3-4 ori pe zi şi atunci în ziare ar trebui să apară lucruri mai deosebite. Atunci „Informaţia Bucureştiului” să
apară de 6 ori pe săptămînă, dar să o facem în format redus, că este prea mare.
Tov. Gheorghe Stoica: Este singura gazetă de după-amiază.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Să rămînă, dar în format mic şi să rămînă cu 1.400 tone hîrtie.
În privinţa judeţelor, numai la 17 judeţe să rămînă ziare care să apară zilnic. Aici sînt şi române şi maghiare şi germane. Mi se
pare că avem undeva numărul judeţelor.
Tov. Cornel Burtică: De fapt sînt numai 12 judeţe.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Judeţul Bihor cu 2, Timişul cu 3 (român, german, maghiar), Clujul cu 2 (român şi maghiar). La
Hunedoara de ce este necesar?
Tov. Cornel Burtică: Pentru că este centru muncitoresc.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Muncitorii citesc destul „Scînteia”. Să-l desfiinţăm. Să fie săptămînal şi la Hunedoara. Mai sînt Dolj,
Braşov, Mureş 2. La Suceava nu este nevoie să fie zilnic, să fie săptămînal ca la celelalte. Ei citesc tot ziarele noastre. Să aibă
grijă să vină avionul cu presa la timp. Urmează Iaşul, Constanţa. La Galaţi nu este nevoie, iar la Prahova cu atît mai mult nu este
nevoie. Deci s-a simplificat. Acestea vor fi ziarele judeţene care vor apare zilnic. În rest, toate vor apare săptămînal. De acord?
(Toţi tovarăşii sînt de acord.) De la 11.000 tone hîrtie le-au rămas 5.500 tone, iar în urma simplificării rămîn 4.500 tone. Urmează
să vă încadraţi în acest consum. „Lupta CFR” să rămînă săptămînal, în 4 pagini. Este singurul ziar care mai apare – restul nu mai
apar – deşi ar putea să apară şi trimestrial, că tot aşa de mult îl citesc ceferiştii. Sau ar putea să apară la două săptămîni. O să mai
discutăm. Atunci reducem şi aici hîrtia.
Tov. Mihai Dalea: Să rămînă săptămînal.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Nu este nevoie. Bilunar este suficient. Atunci se reduce şi aici hîrtia şi le rămîn 40 tone. „Tribuna
şcolii”. Aceasta cui se adresează?
Tov. Miron Constantinescu: Întregului corp didactic, mai ales din învăţămîntul elementar şi mediu.
Tov. Nicolae Ceauşescu: S-o lăsăm lunar, că au destul ce să citească.
Tov. Paul Niculescu-Mizil: Măcar la două săptămîni. În „Tribuna şcolii” dăm o serie de informaţii pe care, prin lege, sîntem
obligaţi să le dăm, cum ar fi, de exemplu, scoaterea la concurs.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Să introducem regula ca concursurile (sic!) să se facă o dată sau de două ori pe an.
Tov. Paul Niculescu-Mizil: Eu am dat numai un exemplu.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Nu trebuie să facem concurs în fiecare săptămînă. Acesta trebuie făcut de două ori sau o dată pe an şi
concursul ai unde să-l publici. În rest, instrucţiunile pentru învăţămînt nu trebuie să se modifice decît o dată pe an. În cazul acesta
este suficient ca „Tribuna şcolii” să apară o dată pe lună şi îi dăm 20 tone hîrtie. „Utunk” să apară tot o dată pe lună şi,
corespunzător, le rămîn 3 tone de hîrtie. „Contemporanul” trebuie să devină o revistă politică de propagare a marxism-
leninismului militant de masă. El trebuie să-şi schimbe complectamente orientarea. Astăzi repetă exact ce se face în „Revista
Scriitorilor”, cîteodată mai bine, cîteodată mai prost, dar repetă acelaşi lucru, adică numai probleme de teorie literară. Trebuie să
fie clar. Poate să-şi schimbe şi formatul. Să apară şi în format mic, că pentru o revistă este chiar mai frumos şi aşa se face şi pe
plan mondial. Să-i dăm 80 tone de hîrtie. „Flacăra” trece la Consiliul Naţional al Frontului Unităţii Socialiste. Trebuie însă să o
profilăm şi pe ea, că deocamdată nu are nici un profil. Nu ştie nimeni ce scrie şi pentru cine. Poate aveţi propuneri, poate v-aţi
gîndit ce să devină, că actualmente nu are nici un profil.
Tov. Cornel Burtică: Este la Direcţia Presei. Este administrată prin întreprinderea care a trecut la Direcţia Presei şi din punct de
vedere al orientării, ţine legătura cu secţia. Este o revistă ilustrată, social-politică şi culturală, cu apariţie săptămînală.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Care va fi profilul ei? Să nu găsim acelaşi lucru şi în „Contemporanul” şi în „Flacăra” şi în România
literară şi în „Viaţa românească”.
Tov. Adrian Păunescu: Ne-am gîndit s-o reducem la limbajul faptelor, să fie o revistă a reportajului direct şi să ne adresăm unui
public larg. Cred că specificul unei reviste nu decurge din ce se spune în graficul de apariţie, ci din ce se face în practică.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Nu. Trebuie să stabilim un profil clar şi să aibă acest profil. Să facem aici profilarea clară a revistelor,
iar „Flacăra” trebuie să aibă un profil foarte clar.
Tov. Dumitru Popescu: Ar putea să se ocupe de problemele acestea de perfecţionare continuă a relaţiilor în societate, de teoria
culturii.
Tov. Nicolae Ceauşescu: De acestea se va ocupa „Contemporanul”. Nu am spus de teoria culturii, ci am spus „unele probleme de
teorie literară”. Baza trebuie să fie propagarea materialismului dialectic şi istoric militant, a concepţiei despre lume şi viaţă a
clasei muncitoare şi unele probleme de teorie literară în concepţia materialist-dialectică. „Flacăra” nu trebuie să fie o revistă de
literatură şi teatru cum este acum. Pentru mine nu este clar profilul acestei reviste.
Tov. Dumitru Popescu: Dar Frontul Unităţii Socialiste ar putea să se ocupe cu aceste probleme ale perfecţionării relaţiilor
sociale.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Aceasta o fac „Contemporanul” şi „Era socialistă”. Este suficient să se ocupe două reviste de teorie.
Tov. Alexandru Ionescu: Să popularizeze realizările ştiinţifice şi tehnice.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Aceasta o va face revista „Magazin”. „Flacăra” să devină o revistă ilustrată care să prezinte realizările
României socialiste în edificarea societăţii socialiste multilateral dezvoltate în toate domeniile: industrie, agricultură, ştiinţă,
cultură. Acesta trebuie să fie caracterul ei şi ea trebuie să prezinte aceste realizări şi în ţară şi în străinătate, sub formă de expresie
grafică.
Tov. Cornel Burtică: Poate îi schimbăm şi numele. Poate să-i spunem „România ilustrată”.
Tov. Leonte Răutu: De ce să-i schimbăm denumirea? Este o revistă cunoscută, citită, are priză la cititori.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Pe mine nu mă deranjează denumirea. Orientarea revistei trebuie să fie clară: să prezinte realizările, să
ajute cititorii de a promova introducerea noului în activitatea economică, adică a ştiinţei, a tehnicii moderne, deci o revistă care în
felul acesta de promovare a ştiinţei şi tehnicii în producţie să prezinte ce s-a realizat şi în ce direcţie să se meargă în continuare.
Să nu prezinte organizare teoretică, ci din punct de vedere al introducerii ştiinţei şi tehnicii în producţie ca orientare de masă,
prezentînd realizări, grafice şi fotografii. Acesta va trebui să fie caracterul revistei, nu de literatură. Să fie foarte clar.
Tov. Leonte Răutu: Să se acorde atenţie şi aspectelor legate de viaţa culturală. Mă refer la cele care se adresează cititorilor.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Avem destule care se adresează cititorilor în legătură cu cultura. Sînt zeci de reviste care se ocupă
numai de cultură. Presa trebuie să aibă o orientare. Sigur, periodic vom vedea şi anumite aspecte sociale, dar, în definitiv, de
problemele sociale se va ocupa, sper, ziarul „Munca”.
Tov. Adrian Păunescu: Pentru că este vorba de destinul unei reviste – şi ea va apare aşa cum aţi hotărît – aş vrea să vă rog să fiţi
de acord ca ea să se dedice acestei idei a partidului nostru cu privire la nou. Poate ar fi interesant. Dumneavoastră spuneaţi să se
ocupe cu realizările României socialiste. Cu acestea se ocupă toată presa.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Să se ocupe de realizările României socialiste şi la introducerea noului, într-o formă de fotografii, de
reportaje, adică nu într-o formă cum se ocupă „Scînteia”.
Tov. Adrian Păunescu: Dar fiindcă este vorba de această chestiune cu noul, care este extrem de importantă.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Da. De promovarea noului în ştiinţă şi tehnică.
Tov. Adrian Păunescu: Aceasta se poate realiza şi critic.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Sigur. Spune ce s-a făcut şi în ce direcţie mai trebuie făcut. Cînd vorbim de marxism, de materialism
dialectic, în esenţă se înţelege că este critic. Nici nu se poate concepe materialismul dialectic dacă nu are o poziţie critică faţă de
viaţă şi problemele sociale. Însăşi prin esenţa sa materialismul dialectic are o concepţie critică şi de promovare a noului. Sigur că
şi revista „Flacăra” în această concepţie trebuie să fie şi mai ales pentru introducerea noului în ştiinţă, în tehnică, în activitatea
noastră economică.
Să apară în continuare săptămînal, dar este prea mult în 32 de pagini. Să nu depăşească 24 de pagini şi să reducem la 400 tone de
hîrtie. „Contemporanului” îi dăm 80 de tone.
Tov. Adrian Păunescu: Cum o să apară în 160.000 exemplare?
Tov. Nicolae Ceauşescu: În momentul în care se va vinde şi ne va place conţinutul şi va fi căutată, pe vînzare concretă, nu pe
abonamente, vom suplimenta din hîrtia pe care o trecem în rezervă.
Tov. Adrian Păunescu: Nu avem nici un fel de retururi.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Ştiu. Şi dacă vom trece la 24 de pagini, vom rezolva problema.
Tov. Adrian Păunescu: Rămînem în pierdere. Nu o să avem din ce plăti salariile. Acum dăm 3 milioane pe an şi nu o să mai dăm
nici un leu.
Tov. Nicolae Ceauşescu: „Uj Élet” care este bilunară trece la revista „Flacăra”. „Femeia” şi „Săteanca” se unesc într-o singură
revistă şi va avea 24 pagini şi 300 tone de hîrtie. „Dolgozo Nö” va avea 24 pagini şi 70 tone hîrtie. „Cinema”, care acum are 32
pagini, să nu depăşească 24 pagini şi 100 tone hîrtie.
Tov. Dumitru Popescu: Apare în 250.000 exemplare.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Să apară mai puţin.
Tov. Dumitru Popescu: Am mai redus şi anul trecut.
Tov. Nicolae Ceauşescu: „A het” să apară săptămînal. „Săptămîna culturală a Capitalei”. Nu este nevoie să mai scoatem din
această revistă. Vă dă ceva?
Tov. Cornel Burtică: Ca să vă spun sincer, eu cred că este bună.
Tov. Gheorghe Pană: Şi eu cred că este necesară.
Tov. Dumitru Popescu: Este o viaţă culturală foarte largă în Capitală şi ea se ocupă numai de Capitală.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Îi dăm 50 tone de hîrtie şi să apară în 8 pagini, la 2 săptămîni.
Tov. Cornel Burtică: Dar această revistă este săptămînală. Chiar se şi numeşte „Săptămîna culturală a Capitalei”. În ea apar
programele de teatru, cinematograf, muzee, expoziţii pe săptămîna care urmează.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Programele acestea se găsesc zilnic în „Scînteia”, în „România liberă”.
Tov. Dumitru Popescu: Dar este vorba şi de expoziţii, de case de cultură.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Toate acestea se găsesc şi în „Informaţia Bucureştiului”.
Tov. Cornel Burtică: Dar oamenii vor să ştie dinainte ce expoziţii, ce manifestări culturale au loc, să-şi programeze din timp.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Atunci să apară în maximum 8 pagini, săptămînal, cu 50 tone de hîrtie. Revista „Albina”. Cu ce se
ocupă?
Tov. Cornel Burtică: De la săptămînal a trecut la bilunar şi acum la lunar. Dumneavoastră aţi indicat şi noi am discutat cu
redactorul-şef să fie o revistă pentru răspîndirea cunoştinţelor ştiinţifice la sate.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Bine. Deci pentru răspîndirea cunoştinţelor ştiinţifice la sate şi va apare lunar. La fel pentru „Falvak
Dolgozo Népe”. „Viaţa economică” şi „Probleme economice” se unesc într-o singură revistă şi va apare bilunar.
Tov. Cornel Burtică: În 32 pagini şi în formatul aşa cum este revista „Lumea”. Tov. Miron Constantinescu: Aş propune ca titlul
să rămînă „Viaţa economică”, dar în subtitlu să apară şi „Probleme economice”, pentru că în toate bibliotecile din lume există
fişierul „Probleme economice” şi, ca să nu dispară continuitatea, propun să rămînă acest subtitlu pentru schimbul cu toate
bibliotecile din lume. Este o revistă răspîndită în toate bibliotecile mondiale şi dacă se întrerupe brusc nu mai căpătăm nici un
schimb.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Foarte bine. Şi atunci, dacă este bilunară, să vedem să mai reducem hîrtia.
Tov. Cornel Burtică: Nu se mai reduce.
Tov. Nicolae Ceauşescu: „Magazin istoric” – lunar. Sînt de acord să apară aşa, însă cu mai puţine pagini. În general sîntem
acuzaţi peste tot că scriem mult şi greu de citit.
Tov. Cornel Burtică: Însă această revistă se citeşte.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Unele lucruri ar putea să lipsească din această revistă. Să nu depăşească 60 de pagini. Atunci să apară
lunar şi să rămînă cu 180 tone de hîrtie.
Tov. Cornel Burtică: Măcar 200 de tone.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Dar am micşorat-o cu 36 de pagini. O treime din 250 înseamnă 80 de tone şi eu i-am tăiat 70 de tone,
rămîne cu 180 tone.
Tov. Leonte Răutu: Tirajul rămîne acelaşi?!
Tov. Nicolae Ceauşescu: Rămîne. „Korunk” – lunar, însă cu pagini mai puţine.
Tov. Cornel Burtică: Să fie de 60 de pagini.
Tov. Nicolae Ceauşescu: 60-70, dar în nici un caz 120, că este prea mult. Să fie 80 de pagini şi corespunzător se reduce şi aici
hîrtia. „Tribuna” – săptămînal şi, de regulă, 8 pagini. „Cronica” – Iaşi – săptămînal, dar să apară în 8-10 pagini fiecare.
„Transilvania” – Sibiu – este mult 56 de pagini.
Tov. Dumitru Popescu: Sînt pagini mici. Dacă le facem format mare, ies mai puţine.
Tov. Nicolae Ceauşescu: „Orizontul” – Timişoara – format mic, 8-10 pagini. Pe urmă sînt aici: Piteşti, Bacău, Braşov. Se propun
în format mic, cu apariţie lunară şi să le luaţi sub conducere. România literară – 20 de pagini, formatul în care este acum, cu 100
tone hîrtie. „Luceafărul”.
Tov. Dumitru Popescu: L-am redus de la 10 la 8.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Îi rămîne destulă hîrtie – 26 tone. „Viaţa românească” să apară lunar. Ne gîndisem s-o facem trimestrial,
dar tovarăşii au propus să fie lunar, dar mai redusă.
Tov. Miron Constantinescu: Dar vă rog să aprobaţi să fie de 100 pagini. În străinătate se caută foarte mult.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Sînt suficiente 60 de pagini. Academia din New York scoate acum numai 3-4 pagini.
Tov. Dumitru Popescu: Deci rămîn 60 de pagini la „Viaţa românească”.
Tov. Nicolae Ceauşescu: „Secolul XX” – 64 de pagini – deşi eu propusesem să-l desfiinţăm.
Tov. Dumitru Popescu: Să-l scoatem de 6 ori pe an: din 2 în 2 luni, dar să aibă mai multe pagini. Să fie de 100 pagini din 2 în 2
luni.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Deci din 2 în 2 luni, cu 96 de pagini şi le dăm 10 tone de hîrtie.
Tov. Leonte Răutu: Să pună hîrtie subţire.
Tov. Nicolae Ceauşescu: L-am chemat pe Patilineţ, i-am arătat hîrtia de la „L’Humanité” şi le-am cerut să facă hîrtie mai subţire.
„Igaz Szo” – Tg. Mureş. Este mare de 132 pagini. Să aibă 64 pagini şi atunci vin vreo 5 tone de hîrtie. „Utunk” – Cluj – 8 pagini,
format mic. Mai este revista aceasta a tineretului: „Ifju munkás” – 8 pagini, format mic, săptămînal, dar poate dăm ceva mai
puţină hîrtie.
Tov. Traian Ştefănescu: Atunci trebuie să reducem tirajul.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Să-l reducem că şi aşa nu prea se vinde. „Ştiinţă şi tehnică” – lunar, 48 pagini. „Tehnium”. Nu le-aţi
putea unifica?
Tov. Traian Ştefănescu: Una publică aparatură, scheme şi cealaltă publică informaţii ştiinţifice şi tehnice la zi.
Tov. Nicolae Ceauşescu: „Cutezătorii” – 12 pagini, să rămînă săptămînal. În limba maghiară – tot 12 pagini. „Luminiţa” – să
rămînă lunar, 16 pagini.
Tov. Paul Niculescu-Mizil: Sînt pagini mici.
Tov. Nicolae Ceauşescu: „Arici- Pogonici” – 16 pagini. „Napsugar” – 16 pagini. „Viaţa studenţească” – 12 pagini. O mai lăsăm
şi pe aceasta?
Tov. Cornel Burtică: Este singura revistă pentru studenţi.
Tov. Nicolae Ceauşescu: „Amfiteatru”. „Magazin” – săptămînal, 8 pagini, format mic. Să fie o revistă de răspîndire a ştiinţei şi
culturii, cu caracter antireligios.
Tov. Dumitru Popescu: Dar ea are priză la cititori.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Cînd spun asta nu înseamnă că trebuie să înjure religia, dar să fie clar: de răspîndire a ştiinţei şi culturii,
cu caracter antireligios, de promovare a concepţiei ştiinţifice ateiste. Dacă „Contemporanul” va fi de partid, aceasta va fi pentru
răspîndirea în masă a cunoştinţelor ştiinţifice despre viaţă, despre lume, combaterea superstiţiilor. Acum chiar propagă de multe
ori superstiţiile. Trebuie s-o transformăm.
Tov. Paler Octavian: Preţurile le schimbăm?
Tov. Nicolae Ceauşescu: În general, trebuie să fie rentabile. Pentru „Magazin” – 600 tone hîrtie.
Tov. Paler Octavian: Acum aduce 12 milioane venit.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Nu mă interesează venitul acesta cînd cumpăr cu 600 dolari tona de hîrtie şi mă costă în ţară 120 lei
dolarul. Iar celuloza din ţară se poate folosi pentru fire de stofă, de cămăşi ş.a.m.d. Acesta este numai un cîştig aparent.
Tov. Cornel Burtică: Fiind vorba de pagini mici, fiţi de acord să fie 8-12 pagini.
Tov. Nicolae Ceauşescu: De acord: 8-12 pagini. Aţi văzut că ne înţelegem? [...]
Note
1. 25 de ziare şi reviste au fost suprimate cu această ocazie (ANIC, fond CC al PCR – Secţia Cancelarie, dosar
50/1974, ff. 59-60).
2. Aurel Duma nu apare în lista participanţilor la şedinţă.
3. Note manuscrise: „Forma refăcută conf./indic. date în şedinţă./ Tov. Duma/ Materialele acestea au fost/ aprobate
de tov. Nicolae/ Ceauşescu. Rog faceţi/ comunicare./ C. Burtică”.
4. Adăugat de mână: „2.V.74”.