You are on page 1of 2

COMUNA PERIAM - PRIMĂRIA și SPCLEP Anexa Nr.

2
La H.C.L. Nr.4/31.01.2018

STAT DE FUNCŢII
Nr.

profesion

profesion
STRUCTURA Funcţia publică Funcţia contractuală

ală/grad

studiilor
studiilor

Treapta

/

după caz
temporar
prenumele
Gradul

Nivelul

Nivelul

Numele,
FUNCŢIE DE

vacant,

vacant,
Clasa
crt.
DEMNITATE de

al
PUBLICĂ de de
conducere conducere
de execuţie
execuţie
*
primar/
DEMNITARI
viceprimar
1 Primar DUMITRAŞ CORNEL
2 Viceprimar AVRAM IOAN-MIRCEA
SECRETAR
3 secretar II S BRONȚ DACIANA
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
IMPOZITE ȘI TAXE
4 inspector I principal S DUMITRAŞ LORENDANA
5 inspector I principal S FERCHI SIMONA-ELENA
6 inspector I principal S FERECEAN-GULER DACIANA
7 casier M CÎTEA RAMONA-MARIA
COMPARTIMENT AGRICOL, PROTECŢIA
MEDIULUI
8 inspector I principal S NICOLESCU OLIMPIA-ANGELA
9 inspector I asistent S DAN BOGDAN
10 inspector I asistent S MARIȘ ANCA-MARIA
11 inspector de
debutant S SORCA OCTAVIA-MARIA
specialitate
COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ
12 inspector I principal S COPIL PAULA-GIANINA
COMPARTIMENT CULTURĂ și Bibliotecă
Comunală
13 inspector de
II S SĂRĂNDAN COSMIN
specialitate
COMPARTIMENT SOLUŢIONARE PETIŢII
14 referent III asistent M TIMIȘ NICULINA
15 referent II M ROZA LARISA-IZABELLA
COMPARTIMENT DEZVOLTARE ECONOMICO-
SOCIALĂ, URBANISM și TRANSPORT PUBLIC
16 inspector de
specialitate
IA S MARICA FLORIAN

17 inspector I principal S PONTA GYONGYI
18 inspector de DUMITRAȘ (fost IRIMIA)
II S ANTONIO-LOREDAN
specialitate
19 inspector de
debutant S SCHÖNBERGER ALEXANDER
specialitate
COMPARTIMENT ADMINISTRARE Bază
sportivă
20 administrator I M FILIP MARIUS-CĂTĂLIN
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
21 îngrijitor G NIȚULESCU LAURA-BIANCA
22 şofer I M GHEORGHIŢĂ CRISTIAN
23 muncitor calificat I G TIMIȘ ION
24 muncitor calificat I G GHEORGHIŢĂ PETRE
FILIPESCU GHEORGHE-
25 muncitor calificat I M VALENTIN
26 muncitor calificat I M DINU CRISTIAN
27 muncitor calificat I G OLTEANU CIPRIAN-GHEORGHE
COMPARTIMENT S.V.S.U.
28 şef SVSU M BRONȚ NICOLAE-MARIUS
29 conducător
G FILIPESCU LUCIAN
autospecială
30 CONSILIER PERSONAL AL PRIMARULUI TOMA VICTOR
SPCLEP (Serviciul Public Comunitar Local de
Evidență a Persoanelor)
31 consilier I principal S BRAD DORIN-GHEORGHE
32 inspector I superior S VACANT
33 referent III principal M ABRUDAN MARIA

NR. TOTAL FUNCŢII ALEŞI LOCALI 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 13
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 12 DUMITRAŞ CORNEL - Primar al Comunei Periam
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0 SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA (în original)
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 18
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE 33

Related Interests