You are on page 1of 26

MANUAL PENGGUNA

DUAL LANGUAGE PROGRAMME (DLP)


MODUL PENGURUSAN GURU (eOPERASI)

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN


Aras 3 & 4, Blok E2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya

1
Pengemaskinian Maklumat Guru DLP

1. Maklumat :
i) Peringkat kelulusan Bahasa Inggeris SPM
ii) Tamat kursus DLP dalam talian Bahasa Inggeris Tindakan : PK 1/Pembantu Tadbir
anjuran English Language Teaching Centre
(ELTC)

2. Pengesahan Guru Potensi DLP Tindakan : PGB

3. Daftar Subjek Diajar Semasa Guru DLP Tindakan : PK 1/Pembantu Tadbir

2
1. Memasukkan Maklumat :
i) Peringkat kelulusan Bahasa Inggeris SPM
ii) Tamat kursus DLP dalam talian Bahasa Inggeris
anjuran ELTC
1. Mula
Tindakan PK 1

2. Log masuk PK1/Pembantu Tadbir

3. Masukkan maklumat peringkat kelulusan Bahasa Inggeris SPM

4. Masukkan maklumat tamat kursus DLP dalam talian


Bahasa Inggeris anjuran ELTC

5. Selesai
3
2. Pengesahan Guru Potensi DLP
Tindakan PGB

1. Mula

2. Log masuk PGB

3. Pilih guru yang berpotensi mengajar subjek DLP

4. Klik pengesahan ‘disahkan berpotensi’

5. Selesai
4
3. Pendaftaran Subjek Ajar Semasa DLP Guru
Tindakan PK 1

1. Mula

2. Log masuk PK1/Pembantu Tadbir

3. Pilih guru yang mengajar subjek DLP

4. Pendaftaran Subjek ajar semasa bagi guru DLP

5. Selesai
5
1. Memasukkan Maklumat :
i) Peringkat kelulusan Bahasa Inggeris SPM
ii) Tamat kursus DLP dalam talian Bahasa Inggeris anjuran
(ELTC)

Log Masuk : Guru Penolong Kanan 1

1. Masukkan ID
Pengguna dan
Kata Laluan PK1

6
2. Klik menu
‘Maklumat Staf’

7
3. Klik menu
‘Pengesahan Maklumat Staf’

8
4. Pilih nama guru

9
5. Klik menu
‘Maklumat Akademik’

10
6. Sila isi ‘Peringkat Kelulusan 7. Sila isi ‘Tamat Kursus DLP Dalam Talian
Bahasa Inggeris Anjuran ELTC’
Bahasa Inggeris SPM’

8. Klik butang ‘Kemaskini Maklumat Akademik’

*Jika memenuhi syarat, nama akan muncul di


Pengesahan Maklumat Guru Berpotensi DLP 11
2. Pengesahan Guru Potensi DLP

Log Masuk : PGB

1. Masukkan ID
Pengguna dan
Kata Laluan PGB

12
2. Klik menu
‘Maklumat Staf’

13
3. Klik ‘Pengesahan
Maklumat Guru
Potensi DLP’

14
4. Klik bagi guru
yang berpotensi
mengajar subjek
DLP

5. Klik butang
‘Disahkan Berpotensi’

*Jika memenuhi syarat, nama akan muncul di Pengesahan Maklumat Guru Potensi DLP
*PGB perlu memastikan guru yang disahkan berpotensi berkebolehan mengajar subjek DLP
*Tindakan ‘untick’ Guru Potensi DLP hanya boleh dilakukan di peringkat KPM 15
3. Daftar Subjek Diajar Semasa Guru DLP

Log Masuk : Guru Penolong Kanan 1

1. Masukkan ID
Pengguna dan
Kata Laluan PK1

16
2. Klik menu
‘Maklumat Staf’

17
3. Klik menu ‘Pengesahan
Maklumat Staf’

18
4. Pilih guru DLP dan
klik pada nama
guru DLP untuk
mendaftar Subjek
Diajar Semasa

19
5. Klik menu
‘Maklumat Subjek
Diajar Semasa’

20
6. Klik butang
‘Tambah Subjek
Diajar Semasa

21
7. Lengkapkan semua
maklumat di
bahagian
‘Maklumat Subjek
Diajar Semasa’

8. Klik butang
pada ‘Status DLP’

22
9. Klik butang ‘Simpan Maklumat
Subjek Ajar Semasa’
23
10. Klik butang ‘Ok’

24
11. Pendaftaran Subjek Diajar Semasa bagi
subjek DLP selesai
25
TERIMA KASIH
BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH
HARIAN
Aras 3 & 4, Blok E2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya

Email : azila.hamzah@moe.gov.my

26