You are on page 1of 5

Program Kerja Rohis SMK N 1 DAWUAN

PENDAHULUAN

ROHIS

Kerohanian Islam (ROHIS) SMKN 1 Dawuan merupakan satu-satunya organisasi resmi di
bidang dakwah Islam bagi siswa dan siswi muslim SMKN 1 Dawuan yang bergerak dalam
dakwah Islam sesuai pemahaman salafus salih serta mempererat ukhuwah Islamiyah bagi siswa-
siswi muslim baik di lingkungan SMKN 1 Dawuan maupun di luar lingkungan sekolah.

TENTANG KAMI

Sesungguhnya segala pujian hanya layak ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Shalawat
beriring doa keselamatan semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam, keluarganya, para sahabatnya, dan segenap pengikut mereka yang setia hingga akhir
zaman. Amma ba’du.

Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kalamullah. Sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sesungguhnya seburuk-buruk perkara adalah perkara
yang diada-adakan (dalam agama). Dan semua pekara yang diada-adakan (dalam agama) adalah
bid’ah. Semua bid’ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan nerakalah tempatnya.

PROFIL ORGANISASI

Organisasi Kerohanian Islam (ROHIS) SMKN 1 Dawuan merupakan salah satu-satunya
organisasi resmi di bidang dakwah Islam bagi siswa dan siswi muslim. ROHIS SMKN 1
Dawuan bergerak dalam bidang dakwah dan pendidikan Islam sesuai pemahaman generasi
salafus salih serta mempererat ukhuwah Islamiyah bagi siswa-siswi muslim baik di lingkungan
SMKN 1 Dawuan maupun ke lingkungan luar sekolah.

VISI

Terwujudnya Kerohanian Islam SMKN 1 Dawuan sebagai pusat kebijakan dan aktivitas da’wah
sekolah yang mampu berperan sebagai ghazwul fikr dalam rangka membentuk lingkungan
Islami.

MISI

1. Sebagai pusat kebijakan & aktivitas da’wah sekolah
a. Tempat dirumuskannya strategi dan tahapan da’wah di sekolah
b. Sebagai suplier kader da’wah Islam diberbagai organisasi-organisasi sekolah lainnya

Berperan sebagai irhabul fikr a. Gema Izzatul Adha (GIA) :: Program khusus hari raya Idul Adha 3. Pengajian bulanan ( syahriahan ) SMKN 1 Dawuan 2. Menjalankan da’wah fardhiyyah 3. Mengorganisir kegiatan da’wah sekolah b. Studi Banding 7. Kegiatan Bulanan. Membentuk lingkungan islami SMKN 1 Dawuan akan menjadi lingkungan dengan nuansa Islami yang kental. Iqra’ Program Bulanan 1. Bhakti Sosial dan Bazaar :: Program ROHIS bersama masyarakat . yang senantiasa diridloi Allah dengan Ukhuwwah Islamiyyah dan Kultur Islaminya.2. Penyetoran umum hafalan juz ‘amma 3. MABIT Penutupan Mentoring 5. Gema Ramadhan SMKN 1 Dawuan(RERAI) :: Program intensif bulan suci Ramadhan 2. Program Mingguan 1. dan Kegiatan Tahunan. Hafalan Juz ‘Amma harian 3. Menjalankan da’wah melalui program kerja yang telah disusun bersama c. Mentoring Agama Islam 2. Salam Awal SMKN 1 Dawuan (SA’I) :: Program penyambutan siswa baru 6. PROGRAM KERJA ROHIS SMKN 1 Dawuan mempunyai Program Kerja (Proker) yang dibagi meliputi Kegiatan Mingguan. Muktamar dan Training Center (TC) :: Program kaderisasi dan reorganisasi kepengurusan 4. Malam Bina Iman dan Taqwa (MABIT) Program Tahunan 1.

PROGRAM KERJA MASING MASING BIDANG 1. 1. Bidang pendidikan dan dakwah islam  Mengadakan Pengajian Jumat pagi bagi siswa siswi SMKN 1 Dawuan  Mengadakan Sholat Dzuhur berjamaah  Mengadakan Sholat jumat berjamaah  Mengadakan MABIT  Mengadakan Pesantren Kilat  Mengadakan Hari besar keagamaan Islam  Mengadakan mentoring bekerja sama dengan bidang keilmuan  Mengadakan LDKR  Mengadakan wisata dakwah bekerja sama dengan bidang keilmuan  Mengadakan buka puasa bersama  Mengadakan puasa sunnah bersama di kalangan sesama pengurus ROHIS  Mengadakan mini MTQ tingkat pelajar bekerja sama dengan ROHIS sekolah lain  Mengadakan Sholat sunnah Dhuha berjamaah  Pembacaan Fadhilah amal setelah sholat jumat dan sholat dzuhur  Mengadakan takbiran keliling bekerja sama dengan OSIS  Penjadwalan Bilal pada sholat jumat BIDANG 2 (KESEJAHTERAAN MESJID / TAKMIR )  Pembersihan kipas angin  Perbaikan keran air  Penyediaan alat-alat kebersihan mesjid  Mencuci sajadah dan perlengkapan sholat  Mengadakan gotong royong secara rutin  Perbaikan atap mesjid  Membuat daftar piket  Penaikan speaker  Pembelian gantungan mukenah dan pembuatan pembatas  Pembuatan himbauan inventaris masjid  Perapihan kabel-kabel speaker BIDANG 3 (TEKHNOLOGI INFORMASI )  Memperbaharui perpustakaan mesjid  Mempekenalkan ROHIS kepada siswa baru SMKN 1 Dawuan  Mengadakan lomba-lomba bernuansakan Islam bekerja sama dengan bidang seni dan kreasi .

cerdas cermat bertemakan Islam baik dalam lingkup Smp atau tingkat kota  Mengeksiskan grup nasyid SMKN 1 Dawuan  Membuat seragam ROHIS .  Menyediakan materi mading dua bulan sekali bekerja sama dengan bidang Seni dan Kreasi  Membagikan yasin setiap pengajian jumat  Mengadakan kegiatan pertukaran jilbab dalam rangka memperingati hari lahir Siti Khadijah  Mengadakan mentoring bekerja sama dengan bidang Iman dan Takwa  Mengadakan wisata dakwah bekerja sama dengan bidang Iman dan Takwa BIDANG 4 (SARANA DAN PRASARANA)  Membuat kontak infak  Pembuatan inventars masjid  Pembuatan jadwal shalat  pembuatan pembatas shalat bekerja sama dengan bidang kesejahteraan masjid  Pengantian jam dan kipas angin BIDANG 5 (HUMAS)  Menginformasikan segala bentuk kegiatan ROHIS  Mengutus peserta dalam lomba Islami  Mempekenalkan ROHIS kepada siswa baru SMKN 1 Dawuan bekerja sama dengan Bidang Keilmuan  Mengundang khatib untuk mengisi Ceramah Sholat Jumat  Menjalin kerja sama dengan ROHIS sekolah lain atau organisasi keislaman  Mengperbarui Blog Rohis bekerja sama dengan bidan seni dan kreasi BIDANG 6 (SENI DAN KREASI)  Memperbaiki papan mading ROHIS  Mengganti mading secara rutin bekerja sama dengan bidang Keilmuan  Mengadakan lomba kaligrafi.