You are on page 1of 2

HALAL BI HALAL

PENGAJIAN PERUT PANDAK LURAH RIO PATI


PONDOK TINGGI

Pondok Tinggi, 03 Juli 2017


Nomor :-
Hal : Undangan Silaturrahmi
Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1438 H

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Saudara/i

……………………………..
Di Tempat

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya kepada kita. Shalawat serta salam
semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
Amin Ya Rabbal’alamin.
Bersama surat undangan ini kami sampaikan bahwa Kelompok Pengajian Perut Pandak Lurah Rio Pati
akan mengadakan Silaturrahmi Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1438 H yang Insya Allah akan dilaksanakan
pada :

Hari /Tgl : Rabu, 05 Juli 2017


Waktu : Pukul 13.00 ( Ba’da Zuhur) s/d Selesai
Tempat : Rumah Dra. Emi Sesmita (Desa Aur Duri – Pondok Tinggi)
Acara : Halal Bihalal

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap seluruh anggota Pengajian Perut Pandak Lurah Rio Pati
dapat hadir pada acara tersebut agar dapat mempererat tali Silaturrahmi dan Iman Islam kita. Amin Ya
Rabbal’alamin.
Demikianlah surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapakan terima kasih.

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Hormat kami,
Ketua Pengajian

RIO HEDMI NOER


HALAL BI HALAL
PENGAJIAN PERUT PANDAK LURAH RIO PATI
PONDOK TINGGI
Note : Kepada Ibu – Ibu diharapkan untuk membawa bekal/makanan.