You are on page 1of 26

Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr.

1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886


email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

Acte necesare
www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2&viewCat=1684&viewItem=2452

BIROUL BANCA de DATE URBANA

1. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Urbanism pentru servitute:

1). Dosar cu sina si plansele pliate; 2). Cerere tip 

completata si semnata de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu dovada în original; 3).
Atunci când solicitantul nu este acelasi cu proprietarul, se va prezenta procura speciala din partea
proprietarului (împuternicire legalizata), în original;
4). Plan de situatie (1:500) si plan încadrare în zona (1:5000) eliberate de Primaria Municipiului
Timisoara;
5). Dovada achitarii taxei pentru eliberarea C.U. (copie chitanta);
6). Extrase C.F. actualizate, în original si la zi (valabil 30 zile); *

7). Documentatie topo-cadastrala întocmita de catre o persoana autorizata sa execute lucrari de


cadastru, în original (minim 3 exemplare). Documentatia topo-cadastrala trebuie sa cuprinda: plan parcelar
conform C.F. , plan de situatie cu evidentierea suprafetei pe care se instituie servitutea, tabele cu situatia
juridica : initiala (conform C.F.) si propusa;
8). În cazul ipotecilor si/sau interdictiilor, uzufructului, notate în C.F., se solicita si acordul
beneficiarului interdictiei si/sau ipotecii , uzufructului;
9). Copie act identitate proprietar;
10). Documentatia în format digital, conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008.

Nota: *

Actul de legatura între numerele topografice vechi si cele din C.F.-urile convertite.

Observatie

1. Se vor numerota toate paginile documentatiei înregistrate si se va specifica numarul acestora pe cererea tip.
2.

Documentatiile respinse se pastreaza, la cam.12, maxim un an de la data comunicarii.

Intrucat documentatiile topo-cadastrale, dupa acesta perioada de un an de zile, trebuiesc


actualizate (restul documentatiilor tehnice fiind copii xerox) documentatiile nu vor mai fi pastrate in cadrul

Page 1/26
Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Primariei Municipiului Timisoara

NOTA** : ACTELE SE DEPUN LA GHISEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13

- CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobarii tacite.

2. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Urbanism pentru unificare:

1). Dosar cu sina si plansele pliate; 2). Cerere tip

completata si semnata de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu dovada în original;


3). Atunci când solicitantul nu este acelasi cu proprietarul, se va prezenta procura speciala din partea
proprietarului (împuternicire legalizata), în original;
4). Plan de situatie (1:500) si plan încadrare în zona (1:5000) eliberate de Primaria Municipiului
Timisoara;
5). Dovada achitarii taxei pentru eliberarea C.U. (copie chitanta);
6). Extrase C.F. actualizate, în original si la zi (valabile 30 zile); *

7). Documentatie topo-cadastrala întocmita de catre o persoana autorizata sa execute lucrari de


cadastru, în original (minim 3 exemplare). Documentatia topo-cadastrala trebuie sa cuprinda: plan parcelar
conform C.F. , plan parcelar dupa unificare (alipire), plan de situatie cotat, plan de încadrare în zona, inventar
de coordonate Stereo70, tabele cu situatia juridica : initiala (conform C.F.) si propusa; **

,***

8). În cazul ipotecilor si/sau interdictiilor, uzufructului, notate în C.F., se solicita si acordul
beneficiarului interdictiei si/sau ipotecii, uzufructului;
9). Copie act identitate proprietar;
10). Documentatia în format digital , cu structura fisierelor conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008.

Nota: *

Actul de legatura între numerele topografice vechi si cele din C.F.-urile convertite;
**

În cazul în care amplasamentul a facut obiectul unui P.U.Z., se vor respecta toate conditiile prevazute prin
H.C.L. referitoare la domeniul public;
***

Page 2/26
Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Plan cadastral si suprapunere plan parcelar cu cadastral, când este cazul.

Observatie:

1. Se vor numerota toate paginile documentatiei înregistrate si se va specifica numarul acestora pe cererea tip.
2

. Documentatiile respinse se pastreaza, la cam.12, maxim un an de la data comunicarii.

Intrucat documentatiile topo-cadastrale, dupa acesta perioada de un an de zile, trebuiesc


actualizate (restul documentatiilor tehnice fiind copii xerox) documentatiile nu vor mai fi pastrate in cadrul
Primariei Municipiului Timisoara

NOTA** :

ACTELE SE DEPUN LA GHISEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13

- CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobarii tacite.

3. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Urbanism pentru dezmembrare:

1). Dosar cu sina si plansele pliate; 2). Cerere tip

completata si semnata de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu dovada în original; 3.


Atunci când solicitantul nu este acelasi cu proprietarul, se va prezenta procura speciala din partea
proprietarului (împuternicire legalizata), în original;
4). Plan de situatie (1:500) si plan încadrare în zona (1:5000) eliberate de Primaria Municipiului
Timisoara;
5). Dovada achitarii taxei pentru eliberarea C.U.(copie chitanta);
6). Extras C.F. actualizat, în original si la zi (valabil 30 zile); *

7). Documentatie topo-cadastrala întocmita de catre o persoana autorizata sa execute lucrari de


cadastru, în original (minim 3 exemplare). Documentatia topo-cadastrala trebuie sa cuprinda: plan parcelar
conform C.F. , plan parcelar dupa dezmembrare (dezlipire) , plan de situatie cotat , cu indicarea accesului la

Page 3/26
Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
drum public , plan de încadrare în zona , tabele cu situatia juridica : initiala (conform C.F.) si propusa - dupa
dezmembrare, inventar de coordonate Stereo70; **

, ***

,****

8). În cazul ipotecilor si/sau interdictiilor, uzufructului se solicita si acordul beneficiarului interdictiei
si/sau ipotecii, uzufructului;
9). Copie extras P.U.Z. sau P.U.D. – unde este cazul;
10). Copie act identitate proprietar;
11). Documentatia în format digital , cu structura fisierelor conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008.

Nota: *

Actul de legatura între numerele topografice vechi si cele din C.F.-urile convertite;
**

În cazul în care amplasamentul a facut obiectul unui P.U.Z., se vor respecta toate conditiile prevazute prin
H.C.L. referitoare la domeniul public.
***

Plan cadastral si suprapunere plan parcelar cu cadastral.


****

Suprapunere plan parcelar cu plan de situatie în cazul în care limitele juridice nu corespund cu limitele din
teren.

Observatie:

1. Se vor numerota toate paginile documentatiei înregistrate si se va specifica numarul acestora pe cererea tip.
2. Documentatiile respinse se pastreaza, la cam.12, maxim un an de la data comunicarii.

Intrucat documentatiile topo-cadastrale, dupa acesta perioada de un an de zile, trebuiesc


actualizate (restul documentatiilor tehnice fiind copii xerox) documentatiile nu vor mai fi pastrate in cadrul
Primariei Municipiului Timisoara

NOTA** : ACTELE SE DEPUN LA GHISEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13

- CAMERA 12.

Page 4/26
Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

Cererea nu se supune aprobarii tacite.

4. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de existenta schimbare destinatie spatiu:

1). Dosar cu sina si plansele pliate; 2). Cerere

completata si semnata de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu dovada în original; 3).
Atunci când solicitantul nu este acelasi cu proprietarul, se va prezenta procura speciala (împuternicire
legalizata), în original din partea proprietarului pentru eliberarea C.E.C.;
4). Plan de situatie (1:500) si plan încadrare în zona (1:5000) eliberate de Primaria Municipiului
Timisoara;
5). Dovada achitarii taxei de 200 lei pentru eliberarea C.E.C. (anticipat), (copie chitanta);
6). Extras C.F. individual , original si la zi (valabil 30 zile) ; În cazul Asociatiilor de Proprietari
(locatari) sau coproprietari se solicita si extras C.F. colectiv, original (valabil 30 zile); *

7). Accept notarial coproprietari cu privire la inscrierea constructiilor in CF

(în special de la vecinii direct afectati: stânga – dreapta – deasupra - dedesupt);
8). Copie A.C.,copie memoriu,copii planse vizate spre neschimbare

si/sau C.U. eliberat pentru schimbare destinatie;


9). Releveu (sectiuni orizontale) spatiu pentru care se cere schimbarea de destinatie, existent si propus,
anexa la A.C. vizate spre neschimbare;
10). Daca este cazul

, plan parcelar, in 2 exemplare

(întocmit de persoana autorizata sa execute lucrari de cadastru, valabil si pentru blocuri+CD ); (Documentatia
în format digital conform

H.C.L. nr. 137/25.03.2008

.)

11). În cazul în care sunt mai multi proprietari care nu sunt titulari ai A.C., se cere Acord notarial al
coproprietarilor;
12). Copie act identitate proprietar sau copie certificat de inregistrare firma emis de O.R.C.

Page 5/26
Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
13). Contract de vânzare-cumparare sau contract de comodat, în original, si extras C.F. cu notarea
contractului de comodat atunci când titularul din A.C. nu este si proprietarul tabular;
14). În cazul ipotecilor si/sau interdictiilor, uzufructului se solicita si acordul beneficiarului interdictiei
si/sau ipotecii, uzufructului notate în C.F.;
15). Dovada achitarii taxei de 0,1+0,5% la I.S.C.. și adeverința de la I.S.C.care atesta
faptul ca a regularizat taxa;
16). Proces verbal receptie la terminarea lucrarilor in 4 exemplare, (pentru lucrari executate pe baza
A.C. emise, incepand din anul 2002)
17). DECLARATIA privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatieie de construire,
conform ordinului nr. 75/2009 al Ministerului Administartiei Internelor, Ministerul Finantelor Publice
– MFP (Anexa nr. 43 – Model 2009 ITL 068)*** - pentru persoanele fizice;
18). DECLARATIE din partea societati comerciale cu valoarea din contabilitate - pentru persoanele
juridice;
19).Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor – conform Ordinului nr.839/2009
(formular tip) – semnate de catre beneficiar;
20).Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor – conform Ordinului nr.839/2009
(formular tip) – semnate de catre beneficiar;

Nota:

*Actul de legatura între numerele topografice vechi si cele C.F.-urile convertite;


** În cazul în care se solicita Certificat de Existenta schimbare destinatie spatiu doar pentru modificari
interioare, fara acces de pe domeniul public sau extinderi, nu este necesar si planul parcelar.
*** Se va complete si semna de catre beneficiar pana la FISA DE CALCUL privind regularizarea taxei
pentru eliberarea autorizatiei de construire

Observatie:

1. Se vor numerota toate paginile documentatiei înregistrate si se va specifica numarul acestora pe cererea
tip.

2. Documentatiile respinse se pastreaza, la cam.12, maxim un an de la data comunicarii.

Întrucât documentatiile topo-cadastrale, dupa acesta perioada de un an de zile, trebuiesc actualizate (restul
documentatiilor tehnice fiind copii xerox) documentatiile nu vor mai fi pastrate in cadrul Primariei
Municipiului Timisoara.

NOTA** :

ACTELE SE DEPUN LA GHISEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13

Page 6/26
Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
- CAMERA 12.

Cererea se supune aprobarii tacite.

5. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Adeverinta de schimbare denumire strada:

1). Dosar cu sina si plansele pliate; 2). Cerere

completata si semnata de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu dovada în original; 3).
Dovada achitarii taxei conform HCL 175/2016 (anticipat) (copie chitanta);
4). Extras C.F. copie xerox; *, **

5). Copie act de identitate solicitant.

Nota: *

Actul de legatura între numerele topografice vechi si cele din C.F.-urile convertite;
**

În cazul confirmarilor pentru banca , O.R.C. , program RABLA , etc., se vor prezenta , în copie, dupa caz :
contract vânzare-cumparare imobil , carte de identitate autovehicul , certificat de înmatriculare, alte acte unde
apar adrese diferite.

Observatie:

Se vor numerota toate paginile documentatiei înregistrate si se va specifica numarul acestora pe cererea tip.

NOTA** : ACTELE SE DEPUN LA GHISEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13

- CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobarii tacite.

Page 7/26
Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

6. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Adeverinta de atribuire denumire strada:

1). Dosar cu sina si plansele pliate; 2). Cerere

completata si semnata de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu dovada în original; 3).
Plan de situatie (1:500) si plan încadrare în zona (1:5000) eliberate de Primaria Municipiului Timisoara;
4). Dovada achitarii taxei conform HCL 175/2016 (anticipat) (copie chitanta);
5). Extras C.F.pentru drum , în original si la zi (valabil 30 zile); *
6). Plan parcelar (întocmit de persoana autorizata sa execute lucrari de cadastru);
7). Copie planse reglementari P.U.Z./ P.U.D.(dupa caz) .

Nota: *

Actul de legatura între numerele topografice vechi si cele din C.F.-urile convertite.

Observatie:

Se vor numerota toate paginile documentatiei înregistrate si se va specifica numarul acestora pe cererea tip.

NOTA** : ACTELE SE DEPUN LA GHISEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13

- CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobarii tacite.

7. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Adeverinta de atribuire numar stradal:

1). Dosar cu sina si plansele pliate; 2). Cerere

completata si semnata de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu dovada în original; 3).

Page 8/26
Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Plan de situatie (1:500) si plan încadrare în zona (1:5000) eliberate de Primaria Municipiului Timisoara;
4). Dovada achitarii taxei conform HCL 175/2016 (anticipat) (copie chitanta);
5). Extras C.F. copie xerox (valabil 30 zile); *
6). Plan parcelar cu indicarea numerelor postale existente si propunerea de atribuire a numerelor
postale noi (întocmit de persoana autorizata sa execute lucrari de cadastru). În cazul dezmembrarilor
conform P.U.Z. se va prezenta planul de dezmembrare avizat de P.M.T.;
7). Copie act identitate proprietar.

Nota: *

Actul de legatura între numerele topografice vechi si cele din C.F.-urile convertite.

Observatie:

Se vor numerota toate paginile documentatiei înregistrate si se va specifica numarul acestora pe cererea tip.

NOTA** :

ACTELE SE DEPUN LA GHISEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13

- CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobarii tacite.

8.

Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Adeverinta de teren intravilan vechi/intravilan extins:

1). Dosar cu sina si plansele pliate; 2). Cerere

completata si semnata de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu dovada în original; 3).
Plan de situatie (1:500) si plan încadrare în zona (1:5000) eliberate de Primaria Municipiului Timisoara;
4). Dovada achitarii taxei 25 lei (anticipat), (copie chitanta);
5). Extras C.F. în original si la zi (valabil 30 zile); *

Page 9/26
Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
6). Plan parcelar (întocmit de persoana autorizata sa execute lucrari de cadastru);
7). Daca este cazul , se depune si plan cadastral , suprapunere plan parcelar cu plan cadastral cu
indicarea limitei intravilanului , pentru identificare, plan încadrare în zona , copie planse reglementari
P.U.Z./P.U.D.

Nota: *

Actul de legatura între numerele topografice vechi si cele din C.F.-urile convertite.

Observatie:

Se vor numerota toate paginile documentatiei înregistrate si se va specifica numarul acestora pe cererea tip.

NOTA** :

ACTELE SE DEPUN LA GHISEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13

- CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobarii tacite.

9. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Existenta constructii:

1). Dosar cu sina si plansele pliate;

2). Cerere

completata si semnata de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu dovada în original;


3). Atunci când solicitantul nu este acelasi cu proprietarul, se va prezenta procura speciala
(împuternicire legalizata), în original din partea proprietarului pentru eliberarea C.E.C.;
4). Plan de situatie (1:500) si plan încadrare în zona (1:5000) eliberate de Primaria Municipiului
Timisoara;
5). Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru lucrari executate pe baza Autorizatie de
Constructie emise începând din anul 2002, în 4 exemplare originale cu numar;
6). Dovada achitarii taxei de 200 lei pentru eliberarea C.E.C. (anticipat), (copie chitanta);

Page 10/26
Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
7). Extras C.F. în original si la zi (valabil 30 zile); *
8). Extras C.F. colectiv in original si la zi (valabil 30 zile) pentru mansardarile de blocuri;*
9). Plan parcelar, ( in 2 exemplare

) cu situatia conform C.F. si plan parcelar cu propunerea de intabulare a constructie, plan de situatie cu
amplasarea constructiei cu indicarea dimensiunilor constructiei si distantelor de la constructie la împrejmuire,
planuri întocmite de persoana autorizata sa execute lucrari de cadastru, tabele cu situatia juridica initiala
conform C.F. si propusa, de intabulare constructie; **
10). Copii dupa: Autorizatie de Construire, memoriu si plansele aferente vizate spre neschimbare (plan
de amplasare: existent si propus, planuri orizontale-relevee si fatade);
11). Dovada achitari taxei de 0,1+0,5% la I.S.C. și adeverința de la I.S.C. care sa ateste
faptul ca a regularizat taxa;
12). Acord notarial proprietar teren (atunci când este cazul) pentru intabulare - original;
13). Copie act identitate proprietar sau copie certificat de inregistrare firma emis de O.R.C.

14). În cazul ipotecilor si/sau interdictiilor, uzufructului se solicita si acordul beneficiarului interdictiei
si/sau ipotecii, uzufructului notate în C.F.;
15). Contract de vânzare-cumparare, în original sau legalizat (

în original) în cazul în care titularul A.C. nu mai este proprietarul tabular (înscris în C.F.) în care sa se
precizeze ca au fost transmise beneficiile A.C.;
16). Documentatia în format digital conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008.
17). Certificat privind performanta energetica a cladirilor (conform Legii nr.159/2013 pentru
modificarea si completarea Legii nr.372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, aplicabile pentru
procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor incheiate ulterior datei de 19.07.2013, indiferent cand
a fost emisa autorizatia de construire)***;
18). Avizul comisiei de circulatie pentru spati comerciale, schimbari de destinatie spati comerciale,
blocuri si alte autorizatii de construire pentru care a fost solicitat avizul comisiei de circulatie;
19). DECLARATIA privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatieie de construire,
conform ordinului nr. 75/2009 al Ministerului Administartiei Internelor, Ministerul Finantelor Publice
– MFP (Anexa nr. 43 – Model 2009 ITL 068)**** - pentru persoanele fizice;
20). DECLARATIE din partea societati comerciale cu valoarea din contabilitate - pentru persoanele
juridice;
21).Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor – conform Ordinului nr.839/2009
(formular tip) – semnate de catre beneficiar;
22).Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor – conform Ordinului nr.839/2009
(formular tip) – semnate de catre beneficiar;

Nota:

* Actul de legatura între numerele topografice vechi si cele din C.F.-urile convertite;
** Suprapunere plan parcelar cu plan de situatie în cazul în care împrejmuirea nu este executata pe
limitele de proprietate. Se vor indica distantele de la constructie la limitele de proprietate.

***Potrivit dispozitiilor art.20 alin. (2) din actul normativ modificat, republicat in Monitorul Oficial, Partea I
nr.451 din 23/07/2013.
**** Se va complete si semna de catre beneficiar pana la FISA DE CALCUL privind regularizarea

Page 11/26
Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire

Observatie:

1. Se vor numerota toate paginile documentatiei înregistrate si se va specifica numarul acestora pe cererea
tip.
2. Documentatiile respinse se pastreaza, la cam.12, maxim un an de la data comunicarii.
Intrucat documentatiile topo-cadastrale, dupa acesta perioada de un an de zile, trebuiesc
actualizate (restul documentatiilor tehnice fiind copii xerox) documentatiile nu vor mai fi pastrate in cadrul
Primariei Municipiului Timisoara

NOTA** : ACTELE SE DEPUN LA GHISEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13

- CAMERA 12.

Cererea se supune aprobarii tacite.

10. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de inexistenta constructii:

1). Dosar cu sina si plansele pliate; 2). Cerere

completata si semnata de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu dovada în original; 3).
Atunci când solicitantul nu este acelasi cu proprietarul, se va prezenta procura speciala (împuternicire
legalizata), în original , din partea proprietarului pentru eliberarea C.I.C.;
4). Plan de situatie (1:500) si plan încadrare în zona (1:5000) eliberate de Primaria Municipiului
Timisoara;
5). Dovada achitarii taxei de 200 lei pentru eliberarea C.I.C. (anticipat), (copie chitanta);
6). Extras C.F. în original si la zi (valabil 30 zile); *

7). Plan parcelar( in 2 exemplare

) cu situatia conform C.F. si plan parcelar cu propunerea de radiere constructie, plan de situatie actual,
întocmit de persoana autorizata sa execute lucrari de cadastru, tabele cu situatia juridica initiala conform C.F.
si propusa, dupa radiere constructie;
8). Autorizatia de Desfiintare (copie), memoriu si copii dupa plansele anexa la A.D. vizate spre
neschimbare (în copie);
9). Documentatia în format digital conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008;
10)Proces verbal receptie la terminarea lucrarilor in 4 exemplare, (pentru lucrari executate pe baza
A.C. emise, incepand din anul 2002)
11). Dovada achitarii taxei de 0,1+0,5% I.S.C. și adeverința de la I.S.C. care sa ateste

Page 12/26
Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
faptul ca a regularizat taxa;
12). În cazul ipotecilor si/sau interdictiilor, uzufructuluise solicita si acordul beneficiarului interdictiei
si/sau ipotecii, uzufructului;
13). Copie act identitate proprietar sau copie certificat de inregistrare firma emis de O.R.C.
14). Contract de vânzare-cumparare, în original sau legalizat în cazul în care titularul A.D. nu mai
este proprietarul tabular (înscris în C.F.) în care sa se precizeze ca au fost transmise beneficiile A.D.
15).Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor – conform Ordinului nr.839/2009
(formular tip) – semnate de catre beneficiar;
16).Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor – conform Ordinului nr.839/2009
(formular tip) – semnate de catre beneficiar;

Nota: *

Actul de legatura între numerele topografice vechi si cele din C.F.-urile convertite.

Observatie:

1. Se vor numerota toate paginile documentatiei înregistrate si se va specifica numarul acestora pe cererea
tip. .

2. Documentatiile respinse se pastreaza, la cam.12, maxim un an de la data comunicarii.

Intrucat documentatiile topo-cadastrale, dupa acesta perioada de un an de zile, trebuiesc actualizate (restul
documentatiilor tehnice fiind copii xerox) documentatiile nu vor mai fi pastrate in cadrul Primariei
Municipiului Timisoara

NOTA** :

ACTELE SE DEPUN LA GHISEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13

- CAMERA 12.

Cererea se supune aprobarii tacite.

11. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de existenta garaje – constructii
provizorii:

1). Dosar cu sina si plansele pliate; 2). Cerere

Page 13/26
Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

completata si semnata de proprietar garaj sau împuternicit cu dovada în original; 3). Atunci când
solicitantul nu este acelasi cu proprietarul, se va prezenta procura speciala (împuternicire legalizata), în
original , din partea proprietarului pentru eliberarea C.E.;
4). Plan de situatie (1:500) si plan încadrare în zona (1:5000) eliberate de Primaria Municipiului
Timisoara;
5). Dovada achitarii taxei de 200 lei pentru eliberarea C.E.C. (anticipat), (copie chitanta);
6). Extras C.F. în original si la zi (valabil 30 zile); *

7). Copie Autorizatie de Construire, copie memoriu

, tabelul cu beneficiarii A.C. (anexa), planul de situatie cu amplasarea garajelor, plan de situatie, releveu si
plan fatade, anexa la A.C., vizat spre neschimbare;
8). Copie contract de concesionare teren valabil;
9). Copie carte sau buletin de identitate
10). Plan parcelar (in 2 exemplare) cu situatia conform C.F. si plan parcelar cu propunerea de intabulare
garajului, plande situatie cu amplasarea garajului, dimensiunile garajului (si distanta de la garaj la limitele de
proprietate sau fata de constructiile din imediata vecinatate), întocmite de persoana autorizata sa execute
lucrari de cadastru; **
11). Contract de vânzare-cumparare, în original sau legalizat în cazul în care titularul A.C. nu mai este
proprietarul tabular (înscris în C.F.) în care sa se precizeze ca au fost transmise beneficiile A.C.;
12). Documentatia în format digital conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008.
13) Proces verbal la terminarea lucrarilor in 4 exemplare.(daca este cazul)
14) Copie dovada platii taxelor de 0,1+0,5% I.S.C. și adeverința de la I.S.C. care sa
ateste faptul ca a regularizat taxa.

Nota: *

Actul de legatura între numerele topografice vechi si cele din C.F.-urile convertite;
**

În cazul garajelor amplasate pe teren restituit în baza legilor retrocedarii, se va prezenta documentatia de la
punerea în posesie: dispozitie, plan de punere în posesie, proces verbal de punere în posesie, nemaifiind
necesar contractul de concesionare. Se va prezenta contract de vânzare-cumparare sau contract de comodat, în
original, si extras C.F. cu notarea contractului de comodat, în cazul în care proprietarul constructiei este diferit
de proprietarul terenului;

Observatie:

1. Se vor numerota toate paginile documentatiei înregistrate si se va specifica numarul acestora pe cererea
tip.
2. Documentatiile respinse se pastreaza, la cam.12, maxim un an de la data comunicarii.

Intrucat documentatiile topo-cadastrale, dupa acesta perioada de un an de zile, trebuiesc actualizate (restul
documentatiilor tehnice fiind copii xerox) documentatiile nu vor mai fi pastrate in cadrul Primariei
Municipiului Timisoara

Page 14/26
Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

NOTA** : ACTELE SE DEPUN LA GHISEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13

- CAMERA 12.

Cererea se supune aprobarii tacite.

12. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Proces verbal vecinatati conform H.C.L. nr.
42/23.02.2010:

1). Dosar cu sina si plansele pliate; 2). Cerere beneficiar, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari
Diverse, Serviciul Administrare Fond Funciar;
3). Documentatie topo-cadastrala întocmita de catre o persoana autorizata sa execute lucrari de
cadastru, în original;
4). Extras C.F. în original si la zi (valabil 30 zile);
5). Dovada achitarii taxei pentru eliberarea Proces verbal vecinatati (copie chitanta);
6). Copie Dispozitie sau H.C.L. (dupa caz);
7). Dosar intern Legea nr.10/2001, Legea nr. 247/2005, Legea nr.1/2000 sau Legea nr. 18/1991;
8). Documentatia în format digital conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008.

NOTA** :

ACTELE SE DEPUN LA GHISEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13

- CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobarii tacite.

13. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Aviz Unic de catre urmatoarele societati:

Page 15/26
Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
I. ENEL DISTRIBUTIE BANAT S. A.
II. S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A,
III. DELGAZ GRID SA
IV. S.C. COLTERM S.A.,
V. R.A. TRANSPORT,
VI. R.A. AQUATIM.
a). Documentatie pentru P.M.T.:
1).Dosar plic;
2). Cerere tip;
3).Dovada achitare Taxa de avizare.
b). Documentatie pentru cele 6 Societati de gospodarie subterana si supraterana: 7 seturi de acte

, fiecare sa cuprinda:
1). Cerere tip;
2).1 plan de incadrare in zona si 3 planuri de situatie, eliberate de Banca de Date Urbane si
Cadastru, pe care se marcheaza locul unde se face lucrarea, respectiv, retelele si bransamentele , in cazul
utilitatilor. In cazul constructiei de imobil, balcon, scara, garaj, etc. se solicita marcarea si cotarea acestora
pe planurile de situatie luate de la BDUC. La garaje se coteaza si plasarea acestora fata de puncte fixe
(blocuri, cladiri, strada, etc).

? Avizele unice pentru constructii sunt diferite fata de cele date pentru utilitati - documentatiile pt avize
unice se fac separat chiar si in cazurile in care s-a emis un singur CU pentru toate lucrarile.

? In cazul extinderii de retea/bransament gaz documentaia se intocmeste doar de firme autorizate/agreate


de Delgaz Grid SA si se solicita in plus proiect, cota gaz (dupa caz) si accept proprietar retea (dupa caz);

? In cazul de extindere/bransament curent electric seturile de documentatii depuse pentru cele 6 societati
vor cuprinde: 1 cerere, 1 memoriu si 3 planuri cu solutie propusa de Enel.

? Pentru documentatiile in faza de PUZ si PUD se vor mai depune in plus la fiecare set de acte: 1 copie
CU si 2 planse cu reglementarile urbanistice si edilitare propuse.

Nota: Actele se depun la ghiseul 13 - CAMERA 12

14. Acte necesare pentru solicitare eliberare plan de situatie si încadrare în zona:

1). Cerere;
2). Dovada achitarii taxei de (anticipat) calculata în functie de formatul si scara planului solicitat.

NOTA** :

Page 16/26
Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
ACTELE SE DEPUN LA GHISEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13

- CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobarii tacite.

15.

Acte necesare pentru solicitare

eliberare plan extras din P.U.Z.-uri:

1). Cerere;
2). Dovada achitarii taxei de 16 lei, format A3 (anticipat).

NOTA** :

ACTELE SE DEPUN LA GHISEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13

- CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobarii tacite.

16.

Acte necesare pentru solicitare

eliberare plan extras din P.U.D.-uri:

Page 17/26
Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
1). Cerere;
2). Dovada achitarii taxei de 16 lei, format A3 (anticipat).

NOTA** :

ACTELE SE DEPUN LA GHISEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13

- CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobarii tacite.

17.

Acte necesare pentru solicitare

eliberare plan extras din P.U.G:

1) Cerere;
2).Dovada achitarii taxei de (anticipat) calculata în functie de formatul planului solicitat.

NOTA** :

ACTELE SE DEPUN LA GHISEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13

- CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobarii tacite.

Page 18/26
Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
18. Acte necesare pentru solicitare eliberare Proces verbal vecinatati conform H.G. 834/1991:

1). Dosar cu sina si plansele pliate;


2). Cerere stampilata de societate;
3). Acte societate (statut + C.U.I.);
4). Dovada achitarii taxei pentru eliberarea Proces verbal vecinatati (copie chitanta);
5) Aviz Unic;
6). Documentatia topo-cadastrala întocmita de o persoana fizica autorizata sa execute lucrari de
cadastru (plan parcelar conform CF, plan parcelar propus, plan de situatie cu toate distantele, plan de încadrare
în zona si tabele cu situatia juridica);
7). Procesele verbale încheiate între terti vecini,;
8). Extras C.F. în original si nu mai vechi de 30 zile, cu înscrisul mentiunii privind dreptul de
administrare sau de folosinta asupra terenului în cauza (la Cap. B, Foaia de Proprietate). *

Nota: *

Actul de legatura între numerele topografice vechi si cele din C.F.-urile convertite.

Observatie:

Se vor numerota toate paginile documentatiei înregistrate si se va specifica numarul acestora pe cererea tip.

NOTA** : ACTELE SE DEPUN LA GHISEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13

- CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobarii tacite.

19. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Existenta - fara A.C. cu respectarea

H.C.L. nr. 196/1998 si H.C.L. nr. 197/2014

si a anexei nr. 1, punctul A - persoana fizica:

1). Cerere in care se specifica adresa exacta din Municipiul Timisoara;

Page 19/26
Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
2). Plan parcelar, (in 2 exemplare în original) cu situatia conform C.F. si plan parcelar cu propunerea de
intabulare a constructiei, plan de situatie cu amplasarea constructiei cu indicarea dimensiunilor constructiei
si distantelor de la constructie la împrejmuire si planuri pe nivele, planuri întocmite de persoana autorizata
sa execute lucrari de cadastru, tabele cu situatia juridica initiala conform C.F. si propusa, de intabulare
constructie; *
3). extras de carte funciara al imobilului nu mai vechi de 30 zile**;
4). plan de situatie si incadrare in zona scara 1:500 si scara 1:5000;
5). adeverinta de la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara prin care se precizeaza data de la care se
plateste impozit pe constructii si suprafetele acestora;
6). declaratii legalizate de la doi martori referitoare la anul executarii constructiei si declaratie pe propria
raspundere cum ca petentul este proprietarul constructiei sau sentinta judecatoresca care dispune
intabularea, sau inscrisuri oficiale care cuprind acte juridice, tranzactii executorii si acte cu caracter de
sentinte judecatoresti, pentru constructiile executate pana la data de 01.08.2001.
7).Documentatia în format digital conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008.
8). Copie act identitate proprietar sau copie certificat de inregistrare firma emis de O.R.C.
9).daca este cazul copie dupa contractul de vânzare-cumparare, în care se specifica ca s-au vandut si
constructiile, neintabulate in cartea funciara.
10). Atunci când solicitantul nu este acelasi cu proprietarul, se va prezenta procura speciala (împuternicire
legalizata), în original din partea proprietarului pentru eliberarea C.E.C.;
11). Dovada achitarii taxei pentru eliberarea C.E.C. (anticipat), (copie chitanta);
12). In baza HCL nr. 289/20.05.2014 se solicita certificatul fiscal, conform anexei 5, eliberat de catre
Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Nota:

Suprapunere plan parcelar cu plan de situatie în cazul în care împrejmuirea nu este executata pe limitele de
proprietate. Se vor indica distantele de la constructie la limitele de proprietate.
**

Actul de legatura între numerele topografice vechi si cele din C.F.-urile convertite;

Observatie:

1. Se vor numerota toate paginile documentatiei înregistrate si se va specifica numarul acestora pe cererea
tip.

2. Documentatiile respinse se pastreaza, la cam.12, maxim un an de la data comunicarii.


Intrucat documentatiile topo-cadastrale, dupa acesta perioada de un an de zile, trebuiesc
actualizate (restul documentatiilor tehnice fiind copii xerox) documentatiile nu vor mai fi pastrate in cadrul
Primariei Municipiului Timisoara

NOTA** :

ACTELE SE DEPUN LA GHISEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13

Page 20/26
Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
- CAMERA 12.

Cererea se supune aprobarii tacite.

20. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Existenta - fara A.C. cu respectarea

 H.C.L. nr. 196/1998 si H.C.L. nr. 197/2014

si a anexei nr. 1, punctul A - persoana juridica:

1). Cerere in care se specifica adresa exacta din Municipiul Timisoara;


2). Plan parcelar, (in 2 exemplare în original) cu situatia conform C.F. si plan parcelar cu propunerea de
intabulare a constructiei, plan de situatie cu amplasarea constructiei cu indicarea dimensiunilor constructiei
si distantelor de la constructie la împrejmuire si planuri pe nivele, planuri întocmite de persoana autorizata
sa execute lucrari de cadastru, tabele cu situatia juridica initiala conform C.F. si propusa, de intabulare
constructie; *
3). extras de carte funciara al imobilului nu mai vechi de 30 zile**;
4). plan de situatie si incadrare in zona scara 1:500 si scara 1:5000;
5). adeverinta de la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara prin care se precizeaza data de la care se
plateste impozit pe constructii si suprafetele acestora;
6). fisa mijlocului fix cu numarul de inventar si acte doveditoare care sa confirme ca societatea in cauza a
executat din fonduri proprii constructia(situatii de lucrari, devize, procese verbale de receptie, deschidere de
finantare, etc.)
7).Documentatia în format digital conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008.
8). Copie act identitate proprietar sau copie certificat de inregistrare firma emis de O.R.C.
9).daca este cazul copie dupa contractul de vânzare-cumparare, în care se specifica ca s-au vandut si
constructiile, neintabulate in cartea funciara.
10). Atunci când solicitantul nu este acelasi cu proprietarul, se va prezenta procura speciala (împuternicire
legalizata), în original din partea proprietarului pentru eliberarea C.E.C.;
11). Dovada achitarii taxei pentru eliberarea C.E.C. (anticipat), (copie chitanta);
12). Copie C.U.I;
13). In baza HCL nr. 289/20.05.2014 se solicita certificatul fiscal, conform anexei 5, eliberat de catre
Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Nota:

Page 21/26
Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
*

Suprapunere plan parcelar cu plan de situatie în cazul în care împrejmuirea nu este executata pe limitele de
proprietate. Se vor indica distantele de la constructie la limitele de proprietate.
**

Actul de legatura între numerele topografice vechi si cele din C.F.-urile convertite;

Observatie:

1. Se vor numerota toate paginile documentatiei înregistrate si se va specifica numarul acestora pe cererea
tip. .

2. Documentatiile respinse se pastreaza, la cam.12, maxim un an de la data comunicarii.


Intrucat documentatiile topo-cadastrale, dupa acesta perioada de un an de zile, trebuiesc
actualizate (restul documentatiilor tehnice fiind copii xerox) documentatiile nu vor mai fi pastrate in cadrul
Primariei Municipiului Timisoara

NOTA** : ACTELE SE DEPUN LA GHISEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13

- CAMERA 12.

Cererea se supune aprobarii tacite.

21. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Inexistenta -fara A.D. cu respectarea

 H.C.L. nr. 196/1998 si H.C.L. nr. 197/2014

si a anexei nr. 1, punctul B - persoana fizica/juridica:

Page 22/26
Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
1). Cerere;
2).Plan parcelar (in 2 exemplare în original) cu situatia conform C.F. si plan parcelar cu propunerea de
radiere constructie, plan de situatie actual, întocmit de persoana autorizata sa execute lucrari de cadastru,
tabele cu situatia juridica initiala conform C.F. si propusa, dupa radiere constructie*;
3).CD cu documentatia în format digital conform H.C.L. nr. 137/25.03.2008.
4).extras de carte funciara original si nu mai vechi de 30 zile**;
5).declaratie notariala a doi martori care specifica data, anul in care a fost demolata constructia.
6).In cazul in care imobilul a fost demolat pe baza unui decret de expropriere este necesara o copie a anexei
la Decret sau o confirmare a Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse care a avut in administrare
imobilul respectiv.
7). Atunci când solicitantul nu este acelasi cu proprietarul, se va prezenta procura speciala (împuternicire
legalizata), în original din partea proprietarului pentru eliberarea C.I.C.;
8). Dovada achitarii taxei pentru eliberarea C.I.C. (anticipat), (copie chitanta);
9). In baza HCL nr. 289/20.05.2014 se solicita certificatul fiscal, conform anexei 5, eliberat de catre Directia
Fiscala a Municipiului Timisoara.

Nota:

Suprapunere plan parcelar cu plan de situatie în cazul în care împrejmuirea nu este executata pe limitele de
proprietate. Se vor indica distantele de la constructie la limitele de proprietate.
**

Actul de legatura între numerele topografice vechi si cele din C.F.-urile convertite;

Observatie:

1. Se vor numerota toate paginile documentatiei înregistrate si se va specifica numarul acestora pe cererea tip.
.

.
2. Documentatiile respinse se pastreaza, la cam.12, maxim un an de la data comunicarii.
Intrucat documentatiile topo-cadastrale, dupa acesta perioada de un an de zile, trebuiesc
actualizate (restul documentatiilor tehnice fiind copii xerox) documentatiile nu vor mai fi pastrate in cadrul
Primariei Municipiului Timisoara

NOTA** : ACTELE SE DEPUN LA GHISEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13

- CAMERA 12.

Cererea se supune aprobarii tacite.

Page 23/26
Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

22. Acte necesare pentru solicitare situatie juridica terenuri si includere în domeniul public al Municipiului
Timisoara:

1. Cerere de mâna din partea proprietarului sau chiriasului casei


2. Extras C.F., nu mai vechi de 60 de zile, în care la Foaia de proprietate sa fie înscris Statul Român.

NOTA** :

ACTELE SE DEPUN LA GHISEELE 5, 6, 7, 12 SAU 13

- CAMERA 12.

Cererea nu se supune aprobarii tacite.

23. Aviz Tehnic Aquatim

a) Documentatie

pentru Primaria Municipiului Timisoara:

? Dosar plic;

? Cerere tip Aquatim

? Copie Certificat Urbanism;

? Copie CF;

Page 24/26
Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

b) Documentatie pentru Aquatim:


? Dosar sina;

? Cerere tip Aquatim

? Copie Certificat Urbanism;

? Copie Carte Funciara;(nu mai vechi de 12 luni)

? Memoriu instalatii sanitare întocmit de proiectant de specialitate, (situatia actuala si situatia propusa) ;

? Plan instalatii interioare;

? Breviar de calcul, care sa cuprinda debit actual, debit solicitat, presiune solicitata, debit evacuat si
solutia tehnica de evacuare;

? Un plan încadrare în zona, scara 1:5000

? 2 planuri situatie, scara 1:500 ; vizate spre neschimbare de emitentul certificatului de urbanism

? Dovada achitarii taxei

NOTA : ACTELE SE DEPUN LA GHISEUL 13 - CAMERA 12

24. Aviz Tehnic Enel Electrica

a) Documentatie pentru Primaria Municipiului Timisoara:


? Dosar plic;

? Cerere amplasament

Page 25/26
Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

? Copie Certificat Urbanism;

? Copie CF;

b) Documentatie pentru Enel Electrica:


? Dosar sina;

? Cerere amplasament

? Fisa tehnica

;semnata si stampilata (stampila patrata

de arhitect, proiectant, etc.)

? Copie Certificat Urbanism;

? Copie Carte Funciara; (nu mai vechi de 12 luni)

? 2 planuri încadrare în zona, scara 1:5000;

? 2 planuri de situatie, scara 1:500; vizate spre neschimbare de emitentul certificatului de urbanism

? Dovada achitarii taxei

NOTA : ACTELE SE DEPUN LA GHISEUL 13 - CAMERA 12

Page 26/26