You are on page 1of 2

PK07 – Pengurusan Mesyuarat

PK 07/3

SEKOLAH KEBANGSAAN LKTP LAYANG-LAYANG SIMPANG RENGGAM

MINIT MESYUARAT KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA KALI PERTAMA 2017

Tarikh : 29.12.2016

Masa : 11.00 -12.30 TENGAHARI

Tempat : BILIK MESYUARAT SK LKTP LAYANG-LAYANG SIMPANG RENGGAM

Pengerusi : Puan Yuslinda bte Jamalaudin

Kehadiran(Bilangan) : 1. Puan Roslinda bte Md Noh


2. Encik Ahmad Ridhaudin bin Sarun
3. Puan Masnah bte Saide

Turut Hadir (Jika ada) : -

1 PERUTUSAN PENGERUSI
1.1 Mesyuarat dimulakan dengan ummul-kitab.
1.2 Pengerusi mengalu-alukan kedatangan AJK Kelab Keselamatan Jalan raya untuk
kali pertama bagi Tahun 2017.
1.3 Pengerusi mengcapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama ahli dalam
melaksanakan aktiviti dan program sepanjang 2016.

2 PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU


Dicadang untuk disahkan oleh : Puan Masnah bte Saide
Disokong untuk pengesahan oleh: Encik Ahmad Ridhaudin bin Sarun.

3 PERKARA-PERKARA BERBANGKIT
3.1.Tiada

3.2.Tiada

4 PEMBENTANGAN KERTAS-KERTAS KERJA (JIKA ADA) / FOKUS MESYUARAT


4.1.Pelaksanan Program Sepanjang Tahunun 2017.
4.11 Encik Ahmad Ridhaudin mencadabgkan agar Program-program yang
dilaksanakan pada Tahun 2016, diteruskan untuk Tahun 2017.

4.1.2 Puan Masnah bte Saide menerangkan bahawa ada segelintir murid yang
menunggang basikal ke sekolah dengan tidak mematuhi pertauran di jalan raya. Ada
yang tidak berhenti di persimpangan jalan dan yang paling ketara murid tidak
memakai topi keledar semasa menunggang motosikal. Ada juga murid yang menjadi
pembonceng basikal.

Tindakan:
Makluman

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00
PK07 – Pengurusan Mesyuarat

4.1.3 Pengerusi mencadangkan agar peringatan kepada murid tentang


keselamatan di jalan raya kerap diingatkan kepada murid semasa perhimpunan
sekolah.

Tindakan:
4.2.
Tindakan:

5 HAL-HAL LAIN
5.1.
Tindakan:
PENUTUP
a. Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat / ahli mesyuarat dan penetapan tarikh
mesyuarat yang berikutnya.
b. Mesyuarat ditangguhkan pada jam ............................

Disediakan oleh, Disemak Oleh,

..........................................……… ……...............................……….
( ) ( )
Setiausaha Pengerusi / Ahli Mesyuarat
Tarikh : (Catatkan tarikh minit mesyuarat disediakan) Tarikh :

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00