You are on page 1of 1

BORANG PERMOHONAN TUNTUTAN PERBELANJAAN AKTIVITI

KOKURIKULUM YANG DIJALANKAN


DI LUAR KAWASAN SEKOLAH

1. NAMA AKTIVITI : …………………………………………………………………………………………………………………………

2. TARIKH : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. MASA : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. TEMPAT : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

5. BILANGAN MURID TERLIBAT : ………………………………………………………………………………………………..

6. BILANGAN GURU PENGIRING : …………………………………………………………………………………………………

7. KETUA GURU PENGIRING : ……………………………………………………………………………………………………………..

8. KOS MAKAN DAN MINUM ………….. ORANG MURID X RM …………. X ..………… HARI = RM ………………..

9. KOS PENGANGKUTAN …………….. BUAH KERETA X RM ……………….. X …………. HARI = RM …………………

10. YURAN PENYERTAAN RM …………………………..

PERATURAN AM

Borang ini perlu di isi selewat-lewatnya 3 hari sebelum membawa murid ke destinasi.

Serahkan borang ini kepada Pembantu Tadbir bagi mendapatkan bayaran tunai.

Tuntutan pengangkutan yang melibatkan kenderaan guru hendaklah munasabah dengan bilangan murid.

Guru lain yang mengiringi murid tidak layak membuat tuntutan pengangkutan.