You are on page 1of 20
Univerzitet u Sarajevu University of Sarajevo Maginski fakultet Sarajevo Faculty of Mechanical Engineering Sarajevo Odsjek za ma&inske konstrukcije "2a, Department of Mechanical Design & Druga provjera znanja iz predmeta Ma¥inski elementi IL (31.05.2016. godine) Prenosnik snage sastoji se od sekeije koni¢nih zupéanika 1-2 i J-3, pu2nog para 4-5 i para cilindrignih zupéanika sa kosim zubcima 6-7, Predvideno je grananje snage preko obodnih spojnica S2, 83, 5, S6, $7. Pogon reduktora ostvaruje se preko elektromotora snage Pex, = 30 KW i broj obriaja ney = 350 min", Gubitke u leZajevima zanemariti. Potrebno je: a) Odrediti snagu i broj obrtaja na spojnici S7. (7 bodova) b) Nacrtati Semu optereéenja u Hi Vravni i dijagram momenta uvijanja za vratilo Il. (7 bodova) ¢) Odrediti modul puzZnog para 4-5 , ako je koeficijent pomjeranja profila 1mm (B bodovay Ostali podaci: 2 =20 5 z= 60 323 = 40; Mey = 500 Nm : Moz = 450 Nm; 14-2 = M-3 = 0,973 38; Mss = 5000 Wm; Msg =130.Nm; 4-5 = 0,1; 04-5 % = 205 myg-7 = 4m ; cOSBe-7 = 16°; Ne-7 = 0,97; «= 30". Pogled 4 wwww.mef.unsa.ba Tel./Phone: ++387 33 729 800; Fax: +4387 33 653 055; Vilsonovo Setaliste 9, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina S. (P.,=2 4W) i A) s,s lO mer" Ss (R=4hW) £) W - t.oz4s S. (Ps, =34W) : Sy =80 MPa T=60 MPA Otohé pobre: B4=3 Ta16 Ms Se, 2.=% y=20 Ban, =0,8 Je =0,08 Bqg535 =o Copar= 9? 4) Rut. Fen Fone Powe = Pet Peo Psq =24O73 =94W Psa Ps Poy a ya as Dive Linen Cag Ven’ tea “Th-4 Fen ca Sut ae Wa ame BH _ (tr, 464) Mager ikeriilenga. = PRTIWLL 7 Ac Gi Seles eo O76 £9 (16 +45) g= B1cks Le = aarcky 0,08 = 4,57" fen= “t 3 + oa ts a) 63" 0,76 © 0,9°.0-76-0,8 Pi, =15,494W