You are on page 1of 5

SULIT 5227/1 (PP

)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 5227/1
TINGKATAN 4
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
Kertas 1
Nov

2½ jam Dua jam tiga puluh minit

PERATURAN PEMARKAHAN 2017
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
TINGKATAN 4

1. Peraturan Pemarkahan ini mengandungi jawapan bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2. Bahagian A mengandungi jawapan 20 soalan objektif aneka pilihan dan aneka gabungan.

3. Bahagian B mengandungi jawapan tiga soalan subjektif.

BAHAGIAN A

Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jawapan D A A C B C C A B C B D D C D B A D B A

SULIT 5227/1 (PP) SOALAN 1 CONTOH JAWAPAN MARKAH (a) (i) :Sebab nuzul ayat 2 isi x 1m 1. 2 isi x 2 h 2.‫ال شسمية‬ =4 markah b.Rasulullah s.‫مد عارض للسمكون‬ (b) (i) :Maksud potongan hadis 1 isi x 2 m .Setiap muslim wajib berusaha menghindarkan diri daripada berakhlak buruk / agar hidup sentiasa mendapat keredhaan Allah.‫ ادغام مثلي صغي‬/ ‫ادغام شفوي‬ c. (ii) :hikmah Allah menjadikan manusia daripada berbagai-bagai keturunan 2 .Akhlak yang paling baik menjadi bukti kesempurnaan iman = 2 markah (ii) 2 cara seseorang pelajar menjauhi akhlak yang buruk: 1.Sentiasa mengingati azab Allah di akhirat / supaya takut melakukan kemungkaran. *mana-mana jawapan munasabah diterima .Berkawan dengan orang yang berakhlak mulia / supaya dapat mencontohi kebaikannya. 1 isi x 2m = 2 markah (iv) :Satu pengajaran daripada hadis 1 isi + 1 h 1.a.Sentiasa mengingati mati / supaya dapat menginsafi diri.Manusia dapat berkenal-kenalan antara satu sama lain / dengan lebih rapat -1 2 isi + 2 h .Orang yang paling beriman ialah orang yang paling mulia akhlaknya / sepertimana yang disebutkan dalam hadis.‫مد واجب متصل‬ d.Mereka mempertikaikan saranan tersebut.Sentiasa menghadiri majlis ilmu / agar hati sentiasa mendapat petunjuk. *jawapan munasabah diterima (iii) :Hubungan iman dengan akhlak Iman menjadi asas bagi pembentukan akhlak yang mulia. 4.Supaya manusia mensyukuri nikmat kejadian Allah / dengan mengagumi kebesaranNya -3 Manusia dapat menjalinkan silaturrahim dan persahabatan / agar dapat menjauhi -4 .w menyarankan kepada kabilah Bani Bayadhah supaya mengahwinkan = 2 markah anak perempuan mereka dengan hamba mereka yang bernama Yasar (digelar Abu Hindun) 2. / dalam = 2 markah apa jua perkara.pertelingkahan (iii) :Hukum tajwid pada kalimah bergaris 4 isi x 1m a.a.w.Supaya manusia beriman dengan kekuasaan Allah / yang menjadikan segala sesuatu -2 = 4 markah . 5. = 4 markah 3. 2. 3.Sentiasa memohon keampunan kepada Allah / daripada dosa-dosa yang dilakukan.Setiap muslim hendaklah berusaha untuk mencontohi akhlak baginda Nabi s.

6.Menasihati dan menegur pengguna yang melakukan kerosakan. Tidak menyertai upacara keagamaan jenazah 3.Mengingatkan orang yang hidup tentang kematian.Bekerjasama membantu menguruskan jenazah.Memelihara dan memulihara kemudahan awam agar tahan lama. ( iii ) KBAT (Langkah bagi memastikan kerosakan kemudahan awam tidak berleluasa) 4 isi x 1m ISI: Mendidik masyarakat tentang kepentingan menjaga kemudahan yang disediakan = 4 marka HURAIAN: Supaya masyarakat sedar dan memelihara kemudahan awam daripada rosak DALIL: ‫الوقاية خي من العلجا‬ RUMUSAN: Rumusannya. ( ii) 2 perbezaan menziarahi jenazah Muslim dan bukan Muslim: 4 isi x 1m Muslim Bukan Muslim = 4 marka 1.Menceriakan suasana persekitaran / yang menarik minat pelancong untuk berkunjung. Hadir di rumah si mati sebagai tanda simpati 2. 3. 4. ( ii ) 2 kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat: 2 isi + 2 h 1. masyarakat perlu diberi kesedaran tentang kepentingan menjaga kemudahan awam agar gejala kerosakan / vandalisme terhadap kemudahan awam tidak berlaku lagi. = 2 marka 2.Mendidik anak menyayangi dan menjaga kemudahan awam sejak kecil. 5. 2.Membolehkan orang ramai beriadah / contohnya taman permainan.Membantu menguruskan jenazah 1.Memudahkan orang ramai mendapat bantuan / ketika kecemasan. *sebarang jawapan munasabah diterima (b) (i) 2 tujuan menziarahi jenazah menurut Islam: 2 isi x 1m 1.Mengiringi jenazah ke kubur dan 3. Mengucapkan takziah kepada serta takziah keluarga si mati ( iii ) KBAT (Amalan menziarahi kubur mendidik jiwa berakhlak mulia) 4 isi x 1m = 4 marka ISI: Mengingatkan manusia tentang kematian HURAIAN: Supaya manusia sedar akan kematian yang bakal dilalui dan mempersiapkan diri dengan amalan kebaikan .SULIT 5227/1 (PP) SOALAN 3 CONTOH JAWAPAN MARKAH (a) (i) Tanggungjawab individu terhadap kemudahan awam: 1 isi x 2m 1.Mengukuhkan hubungan silaturrahim masyarakat Islam setempat.Menjaga keselamatan kemudahan awam dengan sebaik-baiknya. 4.Turut menyembahyangkan jenazah 2. 5.Menggunakan harta benda awam mengikut peraturan.Membantu pihak berkuasa membanteras gejala vandalisme harta awam. 6. 3. 3.Memudahkan orang ramai beribadah / seperti kemudahan tempat solat yang disediakan.Dapat menikmati kemudahan awam yang disediakan / seperti bilik air.Melaporkan kerosakan harta awam kepada pihak berkuasa.Menzahirkan rasa simpati terhadap ahli keluarga si mati. 7.Melaksanakan tanggungjawab seorang Islam terhadap saudara seagama yang ditimpa = 2 marka musibah kematian.Menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga si mati. Berdiri ketika jenazah lalu di mengebumikannya hadapan sebagai tanda hormat 4. 5.Membanyakkan zikir di rumah jenazah 4. = 4 marka 2. 4.

SULIT 5227/1 (PP) DALIL: ‫كل نفس ذائقة الوت‬ RUMUSAN: Rumusannya. amalan menziarahi kubur mampu membentuk jiwa seseorang kepada yang lebih bertaqwa dengan menginsafi diri dan mengingati mati. *sebarang jawapan munasabah diterima .

. Sebelum diturunkan ke bumi al-Quran berada di Luh Mahfuz . = 2 markah (ii) Peringkat pertama dan kedua al-Quran diturunkan: 2 isi x 2m = 4 markah  Peringkat pertama .  Untuk memudahkan umat Islam menghafaz dan memahami isi kandungannya. peristiwa lampau dan perkara ghaib.  Supaya manusia bersiap-sedia untuk menerima syariat. = 4 markah  Untuk menetapkan hati Rasulullah yang terpaksa menempuh berbagai rintangan dalam menyampaikan dakwah kepada umatnya.  Peringkat kedua . SULIT 5227/1 (PP) SOALAN 2 CONTOH JAWAPAN MARKAH (a) (i) 2 Nama Al Quran : 2isi x 1m  Al Kitab = 2 markah  Al Furqan  Al zikr  Al Tanzil (ii) 2 cara penurunan wahyu melalui malaikat :  Malaikat datang dalam bentuk rupa asal serta bunyi yang nyaring seperti loceng 2 isi x 2m  Malaikat datang dalam bentuk rupa seorang lelaki dewasa = 4 markah (iii) 2 akibat mengabaikan wahyu dalam kehidupan : 2 isi +2 h  Manusia akan gagal memahami agama / dengan lebih jelas = 4 markah  Manusia lebih mudah dipengaruhi oleh budaya asing / yang sering melalaikan kehidupan  Seseorang akan hilang jati diri / dalam menghadapi sesuatu perkara  Manusia akan berada dalam kesesatan / yang nyata (b) (i) Maksud Nuzul al-Quran: 1 isi x 2m Proses penurunan wahyu al-Quran mengikut cara-cara yang tertentu. Al-Quran diturunkan ke satu tempat bernama baitul Izzah ( langit dunia) dalam bulan Ramadhan sekaligus.  Sebagai menjawab persoalan – persoalan yang dikemukakan kepada Rasulullah samada berkaitan denga kerasulan . (iii) 2 hikmah penurunan Al Quran secara beransur-ansur : 2 isi x 2m  Sebagai bukti al-Quran daripada Allah SWT.