You are on page 1of 1

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE DREPT
ORAR
MASTER – DREPTUL AFACERILOR
- Anul universitar 2017/2018. Semestrul I –

LUNI
16.00 – 18.00 Arbitraj comercial Sala 215 Lect. dr. Ş. Stănescu
(curs 1 h + seminar 1 h)
MARŢI
16.00 – 18.00 Mecanisme de plată și garanții (curs 1 h + seminar 1 h) Sala 215 Conf. dr. A. Almăşan
18.00 – 19.00 Negocierea contractelor Sala 215 Conf. dr. A. Almăşan
MIERCURI
16.00 – 18.00 Dreptul societăţilor comerciale (seminar – săpt. pară) Sala 215 Lect. dr. S. David
18.00 – 20.00 Dreptul societăţilor comerciale (curs) Sala 215 Lect. dr. S. David
JOI
17.00 – 20.00 Proprietate industrială (curs 2 h + seminar 1 h) Sala 215 Prof. dr. L. Mihai
VINERI
17.00 – 20.00 Contracte comerciale (curs 2 h + seminar 1 h) Sala 215 Conf. dr. R. Bobei

Întocmit: Lect. univ. Ş. Stănescu