You are on page 1of 13

Proiect realizat de: Andrei Alexia, Cîrneanu Andrei, Dumitrescu Irina, Jelescu Theodora, Pacu Carina

Arhitectura romană

Roma era capitala celui mai mare imperiu din Antichitate. Toate oraşele
erau construite după modelul Romei. Străzile erau înguste şi nu prea bine
întreţinute, unele erau pavate şi aveau trotuare. Până la răsăritul soarelui,
circulaţia era oprită și doar cei care transportau materiale de construcţie
puteau să se deplaseze. Negustori, vânzători ambulanţi, hamali care cărau tot
felul de mărfuri strigau şi făceau un zgomot destul de mare.
Un element necesar vieţii în oraş era apa, adusă cu ajutorul apeductelor.
Construcţii grandioase, lungi de 10 kilometri, erau formate din arcade
suprapuse, din piatră sau cărămidă. Apa era transportată prin canale acoperite,
situate în partea superioară a apeductului.

Construcţia unui apeduct


Apeduct roman

La Roma exista un elaborat sistem de conducte care alimentau


locuinţele, fântânile publice, grădinile, căci romanii aveau mare grijă ca apa să
se găsească din belşug. O mare atenţie au acordat, de exemplu, băilor publice,
numite terme. Acestea aveau bazine cu apă caldă şi rece, spaţii destinate
exerciţiilor fizice, biblioteci. Unele erau de-a dreptul impunătoare, aşa cum au
fost construite de către împăratul Caracalla.
„(Augustus) a împodobit Roma cu monumente; pe drept cuvânt se lăuda
că <<a lăsat un oraş de marmură, oraş pe care îl primise făcut din cărămizi>>...
A construit foarte multe edificii publice...”
Suetonius,Viaţa lui Augustus
Arhitectura romană este dominată de construcţii masive şi severe:
catedrale, mănăstiri, castele, fortificaţii, realizate mai ales din piatră, cu ziduri
groase, turnuri înalte şi ferestre înguste. Principalele caracteristici ale acestor
construcții sunt bolta în semicerc și forma de arc în plin centru a puținelor
deschideri practicate în ziduri: ferestre, portaluri și arcade.

Bisericile romanice sunt de tip bazilical (cel mai adesea cu trei nave),
caracteristice fiind zidurile masive, absidele semicirculare, deschiderile, în
general mici, şi ancadramentele cu arc semicircular. Cea mai mare parte a
lucrărilor de sculptură si arhitectură realizate în această perioadă medievală
timpurie au fost executate în stilul moștenit din Roma antică. Stilul romanic în
Anglia este menţionat în mod tradiţional ca arhitectură normandă.
Basilica lui Constantin şi a lui Maxenţiu

Colosseumul este cel mai mare amfiteatru roman şi a fost construit în


secolul I d. H. . Amfiteatrul era destinat jocurilor de circ, preferate de locuitorii
Romei: luptele între gladiatori şi cu animale sălbatice, dar şi unor bătălii navale.
Putea găzdui până la 50.000 de spectatori şi avea mai multe intrări. Jocurile
puteau dura o zi sau mai multe zile. La inaugurarea Colosseumului, jocurile au
durat 100 de zile. Prin aceste manifestări, împăratul urmărea să devină mai
popular şi să-şi asigure o domnie liniştită.
Colosseum

Arcurile de triumf au fost opere de artă arhitecturală care celebrau o


victorie sau mai multe ale aceleiaşi personalităţi. Un arc se compunea din una
sau mai multe treceri printr-o zidărie masivă peste care se întindea un
antablament (porțiune de zidărie așezată la partea superioară a unui zid sau
deasupra unui șir de coloane, care susține acoperișul) și un atic (parte a
antablamentului, ridicată deasupra comișei, împodobită la antici cu pilaștri,
menită să mascheze marginea acoperișului). Acest fel de lucrări au fost
inaugurate în Roma antică. Fiecare arc era dedicat unui general victorios sau
unui împărat. În general, arcurile erau plasate la intrarea în oraș, cu excepția
celor din Roma, care erau plasate în inima orașului, în mijlocul piețelor, al
forumurilor, pentru susținerea unui apeduct.

Arcul lui Septimius Severus


Villa, în Roma Antică, era inițial o casă la țară de clasă superioară.
Întrucât originile sale sunt villa romană, ideea și funcția unei vile au evoluat
considerabil. După căderea Republicii romane, Villa rustica au devenit mici
complexe agricole, care au fost din ce în ce mai fortificate în Antichitatea târzie,
uneori fiind transferate către Biserică pentru a fi refolosite ca mănăstiri. Apoi
au evoluat treptat în Evul Mediu în case elegante și superioare de la țară. În
limbajul modern, "villa" se poate referi la diferite tipuri și dimensiuni de
locuințe.

Villa lui Hadrian la Tivoli

Forumurile Imperiale sunt o serie de piețe monumentale construite în


decursul unui secol și jumătate (între anii 46 î.Hr. și 113) în centrul Romei de
către împărații romani.Dintre acestea însă nu face parte Forumul Roman,
vechea piață republicană, care a fost construit în secolul al VI-lea î.Hr. și care a
fost timp de secole centrul politic, religios și economic al orașului. În ciuda
existenței a încă multor clădiri și a reconstrucției celor mai vechi și în ciuda
multor monumente care îl înfrumusețau, Forumul Roman nu și-a mai păstrat
caracterul unitar. Sub Iulius Caesar și Augustus au avut loc construcția Bazilicii
Iulia și refacerea Bazilicii Aemilia, care delimitau laturile lungi ale pieței și îi
dădeau o anume regularitate.
Forul lui Traian

Columnele au fost construite de către împărații romani în amintirea


războaielor victorioase purtate de ei. Erau mari construcții cu aspect
cilindric, depășind adesea, cu postament cu tot, înălțimea de 20 de metri. În
partea de sus a columnelor, se găsea de obicei statuia împăratului în
veșminte de războinic. Pe partea cilindrică, de jos în sus, continuu, în spirală,
se desfășurau frize cu basoreliefuri. Aceste sculpturi narative, cu subiect
istoric, înfățișau scene din războaiele celebrate prin aceste monumente.
Cele mai însemnate sunt Columna lui Traian și Columna lui Marc Aureliu, de
la Roma.

Columna lui Traian


Columna lui Marc Aureliu

Termele se numărau printre construcțiile publice importante. Ele


formau ansambluri, cuprinzând săli de baie, biblioteci și săli de muzică,
stadioane, galerii de tablouri, parcuri de odihnă, etc. Termele erau și locuri
de întâlnire a cetățenilor care voiau să discute despre afaceri. Sălile de
baie aveau pardoseala din cărămizi sau din plăci de piatră, tăiate în forme
diferite. Din aceste plăci se combinau motive decorative geometrice
deosebit de frumoase. Uneori, pavajul era lucrat din mozaic. Mozaicurile
pavimentare reprezentau scene din mitologie, păsări sau animale, scene
contemporane sau ornamente. Unele încăperi din terme aveau tavanele
drepte, altele boltite, în formă de leagăn sau de cupolă. La Roma, se găsesc
ruinele Termelor lui Caracalla și ale lui Dioclețian, primele adăpostind astăzi
stagiunile de concerte de operă din timpul verii, cele din urmă transformate
în muzeu național de arheologie antică.

Termele lui Dioclețian


Termele lui Caracalla

Romanii au preluat din arhitectura anticilor greci coloanele caracteristice,


așa-numitele ordine doric, ionic și corintic, la care ei au adăugat încă două:
ordinul toscan (care seamănă cu cel doric) și ordinul compozit (care este o
combinație între ionic și corintic). Spre deosebire de grecii antici care foloseau
un singur ordin în construcții, romanii le combinau frecvent (exemplu: fațada
Colosseumului din Roma).

1. Ordinul toscan
2. Ordinul doric
3. Ordinul ionic
4. Ordinul corintic
5. Ordinul compozit

Ceea ce deosebeşte însă fundamental arhitectura romană clasică


de cea grecească sunt câteva elemente arhitecturale, folosite frecvent de
romani: arcul roman, bolta şi cupola. Acestea, împreună cu betonul pe
care îl inventaseră, i-au ajutat pe romani să construiască câteva din cele
mai grandioase clădiri din Atichitate: Colosseumul (considerată cea mai
complexă construcție antică) și Pantenonul (care este cea mai mare
cupolă din beton nearmat din lume).
Fațada Colosseumului

Pantenonul

Ordinul toscan este, în realitate, un ordin doric simplificat, cu coloane


neîndoite și cu o comprimare mai simplă, fără triglife (element decorativ al
frizei templelor dorice, de forma unei plăci dreptunghiulare din piatră, ornată
cu trei creste în relief) sau gutta (o mică proiecție în formă de con, unde se
împrăștie apa) . Nu a fost unul dintre cele trei ordine ale arhitecturii
clasice descrise de arhitectul roman Vitruvius ; acestea erau cele
dorice, ionice și corintice .În schimb, ordinul toscan, prezentat ca un ordin
oficial standardizat, este o invenție a scriitorilor renascentiști italieni, în mare
măsură motivați de naționalism. Cu toate acestea, coloane relativ simple cu
capitale rotunde fuseseră parte a arhitecturii vernaculare a Italiei și a multor
țări din Europa, având cel puțin o arhitectură etruscă .

Triglif Ordinul toscan

Ordinul doric este cel mai simplu dintre toate celelalte ordine grecești.
Soclul (fundația) este alcătuit din: stereobat (baza) și krepis (treptele). Solul pe
care se întinde fundația are o parte vizibilă (euthynerie). Treapta superioară se
numește stylobat și este fundamentul pe care stau coloanele. Spre deosebire
de coloana ionică și cea corintică, coloana dorică stă direct pe stylobat,
neexistând între acestea nicio treaptă intermediară. Coloana se subțiază în sens
ascendent și este prevăzută, în secțiune transversală, cu niște adâncituri
concave semirotunde, numite caneluri. Coloanele se termină prin capitelele cu
decorația specifică, cea mai simplă dintre toate ordinele grecești.

Pantenonul- templu construit


în stil doric

Ordinul ionic este unul dintre cele trei ordine clasice


ale arhitecturii antice grecești. Acest stil arhitectural oferă un aspect suplu,
punând accent pe elementele decorative. Capitelul (partea superioară a fusului
unei coloane, semicoloane sau a unui pilastru, mai groasă și ornamentată) ionic
are exprimate două fețe ca principale, ceea ce dovedește că, spre deosebire de
cel doric, conceput a fi perceput din toate direcțiile în mod egal, el s-a născut în
interiorul unor porticuri (un spațiu, delimitat pe cel puțin una dintre laturi de o
suită de coloane unite între ele prin arcade sau antablamente). Coloanele ionice
au aceleași elemente ca și cele dorice, însă, spre deosebire de ordinul doric, la
cel ionic coloana este susținută de bază, care separă fusul coloanei de stylobat.
De asemenea, și sistemul de caneluri al coloanei ionice diferă de cel doric. Dacă
stilul doric prevede canelurile de forma unor muchii ascuțite, în cadrul celui
ionic muchiile sunt teșite, având, în secțiune transversală, forma unui trapez
isoscel, iar abaca ionică este mai redusă față de cea dorică. Grinda are două
părți: arhitrava, care este netedă și împărțită în trei sau mai multe benzi și
frizele, care pot fi bogate în basoreliefuri și alte ornamente.

Ordinul corintic este unul din stilurile clasice ale arhitecturii grecești și
romane. Coloana este mai zveltă și are capitelul ornat cu frunze de acant, iar
soclul coloanelor corintice are aceleași elemente regăsite în soclurile coloanelor
dorice și ionice. Fusul coloanei este asemănător cu cel ionic, dar ceva mai zvelt,
iar ceea ce oferă particularitate coloanei corintice este capitelul. Acesta
prezintă ornamentul numit acantă, preluat ulterior și de capitelurile compozite.
Ordinul compozit este un ordin arhitectural antic, caracterizat, în
special, prin capitelul cu volute și cu foi de acantă, rezultat din combinarea
capitelului ionic cu cel corintic.
Persoane importante din lumea Romei antice care au construit
numeroase clădiri sunt: Apollodor din Damasc (a construit Podul lui Traian de
pe Dunăre, Forul lui Traian, Columna lui Traian și Panteonul) și Împăratul
Hadrian (a construit Templul lui Venus și al Romei și Villa lui Hadrian).

Apollodor din Damasc Împăratul Hadrian


Surse:
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Arta_roman%C4%83#Arhitectura
 https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Istorie/Corint%20I/#p=67
 https://desydemeter.wordpress.com/2012/03/31/arhitectura-medievala-europeana-
stilul-romanic-2/
 https://micilevacante.wordpress.com/2011/10/23/arhitectura-romana/
 http://vladimirrosulescu-istorie.blogspot.ro/2011/04/roma-arcurile-de-triumf-si-
comemorative.html
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Villa
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Forurile_Imperiale
 https://en.wikipedia.org/wiki/Tuscan_order
 https://dexonline.ro/
 https://en.wikipedia.org/wiki/Gutta
 http://www.referatele.com/referate/istorie/online11/Istoria-artei-romane-
arhitectura-romana-referatele-com.php
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinul_doric
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinul_ionic
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Capitel
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Portic
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinul_corintic
 https://ro.wiktionary.org/wiki/ordinul_compozit