You are on page 1of 9

U.S.A.M.V.

B Timișoara
Facultatea de Agricultură

PLANIFICAREA EXAMENELOR
SEMESTRUL I, an universitar 2017/2018
LICENŢĂ
29.01.2017 – 18.02.2018 – 3 SĂPTĂMÂNI SESIUNE DE IARNĂ
Nr.crt. Disciplina Data examenului
AGRICULTURĂ
ANUL I 1111 1112 1113 1114
1 Biofizică şi agrometeorologie E 02.02.2018 29.01.2018 13.02.2018 29.01.2018
2 Baza energetică şi maşini agricole E 12.02.2018 09.02.2018 09.02.2018 16.02.2018
3 Botanică E 07.02.2018 05.02.2018 30.01.2018 09.02.2018
4 Matematică şi statistică C 25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018
5 Informatică C 22.01.2018 22.01.2018 27.01.2018 27.01.2018
6 Pedologie E 30.01.2018 01.02.2018 07.02.2018 05.02.2018
7 Introducere în practica agricolă C 25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018
8 Psihologia educaţiei fac. E 31.01.2018 31.01.2018 31.01.2018 31.01.2018

ANUL II 1121 1122 1123


1 Agrotehnică E 06.02.2018 02.02.2018 02.02.2018
2 Cadastru funciar E 12.02.2018 12.02.2018 12.02.2018
3 Fiziologia plantelor E 08.02.2018 08.02.2018 08.02.2018
4 Îmbunătăţiri funciare (E + P) 15.02.2018 14.02.2018 15.02.2018
5 Baza energetică şi maşini agricole E 29.01.2018 30.01.2018 30.01.2018
6 Agrochimie C 22.01.2018 22.01.2018 23.01.2018
7 Etnografie şi folclor opt. C 23.01.2018 23.01.2018 23.01.2018
8 Măsuri de finanţare pentru agriucultură opt C 23.01.2018 23.01.2018 23.01.2018
9 Teledetecţie şi GIS fac. E 05.02.2018 05.02.2018 05.02.2018
10 Pedagogie II fac E 03.02.2018 03.02.2018 03.02.2018
11 Terminologie în agricultură fac C 22.01.2018 22.01.2018 22.01.2018
12 Managementul proiectului fac C 25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018

ANUL III 1131 1132 1133


1 Entomologie E 05.02.2018 30.01.2018 31.01.2018
2 Zootehnie generală C 23.01.2018 23.01.2018 23.01.2018
3 Bonitarea terenurilor agricole C 26.01.2018 26.01.2018 26.01.2018
4 Irigarea culturilor (E + P) 30.01.2018 02.02.2018 29.01.2018
5 Fitopatologie E 12.02.2018 09.02.2018 06.02.2018
6 Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere E 07.02.2018 12.02.2018 02.02.2018
7 Fitotehnie E 16.02.2018 14.02.2018 09.02.2018
8 Economie rurală (opt) C 25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018
9 Marketing (opt) C 25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018
10 Instruire asistată de calculator fac C 22.01.2018 22.01.2018 22.01.2018
11 Pr.ped.în înv.preuniv.obligat fac C 24.01.2018 24.01.2018 24.01.2018
12 Cultura plantelor tropicale fac E 29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018
13 Agricultură în cultura popular fac E - - -

ANUL IV 1141 1142 1143


1 Fitotehnie şi plante industriale E 02.02.2018 03.02.2018 04.02.2018
2 Drept şi legislaţie agrară C 26.01.2018 26.01.2018 26.01.2018
3 Contabilitate şi gestiune economică C 24.01.2018 24.01.2018 24.01.2018
4 Management E 14.02.2018 14.02.2018 14.02.2018
5 Viticultură E 06.02.2018 06.02.2018 07.02.2018
6 Monitorizarea calităţii prod.agricole C 09.02.2018 10.02.2018 11.02.2018
7 Practică 18.02.2018 18.02.2018 18.02.2018
8 Consultanţă agricolă opt. C 27.01.2018 - -
9 Producere de săm.şi material de plantat opt C - 27.01.2018 27.01.2018
10 Amenajamente silvopastorale fac C - - -
11 Biodiversitate în agricultură E - - -
12 Bioeconomie C - - -

INGINERIA ŞI PROT. MEDIULUI


ANUL I 1211 1212
1 Analiză matematică E 07.02.2018 07.02.2018
2 Climatologie E 29.01.2018 30.01.2018
3 Informatică aplicată C 26.01.2018 26.01.2018
4 Geologie E 05.02.2018 01.02.2018
5 Grafică asistată pe calculator C 24.01.2018 24.01.2018
6 Algebră liniară,geom.anal.și diferenț. E 14.02.2018 14.02.2018
7 Chimie E 01.02.2018 16.02.2018
8 Limbi engleză C 23.01.2018 23.01.2018
9 Limba franceză C - -
10 Limba germană C - -
11 Psihologia educaţiei fac E 12.02.2018 12.02.2018

ANUL II 1221
1 Hidrologie şi hidrogeologie E + P 12.02.2018
2 Chimia mediului E 06.02.2018
3 Biologie vegetală şi animală E 09.02.2018
4 Protecția, evol.și amel.solurilor E 02.02.2018
5 Evaluarea terenurilor (opt) C 22.01.2018
6 Schimbări climatice (opt) C -
7 Pedagogie II fac E 13.02.2018

ANUL III 1231


1 Managementul integrat al deşeurilor E 01.02.2018
2 Ecopratotehnică (E+P) 10.02.2018
3 Construcţii de tratarea şi epurarea apei (E+P) 16.02.2018
4 Tehnologia informatiei (GIS) E 29.01.2018
5 Contabilitate si gestiune economică C 23.01.2018
6 Sisteme conservative de prot.solului (opt) C -
7 Bioremediere (opţ) C 22.01.2018
8 Comunicare profesională (fac) C -
9 Instruire asistată pe calculator (fac) C 22.01.2018
10 Practică pedagogică în înv.preuniv 1 (fac) C 24.01.2018

ANUL IV 1241
1 Politici şi legislaţia mediului E 29.01.2018
2 Studii de impact, bilanţ şi audit de mediu E 05.02.2018
3 Management ecologic E 31.01.2018
4 Sisteme de agricultură C 25.01.2018
5 Amenajări şi construcţii hidrotehnice (E+P) 12.02.2018
6 Regularizări de râuri şi îndiguiri (opt) C 25.01.2018
7 Managementul proiectelor de mediu (opt) C -
8 Conducere auto A/R -

BIOLOGIE
ANUL I 1311 1312
1 Matematici cu aplicații în biologie C 22.01.2018 22.01.2018
2 Biologia şi sistematica nevertebratelor E 06.02.2018 14.02.2018
3 Biofizică E 30.01.2018 31.01.2018
4 Anatomie şi igienă umană E 14.02.2018 06.02.2018
5 Chimie generală E 02.02.2018 03.02.2018
6 Etică profesională opt C 25.01.2018 25.01.2018
7 Redactare şi comunicare ştiinţ.şu prof opt C 25.01.2018 25.01.2018
8 Istoria biologiei fac C 26.01.2018 26.01.2018
9 Informatică aplicată fac C - -
10 Psihologia educaţiei fac E 09.02.2018 09.02.2018

ANUL II 1321 1322


1 Fiziologie vegetală E 13.02.2018 29.01.2018
2 Histologie şi embriologie vegetală şi animală E 08.02.2018 05.02.2018
3 Fiziologie animală E 02.02.2018 09.02.2018
4 Microbiologie generală E 06.02.2018 13.02.2018
5 Sistematica plantelor (Criptogame) E 29.01.2018 01.02.2018
6 Inginerie genetică C 26.01.2018 25.01.2018
7 Pedagogie II fac E 15.02.2018 16.02.2018

ANUL III 1331 1332


1 Anatomie comparata E 05.02.2018 06.02.2018
2 Etologie E 08.02.2018 09.0122018
3 Biologie moleculară E 30.01.2018 31.01.2018
4 Evoluţionism C 26.01.2018 26.01.2018
5 Ornitologie opt C 24.01.2018 24.01.2018
6 Genetică umană opt C 23.01.2018 23.01.2018
7 Imunobiologie opt C 25.01.2018 25.01.2018
8 Fiziopatologie şi explorări funcţionale opt C 22.01.2018 22.01.2018
9 Colectarea şi conservarea mater.didactic fac C - -
10 Antropologie fac C - -
11 Instruire asistată pe calculator (fac) C 24.01.2018 24.01.2018
12 Practică pedagogică 1 (fac) C 22.01.2018 22.01.2018

PROTECŢIA PLANTELOR
ANUL I 1411
1 Biofizică şi agrometeorologie E 15.02.2018
2 Baza energetică şi maşini agricole E 05.02.2018
3 Botanică E 31.01.2018
4 Matematică şi statistică C 25.01.2018
5 Informatică C 22.01.2018
6 Pedologie E 08.02.2018
7 Introducere în practica agricolă C 23.01.2018
8 Psihologia educaţiei fac. E 14.02.2018

ANUL II 1421
1 Agrotehnică E 06.02.2018
2 Cadastru funciar E 12.02.2018
3 Fiziologia plantelor E 14.02.2018
4 Îmbunătăţiri funciare (E + P) 07.02.2018
5 Baza energetică şi maşini agricole E 02.02.2018
6 Agrochimie C 25.01.2018
7 Etnografie şi folclor opt. C 23.01.2018
8 Măsuri de finanţare pentru agriucultură opt C 23.01.2018
9 Teledetecţie şi GIS fac. E 05.02.2018
10 Pedagogie II fac E 03.02.2018
11 Terminologie în agricultură fac C 22.01.2018
12 Managementul proiectului fac C 25.01.2018

ANUL III 1431


1 Fitopatologie I E 08.02.2018
2 Herbologie specială C 24.01.2018
3 Ameliorare plantelor C 24.01.2018
4 Entomologie E 01.02.2018
5 Virozele şi bacteriozele plantelor E 29.01.2018
6 Management C 25.01.2018
7 Acarieni, nematozi şi entomofagi C 23.01.2018
8 Colectarea, prep.mat entom şi fitopatol opţ C 23.01.2018
9 Nutriţie protectivă opt C -
10 Instruire asistată de calculator fac C 22.01.2018
11 Pr.ped.în înv.preuniv.obligat fac C 26.01.2018
12 Ecoturism fac E -

ANUL IV
1 Prognoză, avert.şi carantină fitosanitară C 25.01.2018
2 Monitorizarea calit.prod.agricole E 29.01.2018
3 Fitofarmacie, ecotox şi securitatea prod.veg C 22.01.2018
4 Culturta plantelor furajere E 06.02.2018
5 Fitopatologie II E 02.02.2018
6 Sisteme de producţie integrată E 08.02.2018
7 Marketing C 26.01.2018

MAŞINI ŞI INSTALAŢII PT.AGRIC.


ANUL I 1511
1 Analiza matematică E 08.02.2018
2 Geometrie descriptivă C 24.01.2018
3 Desen tehnic E 16.02.2018
4 Chimie E 29.01.2018
5 Programarea calc. și limbaje de programare E 06.02.2018
6 Algebră liniară,geom.analitică şi difer E 14.02.2018
7 Educaţie fizică şi sport A/R 29.01.2018
8 Limba engleză opt C 23.01.2018
9 Limba franceză opt C -
10 Limba germană opt C -
11 Psihologia educaţiei fac E 14.02.2018

ANUL II 1521
1 Mecanică şi vibraţii mencanice E 09.02.2018
2 Termotehnică C 23.01.2018
3 Electrotehnică şi maşini electrice E 06.02.2018
4 Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice E 05.02.2018
5 Ingineria mediului opt E 29.01.2018
6 Agrotehnică (opt) E -
7 Protecţia muncii fac C 26.02.2018
8 Pedagogie II fac E 03.02.2018

ANUL III 1531


1 Oragne de maşini (E + P) 29.01.2018
2 Bazele agrobiologice ale mecaniz. agricult. E 01.02.2018
3 Motoare cu ardere internă E 31.01.2018
4 Acţionări hidraulice şi pneumatice C 23.01.2018
5 Controlul automat al propceselor opt C -
6 Maşini şi instalaţii horticole opt C 22.01.2018
7 Energii regenerabile (opt) C -
8 Tehnologii de mecanizare ecologice opt C 22.01.2018
9 Utilaje pentru morărit şi panificaţie fac C -
10 Pr.ped.în în înv.preuniv.obligatoriu I fac C 22.01.2018
11 Instruire aistată de calculator fac C -

ANUL IV 1541
1 Utilaje şi instalaţii pt.ind.alimentară E 08.02.2018
2 Maşini şi instalaţii zootehnice E+P 14.02.2018
3 Mașini agricole de recoltat E+P 30.01.2018
4 Org. şi dotarea atelierelor mecanice C 22.01.2018
5 Contabilitate şi gestiune economică fac C 22.01.2018
6 Marketing fac C 23.01.2018
7 Legislaţie agrară fac C -

M.T. CADASTRU
ANUL I 1611 1612
1 Analiză matematică E 06.02.2018 07.02.2018
2 Alg.liniară, geometrie anal. și diferenţială E 12.02.2018 13.02.2018
3 Geometrie descriptivă E 15.02.2018 15.02.2018
4 Instrumente geodezice şi met.de măsurare E 29.01.2018 30.01.2018
5 Desen tehnic şi infografică E 01.02.2018 02.02.2018
6 Educaţie fizică şi sport A/R 23.01.2018 23.01.2018
7 Limbi moderne (engleză) C 23.01.2018 23.01.2018
8 Progr. calc.şi limbaje de programare (opt) C - -
9 Informatică aplicată (opţ) C 26.01.2018 26.01.2018
10 Educaţie antreprenorială fac E 09.02.2018 08.02.2018
11 Psihologia educaţiei fac E 14.02.2018 14.02.2018
ANUL II 1621 1622
1 Topografie E 15.02.2018 15.02.2018
2 Compensarea măsurătorilor şi statistică E 06.02.2018 06.02.2018
3 Geodezie fizică E 07.02.2018 07.02.2018
4 Curs gen de constr, căi de com şi lucr.de artă E 12.02.2018 13.02.2018
5 Astronomie geodezică E 30.01.2018 31.01.2018
6 Amenajarea teritoriului și urbanism C 26.01.2018 26.01.2018
7 Sport A/R 22.01.2018 22.01.2018
8 Economie generală C 23.01.2018 23.01.2018
9 Psihologie ocupaţională fac E 29.01.2018 29.01.2018
10 Pedagogie II fac E 01.02.2018 01.02.2018

ANUL III 1631 1632


1 Topografie inginerească E + P 06.02.2018 07.02.2018
2 Măsurători electronice de distanţă E 09.02.2018 09.02.2018
3 Geodezie satelitară E 02.02.2018 02.02.2018
4 Cadastru (E + P) 29.01.2018 29.01.2018
5 Bazele geometrice ale fotogrammetriei E 16.02.2018 16.02.2018
6 Ridicări topografice speciale (opt) C 25.01.2018 25.01.2018
7 Măsurători subterane opt C 25.01.2018 25.01.2018
8 Istoria geodeziei fac C - -
9 Instruire asistată pe calculator fac C 22.01.2018 22.01.2018
10 Practică pedagogiecă în inv.preuniv.oblig fac C 23.01.2018 23.01.2018

ANUL IV 1641 1642


1 Organizarea teritoriului şi ecologie E 29.01.2018 02.02.2018
2 Fotogrammetrie inginereasca E 15.02.2018 13.02.2018
3 Managementul proiectelor şi măs.de finanţare C 18.01.2018 18.01.2018
4 Cartarea şi bonitarea solurilor E + P 01.02.2018 29.01.2018
5 Teledetecţie E 05.02.2018 08.02.2018
6 Prelucrare automată a datelor deodezice E 08.02.2018 05.02.2018
7 Protecţia mediului şi dezvoltare durabilă opt C 16.01.2018 16.01.2018
8 Marketing în cadastru opt C 16.01.2018 16.01.2018
9 Utilizarea electronicii în geodezie fac C - -

D E C A N A T U L,
U.S.A.M.V.B Timișoara
Facultatea de Agricultură

PLANIFICAREA EXAMENELOR
SEMESTRUL I, an universitar 2017/2018
MASTER
29.01.2017 – 18.02.2018 – 3 SĂPTĂMÂNI SESIUNE DE IARNĂ
19.02.2017 - 25.02.2017 – 1 SĂPTĂMÂNĂ SESIUNE DE RESTANŢE
TERMEN DE PREDARE LA DECANAT :
20.12.2017

Nr.crt. Disciplina Data examenului


ANUL I AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ
1 Cultura plantelor de câmp în sistem ecologic E 02.02.2018
2 Zonarea culturilor ecologice E 30.01.2018
3 Sisteme alternative de agricultură E 17.02.2018
4 Concepte şi principii în agric.ecologică E 03.02.2018
5 Resurse fertilizante nepoluante fac C 31.01.2018

ANUL II AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ


1 Proiectarea unei bioferme rurale P 05.02.2018
2 Cultura pajiştilor şi prod.biol. a furajelor E+P 29.01.2018
3 Elaborarea şi managementul proiectelor de finanţare E+P 30.01.2018
4 Resurse vegetale din flora spontană E+P 14.02.2018
5 Managementul organizaţiei şcolare fac E 07.02.2018
6 Practică pedagogică fac C 09.02.2018

ANUL I BIOLOGIE APLICATĂ ÎN AGRICULTURĂ


1 Elemente de bioagricultură în contextul mediului ambient E 15.02.2018
2 Sisteme de combatere integrată în agrobiocenoze E 17.02.2018
3 Biotehnologii aplicate în agricultură E 16.02.2018

ANUL II BIOLOGIE APLICATĂ ÎN AGRICULTURĂ


1 Cooperare şi inovare în agricultură E 15.02.2018
2 Diversitatea biologic E 17.02.2018
3 Metode de cercetare şi monitorizare a ecosistemelor practicole E 06.02.2018
4 Agroecoistmele şi productivitatea lor (opt) E -
5 Fiziologie aplicată în bunăstarea animalelor (opt) E 14.02.2018
6 Managementul organizaţiei şcolare fac E 07.02.2018
7 Practică pedagogică fac C 26.01.2018

ANUL I GESTIUNEA MEDIULUI ŞI A RESURSELOR NATURALE


1 Biodiversitate E 16.02.2017
2 Gestionarea poluanților E 02.02.2017
3 Sisteme de clasificare, identificarte şi cartare ale habitatelor E 10.02.2017
4 Etica mediului E 30.01.2018
5 Prelucrarea statistică a datelor ecologice C 17.02.2017

ANUL II GESTIUNEA MEDIULUI ŞI A RESURSELOR NATURALE


1 Proceduri de evaluare a impactului asupra mediului E 02.02.2017
2 Managementul proiectelor E 15.02.2017
3 Reconstrucţie şi remedierea ecosistemelor E 07.02.2017
4 Dezvoltare durabilă C 15.02.2017
5 Managementul organizaţiei şcolare fac E -
6 Practică pedagogică fac C -

ANUL I MANAGEMENTUL ÎNREGISTRARII SISTEMATICE


1 Economia spaţiului rural E 05.02.2018
2 Managementul dezvoltării rurale durabile E 12.02.2018
3 Managementul proiectelor de finanţare pt.dezv.rurală E 31.01.2018
4 Dreptul de proprietate E 02.02.2018

ANUL II MANAGEMENTUL ÎNREGISTRARII SISTEMATICE


1 Lucrări speciale de îmbunătăţiri funciare E 07.02.2018
2 Acorduri, avize şi autorizaţii E 05.02.2018
3 Tehnici moderne de proiectare E 09.02.2018
4 Fotointerpretare şi modelare 3 D E 12.02.2018

ANUL I PROTECŢIE ŞI EXPERTIZARE FITOSANITARĂ


1 Interacţiuni biotice în ecosisteme E 12.02.2018
2 Epidemiologia bolilor plantelor E 01.02.2018
3 Zoologie aplicată în agroecosisteme E 29.01.2018
4 Statistica aplicată în prot.plantelor C 30.01.2018

ANUL II PROTECŢIE ŞI EXPERTIZARE FITOSANITARĂ


1 Protecţia culturilor în agricultura ecologică C 02.02.2018
2 Biologia şi controlul florei vegetale E 01.02.2018
3 Sisteme de combatere integrată a nematozilor şi acarienilor din agroecosisteme E 05.02.2018
4 Sisteme de management a bolilor din agroecosisteme E 17.02.2018

ANUL II SISTEME DE PRODUCERE A A FURAJELOR


1 Relația sol - plantă în agroecosistemul furajer E+P 15.02.2018
2 Cultura cerealelor, leguminoasdelor și oleaginoaselor furajere pt. boabe E 01.02.2018
3 Managementul ago-silvo-pastoral în contextual unei agric. durabile E 16.02.2018
4 Managementul organizaţiei şcolare fac E -
5 Practică pedagogică fac C -

ANUL I TEHNOLOGII SUSTENABILE PENTRU CULTURI DE CÂMP


1 Tehnologii sustenabile pentru culturi de camp E 02.02.2018
2 Tehnologii integrate (E+P) 09.02.2018
3 Tehnologii sustenabile pt.culturi furajere E 16.02.2018
ANUL II TEHNOLOGII SUSTENABILE PENTRU CULTURI DE CÂMP
1 Tehn.moderne de cond.și cons.a aprod.agricole veg E+P 15.02.2018
2 Controlul și administrarea exploatațiilor E+P 02.02.2018
3 Elaborarea și managementul proiectelor E 08.012.2018
4 Cooperare și inovare în agrcultura sustenabilă E 30.02.2018
5 Managementul organizaţiei şcolare fac E 07.02.2018
6 Practică pedagogică fac C 09.02.2018

ANUL I UTILIZARE DURABILĂ A TERENURILOR AGRICOLE


1 Fizica solurilor agricole E 09.02.2018
2 Degradarea, ameliorarea și protecția solurilor E 06.02.2018
3 Bonitarea și caracterizarea tehnol. a terenurilor cu elemente de fundamentare 02.02.2018
pedologică (E+P)
4 Managementul resurselor de sol E 29.01.2018

ANUL II UTILIZARE DURABILĂ A TERENURILOR AGRICOLE


1 Drept funciar C 05.02.2018
2 Evaluarea și expertiza fondului funciar E+P 30.01.2018
3 Tehnologii de lucrări ale solului în sistem conservative E 29.01.2018
4 Protecţia chimică şi efectele reziduale ale pesticidelor E 04.02.2018
5 Managementul organizatiei scolare fac 07.02.2018
6 Practica pedagogica fac 09.02.2018

D E C A N A T U L,