You are on page 1of 2

Sunt folosite instrumente de precizie pentru măsurarea direcţiilor din punctul

P către punctele vechi A, B şi C (figura 1). Cu ajutorul acestor direcţii se


determină unghiurile α şi β.
Dorim să determinăm, pe baza coordonatelor punctelor vechi vizate şi a
unghiurilor α şi β determinate, coordonatele X şi Y ale punctului nou P.

Figura 1.
Intersecţia simplă înapoi - procedeul Delambre.

3. Relaţii utilizate:

Ecuaţiile celor 3 drepte care trec prin punctul P şi respectiv A(XA,YA),


B(XB,YB) şi C(XC,YC):

(1)

Se observă din figura 1, că:


(2)

Se introduc relaţiile (2) în relaţiile (1) şi se obţine:

(3)

Sistemul (3) este un sistem de 3 ecuaţii cu 3 necunoscute: tgΘAP, X şiY.


Acest sistem se poate rezolva prin metoda substituţiei, şi după mai multe
calcule se ajunge la următoarea relaţie:

(4)

Putem determina orientările celorlalte vize, funcţie de ΘAP şi de


unghiurile α şi β :

(5)

Cunoscând orientările de la punctele vechi la punctul nou şi coordonatele


punctelor vechi, prin metoda intersecţiei simple înainte, se pot determina
coordonatele punctului nou.

(6)

(7)