You are on page 1of 1

Scara topografica – este raportul dintre distantele de pe plan sau harta si distantele orizontale masurate pe teren, ambele exprimate

in aceasi unitate de masura. scara numerica scara grafica Scara numerica – se exprima sub forma unei fractii ordinare 1/N; 1:N sau 1 supra N, unde numaratorul este intotdeauna egal cu o unitate, iar numitorul este un numar intreg care arata de cite ori s-au micsorat lungimile din teren pentru a fi transpuse pe plan. Formula de baza

1 d = N D

N – nimitorul scarii D – distanta orizontala de pe teren d – distanta de pe plan corespunzatoare lui D exprimata in aceeasi unitate de masura. Scara grafica – mai putin precisa ca cea numerica exprima raportul dintre distantele de pe plan si distantele omoloage din teren sub forma unei constructii grafice. Scara gafica simpla – o dreapta divizata in intervale egale, numerotate progresiv incepind cu zero de la stinga la dreapta, valoarea unui interval fiind numita baza sau modulul scarii. Scara gafica cu talon – o scaragrafica simpla la care in stinga originii se construieste talonul adica un interval (modul) impartit intr-un numar de diviziuni corespunzator preciziei cerute.

Scara gafica transversala – deriva din scara grafica cu talon, completata cu linii paralele echidistante la rindul lor prin linii perpendiculate la limita modulelor si intersectate cu linii oblice in zona talonului.