You are on page 1of 6

Intrebari partial

1.Definiti o electrotehnologie.

Electrotehnologia presupune totalitatea metodelor si mijloacelor de prelucrare a materialelor in


vederea obtinerii unor materiale mai performante , care utilizeaza ca sursa energetica energia
electrica si ca mediu de prelucrare campul electromagnetic.

2.Clasificati electrotehnologiile dupa fenomele electromagnetice utilizate.

Electrotermie, tehnologia sudarii cu arc electric , tehnologii in camp electric , tehnologii in camp
magnetic , electroeroziune, tehnologii cu ultrasunete

3.Definiti electrotermia.

Electrotermia studiază procesele şi instalaţiile în care energia termică (căldura) se obţine din
energie electrică, pentru a fi utilizată în scopuri tehnologice.

4.Definiti fluxul termic.

Fluxul termic Φ[W], asociat unei suprafeţe A, este cantitatea de căldură care străbate această
suprafaţă în unitatea de timp.

5.Definiti reteaua scurta a unei instalatii electrotermice.

Reţeaua scurtă este un sistem de conductoare (bare, cabluri) care leagă sursa de alimentare, de
cuptorul electric; soluţia sa constructivă urmăreşte reducerea pierderilor de energie electrică,
având în vedere faptul că, în general, prin conductoarele reţelei scurte circulă curenţi de valori
mari ( kA sau zeci de kA).

6.Enumerati minim 10 avantaje ale electrotermiei.

• concentrarea unei puternice surse termice într-un spaţiu restrâns, cu obţinerea unor
temperaturi ridicate (şi a unor viteze mari de încălzire);

• inexistenţa produselor arderii şi deci posibilitatea de ermetizare a spaţiului de lucru;

• prelucrarea termică se poate realiza în atmosferă controlată şi în vid;

• se poate asigura funcţionarea intermitentă a instalaţiilor;


• uşurinţa reglării temperaturii materialului procesat, în conformitate cu cerinţele procesului
tehnologic;

• funcţionarea echipamentelor electrotermice se poate automatiza complet, iar procesele


tehnologice pot fi controlate în timp real;

• valori scăzute ale consumurilor specifice de energie;

• durata mică a proceselor electrotermice;

• îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi a gradului de utilizare a suprafeţelor de producţie;

• energia electrică este disponibilă în orice loc şi moment, la parametrii necesari şi uşor
controlabili.

7.Enumerati minim 5 dezavantaje ale electrotermiei.

• Costul relative ridicat al energiei electrice;

• Complexitatea constructivă a unor echipamente şi utilizarea unor materiale deficitare şi


scumpe;

• Durata de funcţionare şi siguranţa în exploatare mai reduse pentru anumite cuptoare.

8.Ce metode de transfer a energiei termice cunoasteti?

Conductie , convectie si radiatie.

9.Definiti randamentul unei instalatii electrotermice.

Randamentul total al unei instalatii electrotermice este raportul dintre puterea utila,
coresupunzatoare energiei termice transferate materialului si puterea active absorbita din
reteaua electrica de alimentare sau produsul dintre randamentele sursei de alimentare , retelei
scurte si cuptorului electric.
10.Clasificati cuptoarele electrice dupa principiul de functionare.

Cuptoarele pot fi :

- cu rezistoare

-cu arc electric

-cu plasma

-cu inductie electromagnetica

-capacitive

-cu microunde

-cu fascicul de electroni

11.Clasificati cuptoarele cu rezistoare dupa temperatura de lucru.

• cuptoare de joasă temperatură (până la 650 °C);

• cuptoare de medie temperatură (650°C … 1350°C);

• cuptoare de înaltă temperatură (până la 1600 °C).

12.Din ce materiale se fac elementele incalzitoare ale cuptoarelor cu rezistoare?

Elementele incalzitoare se fac din sarme , banda in zig-zag ,bara sau teava fixa.

13.Ce aplicatii industriale au instalatiile de sudare electrica in puncte prin conductie si


presiune?

Deasemenea, instalaţiile mai trebuie să asigure îndepărtarea pieselor sudate; asigurarea unor
pierderi minime de putere activă; timpul de serviciu fără a necesita reparaţii să fie maxim;
manevrabilitate uşoară în ceea ce priveşte comanda; acţionarea şi operaţiile aferente
procesului de sudare astfel încât efortul fizic al personalului de deservire să fie minim; limitarea
încălzirii pieselor componente ale maşinii (cu excepţia porţiunii de lucru a electrozilor) cu
dispozitive de răcire adecvate

14.Clasificati cuptoarele cu arc electric.

• cuptoare pentru elaborarea oţelurilor

• cuptoare pentru afinare şi aliere


• cuptoare pentru reducere

• cuptoare cu arc electric sub vid

15.Ce aplicatii au cuptoarele cu arc electric?

Incalzirea si topirea metalelor.

16.Ce reglaje se pot face la cuptoarele cu arc electric?

Reglare de mentinere constanta a tensiunii, reglare de mentinere constante a puterii ,reglare


de current constant

17.Ce aplicatii are tehnologia de incalzire prin inductie?

- topirea metalelor;

- călirea superficială;

- încălzirea pieselor în toată masa;

- lipirea;

- aplicaţii speciale;

18.Clasificati cuptoarele industriale cu inductie.

-Cuptoare cu inductie cu creuzet

-Cuptoare de inductie cu canal

19. Cum depinde adancimea de patrundere de frecventa la cuptoarele cu inductie?

f-frecventa

20.Ce aplicatii are tehnologia de incalzire in radio frecventa?

a) industria alimentară (uscarea laptelui, deshitratarea fructelor, coacerea biscuiţilor,


sterilizarea produselor, dezgheţarea produselor congelate);
b) industria chimică (uscarea produselor sub formă de granule, pudră sau tablete);

c) industria lemnului (lipirea semifabricatelor, uscarea produselor);

d) industria construcţiilor de maşini (uscarea miezurilor de turnătorie, confecţionarea tuburilor


din oţel acoperite cu fibre de sticlă);

e) industria electrotehnică (confecţionarea produselor din materiale termoplastice, fabricarea


plăcilor şi cilindrilor din pertinax, stratitex sau sticlostratitex).

21.Definiti tehnologia de lipire.

Lipirea este operația tehnologică de asamblare nedemontabilă a unor piese folosind un


material de adaos.

22.Ce rol au fluxurile in tehnologia de lipire?

-dizolva si indeparteaza impuritatile de pe suprafetele metalelor inainte de intinderea aliajului


topit

-protejeaza suprafetele , sa nu se impurifice in timpul lipirii, asigura si reducerea tensiunii aliaj-


mediu ( gaz), favorizand intinderea.

23.Definiti tehnologia de sudare.

Sudarea este operaţia de realizare a unei îmbinări nedemontabile a pieselor metalice, utilizând
încălzirea locală, presiunea sau ambele, cu sau fără folosirea unui metal de adaos similar cu
metalul pieselor de îmbinat.

24.Clasificati sudarea cu arc electric dupa natura mediului in care are loc descarcarea prin arc
electric.

-arc deschis

-arc acoperit

-arc protejat

-arc constrans

25.Unde se utilizeaza sudarea in impulsuri?

Sudarea in impulsuri se utilizeaza la materiale nealiate si slab aliate, oteluri inalt aliate cat si la
aliaje pe baza de nichel.
26.Ce intelegeti prin sudarea MIG?

MIG=sudarea cu electrod fuzibil in mediu de gaze inerte

27.Ce intelegeti prin sudarea WIG/TIG?

WIG= sudarea cu electrod nefuzibil in mediu de gaze inerte

28.Ce intelegeti prin sudarea MAG?

MAG=sudarea cu electrod fuzibil in mediu de gaze active.

29.Ce gaze se folosesc la sudarea WIG?

La sudarea WIG se poate folosi orice gaz inert, dar se foloseste in special Argonul.

30.Care este cel mai versatile si utilizat tip de sudura?

Sudarea MAG.