You are on page 1of 17

Νόμος 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά» - κωδικοποιημένη έκδοση

Κωδικοποιημένη έκδοση1

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 3730 (ΦΕΚ 262/Α, 23 Δεκεμβρίου 2008)


Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις.

Όπως έχει τροποποιηθεί με τους νόμους 3868/2010, 3896/2010, 3918/2011, 3986/2011, 4254/2014 και
4472/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Προστασία ανηλίκων
1. Η προστασία των ανηλίκων από τη χρήση προϊόντων καπνού και την κατανάλωση αλκοόλ ανήκει
στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ασκείται από τη
Διεύθυνση Εξαρτήσεων της Γενικής Διευθύνσεως Δημόσιας Υγείας2, που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος.
2. Κατά την έννοια του παρόντος νόμου:
α) προϊόντα καπνού είναι όσα παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από φύλλα καπνού ως
πρώτη ύλη και προορίζονται για χρήση μέσω εισπνοής, μύζησης ή μάσησης,
β) ανήλικοι είναι όποιοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

Άρθρο 2
Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού
1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται:
α) η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους και από ανηλίκους,
β) η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και επιχειρήσεων
αναψυχής3,
γ) η κατασκευή, προβολή, εμπορία και πώληση αντικειμένων που έχουν την εξωτερική μορφή
προϊόντων καπνού, καθώς και το ηλεκτρονικό τσιγάρο με την επιφύλαξη της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου,
δ) η διαφήμιση και πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους Υπηρεσιών Υγείας και εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και στα κυλικεία των
Ιδρυμάτων και των Υπηρεσιών αυτών,
ε) η πώληση προϊόντων καπνού και το κάπνισμα σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και
παιχνιδιών τεχνητής νοημοσύνης και
στ) η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ομαδικών
αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων.
ζ) Η κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς,
υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται οι εσωτερικοί χώροι των σημείων πώλησης
προϊόντων καπνού. Ως εξωτερικός χώρος νοείται και η πρόσοψη και λοιπές πλευρές του
κουβουκλίου, οι τέντες και ο περιβάλλων χώρος του περιπτέρου. Οι υπαίθριοι χώροι λογίζονται
κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α'). Στους εσωτερικούς χώρους
περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, οι στρατιωτικές μονάδες, τα
Δικαστήρια, όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα ξενοδοχεία και πάσης φύσεως
τουριστικά καταλύματα, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα.
η) Απαγορεύεται η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων προϊόντων καπνού στους
κινηματογράφους4.

1
Επισημαίνεται ότι η διαφήμιση και οι συσκευασίες προϊόντων καπνού διέπονται από τον νόμο 4419/2016 με
τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2014/40/ΕΕ (βλ. στο τέλος του κειμένου τη
σημείωση 3 σχετικά με τη σήμανση των προϊόντων καπνού και τη σημείωση 4 σχετικά με τις
απαγορεύσεις της διαφήμισης, προώθησης και προβολής των προϊόντων καπνού και συναφών
προϊόντων).
2
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3868 (ΦΕΚ 129/Α, 3 Αυγούστου 2010, άρθρο 17 παρ. 2)
3
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 4472 (ΦΕΚ 74/Α, 19 Μαΐου 2017, άρθρο 96 παρ. 1)
4
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3868 (ΦΕΚ 129/Α, 3 Αυγούστου 2010, άρθρο 17 παρ. 3)

σελίδα 1 από 7 σελίδες 2/11/2018


Νόμος 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά» - κωδικοποιημένη έκδοση

2. Απαγορεύεται από τη δημοσίευση του παρόντος, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
(α) κάθε συνοδευτική ένδειξη σε συσκευασίες προϊόντων καπνού, καθώς και κάθε μορφή
διαφημιστικής προβολής ή καταχώρισης, σύμφωνα με τις οποίες η χρήση των προϊόντων
καπνού εμφανίζει μειωμένο κίνδυνο για την υγεία και
(β) η κυκλοφορία προϊόντων, που διατίθενται για τη διακοπή του καπνίσματος. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση της έγκρισης.
3. Μετά την πάροδο έτους από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η πώληση προϊόντων
καπνού με μηχανήματα αυτόματης πώλησης, καθώς και η πώληση μεμονωμένων σιγαρέτων ή
σιγαρέτων σε συσκευασία μικρότερη των είκοσι τεμαχίων.
4. Απαγορεύεται η δωρεάν διανομή προϊόντων καπνού.
5. Στους χώρους πώλησης προϊόντων καπνού αναρτάται σε εμφανές σημείο ένδειξη σχετικά με την
απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού σε ανηλίκους.
6. Η τοποθέτηση προϊόντων καπνού είναι επιτρεπτή σε προθήκες οι οποίες βρίσκονται εντός του
καταστήματος μετά το χώρο των ταμείων και στις οποίες παρέχεται πρόσβαση με τη μεσολάβηση
προσωπικού του καταστήματος, τηρουμένων των διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής
νομοθεσίας. Εξαιρούνται τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών, τα περίπτερα και τα
καταστήματα που πωλούν αποκλειστικά προϊόντα καπνού5.

Άρθρο 3
Απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού6
1. Εκτός από όσες απαγορευτικές ή περιοριστικές διατάξεις ισχύουν και εφαρμόζονται ήδη,
απαγορεύεται πλήρως, το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού στους ακόλουθους
χώρους:
(α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που
χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας, εξαιρουμένων7, 8 των χώρων που
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή προϊόντων καπνού,
(β) σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως τα καταστήματα παρασκευής
και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους παρασκευασμάτων γάλακτος,
μικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης κατά την έννοια των διατάξεων των
άρθρων 5, 37, 38, 39, 40 και 41 της υπ’ αριθμ. Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης
(ΦΕΚ 526 Β΄), εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων, σε περίπτωση που είναι
περιμετρικά ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον. Ως «εσωτερικός χώρος»9, για την εφαρμογή
του παρόντος, νοείται και το αίθριο ή ο χώρος με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή, όπως και
κάθε χώρος, με σκέπαστρο και ταυτόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά10.
(γ) στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής,
(δ) στα αεροδρόμια, εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά θα προσδιοριστούν για τους
καπνιστές,
(ε) στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων,
(στ) στα παντός είδους κυλικεία,
(ζ) στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών
δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με μετρητή (ταξί) και αγοραίων.
η) Στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι
κάτω των 12 ετών. Για την ως άνω παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500
ευρώ στον επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το
πρόστιμο στο ποσό των 3.000 ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας
χρήσης. Επιπλέον στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας
ικανότητος οδήγησης για διάστημα ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση έστω και αν δεν
διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση, αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο. Η διαπίστωση
της παράβασης και η επιβολή των προαναφερόμενων διοικητικών ποινών γίνεται από τα
5
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 4472 (ΦΕΚ 74/Α, 19 Μαΐου 2017, άρθρο 96 παρ. 2)
6
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3868 (ΦΕΚ 129/Α, 3 Αυγούστου 2010, άρθρο 32 παρ. 5, 6)
7
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3868 (ΦΕΚ 129/Α, 3 Αυγούστου 2010, άρθρο 17 παρ. 4)
8
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3918 (ΦΕΚ 31/Α, 2 Μαρτίου 2011, άρθρο 65 παρ. 2)
9
Βλέπε και επεξηγηματικό σκαρίφημα στη σελίδα 7 του παρόντος.
10
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3868 (ΦΕΚ 129/Α, 3 Αυγούστου 2010, άρθρο 17 παρ. 5)

σελίδα 2 από 7 σελίδες 2/11/2018


Νόμος 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά» - κωδικοποιημένη έκδοση

αστυνομικά όργανα. Για τη διαδικασία είσπραξης των προστίμων και τη διάθεση των εσόδων
εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3730/2008, όπως τροποποιήθηκε με το ν.
3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄)11.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να υπάγονται και άλλοι
χώροι στην απαγόρευση του παρόντος άρθρου.
2. Η απαγόρευση του καπνίσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ισχύει από
1.9.201012 Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, στα καζίνο και στα κέντρα διασκέδασης με
ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και στα καταστήματα όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά
παίγνια, μπορούν να δημιουργούνται χώροι καπνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν
το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Για τη δημιουργία τέτοιων χώρων
καταβάλλεται ετήσιο τέλος ποσού διακοσίων (200) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και
προϋποθέσεις λειτουργίας των χώρων καπνιζόντων, ο χρόνος καταβολής και η διαδικασία
είσπραξης του ετήσιου τέλους και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω
διατάξεων13, 14.

Άρθρο 4
Ρύθμιση για τα αλκοολούχα ποτά
Απαγορεύεται σε ανηλίκους η είσοδος και παραμονή, καθώς και η οποιασδήποτε μορφής
απασχόληση σε κέντρα διασκεδάσεως και αμιγή μπαρ, καθώς και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών
σε όλα τα δημόσια κέντρα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκδηλώσεων.

Άρθρο 5
Φορείς προστασίας και ελέγχου για τη χρήση καπνού και αλκοόλ
1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμόδια για θέματα καπνού και αλκοόλ είναι η
Διεύθυνση Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας15.
2. Η Διεύθυνση Εξαρτήσεων16, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση Πλαίσιο του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, που κυρώθηκε με το ν. 3420/2005
(ΦΕΚ 298 Α΄) είναι αρμόδια για:
α) την ανάπτυξη της εθνικής έρευνας και το συντονισμό των ερευνητικών προγραμμάτων στον
τομέα του ελέγχου του καπνού και του αλκοόλ,
β) την προώθηση, ενθάρρυνση και ανάπτυξη της έρευνας αναφορικά με τους καθοριστικούς
παράγοντες και τις συνέπειες της κατανάλωσης καπνού και αλκοόλ, της έκθεσης σε καπνό,
καθώς και της έρευνας για τον εντοπισμό εναλλακτικών καλλιεργειών,
γ) την εκπαίδευση και υποστήριξη όλων όσων εμπλέκονται σε δραστηριότητες ελέγχου του
καπνού και του αλκοόλ, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, της εφαρμογής και της
αξιολόγησης,
δ) την καθιέρωση, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΛΠΝΟ), ενός εθνικού συστήματος επιδημιολογικής παρακολούθησης της κατανάλωσης
καπνού και αλκοόλ, καθώς και των σχετικών κοινωνικών και οικονομικών δεικτών και
δεικτών υγείας,
ε) τη συγκρότηση και την ενημέρωση βάσης δεδομένων με αντικείμενο τη νομοθεσία και τους
κανονισμούς ελέγχου, πληροφορίες αναφορικά με την εφαρμογή τους και τη σχετική
νομολογία,
στ) τη συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα άλλων χωρών, καθώς και με διεθνείς
ή περιφερειακούς οργανισμούς, για την υλοποίηση των σκοπών και δράσεων τους και για
την ανάπτυξη προγραμμάτων περιφερειακού και παγκόσμιου ελέγχου του καπνού,

11
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3896 (ΦΕΚ 207/Α, 8 Δεκεμβρίου 2010, άρθρο 35 όπου η διόρθωση αναφέρεται
εσφαλμένα στον νόμο 3780/2008 ο οποίος δεν υπάρχει)
12
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3868 (ΦΕΚ 129/Α, 3 Αυγούστου 2010, άρθρο 17 παρ. 6)
13
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3986 (ΦΕΚ 152/Α, 1 Ιουλίου 2011, άρθρο 45)
14
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 4254 (ΦΕΚ 85/Α, 7 Απριλίου 2014, άρθρο 1, Υποπαράγραφος Ι.6)
15
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3868 (ΦΕΚ 129/Α, 3 Αυγούστου 2010, άρθρο 17 παρ. 7)
16
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3868 (ΦΕΚ 129/Α, 3 Αυγούστου 2010, άρθρο 17 παρ. 8)

σελίδα 3 από 7 σελίδες 2/11/2018


Νόμος 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά» - κωδικοποιημένη έκδοση

ζ) τη διατύπωση γνώμης ή τη διαχείριση, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Υπουργού Υγείας


και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κάθε άλλου ζητήματος που αφορά τον καπνό, το αλκοόλ και
τα προϊόντα τους και
η) τη δημιουργία, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ, ενός εθνικού σχεδίου
πρόληψης, που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σε θέματα καπνού και αλκοόλ.
Τα όργανα ελέγχου της εφαρμογής της νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος
υποχρεούνται να υποβάλουν εξαμηνιαίες αναφορές και στατιστικά στοιχεία στη Διεύθυνση
Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Με βάση τις αναφορές και τα στοιχεία αυτά συντάσσεται ετήσια έκθεση, η οποία
υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης17.
3. Στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), συνιστάται Τομέας Ελέγχου
Καπνού και Αλκοόλ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος, καθώς
και της κείμενης νομοθεσίας, κοινοτικής και εθνικής, για την προστασία από τον καπνό και το
αλκοόλ και διαχειρίζεται σχετικές καταγγελίες παραβάσεων του νόμου. Ο Τομέας Ελέγχου
στελεχώνεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄), με υπαλλήλους του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και δημόσιων φορέων και Ν.Π.Δ.Δ. που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Για τη συγκρότηση του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ που συστήθηκε στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π.,
συνιστώνται οι πιο κάτω οργανικές θέσεις:
α) μια (1) θέση Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή,
β) σαράντα (40) θέσεις Διοικητικών-Οικονομικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών, εκ των
οποίων οι πέντε (5) για το Περιφερειακό Γραφείο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας-Θράκης,
γ) δεκαπέντε (15) θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών, εκ των οποίων οι πέντε (5) για το
Περιφερειακό Γραφείο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας – Θράκης.
Το θεσμικό ελεγκτικό αντικείμενο του τομέα αναφέρεται στη Δημόσια Υγεία, την Ψυχική Υγεία και
τη Διατροφή.
Ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ στελεχώνεται με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και φορέων Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται
από αυτό. Ειδικότερα:
1. Για τις θέσεις Διοικητικών-Οικονομικών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι δημόσιοι
υπάλληλοι με βαθμό Α΄ των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ
Οικονομικού ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) με διετή
τουλάχιστον υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την
υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.
2. Για τις θέσεις Υγειονομικών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με
βαθμό Α΄ των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και
Υγιεινολόγων, ΠΕ Υγιεινολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ
Χημικών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Ψυχιάτρων, ΠΕ Διαιτολόγων και ΠΕ Τ.Ε.Φ.Α.Α.. Επίσης,
μπορούν να αποσπώνται ιατροί Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ και ιατροί κλάδου ΕΣΥ με βαθμό
Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄.
3. Για τις θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ
Εποπτών Δημόσιας Υγιεινής, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ΤΕ
Πληροφορικής με βαθμό τουλάχιστον Β΄.
4. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
συνίσταται αντίστοιχο Τμήμα Γραμματείας στη Διεύθυνση Γραμματείας του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., με
δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού και τρεις (3) θέσεις ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού, εκ των οποίων η
μία (1) θέση για το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Βορείου Ελλάδος.
Κατά τη διενέργεια του ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3868/2010,
οι ελεγκτές του Τομέα Ελέγχου καπνού και αλκοόλ δύνανται να βεβαιώνουν παραβάσεις του νόμου
και να επιβάλλουν πρόστιμα κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 3868/2010 και την κοινή υπουργική
απόφαση με αριθμό Γ.Π. οικ.104720/25.8.2010 (ΦΕΚ 1315 Β΄). Οι κατά τόπο συναρμόδιες για την
επιβολή του νόμου αρχές υποχρεούνται να συνεργάζονται και να παρέχουν άμεση συνδρομή
κατόπιν αιτήματος του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ.

17
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3868 (ΦΕΚ 129/Α, 3 Αυγούστου 2010, άρθρο 17 παρ. 9)

σελίδα 4 από 7 σελίδες 2/11/2018


Νόμος 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά» - κωδικοποιημένη έκδοση

Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την
επιβολή κυρώσεων είναι οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού, η
Δημοτική Αστυνομία18, οι υπάλληλοι επιθεωρητές της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ε.Ο.Τ. του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, οι επιθεωρητές εργασίας του Σώματος Επιθεωρητών
Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Τομέας Ελέγχου
Καπνού και Αλκοόλ του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), οι
ιατροί και οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας του κλάδου ΕΣΥ και οι επόπτες δημόσιας υγείας της
κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και οι λιμενικές
αρχές19.

Άρθρο 6
Διοικητικές κυρώσεις20
1. Η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημόσιους λειτουργούς,
τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τους
υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους,
αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την
πειθαρχική ευθύνη τους.
2. Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού κατά παράβαση του άρθρου 3 επιβάλλεται
πρόστιμο πενήντα (50) έως πεντακόσια (500) ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του
επιβαλλόμενου προστίμου.
3. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3,
που ανέχεται την παραβίαση της διατάξεων του άρθρου 3, επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια
(500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του
επιβαλλόμενου προστίμου. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε, για
χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. Στην πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια
λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.
4. Σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους ή ανέχονται παραβίαση της σχετικής
διάταξης του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Στην τέταρτη
υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε,
για χρονικό διάστημα δέκα (10} ημερών. Στην πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια
λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.
5. Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος σχετικά με τη διαφήμιση προϊόντων καπνού
επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η υποτροπή
λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Πέραν των ανωτέρω, κυρώσεις που
προβλέπονται από άλλους νόμους διατηρούνται.
6. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Εσωτερικών,
Προστασίας του Πολίτη και άλλων συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία
ελέγχου, πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των πιο πάνω προστίμων, το ύψος των

18
Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 81 του νόμου 4172/2013 καταργήθηκε η δημοτική αστυνομία, οι υπάλληλοι
που υπηρετούσαν σε αυτήν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα κινητικότητας και οι αρμοδιότητές μεταφέρθηκαν
στην Ελληνική Αστυνομία. Με το άρθρο 19 του νόμου 4325/2015 η δημοτική αστυνομία επανασυστάθηκε
αλλά δόθηκε «η δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια με απόφασή τους να καθορίζουν τις αρμοδιότητες που
έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της πόλης τους (κατάληψη πεζοδρομίων, εφαρμογή κανονιστικών
αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου κ.λπ.) και δεν θα ασκούνται από την Ελληνική Αστυνομία, τις Διευθύνσεις
και τους επιφορτιζόμενους διοικητικούς υπαλλήλους που θα τις ασκούν, με ταυτόχρονη αποτύπωσή τους στους
Εσωτερικούς Οργανισμούς Λειτουργίας των δήμων». Το αποτέλεσμα ήταν πολλοί Δήμοι να μην αναθέσουν
στους δημοτικούς αστυνομικούς την αρμοδιότητα ελέγχου της νομοθεσίας απαγόρευσης του καπνίσματος σε
κλειστούς δημόσιους χώρους.
19
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3918 (ΦΕΚ 31/Α, 2 Μαρτίου 2011, άρθρο 65 παρ. 1)
20
Οι πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής καθορίζονται στην ΚΥΑ αριθ. 104720/25-8-2010 (ΦΕΚ 1315/Β, 25
Αυγούστου 2010) Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και
επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του
προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για
την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 (επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας κωδικοποίησης μετά τη σελίδα
7).

σελίδα 5 από 7 σελίδες 2/11/2018


Νόμος 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά» - κωδικοποιημένη έκδοση

προστίμων, τα κριτήρια επιμέτρησης του ύψους του προστίμου, η διαδικασία είσπραξης των
προστίμων, όπως και η διάθεση των εσόδων και κάθε άλλο σχετικό θέμα21.

Σημειώσεις:
1. Το άρθρο 76 της απόφασης 91354 του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τίτλο
«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β, 30 Αυγούστου 2017) προβλέπει την Υποχρέωση τήρησης δελτίου παραπόνων
πελατών από τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης. Στους παραβάτες
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€).
2. Βλέπε και την Εγκύκλιο 8809.31-01-2018 του Υπουργού Υγείας με τίτλο «Απαγόρευση του καπνίσματος -
Εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας».
3. Το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων
καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ22 προβλέπει ότι οι
συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την υγεία για προϊόντα καπνού για κάπνισμα «περιλαμβάνουν
πληροφορίες για την απεξάρτηση από το κάπνισμα, όπως αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή ιστοτόπους που αποσκοπούν στην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα διαθέσιμα
προγράμματα υποστήριξης όσων θέλουν να σταματήσουν το κάπνισμα».
Έτσι, στα πακέτα τσιγάρων που πωλούνται στην Ελλάδα υπάρχει η ένδειξη «Πληροφορίες απεξάρτησης
www.moh.gov.gr». Ωστόσο, στην εν λόγω διαδικτυακή διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας δεν υπάρχει
καμία αναφορά σε σχετική ενημέρωση! Το μόνο που υπάρχει είναι μια σελίδα με τίτλο «Πληροφορίες για
την Απεξάρτηση από το κάπνισμα» στην οποία υπάρχει σύνδεσμος προς έναν (μη πλήρη) κατάλογο με τα
ιατρεία διακοπής καπνίσματος που λειτουργούν σε δημόσια (μόνο) νοσοκομεία.
4. Σχετικά με την απαγόρευση της διαφήμισης, προώθησης και προβολής των προϊόντων καπνού βλέπε και τις
εγκυκλίους 22671.16-03-2018, 38000.16-05-2018 και 39190.22-05-2018 του Υπουργού Υγείας.
5. Όλα τα ΦΕΚ διατίθενται στις ιστοσελίδες του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

21
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3868 (ΦΕΚ 129/Α, 3 Αυγούστου 2010, άρθρο 17 παρ. 11).
22
Ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Ν. 4419/2016 (ΦΕΚ
174/Α, 20 Σεπτεμβρίου 2016)

σελίδα 6 από 7 σελίδες 2/11/2018


Νόμος 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά» - κωδικοποιημένη έκδοση

σελίδα 7 από 7 σελίδες 2/11/2018


17627

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1315
25 Αυγούστου 2010

10. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87) «Νέα αρχι−


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Αριθμ. Γ.Π. οικ. 104720 Διοίκησης – Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πι− 11. Το π.δ. 284/1988 (ΦΕΚ Α/14.6.1988) «Οργανισμός
στοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προ− Υπουργείου Οικονομίας».
βλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων 12. Τα άρθρα 159, 169 του Π.Δ. 141/91 «Αρμοδιότητες των
προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της δια− οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού
δικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε Δημοσίας Τάξης και θέματα οργάνωσης υπηρεσιών».
άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή 13. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76Α/2000) «Οργανισμός του
του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α΄ /3.8.2010). Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
14. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
όργανα»
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
15. Την Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526Β) Υγειονομική Διάταξη
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
περί Υγειονομικού Ελέγχου και Αδειών Ίδρυσης και Λει−
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ −
τουργίας εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 94643/3.8.2007
Έχοντας υπόψη: (ΦΕΚ 1384Β).
1. Τις διατάξεις του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α/3.8.2010) 16. Την Υ1/ΓΠ/οικ.76017/2002 (ΦΕΚ 1001Β) Υγειονομική
«Αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ. και λοιπές διατάξεις αρμοδιότη− Διάταξη «περί απαγόρευσης καπνίσματος»
τας του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης». 17. Την Υ1/ΓΠ/οικ.82942/2003 (ΦΕΚ 1292Β) Υγειονομική
2. Το ν. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Διάταξη «περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε δη−
Εσόδων» (ΦΕΚ Α΄90) μόσιους και ιδιωτικούς χώρους, μεταφορικά μέσα και
3. Το ν. 2362/1995 (ΦΕΚΑ΄247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας».
Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 18. Την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας πλαισίου προ−
4. Τις διατάξεις του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131Α/27.6.2001) στασίας και προαγωγής της υγείας του πληθυσμού από
«Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας τον καπνό.
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις». 19. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν δημιουργεί−
5. Τις διατάξεις του ν. 3370/2005(ΦΕΚ 176Α/11.7.2005) ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
«Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας αποφασίζουμε:
υγείας και λοιπές διατάξεις».
Άρθρο 1
6. Τις διατάξεις του ν. 3420/05 (ΦΕΚ 298Α/6−12−2005)
Αρμόδιες Αρχές και Όργανα Ελέγχου
«Κύρωση της Σύμβασης Πλάισιο του Παγκοσμίου Οργα−
νισμού Υγείας για τον έλεγχο του Καπνού» (FCTC−W.H.O. Την εποπτεία για την εφαρμογή του κεφ. Ζ άρθρα 17
for tobacco control). και 32 του Ν. 3868/2010 περί ολικής απαγόρευσης του
7. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 περί κύρωσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών τους χώρους παροχής εργασίας, ασκεί το Υπουργείο
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω της Δ/νσης
8. Τις διατάξεις του ν. 3730/2008(ΦΕΚ 262Α/23.12.2008) Εξαρτήσεων. Μέχρι την συγκρότηση της ανωτέρω Δ/
«Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα νσης στα τμήματα που προβλέπει ο Ν. 3868/2010 η αρ−
ποτά και άλλες διατάξεις» μοδιότητα ασκείται από τη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής,
9. Τις διατάξεις του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263Α /23.12.2008) τμήματα Β΄ και Γ΄.
«Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμί− 1.α) Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του
σεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω− Νόμου 3868/2010 καθώς και για τον έλεγχο εφαρμογής
τερικών». της κείμενης νομοθεσίας κοινοτικής και εθνικής, τη βε−
17628 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

βαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων, των παραβατών και τα ποσοστά μείωσης των καπνι−
ορίζονται οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Οργανισμών στών στη Χώρα μας. Τα συγκεντρωμένα στατιστικά
Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ αυτά στοιχεία θα αποτελούν το περιεχόμενο ετήσιας
βαθμού, η δημοτική αστυνομία, καθώς και οι λιμενικές έκθεσης της Διεύθυνσης Εξαρτήσεων, που θα υποβάλ−
αρχές στην περιοχή της ευθύνης τους. λεται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
β) Όργανα ελέγχου αποτελούν τα αρμόδια υγειονο− και θα δημοσιεύεται.
μικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Οργα− 6. Ο κάθε ελεγκτικός μηχανισμός αυτοβούλως ή μετά
νισμών Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ από καταγγελία διενεργεί ελέγχους στην περιοχή ευθύ−
και Β΄ βαθμού, το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής νης του. Όπου κρίνεται σκόπιμο, με Πράξη του Προϊστα−
Αστυνομίας και το ένστολο προσωπικό των λιμενικών μένου της Αρμόδιας Υγειονομικής Αρχής της Περιφε−
αρχών. ρειακής Αυτοδιοίκησης, δημιουργούνται κοινά κλιμάκια
2. Ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σώ− από ένα υγειονομικό όργανο, ένα όργανο της δημοτικής
ματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας αστυνομίας ή του λιμενικού, συνεπικουρούμενα, εφό−
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), διερευνά τις σχετικές καταγγελίες παρα− σον παραστεί ανάγκη, από ένα αστυνομικό όργανο ή
βάσεων του νόμου και συνεργάζεται σύμφωνα με τις ένα στέλεχος των ελεγκτικών υπηρεσιών του Ελληνι−
αρμοδιότητες του με τις άλλες ελεγκτικές αρχές για κού Οργανισμού Τουρισμού ή επιθεωρητές εργασίας,
την ορθή εφαρμογή του νόμου. Σε περιπτώσεις επανα− όπως ειδικότερα καθορίζονται με την εκάστοτε Πράξη
λαμβανόμενων καταγγελιών το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. επιλαμβάνεται συγκρότησης του κλιμακίου. Προκειμένου να αντιμε−
και διενεργεί το ίδιο τον έλεγχο, ενώ διαπιστωθείσης τωπισθεί αποτελεσματικότερα το ζήτημα του ελέγχου
της παράβασης μπορεί να ζητήσει την επιβολή προστί− των επαναλαμβανομένων παραβάσεων σε δημόσιους
μων και κυρώσεων κατά των παραβατών από τις κατά χώρους και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
τόπο Αρμόδιες Αρχές. θα δημιουργηθεί πλήρες μηχανογραφημένο ηλεκτρονι−
3. Τα όργανα ελέγχου κατά την εκτέλεση του έργου κό σύστημα καταγραφής των παραβάσεων.
τους και κατόπιν αιτήματός τους συνεπικουρούνται από 7. Η διαδικασία ελέγχου, ασκείται όπως προβλέπεται
τις κατά τόπους αστυνομικές και λοιπές αρχές, μεταξύ στους Οργανισμούς λειτουργίας των αρμοδίων ελεγκτι−
άλλων και των ελεγκτικών Υπηρεσιών του Ελληνικού κών Αρχών και όπως ορίζεται στην παρούσα.
Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ) και του Σώματος Επιθε− 8. Τα εντεταλμένα αρμόδια ελεγκτικά όργανα φέρουν
ώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι οποίες υποχρεούνται να και επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια των ελέγχων την
ανταποκριθούν. ταυτότητα της υπηρεσίας τους.
4. α) Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τα−
Άρθρο 2
κτικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους και ελέγχους
Διαδικασίες Ελέγχων – Πιστοποίηση παραβάσεων
κατόπιν καταγγελίας και ενημερώνουν εγγράφως την
Προϊσταμένη τους Αρχή. 1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας οι αρμόδιες
β) Τα όργανα ελέγχου συντάσσουν μηνιαίες εκθέσεις. Αρχές και τα Όργανα ελέγχου διενεργούν ελέγχους
Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία για τη διαπίστωση παραβάσεων των διατάξεων των
σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων από τις άρθρων 2, 3, 4 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262, τΑ΄), όπως
αρμόδιες αρχές και τη διαπίστωση των παραβάσεων, έχει τροποποιηθεί με το ν. 3868/2010 και ισχύει.
όπως: η ημεροχρονολογία της εκάστοτε παράβασης, τα 2. Οι ανωτέρω αρμόδιες Αρχές και τα Όργανα ελέγχου
στοιχεία ταυτότητας του παραβαίνοντος, όταν πρόκει− παρεμβαίνουν στους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους,
ται για παράβαση φυσικού προσώπου και τα στοιχεία όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 2 και
της επιχείρησης, όταν η παράβαση αφορά κατάστημα 3 του Ν. 3730/2008 και στις Υγειονομικές Διατάξεις Υ1/
υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο Α.Φ.Μ. και η ΔΟΥ του ΓΠ/οικ.76017/2002 (ΦΕΚ 1001Β) και Υ1/ΓΠ/οικ.82942/2003
παραβαίνοντος, ο αύξων αριθμός της Πράξης Επιβο− (ΦΕΚ 1292Β) «περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε
λής Προστίμου κτλ. Οι εκθέσεις αυτές θα διαβιβάζονται δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, μεταφορικά μέσα και
αντίστοιχα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας».
Οικονομικών και στην αρμόδια για την αδειοδότηση των 3. Τακτικοί έλεγχοι κατά το άρθρο 1, παρ. 4 της παρού−
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Υπηρεσία σης διεξάγονται σε μηνιαία, ή διμηνιαία βάση ανάλογα:
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να ελέγχονται τυχόν α) με τον αριθμό των διαπιστωθεισών παραβάσεων και
επαναλαμβανόμενες παραβάσεις χώρων υγειονομικού β) το εύρος της περιοχής ελέγχου.
ενδιαφέροντος και να προβαίνει η υπηρεσία σε ανά− Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται οποιαδήποτε ώρα της
κληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, σε ημέρας ή της νύχτας, ανάλογα με το ωράριο λειτουρ−
περίπτωση μη συμμόρφωσης. γίας του ελεγχόμενου χώρου, δίνοντας προτεραιότη−
5. Παράλληλα, ο Προϊστάμενος της κατά τόπον αρμόδι− τα σε χώρους στους οποίους έχουν ήδη διαπιστωθεί
ας Υγειονομικής Υπηρεσίας υποχρεούται να συγκεντρώ− παραβάσεις.
νει στοιχεία και συνοπτικές αναφορές των ανωτέρω Σε περίπτωση καταγγελίας κινητοποιείται η διαδικα−
(υπό 4.) εκθέσεων από όλα τα όργανα που διενεργούν σία έκτακτου ελέγχου.
ελέγχους στην Περιφέρειά του για την εφαρμογή του ν. 4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση, συντάσ−
3868/2010 και να συντάσσει εξαμηνιαίες αναφορές, που σεται από τα ελεγκτικά όργανα Πράξη Επιβολής Προ−
θα υποβληθούν στο Τμήμα Αντιμετώπισης Αλκοολισμού στίμου, βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος Β
– Κατάχρησης Ουσιών της Διεύθυνσης Εξαρτήσεων της που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπό−
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υ.Υ.Κ.Α., προ− σπαστο μέρος της, στην οποία περιγράφεται συνοπτικά
κειμένου να εκδοθούν περιοδικά στατιστικά στοιχεία η διαπιστωθείσα παράβαση και αιτιολογείται το ύψος
για την πορεία των ελέγχων, τα ποσοστά συμμόρφωσης του επιβαλλόμενου προστίμου, στο πλαίσιο του άρθρου
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17629

6 του ν. 3730/2008, όπως έχει αντικατασταθεί από τον • νοσηλευτικά ιδρύματα όλων των ειδών και των βαθ−
Ν. 3868/2010 και ισχύει. Αντίτυπο της Πράξης αυτής επι− μίδων,
δίδεται στον παραβάτη επιτόπου ή κοινοποιείται στον • εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά προτεραιότητα: παιδι−
αρμόδιο υπεύθυνο του χώρου ή θυροκολλείται σε πε− κοί σταθμοί και νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, ειδικά
ρίπτωση άρνησης παραλαβής του από τους παραβάτες σχολεία, δευτεροβάθμια εκπαίδευση όλων των τύπων,
ή τους προστιθέντες αυτών. Εντός προθεσμίας δέκα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τρι−
(10) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της Πράξης τοβάθμιας εκπαίδευσης, χώροι παροχής κάθε είδους
Επιβολής Προστίμου, ο ελεγχόμενος δύναται να διατυ− τεχνικής εκπαίδευσης, χώροι παροχής παντός τύπου
πώσει γραπτώς τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο ιδιωτικής εκπαίδευσης,
της υπηρεσίας στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο • χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων,
διαπίστωσε την παράβαση. Σε περίπτωση που παρέλ− • καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
θει άπρακτη αυτή η προθεσμία, το επιβληθέν πρόστι− • κέντρα διασκέδασης, κλπ.,
μο οριστικοποιείται. Σε περίπτωση που ο παραβάτης Β. η μη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παρα−
προβάλλει επαρκείς αντιρρήσεις, κατά την έγγραφη βάσεων, όπως ενδεικτικά η μη απομάκρυνση των στα−
αιτιολογημένη κρίση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας χτοδοχείων,
στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την Γ. η μη ανάρτηση σήματος για την απαγόρευση του
παράβαση, το πρόστιμο μειώνεται ή διαγράφεται. καπνίσματος. Οι υπεύθυνοι των χώρων εργασίας ή υγει−
5. Η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων για την παράβαση ονομικού ενδιαφέροντος ή κάθε αρμόδιος θα πρέπει να
των διατάξεων απαγόρευσης του καπνίσματος στους φροντίζει για την ανάρτηση απαγορευτικού σήματος
δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, στο χώρο ευθύνης του και μάλιστα σε εμφανή σημεία
τους υπαλλήλους ΟΤΑ, τους υπαλλήλους των νομικών αυτού και να επαναλαμβάνει τη σήμανση για κάθε δε−
προσώπων δημοσίου δικαίου, τους υπαλλήλους των νο− καπέντε τετραγωνικά μέτρα του χώρου.
μικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και τους υπαλλήλους Δ. η μη ανταπόκριση του υπεύθυνου λειτουργίας του
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στους χώρους που είναι καταστήματος σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση
εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, συνίσταται σε επί− της παράβασης και η μη κλήση των αρμοδίων οργάνων
πληξη ή οποία καταγράφεται επιτόπου στον προσωπικό καθώς και η μη πραγματοποίηση συστάσεων στους
υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου και επιβάλλεται παραβάτες,
και πρόστιμο ανάλογου ύψους με το διοικητικό που Ε. η μη συνεργασία του υπεύθυνου της επιχείρησης με
επισύρει η ίδια παράβαση. Κάθε επαναλαμβανόμενη τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου
παράβαση του ιδίου υπαλλήλου στον ίδιο ή άλλο χώρο ή ΣΤ. η υποτροπή, ήτοι η επανάληψη της παράβασης
αντίστοιχα επαναλαμβανόμενη παράβαση σε χώρο αρ− στον ίδιο χώρο.
μοδιότητας του ιδίου Προϊσταμένου υπαλλήλου επισύρει Ειδικότερα, για τα καταστήματα υγειονομικού ενδι−
διπλασιασμό του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος αφέροντος που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα, τα
προστίμου έως το ανώτερο εκ του νόμου 3868/2010 πρόστιμα συναρτώνται με τον αριθμό των κατοίκων του
προβλεπόμενο ποσό. δημοτικού διαμερίσματος, όπως ειδικότερα κατά παρά−
Σε ειδικές περιπτώσεις υπαλλήλων που, εξαντληθέ− βαση αναλύεται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας.
ντων όλων των ηπιότερων πειθαρχικών ποινών, από 7. Για την παρούσα ως επαναλαμβανόμενη παράβαση
εξαιρετική δυστροπία αρνούνται να συμμορφωθούν ή υποτροπή νοείται η πλέον της μίας παράβαση των
ή Προϊσταμένων που παρά των επαναλαμβανόμενων διατάξεων του Ν. 3868/2010, που βεβαιώνεται από τις
παραβάσεων αρνούνται επιδεικτικώς να λάβουν μέτρα αρμόδιες αρχές στον ίδιο δημόσιο χώρο ή στο ίδιο
στην Υπηρεσία τους δεν αποκλείεται επιβολή έτι αυ− κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
στηρότερων πειθαρχικών ποινών, κατά την κρίση του 8. Τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από άλλους νό−
αρμόδιου Υπηρεσιακού−Πειθαρχικού Συμβουλίου. μους δεν θίγονται από τις διατάξεις της παραγράφου
Το ύψος των πειθαρχικών προστίμων είναι ανάλογο 2 του παρόντος άρθρου.
των διοικητικών που επισύρει η ίδια παράβαση, όπως
Άρθρο 3
ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, παρ. 12: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟ−
Επιβολή προστίμων
ΣΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. Για κάθε παράβα−
ση που διαπιστώνεται σε χώρο δημόσιας υπηρεσίας 1. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται ανά περίπτωση εί−
όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 11 του άρθρου 17 του ν. ναι:
3868/2010, προβλέπονται συγκεκριμένα πρόστιμα. Α. Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα κα−
Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα δεν μπορεί να είναι κα− πνού κατά παράβαση του άρθρου 3 του ν. 3730/2008,
τώτερα των αναφερόμενων στον συγκεκριμένο (υπό επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου κυμαίνεται
12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) πίνακα. Σε περίπτωση επανάληψης από 50 έως 500 ευρώ για κάθε παράβαση, όπως εξει−
της παράβασης το Πειθαρχικό συμβούλιο οφείλει να δικεύεται στο Παράρτημα Α΄ ΠΙΝΑΚΑΣ 1, που επισυ−
διπλασιάσει το επιβαλλόμενο πρόστιμο. νάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλείται τα− μέρος της.
χύτατα προκειμένου να επιληφθεί των συγκεκριμένων Β. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των
παραβάσεων. χώρων της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 του ν.
6. Για το πρόστιμο κριτήρια αποτελούν: 3730/2008, ή σε όποιον παραβιάζει τις διατάξεις άρθρου
Α. ο χώρος εντός του οποίου διαπιστώνεται η πα− 2 του ν. 3730/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
ράβαση, με το Ν. 3868/2010, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του
Για την εφαρμογή του νόμου ορίζεται η ακόλουθη οποίου είναι από 500 έως 10.000 ευρώ για κάθε παρά−
σειρά προτεραιότητας: βαση, όπως εξειδικεύεται στο Παράρτημα Α΄ ΠΙΝΑΚΑΣ
17630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1, που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί ανα− ρών την Πράξη διαπίστωσης παράβασης στον Τομέα
πόσπαστο μέρος της. Ελέγχου Καπνού του ΣΕΥΥΠ και στις αρχές της Τοπικής
Γ. Σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού και αλκοόλ σε Αυτοδιοίκησης, που είναι αρμόδιες για την έκδοση της
ανηλίκους κατά παράβαση των άρθρων 2 και 4 του Ν. άδειας λειτουργίας του καταστήματος, οι οποίες με
3730/2008 ή ανέχονται παραβίαση της σχετικής διά− σχετική απόφασή τους, εντός διαστήματος δέκα (10)
ταξης του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο από 500 εργάσιμων ημερών από τη μέρα που θα επιληφθούν,
έως 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, το ύψος οποίου προβαίνουν σε οριστική ανάκληση της άδειας λειτουρ−
εξειδικεύεται στο Παράρτημα Α΄, ΠΙΝΑΚΑΣ 2, που επι− γίας και οριστική σφράγιση του καταστήματος.
συνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο 3. Ο παραβάτης υποχρεούται να δώσει στον ελεγκτή
μέρος της. οποιοδήποτε από τα προσωπικά του στοιχεία ή τα
Δ. Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του Ν. 3868/2010 στοιχεία της επιχείρησης θα ζητηθούν, όπως: ονομα−
σχετικά με τη διαφήμιση προϊόντων καπνού επιβάλλεται τεπώνυμο, Α.Φ.Μ., ΑΦΜ επιχείρησης, Αριθμός Δελτίου
πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), Δ.Ο.Υ., διεύθυνση κατοικίας, και να
το ύψος οποίου εξειδικεύεται στο Παράρτημα Α΄, ΠΙΝΑ− προσκομίσει στα πλαίσια του ελέγχου, αν πρόκειται
ΚΑΣ 3, που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άδεια
αναπόσπαστο μέρος της. λειτουργίας του καταστήματος.
2. Η παράβαση βεβαιώνεται σε «Βιβλίο Αναφοράς του Σε περίπτωση που ο παραβάτης αρνηθεί να δώσει
Ν. 3868/2010», το οποίο οφείλει να προμηθευτεί ο υπό− οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα στοιχεία, τότε
χρεος. Πρόκειται για κοινό 100φυλλο βιβλίο αναφορών ο ελεγκτής δύναται να ζητήσει άμεσα τη συνδρομή της
με χοντρό εξώφυλλο και με αριθμημένες σελίδες, ριγέ, αστυνομίας.
μεγέθους Α4, θεωρημένο από την αδειοδοτούσα αρχή. Οι αστυνομικές αρχές υποχρεούνται να παρέχουν
Επιπροσθέτως, η παράβαση καταχωρείται σε ειδικό τρι−
άμεσα τη συνδρομή τους προκειμένου να συμπληρωθεί
πλότυπο έντυπο, που τιτλοφορείται «ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
άρτια η Πράξη Επιβολής Προστίμου.
ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ». Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου
4. Σε κάθε περίπτωση η άμεση καταβολή του ποσού
της Πράξης Επιβολής Προστίμου ορίζονται με βάση το
του προστίμου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, που επισυνάπτεται και
επίδοση, κοινοποίηση ή θυροκόλληση της Πράξης Επιβο−
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
λής του, συνεπάγεται μείωση του ποσού του προστίμου
Η παράβαση καταχωρείται στο ανωτέρω τριπλότυ−
σε ποσοστό 50%.
πο έντυπο, ένα αντίγραφο του οποίου επιδίδεται στον
5. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα του Παραρτήματος Α΄
παραβάτη, ένα παραμένει ως στέλεχος και ένα διαβι−
δεν μπορούν να υπερβούν τα οριζόμενα κατά περίπτωση
βάζεται στην ΔΟΥ του παραβάτη και ακολουθούνται οι
προβλεπόμενες διαδικασίες περί βεβαίωσης και είσπρα− ανώτερα ποσά.
ξης προστίμων του άρθρου 4 της παρούσας. Το ειδικό Άρθρο 4
τριπλότυπο έντυπο θα εκδίδεται και θα διαβιβάζεται Βεβαίωση και Είσπραξη προστίμων
από και με ευθύνη του Υ.Υ.Κ.Α. προς όλες τις ελεγκτικές
1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας
αρχές. Θα φέρει ανάγλυφο το έμβλημα του Υπουργείου
κοινής υπουργικής απόφασης πρόστιμα αποστέλλονται
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κάθε αριθμημένο
για βεβαίωση στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπη−
φύλλο του προκειμένου να εξασφαλίζεται η γνησιότητά
ρεσίες (Δ.Ο.Υ.) σε βάρος των υπόχρεων καταβολής τους,
του. Μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή του ειδικού τρι−
ως δημόσια έσοδα (ν. δ. 356/1974).
πλότυπου εντύπου, η παράβαση βεβαιώνεται στο «Βιβλίο
2. Οι τίτλοι είσπραξης πρέπει να περιέχουν τα στοι−
Αναφοράς του Ν. 3868/2010». Για τις βεβαιωθείσες πα−
χεία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ.
ραβάσεις επιβάλλονται τα πρόστιμα που αναλογούν.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται υποτροπή σε επανέ− 16/ 1989 (κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.) σε συνδυ−
λεγχο, το πρόστιμο διπλασιάζεται για κάθε παράβαση, ασμό με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσί−
βάσει του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος προστί− ων Εσόδων (ΚΕΔΕ), προκειμένου να εισπράττονται ως
μου στον ίδιο χώρο ή στην ίδια επιχείρηση. δημόσια έσοδα.
Σε περίπτωση διαπίστωσης τέταρτης παράβασης 3. Τα βεβαιωθέντα πρόστιμα τα οποία εισπράττονται
σε χώρο ή κατάστημα, κατόπιν διενέργειας τακτικού ή ως δημόσια έσοδα κατανέμονται σε ποσοστό 20% στον
έκτακτου ελέγχου ή και ελέγχου κατόπιν καταγγελίας υπ’ αριθμ. ΚΑΕ 5117 Φ 210 Κωδικό Καπνού του Υ.Υ.Κ.Α.
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, η αρμόδια ελεγκτι− για την κάλυψη προγραμμάτων δημόσιας υγείας και
κή αρχή πέραν του νέου προστίμου που θα επιβάλλει, σε ποσοστό 80% στον υπ’ αριθμ. Φορέα 07120 ΚΑΕ
κοινοποιεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών την Πράξη 2229 Κωδικό του Υπ. Εσωτερικών για την ανταποδοτική
διαπίστωσης παράβασης στον Τομέα Ελέγχου Καπνού υποστήριξη και την ανατροφοδότηση του ελεγκτικού
του ΣΕΥΥΠ και στις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκη− μηχανισμού της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης
σης, που είναι αρμόδιες για την έκδοση της άδειας Τα εισπραχθέντα ποσά από τα βεβαιωθέντα πρόστιμα
λειτουργίας του καταστήματος, οι οποίες με σχετική αποδίδονται στις αρμόδιες Αυτοδιοικητικές Αρχές.
απόφασή τους, εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων 4. Το Υπουργείο Οικονομικών αντιπαραβάλλει τα
ημερών από τη μέρα που θα ενημερωθούν, προβαίνουν στοιχεία επιβολής και είσπραξης των προστίμων ανά
σε προσωρινή σφράγιση του καταστήματος για χρονικό δίμηνο και μεριμνά προκειμένου να εισπραχθούν από
διάστημα δέκα (10) ημερών. τις αρμόδιες ΔΟΥ τα μη εισπραχθέντα πρόστιμα.
Σε περίπτωση διαπίστωσης πέμπτης παράβασης, η 5. Ο κωδικός καπνού του Υ.Υ.Κ.Α. πιστώνεται το αργό−
αρμόδια ελεγκτική αρχή πέραν του προστίμου, που θα τερο ανά δίμηνο από το Υπ. Οικονομικών και λίστα των
επιβάλλει, κοινοποιεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημε− εισπραχθέντων προστίμων διαβιβάζεται στο Υ.Υ.Κ.Α.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17631

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
1 . Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων ανά παράβαση σύμφωνα με το ν. 3868/2010.

ΠΟΣΟ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
(ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)
1. Κάπνισμα στους κλειστούς • Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ− 500 € για κάθε 100 € για κάθε
χώρους των νοσηλευτικών θύνου παράβαση παράβαση
ιδρυμάτων και των φορέων • Μη πραγματοποίηση συστάσεων
παροχής υπηρεσιών υγείας στους παραβάτες
και πρόνοιας • Μη λήψη μέτρων για την αποτρο−
πή των παραβάσεων
• Μη Ανάρτηση της σήμανσης των
Παραρτημά−των Γ’ και Δ’
• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου
σε διαμαρτυρία για την πραγματο
ποίηση της παράβασης
• Μη κλήση των αρμοδίων οργάνων
• Μη συνεργασία του υπευθύνου με
τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα−
γωγή του ελέγχου.

2 Κάπνισμα στους χώρους νηπι− • Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ− 500 € για κάθε 100 € για κάθε
αγωγείων, παιδικών σταθμών, θύνου παράβαση παράβαση
βρεφονηπιακών σταθμώνπαι− • Μη πραγματοποίηση συστάσεων
δοτόπων κλειστών και υπαί− στους παραβάτες
θριων και όλων των ιδρυμά− • Μη λήψη μέτρων για την αποτρο−
των Α’βάθμιας, Β΄βάθμιας και πή των παραβάσεων
Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης, δημό− • Μη ανάρτηση απαγορευτικού σή−
σιων και ιδιωτικών ματος
• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου
σε διαμαρτυρία για την πραγματο−
ποίηση της παράβασης.
• Μη κλήση των αρμοδίων οργάνων
• Μη συνεργασία του υπευθύνου με
τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα−
γωγή του ελέγχου

3. Κάπνισμα σε κλειστούς χώ− • Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ− 500 € για κάθε 50 € για κάθε
ρους διεξαγωγής αθλοπαιδι− θύνου παράβαση παράβαση
ών, ομαδικών αθλημάτων και • Μη πραγματοποίηση συστάσεων
αθλητικών εκδηλώσεων. στους παραβάτες.
• Μη λήψη μέτρων για την αποτρο−
πή των παραβάσεων
• Μη ανάρτηση απαγορευτικού σή−
ματος
• Μη συνεργασία του υπευθύνου με
τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα−
γωγή του ελέγχου.
17632 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4. Κάπνισμα σε κλειστούς ιδιωτι− • Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ− 500 € για κάθε 50 € για κάθε
κούς χώρους εργασίας. θύνου παράβαση παράβαση
• Μη πραγματοποίηση συστάσεων
στους παραβάτες
• Μη λήψη μέτρων για την αποτρο−
πή των παραβάσεων.
• Μη ανάρτηση απαγορευτικού σή−
ματος
• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου
σε διαμαρτυρία για την πραγματο−
ποίηση της παράβασης
• Μη συνεργασία του υπευθύνου με
τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα−
γωγή του ελέγχου.
5. Κάπνισμα στους κλειστούς ή • Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ− 500 € για κάθε 50 € για κάθε
στεγασμένους χώρους των θύνου παράβαση παράβαση
καταστημάτων υγειονομικού • Μη πραγματοποίηση συστάσεων Ειδικότερα στα
ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) συμπε− στους παραβάτες κυε όπου ανα−
ριλαμβανομένων και των χώ− • Μη λήψη μέτρων για την αποτρο− πτύσσονται τρα−
ρων παροχής υπηρεσιών δια− πή των παραβάσεων πεζοκαθίσματα
δικτύου. • Μη ανάρτηση απαγορευτικού σή− στον εσωτερικό
ματος τους χώρο
• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου • σε δημοτικά δι−
σε διαμαρτυρία για την πραγματο− αμερίσματα κάτω
ποίηση της παράβασης των 2000 κατοί−
• Μη συνεργασία του υπευθύνου με κων το πρόστιμο
τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα− είναι 500 €
γωγή του ελέγχου • σε δημοτικά δι−
αμερίσματα άνω
των 2000 κατοί−
κων το πρόστιμο
είναι 600 €
6. Κάπνισμα στους παντός εί− • Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ− 500 € για κάθε 50 € για κάθε
δους κλειστούς χώρους ανα− θύνου παράβαση παράβαση
μονής. • Μη πραγματοποίηση συστάσεων
στους παραβάτες
• Μη λήψη μέτρων για την αποτρο−
πή των παραβάσεων.
• Μη ανάρτηση απαγορευτικού σή−
ματος
• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου
σε διαμαρτυρία για την πραγματο−
ποίηση της παράβασης
• Μη συνεργασία του υπευθύνου με
τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα−
γωγή του ελέγχου.
7. Κάπνισμα στα αεροδρόμια, • Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ− 500 € για κάθε 50 € για κάθε
εκτός των χώρων καπνιστών θύνου παράβαση παράβαση
• Μη πραγματοποίηση συστάσεων
στους παραβάτες
• Μη λήψη μέτρων για την αποτρο−
πή των παραβάσεων.
• Μη ανάρτηση απαγορευτικού σή−
ματος
• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου
σε διαμαρτυρία για την πραγματο−
ποίηση της παράβασης
• Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ−
θύνου
• Μη συνεργασία του υπευθύνου με
τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα−
γωγή του ελέγχου.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17633

8. Κάπνισμα στους σταθμούς με− • Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ− 500 € για κάθε 50 € για κάθε
ταφορικών μέσων και επιβατι− θύνου παράβαση παράβαση
κών σταθμών λιμένων • Μη πραγματοποίηση συστάσεων
στους παραβάτες
• Μη λήψη μέτρων για την αποτρο−
πή των παραβάσεων.
• Μη ανάρτηση απαγορευτικού σή−
ματος
• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου
σε διαμαρτυρία για την πραγματο−
ποίηση της παράβασης
• Μη συνεργασία του υπευθύνου με
τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα−
γωγή του ελέγχου.
9. Κάπνισμα στα παντός είδους • Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ− 500 € για κάθε 50 € για κάθε
κυλικεία θύνου παράβαση παράβαση
• Μη πραγματοποίηση συστάσεων
στους παραβάτες
• Μη λήψη μέτρων για την αποτρο−
πή των παραβάσεων.
• Μη ανάρτηση απαγορευτικού σή−
ματος
• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου
σε διαμαρτυρία για την πραγματο−
ποίηση της παράβασης.
• Μη συνεργασία του υπευθύνου με
τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα−
γωγή του ελέγχου.
10. Κάπνισμα στα παντός είδους • Μη ανάρτηση απαγορευτικού σή− 500 € για κάθε 50 € για κάθε
μέσα μαζικής μεταφοράς συ− ματος παράβαση παράβαση
μπεριλαμβανομένων των επι− • Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευ−
βατηγών δημόσιας χρήσης θύνου
αυτοκινήτων, με μετρητή • Μη ανταπόκριση του υπευθύνου
(ταξί) και αγοραίων. σε διαμαρτυρία για την πραγματο−
ποίηση της παράβασης
• Μη πραγματοποίηση συστάσεων
στους παραβάτες.
• Μη συνεργασία του υπευθύνου με
τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξα−
γωγή του ελέγχου.
11. Σε κάθε περίπτωση από τις προαναφερθείσες η επανάληψη της παράβασης διπλασιάζει το αμέσως προη−
γούμενο επιβληθέν πρόστιμο (γεωμετρική αύξηση προστίμων).
12. Ειδικά για τους δημοσίους λειτουργούς, δημοσίους υπαλλήλους, υπαλλήλους ΟΤΑ, υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ.,
Ν.Π.Ι.Δ. και υπαλλήλους του δημοσίου τομέα στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, το ύψος
των πειθαρχικών προστίμων είναι αντίστοιχο των διοικητικών που επισύρει η ίδια παράβαση, ήτοι: 4. Κάπνισμα
σε χώρους εργασίας, 6. Κάπνισμα σε χώρους αναμονής, 9. Κάπνισμα στα κυλικεία. Αναλυτικά:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1. Κάπνισμα σε δημόσιους χώ− Στον Προϊστάμενο επιβάλλεται Στον καπνίζοντα επιβάλλεται πρόστιμο
ρους εργασίας πρόστιμο 500 € για κάθε παρά− 50€ για κάθε παράβαση
2. Κάπνισμα σε χώρους αναμο− βαση
νής δημοσίων υπηρεσιών.
3. Κάπνισμα στα κυλικεία δημο−
σίων υπηρεσιών.
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ στους υπευθύνους των καταστημάτων, των περιπτέρων κτλ.
για Παραβάσεις που αφορούν την πώληση προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους, την εργασία ανηλί−
κων σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπές σχετικές παραβάσεις σύμφωνα με το ν.3868/2010.

1. Πώληση προϊόντων καπνού από και προς ανηλίκους 1000 € για κάθε παράβαση
2. Πώληση προϊόντων καπνού ή αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους από επιχεί− 1000 € για κάθε παράβαση
ρηση που δεν πωλεί προϊόντα καπνού ή αλκοολούχα ποτά
17634 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. 1000 € για κάθε παράβαση

4. Κατασκευή, προβολή, εμπορία, πώληση αντικειμένων που έχουν την εξωτερι− 1000 € για κάθε παράβαση
κή μορφή προϊόντων καπνού.
5. Κατασκευή, προβολή, εμπορία, πώληση του προϊόντος ηλεκτρονικού τσιγά− 1000 € για κάθε παράβαση
ρου (εκτός της περίπτωσης έγκρισης αυτού με βάση την Κ.Υ.Α. περί προϋπο−
θέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση της έγκρισης).
6. Κυκλοφορία προϊόντων που διατίθενται για τη διακοπή του καπνίσματος 1000 € για κάθε παράβαση
(εκτός των περιπτώσεων έγκρισης αυτών με βάση την Κ.Υ.Α. περί προϋποθέ−
σεων και διαδικασίας για τη χορήγηση της έγκρισης).
7. Πώληση προϊόντων καπνού με μηχανήματα αυτόματης πώλησης ή πώληση 1000 € για κάθε παράβαση
μεμονωμένων σιγαρέτων ή σιγαρέτων σε συσκευασία μικρότερη των είκο−
σι τεμαχίων.
8. Μη ανάρτηση σε εμφανές σημείο στους χώρους πώλησης των προϊόντων κα− 500 € για κάθε παράβαση
πνού, της ένδειξης σχετικά με την απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού
σε ανηλίκους.
9. Είσοδος ανηλίκων σε μπαρ και κάθε είδους κέντρο διασκέδασης, όπου πωλεί− 1000 € για κάθε παράβαση
ται αλκοόλ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκδηλώσεων.
10. Παραμονή ανηλίκων σε μπαρ καθώς και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών 1000 € για κάθε παράβαση
από ανηλίκους σε όλους τους χώρους διασκέδασης, εξαιρουμένων των περι−
πτώσεων ιδιωτικών εκδηλώσεων
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ στους διαφημιστές και διαφημιζόμενους
για παράβαση των διατάξεων του Ν 3868/2010 περί απαγόρευσης της διαφήμισης προϊόντων καπνού.

1. Διαφήμιση και προώθηση κάθε μορφής (κινητή διαφήμιση, προωθητικές ενέρ− 2000 € για κάθε παράβαση
γειες κτλ.) προϊόντων καπνού στους παντός είδους εξωτερικούς και υπαίθρι− και για κάθε παραβάτη
ους χώρους. Όπως ορίζονται οι εξωτερικοί χώροι και οι υπαίθριοι κατά την
παρ.3 του άρθρ.17 του ν. 3868/2010
2. Διαφήμιση και προώθηση κάθε μορφής προϊόντων καπνού στους εσωτερι− 2000 € για κάθε παράβαση
κούς χώρους, εξαιρουμένων των εσωτερικών χώρων των σημείων πώλησης
της παρ. 3 του άρθ. 17 του Ν.3868/2010
3. Τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες, (εκτός των καταστημάτων αφο− 1500 € για κάθε παράβαση
ρολογήτων ειδών, περιπτέρων και καταστημάτων που πωλούν αποκλειστι−
κά προϊόντα καπνού).
4. Διαφήμιση, πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους Υπηρεσιών Υγείας, σε χώ− 1500 € για κάθε παράβαση
ρους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου, καθώς και στα κυλικεία των ιδρυμάτων και των υπηρεσιών αυτών.
5. Κάθε μορφής συνοδευτική ένδειξη σε συσκευασίες προϊόντων καπνού, κάθε 5000 € για κάθε παράβαση
μορφής διαφημιστική προβολή ή καταχώρηση, σύμφωνα με τις οποίες η χρή−
ση προϊόντων καπνού εμφανίζει μειωμένο κίνδυνο για την υγεία
6. Δωρεάν διανομή προϊόντων καπνού. 2000 € για κάθε παράβαση

*02013152508100012*
ΦΕΚ 1315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17635
17636 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΑΡ. − ΕΛ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ