You are on page 1of 2

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI/BỔ SUNG THEO TÍN CHỈ
Học kỳ: I Năm học 2010-2011
Tên học phần: Tin học Đại cương Số TC:3

Buổi đăng ký Được Thời gian/


stt Mã SV HỌ ĐỆM NS LỚP
Sáng Chiều xếp Địa điểm học
1 33045 Phan Văn Hưng 5/5/1989 KTM49DH x vào lớp
2 33074 Đoàn Văn Thi 21/08/88 KTM49DH x
3 28489 Trần Sỹ Hoàn 13/09/89 MKT49DH4 x
4 28567 Hồ Công Tích 12/10/1989 MKT49DH5 x
5 32655 Trần Văn Quang 16/07/90 MKT49DH4 x
6 32721 Nguyễn Xuân Nhung 12/5/1988 MKT49DH5 x
7 34637 Lê Văn Huy 1/6/1990 MKT49DH6 x
8 34669 Vũ Văn Tâm 16/09/89 MKT49DH6 x
9 35671 Đặng Quốc Anh 16/03/91 MKT50DH4 x
10 35672 Nguyễn Hữu Hoàng Anh 12/8/1991 MKT50DH4 x
11 35674 Nguyễn Cao Bách 1/9/1991 MKT50DH4 x
12 35675 Lý Văn Bắc 27/12/90 MKT50DH4 x
13 35677 Phan Văn Chi 8/5/1990 MKT50DH4 x
14 35683 Đỗ Xuân Dương 30/10/90 MKT50DH4 x
15 35689 Nguyễn Đức Giang 28/03/91 MKT50DH4 x
16 35693 Vũ Văn Hiếu 22/08/91 MKT50DH4 x
17 35700 Trần Trung Kiên 28/05/91 MKT50DH4 x
18 35705 Đặng Văn Minh 23/12/90 MKT50DH4 x
19 35710 Trương Thanh Phúc 2/10/1991 MKT50DH4 x
20 35712 Nguyễn Gia Quân 21/06/90 MKT50DH4 x
21 35713 Phùng Hữu Sang 26/04/91 MKT50DH4 x
22 35714 Phạm Ngọc Sơn 2/3/1991 MKT50DH4 x
23 35716 Trần Xuân Thành 12/8/1991 MKT50DH4 x
24 35720 Trần Văn Tiên 2/2/1991 MKT50DH4 x
25 35721 Nguyễn Trọng Tiệp 4/1/1990 MKT50DH4 x
26 35723 Nguyễn Thanh Toàn 22/12/91 MKT50DH4 x
27 35727 Phan Văn Tuynh 10/6/1990 MKT50DH4 x
28 35729 Trần Duy Tú 11/10/1991 MKT50DH4 x
29 35730 Hoàng Văn Vận 29/09/90 MKT50DH4 x
30 35738 Nguyễn Bá Chí 1/9/1991 MKT50DH5 x
31 35757 Nguyễn Văn Hoàng 17/07/91 MKT50DH5 x
32 35764 Nguyễn Văn Long 14/11/89 MKT50DH5 x
33 35765 Phạm Hải Long 2/10/1991 MKT50DH5 x
34 35775 Nguyễn Văn Quyết 28/06/91 MKT50DH5 x
35 35777 Hoàng Nghĩa Thảo 19/07/91 MKT50DH5 x
36 35782 Nguyễn Xuân Thuyết 10/7/1990 MKT50DH5 x
37 35790 Lường Huy Tuyền 10/6/1991 MKT50DH5 x
38 35792 Lê Tuấn Tùng 31/08/91 MKT50DH5 x
39 35802 Tạ Văn Diên 30/10/91 MKT50DH6 x Học vào thứ 7
hàng tuần.
hàng tuần.
40 35806 Cao Văn Đại 25/01/91 MKT50DH6 x
Bắt đầu từ
41 35831 Huỳnh Văn Phấn 20/08/91 MKT50DH6 x ngày
LỚP 02
42 35837 Ngô Văn Sĩ 9/8/1990 MKT50DH6 x 18/09/2010.
43 29509 Trương Tuấn Anh 19/09/89 MXD49DH x Địa điểm:
44 x Giảng đường B
29523 Phạm Đình Lộc 9/3/1987 MXD49DH
Cầu Rào
45 29886 Phạm Thị Vân Anh 18/08/89 QKB48DH x
46 29955 Nguyễn Thị Thương 30/03/89 QKB48DH x
47 30072 Đỗ Thị Thùy Dương 20/06/89 QKT48DH1 x
48 30075 Đào Thị Thu Hà 22/09/89 QKT48DH1 x
49 30084 Mai Thị Hiền 13/01/89 QKT48DH1 x
50 30087 Ngô Thị Hồng 3/9/1989 QKT48DH1 x
51 30091 Nguyễn Thị Thanh Lan 6/8/1989 QKT48DH1 x
52 30094 Đào Thị Loan 13/11/89 QKT48DH1 x
53 30102 Nguyễn Thị Nhi 17/09/89 QKT48DH1 x
54 30112 Phạm Thị Thơ 27/02/89 QKT48DH1 x
55 30114 Nguyễn Thị Thu 7/8/1988 QKT48DH1 x
56 30031 Phạm Thị Diệu Linh 17/12/89 QTK48DH x
57 33416 Bùi Xuân Quỳnh 20/04/90 VTT49DH1 x
58 33491 Nguyễn Văn Thắng 9/9/1989 VTT49DH2 x
59 33496 Đỗ Trọng Tông 18/04/90 VTT49DH2 x
60 36214 Phạm Văn Khang 16/03/91 XDD50DH1 x
61 36408 Trần Thanh Nghị 6/8/1991 XDD50DH1 x
62 36632 Nguyễn Văn Bằng 25/12/91 XDD50DH1 x
63 36700 Nguyễn Văn Thụy 23/08/91 XDD50DH1 x
64 37028 Trần Văn Đản 15/01/89 XDD50DH1 x
65 37030 Nguyễn Trọng Định 15/08/91 XDD50DH1 x
66 37032 Nguyễn Hải Giang 13/09/91 XDD50DH1 x
67 37033 Nguyễn Hồng Hà 8/7/1991 XDD50DH1 x
68 37034 Trương Văn Hiện 29/01/91 XDD50DH1 x
69 37035 Phạm Hoàng Hiệp 18/01/92 XDD50DH1 x
70 37042 Nguyễn Văn Lịch 21/04/91 XDD50DH1 x
71 37043 Phùng Thành Long 16/06/91 XDD50DH1 x
72 37044 Lưu Thành Luân 3/11/1991 XDD50DH1 x
73 37052 Lương Văn Thanh 11/3/1990 XDD50DH1 x
74 37054 Nguyễn Ngọc Thái 3/12/1991 XDD50DH1 x
75 37055 Lương Văn Thắng 27/09/91 XDD50DH1 x
76 37059 Nguyễn Khắc Tuấn 17/08/91 XDD50DH1 x
77 37061 Đinh Thế Tùng 12/7/1991 XDD50DH1 x
78 37067 Bùi Thị Cẩm Vân 22/07/90 XDD50DH1 x
79 32145 Vũ Văn Hiếu 5/2/1989 ĐKT49ĐH3 x
80 34805 Nguyễn Văn Đa 24/10/89 ĐTT49ĐH x
81 32835 Nguyễn Tú Lâm 31/03/90 ĐTT49ĐH x
82 33320 Vũ Đình Thành 29/04/89 ĐTT49ĐH x
83 28647 Nguyễn Văn Tuân 7/11/1989 ĐTT49ĐH x

Hải phòng, ngày 06 tháng 09 năm 2010


BM TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG