Philippine Informal Reading Inventory – Silent Reading

Phil-IRI Form 3

Grade: __________ (Baitang) Total No. of Enrolmenet: _________ (Bilang ng Mag-aaral) Total No. of Pupil Tested: __________ (Bilang ng mga Batang Kumuha ng Pagsusulit)

Date: (Petsa) Pretest: __________________ (Panimulang Pagtataya) Posttest:_________________ (Panapos na pagtataya)

CLASS READING PROFILE-English
(Talaang Pangklase sa Pagbasa) Speed Level (Antas ng Bilis sa Pagbasa) Name of Pupils (Panglan ng Mag-aaral Slow
(Mabagal)
Pre (Panimula Post (Panapos

Comprehension level (Antas ng Pang- unawa) Fast
(Mabilis)

Reading Level (Antas ng Pagbasa) Independent
(Malaya)

Average
(Katamtamam)
Pre (Panimul a Post (Panapos

Frustration (pagkabigo)
Pre (Panimul a Post (Panap os

Instructional
((Panipagkatuto) Pre Post (Panim (Panap ula os

Frustration (pagkabigo)
Pre (Panimula Post (Panapos

Instructional
((Panipagkatuto) Pre Post (Panimul (Panapos a

Independent
(Malaya)
Pre (Panimul a Post (Panapos

Remarks (Puna) (Improved/ Regressed) (MayPagunlad/bumaba pa)

Pre (Panim ula

Post (Panap os

Pre (Panim ula

Post (Panapos

1. Alolod, Joshua 2. araneta, John Bert 3. Baguhin, Al Joshua 4. Baguio, Jason James 5. Barjel, Aljay 6. Brion, Kent Jasper 7. Caliso, Niño 8. Cruz dela, Francis Lloyd 9. Cruz dela, Mella Greg 10. Dago-oc, Kimsteven 11. Gongob, Arvin 12. Guivencan, Jay Carlo 13. Horca, Art Kevin 14. Jariol, Dejay 15. Maliksi, George 16. Pace, Cesario 17. Romarez, Norvel II 18. Paumar, Luis Fernanado 19. Manlanhit, John rey *Total (Kabuuan) *Count the no of check per column and write the no. under total

Phil_IRI Form 3 Speed Level (Antas ng Bilis sa Pagbasa) Name of Pupils (Panglan ng Mag-aaral Slow
(Mabagal)
Pre (Panimula Post (Panapos

Comprehension level (Antas ng Pang- unawa) Fast
(Mabilis)

Reading Level (Antas ng Pagbasa) Independent
(Malaya)

Average
(Katamtamam)
Pre (Panimul a Post (Panapos

Frustration (pagkabigo)
Pre (Panimul a Post (Panap os

Instructional
((Panipagkatuto) Pre (Panim ula Post (Panap os

Frustration (pagkabigo)
Pre (Panimula Post (Panapos

Instructional
((Panipagkatuto) Pre (Panimul a Post (Panapos

Independent
(Malaya)
Pre (Panimul a Post (Panapos

Remarks (Puna) (Improved/ Regressed) (MayPagunlad/bumaba pa)

Pre (Panim ula

Post (Panap os

Pre (Panim ula

Post (Panapos

1. Caliso, Riza Mae 2.Calunod, Hazel Jane 3. Condol, Mariz 4. Cuento, Sheila Mae 5. Gongob, Daisy Mae 6. Llamado, erika Mae 7. Romarez, Cleofe 8. Sulalpong Emelia

*Total (Kabuuan) *Count the no of check per column and write the no. under total

Pretest (Panimulang Pagtataya) Name of Test Administrator: ___________________________ (Pangalan ng Nagbibigay nng Pagtataya) Signature: ___________________________ (Lagda) Name of School Head: _____________________________ (Pangalan ng Punong Guro) Signature:__________________________ (Lagda)

Posttest (Panapos na pagtataya) _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

Grade: __________ (Baitang) Total No. of Enrolmenet: _________ (Bilang ng Mag-aaral) Total No. of Pupil Tested: __________ (Bilang ng mga Batang Kumuha ng Pagsusulit) School:_____________________________ (Paaralan)

Date:____________________ (Petsa) Pretest: __________________ (Panimulang Pagtataya) Posttest:_________________ (Panapos na pagtataya)

CLASS READING PROFILE -Filipino
(Talaang Pangklase sa Pagbasa)

Reading Level Name of Pupils
(Pangalan ng Mag-aaral) Pre
(Panimula)

(Antas ng Pagbasa) Frustration
(Pagkabigo) Post
(Panapos)

Non-Reader
Independent (Malaya) Pre Post
(Panimula) (Panapos)

Remarks
(Puna) (Improved/regressed) (May Pag-unlad/ Bumaba pa)

Instructional (Pampagkatuto) Pre Post
(Panimula) (Panapos)

(Di-Makabasa)
Pre
(Panimula)

Post
(Panapos)

1. Alolod, Joshua 2. araneta, John Bert 3. Baguhin, Al Joshua 4. Baguio, Jason James 5. Barjel, Aljay 6. Brion, Kent Jasper 7. Caliso, Niño 8. Cruz dela, Francis Lloyd 9. Cruz dela, Mella Greg 10. Dago-oc, Kimsteven 11. Gongob, Arvin 12. Guivencan, Jay Carlo 13. Horca, Art Kevin 14. Jariol, Dejay 15. Maliksi, George 16. Pace, Cesario 17. Romarez, Norvel II 18. Paumar, Luis Fernanado 19. Manlanhit, John rey Total (Kabuuan) *Count the no of check per column and write the no. under total

Reading Level Name of Pupils
(Pangalan ng Mag-aaral) Pre
(Panimula)

(Antas ng Pagbasa) Frustration
(Pagkabigo) Post
(Panapos)

Non-Reader
Independent (Malaya) Pre Post
(Panimula) (Panapos)

Remarks
(Puna) (Improved/regressed) (May Pag-unlad/ Bumaba pa)

Instructional (Pampagkatuto) Pre Post
(Panimula) (Panapos)

(Di-Makabasa)
Pre
(Panimula)

Post
(Panapos)

1. Caliso, Riza Mae 2.Calunod, Hazel Jane 3. Condol, Mariz 4. Cuento, Sheila Mae 5. Gongob, Daisy Mae 6. Llamado, erika Mae 7. Romarez, Cleofe 8. Sulalpong Emelia

Total (Kabuuan)

Pretest (Panimulang Pagtataya) Name of Test Administrator: ___________________________ (Pangalan ng Nagbibigay nng Pagtataya) Signature: ___________________________ (Lagda) Name of School Head: _____________________________ (Pangalan ng Punong Guro) Signature:__________________________ (Lagda)

Posttest (Panapos na pagtataya) _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful