You are on page 1of 8

Continut Dosar de Atestare

Luni, 16 Aprilie 2007 02:16

  Începând cu data de 1 ianuarie 2014, toate cererile și dosarele, ce urmează să fie


depuse de către psihologi/solicitanți, în vederea obținerii actelor de atestare, avizare sau
certificare solicitate, se scanează în ordinea actelor de la dosar, prin procedeul scanare
continuă/multiplă in FORMAT PDF. Fisierul PDF ce contine documentele scanate se
copiază pe suport electronic (CD/DVD) și se depune împreună cu dosarul fizic, în vederea
analizării de către forurile de conducere competente.
Precizăm faptul că dosarele care nu conțin și formatul electronic al documentelor depuse
(scanat) nu vor fi operate în baza de date.

- Continut dosar de inscriere in Colegiu...


- Continut dosar de adaugare a unei noi specialitati...
- Continut dosar de schimbare treapta de specializare...
- Eliberare atestat de libera practica...

I. SOLICITAREA ATESTATULUI DE LIBERĂ PRACTICĂ

Întocmiţi câte un dosar pentru fiecare specialitate - se foloseşte dosar cu şină, (documentele
se perforează şi se pun în dosar, nu se folosesc foliile protectoare).

1/8
Continut Dosar de Atestare
Luni, 16 Aprilie 2007 02:16

A. înscrierea în colegiul psihologilor - depunerea primului dosar (denumit „dosar


principal")

•1.     Opis cu documentele din dosar - model nr. 1 .

•2.     Prima filă - conţine cererea de obţinere a atestatului - model nr. 2 .

•3.     Copie xerox - carte de identitate.

•4.     Copie xerox -certificat de căsătorie/divorţ (dacă este cazul).

•5.     Copie legalizată - diploma de licenţă şi foaia matricolă.

•6.     Copie legalizată - master, doctorat, cursuri de formare de bază (dacă este cazul).

•7.     Cazier judiciar (are valabilitate 6 luni).

•8.     Adeverinţă medicală (are valabilitate 6 luni).

•9.   Copii xerox - workshop, simpozion, conferinţă etc. (dacă este cazul).

•10. Copie legalizată de pe carnetul de muncă sau contractul individual de muncă, (pentru
psihologii din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale adeverinţă) care să ateste
vechimea în muncă şi în specialitate; (poate fi  legalizată la instituţia unde lucrează psihologul,
doar de catre  persoane abilitate –director instituţie sau departament resurse umane);

2/8
Continut Dosar de Atestare
Luni, 16 Aprilie 2007 02:16

•11. Copie legalizată - fişa de post (poate fi legalizată la instituţia unde este angajat 
psihologul, de către persoane abilitate) (dacă este cazul, pentru a dovedi competenţa
psihologului  în specialitatea solicitată)

•12. CV.

•13. 2 copii xerox - taxă interviu  /specialitate (menţionaţi specialitatea; detalii în partea stângă
a ecranului la rubrica „Taxe şi cotizaţii" ).

•14. Ultima filă - model nr. 3 .

• Pentru „Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă


naţională" se depune în dosar declaraţia notarială pe proprie răspundere
privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 20 şi 21 din Legea 213/2004.

B. acte dosar - depunerea dosarului pentru altă specialitate

•1.      Opis cu documentele din dosar - model nr. 1 .

•2.      Prima filă - conţine cererea de obţinere a atestatului - model nr. 2 .

•3.      Copie xerox - carte de identitate.

3/8
Continut Dosar de Atestare
Luni, 16 Aprilie 2007 02:16

•4.      Numai acte specifice noii specialităţi (în cazul în care sunt documente deja puse la
dosarul principal, se face această menţiune pe opis).

•5.      2 copii xerox - taxă interviu (menţionaţi specialitatea; detalii în partea stângă a ecranului
la rubrica „Taxe şi cotizaţii").

•6.      Ultima filă - model nr. 3 .

• Pentru „Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă


naţională" se pune în dosar declaraţia notarială pe proprie răspundere privind
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 20 şi 21 din Legea 213/2004 (Interdicţii şi
incompatibilităţi în exercitarea profesiei
de psiholog cu drept de liberă practică); cazierul judiciar şi adeverinţa medicală trebuie
obligatoriu să fie în termen.

C. acte dosar - schimbare treaptă de specializare

•1.      Opis cu documentele din dosar - model nr. 1 .

•2.      Prima filă - conţine cererea de obţinere a atestatului - model nr. 2 . (la rubrica
specialitate se menţionează specialitatea
urmată de sintagma „schimbare treaptă"
)

•3.      Copie xerox - carte de identitate.

4/8
Continut Dosar de Atestare
Luni, 16 Aprilie 2007 02:16

•4.      Copii xerox - workshop, simpozion, conferinţă etc. (formare profesională continuă prin
care se face dovada creditelor acordate de CPR); pe acestea psihologul trebuie să facă
următoarea menţiune: „conform cu originalul", semnează şi pune parafa.

•5.      Copie legalizată - cartea de muncă/contract de muncă (poate fi legalizată la instituţia


unde lucrează de către persoane abilitate) (astfel se justifică vechimea ca psiholog).

•6.      Copie legalizată - fişa de post (poate fi legalizată la instituţia unde lucrează de către
persoane abilitate) (astfel se justifică competenţa în specialitate).

•7.      Restul documentelor sunt specifice fiecărei comisii aplicative şi se găsesc în meniul din
stânga ecranului la rubrica COMISII APLICATIVE - „Norme şi proceduri de
atestare".

•8.      2 copii xerox - taxă interviu (menţionaţi specialitatea; detalii în partea stângă a ecranului
la rubrica „Taxe şi cotizaţii").

•9.      Ultima filă - model nr. 3 .

•·  NOTĂ

Dosarul se depune la filiala teritorială (filialele sunt afişate pe site, în partea stângă a
ecranului)

5/8
Continut Dosar de Atestare
Luni, 16 Aprilie 2007 02:16

II. ELIBERAREA ATESTATULUI DE LIBERĂ PRACTICĂ

Atestatul se eliberează numai la sediul Colegiului, personal sau prin împuternicire.

A. Personal - documente necesare:

- cartea de identitate;

- completat formularul - model nr. 4 (varianta A).

- copie xerox - cotizaţie (cotizaţia se achită anual şi este unică/psiholog; detalii în partea
stângă a ecranului la rubrica „Taxe şi cotizaţii")

B. Împuternicire - documente necesare:

6/8
Continut Dosar de Atestare
Luni, 16 Aprilie 2007 02:16

- prin procură notarială sau împuternicire scrisă olograf (de mână în original - nu se admit cele
scrise la calculator sau copii);

- copie xerox - cartea de identitate a psihologului pentru care se ridică atestatul;

- copie xerox - cartea de identitate a împuternicitului;

- completat formularul - model nr. 4 (varianta B; la datele de contact se trec cele ale
psihologului pentru care se ridică atestatul)

- copie xerox - cotizaţie (cotizaţia se achită anual şi este unică/psiholog; detalii în partea
stângă a ecranului la rubrica „Taxe şi cotizaţii")

MODELE CE POT FI PRINTATE

•·  model 1

•·  model 2

7/8
Continut Dosar de Atestare
Luni, 16 Aprilie 2007 02:16

•·  model 3

•·  model 4

8/8