You are on page 1of 49

Retro

Chisinau

Chișinău - 2011
Retro Chisinau

O raşul din inima noastră

MINISTERUL CULTURII AGENŢIA DE INSPECTARE ŞI Chişinăul cu fiecare zi, tot mai mult, devine un oraş din amintire. Parcă
AL REPUBLICII MOLDOVA RESTAURARE A MONUMENTELOR
un balaur uriaş înghite clădirile care au fost, substituindu-le cu altele.
Oraşul, însă, nu înseamnă numai clădiri. Oraşul, în primul rând,
Coordonatorul volumului:
Ştefăniţă Ion înseamnă oamenii, locuitorii acestei urbe. Şi ei o iubesc în măsura în care sunt
ataşaţi de ea.
Colegiul de redacţie:
Colesnic Iurie Conceptul actual al Chişinăului este unul dezastruos. În locul oraşului
Sontu Ghenadie
Cherdivară Aliona istoric treptat începe să răsară un oraş – dormitor. Căci ce faci altceva în
Balan Ecaterina apartament orăşeanul, care toată ziua e în treburi şi vine acasă ca să doarmă.
Oboroceanu Vadim
Roșca Nadejda Iar centrul deja este împânzit cu dormitoare.
Design: Noi prin ridicarea caselor-turn pentru dormit, anihilăm conştiinţa
Ala Stăvilă orăşenilor îi senilizăm istoric, îi derutăm estetic. Dacă vom continua aşa,
Chişinăul v-a ajunge un oraş care nu mai interesează pe nimeni. Căci fără faţă
istorică, fără memorie veridică, el v-a deveni un oraş mancurt. Dar cine ştie,
Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii din Republica Moldova
poate acei care astăzi decid soarta lui asta şi-o doresc.
Retro Chișinău / Agentia de Inspectare și Restaurare a Monumentelor;
coord. vol.: Stefanita Ion. - Ch. : “Continental Grup” SRL, 2011. - . 96 p.
Azi pronunţăm cu o profundă dezamăgire -- Aici a fost…Poimâine
vom rosti cu groază – Aici a fost…, iar urmaşii, cei cărora le vom transmite
1000 . ex.
acest oraş, se vor întreba nedumeriţi – Aici ce-a fost?
ISBN 978-9975-4248-1-3. La finele secolului XIX, conducătorii Chişinăului şi-au pus scopul să
94(478-25) facă din el unul dintre cele mai frumoase oraşe din imperiul rus şi au izbutit.
R 48 După cel de-al doilea Război Mondial, marele arhitect Alexei Şciusev
şi-a propus să facă din Chişinău Palmira Sudului şi a reuşit.
Contemporanii noştri şi-au propus să facă un oraş de nicicum, să
ISBN 978-9975-4248-1-3 şteargă toate amprentele trecutului şi au reuşit.
Vorbim cu mult aplomb despre Chişinău – capitală europeană. Pe
când în realitate el nu mai satisface rigorile unui oraş regional.
Editura “Continental Grup SRL”
tel./fax (373 22) 49 08 70
Mai putem salva ceva? Mai putem schimba ceva? Da. Mai putem. Dar

3
Retro Chisinau

pentru aceasta trebuie să ne uităm atent în oglinda trecutului, să citim cu luare


aminte gândurile înaintaşilor şi să descoperim faţa adevărată a Chişinăului,
readucându-l din amintire la realitate.
Cât de naiv pare astăzi Carol Schmidt, cel mai longeviv primar al
oraşului, care a venit cu ideea de a face din Chişinău cel mai frumos oraş din
Rusia.
Cât de naiv pare astăzi Alexei Şciusev, care reproiectând Chişinăul era
convins că v-a face din el Palmira Sudului.
Cât de naivi au fost înaintaşii noştri, care mureau convinşi că lasă
urmaşilor un oraş ce v-a deveni tot mai frumos…
Chişinăul mai poate fi salvat, dar pentru aceasta este nevoie să fim
temerari ca şi Carol Schmidt, să iubim frumosul clădirilor ca şi Alexandru
Bernardazzi şi să visăm nostalgic ca şi Alexei Şciusev…
Iurie Colesnic,
Maestru al Literaturii Porţile Sfinte. 1947

Str.Lenin. 1947

4 5
Retro Chisinau

Centrul Chişinăului. Vedere din avion. 1947

Centrul Chişinăului. Vedere din avion. 1947

Centrul Chişinăului. Vedere din avion. 1947 Centrul Chişinăului. Vedere din avion. 1947

6 7
Retro Chisinau

Intersecţia Fântânilor (Veronica Micle) cu Cupecescaia(V.Alecsandri). 1947


Centrul Chişinăului. Vedre din avion. 1947

Restaurarea Chişinăului. 1948


Fosta str.Carol Schmidt (azi Mitropolit Varlaam). 1947

8 9
Retro Chisinau

Construcţia magazinului Universal (azi. Gemenii). 1948 Tramvaiul lângă librăria Făt Frmos. 1949

Casa de la colţ Puşkin cu str.Varlaam. 1949 Primăria. 1949

10 11
Retro Chisinau

Banca Republicană (azi sala cu Orgă). 1949


Bd.Lenin.Teatrul A.S.Puşkin. 1955

Bd. Lenin. Cinematograful Patria. 1955 Str.Lenin . 1946-1947

12 13
Retro Chisinau

Magazinul Universal din Chişinău. 1947


Magazinul Universal din Chişinău. 1947

Magazinul Universal din Chişinău. 1947 Linia de tramvai pe str.Lenin

14 15
Retro Chisinau

Bloc locativ de pe bd.Lenin, vis a vis de MAI

Buiucanii

Buiucanii

Magazinul Universal din Chişinău. 1959


16 17
Retro Chisinau

Expoziţia agricolă din 1889.

18 19
Retro Chisinau

Vila Cerchez

Hotelul Petregof

Casa Donici (i se mai spune şi casa Inzov, nu s-a păstrat)

Vila lui Pronin


20 21
Retro Chisinau

Casa Catargi (str.Columna, 106)


Casa Krupenski. 1987

Casa Karcevski (str. Bernardazzi, colţ cu str. Al.Puşkin)

Casa Krupenski la începutul sec.XX


22 23
Retro Chisinau

Gara Feroviară (gara veche)


Gara Feroviară (gara veche)

Gara Feroviară (gara veche)


Gimnaziu de Fete

24 25
Retro Chisinau

Gimnaziul de fete Fidler Şcoala Eparhială de Fete. 1915

Şcoala Eparhială de Fete


Şcoala de Fete cu o singură clasă

26 27
Retro Chisinau

Curtea de Conturi a Basarabiei (str.Kogălniceanu, colţ str.Vlaicu Pârcălab)

Spitalul Psihiatric Costijeni

Spitalul Psihiatric Costijeni


Piaţa Chişinăului

28 29
Retro Chisinau

Piaţa Chişinăului Piaţa Chişinăului


30 31
Retro Chisinau

Periferia Chişinăului dinspre est

Periferia Chişinăului

Ministerul de Interne

Periferia Chişinăului

32 33
Retro Chisinau

Periferia Chişinăului, sec. XIX Periferia Chişinăului. 1908

Periferia Chişinăului, finele sec.XIX


Periferia Chişinăului
34 35
Retro Chisinau

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Liceul nr. 2


Periferia Chişinăului, începutul sec.XX

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Liceul nr. 2

Poşta şi Telegraful regional.

36 37
Retro Chisinau

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Liceul nr. 2


Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Liceul nr. 2

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Liceul nr. 2 Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Grădina Publică

38 39
Retro Chisinau

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Grădina Publică Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Grădina Publică.1918

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Grădina Publică Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Grădina Publică.
Scena de vară.

40 41
Retro Chisinau

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Grădina Publică.


Monumentul lui Ştefan cel Mare

Monumentul lui A.S.Puşkin

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt)


Grădina Publică. Monumentul lui A.S.Puşkin Monumentul lui Alexandru II
42 43
Retro Chisinau

Monumentul lui Ştefan cel Mare.


Montarea. 1928

90. Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt)


Casa guvernatorului

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Grand –Hotel Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Casa Herţa

44 45
Retro Chisinau

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Casa Şumski


Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Casa Herţa

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Casa Şmakov

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt)


Biserica Sf.Nicolae
46 47
Retro Chisinau

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Clubul Nobilimei
Spitalul de boli infecţioase. T.Ciorbă

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Clubul Nobilimei Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Clubul Nobilimei

48 49
Retro Chisinau

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Biserica luterană


Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Catedrala Mitropolitană

101. Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Catedrala Mitropolitană


Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt)
50 Biserica luterană 51
Retro Chisinau

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Mitropolia

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Mitropolia

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt)


Mitropolia şi Seminarul Teologic 1910
Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Mitropolia

52 53
Retro Chisinau

Vechea Catedrală
Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Sala Eparhială

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Sala Eparhială


Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Porţile Sfinte

54 55
Retro Chisinau

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) colţ str. Armeană ,


farmacia Cogan
Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Porţile Sfinte

Bd.Alexandru (azi
bd.Ştefan cel Mare şi
Sfânt)
colţ str.Benderului.
Arc de triumf. 1912

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Porţile Sfinte 1928

56 57
Retro Chisinau

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) colţ str. Gubernială Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) colţ str. Gubernială

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) colţ str. Gubernială


Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) colţ str. Gubernială

58 59
Retro Chisinau

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) colţ str. Gubernială


Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) colţ str. Gubernială

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) colţ str. Gubernială

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) colţ str. Gubernială

60 61
Retro Chisinau

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt)


colţ str. Cupecescaia (Str.V.Alecsandri) , Hotelul Palas Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) colţ str. Movilăului
(azi Mitropolit Petru Movilă), Departamentul Vamal

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) colţ str. Movilăului


Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) (azi Mitropolit Petru Movilă), Departamentul vamal
colţ str. Cupecescaia (Str.V.Alecsandri), magazinul Fitov
62 63
Retro Chisinau

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) colţ str. Sinadino. Primăria

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) colţ str. Sinadino. Primăria
Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) colţ str. Sinadino. Banca
64 65
Retro Chisinau

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) colţ str. Sinadino. Banca
Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) colţ str. Sinadino. Banca

66 67
Retro Chisinau

Biserica Sf. Ilie

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Hotelul Suisse

Liceul Comercial

Bd.Alexandru (azi bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt) Hotelul Suisse

68 69
Retro Chisinau

Vechea Catedrală
Puşcăria

Puşcăria
Str. Gogol (azi Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni), Seminarul Teologic, 1915

70 71
Retro Chisinau

Str. Gogol (azi Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni), Banca Ţărănească


Str.Gostinnaia (azi Mitropolit Dosoftei), colţ Mihailovskaia
(azi M.Eminescu)

Gostinnaia (azi Mitropolit Varlaam) Biserica catolică


Str. Gubernskaia (azi A.Puşkin), Spitalul doctorului Tumarkin

72 73
Retro Chisinau

Str. Gubernskaia (azi A.Puşkin), Hotelul Londra Str. Gubernskaia (azi A.Puşkin), Biserica Mazarachi

Str. Gubernskaia (azi A.Puşkin) Hotelul Londra


Str. Gubernskaia (azi A.Puşkin), Casa Şvarţman

74 75
Retro Chisinau

Str. Gubernskaia (azi A.Puşkin), colţ str. Podoliei (azi. Str. Bucureşti),
Str. Gubernskaia (azi A.Puşkin), Biblioteca Publică
Liceul nr.1 de Fete

Str. Gubernskaia (azi A.Puşkin), colţ str. Podoliei (azi. Str. Bucureşti), Str. Gubernskaia (azi A.Puşkin), colţ str. Podoliei
Liceul nr.1 de Fete (azi. Str. Bucureşti), Liceul nr.1 de Fete
76 77
Retro Chisinau

Str. Gubernskaia (azi A.Puşkin), colţ str. Reniului


(azi str. M. Kogălniceanu). Cârmuirea Gubernială
Str. Kiev (azi str. 31 august, 1989), Liceul nr. 1 de Băieţi

Str. Gubernskaia (azi A.Puşkin), colţ str. Reniului Str. Kiev (azi str. 31 august, 1989), Liceul de Fete Natalia Dadiani
(azi str. M.Kogălniceanu), Liceul Real.

78 79
Retro Chisinau

Str. Kiev (azi str. 31 august, 1989), colţ Sinadino. Biserica grecească
Str. Reniului (azi str. M.Kogălniceanu),
Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală

Str. Reniului (azi str. M.Kogălniceanu),


Str. Podoliei (azi str. Bucureşti), colţ str. Nemşească (azi S.Lazo), Vila Mimi Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală

80 81
Retro Chisinau

Str. Reniului (azi str. M.Kogălniceanu),


Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală
Str. Reniului( azi str. M.Kogălniceanu), Spitalul pulmonologic V. Kalmuţki

Str. Reniului (azi str. M.Kogălniceanu),


Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală
Str. Livezilor ( azi str. A.Mateevici), finele sec.XIX
82 83
Retro Chisinau

Str. Livezilor (azi str. A.Mateevici), Liceul nr.3 de Băieţi Str. Livezilor (azi str. A.Mateevici), Staţia de pompieri

Str. Livezilor (azi str. A.Mateevici), Liceul nr.3 de Băieţi


Str. Livezilor (azi str. A.Mateevici),
84 colţ Meşceanskaia (azi Maria Cibotari), Casa Erhan 85
Retro Chisinau

Str. Livezilor (azi str. A.Mateevici), colţ str. Iaşilor, Şcoala populară nr.2
Str. Fântânilor (azi str. Veronica Micle), Cofetăria Manikov

Str. Fântânilor (azi str. Veronica Micle),colţ str. Mihailovskaia


Str. Fântânilor (azi str. Veronica Micle), Cofetăria Manikov
(azi M.Eminescu), Direcţia mănăstirilor închinate

86 87
Retro Chisinau

Str. Fântânilor (azi str. Veronica Micle), colţ str. Sinadino


(azi str. Vlaicu Pârcălab), Spitalul mănăstirii Hârbovăţ Străzi , sec.XIX

Str. Fântânilor (azi str. Veronica Micle), colţ str. Sinadino


(azi str. Vlaicu Pârcălab), Judecătoria Basarabiei
Biserica Sf.Apostoli Gavriil şi Mihail
88 89
Retro Chisinau

Biserica Sf.Constantin şi Elena


Străzi , sec.XIX

Străzi , sec.XIX

Biserica Sf.Andrei

90 91
Retro Chisinau

Biserica Sf.Nicolai

Piaţa Ciufli

92 93
Retro Chisinau

94 95
96