You are on page 1of 2

Only 2 Pages are Converted

in the Unregistered Version


3.2.4 Kasut dan stokin
Kasut bagi murid-rnurid sekolah rendah adalah kasut 'canvas'
berwarna putih dan stokin hcndnklah berwarna putih.

3.2.5 Pakaiao pengBwas


_ Berbaju biru, bertudung biru muda dan berkasut hitam.
PaY7ketua jao peno\oog k~a pengawas
I Terbaju rrfe'rah jam bu. tudung merah jambu dan berkasut
hitarn,

Pakaian pengawas PSS


_ Berbaju kuning. tudung kuning dan berkasut hitam.
Pakaian pengawas komputer
Ref. K.R. (8S) 8549 Vol. 11/(58) Sural PekellIin.vlkhti.a. No.2 _ Berbaju ungu, tudung ungu dan berkasut hit.arn.

3.2 Pakaian murid perempuan.

3.2.1 Pakaian murid-murid perempuan adalah 'pinafore tunic' berwarna biru tua
(navy blue) dan labuhnya sampai ke lutut atau;

3.2.2 Baju kurung dan kain sarung


Murid-murid perempuan digalakkan memakai baju kurung berwarna
putih dan kain sarong berwarna biru tua. Dilarang memakai baju yang
nipis, jarang atau berkilat.

3.2.3 Tudung
Murid-murid perernpuan juga dibenarkan memakai tudung mini tel?ull-
g'dengan syarat .tudu~ itu berbe-ntuk tiga segi 2 sama d~n berwarna. x 1 (8) (G
}
M
puti!) Berukuran sesuai dengan murid yang
.~ Contoh [)ukmlln seto/:om rnund pere mplian fA) plnnfore dan bla us ato.ll. (B&C) . bOJu
memakainya. Serkup kepala mesti berwarna hitam/putih.
Jn~ntng serlo mini lei ekun.g.

11 12

(
3.2.6 Alae-alae solek Murid- 4.3 Ibu bapalpenjaga akan dimaklumkan seeara bertulis jika murid tidak hadir
I

murid dilarang walaupun alat 'make up'


memakai sebarang dan diminta memberi penjelasan. Sekiranya pihak sekolah tidak menerima
nipis. keterangan tersebut. tindakan-tindakan berikut akan diambil.-

3.2.7 Barang-barang kemas


Murid-murid tidak dibenarkan memakai atau membawa barangbarang
kemas seperti gelang, rantai leher.anting-anting, cincin dan lain-lain 4.3.1 Tidak hadir tiga hari pertama, surat amaran pertama dihantar.
~ p~;a.,!(. ... ~) \~' 4.3.2 Tidak hadir tujuh hari seterusnya, surat amaran kedua dihantar.
3.2.8 Pakaian sukan I Pendidikan Jasmani 4.3.3 Tidak hadir tujuh hari seterusnya, surat tindakan memotong nama
Semua pelajar mesti memakai baju T (t-shirt) sekolah mengikut warna murid berkenaan dihantar kepada ibu bapalpenjaga. Salinan
pasukan. rumah atau baju T warna putih. Tidak dibenarkan memakai
dihantar kepada Bahagian Pendaftaran sekolah-sekolah Negeri
baju T berbagai warna atau mempunyai gam bar. Hendaklah memakai
Sslangor, Bahagian Hal-Ehwal Murid, Jabatan Pendidikan selangor
seluar trek berwarna biru tua atau hitam.
dan Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat.

3.2.9 Lencana sekolah ~


Semua pelajar wajib memakai lencana sekolah pada uniform masing-
rnasing. Leneana mestilah dilekatkan pada bahagian kiri dada. Bagi
4.4 Dalam masa persekolahan, rnurid-rnurid tidak dibenarkan keluar dari
yang memakai mini telekung hendaklah dilekatkan di bahagian kiri
kawasan sekolah tanpa kebenaran Guru Besar/Guruguru Penolong
mini telekung.~
Kanan/Guru-guru bertugas.
PERKARA4:KEDATANGAN
4.1 Semua murid diwajibkan hadir tepat pada waktunya: 4.1.1
4.5 Murid-murid yang balik pada waktu persekolahan atau diambil oleh ibu

Pada semua hari persekolahan. bapalpenjaga, diwajibkan mengisi borang kenyataan di dalam buku
4.1.2 Kelas-kelas bimbingan tau perrnulihan 4.1.3 kebenaran keluar sekolah.
Aktiviti Ko-kurikulum.
4.6 Datang lewat adalah satu kesalahan dan tidak harus menjadi amalan. Jika
4.2 Murid yang tidak hadir mesti mengemukakan surat akuan doktor atau
tidak dapat memberi ssbab-sebab munasabah boleh dikenakan tindakan.
surat keterangan ibu bapalpenjaga. Tanpa rnaklumat tersebut, murid
dianggap ponteng.
14
13