j*k

j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
j*k
SULIT 1223/1(PP)
[Lihat sebelah
1223/1(PP) SULIT
1223/1(PP)
Pendidikan
Islam
Kertas 1
Peraturan
Pemarkahan
Ogos
2010

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA- PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA
NEGERI KEDAH DARUL AMANPEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010PENDIDIKAN ISLAM
م>~إ ó-------

KERTAS 1PERATURAN PEMARKAHAN

________________________________________________
Peraturan pemarkahan ini mengandungi 7 halaman bercetak

KERTAS 1
j*k
SULIT 1223/1(PP)
[Lihat sebelah
1223/1(PP) SULIT

2
BAHAGIAN A
1
C
21
Keinsafan

2 B

22 Bernegara
3
B

23
Gotong royong
4
A

24
Äsi
5 B

25 - Putus asa dengan rahmat Allah /
- Tidak meyakini kehidupan hari
akhirat
6
C

26
Syarak / Syariat /Islam/Agama
7
A

27
Syariah
8
C

28
Haram
9
B

29
- Mengelak penindasan /
- Membaiki taraf ekonomi orang
miskin /
- Mewujudkan silaturrahim

10
C

30
Giliran bermalam
11 D

31 Rujuk
12
B

32
Lisan / Perkataan / Nasihat
13
A

33
Umar bin al-Khattab
14
C

34
Jizyah
15
D

35
Pertanian
16
A

36
Al-Muqaddimah / Muqaddimah Ibnu
Khaldun
17
D

37
Khalifah Umar Abdul Aziz
18
C

38
Haram
19 D 39 Bersabar/ tidak putus asa/ redha
20
B

40
Khuluk / Tebus Talak
j*k
SULIT 1223/1(PP)
[Lihat sebelah
1223/1(PP) SULIT

3

BAHAGIAN B

Soalan Jawapan Markah

1 ( a ) (i)

Maksud mencuri ialah mengambil hak orang
lain secara sembunyi / tanpa izin.


(1 x 2 m = 2 m)
(ii) Dua kesan mencuri terhadap individu :
1. Dipandang hina / dibenci masyarakat
2. Dimurkai Allah / tidak diredhai / tidak
dirahmati
3. Hidup tidak tenteram / hidup mundur
4. Hilang kepercayaan / tidak mendapat
kerjasama


(2 x 1 m = 2 m)
(iii) Dua usaha untuk membendung perbuatan
mencuri di kawasan tempat tinggal:

1. Bekerjasama dengan penduduk
setempat – melalui rukun tetangga
2. Mengadakan kempen bahaya mencuri
– melalui ceramah / bahan edaran
3. Membantu pihak berkuasa – dalam
menyampaikan maklumat
4. Menanamkan kesedaran agama –
melalui majlis ilmu, solat berjamaah


(2 x 2 m = 4 m)

Isi = 1 m
Huraian = 1 m
( b ) (i) Dua ciri ajaran sesat ialah:

1. Mencemarkan kesucian al-Quran
2. Mengubah prinsip asas dalam akidah
3. Mendewa-dewakan pemimpin
4. Mengubah bentuk-bentuk ibadat
5. Mengubah konsep dosa dan pahala
6. Menolak hadis mutawatir

(2 x 1 m = 2 m)
(ii) Dua kesan mengamalkan ajaran sesat
terhadap individu ialah:
1. Rosak akidah seseorang / Iman terbatal
2. Masa terbuang dengan sia-sia
3. Minda tertutup / jumud
4. Kehidupan tidak stabil / gelisah

(2 x 2 m = 4 m)

(c) (i) Dua prinsip akidah Ahli Sunnah wal-Jamaah
ialah

1. Berpegang teguh dengan al-Quran dan
sunnah

(2 x 1 m = 2 m)

j*k
SULIT 1223/1(PP)
[Lihat sebelah
1223/1(PP) SULIT

4
2. Berpegang dengan prinsip al-Salaf al-
Soleh
3. Merujuk kepada al-Quran dan sunnah
apabila berlaku pertelingkahan
pandangan
4. Tidak mengkafir orang yang tidak
sealiran
5. Tidak menghukum tanpa bukti yang sah
(ii) Dua kepentingan berpegang dengan ASWJ :
1. Dapat membersihkan akidah daripada
kekeliruan dan kesesatan
2. Asas kepada penerimaan sesuatu
amalan
3. Hidup diredhai Allah

(2 x 2 m = 4 m)
2 ( a ) (i) Hukum melakukan ibadat korban:
Sunat muakkad

(2 x 1 m = 2 m)
(ii) Dua syarat sah korban ialah:

1. Binatang yang sudah cukup umur.
2. Disembelih oleh orang Islam.
3. Binatang yang sihat dan tidak cacat.
4. Melakukan sembelihan dlm waktu
korban
5. Niat korban ketika menyembelih
6. Binatang ternakan al-an’am


(2 x 1 m = 2 m)
(iii) Dua perbezaan di antara korban dan akikah:

Korban Akikah

1.Dilakukan pada
hari
Raya korban dan
hari
Tasyrik.
1. Pada bila-bila
masa.

2. Bertujuan
beribadat /
mendekatkan diri
kepada Allah
2. Tanda kesyukuran
kepada Allah
kerana
mendapat anak.
3. Disedekahkan
secara
mentah
3. Disedekahkan
setelah
dimasak(2 x 2 m = 4 m)


j*k
SULIT 1223/1(PP)
[Lihat sebelah
1223/1(PP) SULIT

5

( b ) (i) Dua peranan ibubapa dalam menangani isu
pembuangan bayi:

1. Mendidik dan memelihara anak -
dengan akhlak Islam.
2. Memberi didikan agama - yang
sempurna .
3. Mengawasi pergaulan anak-anak –
dengan rakan
4. Merestui perkahwinan mereka – dengan
tidak mengenakan mahar yang tinggi.
5. Menerangkan kesan pergaulan bebas –
kepada anak-anak
(2 x 2 m = 4 m)

Isi = 1 m
Huraian = 1 m
(ii) Dua kesan mengabaikan tanggungjawab
suami terhadap keluarga:

1. Kerukunan rumahtangga tergugat.
2. Persefahaman antara suami isteri tiada
lagi.
3. Pertelingkahan akan berlaku / berlaku
perceraian.
4. Anak-anak akan terbiar /hilang kasih-
sayang.(2 x 2 m = 4 m)
( c ) Hukum dan alasan
(i) Hukum : Tidak Sah
Alasan : Anak tersebut belum
mumayyiz /
belum baligh

(ii) Hukum : Tidak sah
Alasan : Sudah tamat tempoh
iddah
(2 x 2 m = 4 m)

Isi= 1 m
Huraian= 1 m

3 (a)
(i)

Dua contoh perbuatan mungkar di sekolah
ialah:

1. Berdua-duaan antara lelaki dengan
perempuan bukan mahram
2. Melakukan perbuatan sumbang/ zina

(2 x 1 m = 2 m)
j*k
SULIT 1223/1(PP)
[Lihat sebelah
1223/1(PP) SULIT

6
3. Menuduh tanpa bukti
4. Mencuri/menipu/khianat
5. Merosakkan harta-benda sekolah

(ii) Dua cara mencegah kemungkaran ialah:

1. Memilih masa /tempat yang sesuai untuk
memberi nasihat
2. Berdakwah secara diplomasi/ mana-
mana contoh diplomasi
3. Memberi hadiah untuk berjinak-jinak
dengan Islam
4. Melembutkan hati dengan kata-kata/
perbuatan/ muamalat
5. Memberi kemaafan
6. Berdoa supaya diberi hidayah
7. Menceritakan kisah-kisah terdahulu
sebagai iktibar
(2 x 2 m = 4 m)(b) (i) Dua faktor perkembangan Sains dan
Teknonogi pada zaman Abbasiyah

1. Adanya aktiviti penterjemahan pada
masa itu
2. Khalifah memberi galakan dalam
bidang Sains
3. Berlakunya globalisasi ilmu(2 x 2 m = 4 m)
(ii) Dua kepentingan umat Islam dalam
menguasai ilmu Sains dan Teknologi:

1. Melengkapkan diri dengan ilmu fardhu
ain dan kifayah – untuk menghadapi
cabaran
2. Mengadunkan ilmu mengikut acuan
tersendiri – berteraskan syariat Islam/
supaya tidak menyeleweng
3. Umat Islam tidak ketinggalan dalam
bidang ini – supaya tidak terkeluar dari
arus perdana dunia/ kerana ilmu ini
mendominasi kehidupan manusia.(2 x 2 m = 4 m)

Isi= 1 m
Huraian= 1 m
c (i) Hasil karya Imam Malik r.a.: (1 X 2 m = 2 m)
j*k
SULIT 1223/1(PP)
[Lihat sebelah
1223/1(PP) SULIT

7
1. al-Muwatta’


(ii) Dua bukti Imam Malik memuliakan Rasulullh
S.A.W.:

1. Tidak menunggang kuda di Madinah –
kerana menghormati jasad Rasulullah
S.A.W.
2. Mandi dan memakai pakaian yang
bersih – sebelum bercakap mengenai
hadis.
3. Memakai bau-bauan dan memakai
serban – sebelum membaca hadis.
4. Berwuduk – sebelum membaca hadis

(2 x 2 m = 4 m)

Isi= 1 m
Huraian= 1 m
4 a (i) Adab memberi sedekah ialah:

1. Ikhlas
2. Memberi barang yang disayangi
3. Tidak mengungkit semula barang yang
telah diberi


(2 x 1m= 2m)
(ii)


Dua perbezaan antara sedekah dan hadiah:

Sedekah Hadiah

1. Beri kepada orang
orang tertentu/
susah
1. Beri kepada
sesiapa
saja/ orang senang
2. Bertujuan
membantu
orang susah/
mendekatkan diri
kepada Allah
2. Bertujuan sebagai
tanda
penghargaan/
kenangan/ pujian/
kasih sayang
3. Dapat pahala 3. Dapat pujian /
sanjungan
4. Hukum sunat 4. Hukum harus(2 x 2 m = 4 m)(b) (i) Dua dasar pentadbiran Khulafa al-Rasyidin
yang boleh dicontohi :

(2 x 2 m = 4 m)
j*k
SULIT 1223/1(PP)
[Lihat sebelah
1223/1(PP) SULIT

8

1. Perlembagaaan berdasarkan al-Quran
dan hadis
2. Mempunyai kuasa membuat keputusan
berdasarkan majlis syura
3. Khalifah merupakan ketua negara
4. Pemimpin dan rakyat sama-sama
bertanggung
jawab memajukan Negara
5 Rakyat boleh memberi pandangan
dan teguran

(ii) Dua akibat membelakangkan kepimpinan
Khulafa ar-Rasyidin ialah:

1. Kepimpinan secara warisan - selepas
Khulafa ar-
Rasyidin
2. Keadaan kacau bilau – terdedah
dengan fitnah/
peperangan sesama sendiri
3. Umat Islam berpecah belah- angkara
orang
munafik
4. Timbul perpecahan – aliran pemikiran /
ahli
Sunnah dan Syiah


(2 x 2 m = 4 m)

Isi = 1 m
Huraian = 1 m

(c) (i) Dua sifat peribadi Sheikh Tahir Jalaluddin:

1. Menepati masa.
2. Cinta kepada ilmu.
3. Tekun dan gigih dalam menyebarkan
idea islah.(2 x 1 m = 2 m)

(ii) Dua cara beliau menyampaikan idea islah
yang boleh dicontohi oleh generasi sekarang.

1. Melalui penerbitan akhbar (Majalah al-
Imam)
2. Melalui jawatan yang pernah
disandangnya (mufti di Perak dan Johor)
3. Melalui proses pengajaran (menjadi guru
di Madrasah al-Masyhur Pulau Pinang).

(2 x 2 m = 4
m)
j*k
SULIT 1223/1(PP)
[Lihat sebelah
1223/1(PP) SULIT

9


SKEMA PEMARKAHAN TAMAT
j*k
SULIT 1223/2(PP)
1223/2(PP)
Pendidikan
Islam
Kertas 2
Peraturan
Pemarkahan
Ogos
2010
PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH
NEGERI KEDAH DARUL AMAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010PENDIDIKAN ISLAM

م`-إ .------·

KERTAS 2


PERATURAN PEMARKAHAN
Peraturan pemarkahan ini mengandungi 7 halaman bercetak[Lihat sebelah

1223/2(PP) SULIT

j*k
SULIT 1223/2(PP)

1223/2(PP) SULIT

2
Soalan Jawapan Markah

1 (a)(i) Dua golongan mempersendakan agama :
1. Musyrik
2. Munafik
3. Murtad
4. A’si


(2 x 1 m = 2 m)
(ii) Dua faktor mempersendakan agama ialah :
1. Lemah iman
2. Kurang didikan agama
3. Terpengaruh faktor sekeliling
4. Tidak menghayati ajaran Islam


(2 x 1 m = 2 m)
(iii) Dua pengajaran:
1. Kita wajib menjaga kesucian agama Islam supaya Islam
dihormati
2. Kita wajib melaksanakan perintah Allah dengan sempurna
seperti khusyuk dalam solat/ wuduk sempurna
3. Umat Islam menjauhkan diri daripada perbuatan
mempersendakan agama seperti maksiat

Catatan:

Mana-mana jawapan yang munasabah diterima(2 x 2 m = 4 m)
Isi = 1 m
Huraian = 1 m

(b) (i) Dua bekalan hari akhirat:
1. Ilmu yang bermanfaat
2. Ibadat
3. Sedekah Jariah
4. Amalan kebaikan


(2 x 1 m = 2 m)
(ii) Dua cara pengunaan masa:
1. Memperuntukan masa untuk bersolat/ membaca buku
2. Melakukan aktiviti yang berfaedah
3. Menyediakan jadual waktu/ berdisiplin
4. Merancang aktiviti yang hendak dilaksanakan(2 x 1 m = 2 m)
(iii) Dua akibat :
1. Urusan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna
2. Negara tidak maju/ mundur
3. Hidup tidak diberkati Allah/ diredai
4. Rasulullah SAW tidak memberi syafaat
5. Kehidupan tidak tenang

(2 x 2 m = 4 m)

j*k
SULIT 1223/2(PP)

1223/2(PP) SULIT

3
Soalan Jawapan Markah
(c) Lengkapkan ayat:

i) C
ii) A
iii) B
iv) D


(4 x 1 m = 4 m)
2 (a)(i) Dua ciri pendakwah:
1. Beriman/ Bertakwa
2. Berilmu
3. Berakhlak mulia
4. Istiqamah


(2 x 1 m = 2 m)

(ii)
Dua cabaran :
1. Tentangan daripada masyarakat
2. Kekurangan ilmu
3. Kewangan


(2 x 1 m = 2 m)

(iii)
Dua strategi dakwah :
1. Mewujudkan suasana aman
2. Menjaga hubungan baik dengan orang bukan Islam
3. Memaafkan kesalahan orang lain
4. Menggunakan teknologi moden
5. Mengadakan perbincangan dengan orang bukan Islam


(2 x 2 m = 4 m)


(b)(i) Sebab doa tidak dimakbulkan:
1. Mengambil makanan yang haram
2. Minum minuman yang haram
3. Memakai pakaian yang tidak menutup aurat


(2 x 2 m = 4 m)
(ii) Dua cara mengenal pasti makanan yang halal :
1. Dibuat oleh orang Islam
2. Mempunyai tanda halal
3. Makanan dibuat menggunakan bahan yang halal


(2 x 2 m = 4 m)
(c) Susun semula ayat:

1 , 3 , 4 , 2

1 = 1
2 = 4
3 = 2
4 = 3
(Mana-mana kedudukan yang betul diberi markah)


(4 x 1 m = 4 m)
j*k
SULIT 1223/2(PP)

1223/2(PP) SULIT

4
Soalan Jawapan Markah
3 (a)(i) Dua perintah Allah dalam ayat :
1. Tidak memandang perkara yang haram
2. Menjaga kemaluan
3. Tidak mendedahkan perhiasan tubuh badan
4. Tidak menghentakan kaki ketika berjalan


(2 x 1 m = 2 m)
(ii) Batas auratnya ialah: menutup seluruh badan kecuali muka dan
tapak tangan


(1 x 2 m = 2 m)
(iii) Dua keburukan remaja yang tidak menutup aurat :
1. Mudah terjebak dengan maksiat seperti zina
2. Menimbul masalah sosial seperti pergaulan bebas
3. Dipandang hina oleh masyarakat kerana tidak berakhlak
4. Dimurkai Allah kerana tidak mengikut syariat
5. Jiwa tidak tenang kerana tidak diberkati


(2 x 2 m = 4 m)

Isi= 1 m
Huraian = 1 m
(b)(i) Maksud dengki ialah perasaan kurang senang atau gelisah melihat
kelebihan orang lain (1m) dan berharap nikmat tersebut hilang
daripadanya.(1m)


(2 x 1 m = 2 m)
(ii) Dua sebab berlaku perbuatan tersebut:
1. Lemah iman
2. Kurang didikan agama yang sempurna
3. Terpengaruh dengan dunia / rakan
4. Perasaan dendam
5. Tekanan perasaan
6. Hilang sifat bertolak ansur
7. Kurang sifat hormat menghormati


(2 x 1 m = 2 m)
(iii) Pengajaran hadis:

1. Orang Islam sentiasa mengekalkan perpaduan dalam
masyarakat
2. Kita wajib menjauhi diri daripada perbuatan yang
memecahbelahkan masyarakat seperti dengki mendengki/
tipu-menipu, pulau-memulau, benci membenci
3. Umat Islam hendaklah menjauhi sifat berpaling muka kerana
boleh memutus hubungan silaturrahim

Catatan:

Mana-mana jawapan pengajaran berdasarkan hadis diterima
(2 x 2 m = 4 m)Isi = 1 m
Huraian = 1 m

j*k
SULIT 1223/2(PP)

1223/2(PP) SULIT

5
Soalan Jawapan Markah

(c)

Lengkapkan ayat

i) C
ii) A
iii) B
iv) D(4 x 1 m = 4 m)

4 (a)(i)

Maksud hidayah ialah petunjuk (1m) / cahaya Allah yang
diberikan kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya (1m)


(2 x 1 m = 2 m)
(ii) Dua usaha untuk memperolehi hidayah Allah:
1. Sentiasa berdoa kepada Allah
2. Melaksanakan perintah Allah
3. Sentiasa menuntut ilmu
4. Memakan makanan yang halal
5. Melakukan kebaikan
6. Berakhlak mulia

Catatan: mana-mana jawapan yang sesuai diterima


(2 x 2m = 4m)

(iii)

Sebab sukar mendapat hidayah:
1. Berterusan berada di dalam kejahilan
2. Tidak berusaha menimba ilmu/ tidak beramal dengan ilmu
3. Bersikap sombong/ tidak mahu menerima kelemahan diri
4. Melakukan maksiat/ Mengamalkan budaya negatif
5. Memakan makanan/ minuman yang haram
6. Menghina al-Quran
7. Menghina ulamak/ mempersendakan ajaran Islam
8. Mendedahkan aurat
9. Menderhaka ibu bapa
10. Tidak melaksanakan perintah Allah(2 x 1 m = 2 m)
(iv)

Dua kesan hidayah :

1. Berubah daripada seorang yang tidak beriman kepada beriman
2. Peningkatan dalam ibadah samada fardu ain atau fardu kifayah
3. Mengamalkan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan
mungkar
4. Merasa gembira atau tenang dalam menjalankan perintah Allah
5. Terdorong melaksanakan amar makruf nahi munkar
6. Iman tetap teguh walau pun diseksa
(2 x 2 m = 4 m)


isi = 1m
huraian=1m


j*k
SULIT 1223/2(PP)

1223/2(PP) SULIT

6
Soalan Jawapan Markah

(b)

1. Izhar Halqi
2. Idgham Maal Ghunnah
3. Ikhfak Hakiki
4. Idgham Mislain

(4 x 1 m = 4 m)

(c)

Tulisan jawi

) 1 ( ¸-·'·-´-- ناد س .-ء'-
) 2 ( .-آ'-- --=
(3) ناد·· سورا
) 4 ( ª---= يرا-`-

Catatan:

- Satu keratan : 1 m
- Kesalahan 1 – 3 huruf : 1 m
- Kesalahan melebihi 3 huruf tiada markah
- Kurang dan tambah huruf dikira salah
(4 x 1 m = 4 m)


5 (a)(i)

Dua tanggungjawab anak:
1. Mentaati ibu bapa
2. Mendengar nasihat/ Mematuhi perintah mereka kecuali perkara
yang bertentengan dengan syariat
3. Prihatin terhadap ibu bapa / melayan dan mengembirakan ibu
bapa
4. Berterima kasih kepada ibu bapa
5. Mengenang budi mereka
6. Mendoakan kesejahteraan mereka
7. Menghormati sahabat-sahabat mereka
8. Menyempurnakan wasiat
9. Membayar hutang/ upah haji
10. Bersopan santun / merendahkan suara ketika bercakap
(2 x 1 m = 2 m)

(ii)

Dua kelebihan :
1. Mendapat keberkatan hidup/ dirahmati/ dikasihi
2. Dipandang mulia oleh masyarakat
3. Mendapat balasan baik di akhirat
4. Akan menjadi anak yang soleh(2 x 2 m = 4 m)
Soalan Jawapan Markah
j*k
SULIT 1223/2(PP)

1223/2(PP) SULIT

7

(iii)

Cara menyelesaikan masalah :
1. Menasihati rakan
2. Menerangkan kebaikan mentaati ibu bapa/ menerangkan pahala
dan dosa
3. Mengajaknya mendalami ilmu agama
4. Menunjuk contoh teladan yang baik kepada rakan(2 x 2 m = 4 m)

(b)

Hukum tajwid

Hukum tajwid Cara Bacaan

(i) Idgham Bila Ghunnah

Tanpa dengung
(ii) Mad Wajib Muttasil Baca panjang 5 harkat
(iii) Ikhfa Syafawi Dengung/ bacaan dengan
cara Ikhfak tidak melebihi 2
harkat

(3 x 2 m = 6 m)

(c)

Tulisan Rumi:

1. Seorang yang berilmu akan mudah mendapat hidayah
2. Nabi Muhamad S.A.W. telah dikurniakan dengan berbagai-
bagai mukjizat
3. Anak akan menjadi mangsa kepada keruntuhan rumahtangga
4. Tanggungjawab wajib ditunaikan dengan penuh amanah

Catatan:
- Setiap satu keratan : 1 m
- Kesalahan dikira pada perkataan
- Salah 1 – 3 perkataan : 1 m
- Salah 4 perkataan atau lebih : 0 m

(4 x 1 m = 4 m)
PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

j*k

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful