You are on page 1of 7

SMK LAMBOR KIRI

PERANCANGAN PROGRAM PT 3
SAINS & MATEMATIK 2017
BIL OBJEKTIF SASARAN STRATEGI BAJET TINDAKAN

1.  Memastikan sekurang-kurangya lebih 1. Kelas EXCEL PT3 (Kualiti) RM500 Guru mata pelajaran
85 % murid lulus dalam Matematik dan
Sains PT 3 dan 15 murid mendapat 2. Kelas Anak Emas PT 3 (Kuantiti) RM1200 Guru mata pelajaran
gred A.
Semua murid 3. Kem Sains dan Matematik PT 3 RM1200 GK/ KP/Penyelaras
 Memastikan 25 murid tingkatan 3
memenuhi syarat kelayakan sekurang- tingkatan 3
4. Bengkel KBAT Sains dan Matematik RM1000 GK/ KP
kurangnya B sains dan B matematik
untuk memasuki kelas aliran sains RM600 Guru mata pelajaran
5. Kelas Flexi PT3
tulen.
 Memastikan GPS bagi Sains dan 6. Pecutan Akhir PT3 RM600 Guru mata pelajaran
Matematik tidak melebihi 3.5 dalam
PT 3 7. Bijak Kalkulator (Matematik) RM600 KP Matematik
 Memastikan murid mencapai sekurang- 8. Celik & Cerdik Radas KP Sains
kurangnya Band 3 dalam PBS
2.  Melaksanakan program-program Semua murid 9. Program Pemakanan Sihat RM 500 Bimbingan & Kaunseling
kecemerlangan untuk meningkatkan tingkatan 3
pencapaian akademik serta kerohanian 10. Anugerah ‘peer-group’ cemerlang RM 200 Guru mata pelajaran/KP
pelajar.
11. Anugerah Murid Cemerlang (AMC) RM 200 SU Kurikulum

12. Kursus / Ceramah Motivasi RM 300 Bimbing & Kaunseling

13. Program Bantu Diriku RM 300 Bimbingan & Kaunseling

14. Program “Anakku Sayang” (Klinik RM 300 GK


Matematik)
 Memupuk semangat kerja berpasukan 15. Program mentor-mentee RM 200 GK/KP
Semua murid
3. dalam kalangan warga SMKLK dalam tingkatan 3 16. Program Guru Muda RM 200 Guru mata pelajaran
setiap aktiviti yang dijalankan
RM 7200
JUMLAH KESELURUHAN

SMK LAMBOR KIRI


PERANCANGAN PROGRAM SPM
MATEMATIK DAN SAINS TERAS 2017

BIL OBJEKTIF SASARAN STRATEGI BAJET TINDAKAN

1.  Memastikan sekurang-kurangya lebih 1. Kelas EXCEL SPM (Kualiti) RM 1200 Guru mata pelajaran
90 % murid lulus dalam Matematik dan
Sains SPM dan 15 murid mendapat 2. Kelas Anak Emas SPM (Kuantiti) RM 1200 Guru mata pelajaran
gred A.
Semua murid 3. Kem Sains dan Matematik SPM RM 3000 GK/KP/Penyelaras
 Memastikan 25 murid tingkatan 5
memenuhi syarat kelayakan sekurang- tingkatan 5 4. Bengkel KBAT Sains dan Matematik RM 1200 GK/KP
kurangnya A untuk memasuki kolej SPM
Matrikulasi RM 800 Guru mata pelajaran
 Memastikan GPS bagi Sains dan 5. Kelas Flexi SPM
Matematik tidak melebihi 4.00 dalam 6. Sentuhan Kasih SPM RM 800 Guru mata pelajaran
SPM

2.  Melaksanakan program-program Semua murid 7. Program Pemakanan Sihat RM 500 Bimbingan & Kaunseling
kecemerlangan untuk meningkatkan tingkatan 5
pencapaian akademik serta kerohanian 8. Anugerah ‘peer-group’ cemerlang RM 200 Guru mata pelajaran/KP
pelajar.
9. Anugerah Murid Cemerlang (AMC) RM 200 SU Kurikulum

10. Kursus / Ceramah Motivasi RM 300 Bimbing & Kaunseling

11. Program Bantu Diriku RM 300 Bimbingan & Kaunseling

12. Program “Anakku Sayang” (Klinik RM 300 GK


Matematik)
 Memupuk semangat kerja berpasukan 13. Program mentor-mentee RM 200 GK/KP
Semua murid
3. dalam kalangan warga SMKLK dalam tingkatan 5 14. Program Guru Muda RM 200 Guru mata pelajaran
setiap aktiviti yang dijalankan
RM 10400
JUMLAH KESELURUHAN

SMK LAMBOR KIRI


PERANCANGAN PROGRAM (KELAS BUKAN PEPERIKSAAN)
MATEMATIK DAN SAINS TERAS 2017
BIL OBJEKTIF SASARAN STRATEGI BAJET TINDAKAN

1.  Memastikan sekurang-kurangya lebih 1. Kelas Terbilang (Kualiti) RM 1600 Guru mata pelajaran
90 % murid lulus dalam Matematik dan
Sains dalam Ujian dan Peperiksaan dan 2. Kelas Anak Emas SPM (Kuantiti) RM 1600 Guru mata pelajaran
15 murid mendapat gred A.
Semua murid 3. Bengkel KBAT Sains dan Matematik RM 2000 GK/KP
 Memastikan GPS bagi Sains dan
Matematik tidak melebihi 4.00 dalam tingkatan 4. Latih Tubi Berfokus (setiap tajuk) RM2000 Guru mata pelajaran
setiap ujian dan peperiksaan 1&2
khususnya bagi kelas KAA 5. Bijak Kalkulator RM1200 KP
6. Celik & Cerdik Radas

2.  Melaksanakan program-program Semua murid 7. Program Pemakanan Sihat RM 500 Bimbingan & Kaunseling
kecemerlangan untuk meningkatkan tingkatan 5
pencapaian akademik serta kerohanian 8. Anugerah ‘peer-group’ cemerlang RM 600 Guru mata pelajaran/KP
pelajar.
9. Anugerah Murid Cemerlang (AMC) RM 600 SU Kurikulum

10. Program “Anakku Sayang” (Klinik RM 300 GK


Matematik)
 Memupuk semangat kerja berpasukan 11. Program mentor-mentee RM 200 GK/KP
Semua murid
3. dalam kalangan warga SMKLK dalam tingkatan 5 12. Program Guru Muda RM 200 Guru mata pelajaran
setiap aktiviti yang dijalankan
JUMLAH KESELURUHAN RM10600

SMK LAMBOR KIRI

PERANCANGAN PROGRAM SAINS TULEN (TINGKATAN 4)

PANITIA ___________
2017

BIL OBJEKTIF SASARAN STRATEGI BAJET TINDAKAN

1. 1.

2.

3.

4.

5.

2. 6.

7.

8.

9.

10.
3.

JUMLAH KESELURUHAN

SMK LAMBOR KIRI

PERANCANGAN PROGRAM SAINS TULEN (TINGKATAN 5)

PANITIA ___________

2017
BIL OBJEKTIF SASARAN STRATEGI BAJET TINDAKAN

1. 1.

2.

3.

4.

5.

2. 6.

7.

8.

9.

10.
3.

JUMLAH KESELURUHAN

SMK LAMBOR KIRI

PERANCANGAN PROGRAM MATEMATIK TAMBAHAN (TINGKATAN 4)

PANITIA ___________

2017

BIL OBJEKTIF SASARAN STRATEGI BAJET TINDAKAN


1. 1.

2.

3.

4.

5.

2. 6.

7.

8.

9.

10.
3.

JUMLAH KESELURUHAN

SMK LAMBOR KIRI

PERANCANGAN PROGRAM MATEMATIK TAMBAHAN (TINGKATAN 5)

PANITIA ___________
2017

BIL OBJEKTIF SASARAN STRATEGI BAJET TINDAKAN

1. 1.

2.

3.

4.

5.

2. 6.

7.

8.

9.

10.
3.

JUMLAH KESELURUHAN