c c !

c

7403/1
PdRi
c
Mi
dia
c aR 1
K
M
c i 2008 
c 
c
c

c

c

c

c

c

c 

c #!#$c
c
c
c
c
c

"c
c

c

c

c

"c
c

c

c

c

c

c
c

c
c
c
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
TINGKATAN EMPAT 2008

PRODUKSI MULTIMEDIA 
cc
c 
c 
c

c c c JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU cccY   .

Bahagian B .   cBahagian A.

 Bahagian C. Y.

  c %.

c &'c &'c &'c c 'c c ccccR ac.

 cBahagian A.c ccccccBahagian Bc.

c ccc .cBahagian C.

.

 .

   .

 .

.

 Y A  .

.

 .

   c cccK a ngia Ri dinan d ngan aR.c cccccc?.

       .

.

 .

 B c  c ccc?.

.

     .

 .

c .c .c c c c c c c c c c c c c c c c .c - c c c c c c c c c c c c c c c c c c ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑc c c .c ..c .c .  C c c c c c (c )c *c +c .

.

ccccc cc c .

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c  ccciac c c* .cR a '.SULIT 7403/1 Bahagian A [£ ] -.

c cRaah 1c . c/.c c .

1c 1c 2c c 1c c c c c %c21c 6 c2c å      c 7403/1 c [Liha R ah] SULIT .c 0c c c c c c c c c c c c c c c Raah 1 c c c c c c c c c c '1c 2c3 c31c 4'''51c 4''c3 1c c .

SULIT 7403/1 c &.c cccccccccccccccccccccccccccccc c $'c c 'c # cc Raah 2 c $ cc c ccc c7' c/.c &c 6 c8 c 6 c9' :'c  .

c c c'c ''' c cc c c c cc .

c c c/. c c .

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c c c c c c c c c c c c å c 7403/1 c [Liha R ah] SULIT .

c c .SULIT 7403/1 c c $ cc c.

 cc c c c c c0  .

 c c &c c .

c <c .

.

c =c /.

c c c ccc c c c c Raah 3 c c c <cc=c c.

c c c c <cc=c c c  ë   <cc=c c ccO  <cc=c '.

c%'5c  c c c c <cc=c  c c  c< =c/.

c c c c c c c c c c c å c c c c c c c c 7403/1 c [Liha R ah] SULIT .

SULIT 7403/1 c u Raah 4c c.c c .

 ? .

 c c c* .

#c  c c ! !  ! "  c c !c c c c .

 c/.c .

c c c c <.c c c c ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑc ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑc a c d ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑc ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑc ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑc cc ccccccccccccccccccccccccccccc c c c c Raah 4c c c c c å 0c c c c c c c c c c c c c c c Raah 5 c Raah 5c c .

 =c .

c  c 0  .

 c c c c c c " c c c c cc/.

c  c c0cc c c =>>>>>>>>>>>>>>>>c c c =>>>>>>>>>>>>>>>>c c c =>>>>>>>>>>>>>>>>c c c =>>>>>>>>>>>>>>>>c c 7403/1 c c å 0c c [Liha R ah] SULIT .

SULIT (c 7403/1 !cc c5 inc.

c'''5c?.

 c c.c c Cc0c9c4''c c c cccccc c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c c c c c c cccccccccccccccccc Raah 6 c%c 2.

c4''c 2Ac4''c c4''c C' c4''c /' c C'c& c @'' c4''c !'c c %c ! c4''c & c4''c %c4''c c c c c c c c c å 0cc c 7403/1 c [Liha R ah] SULIT . c?c 4/ c4''c 2'.

SULIT 7403/1        c c Raah 7 c *c c c c .

 c '.

'c c  c Raah 7c %c .

 c 1cc<cBc=ciac7 c/.

c .

cc .

 c.

c.c '.

'cc c cc c c c c c c c c c c Rang Jawapan c #c *  #c $  !   #c .

ë ë%  .

#c &' #c .

+#  å 0c c c c c 7403/1 (c [Liha R ah] SULIT . ë  ë #c % ? &()! &* #c #c  %   + .

SULIT 7403/1 c c $-9cc +c %c c$ cccc c.

c .

.

c  cc 2' c6c c.

c/.

cccc . ccCc c >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>c >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>c >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>c >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>c >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>c >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>c >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>c c c å 0c c c c c c 7403/1 )c [Liha R ah] SULIT .

SULIT 7403/1 c c c c c c c c c c c Raah 9 c .ccRaah 9c cc c' c7c/.

cc ccc .

.

c 0  .

1c cc c1c%1cC1ccc1c . cc%c c c.

".

ccc cc c' c7c c c %c Cc c c c.

c&'.c2 c#c8 . 'c c c$ . 'cc cc c c. .

cDc2 c '1cc'c '.

c c c.

c .

c2 c4'c& 'cc c c c' c ! c' c7c c.

c''.

c cc 71c c7 c  c c .

 c2 cEc2 c 'c c Rang Jawapan å 0 c c c 7403/1 *c [Liha R ah] SULIT .

c c .SULIT 7403/1 %9 #c%c c c c c c c c c Raah 11 c c & .

c 'c c c c c c c c c'.

'ccc.

c c c c$ cc 4.

c .

 c c c  c .

c .

.

c 2' c 6c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c 7403/1 c c c c c +c c c c å&'c0. c [Liha R ah] SULIT .

SULIT 7403/1 c c c c c c Raah 12a Raah 12 c Raah 12(a) dan 12( ) c c  c .

.

c 2' c 6c %.

c c c c å&'c0. cc c c cCc c c c c c c c c c c c c c c c c c c c 7403/1 c c c c c . c [Liha R ah] SULIT .

SULIT 7403/1 BAHAGIAN C c   *  .

 *  c c $ cc c c c $ cc c c c cc 'c  c C.

c.

 cc cc .

'c c  ccc .

 cc c c/.

c [Liha R ah] SULIT .c c c c ^ 7 c ^ 4c c c ^ 8 'c ^ 'c 0cc ccc c 0cc ccc 0cc ccc c c 0cc ccc c ^  c 0cc ccc c c c 7403/1 c c c c c c c c c å&'c0c.

SULIT 7403/1 &.

 c '.

c c 28c &2 c 4c c $:1c c c 'c c 'c c .

. c c c  c c & c 9 c $/c.*c.

c .

.

c 7' c/.

c 1c.

c c /.

ccc c c ^ 2c c 0c c c ^ 7 c 0c ".

 c c</=c ^ c4c 0cc F.

c c</=c ^ 8 'c 0c &c c c9 c$/c'c.

ccc c ccc ^ 'c 0cc 2: c/.

cc</=c ^  c 0c  ccc.

7 c/.

c 7403/1 c [Liha R ah] SULIT .c c</=c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c å&'c0c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful