You are on page 1of 6

ONTWIKKELINGSDOELEN LEREN LEREN

DEEL 2 STRATEGIE - COMPONENTEN
De geïsoleerde aandacht en inspanningen worden gegeven aan:

IN HET NASTREVEN VAN HOUDINGEN EN OVERTUIGINGEN OD 6,9 OB MB BB

1. Schriften, boeken, mappen, blaadjes ordenen en overzichtelijk bijhouden.
0 Visuele steun aan het bord
0 Pictogram-steun
0 Afspraken op de bank
0 Vaste kleurafspraken
0 Vaste kaftafspraken
0 Tussenschotten met prent/foto
0 Tussenschotten benoemd
0 Tussenschotten met kleur
0 …

Bank, rek, lade, kastje, doos,… overzichtelijk ordenen.
0 Schrijfgerief + afspraken
0 Dagelijkse controle
0 Wekelijkse controle
0 Onverwachtse controle
0 Voorbeeld van leerkracht
0 Ordentips (groot naar klein)
0 Per vak (onderdeel)
0 Belonen met
0 …

Schooltas vullen, leegmaken en ordenen.
0 Controle op overtollige
0 Aansturen op vaste plaats voor
0 Mappen, geen losse stukken
0 …
OB MB BB
2. Een krachtige leeromgeving maken
0 Orde bureau leerkracht
0 Orde tafels en rekken
0 Sobere bekleding muren, prikkels beperken
0 Gepaste visualisatie
0 Kortere lesmomenten
0 Korte bewegingsactiviteiten tussendoor
0 Starten met Bordschema vorige les
0 Spelletjes als variant
0 Hoeken
0 Ruimte creëren
0 Bedachte bankopstelling en hoeken
0 Licht, lichtinval
0 Warmte
0 Spuien
0 Muziek
0 Structuur, voorspelbaarheid, pictogrammen
0 …

De werkruimte thuis beter, sterker maken
0 Tips aan ouders op oudercontact
0 Tips, uitdagingen aan leerlingen
0 Pictogrammen voor thuis
0 Zelfbeloningsysteem
0 Een kladschrift of leerschrift als bewijs
0 …

3. "IK KAN DAT NIET" ombuigen tot "IK PROBEER EENS"
0 Gemakshouding tegengaan, positief klasklimaat
0 Model staan als leerkracht
0 Positieve feedback, aanmoedigingen
0 Mogen missen
0 Leerlingen leggen uit aan elkaar
0 Eerste oefeningen makkelijker
0 Stapjes terug naar wat wel kan
0 Leerstof op maat
0 Kleine hoeveelheden
0 Leerstof , opdracht is levensecht
0 …
STAP 1 STOP! WAT MOET IK DOEN? O.D. 7,20 OB MB BB

1. Impulsiviteit afremmen en STOPGEDRAG aanleren
0 Auditief signaal
0 Verbaal signaal
0 Visueel teken
0 Signaal + gekoppelde motorische handelingen
handen boven tafel, rug tegen leuning,
niks op de bank, alles moet weg
een 'remblok' op de bank leggen
0 Signaal + stilte laten vallen
0 Waarderen en belonen van goed stopgedrag
0 Gewoontevorming en besef
ik kan straks verder
niet op het eerst
het moet nu niet af
0 …

2. Een opdracht, taak, instructie duidelijk overbrengen
0 Verbaal
0 Bordnotatie, bordschema
de opdracht
een voorbeeldoefening
een synthese
0 Voortonen door de leerkracht
0 Voortonen door de leerling
0 Opdracht zelf laten verwoorden
0 Pictogrammen
0 Andere prikkels beperken
0 Klassikaal inoefenen voor individueel
0 Differentiëren door remediërende instructie
0 Kleine leerstofstappen, afwisseling instructie-inoefenen
0 Computer
0 …
STAP 2 HOE GA IK DAT DOEN? O.D. 8, 9, 10, 15, 21, 22, 23 OB MB BB

1. Schoolwerk thuis helpen plannen.
0 Vaste structuur, zelfde taken op zelfde dagen
0 Afspraak met de ouders over de gemiddelde duur van huistaken,
de aard van het oefenwerk
0 Aansturen op vast avondritme per individuele
leerling: eerst…, dan…
0 Aansturen op een vaste eigen werkplaats thuis
0 Gebruik van de agenda
0 Communicatie en betrokkenheid met/van ouders
0 …

2. Werken, opdrachten, taken PLANNEN
0 Effectieve werktijd bij een gemaakte taak noteren
0 Werktijd vooraf leren inschatten
0 Werktijd inschatten en controleren nadien
0 Werkvolgorde opsommen
0 Gebruik van schoolagenda
0 Bewust zetten van moeilijkste, gemakkelijkste
0 Pauzes leren leggen
0 Zelfbeloningen leren geven
0 Werkmateriaal vooraf volledig klaarmaken
0 Werkwijze verwoorden met accent op DOE-woorden
0 Alles vooraf begrijpen en indien nodig bevragen
0 Is herhaling, controle, nazicht door ouders nodig?
0 …
STAP 3 IK WERK OD. 10, 11, 15, 17, 24 OB MB BB

1. Het creëren van WERKMOMENTEN
0 Stilte en rust, geen vragen meer
0 Ook leerkracht praat nu stil
0 Bijkomende vragen en steun: …
0 Pictogram aan bord
0 Vooraf duidelijk instructie
0 Niet te lang
0 Werk genoeg voorzien
0 Weten wat te doen indien klaar
0 Weten wat te doen indien struikelblok
0 Contacten vermijden, goede schikking
0 Evaluatie werkmoment zelf, beloning
0 Zachte muziek
0 …

2. Herhalen, inoefenen blijven motiveren
0 Korte herhalingen
0 Variante vormen
0 Wedstrijdvormen
0 Computer
0 Uitdagingen inbouwen
0 Beloonsystemen
0 Groeikansen insteken en zichtbaar maken
0 …

3. Studeren ondersteunen en opbouwen
0 Kernwoorden zoeken en noteren
0 Schema maken: woordspin, mindmap, samenvatten
0 Overschrijven is niet nuttig bij…
0 Overschrijven is nuttig bij…
0 Lezen is nuttig bij…
0 Hardop zeggen is nuttig bij…
0 Gebruik van leerschrift
0 Gebruik van computer
0 Leren herinneren, herkennen
0 Zinvol kleurgebruik
0 Reduceren van moeilijkheden
0 Groeien naar meer, controle hierop, besef van,
0 Leren uit fouten
0 …
STAP 4 IK KIJK NA OD. 1, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 OB MB BB

1. Klassikaal verbeteren belangrijk
0 Leren omgaan met fouten
0 Fouten mogen maken
0 Fouten kunnen toegeven
0 Gedetailleerd leren kijken
0 Fouten herkennen en verwoorden
0 Fouten begrijpen
0 Concrete afspraken over hoe verbeteren:
0 Hoe aanduiden van fout
0 Hoe beter maken
0 Effectief kleurgebruik
0 Herhalingen voorzien en oproepen van identieke problemen
0 …

2. Controle op het einde van een taak
0 Onvolledigheid
0 Begeleid door leerkracht
0 Haastigen verplichten op duidelijkheid
0 Overdrijvers in nazicht leren doorgaan
0 Verplicht nalezen
0 Beloning insteken
0 …

3. Doel huistaken
0 Ouders tonen waar mee bezig
0 Vlotte herhalingen
0 Routine in avondritme steken
0 Verantwoordelijkheidsgevoel
0 …