You are on page 1of 16

AANMELDING

Intakefase +CBCL

nee

Risico suïcide?

Strategiefase multidisciplinair overleg, vormen van hypothesen

ja

LEGENDE de weg die men volgt in het proces de weg die men in gedachten houdt als leidend naar een mogelijke actie begin en einde van een stappenplan een actie een mogelijke actie waar men rekening mee houdt bij het opstellen van het handelingsplan een beslissing, van hieruit vertrekt steeds een nee en een ja

SPOEDINTAKE

gesprek ouders, lk., kind over hypothesen

Onderzoeksfase toetsing hypothesen

(voor differentiaaldiagnose, co-morbiditeit en aanpak zie 6 en 7)

ADHD?

ja

Zie thema ADHD

bevest. hyp.? nee

ja ja

zie thema ADHD

nee

gedrags probl.? nee

ja

gesprek ouders/lk., kind, observatie, VvGK

bevest. hyp.? nee

ja ja

oudertraining, mediatietherapie, tips voor lk.

angststoorn? ? nee

ja

gesprek ouders, lk., kind, dagboek, ZBV-K, VAK, medisch onderzoek

bevest. hyp.? nee nee

ja

psychotherapie (DV), tips aanpak ouders, lk.

ja

leerprobl. ? nee

ja

gesprek lk., ouders, kind, LVS, MDO, rapport, IQ

bevest. hyp.? nee

ja ja

remediaal leren, differentiëren, logo, heroriënteren

trauma/ PTSS? ? nee

ja

gesprek ouders/ kind, spel, projectieve testen

bevest. hyp.? nee nee

ja ja

psychotherapie (DV), traumaverwerking

lich. klacht.? nee

ja

medisch onderzoek

bevest. hyp.? nee nee

ja ja

behandeling door arts

eetprobl.? nee

ja

gesprek ouders/ kind, eetdagboek,EDE med. onderz.

bevest. hyp.? nee nee

ja ja

psychotherapie (DV)

aanpassingspr. ? nee

ja

gesprek ouders, kind

bevest. hyp.? nee nee

ja ja

coachen van ouders hoe omgaan met gevoelens van kind

gebruik medic. ? nee

ja

bevragen, huisarts

bevest. hyp.? nee nee

ja ja

huisarts

psychose? nee

ja

nauwkeurige analyse ontstaan en verloop klachten

bevest. hyp.? nee nee

ja ja

doorverwijzen naar psychiater

alcohol/ drugs? nee

ja

zie thema drugs

bevest. hyp.? nee nee

ja ja

zie thema drugs

andere ? nee

ja

bevest. hyp.?

ja ja

nee nee

Depressie ? nee

ja

Ouders: - ontw.gesch.kind - lich.gezondheid kind - biografie ouders - pvoed.stijl/interact., hechting - stressoren School/lkr: - functioneren - sociale contacten - pestslachtoffer - veel gestraft - klimaat op school Kind/jongere: - vragenlijsten - probl.opl.vaard. - soc. vaard. - lich.welbevinden - suïcide gevaar - gedachten - zelfbeeld

(voor aanpak CLB zie 9 en 13) (voor diagnostiek zie 8) 1. Ouders:(10) - psycho-educatie - begeleiden in aanpak van dep. binnen gezin - pos.sensitief klimaat - normaal dagritme 2. School:(11) - psycho-educatie - coachen van Lk.: aanpak in de klas/ in gesprek gaan met jongere & klasgenoten - pos.klas/schoolomgeving creëren - ev. preventie/pest/ soc.vaard.progr. 3. kind/jongere:(12;14) - psycho-educatie - individueel werken - luisterend oor bieden aan jongeren + deur openen naar hulpverlening - doorverwijzing

(zie 1) symptoom 1, 2 syndroom 1,2,3 Diagnose? ja nee doorverwijzing stoornis suïcidaal

multidisciplinair overleg: integratie van problemen en protectieve en risicofactoren + indicatiestelling van mogelijke acties.

in kaart brengen van protectieve en risicofactoren (5)

Advies : overleg alle partijen en opstellen handelingsplan (min. noodzakelijk/max. wenselijk) of doorverwijzing voor diagnostiek.

Actie * Ondersteuning van alle partijen bij verwijzing * Aanpak CLB op drie niveaus: - Ouders - School - Kind

Evaluatie + follow-up

ips

V), s,

,

arts

V)

rs

d