You are on page 1of 4

ТЕРМИНИ ЗА ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА ШКОЛСКЕ 2017/18.

ГОДИНЕ
РАСПОРЕД БР. 1 РАСПОРЕД БР. 2
# ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
ДАН ВРЕМЕ ДАН ВРЕМЕ
1. Антић Бранко Понедељак 16,00 – 17,00 Среда 15,00 – 16,00
2. Бељин Милица Уторак 10,00 – 10,45 Уторак 16,15 – 17,00
3. Бојанић Марина Понедељак 09,40 – 10,45 Понедељак 16,10 – 16,55
4. Божовић Срђан Среда 15,00 – 15,50 Четвртак 11,40 – 12,25
5. Бончић - Думитру Ика Четвртак 09,40 – 10,20 Четвртак 15,50 – 16,30
6. Бошковић Јасна Среда 10,00 – 10,45 Среда 16,10 – 16,55
7. Васовић Саша Среда 12,30 – 13,15 Среда 13,25 – 14,10
8. Влајин Ђурица Уторак 12,30 – 13,15 Уторак 13,25 – 14,10
9. Вртикапа Гојко Понедељак 12,30 – 13,15 Понедељак 13,25 – 14,10
10. Вулетић Биљана Четвртак 08,55 – 09,40 Петак 17,50 – 18,35
11. Вучковић-Марјановић Славица Среда 14,15 – 15,00 Среда 11,40 – 12,25
12. Вучуревић Пајо Среда 16,10 – 16,55 Среда 10,10 – 10,45
13. Глумац - Фазловски Оливера Четвртак 15,00 – 16,00 Четвртак 17,00 – 18,00
14. Грбовић Никола Понедељак 11,40 – 12,25 Понедељак 14,15 – 15,00
15. Гугуљан Маријана Петак 14,15 – 15,00 Петак 11,40 – 12,25
16. Динић Срђан Четвртак 08,05 – 08,50 Четвртак 17,50 – 18,35
17. Ђерфи Атила Уторак 16,10 – 16,55 Уторак 10,00 – 10,45
18. Ђорђевић Немања Понедељак 12,30 – 13,15 Понедељак 13,25 – 14,10
19. Јанкулов Надица Уторак 13,25 – 14,15 Уторак 12,30 – 13,15
20. Змејковски Антониета Уторак 10,50 – 11,35 Уторак 15,05 – 15,50
21. Јаношевић Љубица Среда 16,10 – 16,55 Среда 10,00 – 10,45
22. Јеленковић Марина Петак 14,15 – 15,00 Петак 11,45 – 12,20
23. Јовандић Владимир Понедељак 10,00 – 10,45 Понедељак 16,10 – 16,55
24. Јовандић Маријана Понедељак 10,00 – 10,45 Понедељак 16,10 – 16,55
25. Јовановић Јелица Понедељак 17,00 – 17,45 Понедељак 08,55 – 09,40
26. Јованчевић Снежана Уторак 16,10 – 16,55 Понедељак 10,45 – 11,30
27. Јовчић Јелена Понедељак 15,05 – 15,50 Понедељак 10,50 – 11,30
28. Капата Радмила Уторак 17,00 – 17,45 Среда 15,05 – 15,50
29. Крстић Маријана Уторак 11,40 – 12,25 Уторак 17,50 – 18,35
30. Лазаров Наташа Понедељак 10,00 – 10,45 Понедељак 16,10 – 16,55
31. Лукић Душан Среда 14,15 – 15,00 Уторак 17,50 – 18,35
32. Лукић Миодраг Четвртак 11,40 – 12,25 Четвртак 14,15 – 15,00
33. Лукић Оноди Пирошка Понедељак 10,55 – 11,30 Понедељак 14,20 – 14,55
34. Марјановић Немања Среда 15,05 – 15,50 Среда 10,50 – 11,35
35. Марковић Јелена Среда 16,10 – 17,00 Уторак 16,10 – 17,00
36. Марковић Милоје Четвртак 17,00 – 17,45 Четвртак 08,55 – 09,40
37. Милановић Небојша Уторак 13,30 – 14,15 Уторак 12,30 – 13,30
38. Миљић Јелена Среда 17,00 – 17,45 Среда 08,55 – 09,40
39. Мириловић Данка Четвртак 16,10 – 16,55 Четвртак 10,00 – 10,45
40. Николић Драгана Петак 12,30 – 13,00 Петак 13,30 – 14,00
41. Павлов Весна Среда 13,25 – 14,10 Среда 13,25 – 14,10
42. Переги Мартинов Марјана Петак 10,00 – 10,45 Петак 16,10 – 16,55
43. Перић Александра Понедељак 14,15 – 15,00 Понедељак 11,45 – 12,25
44. Перић Ксенија Среда 10,50 – 11,35 Среда 15,05 – 15,50
45. Пражић Наташа Понедељак 17,00 – 17,45 Понедељак 08,55 – 09,40
46. Радовић Зоран Петак 10,00 – 10,45 Петак 16,00 – 16,45
47. Радојичић Невенка Понедељак 08,05 – 08,50 Понедељак 17,50 – 18,35
48. Рајков Корнелија Понедељак 13,25 – 14,10 Понедељак 12,30 – 13,15
49. Ратков Ж. Данијела Четвртак 17,50 – 18,35 Четвртак 08,05 – 08,50
50. Савановић Љубомир Понедељак 11,40 – 12,25 Понедељак 17,00 – 17,45
51. Савић Радован Четвртак 12,30 – 13,15 Четвртак 13,30 – 14,10
52. Серафимовић Ђурица Уторак 12,30 – 13,15 Уторак 13,30 – 14,15
53. Сибиновић Зоран Четвртак 14,10 – 15,00 Четвртак 11,40 – 12,30
54. Симин Драган Уторак 17,00 – 17,45 Уторак 08,55 – 09,40
55. Станковић Татјана Петак 17,50 – 18,35 Петак 08,00 – 08,45
56. Стевић Весна Среда 10,50 – 11,35 Среда 15,05 – 15,50
57. Стојичевић Нада Уторак 08,55 – 09,40 Уторак 17,00 – 17,45
58. Стојков Сања Петак 08,55 – 09,40 Петак 17,00 – 17,45
59. Стокић Славко Уторак 15,05 – 15,50 Уторак 10,50 – 11,35
60. Тасић Јовица Уторак 10,00 – 10,45 Среда 17,55 – 18,35
61. Ћебић Никола Понедељак 11,40 – 12,25 Понедељак 14,15 – 15,00
62. Цвијетић Ксенија Уторак 08,55 – 09,40 Уторак 17,00 – 17,45
63. Чомлава Душица Четвртак 15,00 – 18,00 Четвртак 15,00 – 18,00
64. Шурбатовић Бојана Уторак 15,05 – 15,50 Уторак 10,50 – 11,35

Директор
Никола Ћурчин, дипл. инж. ел.
_________________________