You are on page 1of 9

KOLEJ VOKASIONAL MATANG

JABATAN PENJAGAAN DAN PERKHIDMATAN MASYARAKAT


PROGRAM SENI REKA FESYEN
SVM TAHUN 1 SEMESTER 2

KUIZ

NAMA PELAJAR
NO.K/P:
CODE / COURSE HFD 2032 CONTEMPORARY OUTFIT
NAME
CONTENT 1. Identify Contemporary Outfit making requirements and
STANDARD specifications.

1. Industri fesyen semakin berkembang, dari penghasilan pakaian tradisional ke pakaian


kontemporari iaitu menggabungkan elemen tradisional dan moden bersesuaian dengan
trend masa kini. Senaraikan contoh-contoh baju yang terdiri daripada pakaian
kontemporari.
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

2. Nyatakan empat jenis fabrik yang sesuai untuk membuat baju kurung moden?

….……………………………
….……………………………
….……………………………
….……………………………
KOLEJ VOKASIONAL MATANG
JABATAN PENJAGAAN DAN PERKHIDMATAN MASYARAKAT
PROGRAM SENI REKA FESYEN
SVM TAHUN 1 SEMESTER 2

KUIZ

NAMA PELAJAR
NO.K/P:
CODE / COURSE NAME HFD 2012 TRADITIONAL WEAR 2
CONTENT STANDARD 2. Carry out measurement activities for Traditional Wear 2
making.

1. Lakarkan sepasang kurung moden yang dipadankan dengan sarung kipas belakang yang
mempunyai ciri berikut:

Kurung moden

a) Garis leher berbentuk bulat


b) Lengan panjang padanan rata
c) Belah berzip
d) Lisu pemadan cekung
e) Lisu pemadan cembung

Sarung kipas belakang


a. Lisu terbalik
b. Belah berzip
c. Ikatan pinggang
(10 markah)
(a) (b)
2. Berdasarkan Rajah di atas, nyatakan langkah-langkah mengambil ukuran (a)keliling leher,
(b)keliling pinggul bagi kurung moden.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
(5 markah)
KOLEJ VOKASIONAL MATANG
JABATAN PENJAGAAN DAN PERKHIDMATAN MASYARAKAT
PROGRAM SENI REKA FESYEN
SVM TAHUN 1 SEMESTER 2

KUIZ

NAMA PELAJAR
NO.K/P:
CODE / COURSE HFD 2012 TRADITIONAL WEAR 2
NAME
CONTENT 3.Carry out drafting activities for Traditional Wear 2 making.
STANDARD

1. Berdasarkan rajah di atas, ia merupakan kepingan pola yang diperlukan untuk ceongsam.
Labelkan kepingan pola tersebut.

….…………………………………………..
….…………………………………………..
….…………………………………………..
….…………………………………………..
….…………………………………………..

2. Berpandukan kepingan pola pada soalan 2, lukis dan label tanda pola pada pola tersebut
KOLEJ VOKASIONAL MATANG
JABATAN PENJAGAAN DAN PERKHIDMATAN MASYARAKAT
PROGRAM SENI REKA FESYEN
SVM TAHUN 1 SEMESTER 2

KUIZ

NAMA PELAJAR
NO.K/P:
CODE / COURSE HFD 2012 TRADITIONAL WEAR 2
NAME
CONTENT 4. Carry out fabric cutting activities for Traditional Wear 2 making.
STANDARD

1. Penyediaan fabrik perlu dilakukan sebelum menggunting fabrik supaya memudahkan


proses pengguntingan fabrik. Terdapat tiga cara untuk meluruskan fabrik supaya fabrik
boleh dilipat dengan tepat. Nyatakan.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2. Pembuatan pakaian bukan sahaja bergantung pada proses menjahit tetapi proses
menggunting fabrik perlu dititikberatkan supaya hasilnya lebih cantik. Nyatakan
peraturan dalam menggunting fabrik.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
KOLEJ VOKASIONAL MATANG
JABATAN PENJAGAAN DAN PERKHIDMATAN MASYARAKAT
PROGRAM SENI REKA FESYEN
SVM TAHUN 1 SEMESTER 2
KUIZ

NAMA PELAJAR
NO.K/P:
CODE / COURSE HFD 2012 TRADITIONAL WEAR 2
NAME
CONTENT 5. Carry out sewing activities for Traditional Wear 2 making.
STANDARD

1. Senaraikan tiga peraturan memilih mesin jahit industri dalam rajah di bawah

….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. Anda pernah menjahit ceongsam seperti dalam rajah di bawah. Susun dan tulis A,B,C,D,E
dan F langkah kerja menjahit ceongsam yang
betul dalam ruang jawapan.

Ruang Jawapan

Langkah Langkah Langkah


1 2 3

Langkah Langkah Langkah


4 5 6
3. Apakah yang perlu dilakukan pada basi kelim
lapik ceongsam yang dilabel A dan B dalam rajah di bawah.

A - ………………………………………………………………………………………

B - ………………………………………………………………………………………

4. Namakan ciri stail x dan nyatakan tiga ciri jahitan yang elok bagi x.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

5. Selain x, senaraikan tiga ciri stail ceongsam.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
KOLEJ VOKASIONAL MATANG
JABATAN PENJAGAAN DAN PERKHIDMATAN MASYARAKAT
PROGRAM SENI REKA FESYEN
SVM TAHUN 1 SEMESTER 2

UJIAN BERTULIS

NAMA PELAJAR
NO.K/P:
CODE / COURSE HFD 2012 TRADITIONAL WEAR 2
NAME
CONTENT 6. Carry out fitting activities for Traditional Wear 2 making.
STANDARD

KOLEJ VOKASIONAL MATANG


JABATAN PENJAGAAN DAN PERKHIDMATAN MASYARAKAT
PROGRAM SENI REKA FESYEN
SVM TAHUN 1 SEMESTER 2
UJIAN BERTULIS

NAMA PELAJAR
NO.K/P:
CODE / COURSE HFD 2012 TRADITIONAL WEAR 2
NAME
CONTENT 7. Carry out finishing activities for Traditional Wear 2 making
STANDARD